Przykazania naszym orężem w walce z tym światem o życie wieczne.

Postanowiłem napisać o ważności i niezwykłej potrzebie przestrzegania przez nas jako narodu wybranego Przykazań Bożych .Przykazania to  podstawa oraz absolutne minimum aby zwyciężyć ten świat i wygrać życie wieczne .

Tylko Przykazaniami można walczyć z tym światem i niewidzialnym wrogiem szatanem i jego armią demonów.Świat w którym żyjemy jest całkowitą odwrotnością tego jak pragnął Bóg byśmy żyli na ziemi.Ten świat jest nam jawnie wrogi poprzez władzę która jest całkowicie w rękach nasienia węża które wykonuje rozkazy szatana i jest wierna we wszystkim jego rozkazom.Wszystko jest tak przedstawione aby człowiek nie nauczył się odróżniać dobra od zła .Cała popkulura i medialne wychowanie jest odwrotnością Bożych Przykazań.

Żyjemy w epoce którą można nazwać „Wielkim Zwiedzeniem ” lub „Wielkim oszustwem”

2 Ezdrasza 11:

(40) Ty, czwarty, który przyszedłeś, zwyciężyłeś wszystkie zwierzęta, które przeminęły wcześniej; i ty panowałeś nad całym światem z wielkim terrorem i nad całą ziemią, z bolesnym uciskiem tak długo mieszkałeś na ziemi z oszustwem.

(41) A ty sądziłeś ziemię, ale nie prawdą.

(42) To ty szkodziłeś cichych i raniłeś spokojnych; nienawidziłeś tych, którzy mówią prawdą i kochałeś kłamców; zniszczyłeś mieszkania tych, którzy przynosili owoc, i kładłeś niskie mury tym, którzy nie zrobili ci nic złego.

(43) I twoja bezczelność doszła przed Najwyższego i twoja duma do Mocnego.

(44) I Najwyższy wejrzał na jego czasy, a oto one skończyły się, a jego wiek został zakończony!

(45) Tak więc na pewno znikniesz ty orle, i twoje przerażające skrzydła i twoje najbardziej złe małe skrzydełka i wasze złośliwe głowy i twoje najbardziej złe szpony, i całe twoje bezwartościowe ciało

(46) tak, że cała ziemia uwolniona od twej przemocy, może być odświeżona i uwolniona, a może mieć nadzieję na sąd i miłosierdzie Tego, który ją uczynił „.

Oczywiście chodzi o Orła rzymskiego , którego władza już niedlugo się skończy a razem z nią wszyskie kłamstwa szatana .

Od urodzenia kłamstwo jest wpajane w głowy dzieci , każde nowe pokolenie jest coraz bardziej zatruwane trucizną szatana.Cały proces tzw „wychowania” jest kłamstwem .

Nasienie węża kłamie ludzi na temat wszystkiego , kształtu ziemi w zamian dająć kłamstwo kosmosu ,ziemi kulki oraz ewolucji której DALEJ NAUCZA SIĘ W SZKOŁACH.Klamią nas na temat naszych ciał wmawiając że rak i reszta chorób jest NATURALNĄ I NORMALNĄ KOLEJĄ RZECZY. Co tu dużo pisać – System działa i każdy człowiek pilnuje drugiego w tej masowej iluzji zwanej TYM ŚWIATEM .

Niewidzialna armia szatana ,demony non stop pilnują aby wszystko działało jak należy .Teraz nazywają się „sztuczną inteligencją” i ta nazwa także jest kłamstwem .

Tylko Bóg może wyrwać z tej masowej iluzji zwanej ŚWIATEM , tego więzienia w którym strażnikiem jest KŁAMSTWO .Kłamstwo w które wierzą ludzie .Kłamstwo którego nie widać , którego nie można nazwać a które nazywa się :”TEN ŚWIAT” którego my nie jesteśmy częścią ponieważ poznaliśmy prawdę a ona nas wyswobodziła z tej iluzji w której miliony nieświadomych ludzi żyje nie zdając sobie z tego sprawy.

Ewangelia Jana 17:

(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

(17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

(18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat;

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

Myślę że rozumiecie te słowa Syna Bożego.My jako ci którzy uwierzyliśmy w Isusa Chrystusa jako zapowiadanego Mesjasza nie jesteśmy już częścią tego świata .Znając prawdziwą ewangelię o królestwie staliśmy się ŚWIADOMYMI prawdziwego stanu rzeczy .

Odrzucamy świat i jego wartości i stajemy po stronie Boga i Syna .

Isus Chrystus to nasz Król który już niedługo obejmię władzę na całą ziemią .To nasz- naszego narodu – Mesjasz zapowiadany przez wszystkich proroków izraelskich oraz Henocha który ujawnił istnienie Syna Człowieczego .Mamy swego Króla jako lud wybrany Boga i tym Królem jest Isus Chrystus. Odrzuciliśmy władzę nasienia węża , nie popieramy żadnych liderów tego świata , odrzuciliśmy bałwochwalstwo a może niektórzy z nas nigdy nie byli bałwochwalcami !

Przemyślcie to !

Bóg dał nam się poznać , objawił nam swój plan , sprawił że uwierzyliśmy w prawde zawartą w Bibli – to jest coś co nie jest dane każdemu , jesteśmy w wielkiej mniejszości naszego narodu który nadal pozostaje nieświadomy .

Ewangelia Jana 6:

(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

Bóg sprawił że uznaliśmy Isusa jako Jego Syna Mesjasza.

Ewangelia Jana 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

(3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

(6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Trwać w Isusie oznacza przestrzegać Przykazań – być wiernym swemu Królowi i jego nakazą które przekazał mu sam Ojciec.Jeżeli będziemy to robić Bóg będzie nas wspierał abyśmy wydawali jeszcze większy owoc.Jak widzimy przestrzeganie Przykazań to początek drogi prowadzącej do zwyciężenia TEGO ŚWIATA i osiągnięcia życia wiecznego!

Apokalipsa 3:

(5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

(6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Żeby zwyciężyć trzeba walczyć .Codzienna walka z tym światem i jego chorymi wartościami , medialnym syfem i niewidzialnymi demonami za pomocą Przykazań ,które są naszą jedyną bronią w walce z szatańkim światem.

Ważną rzeczą jest nie dać się sprowokować ponieważ w gniewie robimy i mówimy głupstwa .Demony mogą nieraz stawiać na naszej drodze kogoś kto jakimś słowem może spowodować u nas gniew .Zawsze musimy być czujni i lepiej czasem przemilczeć niż wdawać się w kłotnie czy to z kolegą z pracy lub ze współmałżonkiem .Wiem to po swoich przezyciach że gniew i mówienie w gniewie to początek reakcji łańcuchowej po której zawsze są wyrzuty sumienia i poczucie zawodu …względem Boga.

Jako naród wybrany dalej obowiązuje nas przymierze z naszym Bogiem i przestrzeganie Przykazań jest najważniejszą rzeczą tego przymierza.

Przestrzeganie Przykazań powoduje opiekę Boga nad nami .Gdy zbliżamy sie do naszego Boga to On zbliża sie do nas .Z pewnością tego doświadczyliście ! 🙂

Jeżeli jesteśmy wierni tylko Bogu i nie posiadamy w swoim domu żadnych bożków , krzyży czy świętych obrazów to możemy być pewni że napewno to podoba się naszemu Bogu .Pamiętajmy że każda z tych rzeczy jest przekleta przez Boga !

Nie jest łatwo żyć w tym świecie wiedząc czym tak naprawdę on jest lecz po to Bóg dał nam Biblię i proroctwa napawające nadzieją byśmy mieli wiarę i ufność w Jego Słowo.Szatan i demony będą nas atakować ale nie powinniśmy się tym przejmować ponieważ będąc wporządku wobec Boga możemy zawsze liczyc na Jego pomoc i ochronę.To że jesteśmy już tak daleko i tyle już wiemy świadczy o tym że szatan już przegrał bitwę o nas ponieważ jego jedyną bronią jest KŁAMSTWO od którego my JUŻ JESTEŚMY WOLNI .

Szatan nie ma absolutnie żadnej władzy nad nami ponieważ my mamy po swojej stronie Boga który jest Bogiem wiernym i jeżeli my całkowicie mu zufaliśmy i stosujemy się do Jego Przykazań to wtedy jesteśmy Jego własnością i należymy do Niego.

Tak działa przymierze które zawarł On z naszymi przodkami !

Powtórzonego Prawa 7:

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

Należymy do Boga i o tym wiemy w przeciwieństwie do reszty naszych braci  Izraelitów  , którzy  są dalej nieświadomi swego pochodzenia .To jest wielki zaszczyt że Bóg dał  się nam poznać drodzy bracia i siostry teraz.Z pewnością już nieraz o tym myśleliście dlaczego akurat my?Bóg sam wie lepiej od nas jaka nasza rola w Jego Wielkim Planie , my musimy stale wzrastać , wydawać owoce i gromadzić skarby w niebie czyli dobre uczynki przed naszym Bogiem.

Z pewnością wszystko to wiecie .To nie są rzeczy nowe lecz jeżeli mamy sie nawzajem miłować to musimy się wspierać i dodawać sobie nawzajem odwagi i otuchy .Ten artykuł właśnie temu służy.I moim jedynym celem jest ukazywać jak dzięki wierności wobec Boga i Syna można osiągnąć spokój wewnętrzny w tym świecie oraz uzyskać od Nich pomoc w przestrzeganiu Przykazań .

Nie możemy się zniechęcać i NIGDY DAWAĆ ZA WYGRANĄ , konsekwentnie z wiarą iść naprzód a Bóg tak ustawi wydarzenia w naszym życiu że wszystko się ułoży .

Jeżeli macie problem z przestrzeganiem jakiegoś Przykazania np . sprzeciw współmałżonka lub inny powód który stoi na przeszkodzie to proście z wiarą Boga w imię Jego Syna Isusa Chrystusa .Na swoim przykładzie powiem wam że Bóg wysłucha , może to potrwać ale cierpliwie wszystko trzeba znieść opierając się na Bogu a rezultaty bedą zdumiewające !

Jeżeli komuś pomogłem tymi słowami które napisałem do Was z serca to bardzo się cieszę .Pamiętajcie że zawsze będziemy mieć Boga po swojej stronie jeżeli szczerze Go miłujemy i jesteśmy posłuszni Jego Przykazaniom.

Wiem jak ciężko jest żyć w tym kraju pod jarzmem nasienia węża aż człowieka czasem trafia …lecz musimy to przetrwać wiedząc że nasz Bóg nas nie opuści jeżeli przestrzegamy Przykazań.

Psalm 1:

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,

(2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.

(3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

(4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.

(5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych,

(6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

Dodatek 23.08.2020

Syn Boży wypowiedział to bardzo POKRZEPIAJĄCE dla nas proroctwo :

Ewangelia Jana

Rozdział 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Dla nas którzy żyjemy w tym szatańskim świecie i widzimy na własne oczy jakie jest jego prawdziwe oblicze nie jest łatwo . Nienawidzimy tego życia na tym świecie . Nie oznacza to usiąść na czterech literach i dać za wygraną przyjmując postawę że nie ma sensu żyć ponieważ wszystko jest do niczego.Nie o to chodzi .Nie chodzi także o nienawiść do życia samego w sobie tylko do nienawiści do życia NA TYM ŚWIECIE .

Czym ta nienawiść się przejawia ?

Brakiem naszego poparcia dla całej struktury jak zorganizowany jest TEN ŚWIAT wraz z jego wartościami i rządami nasienia węża . Z każdej strony słyszymy ICH smoczą mowę – z TV czy z radia wraz z ICH muzyką .

Jak żyć zatem aby ‚ nie zwariować ‚ ?

Zdecydowanie stanąć po WŁAŚCIWEJ STRONIE – Po stronie Boga .

Kochamy życie którym obdarzył nas nasz Ojciec i chcemy żyć po Bożemu czyli pod panowaniem Syna Bożego bez władzy nasienia węża i tej tzw POPKULTURY . Wiem jak ciężko jest zachować spokój wiedząc czym jest TEN ŚWIAT lecz musimy wytrwać aż do końca czyli do momentu JEGO KOŃCA . Dla pierwszych będzie to porwanie , dla drugich zaprowadzenie na pustynie przez samego Boga a dla tych ostatnich z potomstwa niewiasty śmierć z rąk Bestii podczas 42 miesięcy .

Bóg widząc jak się ‚męczymy’ musząc żyć w tej wszechobecnej niesprawiedliwości WIE że nie pragniemy KONTYNUACJI trwania tego świata .Nie chcemy żadnej „nowej rzeczywiści” , nie pragniemy żadnego rozwoju spodziewanego wraz z ujawnieniem Bestii czyli kosmitów jak przedstawia nam tych władców upadłych istot anielskich świat . My chcemy aby zapanował porządek i WPROWADZENIE Prawa Bożego siłą przy jednoczesnym CAŁKOWITYM ZNISZCZENIU obecnej wrogiej nam władzy szatana , bestii upadłych aniołów wraz z ich potomstwem .

Tego pragną nasze dusze – UWOLNIENIA ziemi od ZŁA które je opanowało !

Tego pragną nasze dusze – ukarania złoczyńców dopuszczających się takich ogromnych zbrodni !

Tego pragną nasze dusze – sprawiedliwości pod wielkim i potężnym Królem Isusem Mesjaszem , który będzie rządził po Bożemu i rozprawi się z wszystkimi obecnie PANOSZĄCYMI się na ziemi zuchwalcami .

Te nasze pragnienia to jest właśnie NIENAWIŚĆ do życia w tym świecie . My pragniemy ŻYĆ bez TEGO ŚWIATA …. czyli tak jak nasz Ojciec zaplanował od początku . Chcemy aby Babilon upadł a system zła PRZESTAŁ istnieć a na ziemi zapanowała Boża sprawiedliwość oparta o 10 Przykazań!

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

  1. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

Bóg nasz Ojciec zna nasze serca i wie że nie podoba nam się życie w tym świecie i że CHCEMY słuchać tylko Jego głosu oraz Syna , który jest drugi po Ojcu . Słuchanie Ojca to POSŁUSZEŃSTWO w pierwszej kolejności do Przykazań – bez tego , znając i rozumiejąc Boży Plan a ich nie przestrzegając nie ma szans na porwanie jako pierworodni wykupieni z ziemi .

Tylko przestrzeganie Przykazań powoduje że DAJEMY radę wytrwać w samym środku tego systemu w jakim żyjemy . Mamy czasy końca i natręctwo i udręka smoczej mowy się podwoiła .Wszechobecne bezprawie ,propagowanie pedofilii , wzmacnianie oszustwa epidemii koronywirusa,LGBT i cała narracja z TV ,RADIA,GAZET I PRAWIE CAŁEGO INTERNETU powoduje u nas wzburzenie i słuszną NIENAWIŚĆ do tego świata .Bóg to wie i rozumie dlatego nas wspiera i PROWADZI na wąskiej drodze posłuszeństwa jaką wybraliśmy . A wybraliśmy ponieważ TACY JESTEŚMY – tacy się urodziliśmy jako posiadające sumienie do niedawna BŁĄDZĄCE dzieci Boże , które Ojciec pouczył a wcześniej ukształtował aby były – dokładnie takie jakie są teraz . Abyśmy mogli zachować swe życie ku żywotowi wiecznemu .

Przestrzegamy Przykazań i to jest nasza TARCZA w tym świecie – żyjemy w nim ale jesteśmy POZA ….

Przestrzegając Przykazań jesteśmy wykupieni z tego świata jako ponownie narodzeni dzięki prawu do zbawienia nadanemu przez Syna Bożego – Nic tylko KORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA  ! 🙂

Idzmy w ślady naszego Króla Isusa ustanowionego władcą nad całym stworzeniem  przez Boga Wszechmogącego .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 10:

(38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

(39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

Przestrzeganie Przykazań w opozycji do tego świata to jest to o czym mówił Syn Boży. Odmowa oddania czci Bestii również będzie posłuszeństwem do Przykazania- dobrze wiemy jakiego.

Wersety te są błędnie specjalnie tłumaczone przez religie – ale MY to wiemy .

Zadajmy sobie pytanie czy czujemy JAKIKOLWIEK sentyment do TEGO ŚWIATA ? Nie mówię o LUDZIACH tylko o smoczym królestwie , o tym JAK jest zrobione  ?

Właśnie to oznacza stanie całkowicie po stronie Boga i Syna . To nie jest nasz świat – nasz świat to będzie na początek 1000 lat królestwa a pózniej NIEWYOBRAŻALNE na chwile obecną życie gdy Bóg uczyni nową ziemie i nowe niebo …JEŻELI będziemy się słuchać Ojca czyli PRZESTRZEGAĆ JEGO PRZYKAZAŃ.

List Jana apostoła Baranka

Rozdział 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2)Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

Wiem że obecny świat nieraz nasz przytłacza i są chwilę że chce się płakać lecz musimy to przetrzymać mając wiarę i nadzieje w Bogu naszym że spełni to co obiecał i przyrzekł na samego siebie:

1)Zniszczenie tego świata – nie ZIEMI- czyli systemu owocu buntu szatana.

2) Ustanowienie sprawiedliwego Królestwa z pierworodnym Synem Bożym Isusem Chrystusem .

Nasza nienawiść do świata to właśnie wiara w ustanowienie Królestwa Bożego , Świadome wyparcie się stylu życia jaki widzimy na co dzień i życie pod Przykazaniami Bożymi oczekując na powrót prawowitego Króla Isusa . Jeżeli komuś żal tego świata i tego stylu życia to taki utraci swoje życie a ten który czeka wiernie na Królestwo i trwa w Przykazaniach zachowa życie .

To nie są moje filozofie tylko takie jest postanowienie Boże , które objawił Jego Syn .Ci którzy nienawidzą tego świata doskonale to rozumieją .

(25)Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Zatem to że nie CHCEMY żyć w takim świecie jaki mamy obecnie oznacza że „nienawidzimy swego życia na tym świecie”. Nie oznacza to chęci samobójstwa lub olania wszystkiego bo brak sensu .Oznacza to wytrwanie w tej nienawiści do świata poprzez przestrzeganie Przykazań czym pokazujemy Ojcu że TO PRAWDA ponieważ Przykazania to … ODWROTNOŚĆ stylu życia tego świata.

Słowa  te odnoszą się także i do tych , którzy wybiorą Boga i Syna podczas 42 miesięcy kiedy to OGROMNA ilość mieszkańców ziemi wybierze styl życia TEGO ŚWIATA jaki będzie serwować Bestia i drugie zwierze .

Nie jesteśmy lepszymi sędziami niż Bóg i mnóstwo które zginie podczas 42 miesięcy i 65 dni zginie słusznie … o tym chce napisać osobny artykuł.

Wybór Boga i Syna TERAZ czy PODCZAS 42 miesięcy oznacza to że KAŻDY kto tak uczyni jest zapisany w księdze żywota Baranka … należy do Bożej rodziny ….posiada sumienie Boże …. posiada Boże DNA , które JUŻ się ujawniło lub dopiero UJAWNI .

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, KAŻDY, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Bóg wie kto jest w niej zapisany , kto ma CO zapisane w swoim kodzie genetycznym i KIEDY ujawni się prawdziwa natura KAŻDEGO posianego na ziemi . Czy teraz czy podczas czasu 42 miesięcy ścinania głów świętych .

Czy jesteśmy w tej pierwszej grupie ?

Niech każdy z was bracie lub siostro sobie odpowie sam …

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

  1. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

  1. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.

Napisano w ziemi Arzareth 6 dnia siódmego miesiąca ku wsparciu wszystkich walczących z tym światem  , rozumiejących , słuchających i wykonujących Przykazania naszego Ojca Boga Wszechmogącego i czekających na Króla Isusa Chrystusa braci i sióstr Izraelitów.

Odwagi i wytrwałości gdyż czas jest bliski !!!

🙂

Ostateczny los szatana .

Wiemy już jak upadli aniołowie zostaną ukarani oraz jaki los czeka nasienie węża , które nie zechce się nawrócić do Boga , nie uzna Jego Prawa ani Mesjasza Isusa Chrystusa tylko ślepo podąża za szatanem wprost do Jeziora Ognia .

Szatan zwany diabłem lub wężem z Edenu po przegranej bitwie w dolinie Jozafata w Izraelu zostanie uwięziony na czas 1000 letniego Królestwa Bożego w więzieniu w Otchłani głęboko pod ziemią.

Apokalipsa Jana 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Rozdział 39 Księgi Ezechiela mówi nam o  ataku szatana na ziemię Izraelską i lud boży pod koniec czasów końca przed ustanowieniem Królestwa Bożego

Ezechiel 39:

(1) A ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal.

(2) I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie.

(3) I wytrącę miecz z twojej lewej ręki, i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki.

(4) Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym.

(5) Na otwartym polu padniesz, gdyż Ja tak powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.

(6) Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan.

(7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.

(8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem.

Bóg pokonując publicznie szatana i upokarzając go okażę się święty na oczach narodów , które poznają że ON JEST PRAWDZIWYM BOGIEM a nie szatan.Dalsza część rozdziału :

(17) A ty, synu człowieczy – tak mówi Wszechmocny Pan – mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew!

(18) Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu!

(19) Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem.

(20) Nasycicie się ciałem (mięsem) jeźdźców i koni, ciałem GIGANTÓW i wszystkich wojowników, mówi Pan.

(21) przekażę chwałę Mego zwycięstwa wam i zobaczą wszystkie narody sprawiedliwy osąd, który Ja wydałem i Mą karząca rękę, którą podniosłem przeciw wrogom Izraela.

(22) I pozna dom izraelski, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal.

(23) I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni, i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza.

(24) Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi.

(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.

(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.

(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.

(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.

(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan.

Apokalipsa Jana potwierdza nam przebieg wydarzeń :

Apokalipsa Jana 19:

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

Apokalipsa Jana 16:

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.

(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

(20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.

Nastąpi wielka bitwa w dolinie Jozafata w wyniku której Bóg zostanie wywyższony !

Bóg sam osobiście zadba o swoje Święte Imię !

To będzie ów wielki dzień Pana Boga naszego !

Apokalipsa Jana 16:

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Księga Zachariasza potwierdza nam także los Goga i jego armii w ten Wielki Dzień Boga Wszechmogącego .

Zachariasza 14:

(3) I wyruszy Pan i będzie walczył z tymi poganami, tak jak walczył w dniu wojny.

(4) I jego stopy staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschodzie, a Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry pochyli się na północ, a druga połowa na południe.

(5) Dolina moich gór będzie zamknięta a dolina gór zostanie złączona z Jasodem i będzie zablokowana tak, jak była zablokowana w dniach trzęsienia ziemi w dniach trzęsienia ziemi w czasach Uzjasza, króla Judy. I przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

(6) I stanie się tego dnia, że nie będzie światła.

(7) I będzie przez jeden dzień zimno i mróz, i ten dzień będzie znany Panu, nie będzie to dzień ani noc, a pod wieczór będzie światło.

(8) I w owym dniu żywa woda popłynie z Jeruzalemu, połowa w kierunku dawnego morza a połowa do późniejszego morza; i tak będzie podczas lata i wiosny.

(9) I Pan będzie królem całej ziemi; w owym dniu będzie jeden Pan i jedyne będzie jego imię.

(12) A taka będzie kara, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jeruzalemowi; ciało stojących na nogach będzie gnić, jego oczy rozpłyną się w oczodołach, a język zgnije w ich ustach.

(13) W owym dniu spadnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden będzie chwytał drugiego za rękę, a drugi będzie złączony z ręką swego sąsiada.

Micheasza 4:

(11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu!

(12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku.

(13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.

Wielka bitwa która rozegra się na górach izraelskich , nazwana także bitwą Armagedonu ostatecznie zakończy etap rządów szatańskich na ziemi .Bóg wywyższy swoje Święte Imię i rozpocznie się 1000 lat Królestwa Bożego .Księga Zachariasza dalej podaje jakie obowiązki będą miały narody wobec Boga .

Zachariasz 14:

(16) Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które były przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Wszechmogącemu i obchodzić święto szałasów.

(17) Jeżeli ktokolwiek spośród narodów ziemi nie przyjedzie do Jeruzalemu, co rok aby oddać pokłon Królowi, Panu Wszechmogącemu, to i tacy zostaną dodani do innych.

(18) A jeżeli rodzina Egiptu nie przybędzie i nie zjawi się, wtedy spadnie na nich kara, którą Pan uderzy wszystkie narody, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

(19) Taki będzie grzech Egiptu i grzech wszystkich narodów, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

Bestia i fałszywy prorok zostaną pojmani i wtrąceni do Jeziora Ognia.

Apokalipsa Jana 19:

(20)I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Taki los czeka aniołów którzy ulegli diabłu i zbuntowali się wobec Jedynego Władcy Boga Wszechmogącego .Nasienie węża jeżeli się nie opamięta także podzieli ich los ..choć wiemy że jest to prawie awykonalne …choć możliwość i szanse mają gdyż Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy i nie ma upodobania w śmierci grzesznika , TYLKO ŻEBY GRZESZNIK SIĘ NAWRÓCIŁ I ZAPRZESTAŁ ŁAMANIA JEGO PRAWA ! Nasienie węża jest praktycznie do tego nie zdolne dlatego Isus Syn Boży prorokował :

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Wróćmy do szatana i jego losu po przegranej bitwie w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego .

Apokalipsa Jana 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Diabeł pójdzie do Otchłani ,głęboko pod ziemię pozbawiony władzy i przepychu ,upokorzony i złamany wtrącony do więzienia  !

Więcej detali podaje Księga Izajasza :

Izajasz 14:

(3) I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Hades pod nami zadrżał na spotkanie z tobą, wszyscy wielcy, którzy rządzili ponad ziemią powstali przeciwko tobie, ci, którzy powstali ze swych tronów wszystkich króli narodów.

(10) Wszyscy odpowiedzą ci i oznajmią tobie; ty także zostałeś zabrany tak jak my, do nas jesteś zaliczony.

(11) Twoja chwała stąpiła do Hadesu i twoja wielka radość: pod tobą roztoczą zgniliznę, a robactwo będzie twoim okryciem.

(12) Jak Lucyfer, który powstał z rana i wyrzucony z nieba. Ten, który wydawał rozkazy wszystkim narodom, został zmiażdzony na ziemię.

(13) To ty mawiałeś w swoim sercu: ja wstąpię do nieba, ustanowię swój tron powyżej gwiazd nieba i zasiądę na wzniosłej górze, na wzniosłych górach ku północy.

(14) Wzniosę się ponad chmury: i będę jak Najwyższy.

(15) Ale teraz pójdziesz na dół do krainy umarłych, aż do fundamentów ziemi.

(16) Ci, którzy cię będą widzieć będą się dziwić nad tobą i mówić, czy to jest ten mąż, który sprawiał, że królowie drżeli?

(17) który uczynił cały świat pustynią i niszczył jego miasta i nie uwalniał tych, którzy byli w niewoli?

(18) Wszyscy królowie narodów legli oddając mu honor, [każdy] mąż w jego domu.

(19) A ty zostaniesz wyrzucony na góry, jak obrzydła padlina, z wieloma przebitymi mieczem zdążających na dół do grobu.

(20) Jak szata splamiona krwią nie może być czysta, tak i ty nigdy nie będziesz czysty, ponieważ zniszczyłeś moją ziemię, mordowałeś moich ludzi: nie będziesz trwał na wieki – nasieniu zła!

(21) Przygotuj swe dzieci na rzeź za winy ich ojców, oni nie powstaną i nie odziedziczą ziemi i nie wypełnią ziemi wojnami!

(22) A ja powstanę przeciwko nim, powiedział Pan Zastępów, i zniszczę ich imię, ich resztę i nasienie: tak powiedział Pan.

Taki los czeka szatana który zostanie wtrącony do Otchłani (Hadesu) .Pieśń szydercza którą będą śpiewać synowie Izraela mówi nam wszystko o losie „Lucyfera” czuli węża z Edenu.Nasienie węża może nie wierzyć w taki scenariusz , może się łudzić że ich ojciec będzie w stanie zapewnić im życie które tak mocno kochają , życie które nam wciskają w mass mediach – tą ich plugawą wolność z wyuzdaną pedofilią !

Nic bardziej mylnego , gdyż usta Pan Boga tak rzekły !

Pod koniec 1000 letniego Królestwa Bożego zostanie wypuszczony szatan z Otchłani.

Apokalipsa Jana 20:

(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Teraz wróćmy do Księgi Ezechiela rozdział 38  który mówi nam właśnie o tym wydarzeniu.

Księga Ezechiela 38:

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu

(3) I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal,

(4) Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem – wszystkich uzbrojonych w miecze.

(5) Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach.

(6) Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy.

(7) Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem!

(8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.

(9) Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą.

(10) Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł,

(11) I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram,

(12) Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.

(13) Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup?

(14) Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz

(15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.

(16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

Jak czytamy szatan po wypuszczeniu z więzienia zgromadzi wiele narodów by zaatakować po raz ostatni Izraela , który w ten czas będzie już bezpiecznie mieszkał w swej ziemi .

Teraz już szatan nie uniknie przygotowanej kary dal niego przez Boga.

Apokalipsa Jana 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Dołącza on do reszty buntowników dla których nie może nic zdziałać , ponieważ wszystko co im obiecał to KŁAMSTWA… bo jest on ojcem kłamstwa.

Wszystko co uczynił i co uczyni jeszcze nasz Bóg jest słuszne i sprawiedliwe i wszystkie pretensje i oskarżenia nasienia węża wobec Jego Świętej Osoby nie mają żadnego uzasadnienia jeżeli przeanalizujemy jaka jest prawda .Pod naporem Biblijnej prawdy pada fałszywy mur kłamstw szatana i bluznierstw przeciwko Stwórcy.

Czytajmy Słowo Boże bracia i siostry które daje życie i obala miliony słów propagandy szatańskiej która jest wszechobecna w tym schyłkowym etapie wielkiego zwiedzenia Orła rzymskiego .

Już niedługo ujawnienie prawdy , miejmy ufność i módlmy się o Królestwo i pamiętajmy bracia i siostry że naszym kompasem jest prawda a orężem Przykazania a oparciem Święty Izraela nasz Bóg !

Napisano 11 dnia 10 miesiąca w ziemi wygnania – Arzareth

fałszywego roku 2019 czasu rządów orła rzymskiego.

Dodatek – „Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” .

Ostatecznym etapem po  42 miesięcach sądu nad mieszkańcami ziemi którzy wezmą 666 oraz Bestią złożoną z upadłych aniołów i fałszywym prorokiem będzie Bitwa w dolinie Józafata , która odbędzie się już po wylaniu ostatecznego gniewu Bożego w postaci plag opisanych w Apokalipsie Jana .Należy brać całkowicie poważnie ta księgę ponieważ jest to objawienie Isusa , które dał Mu Bóg aby pokazał swoim sługą co MUSI się stać.

Rozdział 1

(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Rozdział 22

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Oto opis co się wydarzy :

Rozdział 16:

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie

Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego zakończy całkowicie erę rządów szatana , upadłych aniołów oraz fałszywego Izraela nasienie węża na ziemi !

Ten wielki dzień gniewu Bożego jest proroczo zapowiadany od wieków i odnosi się do konkretnego zdarzenia i miejsca gdzie Bóg dokończy karanie szatana , aniołów zbuntowanych , nasienia węża oraz tych którzy jeszcze będą żyli a wzięli znamię Bestii 666 co oznacza ŚWIADOME wyparcie się Boga na rzecz szatana i upadłych pozbawionych kierownictwa Ducha Bożego ZEPSUTYCH aniołów.

Księga Joela

Rozdział 3:

(3) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.

(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

(17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

(18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!

(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.

(20) Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask.

(21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.

Ten „Wielki Dzień Pana ” to już jest nazwa własna która określa konkretne wydarzenie mające się odbyć w konkretnym miejscu w Izraelu nim naród wybrany wkroczy do ziemi obiecanej. Wszystkie religie mówią o ogólnoświatowym Aramgedonie lecz TO NIE MA potwierdzenia w Słowach Boga . Ogólnoświatowe to będą plagi Boże na grzeszników ale to nie będzie Dzień Pański – tak jak mamy w proroctwach opisane i nie ma żadnych sprzeczności w chronologii . Dzień Pański czyli „ÓW DZIEŃ” nastąpi na koniec władzy Bestii, złożonej z upadłych aniołów, która zostanie zamknięta w miejscu swego uwięzienia na wieki .

Zresztą zobaczcie sami !

Objawienie

Rozdział 19:

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię Bestii i oddawali pokłon ikonie jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Rozdział 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też Bestia i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Sąd Boga w Dolinie Sądu ( dolina Józafata , Aramegdon) będzie faktycznym , oficjalnym i jawnym przejęciem władzy i ukaraniem WSZYSTKICH TYCH (zarówno istoty duchowe i cielesne) którzy odrzucili wieczne życie pod panowaniem Boga w posłuszeństwie i miłości do Niego i Jego Przykazań .

Księga Izajasza

Rozdział 2:

(11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.( Poniżony to będzie szatan dopiero gdy go zamkną w Otchłani – mój przypis)

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

Zatem nie ma żadnych nieścisłości i niepewności , które sieją religie oraz ich przedstawiciele czyli pasterze.Wielka bitwa w Dolinie Sądu nazywanej też Doliną Józafata czy też ‚Armagedon’ zakończy całkowicie pobyt zbuntowanych aniołów oraz szatana na ziemi .Władza przejdzie już faktycznie w ręce Syna Bożego naszego Króla Isusa oraz 144 000 a oczyszczony naród wybrany przejmie w fizyczne posiadanie ziemię izraelską  którą oczyści z wszelkich nieczystości .

Jedynie wąż z Edenu uniknie chwilowo losu Bestii i fałszywego proroka ponieważ pójdzie do Otchłani  na upokorzenie (Izajasza 14http://www.bibliamesjanska.com/Iz/14.html  ), gdzie pozostanie  uwięziony aż do ponownego wypuszczenia go na koniec 1000 letniego Królestwa aby wypełniło się Pismo .

A gdy się wypełni nastanie czas Sądu Ostatecznego po którym Bóg uczyni  nową ziemie i nowe niebo. Pomyślcie ile jeszcze nas czeka jeżeli będziemy posłuszni naszemu Ojcu i Jego Przykazaniom !!

Sprawdzajcie sami prosząc naszego Ojca o Ducha Prawdy  czytając Słowa Boga i Syna bo w nich jest życie.

 A diabłem nie musimy się przejmować ani martwić ponieważ on swoje życie wieczne utracił dawno temu za to my drodzy bracia i siostry mamy CAŁY czas szanse aby zwyciężyć i wygrać prawo dostępu do drzewa życia !!!

Nasza miłość do naszego Ojca i wynikające z niej posłuszeństwo wobec Przykazań jest gwarancją naszej wygranej i naszego WIECZNEGO ŻYCIA . To nie jest żadna mrzonka ani rzecz nie do spełnienia jak nam wmawiają – może dla NICH ale nie dla NAS !

🙂

Napisano w ziemi Arzareth 26 dnia pierwszego miesiąca końca ery rządów 4 zwierzęcia orła rzymskiego.

Edom część trzecia-początek i koniec nasienia węża.

Trzecią część pragnę zacząć od Kaina – pierwszego czarnego byka.

1 Księga Henocha :

3 Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu, a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.

4 Czarny byk ranił czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem już zobaczyć czerwonego byka.

5 Lecz czarny byk urósł i poszła z nim jałówka, i widziałem, że wyszło z niego wiele byków podobnych do niego i one kroczyły za nim..

Kain został nazwany w widzeniu od Boga jakie otrzymał siódmy po Adamie Henoch pisarz sprawiedliwości – czarnym bykiem .Kain zabił swego brata Abla -Było to pierwsze morderstwo na ziemi i pierwszy przypadek przejawu nieprzyjazni pomiędzy nasieniem węża a nasieniem niewiasty które ustanowił Bóg.

Rodzaju 3:

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Zwróćmy uwagę na zachowanie Kaina po zabójstwie swego brata.

Rodzaju 4:

(9) Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?

(10) I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.

(11) Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.

(12) Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi.

(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.

Kain z góry zakłada że nie dostanie przebaczenia od Boga.Nawet o nie NIE PROSI! Nie pragnie on się ukorzyć przed Panem Bogiem i TEGO NIE ROBI ! W dodatku kłamię Bogu że nie wie co się dzieje ze swoim bratem choć wcześniej GO ZABIŁ !

Postawa Kaina jest charakterystyczna dla nasienia węża ,które nigdy nie przyznaje się do swoich zbrodni , jest aroganckie i co moim zdaniem najważniejsze – Nie prosi Boga o łaskę i przebaczenie- nie żałuje swoich zbrodni  .

Dla przykładu król Dawid gdy zabił Uriasza  który był Hetytą czyli Kanaanejczykiem , by posiąść jego żonę kierowany żądzą , ukorzył się przed Panem Bogiem – nie ominęła go kara ale Bóg mu wybaczył bo widział że szczerze żałuje on popełnionej zbrodni. Król Dawid złamał Prawo Boże łamiąc dwa Przykazania – Nie zabijaj oraz Nie cudzołóż .Bóg nie „przymknął na to oka” bo Uriasz był Hetytą tylko sprawiedliwie rozsądził i ukarał Dawida gdy ten szczerze żałował swego grzechu.

Dlaczego Kain nie prosił ze skruchą o wybaczenie ?

Ponieważ nie leżało to w jego naturze…wężowej naturze.

Po zabójstwie swego brata Kain odchodzi .

Rodzaju 4:

(16) I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.

(17) I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch.

(18) A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Mechujaela, a Mechujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha.

(19) Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla.

(20) Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach.

(21) A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie.

(22) Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama.

(23) I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego! Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje! Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.

(24) Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy.

Jak czytaliśmy w księdze Henocha Kain płodzi kolejne czarne byki które „kroczą za nim” co oznacza wzorowanie się na Kainie który stanowi wzór dla swoich potomków.Nasienie węża się rozmnaża i jest podobne do swego praojca Kaina w swych uczynkach. Lamek gotów jest zabić człowieka za zranienie ! Wyobrazmy sobie zabić kogoś umyślnie jeżeli ktoś nas na przykład „spoliczkuje”…

Bóg odnawia człowieka – rodzi się Set .

Rodzaju 4:

(25) I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.

 

Henocha 85:

8 Potem urodziła innego białego byka i jeszcze po nim urodziła wiele byków i czarnych krów.

9 W moim śnie ujrzałem, jak biały byk rósł i stawał się dużym białym bykiem i od niego pochodziło wiele białych byków, które były podobne do niego.

10 Oni zaczęli płodzić wielu białych byków, które były podobne jeden do drugiego.

Mamy czarne byki – nasienie węża pochodzące od Kaina syna węża oraz nasienie niewiasty od syna Adama syna Boga – białego byka Seta .

Jak wiemy w następnych latach szatan namawia Czuwających zwanych też Obserwatorami ,synów nieba – jedną z klas bezcielesnych istot czyli aniołów do tego by zeszli na ziemię i spłodzili sobie potomstwo na jego przykładzie .

Henocha 86:

1 Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków.

2 Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim.

3 Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi.

4 Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie [byki] wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły.

5 Wszystkie byki przestraszyły się ich i bały się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami.

6 W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać.

 

Henocha 7:

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

Tu wyjaśnienie: http://zbawienie.forumotion.com/t373-dlaczego-kain-jako-syn-weza-nie-musial-byc-gigantem

Z tych nierządnych związków rodzą się olbrzymi giganci którzy obracają się przeciwko bykom , co ciekawe nie mamy podanej informacji przeciwko jakim bykom się zwrócili giganci – prawdopodobnie przeciwko jednym i drugim – białym i czarnym.

Giganci czynią wiele zła , niszczą wszelkie stworzenie Boże -Plan szatana działa- giną ludzie , ziemia jest dewastowana .

Bóg musi zareagować w celu ratowania człowieka .

Henocha 10:

4 Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.

5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła

6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.

7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów. 

8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.

9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.

11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.

12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.

13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

Zostaje wydany wyrok przeciwko Czuwającym oraz synom nierządu- gigantom .

Wyrok zostaje wykonany .

Henocha 88:

1 Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna.

2 Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała.

3 I gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i pochwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki [były] jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi.

Bóg zniszczył gigantów obracając ich przeciwko sobie , Azazela i resztę aniołów uwięził aby oczekiwali na czas gdy ich udziałem stanie się Jezioro Ogniste.

Plan szatan spala na panewce …..

Rodzi się sprawiedliwy Noe z którego Bóg zamierza wyprowadzić swoją roślinę sprawiedliwości.

Henoch prosi Boga o ratunek dla rodzaju ludzkiego .

Henocha 84:

4 Oto aniołowie niebiescy popełniają zło i ciało ludzkie dotknie Twój gniew aż do dnia wielkiego sądu.

5 Teraz, o Boże, Panie i Wielki Królu, błagam i proszę, żebyś wysłuchał mojej modlitwy, abyś pozostawił mi potomstwo na ziemi i nie zniszczył wszystkich ludzi i spustoszył ziemię na wieki.

6 Teraz, mój Panie, zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów roślinę dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie „.

Bóg wysłuchuje modlitwy Henocha – w cudownych okolicznościach rodzi się Noe za pomocą którego Bóg zamierza odnowić prawie całkowicie już zanieczyszczony rodzaj ludzki .

Henocha 106:

Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna.

2 Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna(…) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny.

3 Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości.

4 A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema.

5 Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne.

6 Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia.

7 A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami”.

8 I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”

9 A on odpowiadając mi powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie.

10 A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością.

11 Wzięto go z rąk akuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Panu Niebios.

12 Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi on] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę”.

13 I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana.

14 Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.

15 Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop, przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi.

16 Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.

17 Zrodzą na ziemi gigantów, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, a ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia.

18 A teraz powiadom swego syna Lamecha, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Nazwij jego imię Noe, bo on będzie dla ciebie resztą i on i jego synowie zostaną ocaleni ze zniszczenia, które przychodzi na ziemię z powodu grzechu i wszelkiej nieprawości, która zostanie popełniona na ziemi za jego dni.

Ten opis narodzenia Noego wiele nam wyjaśnia – Bóg wybrał go od początku narodzin aby wyprowadzić z niego roślinę sprawiedliwości tak by rodzaj ludzki nie zginął .W ten sposób ocalił człowieka którego stworzył na swój obraz i podobieństwo.

Szatan przegrywa.

Rodzaju 6:

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

Noe był doskonały przed obliczem Pana Boga .

Henoch 89:

1 I jeden z tych czterech podszedł do białych byków i [jednemu z nich] wyjawił tajemnicę: urodził się bykiem, ale stał się człowiekiem. Wybudował dla siebie wielki statek i zamieszkał w nim. Razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy. Łódź ta została za nimi zamknięta.

Noe już nie jest nazywany białym bykiem zostaje nazwany człowiekiem – doskonałym ze swego pokolenia.Biorąc pod uwagę okoliczności jego narodzenia nie ma się co dziwić gdyż Noe musiał być i był wyjątkowy skoro został wcześniej do tego celu wyznaczony przez Boga.

Noe spłodził jeszcze przed potopem trzech synów .

Henocha 89:

9 Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.

Noe zrodził białego byka Sema ,czerwonego byka Jafeta takiego jak Abel oraz czarnego byka Chama takiego jak Kain – czarny byk.

Dlaczego Bóg ocalił w potopie czarnego byka Chama ?

Jest tylko jedno wytłumaczenie , które to wyjaśnia – Bóg ocalił nasienie niewiasty oraz … NASIENIE WĘŻA!

Zgodnie ze swoim proroctwem z Edenu które mówi o nieprzyjazni pomiędzy dwoma nasieniami które ma trwać aż do samego końca czyli do „ukręcenia głowy węża„przez jednego z potomków niewiasty – Isusa Chrystusa !

Rodzaju 3:

14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Szatan możliwe że pragnąc tego uniknąć spowodował całe to zamieszanie z gigantami chcąc „zmusić” Boga do zagłady wszystkich, zarówno synów nierządu , czarnych byków oraz białych byków

Jakże się przeliczył…

W jaki sposób Cham urodził się jako czarny byk ? To nie jest podane .Wiemy że był czarnym bykiem tak jak Kain i inne czarne byki od niego .Od Chama drodzy bracia i siostry mamy kontynuację nasienia węża po potopie w postaci jego przeklętego przez doskonałego Noego syna Chama – Kanaana .

Nasienie węża jest obecne na ziemi przez stulecia po potopie .

https://arzareth.home.blog/2019/12/01/edom-czesc-druga-od-kanaana-do-ezawa/

I tak w czasach pobytu Isusa Chrystusa na ziemi jest ono demaskowane i publicznie nazywane przez Syna Bożego po imieniu .

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Isus Syn Boży mówi tutaj zwracając się bezpośrednio do Edomitów , faryzeuszy – synagogi szatana podszywających się pod Izraelitów , którzy okupowali plemię Judy w tamtych czasach.

Jan Chrzciciel także publicznie zdemaskował nasienie węża .

Ewangelia Mateusza 3:

(7) Kiedy zobaczył wielu faryzeuszy i saduceuszy, którzy przyszli do swego chrztu, rzekł do nich: rodzaju jaszczurczy, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

W ten sposób nasienie węża na przestrzeni tysiącleci stawało się coraz gorsze i rachunek sprawiedliwej krwi która ciąży na tym rodzie wężowym stale rośnie aż osiągnie pełnie i zasłużoną karę od Boga .

Isus Chrystus wiedział o tym, znał dokładnie ICH naturę i ogromną przepaść różniącą ICH od LUDZI ,dlatego powiedział :

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Nasienie węża w swej najnowszej wersji czyli Edomu nazywanego też SynaGogą szatana sprawuje swe krwawe rządy w imieniu swego ojca szatana ,dalej mordując niewinne istoty ludzkie , przelewając krew ludzi stworzonych na obraz Boga Żywego .Ich postępowanie nie zmieniało się , tylko z biegiem lat stawało się coraz gorsze – tak jak możemy przeczytać w Słowie Bożym , które całkowicie obala fałszywe oskarżenia współczesnego nasienia węża wobec Boga !

Ich fałszywa medialna narracja oraz tony książek napisanych przez ten ród fałszujących historię i CO NAJWAŻNIEJSZE UKRYWAJĄCYCH ICH PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆTo wszystko pada pod naporem Biblijnej Prawdy gdy zaczynamy sami badać Biblię i SŁUCHAĆ CO BÓG MA NA TEN TEMAT DO POWIEDZENIA.

Już niedługo czeka nas koniec wielkiego zwiedzenia i początek czasów końca gdy wszystko będzie ujawnione , prawdziwa natura oraz tożsamość nasienia węża także.

Musimy przygotować się na nadchodzące szybkimi krokami Królestwo Boże abyśmy okazali się „mądrymi pannami” z przypowieści Króla Isusa Chrystusa.

Miałem podać jeszcze więcej detali i wersetów na temat kary dla nasienia węża lecz to jest nam niepotrzebne do naszego zbawienia .Wystarczy napisać że będzie to Jezioro Ognia przygotowane dla diabła ,jego aniołów i Fałszywego Proroka czyli ujawnionego podczas 3,5 letnich jawnych rządów bestii –NASIENIA WĘŻA .

2 Ezdrasza 9:

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

(7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył,

(8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku.

(9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach.

(10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów,

(11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna,

(12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci.

(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony.”

Nasienie węża wie o Bogu i Jego Prawie oraz o Królestwie Bożym lecz gardzi  i walczy z Bogiem w przeciwieństwie do Słowian (Izraela) oraz reszty potomstwa nasienia niewiasty które jest totalnie zwiedzione właśnie przez religie w których władzę sprawuje nasienie węża- SYNAGOGA SZATANA .

Ewangelia Mateusza 23:

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

SynaGoga szatana ukrywa przed ludzmi wiedzę o Bogu ,Isusie oraz Królestwie .

Teraz widzimy że kara tzw „piekła” z jego fałszywą symboliką którą od wieków straszy ludzkość szatan jest niczym innym jak Jeziorem Ognia przygotowanym dla niego , jego aniołów oraz jego nasienia – najbardziej niewdzięcznego rodu , nie pragnącego się zmienić , nie chcącego uznać  Prawa Bożego istot tak różnych od nas że ja osobiście nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak ROZUMUJĄ te pozbawione sumień osobniki .Tak nienawidzą oni Praw Bożych że gotowi są umrzeć w obronie „swoich wolności” takich jak PEDOFILIA niż podporządkować się Bogu ,uznać Jego Prawa i Mesjasza Isusa Chrystusa ….

Objawienie 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Tylko szatan ,bestia oraz fałszywy prorok mają taki wyrok zasądzony od Boga.

My musimy zadbać o swoje zbawienie drodzy bracia i siostry przestrzegając Przykazań które są naszym orężem w walce z tym światem i tym co reprezentuje …i nie przejmować się karą zarezerwowaną dla NICH…

Koniec części trzeciej , ostatniej.

Napisano 10 i 11 dnia 10 miesiąca w ziemi wygnania Arzareth fałszywego roku 2019 Ery Rzymu.

Edom część druga – Od Kanaana do Ezawa.

Drugą część chciałbym zacząć od powstania i znaczenia nazwy Edom.

Księga Rodzaju odpowiada nam na to pytanie:

Rodzaju 25:

(29) Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola.

(30) Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.

(31) Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.

(32) A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?

(33) Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi.

(34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.

Ezaw brat Jakuba wzgardził pierworództwem i oznaczającym przez to błogosławieństwem swego ojca ponieważ był …GŁODNY !W tamtych czasach błogosławieństwo ojca przed śmiercią było bardzo ważne dla pierworodnego syna .Ezaw będąc głodnym odstąpił je Jakubowi ponieważ w tamtej chwili wydało mu się to mało ważne .To dużo świadczy o charakterze Ezawa , można powiedzieć że żył on chwilą i nie przywiązywał wagi do Prawa i obietnicy Boga danej Abrahamowi !Liczyło się dla niego „tu i teraz” i żeby zaspokoić swoje potrzeby , żeby było mu dobrze …(Coś nam przypomina taka egoistyczna postawa ?)  Odtąd Ezaw ma nowe imię które ma stale przypominać MU ORAZ JEGO POTOMKOM o  sprzedaniu prawa pierworództwa za miskę czerwonej polewki – EDOM .

Ezaw dalej robi co chce i bierze sobie za żony córki Kaananejskie , które nie czczą Boga i nie uznają Jego Prawa .

Rodzaju 26:

(34) A gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Chetyty Elona.

(35) Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki.

Możemy tylko przypuszczać o jakich „troskach” mówi Słowo Boże…

Gdy przyszła pora na błogosławieństwo Izaaka dla synów , Jakub zgodnie z umową i przysięgą jaką dał mu Ezaw , odebrał swoje prawa pierworodnego od ojca i przyjął błogosławieństwo pomimo że Izaak myślał że składa je Ezawowi.(Rodzaju 27)

Rodzaju 27:

(41) Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba.

Ezaw znienawidził swego brata pomimo umowy którą zawarł z nim wcześniej i nawet złożył przysięgę ! Dla Ezawa zatem własne słowo nic nie znaczyło !Mało tego postanowił „NA ZIMNO” że ZABIJE BRATA SWEGO gdy umrze Izaak ich ojciec.Oznacza to że zaplanował on w swym sercu zbrodnie.Nasuwa się zdanie : „po uczynkach ich poznacie”.

Należy także dodać że Ezaw widząc że córki Kannanejczyków nie podobają sie jego ojcu :

Rodzaju 28:

(8) Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi,

(9) Poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.

Widząc że ojciec nie pochwala jego związku Ezaw mógł odprawić swoje żony Chetytki tak jak to zrobił jego dziadek Abraham odprawiając Egipcjankę Hagar gdyż ta nie znalazła uznania w oczach Pana Boga.Księga Rodzaju podaje nam że oprócz dwóch żon spośród Chetytów ,Ezaw pojął za żonę jeszcze Chiwwitkę :

Rodzaju 36:

(2) Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.

Pomimo sprzeciwu ojca Izaaka Ezaw dobiera sobie żonę spośród Kaananejczyków .Jakub jego brat jest zupełnie inny i posłuszny nakazom ojca.Z opisów z Księgi Rodzaju można wysnuć wniosek że Ezaw to typ gwałtownika i egoisty myślący głownie o swoich potrzebach i przyjemnościach nie szanujący Prawa Bożego i nakazów swojego ojca – Ojca który był wiernym sługą Boga i wiedział czego Bóg oczekuje .Ezaw mając takiego ojca i dziadka nie mógł nie znać obietnicy Bożej danej Abrahamowi i nie mógł nie wiedzieć nic o Bogu !

Teraz cofnijmy się o jakieś 800 lat by poznać dzieje Kannana najmłodszego syna Chama –czarnego byka .Właśnie Ezaw złączył się z córkami Kaananejczyków ludu przeklętego przez Noego .

Rodzaju 9:

(20) Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę.

(21) Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim,

(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.

(23) Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem, i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego.

(24) A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn,

(25) Rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!

(26) Potem rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego!

(27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

Cham uczynił coś co spowodowało taką reakcję sprawiedliwego Noego !Przeklął on najmłodszego syna Chama ,Kanaana i czynił go sługą braci swoich czyli Sema i Jafeta.

Jedna ważna rzecz to Noe przeklął Kanaana wtedy a nie Bóg

Teraz pragnę coś wyjaśnić pomimo przekleństwa Noego ,Kanaan i jego potomstwo mogło a NAWET POWINNO  okazać jakąś  skruchę tak by zasłużyć w oczach Boga na łaskę ,Bóg jest miłosierny i wybacza jeżeli  jakiś człowiek czy naród odwraca się od swoich złych zwyczajów i zaczyna przestrzegać przepisów i Praw Bożych .Tak jak to uczynili mieszkańcy Niniwy w czasach proroka Jonasza tak że Bóg cofnął zagładę miasta Niniwy w tamtym czasie .Następne lata pokazują że potomstwo Kanaana nie uczyniło tego ale stawało się coraz gorsze w swym postępowaniu aż osiągnęło apogeum swego zepsucia w czasach wyjścia Izraela z Egiptu…ale o tym pózniej.

Kanaan stał się ojcem wielu narodów :

Rodzaju 10:

(15) Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,

(16) Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,

(17) Chiwwitów, Arkitów, Synitów,

(18) Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.

(19) Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.

Ezaw wziął sobie za żony dwie Chetytki i Chiwwitkę były to Kanaanejki wywodzące się z rodu Kanaana.Ciekawa jest informacja że Sydon był pierworodnym synem Kanaana a w Biblii mamy ciekawą informację na temat skąd pochodziła obrzydliwość Królowa Nieba :

2 Królewska 23:

(13) Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.

Jak napisałem wyżej Kanaanejczycy stawali się coraz gorsi w oczach Boga , przekleństwo Noego zamiast ich motywować ku chęci poprawy i zmiany na lepsze swego postępowania działało odwrotnie.Zupełnie jak dzisiaj nasienie węża znając proroctwa Boże uparcie dąży do coraz gorszych zbrodni na ludzkości nie chcąc się nawrócić i porzucić swoich ohydnych praktyk w tym obrzydliwej pedofilii…smutne ale prawdziwe.

Bóg dając obietnice Abrahamowi sam zwraca na to naszą uwagę !

Rodzaju 15:

(13) I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.

(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.

(15) A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości.

(16) Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.

(17) A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami.

(18) W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:

(19) Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów,

(20) I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,

(21) I Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.

Bóg powiedział że musi się dopełnić wina Amorytów czyli to oznaczało że w tamtym czasie jeszcze nie zasłużyli sobie oni na karę Bożą czyli Klątwę która oznaczała totalną eksterminację .Bóg jest niezwykle cierpliwy i miłosierny czekał aż tyle lat by wydać swój wyrok na ludy Kannanejskie ! Mieli oni szanse by się poprawić lecz ich postępowanie stawało się coraz gorsze .Bóg także i to wiedział że nasienie węża jest niezwykle mało podatne na zmianę na lepsze lecz pomimo tego DAŁ IM CZAS BY SIĘ OPAMIĘTALI ! Tak samo jest obecnie , Bóg cierpliwie czeka aż dopełni się wina Babilonu Wielkiego.

W tym fragmencie mamy także ciekawą informację w wersie 14 :

(14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.

O jakim narodzie mówi Bóg ? Mamy jedynie poszlaki i informacje pozabiblijne lecz warto o tym wspomnieć :

Wyjścia 1:

(8) Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa.

Nie wiemy jaki to był król wiadomo że był bardzo nieprzychylny Izraelitą .Ze zródeł pozabiblijnych wiemy że Egipt najechali Chetyci i założyli własną dynastie .Chetyci to synowie Cheta syna Kannana to by wyjaśniało ich nienawiść do Izraelitów synów Sema .Jeżeli wezmiemy pod uwagę że faraonowie to często byli nefilimowie -synowie upadłych aniołów to mamy nasienie węża w pełnej krasie .

Teraz widzimy z kim związał się Ezaw (Edom)

Pomimo tego Bóg nie przeklął wtedy jeszcze Edomu.

Ezaw(Edom) odszedł od Jakuba swego brata :

Rodzaju 36:

(6) Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kanaanejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego.

(7) Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali.

(8) Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.

Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir w kraju Chorytów :

Rodzaju 14:

(6) I Chorytów w ich górach Seir aż do El-Paran, które jest na granicy pustyni.

Góry Seir należały do Chorytów u których zamieszkał Ezaw czyli Edom .Rozmnożył się i z czasem powstało królestwo Edomu i jak Izrael był w niewoli w Egipcie było ono suwerennym królestwem pozostającym w dobrych stosunkach z resztą plemion Kanaanu .

Rodzaju 36:

(8) Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.

(9) A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na Pogórzu Seir.

(10) Takie są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa.

(11) A synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

(12) A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

(13) A oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(14) A oto synowie Oholibamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

(15) Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz.

(16) Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady.

(17) A oto synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Mizza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(18) A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.

(19) To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy: To jest Edom.

Tak oto powstał Edom.

Rodzaju 36:

(43) Naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy rodów edomskich według ich siedzib w kraju, który posiadali. To jest Ezaw, praojciec Edomitów.

Gdy minęło 400 lat niewoli Izraela w Egipcie Bóg zrobił sąd na „bogami Egiptu” i zgodnie z przysięgą daną Abrahamowi wyprowadził swój naród wybrany z ziemi niewoli by dać mu ziemie Kanaan gdyż dopełniła się miara grzechów plemion Kanaanejskich których geny były już niemal całkowicie skażone o czym świadczyły ich ohydne zwyczaje .

Nie opamiętali się synowie Kanaana w swym postępowaniu i tym razem to już SAM BÓG ich przeklął i wydał na nich karę totalnej eksterminację jako obłożonych KLĄTWĄ !

Księga Powtórzonego Prawa 7:

(1) Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków,siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty,

(2) I wyda je Pan, Bóg twój, tobie, i ty je wytracisz: Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza ani się nad nimi nie zlitujesz.

(3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna,

(4) Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił.

(5) Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie.

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

Plemiona Kanaanu zostały osądzone i przeznaczone do eksterminacji .Od przekleństwa Noego minęło prawie 1300 lat ! Tyle czekał nasz miłościwy Bóg nim wydał na nich wyrok , który miał wykonać Jego lud wybrany Izrael.Przez 1300 lat synowie Kanaana się nie opamiętali i uparcie łamali Prawo Boże tak że do dzisiejszego dnia nie zginęła pamięć o ich ochydnych zwyczajach wśród narodów !

Dlatego Bóg wydał na nich wyrok i obłożył klątwą !

Bóg dotrzymał danego słowa i dał Izraelitą ziemię którą przyrzekł Abrahamowi ,Izaakowi oraz Jakubowi .

Jozuego 24:

(8) Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami.

(9) Potem wystąpił Balak, syn Syppora, król Moabu, i walczył z Izraelem; posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał.

(10) Lecz ja nie chciałem słuchać Bileama i on was raczej błogosławił, i wyrwałem was z jego ręki.

(11) Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha, Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Chetejczycy, Girgazejczycy, Chiwwijczycy i Jebuzejczycy, a Ja wydałem ich w wasze ręce.

(12) Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz ani twój łuk.

(13) Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście, jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście.

(14) Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu.

(15) A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.

(16) I odpowiedział lud tymi słowy: Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom.

(17) Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda, i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy.

(18) I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy, i Amorejczyków, mieszkających w tej ziemi; więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym.

(19) I rzekł Jozue do ludu: Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych.

(20) Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi ma was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa.

(21) Lecz lud rzekł do Jozuego: Nie tak, ale Panu służyć będziemy.

(22) Wtedy Jozue rzekł do ludu: Wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami.

(23) A on na to: Usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela.

(24) I rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu jego słuchać.

(25) I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem, i nadał mu w Sychem przepisy i prawo.

(26) Jozue spisał też te słowa w księdze zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana.

Jak wiemy Izrael nie dochował wierności ślubowanej Bogu i „poszedł” za obrzydliwościami Kanaanejczyków obierając sobie je za bogów m.in Królową Nieba .Bóg także nie wytępił wszystkich i niedobitki plemion objętych klątwą pozostały w Izraelu – stały się on właśnie „pułapką” dla Izraelitów , którzy jako lud twardego karku nie mogli wytrwać w wierności Bogu .Bóg pozostawił te niedobitki ponieważ Izraelitów było wtenczas za mało by mogli objąć całą ziemię Kanaan i żęby nie leżała ona odłogiem …

Na pewno postanowił w ten sposób przetestować także wierność Izraelitów !

Jak wiemy Izrael okazał się odstępcą i przez setki lat powracał i odchodził od Boga wystawiając Jego cierpliwość na próbę.

Powtórzonego Prawa 7:

(21) Nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i straszny.

(22) Lecz Pan, Bóg twój, będzie wypędzał te narody przed tobą po trosze; nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko tobie.

(23) Pan, Bóg twój, wyda je tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, aż zostaną wytępione.

(24) Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz ich imię pod niebem; nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.

(25) Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego.

(26) Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą.

Izraelici nie posłuchali głosu swego Boga…

Kara na Kanaan została obwieszczona , za ich ohydne czyny Bóg obłożył te plemiona klątwą .

Bóg jest sprawiedliwy i zakazał Izraelitą uczynić cokolwiek złego Edomowi !

Księga powtórzonego Prawa 2:

(4) Ludowi zaś daj taki rozkaz: Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir; oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni

(5) I nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi; góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi.

(6) Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść; również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze.

(7) Gdyż Pan, twój Bóg, błogosławił cię w każdym dziele rąk twoich. Wiedział o twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez czterdzieści lat był Pan, twój Bóg, z tobą, a niczego ci nie brakowało.

Potomkowie Ezawa czyli Edomici mieli zapewnione bezpieczeństwo i nic im nie groziło ze strony Izraelitów.Bóg nie zamierzał karać Edomu gdyż ten sobie jeszcze wtedy nie zasłużył  swoim postępowaniem na to ! Widzimy niezwykłą sprawiedliwość Boga ,który nawet żywność kazał kupować od Edomitów za pieniądze.Wszelkie oskarżenia przeciwko Bogu o okrutność ,tyranie i ludobójstwa tych narodów okazują się zwykłym kłamstwem wobec relacji z Biblii !

Jedynym wyjątkiem było plemię Amalekitów potomków Ezawa , które Bóg nakazał zniszczyć ,oczywiście nie bez powodu .

Księga powtórzonego Prawa 25:

(17) Pamiętaj, co ci uczynił Amalekw czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu,

(18) Że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle, i nie bał się Boga.

(19) Gdy tedy Pan, Bóg twój, sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymażesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym!

 

Księga Wyjścia 17:

(13) Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

(14) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymażę pamięć o Amalekitach pod niebem.

Jak widzimy Bóg nie ukarał żadnego z tych plemion bez powodu jak mu zarzucają sataniści nasienia węża  na całym świecie .

Wyrok na Edom także nie został wydany bez powodu .Gdy Bóg karał plemię Judy rękoma króla babilońskiego Edomici dopuścili się poważnych grzechów wobec Boga i jego ludu.Bóg nie mógł dłużej tolerować postępowania potomków Ezawa w których płyneła także krew Kanaana.

Ezechiela 35:

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.

(3) I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.

(4) Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.

(5) Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,

(6) Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.

(7) I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.

(8) I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, na twoich dolinach i na wszystkich parowach.

(9) W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.

(10) Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.

(11) Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.

(12) I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.

(13) Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie – sam słyszałem.

(14) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.

(15) Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.

Wyrok na Edom został wydany za wieczną nienawiść do jego narodu czyli Izraela oraz za bluznierstwa przeciwko Bogu o czym mówi wers 13! Jak widzimy Edomici żywili „wieczną nienawiścią ” , którą na przestrzeni wieków pieczołowicie pielegnowali wobec swoich braci Izraelitów. Taką nienawiść jaką żywi nasienie węża  wobec czystych ludzi nie zainfekowanych wężowymi genami .

Księga Abdiasza także dużo mówi na temat kary na Edom .

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

(19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.

(20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.

(21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

Edom został obłożony klątwą Pańską i nikt ma nie ocaleć z domu Ezawa ….

Lementacje Jeremiasza 4:

(21) Wesel się i raduj, córko Edomska, która mieszkasz w krainie Us. Także do ciebie przyjdzie kubek: upijesz się i obnażysz.

(22) Kończy się twoja wina, córko Syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Ukarze twoją winę, córko Edomska, odsłoni twoje grzechy.

Bóg już wkrótce zakończy niewole Izraela i rolę się odwrócą .Edom który za pomocą kłamstw i terroru przywłaszczył sobie tożsamość narodu wybranego dostanie kielich do picia od samego Boga !

Cały świat pozna ogrom zbrodni synagogi szatana !

Edomici znali proroctwa Boże o karze zasądzonej dla nich lecz nie opamiętali się , nie ukorzyli przed Bogiem Stwórcą nieba i ziemi.Zamiast tego dalej ciemiężyli plemię Judy po powrocie z niewoli babilońskiej .Za pomocą fałszywych dywersyjnych synagog nauczali swoich nauk pomału ,sukcesywnie przeinaczając Prawo Boże .Gdy na ziemię przyszedł Mesjasz Syn Boży Isus Chrystus także nie ukorzyli się , nie padli Mu do stóp krzycząc :”Przebacz nam Syny Boży , chcemy zmienić swoje postępowanie i dostąpić zbawienia !”

Zamiast tego zabili go a jego uczniów pózniej prześladowali i mordowali w niezliczonej ilości bogobojnych Judejczyków ,którzy uznali swego Mesjasza!

Teraz cały świat jest w szponach Edomu czyli synagogi szatana bardziej znanymi światu pod obecną nazwą jako – ŻYDZI ,którzy podają się za Izraelitów ale nimi nie są lecz są synagogą szatana.

Do tej pory to nasienie węża nie chce się zmienić ani ukorzyć przed Bogiem jak ich przodkowie kiedyś czyli Kanaanejczycy , których i tak część przeżyła i dalej wchodzi w skład synagogi szatana.

Zamiast tego uparcie dążą oni do wymordowania prawdziwego Izraela czyli plemion Słowiańskich oraz całego nasienia niewiasty na całym świecie i to właśnie będą robić podczas Wielkiego Ucisku rządów bestii.

Nasienie węża nie chce się nawrócić , Edom nie pragnie łaski i wybaczenia Boga dalej uparcie dąży on do tego by jego wina się dopełniła i by nastał czas odpłaty za Syjon!

Tak jak ich przodkowie Kanaanejczycy robią oni wszystko by ich zbrodnie stawały się coraz większe  , by sprawiedliwa krew przelana na ziemi obarczyła ich głowy .Henryk od lat nagłaśnia ich wszystkie ohydne zwyczaje i spiski przeciwko nam .Widzimy sami jakie są ich uczynki , jak wykorzystują władzę na ziemi -Nie po to by zaprowadzać pokój i sprawiedliwość tylko by siać terror i zniszczenie oraz  mordować wszystkich ludzi stworzonych na obraz Boga !

Słusznie prorokował o nich nasz Król Isus Chrystus !

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Jak dokładne proroctwo Syna Bożego !

Nasienie węża robi wszystko by obciążyło je cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi.Ile jeszcze krwi popłynęło od tamtego czasu gdy Isus wypowiadał te słowa ?

Ile wojen?

Ile zbrodni ciąży na tym rodzie!

 Nikt prócz Boga nie zna dokładnej liczby pomordowanych!

Zwróćcie  uwagę ze Isus Chrystus nie mówi w wersie 36 o NARODZIE tylko o RODZIE.

Dlatego my módlmy się  do naszego Boga drodzy bracia i siostry o jak najrychlejsze Królestwo gdyż tylko Jego interwencja oraz Syna może nas ocalić  przed tym krwiożerczym rodem nasienia węża oraz ich ojcem szatanem.

Koniec części drugiej .

Napisano w ziemi wygnania Arzareth 5 dnia 10 miesiąca  fałszywego roku 2019 Ery Rzymu.

 

Edom część pierwsza – „Synagoga szatana”

Wszyscy znamy termin synagoga szatana.

Nie ma pewności stuprocentowej kiedy powstały pierwsze synagogi .W internecie oficjalnych informacji nie ma za dużo .Wikipedia (żydopedia) podaje że :

Synagoga, bożnica, bóżnica (z stgr. συναγωγή synagoge – zgromadzenie, miejsce zebrań)[1]żydowski dom modlitwy; w judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce zebrań społecznych gminy żydowskie

Jedno jest na pewno prawdą – jest to żydowski dom modlitwy. W tłumaczenie nazwy z greckiego też zbytnio nie wierzę podobnie jak w resztę tłumaczeń z tzw „hebrajskiego” czyli aramejskiego .Ustalam teraz jedno: Jestem sceptyczny do wszystkiego co jest napisane w internecie i żebym to zaakceptował muszę mieć poparcie w Biblii .Tylko Słowa Boga oraz Syna uważam za mówiące Prawdę i na Biblii właśnie będę się opierał .W tym wątku zajmę się synagogami jako miejsce oraz jako Edom czyli synagoga szatana , której istnienie objawił nam Isus Syn Boży w Objawieniu :

Rozdział 2:

(9)Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Temat Edomu jest bardzo obszerny i niezwykle ważny .

Oto co dalej piszę wikipedia :

Pierwsze synagogi powstały prawdopodobnie w czasie wygnania babilońskiego w VI w. p.n.e. Pewne jest, że istniały w starożytnym Izraelu, przed zburzeniem drugiej Świątyni Jerozolimskiej w roku 70. Pierwsze synagogi w starożytnym Izraelu służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu

Czyli nie mamy podane kiedy powstały ale pewne jest że istniały w czasie pobytu Isusa Syna Bożego.Zwróćcie uwagę że szatańska wikipedia nie podaje żadnej  informacji o Isusie !Za to podaje ciekawą informację :”służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu

Prawdą jest że w synagogach nauczano NAUKI .Czyjej nauki ?

Faryzeuszy Edomitów

Druga ważna informacja to taka że świątynie nazwano miejscem kultu starożytnego judaizmu czyli żydzi mieli już wtedy swoją religię którą zastępowali pomału Prawo Boże.To tyle jeśli chodzi o wikipedie …

Teraz skupię się na tym co mówił sam Król Isus Chrystus o Edomitach i ich synagogach.

Mateusza 12:

(9) I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi.

Mateusza 4:

(23) I chodził Isus przez całą Galileę, nauczając w ich synagogachi głosząc ewangelię Królestwa oraz uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.

Żeby nie było wątpliwości że synagogi były tworem i wymysłem Edomitów ,którzy w tamtym czasie praktycznie okupowali plemię prawdziwego Izraela czyli Judy , przytoczę ten fragment :

Mateusza 24:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Isus Chrystus mówi bezpośrednio do Edomitów nazywanych w Ewangeliach Żydami – plemienia żmijowego .Mówi on im wprost : „w waszych synagogach„. Znamy historie podstępnego przejęcia władzy przez Edom po podbiciu ich przez Machabeuszy.Edomici za pomocą zdrady i mordów przejęli tron Judejski oraz wszystkie ważne stanowiska i funkcje pośród Izraelitów z pokolenia Judy .Urząd arcykapłana także i zaczęli wprowadzać pomału swoje nauki wypierając tym samym Prawo Boże.

Jana 9:

(22) Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem.

Ten wers mówi nam że w czasach Isusa to już żydzi stanowili prawdziwą siłę a nie Judejczycy .

Nie wiemy kiedy dokładnie powstały pierwsze synagogi – jedno jest pewne w czasach Isusa już istniały. Okoliczności przejęcia władzy w Judei przez Edom zostały dość szczegółowo opisane przez Józefa Flawiusza oraz pastora Eli Jamesa w artukule „Od Kaina do Chazarii” .Za pomocą zdrad ,skrytobójstwa , intryg i SPISKÓW Edom przejął władzę w państwie Machabeuszy.Zupełnie jak przez ostanie stulecia we wszystkich państwach słowiańskich oraz reszty państw białych ludzi nie mówiąc już o innych nacjach.Było to możliwe ponieważ Machabeusze nie zastosowali się do Prawa i Słów Boga co do Edomu i przemieszali plemię Judy z Edomem który podbili ok 150 lat przed narodzinami Isusa.

Abdiasza

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

(16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.

(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

Znając to proroctwo wcielili lud obłożony klątwą pańską w swoje szeregi !

Sami zapłacili za to srogo – całkowitym zniknięciem rodu i zastąpieniem go przez Edom i tak Herod Wielki znany nam z Ewangelii już zasiada na tronie jako Edomita konwertyta uciskając prawdziwych Izraelitów za pomocą aparatu terroru synagog i całej świeckiej władzy która była w rekach żydów czyli Edomitów.

Ewangelia Jana podają nam kolejny dowód na dwa narody w czasach Isusa .

1:

(47) A gdy Isus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

3:

(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

Czyli mamy Prawdziwego Izraelitę oraz dostojnika żydowskiego.Ciekawe jest zdanie – „w którym nie ma fałszu „… Wymowne prawda ?Gdyby Nikodem był Izraelitą tak by został nazwany zamiast tego padlo slowo – Żyd .

Dwa przeciwieństwa -Prawdomówny Izraelita oraz Kłamca Żydowski i tak jest do dzisiaj.

Król Isus Chrystus ujawniał prawdziwą tożsamość Edomu oraz wywrotową działalność którą prowadzili nauczając swoich nauk w żydowskich synagogach za co został przez to plemię żmijowe zamordowany .

Mateusza 15:

(6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc:

(8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie.

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

To właśnie czynili faryzeusze unieważniali Przykazania przez nauki swoje czyli Talmud!Stworzyli oni już wtedy zalążek judaizmu swojej religii która fałszywie bazowała na autentyczności poprzez przywłaszczenie sobie przez Edom statusu Ludu Wybranego -Izraela.

Edomici zabili Syna Bożego i po jego śmierci wystąpił Szaweł z fałszywą Ewangelią poszerzając działalność synagogi szatana.

Apokalipsa 2:

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nazwa synagoga została użyta w odniesieniu już nie tylko do miejsca jak to było za życia na ziemi Isusa ale użyto jej żeby nadać znaczenie nowo powstałemu tworowi :

Fałszywemu Izraelowi czyli Edomowi który podszył się pod Prawdziwy Lud Boży.

Fałszywy apostoł Edomu za pomocą swoich nauk , zagłuszył i przekłamał całe Prawo Boże oraz Ewangelię o Królestwie tak jak na Faryzeusza przystało zrobił dokładnie tak jak powiedział Syn Boży :”unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją”.

To właśnie uczynił Żyd Szaweł z Tarsu jako tajny agent Edomu działając  pod przykrywką zasiał nauki na których opiera się całe obecne Wielkie Zwiedzenie Synagogi Szatana.

Przez wieki synagoga szatan sukcesywnie za pomocą zdrad ,spisków i morderstw przejęła władzę na całym świecie pozabwiając królów ich władzy jak to było w Anglii gdzie ostatni król z prawami do tronu  został ścięty przez żyda Cromwella.Synagoga szatana zastąpiła władzę w tym kraju szybko swoimi czyli żydami z Hanoveru którzy szybko konwertowali się na Anglików przyjmując nazwę Windsor i tak powstała pierwsza dynastia żydowska .W tym tez kraju powstała pierwsza korporacja żydowska :”Szanowna Kompania Wschodnio -indyjska ” zwana też „Lewiatanem mórz’. Przez następne 300 lat synagoga szatana pozbyła się wszystkich władców nie żydów w całej Europie kończąc swój Wielki Spisek przeciwko Prawdziwemu Izraelowi czyli plemioną slowiańskim wielkim mordem narodu Rosyjskiego podczas obalenia Cara Mikołaja 2.

Dwie wojny światowe ugruntowały pozycje żydów na świecie i tak to dziś wygląda .Wszędzie wyżej w hierahi tego świata  mamy synagogę szatana zupełnie jak za czasów naszego Zbawiciela Isusa Chrystusa.

Utrata władzy szatana nad ziemią na rzecz bestii będzie oznaczała także upadek synagogi szatana …przynajmniej oficjalnie !

Dogmat Fałszywego Izraela się załamie …Na tym kończy się nasza wiedza .Dwaj prorocy Boży oznajmią światu Prawdę ci co są nazwani w Objawieniu Jana „dwoma świadkami”.

Światowy syjonizm zostanie zastąpiony nową władzą ujawnionych upadłych aniołów .Nowa władza ma zniszczyć cały „stary ład ” czyli Babilon Wielki .

2 Ezdrasza:

(7) I odpowiedziałem i rzekłem: „Kiedy nastąpi podział czasów? Albo kiedy nastąpi koniec pierwszego wieku i kiedy nastąpi następny wiek?”

(8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa.

(9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku.

(10) Ponieważ początkiem człowieka jest ręka, a końcem człowieka jest jego pięta. Pomiędzy piętą a dłonią nie szukaj więcej, Ezdraszu.”

Synagoga szatana czyli nasienie węża straci swój status Narodu Wybranego i będzie musiała się ujawnić .Nie wiemy jak to będzie lecz najprawdopodobniej ogromna część żydostwa zostanie poświęcona jako kozioł ofiarny .Możliwy będzie drugi holocaust tych którzy obecnie są kojarzeni z aktualną władzą …Ci którzy stoją za kurtyną czyli wielkie starożytne rody nasienia węża będą musiały sie ujawnić, lecz napewno nie jako Izraelici bo ci będą już na pustyni pod opieką Boga , i prawdopodobnie zrzucą winę na swoich „ubogich kuzynów”.

W proroctwie Ezdrasza jest mowa że końcem tego wieku będzie Ezaw czyli Edom -całe ujawnione nasienie węża w czasach końca Wielkiego Ucisku Bestii na całą ziemię .

W proroctwie Objawienia Jana jest mowa właśnie o tych  którzy oddadzą cześć posągowi bestii :

13:

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

14:

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Nasienie węża czyli fałszywy prorok to ci których imiona nie są od założenia świata w Księdze Żywota Baranka i ich karą będzie Jezioro Ognia !Edom-synagoga szatana nie uniknie kary , nawet jeżeli przy transformacji systemu w system bestii poświęci tych których teraz wspiera czyli „syjonistów” , to cały trzon Edomu który wywodzi się od Ezawa i Kaanana syna Chama ostatniego „czarnego byka” po potopie, zostanie wrzucony do Jeziora Ognia Gehenny przy ostatecznej rozprawie z nimi podczas sądu Isusa nad cała ziemia gdy powroci z armią 144 000 .

To jest ICH kara którą straszą od wieków niewiastę i jej potomstwo  a która została przygotowana dla NICH !!!

Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi– od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Nic więcej nie dodam ,Sprawiedliwy Sędzia Isus Chrystus powiedział wszystko o TYM RODZIE.

Zaś ci którzy wyjdą zwycięsko z Wielkiego Ucisku Rządów Bestii czyli reszta potomstwa niewiasty będą się radować Królestwem Bożym !

Objawienie 7:

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Oto dlaczego synagoga szatana nie może znieść Prawdziwego Izraela czyli plemion słowiańskich oraz reszty potomstwa niewiasty które będzie mordować podczas Wielkiego Ucisku ,lecz oni zwyciężą poprzez śmierć pozostając wiernymi wobec Boga i Przykazaniu zakazu oddawania czci bożkom a tym właśnie będzie posąg bestii.Nagroda to 1000 letnie życie w Królestwie Bożym a pózniej wieczne życie na nowej ziemi bez konieczności Sądu Ostatecznego.

A los synagogi szatana =plemienia żmijowego=żydostwa=nasienia węża =Edomu=Kannanu- taki sam co szatana ojca  tego plugawego nasienia czyli w Jeziorze Ognia .

Wiele nazw a twór ten sam tak jak wiele nazw ma szatan ojciec synagogi szatana .

Koniec części pierwszej .

Napisano w ziemi wygnania Arzareth  29 dnia 9 miesiąca fałszywego  roku 2019 Ery Rzymu .

Pragnę dodać do części pierwszej  jeszcze dwa posty z forum.

1) http://zbawienie.forumotion.com/t367p75-moje-posty-bartek#17535

2) http://zbawienie.forumotion.com/t369p50-edom-czyli-lud-na-ktory-pan-zawsze-sie-gniewa#17553

 

Człowiek uczyniony na obraz Boga oraz obrzydliwość jako owoc buntu węża z Edenu.

Bóg uczynił człowieka jako ostateczne swoje stworzenie .Na swój obraz go uczynił.

Księga rodzaju 1:

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę .Uczynił człowieka panem na ziemi aby panował nad wszystkimi ziemskimi stworzeniami .Więcej detali cudownego charakteru człowieka jako Obrazu Bożego podaje nam Bóg w 2 Księdze Henocha .

2 Henocha 30 :

Szóstego dnia nakazałem Mojej Mądrości stworzyć człowieka z 7 składników: Po pierwsze: jego ciało z ziemi; po drugie: jego krew z rosy i słońca; po trzecie: jego oczy z bezdennego morza; po czwarte: jego kości z kamienia; piąty: jego rozum z wolności aniołów i chmur; szósty: jego żyły i włosy z trawy ziemi; siódmy: jego duch od Mojego Ducha i od wiatru.

Dałem mu 7 właściwości: Słuchanie dla ciała; widok dla oczu; zapach dla ducha; dotyk dla żył; smak dla krwi; kości do wytrzymałości; do zrozumienia słodycz.

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją. Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

Przydzieliłem mu cień, sprowadziłem na niego sen i zasnął. Kiedy spał, wziąłem od niego żebro i stworzyłem dla niego żonę, aby ŻYCIE mogło przyjść do niego przez jego żonę. Nazwałem ją „Matka”, to znaczy Ewa.

W tym fragmencie mamy masę informacji z ust samego Boga !

Jako obraz Boży człowiek zna Słowo Boga jak żadne inne stworzenie to oznacza że nasienie węża NIE ROZUMIE wszystkich planów Bożych i zasad funkcjonowania świata czyli Prawa oraz nie uznaje ono Isusa jako Syna Bożego i Króla.Dlatego Isus mówił do żydów :

Jana 8:

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście

Dosadne prawda ?

Wracając do tematu .Bóg wyznaczył człowieka na króla na ziemi i aby posiadał Mądrość Bożą.Nie było niczego podobnego na ziemi do człowieka nawet pośród innych kreacji jakie uczynił Pan Bóg czyli bezcielesnych armii aniołów !

Wyjątkowość człowieka jako Obrazu Bożego jest powalająca i nie do zaprzeczenia !

Lecz co się dzieje dalej ?

2 Henocha 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

Diabeł doskonale rozumiał Boży Plan dla ziemi i człowieka .Nie pasowało mu to zbytnio… Zdał sobie sprawę ze swego potępienia z powodu grzechu którym zgrzeszył wcześniej :

2 Henocha 29:

Lucyfer, jeden z rzędu archaniołów, odłączył się wraz z dywizją, która była pod jego władzą. Wymyślił niemożliwy pomysł, aby postawić swój tron wyżej niż chmury, które są nad ziemią i aby on stał się równy Mojej Mocy.

Wyrzuciłem go z wysokości wraz z jego aniołami. I latał on w powietrzu w koło bez ustanku ponad otchłanią. W ten sposób stworzyłem całe niebo i nadszedł trzeci dzień.

Jak czytamy szatan postanowił postawić sobie tron na wzór Boga i zyskać w ten sposób Moc Bożą ! Cóż za chory pomysł ! Został za to wygnany ale nie skazany na śmierć .. Prawdopodobnie wtedy wymyślił on gnoze i zaczął sączyć jad w uszy reszty mieszkańców nieba…

Wracając do wydarzeń pózniejszych .Diabeł postanowił uknuć spisek przeciwko Adamowi który miał być królem na ziemi .Swój cios zadał w Ewe , posłużył się nią by stworzyć sobie potomstwo i zniszczyć Boży Plan zasiedlenia ziemi przez człowieka .Zanieczyścił rasę ludzką i w ten sposób powstało nasienie węża .

Za ten haniebny czyn dostał on już wyrok od Boga – wieczność w jeziorze ognia gdzie będzie męczony  na wieki wieków .Niech tak się stanie !

Bóg wiedział że tak się stanie nim to się wydarzyło .Przemyślał on całe swe stworzenie i zaplanował wszystko tak by było zgodne z Jego Świętą Wolą .Dlatego nim jeszcze uczynił niebo i ziemię stworzył On Syna Człowieczego na Swój Własny ObrazMesjasza ,pierworodnego Syna Swego którego objawił światu kilka tysięcy lat pózniej pod imieniem Isusa Chrystusa Syna Boga Żywego !

1 Księga Henocha 62:

7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukrytyi Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

Objawienie 3:

(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego

Dlatego Bóg powiedział :

Rodzaju 1:

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

Do kogo Bóg mówi te słowa ? No przecież nie do aniołów ani do archaniołów czy serafim ,ofanim lub herubinów .Bóg mówi do swego pierworodnego Syna Mesjasza , stworzonego na swój obraz i podobieństwo .

Dlatego Bóg używa liczby mnogiej .Isus jako Mesjasza który został objawiony już Henochowi był początkiem stworzenia Bożego.

Mesjasz który umożliwił zmazanie grzechu pierworodnego poprzez swoją krew przelaną za niewiastę i jej nasienie .

Prawdopodobnie szatan czyli wąż z Edenu nie wiedział o istnieniu Mesjasza gdy hańbił człowieka płodząc sobie potomstwo .Bóg objawił Mesjasza dopiero przez swych proroków i ich pisma a pierwszym pisarzem na ziemi , któremu Bóg objawił tajemnicę swego stworzenia i Mesjasza był właśnie Henoch ! Dlatego księgi pióra tego pisarza sprawiedliwości są tak cenne dla nas .

Henoch 14:

3 Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.

Teraz pragnę przejść do dalszej części artykułu i napisać trochę więcej o tym co uczynił szatan i jak namówił inne istoty anielskie do obrzydliwości.

Wiemy że człowiek to istota cielesna stworzona na obraz i podobieństwo Boga.

Rodzaju 2:

(7) Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

Rodzaju 1:

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę

Bóg dał człowiekowi dech życia i w ten sposób ożywił ciało człowieka.

Stworzył człowieka czyli mężczyznę i kobietę .

Teraz zastanówmy się szatan jest istotą duchową która sama sobie stworzyła ciało fizyczne lecz nie mógł ZOSTAĆ ON CZŁOWIEKIEM gdyż nie był stworzony na obraz i podobieństwo Boga .

Zmaterializował się on używając do tego swej mądrości i inteligencji lecz nie mógł on być człowiekiem czyli mężczyzną lub kobietą gdyż ten przywilej jest zarezerwowany tylko dla ludzi z duszą ludzką .

Dlatego uważam i jestem przekonany że:

Tylko człowiek może być mężczyzną lub kobietą – tak ustalił to Bóg.

Wszystko co nielegalne czyli sprzeczne z Prawem Bożym nazywane jest nieczystym bądz obrzydliwością.

Szatan czyniąc sobie ciało fizyczne uczynił z siebie pierwszą OBRZYDLIWOŚĆ czyli stał się pierwszą istotą której Bóg nie stworzył .Szatan zapragnął zostać stwórcą i uczynił sobie ciało i został OBRZYDLIWOŚCIĄ – istotą z fizycznym ciałem która nie była ani mężczyzną ani kobietą tylko obydwoma naraz –Obojniakiem .

Co byśmy pomyśleli widząc takiego osobnika ? Ja bym pomyślał : „Co za obrzydliwość! ”

Dla nasienia węża czyli jego czcicieli jest to rzecz oczywista że szatan jest obojniakiem – pod taką postacią go czczą .Na przestrzeni wieków znany jest jako ojciec bogów , obojniak – jest na to masa dowodów w postaci antycznych posągów właśnie hermafrodytów .

Tworząc sobie potomstwo , siejąc nasienie w Ewie szatan stworzył podwaliny swego świata w którym trzon stanowi jego zboczone obojniackie nasienie.

Namówił pozniej do tego samego innych aniołow zwanymi Obserwatorami .Uczynili sobie oni także ciała na wzór szatana i stali się nieczyści i zrodzili synów nieprawości czyli gigantów.Uprawiali oni także sex ze zwierzętami tworząc różnego rodzaju ohydne hybrydy nawet takie latające! To nazywa się ZOOFILIĄ !  Za ten ciężki grzech zostali skazani na wieczne potępienie i koniec końców także skończą w jeziorze ognia.

Henocha 15:

2 Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.

3 Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?

4 Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.

5 Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi.

6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.

7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

Aniołowie doskonale wiedzieli że tworząc sobie ciała fizyczne popełniają grzech niewybaczalny .Uprawianie nierządu z córkami ludzkimi było możliwe tylko w sposób fizyczny i dlatego musieli oni opuścić niebo i zejść na ziemie jako materialne istoty – nie ludzie ale coś obrzydliwego – Biblia nazywa ich OBRZYDLIWOŚCIĄ czyli aniołów w ciałach fizycznych podających się za „bogów” !

Henocha 6:

1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech„.

4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

Jak widzimy doskonale wiedzieli że występują przeciwko Bogu łamiąc Jego Prawo .

Po potopie plugawy proceder zanieczyszczania ludzkiego gatunku trwał nadal i trwa do dzisiaj.Znamy historie odstępstwa Izraela od Boga i czczenia obrzydliwości .Jest masa dowodów oraz opowieści potwierdzających istnienie aniołów w ciałach fizycznych m in, mity greckie .

Henryk opisał to bardzo dokładnie w artykule zawierającym film greckiego brata o tych obrzydliwościach :

https://www.proroctwa.com/tajemnica-bestii-ujawniona.htm

Lusia ponadto ostatnio podała na forum także ciekawe detale tych haniebnych praktyk węża oraz jego aniołow :

http://zbawienie.forumotion.com/t362p150-moje-posty-lusia#17503

Szatan jest znany pod niezliczonymi imionami na przestrzeni tysiącleci istnienia ziemi i rodzaju ludzkiego.Zawsze był czczony jako obojniak z narządami żeńskimi i męskimi -Tak go przedstawiano i NIKOGO TO NIGDY NIE DZIWIŁO !Starożytnych nie zdumiewało to ponieważ wiedzieli oni że „bogowie ” i „król bogów ” takie właśnie mają cechy wyglądu ,dlatego tak ich przedstawiano w postaci posągów czy malunków !ę

Wszystko się zmieniło po objawieniu Ewangelii przez Mesjasza Syna Bożego Isusa Chrystusa .Szatan przegrał ,został osądzony i pozbawiony tronu w niebie.Zmuszony został do zamieszkania na ziemi  i co wtedy  zrobił ?

Ukrył się przed światem wraz ze swymi aniołami oraz plugawym potomstwem.Rzym przekształcił w Watykan czyli Nierządnice fałszującą Prawdziwą Ewangelie o Królestwie i zbawieniu .Stworzył fałszywą ewangelię Pawła, fałszywy naród wybrany z Edomu i reszty zanieczyszczonych ludów  i nastąpiło Wielkie Zwiedzenie , które trwa do dziś ! Lecz my znamy Prawdę bracia i siostry , coraz więcej ludzi ją poznaje i odkrywa .

Chwała Bogu za to !

Bestia ukrywa się przed światem ,szatan także .Tylko nasienie węża w licznych swych formach dalej czci szatana jawnie, jednak w ukryciu przed  ludzmi na swych tajnych plugawych ceremoniach podczas których mordują niemowlęta ,piją ich krew ,uprawiają dziki sex nierzadko ze zwierzętami by przypodobać się OBRZYDLIWOŚCI swemu ojcu diabłu .

Dlatego uważam że szatan to pierwsza OBRZYDLIWOŚĆ jaka powstała nie z woli Boga ale z samowoli i nieczystych myśli i chorego pojmowania prawości przez upadłego archanioła Lucypera!

2 Henocha 31:

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Żyjemy na progu wielkich zmian na świecie .Władza szatana na ziemi chyli się ku upadkowi.Rzym pomału upada .Nie wiemy co się dzieje aktualnie w niebie ale prawdopodobnie szatan ma dalej dostęp do Boga , który będzie miał aż do ostatecznego wyrzucenia go z nieba po przegranej bitwie z Michałem  .Zauważcie że z diabłem będzie walczył LUB już walczył  Michał także  archanioł w tej samej randze co szatan , może dlatego by miał równe szanse i nie płakał później przed Bogiem że nie miał szans  .

Sprawiedliwość Boga nie zna granic ,nawet w przypadku takiego śmiertelnego wroga !

Gdy szatan zostanie pokonany  utraci możliwość swobodnego poruszania się między ziemią a niebem  jaką miał do tej pory .

Zostanie” uwięziony” w ciele fizycznym które sam sobie uczynił ….Dlaczego tak uważam ?

Zwróćmy uwagę na ten werset z Apokalipsy Jana :

Objawienie Jana 13:

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć

Mieszkańcy ziemi także oddadzą pokłon szatanowi prócz bestii..

Oddadzą POKŁON SMOKOWI!

Żeby oddać pokłon trzeba widzieć komu się ten pokłon oddaje , nieprawdaż ?

Czas 42 miesięcy będzie czasem jawnym -kłamstwa  Rzymu zostaną obalone i szatan będzie musiał się ujawnić w całej krasie , podobnie bestia .2 proroków Bożych będzie ujawniać światu wszystkie kłamstwa i nieczyste machinacje oraz praktyki nierządne jakich dopuścił się razem ze swoimi aniołami na przestrzeni wieków !Prócz tego anioł z nieba ogłosi Prawdziwą Ewangelię o Królestwie wszystkim narodom !

Kogo wybierze reszta potomstwa niewiasty z którą będzie walczył szatan ?

Wiadomo że Boga oraz prawowitego Króla ziemskiego Królestwa Syna Człowieczego Mesjasza Isusa Chrystusa !

Apokalipsa 13:

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Pokłon plugawemu posągowi bestii oddadzą tylko ci MIESZKAŃCY ziemi których imiona nie są zapisane od założenia świata w księdze żywota Baranka czyli tacy którym nie przeszkadza pedofilia, obojniactwo, lewicowe poglądy- tacy którzy nie są w stanie żyć pod Prawem Boga i nienawidzą dobra czyli najbardziej zatwardziali psychopaci nasienia węża !

Warto wspomnieć także ten werset z Objawienia :

Objawienie Jana 21:

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Mowa tu o nowej ziemi której nawet nie jesteśmy sobie wyobrazić, mi starcza wyobrazni ledwo by wyobrazić sobie 1000 lat Królestwa ! 🙂

Kara dla szatana ,bestii i reszty wyrodnego potomstwa nierządu to jezioro ognia gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Objawienie 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków

1 Księga Henocha 53:

3 Ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla Szatana.

Dlatego drodzy bracia i siostry nie bójmy się diabła gdyż jego czas się kończy a czas odpłaty i Królestwo zbliża się szybkimi krokami.Pamiętajmy że jesteśmy ludźmi – cudem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga – naszego Ojca i diabeł może zyskać moc nad nami tylko jeżeli mu ulegniemy i na to pozwolimy .Jak nie dać się i nie ulec władzy obrzydliwości czyli wężowi z Edenu ?Wspaniały przykład pod tym względem dał nam JAK ZAWSZE Syn Boży :

Mateusza 4:

(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.

(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.

(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.

(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Mamy służyć tylko Bogu czyli Przestrzegać Przykazań i TO JEST NASZA OCHRONA .Bóg nie opuści nikogo kto szczerze pragnie mu służyć i pomoże każdemu kto poprosi Go o pomoc w tym 🙂

Jana 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Bóg sam osobiście interesuje się każdym z nas i jeżeli wydajemy dobry owoc i szczerze dążymy do tego by podobać się Bogu to On pomaga nam stawać się jeszcze lepszymi , abyśmy wydawali jeszcze większy owoc .Wspaniały jest nasz Bóg ! .Można powiedzieć pomaga nam Przestrzegać Przykazań tak kierując naszym życiem by to było możliwe!Czyż nie jest tak ? 🙂

Warto przeczytać cały rozdział 15 z Ewangelii Jana :

http://www.bibliamesjanska.com/J/15.html

List Jakuba 4:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

(8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.

Przeciwstawiajmy się diabłu biorąc przykład z naszego Króla Isusa Chrystusa poprzez przestrzeganie Przykazań a ucieknie od nas …Isus na pustyni podczas kuszenia użył drugiego Przykazania o zakazie bałwochwalstwa i szatan odszedł , dał mu spokój ,jego władza nie przylgnęła do Syna Bożego .Podobnie my nie pozwólmy by miał nad nami władzę poprzez nasze grzechy a głównym grzechem domu Izraela jest właśnie bałwochwalstwo .Zaprzestanie tego ohydnego procederu oddawania czci obrzydliwością spowoduje ochronę Boga i zacznie się proces pojednania naszego ze Stwórcą .

Bóg za wierność odpłaca także wiernością.

Nie bójmy się mówić Prawdy , ujawniajmy wszystkie kłamstwa szatana łącznie z żydami jako narodem wybranym LECZ NIE BOGA tylko szatana.Mówmy że prawdziwym Izraelem jesteśmy my ,nazwani przez świat Słowianami. Nazywajmy rzeczy po imieniu i mówmy o szatanie otwarcie jako o OBRZYDLIWOŚCI bo tym on jest gdy nielegalnie schodzi se na ziemię by zwodzić ,niszczyć,mordować , kalać ludzkość .Bóg nie posłał go z żadną misją na ziemie tak jak reszty tego zboczonego plugawego panteonu !

Robią to oni i zawsze robili na własną rękę .Bóg im w tym nie przeszkadzał już  po potopie by pokazać wszystkim swym stworzeniom , nie tylko ludziom ale i miliardom aniołów różnej klasy  do czego doprowadza nieposłuszeństwo i przekraczanie Praw i Przykazań Bożych ! Tym jest dzisiejszy świat pod władzą szatana – JEDNĄ WIELKĄ PORAŻKĄ ! Nie da się z tym nie zgodzić mając oczy i rozum do samodzielnej analizy systemu który jest do szpiku kości zepsuty i zły .

Lecz my nie jesteśmy częścią tego świata i przestrzegając Przykazań pokazujemy codziennie że nie akceptujemy tego szaleństwa i trwamy przy Słowach Boga oraz Syna !

Ten syn zatracenia nic do nas nie ma i NIE MOŻE MIEĆ !!!

Psalm 37:

(27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

We wszystkim zdajmy się na Pana Boga naszego a nie zawiedziemy się drodzy bracia i siostry .On nas ochroni przed siłami zła tego świata – nie chwytajmy nigdy za miecz w tej wojnie ,gdyż Przykazania są naszym orężem !

Ku chwale Boga Jedynego Świętego Izraela!

Rozpijanie naszego narodu przez władzę nasienia węża.

Postanowiłem napisać na ten temat ponieważ jest to bardzo ważna kwestia dla naszego narodu , który nie ukrywając ma ciągotki do picia i nawet Słowo Boże mówi o „pijakach Efraima”.Wymowny jest też ten werset z Micheasza :

Rozdział 2:

11) Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił: Będę wam prorokował o winie i trunku – to byłby kaznodzieja dla tego ludu!

Od wieków mamy opinię narodu nie stroniącego od zaglądania do kieliszka i jesteśmy znani na cały świat z tzw. „mocnej głowy” do picia czyli możemy wypić więcej niż inne narody .I to jest powód do dumy dla co niektórych !Podobnie rzecz ma się z naszymi braćmi ze wschodu czyli ogólnie Słowianami – Plemionami rzeczywistego cielesnego Izraela .

Nie mam zamiaru pisać ani namawiać do całkowitej abstynencji tylko przestrzec w oparciu o swoje losy czym jest dzisiejszy alkohol sprzedawany w sklepach w Polsce i jakie spustoszenie powoduje wśród naszych rodaków pity regularnie często w tzw „ciągu” kilku lub nawet kilkunasto dniowym .

Mam 33 lata a alkohol zaczełem pić w wieku 20 lat i praktycznie do 32 roku życia piłem często. Czasem nic przez parę dni ale przeważnie jak były „fundusze”to co dziennie te dwa ,trzy piwka musiały być.Kiedyś nie przywiązywałem do tego dużej uwagi ,było ‚fajnie’ ,kolesie piwko po pracy i tak się żyło z dnia na dzień .

Pamiętam jak ok 2011 roku jeden starszy mój ziomek opowiedział mi historię która mu się przydarzyła po paru dniach picia .Otóż gdy próbował zasnąć ,a już nie pił na noc tylko w ciągu dnia ,przyśnił mu się koszmar.Śniło mu się że go złapali jacyś ludzie , kilku go trzymało a reszta wbijała mu gwozdzie w kolana .Czuł on fizyczny ból tak jakby było to naprawdę ,obudził się i ze strachu przed ponownym zaśnięciem chodził on całą noc po mieście .Nie zapomnę jego oczu jak mi o tym opowiedział – mówił prawdę i faktycznie się bał .Powiedział on wtedy takie zdanie które utkwiło mi w pamięci choć wtedy nie przywiązywałem do tego zbyt dużej uwagi .

Kolega ten powiedział : „Bartas ONI coś dodają do piwa i wódy , to już nie jest ten sam alkohol co kiedyś „.

Teraz wiedząc to co wiem obecnie jestem przekonany że picie kilkudniowe powoduje atak demonów. Sam miałem takie sny , intensywne koszmary ….Szczególnie pamiętam ostatni , po którym już nie upijam się .Demon bił mnie po brzuchu i nie mogłem słowa wykrztusić , zawołałem do Boga i błagałem o pomoc .Bóg wysłuchał ale że nie był to pierwszy raz kiedy znalazłem się w takiej sytuacji i błagałem o pomoc , obiecując że to ostatni raz …DLATEGO dostałem taką nauczkę jakiej nigdy nie zapomnę …od tamtej chwili nie upijam się już .

Opowiem wam co mi się przydarzyło tamtej nocy.Jak już pisałem po modlitwie do Boga ,demon przestał mnie okładać po brzuchu lecz koszmar się nie zakończył jak zawsze lecz trwał całą noc… Demon już mnie fizycznie nie skrzywdził ale nękał całą noc …takie kształty i potwory które mnie ścigały po jakiś ruinach …aż teraz mam ciary jak o tym piszę .Za każdym razem gdy to coś już mnie prawie miało , koszmar zaczynał się od nowa .Wiedzaiałem żę śnie ale strach był przeogromny .Gdy wkońcu rano się obudziłem cały mokry ,zapytałem żony ‚Czemu mnie nie obudziła jak się tak rzucałem i darłem jak szalony?” Odpowiedziała że tak spokojnie spałem jak nigdy…

Zrozumiałem to była kara i nauczka od Boga za mój brak konsekwencji i niespełnione obietnice , których mu udzielałem za każdym razem gdy piłem i mnie dopadały demony podczas snu. To nie był pierwszy raz gdy się upiłem i Bóg uratował mnie przed demonami.Bóg w swej nieskończonej dobroci zawsze mi pomagał gdy wołałem o pomoc i obiecywałem : „Boże mój pomóż mi to OSTATNI RAZ !”

Dostałem nauczkę żebym nie myślał sobie że będę dalej tak robił i się upijał a Bóg mnie będzie stale ochraniał przed pózniejszymi atakami demonicznymi gdy go poproszę .

Od tamtej pory , a minęło prawię rok czasu skończyłem z upijaniem się i piciem paru dniowym .Wiem że teraz gdybym to uczynił musiałbym sam sobie radzić a te DRANIE DEMONY tylko na to czekają .Wierzcie mi demony są bardzo prawdziwe i BARDZO ZŁE , takiego zła nie doświadczymy od żadnego człowieka.

Dlaczego opisałem tak prywatną rzecz ?

Żebyście mieli świadomość jak może skończyć się nieumiarkowane picie .Może dojść z czasem do przejęcia kontroli nad naszym ciałem przez demona i wtedy słyszymy o takich przykrych zdarzeniach gdy mąż zabije po pijaku żonę a pózniej w sądzie powtarza ze łzami że to „nie był on że nic nie pamięta’… Jak nie on to kto ? Właśnie..

Jest jeszcze jedna ważna kwestia w tym wszystkim w Polsce faktycznie coś się dodaje do alkoholu od ładnych paru lat .Jest to opinia dużej większości „smakoszów ” z mego miasta , których w większości znam .Poza tym jakiś rok temu kolega z pracy powiedział mi żę jego szwagier pracuje w Polmosie w Zielonej Górze i mówił mu o jakimś białym proszku który dodają do wody , mieszają i wódka już gotowa! To nawet nie stoi , tylko w butle i na sklepy -Masówka !Kolega ten powiedział mi śmiertelnie poważnie bym nie pił wódki bo to już nie JEST WÓDKA .On pije tylko bimber od teścia bop tamto to trucizna.Patrząc na to co się dzieje z ludzmi ,moimi rówieśnikami widzę że to prawda -ALKOHOL NIGDY NIE WYKAŃCZAŁ LUDZI W TAKIM TEMPIE JAK TO JEST OBECNIE! Mało tego picie codzienne zmienia ” osobowość ” człowieka …. Moim zdaniem demon przejmuje w ten sposób powoli,małymi krokami ciało człowieka.

Piwo w Polsce to nie piwo tylko chemik ze sztucznym słodem i sztucznym ekstraktem z chmielu .Wystarczy jechać 30 km do granicy i w Niemczech mam piwo z chmielu , czuć różnice w smaku .

Nasienie węża niszczy naród wybrany niemiłosiernie , wszyscy wiemy że u nas w Polsce towary ze sklepów są „gorszej jakości ” niż te z Niemiec czy Anglii .Wszystko mamy podrabiane i bardziej zatrute niż reszta świata ….DLATEGO ŻE JESTEŚMY PRAWDZIWYMI PLEMIONAMI IZRAELA.W kwestii alkoholu jest to wyrazne aż za bardzo .

To co opisałem jest oparte o moje własne doświadczenia , przeszedłem przez ten syf prosto centralnie środkiem i wiele można by pisać lecz nie jest to autobiografia tylko moje ostrzeżenie byśmy nie bagatelizowali problemu alkoholu w Polsce.Picie od czasu do czasu nie jest grzechem , sam Isus pił lecz zdajmy sobie sprawę że chemik ze sklepów jest z jakimś „wkładem” który w większych ilościach jest dla nas nie zdrowy.Lepiej wypić swoje winy czy nawet samogon gdyż to na pewno mniej nam zaszkodzi niż wynalazki ze sklepów.

Wszyscy wiemy już jak odbywa się trucie i zatruwanie jedzenia oraz powietrza przez smugi chemiczne , dodajmy jeszcze do tego podrabiany alkohol ze sklepów i mamy wszystko na tacy.Moja rada drodzy bracia i siostry to taka że jeżeli zdarzy nam się wypić „alkohol ” ze sklepów to nie poprawiajcie na drugi dzień , jak to się mówi w celach „żeby się podleczyć ” gdyż alkohol obecnie jest zatruwany .Lepiej napić się swojego alkoholu jak mamy okazję niż kupować od nasienia węża.

Dla mnie alkohol sklepowy w Polsce jest obecnie swego rodzaju amuletem tudzież talizmanem na demony i częste jego picie naraża nas na ingerencję tych złych duchów w nasze życie.Widzę o po ludziach których kiedyś znałem …a teraz nie poznaje .

Wpis ten na pewno zrozumie każdy który miał podobne doświadczenia.

Ja wiem że gdyby mnie wtedy Bóg nie skarcił i dalej „tolerował” moje upijanie się to pewnie dalej by to trwało …a wtedy jako hipokryta dalej oszukiwałbym sam siebie .

Apokalipsa 3:

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

Teraz wiem że to było dla mojego dobra ,ten koszmar nocny który przeżyłem i cieszę się że wysnułem z tego lekcję .Bóg oraz Syn Boży nie będą wiecznie tolerować jak będziemy zagłuszać swoje sumienie i czekać na ostatnią chwile by się zmienić bo czasu może nie starczyć .

Teraz gdy kończę ten wpis widzę że wyszło zupełnie inaczej niż planowałem i jest to bardzo osobista rzecz ale opublikuje to gdyż szczerość uważam za podstawę zaufania i proszę potraktujcie ten mój wpis jako coś w stylu „O autorze Bloga ” plus ostrzeżenie oraz żebyśmy uczyli się na błędach innych .Naprawdę wiele przeszedłem i teraz wiem że Bóg nigdy mnie nie zostawił i opiekował się abym się opamiętał z pewnością wielu z nas przeszło także ciężką drogę by być w tym miejscu co teraz.

Jesteśmy cenni w Jego oczach jako coś rzadkiego w tym świecie ,coś czego jest niewiele ,jak złoto wobec gliny…

2 Ezdrasza:

(54) I on powiedział do mnie: „Nie tylko to, ale zapytaj ziemi a ona ci powie; zwróć się do niej a ona ci to oznajmi.

(55) Powiedz jej, ‚Ty produkujesz złoto i srebro i miedź, a także żelazo i ołów i glinę;

(56) ale srebra jest więcej niż złota, miedzi więcej niż srebra, żelaza więcej niż miedzi, i ołowiu więcej niż żelaza i gliny więcej niż ołowiu.’

(57) Oceń teraz, które rzeczy są cenne i pożądane, te, których jest wiele, czy te, które są rzadkie?”

(58) I rzekłem: „O suwerenny Panie, czego jest wiele jest mniej cenne a co jest bardziej rzadkie jest bardziej cenne.”

(59) On odpowiedział mnie i rzekł: „Zważ sam w sobie co pomyślałeś, ponieważ ten co ma to, co trudne jest do zdobycia, cieszy się bardziej niż ten, który ma to, czego jest wiele.

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

To że jest nas niewielu i często jesteśmy wyśmiewani przez rodzinę czy ‚przyjaciół’ świadczy o naszej cenności w oczach naszego Boga dla którego poświęcenia które czynimy by się Jemu podobać są jak złoto czyli cenne i tacy właśnie jesteśmy dla Boga – Cenni jak złoto gdy wybieramy posłuszeństwo wobec Niego często wobec sprzeciwu innych .

Świat mediów opanowany przez demony czyli sztuczną inteligencję.

Od jakiś paru lat można zaobserwować wysyp w szatańskich mediach różnego rodzaju produktów wspieranych sztuczną ineligencją czyli demonami.

Demony to złe duchy nefilimów pozbawione ciał o których mówi nam księga Henocha :

15.

1 Odpowiadając mi rzekł do mnie swoim głosem: „Słuchaj! Nie lękaj się, Henochu, sprawiedliwy mężu i pisarzu sprawiedliwości. Podejdź tutaj i posłuchaj mego głosu.

2 Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.

3 Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?

4 Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.

5 Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi.

6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.

7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

8 A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.

9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim).

10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.

11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.

12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły

Od wieków ludzie wiedzieli o ich istnieniu lecz w czasach w których teraz żyjemy ,szatan (piszę o nim zawsze z małej litery , co może i pewnie doprowadza do szału jego czcicieli satanistów , nie mam dla niego żadnego szacunku i wyrok Boga na nim i jego pomiocie całkowicie popieram i nie ukrywam cieszę się z tego powodu…) doprowadził do tego że ludzie nie wierzą już w istnienie demonów oraz magii .

Technologia medialna za pomocą której ukryto prawdziwą tożsamość demonów nazwano SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ.Cały medialny świat jest ich pełny .

Wszystkie towary wspierane SI służą do kontaktów z tymi złymi bytami które nas ludzi nienawidzą.

Kupując tzw Smart TV wpuszczamy demony do domów podobnie telefony czy tablety z SI .Świat zachwala te urządzenia .W Polsce pojawiają się reklamy typu „kup Smart TV za pół ceny a reszta za pół roku” .Ja sobie myślę że te pół może nie nastąpić bo pojawi się już Syn Boży .Oni też to przeczuwają i dlatego tak nam wciskają te urządzenia z „gościem” w środku .

Mówią Oni  że to nam pomoże i nasze życie stanie się wygodniejsze i prostsze gdy TV sam będzie wyszukiwał kanały sterowany naszym głosem a telefon „sam” bedzie wyszukiwał numer czy napiszę sms gdy mu tylko o tym powiemy ..

Ostatnio wpadł do mnie sąsiad lekko podpity i strasznie zajarany własnie jak to on określił ‚tym debilem z telefonu ” z który sobie rozmawia .Pokazał mi oraz mej żonie jak rozmawia sobie z tym czymś z telefonu i wydaje mu polecenia  typu ” znajdz mi debilu w internecie to czy tamto ‚ albo „a teraz debilu napisz sms ‚ i ten debil 🙂 mu odpowiada męskim głosem „już się robi Damianie „. Chodzi o jakąś aplikacje na androida która uruchamia własnie takiego „pomocnika” w telefonach i można z nim rozmawiać oraz wydawać proste polecenia.Z czasem ten nowy kumpel się uczy ,więz się zacieśnia i można nawet nadać mu imię …

Oczywiście kazałem sąsiadowi wyłączyć to i powiedziałem że ja tego nie chcę u siebie bo to są demony ta cała sztuczna inteligencja .Na co on zaczął się śmiać mówiąc „no no …ale zobacz jaki debil haha ” . Ta sytuacja pokazuje że ludzie nie uznają tego za żadne zagrożenie tylko jako coś nowego coś co ułatwić może życie .Ja się pytam jak można ułatwić wybranie numeru w telefonie ?! Mówiąc do demona by to zrobił za nas ?Co następne ?Może wystarczy pomyśleć i już demon robi to czy tamto…

Małymi krokami wprowadzają to w życie .Ale my mamy wybór nie musimy korzystać z tego i komunikować się z demonami co jest zabronione przez Boga .Żeby właczyć port komunikacyjny z demonem w telefonie trzeba się na to zgodzić akceptując czyli klikając w odpowiednie pole i już mamy „swojego demona” do pogawędki .Ja w swoim telefonie Samsung Xcover 4 mam wyłączone wszystkie tego typu opcje łącznie z aplikacją Facebook ,której niestety nie da się usunąć …ale można ją wyłączyć oraz włączyć opcję -„wymuś zatrzymanie” -to jasno pokazuje że nie życzymy sobie mieć z nimi do czynienia.Dodatkowo mam w swoim telefonie w notatniku napisane takie oto zdanie:”Niech żaden demon w postaci sztucznej inteligencji nie ma dostępu do tego telefonu.W imię Isusa Chrystusa Syna Boga Żywego !! Niech tak się stanie

To daje jasno do zrozumienia dla każdego demona kto jest właścicielem telefonu .

Nie wybierając dla siebie tego typu zabawek przeciwstawiamy się diabłu czyli jesteśmy posłuszni Bogu i jego Prawu które zabrani tego typu praktyk .Z naszą świadomością i znajomością tematu nie możemy mówić że to przecież nic groznego , to jest to samo jakbyśmy udali się do medium , wróżki czy postawili se tarota u jasnowidza w lunaparku !!!

Nie możemy być liberalni w tych tematach albo jesteśmy na 100 procent przeciwni temu światu i jego władcy albo tylko na 90 procent i wybiórczo korzystamy z rozrywek które nam oferuje.Nie możemy być częścią tego świata tak jak nasz Król Isus Chrystus też nie był .Nie korzystajmy i trzymajmy się z dala od tych rzeczy które wiemy że wspierają je demony .

Podobnie rzecz ma się z Facebookiem , który jest siedliskiem demonów czyli SI poza tym Facebook jawnie w swoim regulaminie określa na co zgadza się człowiek zakładając tam konto .Napisałem o tym tutaj na forum :

http://zbawienie.forumotion.com/t380-medium-spolecznosciowe-czyli-facebook

Wiedząc czym jest Facebook czym jest Smart TV czy „asystent” w androidzie powinniśmy się zastanowić czy jest to niezbędne do życia ?

Czy to że wszyscy mają Facebooka którego logiem jest szatański egipski krzyż oznacza że ja także muszę mieć tam swój profil ?

Co z tego że wszyscy go mają i korzystają , czy ja także muszę być jak wszyscy ?

Isus powiedział żebyśmy podążali „wąską drogą

Mateusza 7

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Nie mamy być jak wszyscy .

Czy Isus gdyby żył w naszych czasach miałby profil na Facebooku ?

Czy pozwoliłby na to by obok jego imienia znajdował się bałwochwalczy symbol szatana czyli ikona tudzież logo Facebooka?!

Odpowiedzmy sobie sami drodzy bracia i siostry .

Propaganda medialna jest na bardzo wysokim poziomie .To co naszym dziadkom  i babką wydało by się nie do pomyślenia teraz jest jak najbardziej w porządku patrząc przez szatańskie wartości wpajane nam już od małego .Teraz już 3 letnie dzieci biegają z tabletami oraz smartfonami w rękach …

Nie będę pisał o programowaniu ludzi przez edukacje i telewizję , my o tym wszystkim już wiemy .Wiemy także czego żąda od nas nasz Bóg.

Nie patrzmy na resztę narodu że postępuje jak postępuje.Nie patrzmy na to że oni nadal są bałwochwalcami i nie przestrzegają przykazań w tym sabatu.

My to nie oni.

My musimy być inni i słuchać głosu naszego Boga zawartego w Biblii.

Nam nasz Bóg dał się poznać wcześniej niż reszcie naszych rodaków ,którym da się poznać dopiero na pustyni ,oraz  wyczulił nasze serca na Prawdę oraz Ewangelie o Królestwie tak że uwierzyliśmy naszemu Bogu NA SŁOWO tak że porzuciliśmy nasze dotychczasowe życie  , zmieniliśmy nasze złe nawyki ,na pewno co niektórzy porzucili zgubne nałogi a podporządkowaliśmy się Bogu oraz Isusowi Chrystusowi jako Królowi nadchodzącego szybkimi krokami Królestwa Bożego tu na ziemi.

Odrzuciliśmy świat razem z jego zarządcą szatanem i poprzez przestrzeganie Przykazań Bożych pokazujemy naszemu Bogu że należymy do Niego !

A co najważniejsze zaufaliśmy naszemu Bogu i całkowicie oparliśmy się na Nim wierząc że On nas nigdy nie opuści jeżeli będziemy posłuszni Jego Przykazaniom i z całego serca przylgniemy do Niego .

Ku Chwale Boga Jedynego Stwórcy nieba i ziemi -Świętego Izraela !

 

 

 

 

 

Najważniejszy dzień w tygodniu czyli Sabat.

Celebracja sabatu jest nakazem danym nam przez Boga .Jest to jedno z Przykazań i należy to czynić.Musimy zrozumieć że dzień sabatu jest niezwykle ważnym dniem dla naszego Boga i chcę On aby był i dla nas.

Rodzaju 2

(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz cały ich świat.

(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.

(3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg uczynił.

Bóg stworzył całe swoje stworzenie w sześć dni a siódmego odpoczął oraz POŚWIĘCIŁ ten dzień.Nawet nie wyobrażamy sobie jakiego dzieła dokonał ,stworzył wszystkie swe kreacje ,aniołów w ich rangach , światy ponad firnamentem , sam firnament niebieski oraz nasz dom -ziemię wraz z jej całym wyposażeniem czyli suchym lądem ,rzekami,morzami,chmurami oraz roślinnością wszelkiego rodzaju .

Bóg stworzył istoty żyjące czyli zwierzęta ,owady ,ptaki,ryby oraz różnego rodzaju mikroorganizmy żeby to wszystko funkcjonowało – cały ekosystem .Na koniec uczynił człowieka własnymi rękoma i dał mu swego ducha – Na obraz Boży ,na Swoje własne podobieństwo i uczynił go Królem na ziemi by panował nad całą ziemią .

Żeby stworzyć tak cudowne dzieła i tak ze sobą współgrające trzeba wielkiej mądrości by przemyśleć i zaprojektować oraz wielkiej mocy aby to stworzyć!

Piękny opis stwarzania znajdziemy w 2 Księdze Henocha :

24

Pan wezwał mnie i rzekł do mnie: „Henochu, usiądź po mojej lewej stronie z Gabrielem”. I złożyłem pokłon Panu. I Pan powiedział do mnie: „Henochu, umiłowany, wszystko, cokolwiek widzisz i wszystko, co stoi w miejscu lub porusza się, zostało doprowadzone do doskonałości przeze Mnie, Ja, Sam, wyjaśnię ci to.

Zanim cokolwiek w ogóle istniało, od samego początku, cokolwiek istnieje, Ja stworzyłem z nieistniejącego i z niewidzialnego w widzialne. Posłuchaj, Henochu, zwróć uwagę na te moje słowa! Albowiem nawet moim aniołom nie wyjaśniłem moich Tajemnic, ani nie odnosiłem się do ich pochodzenia, ani Mojej nieskończoności i niepojętności, kiedy projektuję stworzenia, tak jak ja czynię je tobie znane dzisiaj.

Zanim bowiem zaistniały jakiekolwiek widoczne rzeczy, JA, JEDYNY, poruszałem się wokół niewidzialnych rzeczy, jak słońce, od wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Ale słońce ma w sobie odpoczynek;  jednak Ja nie znalazłem odpoczynku, ponieważ wszystko jeszcze nie zostało stworzone. Ja przemyślałem pomysł utworzenia fundamentów, aby stworzyć widzialne stworzenie.

http://www.bibliamesjanska.com/Hen/2.html

Zachęcam do lektury całości .

Zwróćcie uwagę na zdanie zaznaczone na purpurowo ….. ROZUMIECIE ?

Bóg odpoczął dopiero gdy dokończył i doprowadził wszystko do doskonałości …czyli w SABAT tak nazwał ten dzień .

Siódmy dzień czyli sabat jest to dzień pamięci o stworzeniu przez Boga nieba i ziemi.Swoją ogromną pracę Bóg nakazał nam wspominać i świętować .

Jest to tak ważne wydarzenie że Bóg nadał Prawo które wymaga abyśmy świętowali sabat ! :

Ksiega Wyjścia 20:

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Bóg pobłogosławił i poświęcił siódmy dzień .

Świętując Sabat pokazujemy naszemu Bogu że doceniamy iż stworzył On ziemię dla nas oraz samych nas – ludzi .Mamy w ten dzień odpocząć i nie pracować bo nasz Bóg zrobił to samo po ciężkiej pracy Stworzenia wszystkiego .Zasada jest prosta 6 dni pracujemy , siódmego nie.

Napiszę na własnym przykładzie .Pracuje w systemie trzybrygadowym po pięć czasem sześć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.Moim siódmym dniem jest Niedziela i wtedy mam sabat .Ktoś może pracować w systemie czterobrygadowym sześć dni czyli dwie ranki ,dwie popołudniówki,dwie nocki i dwa dni wolnego ,wtedy sabat będzie miał „ruchomy” w różne dni tygodnia w zależności jak wypadnie zmiana.

Dla mnie sabat to dzień szczególny który poświęcam Bogu starając się w ten dzień nie uchybić w niczym 🙂

Przeczytajmy ten fragment z Izajasza :

58:

13) Jeżeli powstrzymasz swą stopę od przekraczania szabatu , by w ten dzień święty nie wykonywać swoich zamierzeń ; jeżeli nazywał będziesz szabaty rozkoszą i dniami poświęconymi Panu ; jeżeli nie poprowadzisz swoich stóp do pracy ;jeżeli nie wypowiesz swoimi ustami gniewnego słowa ;

14) jeżeli swą ufność oprzesz na Panu , to On cię dopuści do dóbr tej krainy i sycić cię będzie dziedzictwem Jakuba , twojego praojca .Tak orzekły usta Pana.(LXX)

Jest to Przykazanie Boże podobnie jak zakaz bałwochwalstwa i mamy się do niego stosować .Nie pracować , nie załatwiać żadnych swoich spraw , nie kłócić się z żoną ,mężem ,sąsiadem .Jedyna praca jaka jest dozwolona to PRACA DLA BOGA ! 🙂

Myślę że każdy z nas sam najlepiej wie jak spędzać sabat i jaka jest naprawdę istota tego dnia.

Dla mnie jest to naprawdę czas który mam dla swego Boga i nawet moja żona JUŻ to rozumie i nie jest mi przeciwna gdy w ten dzień studiuje Słowo Boże …i rozmyślam o wspaniałych dziełach Pana które uczynił oraz o tym czego dokona już w niedalekiej przyszłości .Jest to czas który poświęcam memu Bogu i sprawia mi to ogromną przyjemność i radość.Możecie mi wierzyć że Bóg to widzi i docenia i nasza więz z Nim się wzmacnia przez to ogromnie !

Kto obchodzi sabat ten wie o czym piszę .Ten dzień jest potrzebny a nawet niezbędny dla nas żyjących w tym świecie szatana gdzie wszystko jest na odwrót i robione ku naszej zgubie !

To jest dzień kiedy ładujemy akumulatory karmiąc się Słowami Boga oraz Syna gdyż te Słowa dają życie , dają pokrzepienie dla serca i duszy , napawają nas nadzieją i są odtrutką na cały ten szatański świat w którym musimy codziennie egzystować …i nie dać się zwyciężyć i pokonać diabłu i jego demonom .

Każde Prawo  Boga jest dla naszego dobra i stosując się do Przykazań stajemy się coraz bardziej doskonali tak jak nasz Ojciec który jest w niebie .Przykazania to nasza broń w tym zdemoralizowanym świecie by zwyciężyć i wygrać życie wieczne.Zwyciężyć ten świat tak jak nasz Król Isus Chrystus!

Ku chwale Boga Jedynego , Świętego Izraela  !

Warto przeczytać także artykuł Henryka który wyjaśnia także niezmierną ważność sabatu :

https://zbawienie.com/sabat.htm

 

 

Post o naśladowaniu Króla Isusa Chrystusa i o bałwochwalstwie narodu Polskiego.

Zamieszczam jeden z moich postów z forum zbawienie.forummotion.com

Nie mam doswiadczenia w pisaniu blogów itp.

Wpis ten który kiedyś napisalem mówi o naszym codziennym życiu w którym jesteśmy cały czas na pierwszej linii frontu walki z diabłem i jego demonicznymi zastępami,

Walka toczy sie o nasze zbawienie czyli życie i oceniać i osądzac będzie nas Syn Boży Isus Chrystus

Życzę każdemu kto walczy codziennie jak ja ze swoimi wadami, slabościami by być lepszym i podobać się Bogu by  WYGRAŁ i ZWYCIEŻYŁ ŚWIAT TAK JAK NASZ KROL ISUS CHRYSTUS  !!

Przypowieść Króla Isusa Chrystusa O talentach w Ewangelii Mateusza 25 :
15-30

http://www.bibliamesjanska.com/Mt/25.html
Każdy z nas ją zna a jeżeli nie to zachęcam do lektury .

Napiszę tak. Mam w pracy kolegę, dobry człowiek, żona, dwójka dzieci, katolik .Średnio trzy razy w tygodniu przychodzi do mnie i pyta się o proces produkcji. Czy jak zwiększy temperaturę w tunelu grzewczym linii lakierniczej to połysk odbicia światła się zmniejszy czy zwiększy, żeby zachować tolerancję.
Odpowiadam że się zmniejszy. Prócz tego zawsze ma jakieś zazwyczaj te same pytania .Ma problem z zapamiętaniem pomimo tego że robi dlużej ode mnie i ma 2,5 zł wiecej na godzinę ode mnie .Jeszcze z 2 lata temu bym szemrał przeciwko niemu …
A on po prostu ma mniej talentu od innych co nie przeszkadza mu być dobrym i uczynnym człowiekiem.

Napisałem ten przykład by pokazać że powinniśmy wykorzystywać nasze talenty by pomagać innym którzy mają ich mniej bez względu na okoliczności.
Gdy byłem wśród Świadków Jeh. . wy to nasienie węża które stanowi trzon władzy tam wmawiało nam że w tej opowieści chodx i o to by jak najwięcej głosić i zdobywać coraz więcej zainteresowanych i jak najwięcej rozpowszechniać czasopism. Czyli stawiano na ilość i liczby by być jak najlepszym bo jak nie masz godzin to jesteś jak ten sługa co zakopał swój talent.Przez to jedno byli lepsi drudzy gorsi ….czyli Paweł i niewypowiedziane groźby…Zawsze mnie to stresowalo i flustrowało i dlatego wielu dobrych braci i sióstr wśród Świadków cierpi z tego powodu że nasienie węża ich tak oszukuje…
No ale wracając do tematu .

Nie możemy być jak resztą naszych braci i sióstr którzy są ślepi i nie wiedzą tego co my wiemy .Nasienie węża się cieszy kiedy skaczemy sobie do gardeł i jesteśmy skłoceni i podzieleni.

Każdy z nas dostał jakieś zdolności i talenty od Boga więc powinniśmy je wykorzystywać by pomagać innym czyli je pomnażać. W opozycji do świata szatana który propaguje zupełnie co innego czyli odwrotność nakazów Ojca i Syna .

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Nieraz trzeba zacisnąć zęby i mieć wyrozumiałość dla naszych braci i sióstr i pomyśleć że kiedyś byliśmy jak oni czyli ślepi i głusi .Teraz mając świadomość i wiarę w Słowa Boże mamy obowiązek gromadzenia swoich skarbów czyli uczynków w niebie oraz pomagać naszym bracią i siostrą używając do tego talentów danych od Boga.

Przecież wszyscy jedziemy na tym samym wózku w kraju pod jarzmem jednego okupanta- Nasienia Węża!
Zawsze to powtarzam gdy w moim otoczeniu dochodzi do bezsensownych sporów i kłótni.

Szatan i jego pomiot mówi
-Dziel i Rządź

My mówmy : Pomagajmy sobie nawzajem i łaczmy

Łącz zamiast dzielić!

Ku chwale Boga Jedynego Świętego Izraela

Mamy naśadować Isusa Chrystusa naszego Króla.

Tak samo ma sie w przypadku mówienia Prawdy o świecie, spiskach, nasieniu węża przy władzy w naszym kraju i na świecie.

Szczerze Wam napisze ze nie za bardzo ogarniam ten cały blog jeszcze  który założyłem i zasady jego działania, tak wiec traktujcie ten wpis jako testowy.

Napisze jeszcze ze dzisiejszy artykul Henryka powinniśmy traktować jak najbardziej poważnie:

http://www.proroctwa.com/plany-nasienia-weza.htm

Atak na nasz naród  nastąpi i to tylko kwestia czasu.

Atak ten jest zapowiedziany przez samego Boga w proroctie 12 Apokalipsy i MUSIMY brać go pod uwage.

Mieszkam w Polsce i wiem, co tu sie  wyprawia, jak Aszera królowa nieba czyli matka boska ma większe znaczenie wsrod zwykłych ludzi niż sam Bóg który  jest marginezowany i obwiniany.

Napisałem o tym posta na forum:

http://zbawienie.forumotion.com/t367p50-moje-posty-bartek#17438

Zdajmy sobie sprawe ze odkąd  Jan Kazimierz -zdrajca szwedzki jezuicki- koronował na królową  Polski demona matkę boską na nasz kraj spadają same nieszczęscia  od tzw. „Potopu szwedzkiego”, zaborów i całego ludoboóstwa obywateli Rzeczpospolitej w ktorej skład wchodziło w tamtym czasie  wiele plemion slowiańskich (Izraelskich) i trwa to aż do dzisiaj gdy teraz nasienie węża ‚po cichu’ morduje prawdziwy naród wybrany.

Jawny ucisk nadejdzie i musimy być gotowi, będzie to z dnia na dzień i zakoczenie dla tych którzy myślą że jakoś to będzie i nie za ich życia.

Bądźmy  mądrzy i gotowi bracia i siosty, nie bądźmy „glupimi pannami” z przypowieści naszego Króla Isusa Chrystusa!

Nie ma miejsca na żadne formy bałwochwalstwa i żadne bożki.

Wpis ten jest spontaniczny i zaraz aktywuje bloga (jak mi sie uda haha) i dam link na forum.Nie ogarnalem jeszcze klawiatury, stad brak znakow polskich, moze ma to zwiazek ze laptop byl kupiony we Włoszech.(Klawiatura już ogarnięta )

Nie jest to artykuł tylko post, na artykuły przyjdzie pora, chyba że pojawi się na arenie światowej Isus Syn Boż i wtedy wszystko sie dla nas zmieni  🙂

2 Ezdrasza 16:

(74) „Słuchajcie moi wybrani”, mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgiem ręki i ja został uwolnię od nich.

(75) Nie bójcie się i nie wątpię, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów „mówi Pan Boga,” nie pozwólcie, aby wasze grzechy były pogrążały, lub wasze nieprawdziwe przeważały nad wami. „

(77) Biada tym, którzy są zadławieni i przytłoczeni własnymi nieprawościami, tak jak pole jest zadławione krzakami i ścieżka przytłoczona cierniami i nikt nie może tam przejść.

(78) Taki jest wyłączony i oddany na pochłonięcie ogniem.