Słowianie – Błogosławiony lud Boży czyli prawdziwe plemiona Izraela .

Wczoraj przed snem przyszło mi do głowy skojarzenie – Skąd mogła wziąć się nazwa Słowianin ? Trzymajcie się : od słowa ‚Błogosławiony‚ ! -Błogosławiony lud Boży Słowianie Księga Powtórzonego Prawa Rozdział 7: Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.Czytaj dalej „Słowianie – Błogosławiony lud Boży czyli prawdziwe plemiona Izraela .”

Narastający Wielki Ucisk znakiem coraz bliższego wypełnienia obietnicy Bożej.

Przez ten tydzień czytałem przed snem Księgę Wyjścia aby przypomnieć sobie wyzwolenie z niewoli nasienia węża w Egipcie naszych przodków… i dotarłem wczoraj do rozdziału 19 z bardzo ciekawymi Słowami z ust Boga . Ale najpierw Słowa Boże z proroctwa Micheasza , które NAJDOBITNIEJ spośród reszty proroctw mówią nam że bliskie już wyzwolenie Izraela czyliCzytaj dalej „Narastający Wielki Ucisk znakiem coraz bliższego wypełnienia obietnicy Bożej.”

„Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.”

Syn Boży wypowiedział to bardzo POKRZEPIAJĄCE dla nas proroctwo : Ewangelia Jana Rozdział 12: (25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. (26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli ktoCzytaj dalej „„Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.””

„Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.”

Syn Boży Isus Chrystus gdy przebywał w ciele na ziemi wykonując ogromnie ważną misję od Ojca Boga Wszechmogącego wypowiedział te BARDZO ważne oraz wiele wyjaśniające proroctwo : Ewangelia Mateusza Rozdział 5: (8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą. Biblia podaje nam informację że  : Księga Rodzaju Rozdział 5: (24) Henoch chodził z Bogiem,Czytaj dalej „„Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.””

Zwyciężmy ten świat tak jak nasz Król Syn Boży Isus Chrystus!

Bóg obiecał zapłatę i nagrodę dla tych co zwyciężą ten świat  wypełniając Prawo Boże – życie wieczne JUŻ podczas 1000 letniego Królestwa  . Musimy w tym życiu żyjąc w świecie ZDOMINOWANYM naukami złego  w tym wieku cierpienia nauczyć się świadomie wybierać między dobrem a złem .Większość ludzi w ogóle nie zna dobra ponieważ jest trzymanaCzytaj dalej „Zwyciężmy ten świat tak jak nasz Król Syn Boży Isus Chrystus!”

Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.

  Ewangelia Jana Rozdział 1: 12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci którzy ‚przyjęli’ Syna Bożego to ci wszyscy  którzy uwierzyli że wyszedł On odCzytaj dalej „Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.”

„Karze cię twoja złość , smaga cię twoje odstępstwo ” – Niewola narodu wybranego i jej zakończenie sądem na pustyni.

Naród wybrany został wydany przez Boga w niewolę z powodu odstępstwa.Za porzucenie Boga , źródła wód żywych , Izraelici sami wybrali i oddali się hańbie kalając się bożkami .Obecna niewola jest za to karą. Księga Ozeasza Rozdział 15: (15) Lecz Efraim sprawiał mu gorzkie zmartwienie, dlatego jego Pan zrzuci na niego winę krwi i odpłaciCzytaj dalej „„Karze cię twoja złość , smaga cię twoje odstępstwo ” – Niewola narodu wybranego i jej zakończenie sądem na pustyni.”

Historia naszego narodu część druga – „Nie ze względu na was to czynię, niech to wam będzie wiadome , domu Izraela!”

Cytat w tytule pochodzi z Księgi Ezechiela : Rozdział 36: (32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! Bóg wyprowadzi swój lud ze względu na swoje Święte Imię od którego jest nazwany Izrael ludCzytaj dalej „Historia naszego narodu część druga – „Nie ze względu na was to czynię, niech to wam będzie wiadome , domu Izraela!””

Historia naszego narodu część pierwsza -„Roślina sprawiedliwości i prawdy .Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze”

Cytat z tytułu pochodzi z Księgi Henocha i są to Słowa Boga wypowiedziane przy zapowiedzi zesłania na ziemie potopu: 1 Księga Henocha Rozdział 10: 16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radościCzytaj dalej „Historia naszego narodu część pierwsza -„Roślina sprawiedliwości i prawdy .Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze””

Ogromna moc naszych modlitw skierowanych do Boga.

Isus Chrystus Syn Boży zaznaczył niezwykłą rolę naszej modlitwy do Boga. Powiedział na przykładzie aby uzmysłowić i zobrazować że prosząc Boga o coś w modlitwie to tak jakby dziecko prosiło ojca – Bo to prawda , zwracamy się do naszego Ojca , Boga Jedynego Świętego Izraela. Bóg wielokrotnie nazywa nas swymi dziećmi , swą własnościąCzytaj dalej „Ogromna moc naszych modlitw skierowanych do Boga.”

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij