Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota , które jest w raju Bożym.

Temat za który tym razem się wziąłem jest trudny ze względu na ogromną masę kłamstw którymi karmili nas od urodzenia . Uczono nas fałszywego kształtu ziemi i rozmieszczenia kontynentów co przeszkadza nam widzieć rzeczy takimi jakie są naprawdę.

Będę się opierał na Biblii ponieważ tam jest Prawda.

Poniżej stara mapa pokazująca nam tak zwany biegun północny ze źródłem elektromagnetyzmu ziemi jako wielką górą lub skałą o której wspominają wszystkie kultury.

Powyższa mapa pochodzi oficjalnie z 16 wieku a autorstwo przypisuje się belgijskiemu kartografowi Geraldowi Merkatorowi . Umieszczono ją w filmie Ewaranona , ostatnim z serii ” co się wydarzyło na ziemi ?”. Prywatnie uważam że ten człowiek po wydaniu pierwszej serii chodzi w kółko co jest wynikiem totalnego braku zrozumienia od Boga lub projektu wrogów Boga…

Niemniej film ten ułatwił nam rozpoznanie wielkiego oszustwa „bieguna północnego” :

Tyle jeśli chodzi o źródła ‚tego świata’ .

Biblia jest bardzo konkretna w każdej dziedzinie i w kwestii Raju Bożego i centrum ziemi również.

Syn Boży powiedział że w Raju jest drzewo żywota z którego da On spożywać wybranym wiernym Bogu ludziom , którzy zwyciężą ten świat.

Objawienie 2:

(8) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Mamy konkretną informację od Syna Bożego o Raju gdzie jest już zasadzone i przygotowane drzewo życia dla wybranych .

Wszystkie religie i naukowe katedry ukrywają fakt że Raj Boży nadal istnieje i ze jest fizycznym miejscem na ziemi , płaskiej ziemi z czterema narożnikami , solidnym fundamentem i wielką górą z tronem Bożym w centrum ziemi.

Henoch daje nam kilka opisów Raju Bożego .

1 Księga Henocha

24.

1 Stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc.

2 Podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. [Widziałem też] drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokie i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej.

3 Siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi. Pokrywały ją wokoło pachnące drzewa.

4 Było między nimi drzewo, jakiego nigdy nie wąchałem i żadne z nich ani żadne inne nie było doń podobne. Pachniało wonniej niż jakakolwiek woń, a jego liście, kwiaty i drewno nigdy nie usychają. Owoce jego podobne są do kiści daktyli palmy.

5 Następnie powiedziałem: „Oto piękne drzewo! Piękne ku wejrzeniu i przyjemne są jego liście, a owoc jego bardzo rozkoszny z wyglądu”.

25.

1 Następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł: „Henochu! Dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć?”

2 Wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem: „Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo”.

3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

4 A to piękne wonne drzewo – żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [ wszystko] do końca na wieki – zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.

5 Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Króla.

6 Wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym [miejscu]. Miły zapach tego drzewa [przeniknie] ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną”.

7 Wówczas błogosławiłem Pana Chwały, Wiecznego Króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną.

Henoch relacjonuje nam swoimi oczami co widział.

Góra „płonąca ogniem dzień i noc ” sugeruje nam potężne źródło mocy dające światło a może i ciepło. Góra ta jest siódmą górą stojącą po środku a nad nią „coś na kształt tronu”.

Archanioł Michał mówi Henochowi że góra ta z tronem Bożym jest święta i na nim zasiądzie Bóg gdy nawiedzi w swej dobroci ziemię. Wokół góry są pachnące drzewa pomiędzy którymi jest drzewo życia z którego wybrani otrzymają życie. Syn Boży nam potwierdza w Objawieniu czyli setki lat później niż spisana wizja Henocha że drzewo życia jest w raju Bożym i jego owoce czekają na spożycie przez wybranych !

Ten opis z Henocha jest bardzo istotny ponieważ mówi nam że wokół góry Bożej tętni życie – to jest właśnie zamknięty Raj Boży z którego wygnano Adama Ewę.

Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na mapę zauważymy że domniemany wir ma być wokół skały „Rupes Nigra” czyli góry Bożej. W ten sposób Bóg mógł zamknąć Raj !

Rodzaju Rozdział 3:

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Bóg umieścił tam cherubów aby strzegli „płomienistego wirującego miecza” , który blokował dostęp do drzewa życia na górze Bożej w Ogrodzie Eden !

Nie wiemy jaka jest powierzchnia siedmiu gór Bożych i terenów wokół . Wiemy natomiast że „wirujący ognisty miecz ” strzeże drogi do Raju i Jego tajemnic. Możliwe że wielki wir wodny jest rezultatem tych „wirujących mieczy” możliwe że napędzanych energią elektromagnetyczną z góry Bożej sięgającej fundamentów ziemi. Ale o tym później …

2 Henocha 28: Co było w środku ziemi, nazwałem otchłanią.

W centrum ziemi jest wejście do otchłani pod ziemię gdzie gromadzą się wszystkie wody.

Przed potopem nie było oceanów a woda wypływająca z Ogrodu Eden oraz para wodna z doskonale nawilżonej gleby nawadniały całą ziemię . Klimat był inny a ludzie dożywali do 1000 lat . Po potopie to się zmieniło i wejście do otchłani które otacza Ogród Eden zaczęło wchłaniać wodę z mórz i oceanów aby wydalać ją na krawędziach ziemi.

1 Henocha

Rozdział 18:

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

9 Ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach.

10 Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem.

Wers 10 mówi nam o krańcach ziemi gdzie wody wypływają z otchłani i łączą się ze sobą . Prawdopodobnie wody zasysane przez wir wokół Raju wypływają z powrotem na krańcach ziemi , tam gdzie są podwaliny nieboskłonu. Poniższe wersety zdają się nam to potwierdzać :

Rozdział 17:

7 Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej otchłani.

8 Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchłani.

Wróćmy do rozdziału 18 wersu 8 :

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

Znowu mamy opis środkowej góry w Raju Bożym sięgającą nieba na której jest tron Boży . Góra jest z Antymonu o którym mamy niewiele informacji :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antymon

Natomiast tron Boży jest z szafiru . Szafir ma wykorzystanie przy różnych laserach o wyjątkowych emisjach długości różnych fal.

Możliwe że ten Antymon połączony z szafirem jest silnym przewodnikiem dla energii Bożej którą Bóg zawarł pod ziemią i z której uczynił solidne fundamenty – czarna niezwykle mocna substancja o potężnej mocy elektromagnetycznej zapewniającej ziemi jej pole torusa .

Nie jestem specem ale ogrom stworzenia Bożego i pomysłowość Boga mnie wręcz wciskają w krzesło a siedzę na nim od kilku godzin już !

2 Księga Henocha

Rozdział 26:

„Zawołałem po raz drugi do najniższych rzeczy i powiedziałem: ‚Niech jedna z niewidzialnych rzeczy wyjdzie jako solidna”. I wynurzył się Arkhas, solidny, ciężki i bardzo czarny Powiedziałem: „Zdezintegruj się, Arkhasie, i niech stanie się widoczne to, co się narodziło z ciebie!” I on się zdezintegrował, wyszedł wiek, mroczny, bardzo wielki, niosący stworzenie wszystkich niższych rzeczy. I widziałem, jakie to było dobre. Powiedziałem do niego: „Zejdź nisko i stań się solidnym! I stań się fundamentem najniższych rzeczy! I on powstał i przyszedł i stał się solidny, i stał się fundamentem rzeczy najniższych, i nie ma nic niższego od ciemności, z wyjątkiem samej nicości.

Niezwykle mocny , solidny i czarny Arkhas czyli fundament całego stworzenia !

Zapewne z niego jest cała energia elektromagnetyczna ziemi.

Poza niezwykle ciężką ciemnością będącą fundamentem stworzenia nie ma niczego więcej poza ….NICOŚCIĄ . To samo jest na górze i poza jasnością nie ma niczego więcej – Gnoza szatana o czymś więcej to kłamstwo buntu wobec Boga…

Mamy jeszcze dokładniejszy opis Raju w innym fragmencie Henocha:

2 Księga Henocha

Rozdział 8:

Tamci mężowie zabrali mnie stamtąd i zaprowadzili mnie na górę do trzeciego nieba i posadzili mnie tam. Kiedy patrzyłem na dół widziałem Raj. I to miejsce było niewyobrażalnie przyjemne.

Widziałem drzewa w pełnych kwiatach. Ich owoce były dojrzałe i pięknie pachnące z każdym pokarmem na polu i wydzielające obficie przyjemny zapach.

Pomiędzy nimi było drzewo życia, w miejscu, gdzie Pan odpoczywa, kiedy udaje się do Raju. To drzewo jest niewypowiedzianie przyjemne i pięknego zapachu, bardziej piękne niż jakakolwiek inna stworzona rzecz, która istnieje.

Ze wszystkich stron wygląda jak złoto i karmazyn w formie ognia. Ono pokrywa cały Raj i posiada coś z każdego drzewa sadu i każdego owocu. Jego korzeń jest w Raju przy wyjściu, które prowadzi ku Ziemi.

Henoch będąc na trzecim kręgu niebiańskim widział poniżej Raj Boży a to oznacza że Raj jest otwarty dla trzeciego nieba . Korzeń drzewa jest przy wyjściu które prowadzi ku ziemi . Jak już wiemy wyjście jest strzeżone przez cherubów strzegących „miecza ognistego i wirującego’ . Jeżeli jest tam wir wodny to Boży aniołowie mają kontrolę nad nim i siły zła wejścia nie sforsują nigdy !

Bóg odpoczywa przy drzewie życia gdy udaje się do Raju .

Czy obecni mieszkańcy Raju mogą z Nim rozmawiać ?! Tego nie wiemy ale jeżeli mamy przed sobą całą wieczność to na pewno będzie nam dana kiedyś na jakimś etapie ….ROZMOWA z samym Ojcem Bogiem Wszechmogącym !

Jak już wiemy drzewo życia rośnie przy górze Bożej na której Bóg ma też swój tron z szafiru. Tam chciał zasiąść szatan ! Ale o tym później…

2 Księga Henocha

Rozdział 42:

Wstąpiłem na wschód, do raju Eden, gdzie odpoczynek jest przygotowany dla sprawiedliwych. Jest otwarty aż do trzeciego nieba, ale jest zamknięty od tego świata. Strażnicy są wyznaczani przy bardzo wielkiej bramie na wschód od słońca, aniołowie ognia śpiewający pieśni zwycięstwa, nigdy nie milczą, radując się z przybycia sprawiedliwych.

Raj jest zamknięty od tego świata ale jest otwarty aż do trzeciego nieba . Nawet nie możemy sobie wyobrazić jak to wszystko funkcjonuje i na jakich zasadach ! Wiemy że nie ma dostępu do Raju z tego świata bo Bóg skutecznie to uniemożliwił ludziom aby przypadkiem nie zjedli owocu z drzewa życia . Aniołowie zarządzający Rajem witają też przybywających sprawiedliwych !

Rodzaju 3:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się jak my: poznał dobro i zło, ale teraz żeby tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żyłby na wieczność!

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Raj był zamknięty przed potopem i jest nadal teraz po potopie. Jeżeli teraz po potopie wokół Raju jest potężny wir zasysający wodę do otchłani pod ziemię to nikt się tam z ziemi nie dostanie chyba że z rozkazu Boga.

Wiemy też że do Raju przybywają wybrani sprawiedliwi ale tym też później…

Rodzaju 2:

(8) Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.

(9) I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

(10) A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.

(11) Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,

(12) A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.

(13) Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.

(14) A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Przed potopem z Edenu wypływała rzeka żywej wody rozdzielającą się na cztery odnogi na cztery strony świata . Po potopie układ ziemi się zmienił i rzeka Eufrat nie ma już swych źródeł w Raju .

Mamy również informację że Bóg zabrał Melchisedeka do Raju aby nie zginął w nadchodzącym potopie co mocno sugeruje że wody potopu nie dosięgły Edenu . Elektromagnetyczna święta góra Boża mogła skutecznie powstrzymać masy wody przed zalaniem Raju .

2 Księga Henocha

72

Stało się to, gdy dziecko przeżyło 40 dni w namiocie Nira, Pan powiedział do archanioła Gabriela: „Zejdź na ziemię do kapłana Nira i weź dziecko Melchizedeka, który jest z nim. Umieść go w raju Edenu na przechowanie. Czas już się zbliża i wyleję całą wodę na ziemię i wszystko, co jest na ziemi, zginie, a Ja je odbuduję, a Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. I wzbudzę go jeszcze raz i Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. Gabriel pośpieszył i przyleciał na dół, gdy była noc. A Nir spał tej nocy na swoim łóżku, Gabriel ukazał mu się i rzekł do niego: „Tak mówi Pan: Nirze! Przyprowadź mi dziecko, które ci powierzyłem. „

Nir nie zdawał sobie sprawy, kto do niego mówi, a jego serce było zmieszane. I powiedział: „Kiedy ludzie dowiedzą się o dziecku, wtedy go pojmą i zabiją, ponieważ serce tych ludzi jest zwodnicze przed obliczem Pana”. Wtedy odpowiedział Gabrielowi i powiedział: „Dziecko nie jest ze mną i nie wiem, kto do mnie mówi”.

Gabriel odpowiedział mu: „Nie lękaj się, Nirze, jestem archaniołem Gabrielem, Pan posłał mnie, i oto, wezmę dziś twoje dziecko, pójdę z nim i umieszczę go w raju Edenie”.

Poniżej mamy kolejny opis Raju ;

1 Księga Henocha

Rozdział 26.

1 Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z naciętego drzewa.

2 Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi.

3 Ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok.

4 Po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech [gór] były inne głębokie i suche doliny.

5 Wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa.

6 Podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem.

Mamy świętą górę i doliny z twardej skały z drzewami pośród dobrze nawodnionej i żyznej ziemi.

27.

1 Wtedy zapytałem: „Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?”

2 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

3 W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana Chwały, Wiecznego Króla.

4 W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

5 Wówczas ja sam błogosławiłem Pana Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.

W jednej z dolin zostaną zgromadzeni wszyscy niegodziwcy których Bóg wtrąci pod ziemię na męki . To jest logiczne skoro z Raju blisko do wejścia do Otchłani .

Mamy też proroctwo że w dniach ostatecznych wybrani sprawiedliwi będą w Raju Bożym błogosławić Boga za Jego sprawiedliwy sąd i wynikające z niego zbawienie dla nich !

25:3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

Bóg zasiądzie w centrum ziemi na świętej górze na swym tronie !

Teraz rozumiemy dlaczego jest zakaz nawet lotów w pobliżu tak zwanej Arktyki . Oni nienawidzą tych rejonów do tego stopnia że sataniści czczą Wchód , Zachód i Południe a o Północy najchętniej by nic nie mówili – udają że to miejsce nie istnieje a Google map pokazuje tylko wodę i nic więcej .

Raj Boży przypomina im na każdym kroku obiecane nam zbawienie !

2 Henocha

Rozdział 8:

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem i niezniszczalnym. Wychodzą dwa strumienie, jeden wydaje miód i mleko, a drugi jest źródłem wydającym olej i wino i jest podzielony na cztery części. One krążą dookoła w cichym ruchu wychodzą do Raju Edenu, między zepsuciem i  niezniszczalnością.

Stamtąd razem dzielą się na czterdzieści części i postępują w skromnej ziemi. Mają obroty w swym cyklu, podobnie jak inne elementy atmosferyczne.

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem a niezniszczalnym . Zepsuciem jest ten obecny świat na ziemi a niezniszczalnym jest niebo dla którego Raj jest otwarty.

Mamy kolejny opis strumienia dzielącego się na cztery części , które następnie dzielą się na 40 części zgodnie z liczbą terytoriów ziemi. Sataniści na swojej mapie ONZ mają 33 strefy podziału ziemi.Widzimy jak nas oszukują .Biblia mówi nam o 40 częściach ze swoimi cyklami jak reszta elementów atmosferycznych .

Jak my jesteśmy pozbawieni tej Bożej wiedzy o naszej pięknej ziemi nad którą mieli panować Adam z Ewą . Ogród Eden jest w jej centrum a oni mieli go strzec i stamtąd władać ziemią lecz szatan to wszystko zniszczył korzystając z ignorancji Ewy i miłości Adama do swej żony .

Szatan chciał zasiąść na świętej górze Boga w Edenie i być władcą nieba i ziemi !

Poniższa część proroctwa JUŻ się wypełniła !

Izajasza

Rozdział 14:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

Ten plan całkowicie się szatanowi nie udał a teraz gdy jest już wyrzucony z nieba raz na zawsze , czasu ma niewiele – Słuszny jest Twój wyrok na nim Panie Boże nasz !

Spójrzmy jeszcze raz na starą mapę :

Trzecia podróż Henocha ukazuje nam góry które musi pokonać aby dotrzeć do Raju Edenu. Możliwe że te góry są nam przedstawione na mapie jako te otaczające cztery kontynenty ( duże wyspy)

28.

1 Stamtąd udałem się na wschód pośrodku górzystej pustyni. Zobaczyłem, że była to samotnia. Było tam tylko miejsce

2 zalesione drzewami. Z góry spływała woda.

3 Wyglądało to jak obfity potok wody, który doprowadzał do tego miejsca wodę i rosę czy to z południa, czy z północy.

29.

1 Poszedłem na inne miejsce na pustyni kierując się ku wschodniej stronie góry.

2 Zobaczyłem pachnące drzewa, które wydawały aromat kadzidła i mirry. Drzewa podobne były do migdałowców.

30.

1 Za tymi górami udałem się ku wschodowi i ujrzałem inną wielką roślinę i rów wody.

2 Nad nim znajdowała się roślina mająca wygląd pachnącej rośliny podobnej do drzewa mastyksu.

3 Po bokach tych dolin ujrzałem pachnący cynamon. Stąd udałem się w kierunku wschodnim.

31.

1 Ujrzałem inną górę porośniętą drzewami. Wypływała stamtąd woda i wypływał z niej jakby nektar o nazwie sarara i galbanum.

2 Poza tą górą ujrzałem inną górę, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te były pełne [owocu] twardego jak migdał.

3 Kiedy rozłupie się ten owoc, jego zapach przewyższa wszystkie inne wonności.

32.

1 Za tymi górami, kiedy wzrok zwróciłem ku górom na północy, zobaczyłem siedem gór pełnych miłego nardu, żywicy, cynamonu i pieprzu.

2 Stamtąd udałem się szczytami tych gór daleko na wschód, poszedłem poza Morze Czerwone, oddaliłem się od niego i dotarłem aż do krainy ciemności.

3 Przyszedłem do Ogrodu Sprawiedliwości i ujrzałem poza tymi drzewami wiele rosnących tam wielkich drzew, pachnących słodko, wielkich, bardzo pięknych i wspaniałych oraz drzewo mądrości, z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość.

4 Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko.

5 I powiedziałem: „To drzewo jest piękne! Jak piękny i przyjemny jest jego widok!”

6 Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”.

Adam z Ewą nie byli GOTOWI aby zjeść z drzewa poznania dobra i zła czyli drzewa mądrości !

Szatan wiedział jak to się skończy – że poznają oni że są nadzy i do czego to doprowadzi . Ewa zdała sobie sprawę ze swej seksualności przy szatanie a po wszystkim dała swemu mężowi by i ten jadł gdy była już z nim sama bez węża .

Ewa straciła dziewictwo z szatanem i jej pierworodny Kain miał geny pierwszej hybrydy na ziemi. Taki podły plan szatana aby wyeliminować konkurenta do władzy w Edenie !

Należy wspomnieć że drzewo mądrości z którego zjedli Adam i Ewa nie jest drzewem życia . Oba rosną w Edenie .

Wracając do opisów i mapy

Henoch opisuje nam ziemię wokół Ogrodu Eden , możliwe że to są te cztery kawałki lądu z mapy …

Opis Raju znowu mówi nam o siedmiu górach na północy. Jest tam pomiędzy innymi drzewami również i drzewo mądrości z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość . Adam i Ewa byli jak …dzieci , naiwni i daleko było im do świętych mędrców aby móc jeść owoc z drzewa poznania dobra i zła.

To tak jak czterolatkowi dać ogień w stodole pełnej suchego siana – nie użyje ognia właściwie , nie przewidzi zagrożenia i nie będzie pamiętaj ostrzeżeń ojca aby nie nie bawić się zapałkami !

Adam z Ewą poznali że byli nadzy w ZŁYM czasie ! To nie był czas wyznaczony im przez Boga aby odkryli swoją nagość …. Bóg jako Ojciec zakazał im jeść owoc z tego drzewa a oni to zlekceważyli -Tak Bóg poddał ich próbie , resztę znamy i jest to nauczka jaką ludzkość nigdy nie zapomni !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

Wróćmy do Raju …

2 Henocha

Rozdział 8:

Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: „Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!” I ci mężowie powiedzieli do mnie:

Aniołowie opiekują się tym miejscem i mają tam swoje mieszkanie razem ze sprawiedliwymi !

Każde drzewo owocuje i każde miejsce jest dobrze nawodnione oraz błogosławione. Jak się już domyślamy również i z poprzednich opisów ….nie jest tam zimno !

Nie potrzeba tam światła słonecznego aby był wspaniały klimat do życia !

Jak wiemy słońce nie sięga aż na tyle na północ aby mogły się tam utrzymać tak wspaniałe warunki dla życia i to tak odmiennego niż mamy teraz na ziemi . W Edenie prawdopodobnie są warunki i rośliny łącznie z drzewami jakie były na ziemi przed potopem . Dlatego Bóg nazwał Eden „odnowieniem ziemi” …

2 Henocha

Rozdział 30:

Trzeciego dnia rozkazałem ziemi, aby uczyniła drzewa, duże i owocujące oraz góry – wszelkiego rodzaju słodką trawę i wszelkiego rodzaju siane ziarno. Rozłożyłem raj jako ogród i zamknąłem go. W ten sposób stworzyłem odnowienie ziemi, a nastał wieczór i nadszedł ranek – czwarty dzień.

Źródłem ciepła Raju Bożego może fakt że jest on otwarty dla nieba i stamtąd jest tam światłość i ciepło . Możliwe że góra Boża emituje ciepło i światło potrzebne do życia. Sam Bóg błogosławi temu miejscu dlatego jest nazwane błogosławionym !

To nie żadna lodowa pustynia , choć sataniści nawet i tego nam odmawiają wmawiając że tereny centrum ziemi to pokruszony lód na wodzie gdzie nic nie ma , gdzie nie ma czego szukać ani nawet się interesować . Zamiast tego rzucają nam opowieści o Antarktydzie z piramidami i nutką niepewności co do tego co się tam kryję . Może Bestia wyszła z Otchłani właśnie na krańcach ziemi i stamtąd nadejdzie… Stąd ta cała agenda „Antarktydy” z opowieściami Admirała Byrona…

Ale wróćmy do Raju , ponownie !

Rozdział 9:

O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Powiedziane jest że Raj jest przygotowany dla ludzi prawych , których dusze okazały się na tyle czyste aby móc tam żyć ….po śmierci !

W 1 Henocha mamy o wiele więcej szczegółów .

Przeczytajmy uważnie :

Rozdział 9:

3 Wówczas obłok i wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba.

4 Tam zobaczyłem inne widzenie: Siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych.

5 Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków.

6 W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [ trwać] będzie przed Nim na wieki wieków.

7 Pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed Nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pana Duchów. Sprawiedliwość przed Nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed Nim.

8 Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów.

9 W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana Duchów.

10 Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem Go i wielbiłem mówiąc: „Błogosławiony! Bądź błogosławiony od początku i na wieki”.

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

12 Błogosławią Cię ci, którzy nie śpią i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc: Święty, Święty, Święty! Pan Duchów napełnia ziemię duchów.

13 Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc: „Błogosławiony! Błogosławione imię Pana na wieki”.

14 Twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć!

Ze skraju nieba Henoch podziwia Raj Boży . Jak wiemy niebo jest tam otwarte .

W Raju razem z aniołami przebywają święci , sprawiedliwi i wybrani z przeszłości którzy swoim życiem wiernym Bogu zasłużyli na nagrodę życia po śmierci w Raju Bożym . Jakie mają ciała ? Tego nie wiemy . Wiemy tylko że tam ŻYJĄ a nie śpią . Śpią ci którzy nie żyją i czekają na zmartwychwstanie i sąd .

Ci żyjący tam wybrani mają chwalebny wygląd emitujący światło !

Henoch został za życia wzięty do nieba podobnie jak Ezdrasz i Eliasz lecz o reszcie sprawiedliwych na kartach Biblii jest mowa że „odeszli do przodków swoich” . Więcej o tym w starszym artykule :

Bardzo krótkie podsumowanie bracia i siostry .

Jak sami czytaliście Raj istnieje i jest już pod kontrolą Syn Bożego Isusa , który zwycięzcy da spożywać z drzewa życia . To oznacza nieśmiertelność czyli życie wieczne .

Wszystkie opisy umiejscowiają oraz poważnie sugerują nam miejsce Raju w centrum ziemi czyli na tak zwanym biegunie północnym.

Mało tego ! Opisy z Henocha mówią nam że Raj jest …zamieszkany przez świętych i wybranych.

Możemy sobie tylko wyobrazić jak taka rewelacja wpłyneła by na ludzi i jakie problemy miałyby władzę wtedy !

Wiemy że w centrum ziemi jest góra Boża wokół której jest dobrze nawodniona i błogosławiona otwarta dla nieba ziemia w której żyją wybrani ludzie . To miejsce jest nazywane Ogrodem Sprawiedliwości czyli Rajem Eden.

Wokół Raju jest wirujący ognisty miecz ( możliwe że chodzi o wir ) który odgradza Ogród od tego świata.

Prawdą jest że Raj tam jest i władzę panicznie boją się prawdy o tym miejscu !

Możliwe że zostaniemy tam zabrani aby zjeść owoc z drzewa żywota po czym zostaniemy przemienieni na wzór Henocha aby móc podróżować do Królestwa Niebios !

Biblia mówi że to wydarzenie będzie oglądane przez ludzi na całym świecie jako dowód koronny i świadectwo na wspaniałe plany Boga , które od tego momentu nie będą już dłużej ukrywane przez żadne władzę !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

(25) „I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Proroctwo wyraźnie mówi o ludziach żyjących w czasach końca którzy nie byli nigdy martwi czyli ….o nas bracia i siostry !

A wszystkiego o Raju dowiemy się w wyznaczonym przez Boga czasie – bądźmy cierpliwi w przeciwieństwie do pierwszej pary ludzkiej !

Czuwajmy i kroczmy wiernie dalej ścieżką żywota objawioną nam wszystkim przez Ducha Boga Wszechmogącego abyśmy mogli wkroczyć w nowe życie z nowymi obowiązkami w służbie Bogu i Królowi Isusowi .

Koniec rządów węża z Edenu.

Wstęp.

Postanowiłem napisać nowy artykuł zamiast pisać dodatek do starego w którym podałem wyjaśnienia szatańskiego spisku i oszustwa pod nazwą „pandemia Covid 19”

Szatan próbował wymóc na Bogu swoje oszustwo możliwe że chcąc w ten sposób zastąpić sąd Boży 42 miesięcy z dobrowolnym wyborem pomiędzy Bogiem i Jego Prawem a Bestią i jej znamieniem oznaczającym bałwochwalczy pokłon wraz z bezbożnym stylem życia w opozycji do prawego życia jakie Bóg przewidział dla ludzi.

Poniższy artykuł napisałem w przededniu początku szczepień w Polsce to jest Grudniu 2020 (fałszywego) roku :

Cel szczepionki

Artykuł zawiera ostrzeżenie przed wzięciem szczepionki z równoczesnym wyjaśnieniem że szczepienie Covid 19 nie jest znamieniem Bestii tylko próbą oszustwa szatana oraz próbą zaufania do Boga dla nas.

Dziś już wiemy więcej o tym i wiele się zmieniło w świetle wydarzeń jakie mają miejsce teraz , to znaczy otwarty już bunt niemal całego świata przeciwko szatanowi i jego ośrodkom władzy w Rzymie i w USA .

Ten bunt jest spowodowany wypełnianiem się Bożego proroctwa z Objawienia :

Rozdział 17:

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii.(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów – ci, którzy są z Nim, to powołani, wybrani i wierni.(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się Nierządnica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

To się już zaczęło i Rosja jest pod kontrolą owej Bestii która otwarcie dąży już do zastąpienia  Watykanu ( Wielkiej Nierządnicy) oraz USA na arenie światowej władzy.  Do Bestii należą też już Chiny  które praktycznie prowadzą już wojnę przeciwko USA aż w końcu je zaatakują i  zniszczą wykonując tym wyrok Boży na tym imperium zła.

Nowi królowie czyli nowe władze poszczególnych krajów świata są coraz bardziej przeciwni polityce USA i dominacji dolara jako waluty światowej – To już się rozpoczęło w skutek tak zwanych sankcji na Rosję przy okazji toczonej obecnie wojny na Ukrainie . Indie , Chiny i Rosja zaczęły rozliczać swój handel w rodzimych walutach i dołączyły do nich kraje OPEC jak Arabia Saudyjska i ZEA i w ślad za nimi idą tak zwane kraje trzeciego świata.

Rosja wykonuje też już pierwsze kroki ku Jerusalem !

https://www-jpost-com.translate.goog/israel-news/article-704490?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Jak wiemy gdzieś w świętym mieście Boga , bestia postawi swój posąg czyli obrzydliwość czyniącą spustoszenie :

Mateusza 24:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa…(16)… wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

Jest to ostrzeżenie dla naszych braci z Judy.

Covid -19 pierwszym rozdziałem końca władzy szatana !

Wraz z wprowadzeniem Covid 19 na całym świecie rozpoczął się okres czasów końca w którym Bóg zaczął już czynić POWAŻNE przygotowania do swego sądu nad ziemią – Bardzo ważny artykuł który musisz koniecznie przeczytać nim przejdziesz dalej…

Szatan wykonując ruch z Covid- 19 przypieczętował swój los , choć nadal walczy a raczej wije się , syczy i pluje jadem jak na węża przystało!

Covid -19 zapoczątkował serię wypełniania się proroctw Bożych zapowiedzianych przez Boga jako znaków Jego sądu oraz przyjścia Mesjasza Isusa Syna Bożego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 5:

(1) Odnośnie znaków: oto nadchodzą dni, w których mieszkańcy ziemi będą w szponach wielkiego terroru, a droga prawdy będzie ukryta a kraina będzie niepłodna w wierze.(2) Rozmnoży się bezprawie bardziej, niż to kiedykolwiek widziałeś czy słyszałeś.

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Wraz z upływem czasu tak zwanej epidemii obserwowaliśmy właśnie chwiejność przywódców wobec oficjalnej koronawirusowej narracji już nie mówiąc o OGÓLNOŚWIATOWYM wzburzeniu ludzi wobec tak zwanych całkowicie niepotrzebnych restrykcji i szczepień . Anarchia książąt także zaczynała kiełkować a obecnie na największym przykładzie czyli Rosji  widzimy już jej pełny rozkwit…

Następne wersety są bardziej szczegółowe i nie ma mowy o ŻADNEJ pomyłce ponieważ mamy proroczo zapowiedziany już ponad 1000 lat temu ogólnoświatowy „lockdown” jaki zaserwowały nam władzę ostatnimi czasy !

Rozdział 15:

(13) Niech rolnicy uprawiający ziemię płaczą, ponieważ ich nasienia upadną i ich drzewa będą zrujnowane przez chorobę, grad i przez okropną burzę.(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim.(15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach.(16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców.(17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł.(18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu.(19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował  ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku.

To proroctwo jest o wiele bardziej szczegółowe ponieważ ono jest cały czas w ….TRAKCIE REALIZACJI !

Zamieszki i brak szacunku dla polityków czy królów obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata na całym świecie aż doszło do kulminacji w Kanadzie gdzie ludzie publicznie odmówili modlitwę „Ojcze nasz ” przeganiając tym szatańską policję !

Werset 17 mówi nam o tak zwanych „lockdownach” i NIKT temu nie da rady zaprzeczyć dlatego religie i pawłowi religiańci milczą !

Werset 18 mówi nam o strachu ludzi i niszczeniu domów co dalej rozwija wers 19 który mówi już o głodzie !

W Szanghaju w Chinach mamy obecnie taki „lockdown” w którym ludzie już głodują choć celem tego może być blokada przez rząd Chin największego portu aby zakłócić dostawy światowe a głównie dla USA gdzie głód to tylko kwestia czasu i wers 18 właśnie o tym nam mówi że tak będzie . Mamy płynne przejście z Covid -19 do wielkiego ucisku w miastach z powodu głodu !

Poniżej artykuł o niszczeniu magazynów z żywnością właśnie w USA , dodajmy dwa do dwóch …

https://www-newstarget-com.translate.goog/2022-04-22-pattern-of-fires-striking-food-facilities-across-the-usa-suggests-arson.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

22)Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

USA czyli Babilon Wielki mają wyrok całkowitego zniszczenia od Boga za swe MEGA MEGA zbrodnie od początku istnienia tego imperium zła !

Obecne wydarzenia na Ukrainie powodują coraz większą niechęć reszty świata do tego milicjanta demonkracji światowej a właśnie przez Bestie ujawnianie tych kłamstw , zbrodni i Covid trucizny wężowych władz powodują tą niechęć  i o tym będzie w dalszych  częściach  artykułu .

Poniżej linki do Biblii z masami proroctw przeciwko Babilonowi.

Przeczytajcie dokładnie i sami porównujcie do tego co widzicie i co znacie żyjąc pod władzą tego potwora od 30 lat – od „Okrągłego Stołu”…

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/18.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/13.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/47.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/50.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/51.html

http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/16.html

Początek udręki oszustwa epidemii wirusa.

Objawienie Isusa

Rozdział 17:

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

Po zrzuceniu na ziemię szatan zaczął prześladować niewiastę.

Poniżej definicja słowa „prześladować” ze słownika :

1.«robić stale przykrości, szykany, wyrządzać krzywdy»

2. «nieustannie nagabywać o coś, niepokoić czymś»

3. «istnieć stale w czyjejś świadomości, zmuszać kogoś do nieustannego myślenia o czymś»

https://sjp.pwn.pl/slowniki/prze%C5%9Bladowa%C4%87.html

Co szatan robił podczas ostatnich dwóch lat ?

Nieustannie nagabywał do testowanie i szczepienia !

Codziennie niepokoił poprzez swoje media oraz organy państwowe ludzi zmuszając ich szalonymi restrykcjami do zamykania biznesów co skutkowało nierzadko samobójstwami przedsiębiorców. Dzieci w szkołach doznawały ostracyzmu z powodu reżimu sanitarnego .Ludziom odmawiano opieki zdrowotnej jak chirurgiczne zabiegi wskutek czego wielu z nich zmarło . Można by wymieniać w kółko – znamy ten temat bo codziennie o tym czytaliśmy i widzieliśmy na własne oczy !

Szatan non stop podsycał aby ludzie nie zapomnieli o ” Covid 19″ tak aby ta ‚choroba’ istniała stale w świadomości ludzi i zmuszał ludzi do wiecznego myślenia o restrykcjach , o przymusie szczepień itd .

To się nazywa prześladowanie i nijak się z tym nie zgodzić !

Ciągle straszył ludzi że niezaszczepienie będzie oznaczało utratę pracy.

Jednak poniósł porażkę ponieważ jeśli wierzyć oficjalnym statystyką niespełna połowa Polaków się zaszczepiła dwoma dawkami a i ta liczba może być zawyżona…

Poniekąd nastąpił odsiew mądrzejszej części społeczeństwa od bezrozumnych wykonawców rządowych zaleceń .

Prześladować oznacza również inaczej ..,,DRĘCZYĆ !

Synonimy do słowa „prześladować”

https://synonim.net/synonim/prze%C5%9Bladowa%C4%87

To wszystko robił szatan narodowi wybranemu przez ostatnie dwa lata !

Przeanalizujcie to dobrze co szatan wyprawiał i jakie to było nachalne i SZYBKO prowadzone..

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Dzięki temu pośpiechowi szatana wielu mądrzejszych ludzi przejrzało na oczy i dostrzegło ultymatywne ZŁO kryjące się za władzami w Polsce i na świecie . Co prawda niewielu kojarzy to z szatanem na ten czas ale to się zmieni po wzięciu wybranych do nieba gdy zasłona szatańskiego czaru zostanie zrzucona z umysłów ludzi.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

To szaleńcze prześladowanie szatana na nas już się zakończyło i czekać aż zacznie się wypełniać kolejne proroctwo :

Mateusza 24:

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Teraz szatan traci władzę praktycznie na naszych oczach . To już zaczęło się dziać pod koniec „epidemii’ gdy wiele krajów zaczęło się wyłamywać z szatańskich organizacji jak WHO czy CDC które nota bene same zaczęły się już motać w tym wszystkim – widzieliśmy to bo czuwaliśmy na to co się działo !

Bestia rośnie w siłę a szatańskie władzę z krajów Zachodu na czele z USA idą w dół aż dojdzie do sytuacji OSTATECZNEJ !

Wtedy szatan będzie musiał przekazać Bestii władzę nad całą ziemią zgodnie z wolą Boga Wszechmogącego !

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.(3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią.(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Do tego to wszystko zmierza a dowodów na bliski upadek Watykańskiej kontroli pieniądza , USA i żydowskiego fałszywego Izraela przybywa z dnia na dzień .

Poniżej cały scenariusz objęcia przez Bestie władzy nad ziemią aby Boży sąd został przeprowadzony :

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

Krótka historia udręki ‚wężowej pandemii’.

Najpierw musicie obejrzeć ten film który ukazuje nam w JAKI sposób ONI to zrobili .

https://rumble.com/v10qo1a-sfjnasjfbaf-svd-npl.html

Najpierw zatruli ludzi syntetycznym jadem węża a gdy objawy się zaczęły pojawiać nastąpił ZMASOWANY atak szatana poprzez wszystkie media na świecie i zaczęła się dobrze już nam znana i omówiona powyżej udręka prześladowania oszustwa zakażeń wirusem który tak naprawę jest trucizną i …ZAWSZE nią był !

Oszustwo „chorób wirusowych zakaźnych ” sięga ponad 150 lat !

Poniżej film który to doskonale wyjaśnia w jaki sposób wymyślono niewidzialnego zabójcę nazwanego wirusem aby zacząć program szczepień populacji ludzi . Ten program jest realizowany od dekad i dobrze znamy efekty zabójczych szczepionek wstrzykiwanych dzieciom już od pierwszych miesięcy życia !

Ten film otworzy tobie szeroko oczy :

https://www.bitchute.com/video/HSPKUfGABl9V/

Ja sam byłem zatruty tym jadem wężowym i nie miałem smaku i węchu w Listopadzie 2020 . Nie wiedziałem wtedy o jadzie węża ale znałem temat oszustw wirusowych i wiedziałem że one nikogo nie zarażają ponieważ same są truciznami które są nam dostarczane przez wszechobecny system trucizn w jakim żyjemy poprzez smugi chemtrails , jedzenie , ubrania a nawet wodę z wodociągów.

Nie spanikowałem też ponieważ wiedziałem że Chinina leczy skutecznie objawy „covid-19” a że to lek przeciwpasożytniczy i przeciwtoksyczny zdawałem sobie sprawę że nie zaraziłem się od nikogo tylko jakoś to spożyłem. Z tego przepisu zrobiłem sobie Chininę i po 10 dniach smak mi wrócił ;

Domowy przepis na chinine.

Dodam tylko że nie było to zwykłe przytłumienie smaku i węchu jak przy przeziębieniu tylko DOSŁOWNIE nic nie czułem . Śmieci wąchałem i nic nie czułem , cebule jadłem i nic nie czułem.

To była też próba Boża dla mnie czy udam się po pomoc do wężowej służby zdrowia czy zaufam Bogu i wyleczę się w oparciu o Jego dzieła a nie szatana .

Opisałem to aby napisać prawdę że ten jad wężowy był rozprowadzany w Polsce i każdy z was nawet jak sam tego nie przeżył to na pewno zna kogoś kto został zatruty tym jadem/trucizną .

Wirus po łacinie oznacza JAD/TRUCIZNA !

Każdy nie ignorant nim poleciał do lekarza i wpisał się na listę oczekujących na szczepionkę przeprowadził gruntowne śledztwo w Internecie ponieważ zależało mu na prawdzie i swym zdrowiu. Dziś taka osoba nie żałuje natomiast zaszczepieni sami widzą że dali się zrobić w konia na własne życzenie lub nie chcą widzieć…

Szczepionka Covid 19.

Jak już widzieliśmy w filmie oraz w wielu innych filmach czy artykułach traktujących o technologii mRNA szatan podjął próby zmiany ludzkiego DNA w hybrydę NIEludzką  czyli nasienie węża .Poniżej mój artykuł z Grudnia 2020 w którym podjąłem się tego tematu kierując ostrzeżenie do każdego kto zechciał wysłuchać .

https://arzareth.home.blog/2020/12/20/prawdziwy-cel-szczepionki-na-korona-wirus/

Przez okres szczepień a nawet przed tym  wielu religiantów wężowych straszyło że szczepionka to znamię 666 próbując stworzyć fałszywą narrację pod to oszustwo szatana.

Prawda jest taka że szatan szczepieniami chciał osiągnąć fałszywe wypełnienie się proroctwa o Bestii i znamieniu 666 tak jak stworzył fałszywe wypełnienie się proroctwa o powrocie Żydów do Izraela. Dziś widać że obydwa te ‚wypełnienia’ szatańskie zawaliły się całkowicie a Żydzi będą musieli opuścić ziemie izraelską ponieważ nie są narodem wybranym i Bóg nie pozwala już więcej im oszukiwać całego świata.

Bóg już przejął panowanie w niebie ale nie na zieMIi!!!

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.( Obj 12)

Bestia przejmie zgodnie z Bożą wolą Jego sądu w posiadanie ziemie izraelską na okres 42 miesięcy nim obejmie ją w posiadanie naród wybrany którego trzon stanowią Polacy. Naród wybrany  będzie przez ten czas przebywać na pustyni pod ochroną i SĄDEM Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Jak wiemy posąg Bestii stanie gdzieś na miejscu świętym w świętym mieście Jeruzalem – „w zewnętrznym przedsionku ” gdzie poganie będą tratować święte miasto swym bałwochwalstwem przed tym posągiem plugawiąc Boży Syjon !

Bestia będzie wymagać od każdego człowieka na ziemi uznania swej władzy poprzez oddanie pokłonu temu posągowi po czym taki człowiek otrzyma widzialną dla każdego pieczęć na swym czole lub prawej ręce co będzie go uprawniało do życia w społeczeństwie pod władzą Bestii.Oporni temu i wierni Bogu zostaną wykluczeni ze społeczeństwa a następnie zabici – To będzie ostateczna próba Boża na kandydatów do Królestwa Bożego jakie nastanie na ziemi po tych wydarzeniach .Zabici przez Bestie zmartwychwstaną do życia na uwolnionej od wrogów Boga ziemi  po zakończeniu sądu.

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.(11) I widziałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do baranich, i mówiła jak smok.(12) A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej Bestii na jej oczach. Ona to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana była wygojona.(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali ikonę Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu.(15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici.(16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole,(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia.(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

To dopiero się zacznie i szczepienia były próbą oszustwa szatana i jego ostateczną taktyką aby wymóc na Bogu oddanie sądu w jego zamiast w ręce Bestii.

To się nie udało wężowi i władzę będzie musiał oddać Bestii zgodnie z Bożą wolą.

Bestia jak już obserwujemy głównie na przykładzie Rosji i również Chin szykuje się do przejęcia właśnie tej władzy a to oznacza bardzo bliski początek sądu Boga nad światem !

Bardzo bliskie wzięcie wybranych i wyprowadzenie narodu wybranego.

Dalsze wersety z Mateusza rozdziału 24 mówią nam że mamy WIEDZIEĆ że przyjście oficjalnego Władcy , prawowitego Króla nad ziemią Syna Bożego jest bardzo blisko – ” jest u drzwi” w pobliżu tylko jeszcze w ukryciu !

(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko , wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

Widzieliśmy i widzimy dalej na własne oczy to wszystko co opisałem w tym artykule poparte proroctwami Boga naszego .

Przyjście naszego Króla jest bardzo bliskie dlatego mamy czuwać aby być gotowym na nie !

Nie warto już zaprzątać sobie głowy zbytnio przyszłością w  tym świecie ponieważ my z tego świata nie jesteśmy i nie należymy już do niego od dawna od momentu naszego nawrócenia ze złej ścieżki i wejścia na dobrą wąską drogę życia w oparciu o Przykazania Boże.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższe proroctwo dotyczy wybranych i wybrane do wzięcia do nieba i te osoby doskonale to czują ponieważ od momentu otrzymania zrozumienia Prawdy od Boga jedyne czego pragną to być posłuszni Ojcu naszemu który jest w niebie.

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Całe nasze życie i złe nawyki zmieniliśmy pod Przykazania Boże z miłości do Ojca za Jego nieskończoną dobroć i przepiękny plan stworzenia jaki obmyślił dla nas , ludzi – arcydzieła swego cudu stwórczego!

Nikt z nas nie służy Bogu jedynie za nagrodę i zbawienie tylko z czystego serca i chęci spełnienia Bożego planu dla całego stworzenia , zarówno nieba jak i ziemi .

Jeżeli czujesz w swym sercu tą potrzebę lepszego świata i rozumiesz że JEDYNIE Bóg wraz z Synem zaprowadzą tutaj ład i porządek to znaczy że dobrze wybrałeś i użyłeś swej wolnej woli danej Ci od Boga w pożyteczny sposób !

Krocz dalej wąską drogą posłuszeństwa Bogu stosując się do Jego Przykazań a zostaniesz zbawiony już wkrótce !

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jedyne moje i Henryka zadanie a wybór czy przyjmiesz zaproszenie od Boga do Królestwa Niebios ponad firmamentem należy do Ciebie !

Kłamstwo dodanego czasu.

Kilka miesięcy temu wydarzyło się coś niezwykłego porównywalnego do pojawienia się Prawdy o kłamstwie heliocentrycznym.

Mowa o DODANYM CZASIE do naszej linii czasowej.

Od kilku lat wiedzieliśmy że tak zwany Karol Wielki i ok 300 lat jest wymyślone jednak nikt z nas nie podejrzewał że jest znacznie gorzej !

Henryk zaczął o tym pisać na forum w zeszłym roku po obejrzeniu filmów po angielsku że nawet 1300 lat mogło zostać dodane do naszego kalendarza !

Pisał mi o tym również podczas naszych korespondencji mailowych i to kilkakrotnie aż filmy te pojawiły się po Polsku najpierw na kanale Magister Zwyczajny na yotube.

Drugą serię „Ukryta historia płaskiej ziemi” obejrzałem w jeden dzień oglądając do trzeciej w nocy i byłem w szoku jak nas okłamują na równi jak w 2017 poznałem Prawdę o kształcie ziemi i to zapoczątkowało koniec moich poszukiwań celu życia – zatoczyłem koło i uznałem PONOWNIE że jedynie Słowo Boże mówi nam czystą Prawdę .

Po obejrzeniu serii Ewaranona miałem mieszane uczucia podejrzewając go że pracuje dla Bestii jednak zdałem sobie sprawę że Boga on nie obraził i nie bluźni – jego filmy dużo nam dały i taka jest Prawda .

https://www.youtube.com/watch?v=r77UbgzZn4c&list=PLNy_z3KbEH0o5rP9OapKC0iD3sVgKV1qU

Korzystał on MIĘDZY INNYMI z ‚odkryć’ grupy pracującej dla Bestii o nazwie Stolen History :

https://stolenhistory.net/

Jednak tak ułożył to w całość że tamci nawet go szkalowali a ja uważam że jak ktoś szuka Prawdy to ma prawo korzystać z wszystkiego i tak jak nasze witryny są darmowe tak wszelkie informacje mogące pomóc w ujawnianiu Prawdy powinny być darmowe.

Tak jak darmowa jest Biblia !

Niestety Ewaranon w trzeciej serii zaczął już mi poważnie podpadać ze względu na jego wybiórcze podawane wersety co dla nieznających Biblii było BARDZO mylące. A już w czwartej serii powiedział że będzie musiał korzystać z SZATAŃSKIEJ oszukanej historii aby wyłapać prawdę . Przecież to jest niemożliwe ! Ale ten artykuł nie jest o nim , który podważając swoje wcześniejsze wywody stał się niewiarygodny dla ludzi szukających prawdy przez to i płaska ziemia została przez niego CHYBA celowo w ten sposób storpedowana .

Ale to nie artykuł o Ewaranonie i jego celowych kłamstwach  ale o Bożej Prawdzie na temat prawdziwej linii czasowej jaką mamy od zmartwychwstania Isusa i nie jest to żądne 2000 lat tylko niecałe … 500 LAT !!!!

Po obejrzeniu drugiej serii miałem kilka burzliwych dni aż trafiłem i zrozumiałem z pomocą Boga te wersety z 2 Ezdrasza , które znałem jednak nigdy ich nie analizowałem . To nie jest pycha z mojej strony ponieważ gdyby nie nasz Ojciec to bym nigdy NIC nie zrozumiał i pewnie tkwił w tym świecie w buncie którego nigdy nie potrafiłem ukierunkować – Nasz Ojciec mnie z tego wyrwał a Jego Syn dał światło , które oświetliło mą duszę i sprawiło że wszedłem na wąską drogę .

Tak było z każdym z nas i to nasze przeznaczenia zaplanowane na długo przed naszymi narodzinami !

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z  Boga.


Tak było z każdym z Was – ponownie się narodziliście na mocy Prawa nadanego ofiarą Syna Bożego Isusa Chrystusa – Prawa , które już wkrótce zostanie w pełni zastosowane wobec każdej osoby wziętej do Ojca do nieba podczas powrotu Syna Bożego .

Niech się stanie !

Się rozpisałem ale trzeba było to konkretnie wyjaśnić ponieważ czasy też są JUŻ konkretne i nie ma już miejsca na wypieranie się woli Ojca naszego nawet w imię skromności , która w tym przypadku nie ma nic do rzeczy .

Skromni jesteśmy ponieważ żyjemy w bojaźni przed Bogiem w nienawiśći do świata szatana – piszę w imieniu nas wszystkich !

Nie jesteśmy bezgrzeszni ale jesteśmy bardzo cenni w oczach Ojca ponieważ przestrzegamy Przykazań z czystego serca z miłości do Ojca a On da nam zbawienie!

Przejdźmy w końcu do jednych z najważniejszych Słów Ojca jakie nam zostawił w Biblii !

2 Ezdrasza
Rozdział 14:

(7) A teraz mówię tobie;

(8) Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś;

(9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości.

(11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło 


(12)  wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części.

To wywołało u mnie prawdziwe poruszenie serca i umysłu , przypomniałem sobie linie czasu Biblijnego jaką studiowałem jako dziecko w Biblii a że od zawsze interesowałem się historią i „kosmosem” nie miałem trudności z przywołaniem przed oczyma tabeli czasu Biblijnego do narodzin Isusa ponieważ po tym wszystko jest już fałszem .

I zrobiłem bardzo szybkie wyliczenia z pamięci pisząc posta w którym wyszło mi że mamy ok 464 roku od narodzenia Isusa !

Zamieszczam ten post :

https://zbawienie.forumotion.com/t367p350-moje-posty-bartek#20898

Re: Moje Posty -Bartek

10th Wrzesień 2021, 07:47

Okazuje się że mamy w Bibli dowód na dodane lata i od zmartwychwstania Isusa minęło o wiele , wiele  mniej lat tak jak podejrzewaliśmy.

O wiele mniej niż nam podaje kłamliwe satanistyczne nasienie węża !

2 Ezdrasza
Rozdział 14:

(7) A teraz mówię tobie;

(Cool Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś;

(9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości.

(11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło 


(12)  wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części.

Słowa te otrzymał Ezdrasz po zburzeniu Jerusalem i świątyni w czasie siedemdziesiecioletniej niewoli babilońskiej .

Wtedy minęło 9 i pół części tego wieku podzielonego na dwanaście części.

Ezdrasz żył jakieś 2000 lat po potopie i 3500-3700 po stworzeniu Adama kiedy rozpoczął się „ten wiek”.

Zatem dzielimy 3600 na 9 i pół i mamy 379 lat w zaokrągleniu.

Tyle wypada jedna część wieku – ok 379 lat .

Zostaje nam 2 i pół części to jest 947 lat do końca wieku czyli czasów końca – naszych czasów.

Od zaburzenia Jerusalem do zmartwychwstania Isusa było ok 483 lat czyli 69 tygodni lat według proroctwa Daniela

I tak mamy 947 – 483 = 464

Te wyliczenia nie są bardzo dokładne bo trzeba by było przeanalizować rodowody a to sporo czasu by zajęło

jednak to pokazuje że nie mogło minąć aż 2020 lat od Isusa!

Skoro w czasach Ezdarsza Bóg wyraźnie powiedział że pozostało tylko dwa i pół części wieku a dziewięć i pół już przeminęło .

Bóg nie kłamie i oni nas oszukali i mamy ok 1300 lat dodane .

Ja to teraz wygląda bracia i siostry ?

Oni dodali te lata aby ludziom Isus wydawał się daleki i żeby myśleli że…zwleka , nie przybędzie i że to ogólnie pic na wodę!

Tak samo jest z ziemią kula i kosmosem aby Bóg wydawał się daleki i abstrakcyjny.

Co by było jakby powiedzieć światu że Isus zmartwychwstał nie 2000 lat temu ale 600 lub 500 lat temu?!

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

(7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (Obj 22)

Isus powiedział że przyjdzie wkrótce a Objawienie było spisane co najmniej 50 lat po Jego zmartwychwstaniu !

Syn Boży nie skłamał i przyjdzie wkrótce !


Czuwajmy!!

Henryk nie znał lub nie pamiętał tego mojego posta w momencie kiedy również znalazł te wersety z 2 Ezdrasza i napisał artykuł w którym zawarł dowody , których ja nie podałem pisząc jedynie z pamięci i obliczył datę 480 rok od narodzin Isusa

Prawdę mówiąc uznałem wtedy że nie dam rady tego dobrze opisać…

Artykuł Henryka  jest nie do obalenia ponieważ Bóg dał nam obydwu do zrozumienia tak precyzyjne proroctwo o czasie tego wieku że NIKT temu nie zaprzeczy , chyba że nazwie naszego Ojca kłamcą !

https://zbawienie.com/jak-obliczyc-rzeczywista-date.htm

Bóg nam przekazał w Biblii że koniec wieku będzie wypadał na 480 rok od narodzin Isusa .

I właśnie na koniec wieku przyjdzie Syn Boży !

Ten czas jest już bardzo bliski bracia i siostry !

Chodzi o zgodę drodzy bracia i siostry dlatego napisałem ten krótki artykuł aby zaświadczyć że obydwaj z Henrykiem napisaliśmy to samo na podstawie tych samych Słów Boga NIEZALEŻNIE od siebie !

Obydwaj nie szukamy własnej chwały tylko chwały naszego Ojca aby przysporzyć Mu czci i szacunku na jaki zasługuje !!!

Bóg dał nam dobrą radę :

2 Ezdrasza

Rozdział 6:

(34) Nie bądź szybki do próżnych myśli o dawnych czasach, ale bądź szybki odnośnie ostatnich czasów.”

Tym można skwitować śledztwo Ewaranona na temat zagubionej historii . Bóg ma zawsze rację i dlatego wspomniany wyżej pan utknął w labiryncie tracąc coraz więcej wiarygodności przez co prawda jaką pokazał o płaskiej ziemi również została zdyskredytowana wskutek późniejszych jego kłamstw i manipulacji.

Cokolwiek się wydarzyło w przeszłości po śmierci Syna Bożego możemy tylko gdybać a Prawdy się dowiemy jak nasz Król przyjdzie po raz drugi tym razem aby zaprowadzać porządek wraz z Ojcem na ziemi .

A jest CO SPRZĄTAĆ !

Czuwajmy i przestrzegajmy Przykazań Ojca naszego aby nas nie zaliczono do „głupich panien” i „sługi złego i leniwego „. Strzeżcie swoich szat aby zachowywać je nie splamionymi przez ten świat i jego nieprawości .Nie pozwólcie aby one przeważały nad Wami i miały nad Wami kontrolę.

To jest walka którą musicie i którą wygracie ponieważ Wasze imiona są zapisane przed naszym Ojcem w niebie!

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Kto tego nie pojmuje i dalej podważa swój obowiązek posłuszeństwa wobec Ojca temu nie jest dane TO o czym mówił Isus w wersie 10 !

Tacy to turyści , którzy czasem  zaglądają na forum  ale Bogu i Biblii nie wierzą.

Ci którzy są powołani , wybrani i wierni już dawno podążają wąską drogą !

Chwała i cześć Bogu naszemu oraz Barankowi !

Już niedługo się zacznie ostra jazda na całego a nasze serca zostaną napełnione wielką radością !

Księga Henocha

Rozdział 104:

1 Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą Wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą Najwyższego.

2 Ufajcie! Albowiem poprzednio zło i ucisk szydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte.

3 Wasze wołanie zostanie wysłuchane, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali.

4 Ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie.

 

Trzymaj , co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

Syn Boży przekazał w Objawieniu niezwykłe słowa skierowane nas , którzy w czasach końca poprzedzających wzięcie do nieba będą świadomie zachowywać Słowo o Królestwie im dane przez samego Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Bóg Wam objawił swój plan , dał Wam zrozumienie kim w nim jesteście oraz sprawił że to rozumiecie.

Zostało wam powierzone słowo o Królestwie Bożym , które przyjęliście i które powoduje że wydajecie owoc nieśmiertelności czyli uczynki Prawa czym składacie ofiary miłe naszemu Bogu .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(19) Każdy, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.

(20) A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i z radością je natychmiast przyjmuje,

(21) Ale nie ma on w sobie korzenia, ponad to jest niestały, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszy.

(22) Ale posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troska o ten świat i podstępność bogactw zaduszają słowo i staje się bezowocny.

(23) A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Przyjęliście słowo o Królestwie korzystając z Prawa do zbawienia poprzez ofiarę Isusa Chrystusa i narodziliście się na nowo zaczynając wydawać owoce :jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.

Isus nam dobitnie przekazał że musimy ‚trzymać’ to co mamy aby nikt nam tego nie zabrał – mamy trzymać pewnie i mocno swoją ‚koronę’ życia czyli Słowo o Królestwie aby NIE STRACIĆ szansy na porwanie !

Tak , to że Bóg kogoś wezwał aby dać mu zrozumienie czyli ‚wręczyć’ zaproszenie do Królestwa Niebieskiego nie oznacza automatycznie że ta osoba zostanie porwana..

Ewangelia Mateusza

Rozdział 25:

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

(14) Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek,

(15) I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i odjechał.

(16) A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.

(17) Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa.

(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.

(19) A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.

(20) I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem.

(21) Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(22) Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem.

(23) Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(24) Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.

(25) Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.

(26) A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem.

(27) Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.

(28) Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.

(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.

(30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nieużyteczny i leniwy sługa to taki , który otrzymał zaproszenie od Boga , w opowieści Isusa nazwane talentem czyli czymś wartościowym , skarbem a następnie zlekceważył je sobie nie robiąc nic w swoim życiu aby pomnożyć ten skarb .

Nieużyteczny i leniwy sługa zrozumiał czego pan od niego wymaga ale nie zrobił tego .

Chyba każdy z Was rozumie . Jakbyście nie zmienili swego życia o 180 stopni po poznaniu Ewangelii pomimo zrozumienia jakim obdarzył Was Bóg to bylibyście jak ten nieużyteczny i leniwy sługa .

Lenistwo oznacza nie zrobienie NIC aby wejść do Królestwa Ojca naszego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(12) Wejścia do tego świata są uczynione ciasne, bolesne i pracowite; jest ich kilka i są złe, pełne niebezpieczeństw i wymagających wielu wyrzeczeń.

(13) Bo wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności.

(14) Dlatego jeżeli żyjący nie przeżyją trudnych i próżnych doświadczeń, nigdy nie otrzymają rzeczy, które są dla nich przygotowane.

To Bóg wręcza zaproszenie do Królestwa swego ale to nie oznacza automatycznie bycia wybranym lub wybraną !

Trzeba sobie na to ZAPRACOWAĆ powiększając dany nam talent od Boga mnożąc skarby uczynków uświęcających dobre imię naszego Boga .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(1) A Isus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:

(2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.

(3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.

(4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.

(5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.

(6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.

(7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił.

(8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.

(9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.

(10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.

(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.

(12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał.

(13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Musimy pomnażać swe talenty czyli swój skarb uczynków w niebie gromadząc je a to oznacza bycie w porządku wobec Boga ,Syna i Przykazań na co dzień.

I wtedy nasza wiara w Boży plan zbawienia poparta uczynkami zaowocuje naszym zbawieniem.

1 Piotra

Rozdział 1:

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa,

(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,

(5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

(6) Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

(7) Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Isus Chrystus.

(8) Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

(9) Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.

Wszelkie próby jakie przechodzicie mają na celu wypróbować Was maksymalnie aby okazało się że jesteście złotem w ogniu wypróbowanym mogącym stać się „filarem” w „świątyni Bożej” i zostać jej stałą częścią już na wieczność !

To oznacza osiągnięcie celu czyli zbawienie . Zostaniemy przemienieni  jako ludzie czystego serca na wzór i podobieństwo Boga . Nasze skażenie odejdzie na zawsze aby ustąpić naszej doskonałości jaką otrzymamy razem z nieśmiertelnością – to jest nagroda za podążanie wąską drogą !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twójtam będzie i serce twoje

I to jest esencja nauki Syna Bożego – jeżeli dobre postępowanie w życiu aby podobać się Bogu będzie dla nas cenniejsze niż ‚wartości’ i pieniądze tego świata  i postępowanie według ‚zasad ‚ tego świata  to wtedy okaże się gdzie jest nasze serce .

Tam gdzie nasz skarb – tam nasze serce .

Tak się przejawia czystość przed Bogiem a my mamy dążyć do czystości abyśmy mogli zostać doskonali .

To codzienna walka , którą każdy z Was drodzy bracia i siostry zna .

Staracie się i Bóg to widzi że myśli Waszych serc idą ku dobru a nie złu i dlatego jeżeli dalej będziecie zachowywać naukę Isusa to i Wy zostaniecie zachowani od rządów Bestii oraz sądu na pustyni .

To jest właśnie porwanie na które wszyscy czekamy .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Nadszedł czas byście zrozumieli JAK ważni i wartościowi jesteście dla Boga

To tak niewyobrażalny zaszczyt Was spotkał że każdy z Was to wie i czuje osobiście w swym sercu !

Tak jak Noe i jego rodzina uniknęli wód potopu tak my obecnie jeżeli wytrwamy zostaniemy  zachowani od czasu sądu nad tym światem – Bóg wybrał ludzi z narodu wybranego ,zarówno mężczyzn jak i kobiety , aby zabrać ich do nieba .

W niebie uzyskają oni doskonałe ciała  jako doskonali ludzie w pełnej chwale aby mogli stawać przed obliczem Boga i nie ponieść śmierci !

Objawienie Isusa

Rozdział 1:

(12) I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników,

(13) A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;

(14) Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty,

(15) A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.

(16) W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.

(17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,

(18) I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu.

Powyższy opis przedstawia nam Syna Bożego w pełnej chwale !

Wróćmy do sytuacji przed potopem…

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Tylko Noe znalazł łaskę  w oczach Boga ponieważ był sprawiedliwy , czysty genetycznie i postępował słusznie a myśli jego serca dążyły ku dobremu w zupełnym przeciwieństwie do reszty skażonej genetycznie ludzkości o złych sercach przez których cała ziemia była skażona . Jesteśmy częścią stworzenia i jak ludzkość choruje to i ziemia – chory i skażony król to i królestwo chore,słabe i skażone a człowiek miał być królem na ziemi a Bóg miał …dołączyć do człowieka !

2 Księga Henocha

Rozdział 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

Szatan to rozumiał i spójrzcie jak to popsuł !

My dzisiaj postępujemy podobnie jak Noe czyli sprawiedliwie i dlatego znaleźliśmy łaskę w oczach Boga , który nas wybrał do zachowania od godziny próby jaka ma nadejść na cały świat – pot i wysiłek jaki włożyliśmy i dalej wkładamy w powierzony nam „talent” owocuje dobrem .

Dla Boga liczą się serca ludzi z którego wychodzą wszelkie myśli i zamiary , które zamieniamy na czyny i to czyny człowieka świadczą o jego sprawiedliwości lub bezbożności .

I dlatego Bóg Was wybrał ze względu na wasze dobre serca .Bóg powierzył Wam Słowo o Królestwie w które uwierzyliście i które zachowujecie tak jak naukę Jego Syna Isusa Chrystusa.

Paweł i reszta fałszywych proroków skutecznie obrzydziła ludziom Syna Bożego kreując Go jako tego który kocha wszystkich tylko trzeba zaprosić Go do swego serca.

Nakłamali na temat Syna Bożego i uczynili fałszywy wizerunek Isusa jako słabego władcy , którego nikt prawie nie traktuje poważnie . Nie ma im co się dziwić skoro szatan to wróg Syna Bożego ponieważ Ten go pozbawi władzy nad ziemią i wtrąci do Otchłani do więzienia na 1000 lat .

Dlatego też zdyskredytowano ważność ofiary Isusa za Naród Wybrany i Jego samego a listy Pawła to zrobiły bezbłędnie .

Jak teraz brzmią te słowa Piotra ?

Rozdział 2:

(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Isusa Chrystusa.

(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

(7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

(8) Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

(10) Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

Ofiara Syna Bożego za grzechy narodu wybranego spowodowała że przestała być potrzebna świątynia i składane w niej ofiary ze zwierząt z resztą obrzędów .

Isus stał się żywym kamieniem węgielnym nowo powstałej świątyni Bożej umożliwiając wykupienie do niej swoją krwią Wybranych oraz 144 000 !

I tak my staliśmy się kamieniami żywymi świątyni Bożej i to my składamy ofiary miłe Bogu poprzez Isusa Chrystusa czyli na mocy ofiary jego krwi – Prawa do zbawienia i stania się dziećmi Bożymi .

Bóg tak naprawdę nigdy nie pragnął ofiar ze zwierząt tylko sprawiedliwości i przestrzegania Przykazań przez swój lud .

Księga Amosa

Rozdział 5:

(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

(25) Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?

(26) Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście,

Dlaczego jednak Bóg nakazał składać ofiary krwawe z pierworodnych zwierząt naszym przodkom pomimo tego że ich nigdy nie pragnął ani nie potrzebował ?

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.

(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,

(26) I dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan.

To powinno nam wystarczyć a historię nieposłuszeństwa naszych przodków dobrze znamy…

Nasz Namaszczony Król Syn Boży Isus zapowiedział z niezwykłą dokładnością …. nasze czasy !

Ewangelia Jana

Rozdział 4:

(21) Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.

(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Judejczyków.

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Ta godzina już nastała  gdy Isus był na ziemi i złożył świadectwo   a Wy jesteście tego żywym dowodem bracia i siostry !

Nawróciliście się do Boga i zaczęliście składać duchowe ofiary miłe Ojcu naszemu w duchu i w prawdzie .

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!

(2) Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!

(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Odrzucenie bałwanów przez niektórych z Was to była bardzo miła Bogu Wasza ofiara .

Codzienne przestrzeganie przez Was Przykazań oraz mówienie tym którzy chcą słuchać o Królestwie Bożym to Wasze ofiary składane Bogu , które płyną z Waszego wnętrza , z czystego serca to jest z waszej LUDZKIEJ natury dzieci Bożych – z Waszych prawych i sprawiedliwych dusz .

Prosto z waszego ducha – oddajecie cześć Bogu w duchu i prawdzie .

Wszyscy , którzy tak czynią tworzą razem niejako świątynię Bożą osadzoną na kamieniu węgielnym Isusie Chrystusie – świątynię w której mieszka Duch Boży i który ją uświęca .

Księga Kapłańska

Rozdział 22:

(31) Będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan.

(32) Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich; Jam jest Pan, który was uświęcam,

(33) Który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem; Jam jest Pan.

I Wy także uświęcacie Boga Waszym sprawiedliwym życiem w tym niesprawiedliwym szatańskim świecie !

Księga Rodzaju

Rozdział2 :

(7)Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Szóstego dnia nakazałem Mojej Mądrości stworzyć człowieka z 7 składników: Po pierwsze: jego ciało z ziemi; po drugie: jego krew z rosy i słońca; po trzecie: jego oczy z bezdennego morza; po czwarte: jego kości z kamienia; piąty: jego rozum z wolności aniołów i chmur; szósty: jego żyły i włosy z trawy ziemi; siódmy: jego duch od Mojego Ducha i od wiatru.

Teraz rozumiemy dlaczego Bóg nazywa często człowieka …. naczyniem w którym ma zamieszkać Jego Duch .W ten sposób Bóg przywróci człowiekowi jego doskonałość jaką miał mieć na początku.

Takim doskonałym człowiekiem jest pierworodny Syn Boży Isusa Mesjasz – „początek stworzenia Bożego „

Takim doskonałym człowiekiem uczynionym na obraz i podobieństwo Boga oraz posiadającym ducha od Bożego Ducha był Adam.

Takimi doskonałymi ludźmi będziecie Wy drodzy bracia i siostry jak wytrwacie w Słowie o Królestwie !

Dlatego zostaliście przebudzeni i codziennie wzrastacie wydając swe owoce przed Ojcem naszym naśladując Syna Bożego , który zostawił nam przykład i NAUKĘ jak mamy zwyciężyć !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Isus jako kamień węgielny świątyni Bożej jest jej pierwszym i najważniejszym elementem dlatego powiedział „bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”

Bez uznania Isusa za Syna Bożego , Króla i stosowania się do Jego nauki jaką przekazał Mu Ojciec nie ma żadnych szans na skorzystanie z ofiary jaką za nas złożył .

Czyli bez tego nie ma szans na uzyskanie życia wiecznego.

Dostaliście zaproszenie od Boga , którym nie wzgardziliście a jeżeli ktoś dalej nie wierzy i czeka ze swoim powierzonym „talentem’ to czas szybko ubywa a pamiętamy co spotkało „sługę niegodnego i LENIWEGO” gdy wrócił jego pan.

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(24) „Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim.” – mówi Pan.

(25) „Nie oszczędzę ich. Odstąpcie niewierzące dzieci. Nie zanieczyszczajcie świątyni mojej.”

Świątynia Boża nie może być zanieczyszczana niegodnymi świadomymi i niewierzącymi Bogu oraz Synowi grzesznikami . Wy pierwsi dostaliście szanse na dobry wybór i dlatego też nagroda jest olbrzymia ale i konsekwencję ODRZUCENIA zaproszenia od Boga do swego Królestwa w niebie też są poważne – odrzucenie przez Boga z Jego „świątyni”.

Takie ostrzeżenie dostaliśmy i trzeba było o tym napisać .

Wiem że żaden / żadna z Was tego  nie zrobił tylko codziennie wiernie trwa przy Bogu i Synu , inaczej nie czytałbyś/czytałabyś tego artykułu!

Piszę tylko do Was , wybranych przez Boga umiłowanych i zaproszonych do Królestwa Niebios !

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Dlatego trzymajcie się mocno tego nowego obiecanego Wam życia dając odpór wszelkim pokusom nieposłuszeństwa wobec Przykazań aby zwyciężyć i pozostać w „świątyni Bożej” już na zawsze co oznacza uzyskanie nieśmiertelności jako doskonali ludzie w pełnej chwale człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo Boga !

Czystość przed Bogiem oznacza przynależność do Jego świątyni nieskażonej tym światem .

Dlatego jesteśmy nazwani świątynią Boga ponieważ nasze dusze okazały się czyste aby mogły błogosławić imię Boże .

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.

10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Nasze serca i uczynki są na to dowodem choć doskonali nie jesteśmy oraz nie jesteśmy jeszcze w chwale doskonałego odbicia naszego Ojca !

Pomimo tego błogosławimy naszego Ojca i złego słowa na Niego powiedzieć nie damy!!!

 Wkroczyliśmy na wąską drogę aby odzyskać utracone życie wieczne jakie miał mieć Adam.

Ten cel to ZBAWIENIE !

Prawdziwy potencjał istoty ludzkiej zostanie nam dopiero objawiony i to jest coś czego nie oddadzą żadne słowa !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją.

Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

1 Piotra Rozdział 4:

(17) Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?

(18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

(19) Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.

Sąd Boży zaczął się od nas i my uwierzyliśmy w Ewangelie dlatego z trudem i poświęceniem zmieniliśmy swoje życie aby podążać wąską drogą i jak do końca z niej nie zboczymy to zostaniemy porwani i uzyskamy zbawienie w niebie .

Księga Daniela

Rozdział 12:

(10)Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

Na nowej nieskażonej ziemi po 1000 letnim Królestwie laski żelaznej Bóg będzie osobiście  uświęcał ludzi i będą Go oglądać ponieważ nikt nieczysty i nieskażony nie wejdzie do „nowego Jerusalem ” które zstąpi z nieba .

My już w nim będziemy bo do niego się wybieramy !

Bóg nie będzie potrzebował już świątyni aby uświęcała Jego Imię …

Bóg SAM OSOBIŚCIE zamieszka z ludźmi i SAM będzie uświęcał swoje imię będąc świątynią  !!!

Objawienie Isusa

Rozdział 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie MIESZKAŁ Z NIMI , a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto WSZYSTKO nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.

(10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

(11) Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ.

(12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.

(13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy.

(14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(15) A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.

(16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.

(17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

(18) A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.

(19) Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,

(20) Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.

(21) A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

(22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.

(23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.

(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.

(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Jeżeli to rozumiesz i przyjmujesz swój los to nie oznacza że się wywyższasz tylko że wierzysz w to że to Bóg cię wywyższy !

A Bóg oraz Syn Boży nigdy nie skłamali !

Stoicie murem za Bogiem , Ojcem swoim nie mówicie na Niego żadnego złego słowa .Nie oskarżacie Go za to czym jest ten świat ponieważ rozumiecie że to wynik buntu najpierw szatana a potem upadłych aniołów , którzy do niego dołączyli .

Bóg zna Wasze serca i wie że Go kochacie jak dziecko kocha swego ojca – Bóg to nasz Ojciec , doskonały Ojciec i nawet jak nie wszystko do końca pojmujemy to Mu ufamy .

Jednak Go nie oskarżamy w swym sercu za zło tego świata – to jest niezwykle ważne i szalenie istotne a Bóg to wie ponieważ On zna serca każdego posianego na ziemi tak jak zna serca każdej stworzonej przez siebie istoty łącznie z szatanem .

Dlatego Bóg Wasz Ojciec Was wybrał – ze względu na wasze dobre serca – i to Jego wybór !

Niejeden nie dał by rady ponosić takie codzienne batalie jakie Wy znosicie w cierpliwości , nadstawiając drugi policzek i w całkowitej ufności wobec Boga .

I dlatego to Ty teraz czytasz ten artykuł i nie gardzisz słowem o Królestwie Bożym tylko miłujesz swego Stwórcę i akceptujesz wszystkie już bliskie Jego wyroki na tym szatańskim świecie po którym nie będziesz wcale płakał !

Większość na słowa ” Królestwo Boże ” ironicznie się uśmiecha – Ty tego nie robisz ponieważ uwierzyłeś w Ewangelię zbawienia , której świat jeszcze nie poznał ale Tobie to zostało objawione z woli Boga.

To Bóg Ciebie wybrał , oddał swemu Synowi kamieniowi węgielnemu domu Bożego i prowadzi dalej a ja tylko daje Ci za darmo pokarm żywota ze Słowa Bożego , który sam z modlitwą do Boga zawsze sprawdzaj i idź dalej nie oglądając się za siebie i na innych na wąskiej drodze do swego zbawienia .

Przestrzegaj Przykazań Boga , czytaj Słowo Boże , proś o Ducha Bożego i pamiętaj że :

Bóg NIGDY nie skłamał i Twoje przeznaczenie też nie jest kłamstwem !

Napisano w ziemi Arzareth 9, 10 i 11 dnia dziewiątego miesiąca .

Czy jesteś wybrany(a) przez Boga do wzięcia do nieba ?

Jeżeli trafiłeś(aś) tu po raz pierwszy to wiedz że nie jest to strona religijna i nie pobiera się ani nie prosi tutaj o żądne pieniądze czyli nie znajdziesz żadnego numeru konta , PayPal czy innych form cyfrowego zniewolenia ludzkości .

Informację jakie tu znajdziesz są darmowe ponieważ wszystko co potrzebne mi do życia daje mnie Bóg.

Miało być nie religijnie ?

Przecież jest – Bóg nie ma i nigdy nie miał NIC wspólnego z żadną religią , sektą czy jak tam nazwiemy oszukańcze kanalie trzymające ludzi w niewiedzy z dala od Boga , kanalie których interesują pieniądze wiernych a i ich dzieci…

Jeżeli nadal chcesz wiedzieć więcej to przerwij na chwilę i pomódl się do Boga ,tylko do Boga BEZPOŚREDNIO , nie do maryji czy kogokolwiek innego TYLKO do Boga i zapytaj się Go czy znalazłeś PRAWDĘ .

Zrób to TERAZ ponieważ każdy kto szuka Boga ten Go znajdzie .

To nie żart odłóż telefon , zamknij laptop , PRZERWIJ czytanie i pomódl w myślach się do Boga swoimi słowami – to jest NIEZBĘDNE przed dalszym czytaniem  !

Słowo Boga :

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Jesteś z powrotem ?

To oznacza że jesteś sprawiedliwy inaczej już byś pomyślał ” co za szajs” i poszedł dalej .

Żaden lewak się tutaj nie utrzyma .

To jest dla Ciebie czas na Słowo Boże ponieważ znalazłeś prawdziwą drogę życia , która jest przygotowana dla ciebie od stworzenia świata .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7:

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i NIEWIELU jest tych, którzy ją znajdują.

Te Słowa Syna Bożego obalają wszystkie religie.

Bóg wybrał niewielu , którzy znajdują drogę życia nim zostanie ona ogłoszona całemu światu gdy powróci Syn Boży Isus Chrystus , dlatego jest napisane w Biblii :

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Bóg chce abyś był nie religijny tylko posłuszny Jego Przykazaniom a to OGROMNA różnica.

Tylko posłuszeństwo do Przykazań Boga da ci zbawienie czyli życie wieczne .

Czemu się tym zajmuję i o tym piszę ?

Ponieważ nie wyobrażam sobie abym mógł robić obecnie coś innego dla Boga mego!

Te strony pomogą Ci poznać Prawdę z Biblii abyś mógł uzyskać życie wieczne czyli zbawienie.

https://zbawienie.com/

Jeżeli jesteś wybrany(a) do zabrania do nieba to prędzej czy później Bóg da tobie to odczuć i zrozumieć.

Ja Ci tego UCZUCIA nie dam ani nie zagwarantuje.

Poczujesz to w swym sercu .

Wystarczy że będziesz przestrzegał Przykazań Boga i brał(a) przykład z Syna Bożego, który oddał życie abyś mógł(a) dostąpić zbawienia.

Musisz też czuwać abyś znowu nie zasnął snem szatańskim tego świata!

Z czasem wszystko pojmiesz jak będziesz wytrwały(a) a Bóg cię poprowadzi.

Musisz być wytrwała(a) w podążaniu wąską drogą przestrzegając Przykazań Boga   a nasze witryny pomogą Tobie zrozumieć wiele Prawd z Biblii .

Czuwamy i wam pomagamy i wspieramy bo to nasze zadanie i codzienna misja od Boga .

Czasu już jest niewiele ale jeżeli jesteś wybrany(a) to czas dla Ciebie na poznanie Prawdy ustala Bóg i TERAZ jest ten właściwy .

Jedynie Bóg oraz Syn Boży mają być dla nas Osobami godnymi do naśladowania.

Syn Boży Isus Chrystus doskonale zna Boga Ojca , który obdarzył Go władzą , czcią i chwałą jakiej nie ma NIKT w niebie i na ziemi poza samym Ojcem oczywiście !

Mat 11:
(27) Wszystko zostało mi dane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to ujawnić.

(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam odpoczynek.

(29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.

(30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie.

Przestrzeganie Przykazań Bożych nie jest trudne ani uciążliwe tylko lekkie i miłe jak się według nich żyje.

Bóg wtedy nas ochrania i zapewnia wszystko a my czujemy więź z Nim NIEPODOBNĄ do niczego innego co w życiu doświadczyliśmy !

Spróbuj i pokochaj Boga swego a raczej rozpoznaj właściwie to uczucie w sobie ponieważ miłość do Boga masz wpisane w swoje ludzkie DNA jako istota żyjącą stworzona na obraz i podobieństwo samego Boga Wszechmogącego!

To właśnie ten gen Boży w Tobie próbują zniszczyć siły ciemności za pomocą zabójczych genetycznych tak zwanych „szczepionek Covid”…

Sam tutaj nie trafiłeś tylko szukałeś i ….ZNALAZŁEŚ bloga kogoś kto kieruję Cię BEZPOŚREDNIO do Boga .

Ja się z pracy dla Boga nie utrzymuje ,pracuje jako robotnik w fabryce na produkcji na trzy zmiany a Bóg mi błogosławi i niczego co niezbędne do życia mi nie brakuje. Nie przyjąłem też trucizny szatańskiej zwanej „szczepionką Covid” i nie przyjmę NIGDY ponieważ zaufałem Bogu a On mnie NIGDY nie zawiódł ani nie opuścił .

Ty też spróbuj !

Ponieważ tylko Bóg da Tobie to CZEGO SZUKAŁEŚ(AŚ) a szukasz życia wiecznego bo nikt nie chce umierać i żeby to już ….BYŁ KONIEC.

Pragnienie życia wiecznego masz wpisane w swoje DNA tak jak i miłość do swego Stwórcy .

Przestrzegaj Przykazań Boga oraz Jego nauki , którą przekazał nam Syn Boży a uzyskasz życie wieczne a być może zostaniesz zabrany(a) do nieba już wkrótce PRZED zbliżającym się sądem nad tym szatańskim system zła .

Ewangelia Jana
Rozdział 7:

(15) I dziwili się Żydzi, i mówili: Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył?

(16) Na to odpowiedział im Isus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.

(17) Jeśli kto CHCE pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.

(18) Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.

Zacznij czytać Biblię JUŻ OD DZISIAJ prosząc Boga o Ducha Prawdy .

Nie ma tutaj błędu w powyższym zdaniu .

Proś Ojca swego  który jest w niebie – On cię wysłucha!

Duch Prawdy jest dawany wszystkim wybranym przez Boga , którzy podążają wąską drogą trzymając się z dala od religii i ich więzów . Zacznij od stosowania wszystkich Przykazań i proś Ojca o pomoc a ją DOSTANIESZ na sto procent.

Przekonasz się już wkrótce TYLKO zrób pierwszy krok.

Zbliż się do Boga o On zbliży się do Ciebie .

Jeżeli natomiast już jesteś  po stronie Boga i Syna Bożego jako świadomy(a) czuwający(a) to rozumiesz co to oznacza mieć Boga za swego przyjaciela i Ojca w życiu codziennym .

Do tej pory myśleliśmy że większość z nas jest częścią 144 000 przyszłych władców ziemskich , którzy będą rządzić na ziemi podczas 1000 letniego Królestwa.

Jednak Prawda jest o wiele bardziej radosna !

https://zbawienie.com/wybrani-przez-Boga.htm

144 000 nie są nazwani wybranymi tylko wykupionymi z ziem i to tylko mężczyźni.

Teraz przeanalizujmy dobrze znany nam fragment z 2 Ezdrasza .Dopiero wczoraj przed snem je zrozumiałem gdy zacząłem je czytać ponownie.

Otóż ten fragment mówi nam o wybranych oraz o 144 000 – dwie odrębne grupy !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Bóg mówi do wybranych aby OCZEKIWALI pasterza czyli Syna Bożego Isusa Chrystusa .

To robimy ponieważ czuwamy i Go oczekujemy .

Isus przyjdzie na zakończenie tego wieku czyli w czasach końca , które obecnie mamy i to już bardzo , bardzo blisko . Aby kogoś oczekiwać i czuwać TRZEBA wiedzieć na Kogo się czeka i po co .Trzeba być świadomym i wierzyć Bogu na Jego Słowo , tak jak większość braci i sióstr co podążają wąską drogą .

Jest nas niewielu….

Wers 35 mówi nam abyśmy byli gotowi odebrać swą zapłatę w niebie gdzie świeci wieczne światło i nocy nie ma . Bóg mówi że to światło będzie na nas świecić przez całą wieczność co oznacza że będziemy żyć wiecznie . Na nowej ziemi też już nocy nie będzie i jak mówi nam Objawienie Bóg będzie świecił swym ludziom .

Bóg dalej w wersie 37 mówi abyśmy otrzymali dar od Niego i weselili się tym .

Mamy się weselić , być radośni i wdzięczni Bogu , który powołał nas do królestwa niebiańskiego .

Królestwo niebiańskie jest w NIEBIE tam gdzie zostali wzięci Henoch ,Eliasz czy Ezdrasz bo o nich informację z Biblii mamy .

Kolejne wersy mówią nam już o 144 000 zapieczętowanych z 12 pokoleń Izraela królach ziemskich .

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

Spójrzcie na konkret tego zdania . Bóg zwraca się w pierwszej osobie do wybranych mówiąc już o zapieczętowanych w trzeciej osobie .

Bóg mówi do wybranych aby zobaczyli liczbę zapieczętowanych .

Bóg mówi do nas – „Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani „

To wyraźne polecenie Boga , który nam powiedział abyśmy zrozumieli że nie należymy do grona zapieczętowanych bo On nam o NICH opowiada !

Co Bóg nam  mówi  o zapieczętowanych ?

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć,  a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.

(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich,  i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni.  A ja byłem oczarowany.

(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?

(45) On odpowiadając rzekł mi: „ONI są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Bóg mówi że oni odeszli od cienia tego wieku czyli tak jak my teraz odrzucili szatański system władzy co oznacza przejście próby Bożej .

My to już mamy za sobą ponieważ nas nasz Ojciec wypróbował i to bardzo i każdy z Was miałby co opowiadać ale o tym sobie porozmawiamy twarzą w twarz wszyscy razem jak się spotkamy tam dokąd pójdziemy . Poznamy się nareszcie !

Ale wróćmy do Słów Bożych.

Bóg mówi o zamkniętej liczbie Syjonu tych którzy wypełnili Prawo Pana – liczbę tą czyli 144 000 już znamy ponieważ została ona objawiona Isusowi po Jego zmartwychwstaniu i uwielbieniu  a On za pośrednictwem swego anioła wyjawił Janowi abyśmy my też wiedzieli .

Mamy w wersie 41 polecenie Boga o modlitwy za naród wybrany aby mógł on zostać uratowany i uczyniony świętym tak jak to było na początku w przypadku pierwszej pary ludzkiej .

Dalej Ezdrasz widzi na górze Syjon razem Isusem te zapieczętowane 144 000 – zupełnie jak w Objawieniu rozdział 14 Jan to widzi !

Isus kładzie im na głowy korony .

Ezdrasz się pyta ” Kim oni są ?”

Otrzymuje odpowiedź :

„Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Mamy powiedziane wprost ” Oni” czyli to mężczyźni , którzy uzyskali życie wieczne co oznacza nałożenie szaty nieśmiertelnej , otrzymują oni korony i palmy czyli emblematy i symbole władzy królewskiej .

Isusa też witano palmami jak wchodził do Jerusalemu jako króla .

Anioł Boży wyjaśnia Ezdraszowi tajemnice młodego człowieka z wizji :

(46) I rzekłem aniołowi: „Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?”

(47) A on odpowiedział i rzekł mi: „To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali.” Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

(48) Wtedy anioł do mnie powiedział: „Idź i powiedz ludowi memu, jak wiele i  jak wielkie cuda Pana Boga widziałeś”.

Teraz my wybrani i wybrane przez Boga z Jego ludu w czasach końca możemy czytać i rozumieć te wielkie cuda Pana Boga , które widział Ezdrasz !

Dziękujemy Tobie Ojcze nasz za Twój wybór co do naszych osób !!!!

Jesteśmy wdzięczni i będziemy spełniać Twą wolę Boże Wszechmogący już na wieki !

A jaka może być wola Boga co do nas po wzięciu do nieba jak zobaczymy na własne oczy królestwo niebiańskie , tak jak je opisał Henoch i zaklimatyzujemy się w swoich przygotowanych dla nas mieszkaniach przez Syna Bożego o których nam powiedział że idzie do Ojca to zrobić ?

Podejrzewam że każdy z nas ma swoje talenty a nawet te jeszcze nieznane w sobie , które się rozwiną . Bóg zna nas jak Nikt inny i dlatego wybrał każdego w Was wedle swej woli

Ja pomyślałem sobie o tym że nasze przyszłe zadania całkowicie wykraczają poza nasza wyobraźnię!

Pomyślcie sobie że może będziemy pomagać Bogu w projektowaniu nowych….rzeczy do stwarzania .

1000 lat to dużo na projekty z umysłem działającym na 100 procent!

A potem nowe niebiosa i nowa ziemia już na wieczność .

Objawienie 20:

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

A tworzyć nowe rzeczy można w nieskończoność z Bogiem dla którego nie ma ŻADNYCH limitów !

Po wzięciu jak Bóg nas naprawi i będziemy doskonali to wszystko zrozumiemy!

Dlatego czuwajmy bracia i siostry i nie martwmy się że jest nas niewielu !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Teraz jak znamy prawdę o 144 000 i o nas wszystko stało się prostsze ponieważ ostatnio coraz bardziej czułem że nic już nie pasuje i niejako na siłę trzeba było to tłumaczyć .

Teraz na ma JUŻ na to miejsca i można iść dalej w naszym poznaniu aż do samego naszego wzięcia do królestwa niebiańskiego !

Chwała , cześć i dzięki za wszystko Bogu naszemu – naszemu Ojcu do którego idziemy !

Chwała i cześć Barankowi Bożemu Isusowi Chrystusowi , który zwyciężył ten świat , dzięki którego ofierze możemy iść do Ojca !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

(2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.

(3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

(4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?

(6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Na koniec napisze jeszcze że nie będę zmieniał  starszych artykułów . Błąd już znamy i większość co pisałem było i jest o wybranych a nie o 144 000 .

Pokarm żywota.

Syn Boży wypowiedział to dobrze nam znane i już zrozumiane proroctwo:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wiemy o czym a właściwie o kim mówi tutaj Isus Mesjasz .

Syn Boży mówi nam o „słudze wiernym i roztropnym ” , który w czasie poprzedzającym porwanie wybranych czyli OBECNIE, będzie im dawał pokarm o właściwej porze .

Wybrani oraz wybrane przez Boga Isus nazywa „czeladzią”.

Jesteśmy uczniami Boga oraz Syna Bożego , którym została przeznaczona dalsza nauka i związane z nią obowiązki w niebie …

Jednak do porwania mamy nakazane czuwać i wytrwać w tym co zostało nam powierzone aby wejść do Królestwa Niebiańskiego .

I tą rolę spełnia właśnie forum oraz nasze witryny to znaczy Henryka oraz moja .

To wszystko już wiemy i na forum jest temat bardzo dogłębnie to wyjaśniający z naszymi postami :

https://zbawienie.forumotion.com/t386-rola-dwoch-prowadzacych-to-forum

Jednak to nie koniec ponieważ , nie mogę inaczej napisać ponieważ to PRAWDA , Bóg dał lub bardziej pozwolił mi znaleźć i zrozumieć inne bardzo budujące i świadczące o właściwym zrozumieniu Henryka oraz mojej roli w Jego planie , proroctw .

2 Księga Henocha

Rozdział 35:

35

„Pozostawię sprawiedliwego człowieka z waszego plemienia wraz z całym jego domem, który będzie postępował zgodnie z Moją Wolą Z jego nasienia powstanie inne pokolenie, ostatnie z wielu, ale nawet z tych większość będzie bardzo nienasycona .

Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać.

Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku.”

Mowa tutaj o ostatnim pokoleniu przed porwaniem czyli o nas wszystkich , którzy przestrzegamy Prawa Boga w czasach końca . Bóg powiedział że wychowa dla TEGO POKOLENIA kogoś ,, kto WYJAWI im księgi w pismach twoich i twoich ojców.”

To że jesteśmy wychowywani przez Boga jest faktem i każdy z Was to wie ponieważ Bóg to nasz Ojciec i wiemy to oraz czujemy . I tak Bóg zgodnie ze swoim Słowem spisanym jeszcze przez Henocha WYCHOWAŁ dla NAS takiego męża , który wyjawił nam księgi Henocha umieszczając je ,przetłumaczone przez siebie na polski język , w Biblii Mesjańskiej .Mężem tym jest sługa Boży Henryk Strażnik Słowa ( thewordwatcher)

Kiedy dołączyłem do Henryka nie spodziewałem się że taka będzie nasza rola w planie Bożym czyli codzienna praca inaczej służba aby umacniać , budować i dawać zrozumienie proroctw i nauk Bożych dla tych , których Bóg wybrał do grona swych wynranych .

My to robimy aby wypełniać wolę Boga a nie żeby Was w błąd wprowadzać jak to robią religie i sekty . Po to wzywamy Imienia Bożego aby móc właściwie pełnić swoją rolę i sprostać tak odpowiedzialnemu przed Bogiem oraz Synem Bożym zadaniu do którego zostaliśmy przeznaczeni przez Boga

W każdej chwili możecie poprosić Boga o zrozumienie czy my jesteśmy tym za kogo się podajemy i czy może są inni kandydaci wśród Słowian !

Nasza praca świadczy za nas i nie działamy jak religie czy sekty ponieważ my jesteśmy PRAWDZIWI w tym co robimy .

Dalej w pierwszej księdze Henocha mamy potwierdzenie i jednocześnie proroctwo że księgi zostały Wam „wręczone”.

1 Księga Henocha

Rozdział 104:

12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.

13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

To proroctwo o Was bracia i siostry !

Zwracajcie uwagę na detale Słów Bożych na których dźwięk drżą nasze serca i często stają łzy w oczach .

Następny rozdział który jest kontynuacją ostatnich dwóch wersów rozdziału 104 jest jeszcze bardziej KONKRETNY że aż dech zapiera !

Rozdział 105:

1 W owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi,

2 i że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości! Niech tak się stanie!

Jest to obietnica Boga że to nastąpi za ….WASZEGO ŻYCIA !

Macie się tym radować to znaczy mającym nastąpić porwaniem .

I temu służy Henryka i moja rola – abyśmy czuwali , nie dali się zwieść i byli gotowi ponieważ Syn Boży przyjdzie o „godzinie” jakiej się nie domyślamy czyli której nie przewidzimy – dlatego musimy być w ciągłej gotowości i my mamy NAKAZANE od Boga Wam w tym pomagać .

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jest tak ważna służba że Syn Boży zawarł nawet ostrzeżenie w przypadku jej zaniechania przez nas !

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

I tak to wygląda bracia i siostry z domu Izraela …

Żeby było jasne , zarówno ja , tak i Henryk nie jesteśmy ani NIE UWAŻAMY SIĘ za proroków Bożych ponieważ Bóg nam się NIGDY nie ukazał , ani do nas NIGDY nie przemówił i nie uczynił nas swymi posłańcami . Tak samo sprawa ma się z Isusem Mesjaszem – też NIGDY do nas nie przemówił ani się nie ukazał w żadnym śnie czy na jawie. Nie mieliśmy też nigdy żadnej wizji .

Jedyne co mogę napisać to że Bóg udziela nam zrozumienia poprzez swego Ducha Prawdy abyśmy mogli wykonywać to do czego nas przeznaczył .

My jesteśmy sługami Boga Wszechmogącego i na forum oraz swoich witrynach dajemy wam pokarm na czas słuszny zgodnie z wolą Boga .

Musiałem to napisać wszystko ponieważ czułem presję od Boga że muszę i czas nam wszystkim zdać sobie sprawę że to o czym Bóg nam w Biblii mówi jest bardzo , bardzo , BARDZO na SERIO i coraz , coraz BLIŻEJ !!!

Porwanie wybranych oraz przyszłe królowanie 144 000na ziemi pod rozkazami Isusa jest BARDZO prawdziwe i to nie żadne mrzonki tylko cel Boga , który niechybnie się spełni – To przyszłość , która została nam wszystkim objawiona przez Boga .

Wszystkie podziękowania i chwała należy się Bogu ponieważ bez Niego nigdy nie było by nas oraz forum i naszych witryn – jesteśmy tylko sługami Boga i służymy jak najlepiej potrafimy w tej służbie jaka została nam POWIERZONA .

Jesteśmy Waszymi współsługami , nie wywyższamy się i nic Wam nie narzucamy tylko pełnimy wolę Boga naszego – wiecie o tym ponieważ to widać na przykładzie naszej służby !

Wy też służcie Bogu bracia i siostry przestrzegając Przykazań wiernie i czujnie czekając na powrót naszego Króla Isusa Chrystusa !

Pomódlcie się teraz do Boga i zadajcie sobie wtedy pytanie :

(45) KTO więc JEST TYM sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Nie jesteśmy częścią tego świata i nie utożsamiamy się z nim przez co nie mamy za dużo wspólnych tematów z resztą naszych rodaków obecnie podzielonych na dwie grupy proszczepionkowców i antyszczepionkowców . My w tym nie bierzemy udziału tylko jesteśmy ostrożni i skąpi w mówieniu za dużo ponieważ nie chcemy być zaliczeni do żadnej z tych grup – obydwie grupy są sterowane przez siły zła a wszelkie protesty uliczne nie są nam ZALECANE przez Boga .

Jakbyśmy mówili wszystko co wiemy wszystkim to moglibyśmy zostać znienawidzeni przez obydwie strony !

Obydwie strony są częścią tego świata i NIKT nie rozumie czasu sądu Bożego 42 miesięcy a nawet zmiany rządów – tylko my to rozumiemy ponieważ Bóg nas pouczył na ten temat . Można powiedzieć wprost :

Bóg daje zrozumienie teraz przed porwaniem komu chce a chce i daje je TYLKO swoim wybranym.

Reszta świata nie ma poznania i jest prowadzona według starej zasady szatana – „dziel i rządź” lecz jak już wiemy to upada poprzez rozłam i kłótnie w królestwie smoka i to za sprawą naszego Boga !

Objawianie Isusa
Rozdział 17:
(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.

Nawet jeśli to miała być gra dobry i zły glina to już tak nie jest.

Proroctwo mówi wprost że nowi królowie ZNIENAWIDZĄ Nierządnicę a nie że będą udawali przed światem że ją nienawidzą . Nienawiść Bestii i jej nowych 10 króli do Nierządnicy jest PRAWDZIWA i nie udawana ponieważ to Bóg ją spowodował aby wypełniły się Jego wyroki co oznacza że to część Planu Boga !

Czas znacznie przyspieszył i „koniec udręki owych dni” może być w każdej chwili .

W jeden dzień może upaść cały obecny porządek demokracji syjonistycznej , coś co sobie prawie nikt nie wyobraża a jak to się stanie to Bóg już nie pozwoli aby ludzkość była dalej oszukiwana i nastąpi JAWNE tym razem już wykonywanie się Jego woli , którą dobrze znamy :

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Mamy czuwać bracia i siostry co też robimy i jako jedyni w tym świecie nie łączymy się z tym światem zachowując tym samym prawdziwą naukę Syna Bożego – czystą naukę nie skażoną szatańskimi zwodniczymi słowami Pawła !

Która religia , który związek wyznaniowy czy nawet który ‚chrześcijanin” nauczający w internecie daje czysty pokarm nie skażony Pawłem w dodatku nie żebrzący o pieniądze ?!

Wybrani i wybrane przez Boga odnaleźli takie miejsce i wiernie podążają wąską drogą zachowując naukę wytrwałości Syna Bożego !

Objawienie Isusa
Rozdział 3:
(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

„Zbór w Filadelfii” to jesteśmy my , którzy czuwamy i zachowujemy PRAWDZIWĄ naukę wytrwałości Syna Bożego oraz Jego PRAWDZIWE imię – Isus!

Isus nie był częścią tego świata i tak też żył Przestrzegając przykazań zostawiając nam przykład i naukę jaką otrzymał od Ojca .

Świadomy wybór – Dobro czy zło – część pierwsza .”Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.”

Dlatego zostaniemy zachowani od zbliżającego się sądu nad tym światem oraz sądu na pustyni i innymi rzeczami przeznaczonymi dla 144 000 , jak chociażby śmierć niektórych z nich z rąk Bestii.

Każdy z nas w godzinie próby nie poddał się mając gdzieś presją rodziny , znajomych oraz tego świata i odważnie podejmował decyzję aby dostosować swoje życie pod Przykazania i nie wyparł się Boga oraz Syna Bożego Isusa powodowany wstydem czy strachem gdy sytuacja wymagała dania świadectwa naszej wiary.

Zmieniliśmy i robimy wszystko w swoim życiu aby podobać się naszemu Bogu!

Tak jak robił to Ezdrasz , który już jest w niebie .

2 Księga Ezdrasza
Rozdział 13:
(54) ponieważ porzuciłeś własne drogi a dostosowałeś moje dla swoich dróg, i przeszukiwałeś moje prawo;
(55) ponieważ przeznaczyłeś swoje życie dla mądrości i nazwałeś zrozumienie swoją matką.

Przed nami „drzwi są otwarte , których nikt nie może zamknąć ” – mowa o dostępie do nieba , bramach nieba czy jak inaczej nazwiemy zaproszenie do Królestwa Niebiańskiego od Boga.

Po porwaniu „drzwi zostaną zamknięte” !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 25:
(10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
(11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
(12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Zostaliście wybrani i przed Wami niespotykane wręcz rzeczy , których się dopiero dowiemy w niebie!

1 Księga Henocha
Rozdział 93:
10 Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Siedmioraka nauka dotycząca CAŁEGO stworzenia !

Przy tym co się obecnie dowiadujemy na przykład na temat budowy i zasad funkcjonowania ziemi wraz z jej elektromagnetyzmem , nauka jaką otrzymamy w niebie będzie jak góra przy ziarenku piasku co wiemy teraz . Przypomnijcie sobie Henocha co zostało mu pokazane , co zrozumiał i co odczytał z tablic niebieskich – to dostęp do systemu informacji w niebie , ogromna baza danych !

Zapewne znajdziemy się też w Edenie , którego niezwykła rola zostanie nam dopiero wytłumaczona.

Nie ma co spekulować ale napiszę Wam że odkąd zrozumieliśmy że nie jesteśmy częścią 144 000 to tak naprawdę nasze przyszłe zadania dla Boga pozostają dla nas obecnie ….TAJEMNICĄ .

Możemy się tylko domyślać i dziękować Bogu za Jego nieskończoną łaskę jaką nam okazał pozwalając zrozumieć chociaż tą niesamowitą oraz niezwykłe cudowną cząstkę swego Wielkiego Planu!

Dowiemy się wszystkiego w swoim czasie w niebie bo tak naprawdę za dużo nie wiemy !

144 000 będą królować , nauczać i egzekwować Prawo Boże na ziemi przez etap 1000 lat Królestwa Bożego przed drugim stwarzaniem , które Bóg wznowi po sądzie ostatecznym nad każdym człowiekiem oraz nad aniołami .

Po tym nie będzie już grzechu ani śmierci tylko wieczność w sprawiedliwości już na zawsze . Nigdzie też nie jest powiedziane że Bóg po stworzeniu nowych niebios i nowej ziemi zakończy stwarzanie i tworzenie nowych rzeczy …

1 Księga Henocha

Rozdział 93:

12 potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych.
13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
14 Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
15 I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami.
16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

Czuwajmy bracia i siostry a mamy już wszystko podane .

https://zbawienie.com/porwanie-detale.htm

I nikt nie może mieć żadnych wątpliwości co do niepewności kolejności zdarzeń . Nasza cierpliwość i zaufanie do Boga zostało nagrodzone i wytrwaliśmy w powierzonej nam niebiańskiej nadziei pomimo że nie zawsze wszystko rozumieliśmy to Bogu ufaliśmy i nie odeszliśmy od objawionej nam ścieżki żywota .

Odwagi i głowy do góry bo wiele przeszliśmy a jeszcze więcej dostaniemy od naszego Boga !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.
(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

1 Księga Henocha
Rozdział 108:
9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.
10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.
11 A teraz przywołam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności.
12 Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały.
13 Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok.

Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary.

Niech się stanie Panie , Boże nasz !

Słowianie – Błogosławiony lud Boży czyli prawdziwe plemiona Izraela .

Wczoraj przed snem przyszło mi do głowy skojarzenie – Skąd mogła wziąć się nazwa Słowianin ?

Trzymajcie się : od słowa ‚Błogosławiony‚ ! -Błogosławiony lud Boży Słowianie.

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 7:

(10)Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

(11) Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.

(12) Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom.

(13) Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miot twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom.

(14)Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła.

Rozdział 28:

(1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi.

(2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego.

(3) Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu.

(4) Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód.

(5) Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża;

(6) Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście;

(7) Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

(8) Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój.

(9) Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami.

(10) I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.

(11)Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da.

Bóg błogosławił Izraelowi co przejawiało się wszystkimi dobrami jakimi ich obdarzał i tym Bóg przysparzał sobie chwały gdy czynił dobro swemu ludowi – sławił On swoje dobre Imię a Izraelici mieli robić to samo swoim nienagannym postępowaniem wobec Przykazań aby wszystkie ludy ziemi mogły się przekonać jak DOBRĄ rzeczą jest życie w bojaźni Bożej .

Psalm 115:

(11) Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

(12) Pan pamiętał o nas, i nam błogosławił, On pobłogosławił dom Izraela, On pobłogosławił dom Aarona.

(13) On błogosławił tym, którzy się boją Pana, Zarówno małym, jak i wielkim.

(14) Niech Pan rozmnoży [błogosławieństwa] pośród was, Was i dzieci waszych!

(15) Błogosławieni jesteście przez Pana, Który uczynił niebo i ziemię!

Wtedy mądrość by zamieszkała wśród potomków Jakuba .

Przysłów 8:

(13) Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.

Przykład królestwa Salomona potwierdził co oznacza mądry władca żyjący w bojaźni Bożej .Do dziś nasienie węża ukrywa przed nami prawdę o potędzę Izraela w tamtych czasach .Jedynie Biblia mówi nam prawdę .

Znaczenie słowa : „Błogosławiony” według słownika:

https://dobryslownik.pl/slowo/b%C5%82ogos%C5%82awiony/168070/#znaczenie-89327

  • chwalebny; szczęśliwy; zbawienny
  • książkowo:godzien chwały

Nie kłóci się to z Biblią wcale .

Izrael był nazwany ludem błogosławionym , chwalebnym , wybranym przez Boga , ukazującym swoim nienagannym postępowaniem CHWAŁĘ Bożą przysparzając ją właśnie Bogu .

Skąd w takim razie nazwa Słowianie ? Mówi się że od ‚słowa’ …lecz żadne źródło nie podaje że Naród Wybrany był błogosławionym ludem przez Boga TYLKO JEŻELI przestrzegał Jego Przykazań i stąd właśnie może pochodzić ta nazwa.

Takim był za panowania Dawida i Salomona gdy Bóg tak błogosławił swemu narodowi że był największą potęgą na ziemi w tamtych czasach , co również istotne innym narodom także udzielało się błogosławieństwo Izraela .I tak ma być na powrót pod władzą Isusa Chrystusa w zupełnej odwrotności gdy dziś każdy naród cierpi z powodu władzy Żydów (Edomu) .

Żydzi nie są narodem błogosławionym przez Boga i NIGDY żadne dobro nie przyszło na ziemię z ich powodu ani za ich działaniem . Takie dobro było dla ówczesnego świata tylko za czasów Salomona gdy panował pokój i dobrobyt nawet dla sąsiednich królestwa Izraela .To się skończyło i Bóg wydał naszych przodków w niewole za niestosowanie się do Przykazań zgodnie ze Słowami Przymierza.

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 28:

15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

(16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu.

(17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża.

(18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.

(19) Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście.

(20) Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś.

(21) Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

(22) Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.

(23) Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo.

(24) Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz.

(25) Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.

(26) Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa latającego pod niebem i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył.

(27) Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć.

(28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu,

(29) Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował.

(30) Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował.

(31) Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże.

(32) Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny.

(33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.

(34)Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.

Wiele z tych klątw się wypełniło co pokazuje nasza historia i czego DOWODEM jest nasza obecna niewola u Żydów . Cały dorobek i praca Słowian idzie na rządy żydowskie i do ich kieszeni – zgodnie z obietnicą Boga .

Możemy mieć pewność że dotrzyma On również obietnicy końca niewoli , którą przyrzekł na samego siebie !

10 pokoleń Izraela , które zostało oddane w niewole Asyryjską – rzekomo zaginione- okazało się że istnieją do dzisiaj jako właśnie Słowianie . Więcej detali i dowodów :

https://zbawienie.com/12-pokolen-Izraela-nadal-istnieje.htm

Zastanówmy się – Słowianie to nazwa własna i nawet tłumaczona na inne języki niesłowiańskie nadal brzmi ….SŁOWIAŃSKO !

Na angielski :Slav

Na niemiecki: Slawisch – można czytać prawie po polsku – ‚ sławisz’ ! = Błogosławisz !

Błogosławiony

Bośniacki:

Blagoslovljen

czeski:

Blahoslavený

Chorwacki :

Blagoslovljena

Słowianie

Chorwacki:

Slavenski

Czeski:

Slovan

Bośniacki:

Sami posprawdzajcie różne warianty :

Księga Ezechiela mówi nam że jak Izrael poszedł w niewole to narody mówiły o nim że jest to lud Boży .Ciekawe jaką nazwę im nadali …

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(24) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

Wiemy że jesteśmy prawdziwymi Izraelitami i nasza obecna nazwa Słowianie MUSI coś oznaczać .

Izraelici sami się szczycili że z nimi jest Bóg i że są błogosławieni a nazwa Słowianie ma w sobie właśnie – ‚ sławieni‚ . Dodajmy dwa do dwóch i wszystko staje się jasne .

Co mogły mówić narody o wygnanych Izraelitach ?

„ To jest błogosławiony lud Boży , który został wygnany ze swojej ziemi za nieposłuszeństwo wobec Pana , Boga swego „

Ktoś może powiedzieć nadinterpretacja …ale sami się zastanówcie w swym sercu z modlitwą do Boga czy nazwa Słowianie nie jest …pozostałością dawnej chwały domu Izraela jako ludu BŁOGOSŁAWIONEGO przez Boga ?

Nazwa przetrwała do dzisiaj i już wkrótce Bóg zacznie PONOWNIE błogosławić swojemu ludowi gdy wyprowadzi Słowian ratując ich przed niechybną śmiercią z rąk szatana i jego sług aby na pustyni dać się PONOWNIE poznać swemu ludowi tak jak kiedyś pod Synajem ! Bóg już zaczął błogosławić tym spośród Słowian , którzy zaczęli Go słuchać i przestrzegać Jego Przykazań wie to każdy kto tak UCZYNIŁ i przekonał się o tym na własnej skórze !

Jakakolwiek by nie była ‚geneza’ dzisiejszej nazwy naszego narodu to niezaprzeczalnym faktem udowodnionym JUŻ ponad wszelką wątpliwość jest to że JESTEŚMY Izraelitami znanymi obecnie Słowianami – ludem poświęconym i błogosławionym jako wyłączna własność Boga .

Ja osobiście jestem przekonany że nazwa Słowianie pochodzi od – błogosławieni – jako Naród Wybrany pobłogosławiony osobiście przez Boga .

Swoją drogą nazwa Żydzi również ma wielce prawdopodobne znaczenie od – obrzydliwość – jako zlepek hybryd pod sztandarem fałszywego Izraela czyli Edomu czyniących ZŁO takie jak pedofilia czy ostatnie niszczenie ludzkiej rasy za pomocą zastrzyków COVID ( DIVOC) 19 – https://divoc.egov.org.in/

Jaka końcowa faza tego opętania przez SI czyli demony ?

Dowiemy się już niebawem teraz wiemy że to oszustwo jakiego świat jeszcze nie widział i co najgorsze ludzie dalej wierzą w kłamstwa szatana z TELEWIZORÓW że dzięki zastrzykom DIVOC = COVID , POZWOLĄ im wrócić do życia jakie było jeszcze na początku 2019 roku .

Objawienie Isusa

Rozdział 12:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Oczywiście to kłamstwo i NIC już nie wróci do tak zwanej „normy” sprzed Covid 19 ale też nie będzie dane im dokończyć tego planu ponieważ Bóg ma INNY plan objawiony nam w księdze proroctwa zwanego Apokalipsą Jana :

Rozdział 1 :(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które DAŁ mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Na koniec drodzy braci i siostry Słowianie – Izraelici , Słowa naszego Króla Isusa Mesjasza:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, ponieważ oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.

Jesteśmy błogosławionymi Izraelitami Słowianami czekającymi na powrót Króla Izraela nad całą ziemią Isusa Mesjasza Syna Bożego !

To Jego Słowa poświadczające że jesteśmy błogosławieni :

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

(31) Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

2 Ezdrasza

Rozdział 1:

(35) Oddam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy uwierzą; którym cudów nie pokazałem, uczynią co przykazałem.

(36) Oni proroków nie widzieli, ale będą wspominać nieprawości swoje.

(37) Oświadczam ludowi przychodzącemu łaskę, których dzieci weselą się radością, choć mnie oczami cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą w to, co powiedziałem.

Wierzymy w to że Isus Chrystus jest Synem Bożym zapowiedzianym Mesjaszem Królem Izraela nad całą ziemią i że już wkrótce objawi się On aby przeprowadzić wzięcie wybranych do nieba .

Wkrótce po tym nastąpi wyprowadzenie wszystkich plemion przez Boga i Syna.

My jako zrodzeni i wybrani przez Boga wierzymy swemu Ojcu POMIMO że nie ujrzeliśmy na WŁASNE oczy ŻADNEGO cudu – JESZCZE nie ujrzeliśmy ale już wkrótce zobaczymy !

Znamy Ewangelie o Królestwie i prawdziwej naszej tożsamości jako Izraelitów nazywanych Słowianami – uwierzyliśmy w to ponieważ jest to PRAWDĄ i Bóg nam to umożliwił wybierając nas do zrozumienia i przyjęcia swego Słowa .

Szatan nas już nie zwodzi ponieważ nie jesteśmy częścią tego świata i nie wierzymy jemu oraz jego rządom , które na chwilę obecną dążą do tego aby namówić wszystkich do „szczepień COVID ” i jak widzimy jest spora grupa która NADAL wierzy w rządy i daje się zaszczepić .

Nas Bóg wybrał abyśmy poznali Prawdę i nikt inny z ludzi TERAZ ŻYJĄCYCH na ziemi nie uwierzy w to poza tymi którzy są PRZEZNACZENI do wzięcia do nieba – powołani , wybrani oraz wierni!

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.

Poznamy tajemnice Królestwa Niebios gdy tam zostaniemy zabrani przez żołnierzy anielskich Isusa !

Z obydwu ksiąg Henocha już teraz możemy wiele się dowiedzieć na temat nieba…

Apostołowie są już w niebie jako królowie i sędziowie tak jak w niebie są żyjące dusze wiernych Boga oraz Isusa , którzy ponieśli śmierć z rąk szatana i jego sług.

Objawienie Isusa

Rozdział 6:

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Bóg uczyni rzeczy nowe , które dopiero poznamy i będziemy ZNALI wtedy jak się zaczną dokonywać !

Księga Izajasza

Rozdział 43:

(18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, i nie rozważajcie tego co minęło!

(19) A oto uczynię nowe rzeczy, które niedługo wypłyną, a wy je będziecie znali

i uczynię drogę na pustyni oraz rzeki na suchym lądzie.

(20) zwierzęta polne będą mnie błogosławić, sowy i młode strusie; ponieważ dałem wodę na pustyni i rzeki na suchym lądzie, aby dać napój mojej wybranej rasie,

(21) mój lud, który zachowałem, aby głosił moją chwałę.

Nie przejmujmy się jeżeli inni nie są w stanie pojąć tego co nam dane zostało zrozumieć . My uwierzyliśmy Bogu naszemu na Jego Słowo .

List Jakuba

Rozdział 1:

(1)Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

(16) Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.

(17) Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

(18)Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Nie wywyższamy się i nikomu o tym nie mówimy , prędzej jesteśmy przedmiotem drwin z powodu naszej wiary w Słowo Boże ale pamiętajcie że to Bóg Was wybrał a On sam wie lepiej od Was komu daje swego Ducha – Ducha Prawdy. Ja tylko dziele się z wami pokarmem żywota ,który nie należy do mnie tylko do nas wszystkich abyśmy go jedli i osiągnęli zbawienie poprzez Słowa żywota z ust Bożych i Syna Jego które czytamy i karmimy się nimi prosząc o Ducha Prawdy od Ojca .

A Ojciec daje obficie każdemu kto Go PROSI !

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(17)A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Wystawiajmy świadectwo naszemu Bogu jako Jego wybrani , swoimi uczynkami posłuszeństwa wobec Przykazań – to powinność każdego Izraelity i jeżeli to spełniamy to jesteśmy …błogosławieni .

Wytrwajmy w naszej nadziei i walce z tym światem ponieważ to już końcówka i jak sami zapewne widzicie … NIE MAMY SIĘ CZEGO BAĆ !

Wszystkiego i tak dowiemy się w swoim czasie jak mówi Pismo Boga naszego !

Znaczenie sądu ostatecznego.

Bóg przemyślał całe swoje stworzenie nim cokolwiek uczynił łącznię z sądem i wszelkimi rzeczami z nim związanymi . Bóg wiedział wszystko nim cokolwiek się wydarzyło i przewidział jak się się sprawy potoczą z buntem szatana i wydarzeniami w Edenie dlatego wyznaczył On CZASY na WSZYSTKIE okresy spełniania się Jego postanowień pokazania całemu stworzeniu CZYM zakończy się zło posiane przez szatana JEŻELI Bóg go nie powstrzyma.

Zło zostało posiane na ziemi w postaci nasienia węża czyli genetycznie skażonego potomstwa szatana i aniołów . Szatan zasiał również złe ziarno nieufności wobec Boga , które stale podlewa i pielęgnuję w sercach ludzi za pomocą kłamstw i stałą deprawacją tego świata , którą dobrze znamy .

My jesteśmy już od tego wolni ponieważ skorzystaliśmy z Prawa do zbawienia na mocy krwi ofiarnej Isusa Chrystusa , który nas wykupił z tego świata i narodziliśmy się na nowo pokonując złe ziarno w naszych sercach !

Bóg podzieli wszystko na okresy i czasy aż do dnia wielkiego sądu zwanego ostatecznym po którym dalsze stwarzanie i tworzenie nowych rzeczy będzie kontynuowane . Wszystko ma swoje miejsce i czas w planie Boga .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,

(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Ten okres już się rozpoczął i mamy czasy ostateczne przed zapowiedzianym sądem Bożym nad tym światem . Mało tego COVID – 19 pokazał że sąd i przesiew kozłów od owiec już się poniekąd rozpoczął a przynajmniej rozpoczęły się ku temu poważne Boże PRZYGOTOWANIE !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 8:

(50) Dlatego wielkie problemy dotkną tych, którzy będą mieszkać na świecie w czasach ostatecznych, ponieważ oni w wielkiej pysze chodzili.

(61) Dlatego mój sąd teraz się przybliża;

Temat jest ciężki do zrozumienia dla kogoś kto nigdy Biblii nie czytał i nie ma świadomości oraz zrozumienia czym jest podział czasów przez Boga i dlaczego Bóg wyznaczył okresy , czas sądu 42 miesięcy , 1000 letni etap Królestwa Bożego i kończący TEN WIEK i jego CZASY sąd ostateczny .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 4:

(34) Odpowiedział mi mówiąc: „Nie możesz tego bardziej przyspieszyć niż Najwyższy. Ty spieszysz się dla siebie, a Najwyższy spieszy się dla wielu.

(37) i miarą rozmierzył czasy, liczbą policzył czasy, a on nie poruszy ich, ani wzbudził, aż się dopełni miara.”

Ezdrasz też tego nie rozumiał że odkąd Adam przekroczył Przykazanie Boga to co się wydarzyło w Edenie zostało osądzone i zostały wyznaczone czasy czyli wyznaczone okresy, lata i dni do końca zła a początku 1000 letniego Królestwa po którym nastąpi sąd ostateczny . Bóg wytłumaczył Ezdraszowi swój sąd i zabrał go do nieba a my mamy między innymi spisane przez Ezdrasza Słowa Boga wyjaśniające nam tak wiele i będące kompatybilne z resztą Biblii , której niemal NIKT nie czyta i jeszcze w swej bezdennej ignorancji niejeden ma czelność oskarżać Boga .

Dlatego też większość ludzi obwinia Boga za zło jakie się dzieje , mówiąc często w ten sposób : ” Skoro Bóg wie wszystko to dlaczego nie przewidział tego wszystkiego i POZWALA na całe to zło?”

Otóż odpowiedź jest ciężka do pojęcia dla kogoś kto nie ma wystarczającej wiedzy biblijnej i słabo rozumie plan Boży ponieważ patrzy przez pryzmat tego świata używając jego ‚myślenia’ tzn zaprogramowanych wzorców myślowych raz zachowań . Teraz słuszność sądu Boga rozumieją tylko ci przeznaczeni do porwania ponieważ reszta chrześcijaństwa chce ratować ten świat w ten czy inny sposób przed nasieniem węża za pomocą zwodzicieli jak Trump ale nie biorą pod uwagę tego że TYLKO Bóg ma gotowe doskonałe rozwiązanie w postaci swego sądu ! W jeszcze gorszej sytuacji są katolicy bo oni już całkiem NIC NIE ROZUMIEJĄ poza tym że trzeba paść na kolana przed krzyżem i matką boską w kościele i ZGADZAĆ się ze wszystkimi najdurniejszymi pomysłami rządów z TV czy księdza z TRWAM TV.

Bóg PRZEWIDZIAŁ czym będzie ten świat i PRZEWIDZIAŁ bunt szatana i całe zło jakie jest tego owocem aż do obecnego czasu i jeszcze w przyszłość aż do całkowitego zniszczenia obecnego wieku podczas sądu ostatecznego .

Wielu się zapyta – czemu Bóg tego nie przerwał i nadal nie przerywa ?

Ponieważ to co musi się stać to się stanie aby mógł zaistnieć nowy nieskończony wiek inaczej nazywany w Objawieniu ” nową ziemią i nowymi niebiosami ” a pamięć o tym co się wydarzyło NIGDY nie pójdzie w zapomnienie i ta pamięć zagwarantuje również wieczny pokój po wieczność dla wszystkich istot Bożych .

Księga Izajasza

Rozdział 66:

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

(23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.

(24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

Ktoś powie że to okrutne . Tak , zło jest okrutne i kara dla popełniających zło , też będzie okrutna lecz spójrzmy na to CZYM jest ten świat wzorowany na złu czyli przeciwieństwie dobra .

Bunt wobec Boga i Jego Prawa to nieplanowane ale przewidziane przez Boga konieczne do przejścia i pokonania ZŁO , którego twórcy już NIGDY nie mogą się pojawić w tej czy innej postaci .

Nigdy nie może i nie pojawi się JUŻ nikt podobny do szatana ponieważ pamięć o tym złu nie pójdzie w zapomnienie . To zło które znamy z historii po buncie szatana i spłodzeniu nasienia węża jest i będzie dowodem przeciwko każdemu który by chciał spróbować kiedyś czegoś podobnego !

Bóg nie zabił szatana od razu tylko postanowił POKAZAĆ całemu swemu stworzeniu CO OZNACZA droga szatana ponieważ wątpliwości co do słuszności posłuszeństwa wobec Boga zostały zasiane w sercach każdego zarówno aniołów jak i ludzi . Ci którzy poszli za szatanem i dalej idą nie są godni daru życia i stanowić będą wieczny przykład że Bóg miał rację , mówił prawdę od samego początku i TYLKO On zasługuje aby zarządzać i władać całym stworzeniem aby każdy mógł być doskonały w swojej roli według swego rodzaju bez chaosu mieszania gatunków jak to jest obecnie.

Dlatego obecny zepsuty zły świat wraz z jego trwającymi w nieposłuszeństwie wobec Boga mieszkańcami musi zostać zniszczony aby mógł narodzić się nowy dobry !

2 Ezdrasza

Rozdział 4:

(28) Gdyż zło, o które mnie pytasz zostało zasiane, ale żniwo jeszcze nie nadeszło.

(29) Jeżeli to, co zasiane nie zostanie zżęte, i jeżeli miejsce gdzie zło zostało posiane nie przeminie, pole na którym dobro zostało zasiane nie nadejdzie.

(30) Bo ziarno złego nasienia wsadzono w serce Adama od początku, i jak wiele zła poczęło aż dotąd, i będzie się rodzić aż przyjdzie młocka.

Adam nie wziął na poważnie Słów Boga i dlatego utracił swoją chwałę , pozycję króla i w końcu również i życie. Nie wierzenie Bogu i brak posłuszeństwa rodzi prędzej czy później kare i śmierć. A nadchodzą czasy że karą za brak wiary w Boże Słowo i związane z tym nieposłuszeństwo zostanie ukarane wieczną śmiercią bez zmartwychwstania nawet na sąd ostateczny , chodzi oczywiście o tych którzy wezmą znamię bluźnierczego imienia obliczonego z 666 lub samą liczbę – jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała pieczęć Bestii …

Złe ziarno niewierności , nieufności i nieposłuszeństwa wobec Boga będzie owocować złymi uczynkami BEZprawia aż do czasu żniwa kiedy to Syn Boży skutecznie oddzieli kozły od owiec czyli złych spośród sprawiedliwych .

Gdyby Bóg zgładził szatana od razu takich późniejszych szatanów czyli przeciwników Boga mogłoby się mnożyć bez końca a tak mamy tylko jednego , który zostanie przykładnie ukarany wraz z całym swym złym nasieniem jakie zasiał i NIGDY już nie pojawi się nikt do niego podobnie zepsuty do szpiku kości który pomyśli o sexie z kobietami ludzkimi aby płodzić morderców ludzi Bożych takich jak jego pierworodny Kain !

Rasa nie chcących się podporządkować Bogu hybryd zginie i już nigdy nie powróci i nie pojawi się na „nowej ziemi i nowych niebiosach” drugi szatan namawiających innych do buntu

Mamy na to Słowo samego Boga Wszechmogącego !

„Pierwsze rzeczy przeminęły !”

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

To nas czeka po sądzie ostatecznym jak zakończą się obecne czasy tego wieku – WSZYSTKO BĘDZIE NOWE !!!

1000 lat Królestwa to będzie tyko etap w którym Prawo Boże będzie egzekwowane „laską żelazną ” i grzeszna słabość nadal będzie w ludziach , którzy będą musieli ją pokonać . Dopiero na nowej ziemi grzech zniknie .

Hen 93:

17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

W królestwie ta walka z grzesznymi słabościami będzie to oczywiście prostsza niż obecnie ponieważ na ziemi nie będzie szatana , złych aniołów oraz demonów i nasienia węża . Dlatego też nasza obecna walka zostanie tak nagrodzona jeśli zwyciężymy ponieważ mamy trudnych przeciwników ale z Bożą pomocą dajemy radę !!!

Tak jak Wam pisałem na początku Bóg to wszystko przewidział i DLATEGO przygotował sąd dużo , dużo wcześniej aby doprowadzić swój zamysł uczynienia świata bez zła i śmierci do końca !

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(70) Odpowiedział mi i rzekł: „Kiedy Najwyższy uczynił świat i Adama oraz wszystkich którzy wyszli z niego, on najpierw przygotował sąd oraz rzeczy dotyczące sądu.

Zanim Bóg uczynił świat to najpierw przygotował sąd oraz rzeczy dotyczące sądu

Dla przykładu jedną z tych rzeczy dotyczącą sądu są czterej aniołowie i ich wojska przygotowane przez Boga tylko w jednym celu – aby wytracić trzecią część ludzi .

Objawienie Isusa

Rozdział 9:

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

(16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem.

(17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka.

(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

(19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę.

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Widzimy że wszystko ma wyznaczony czas i gdy szatan zostanie wyrzucony z nieba raz na zawsze również będzie wiedział że czasu ma niewiele aby pociągnąć za sobą do jeziora ognia jak najwięcej ludzi .

Objawienie Isusa

Rozdział 12:

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

I tak gdy nadejdzie wyznaczony czas na Sąd Ostateczny po 1000 letnim Królestwie będzie on końcem tego wieku a początkiem nowego nieskończonego wieku.

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(30) I  świat powróci w pierwotną ciszę na siedem dni, jak było na początku; aby nikt nie zostanie pozostawiony.

(31) A po siedmiu dniach świat, który jeszcze nie jest przebudzony, powstanie i to, co skażone zginie.

(32) I ziemia zwróci tych, którzy w niej śpią, i proch tych, którzy w milczeniu mieszkają, a komory zwrócą dusze które im zostały powierzone.

(33) I  Najwyższy będzie ujawniony na tronie sędziowskim, współczucie przeminie, a cierpliwość się skończy.

(34) A tylko sąd pozostanie, prawda stać będzie i wierność będzie wzrastała mocna.

(35) I odpłata nastąpi, i nagroda będzie ukazana, dobre czyny się obudzą, a niesprawiedliwe czyny nie będą spały.

(36) I przepaść udręki się pojawi, a przeciwność do niej będzie miejscem odpoczynku, i piec Hadesu zostanie ujawniony oraz odwrotność w raju rozkoszy.

(37) Wtedy Najwyższy powie narodom które powstały z martwych: ‚Spójrzcie teraz i zrozumcie, kogo zaprzeczaliście, komu nie służyliście, czyimi przykazaniami pogardzaliście.

(38) Spójrzcie na tę stronę oraz na tamtą; tutaj jest radość i odpoczynek, a tu jest ogień i kaźń.” Tak On będzie mówił do nich w dzień sądu

Bóg wznowi swoją pracę i uczyni nową ziemię i nowe niebo w których nie będzie już żadnej korupcji oraz buntowników.To jest niewyobrażalne na chwilę obecną , to co Bóg przygotował dla nas na CAŁĄ WIECZNOŚĆ!

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(112) I odpowiedział mi i rzekł: „Obecny wiek się nie skończy: pełna chwała nie trzyma się w nim: dlatego ci, którzy byli mocni modlili się za słabych.

(113) Bo dzień sądny będzie zakończeniem wieku tego, oraz początkiem wieku nieśmiertelnego,w którym korupcja przeminęła:

(114) grzeszna słabość się zakończyła, brak wiary został usunięty, a sprawiedliwość się powiększyła i pojawiła się prawda.

Ważnym elementem zakończenia tego wieku jest koniec korupcji i wszelkiej grzesznej słabości i usunięcie braku wiary .Właśnie korupcją od samego początku posługuje się szatan by kupować sobie wierność tych którzy dołączają do jego buntu wobec Boga.Ewe także on „kupił” obietnicą stania się jak Bóg i zdobycia „wielkiej mądrości”. Każdemu coś obiecuje by dana osoba czy to anioł czy człowiek  złamali Prawo Boże – a jedyne czym kupczy ten handlarz śmierci to przyjemności zmysłowe , materializm i sex dla aniołów z możliwością spłodzenia przez nich potomstwa.Cały ten jego rozległy handel zniknie raz na zawsze !

(127) O odpowiedział i rzekł: „Takie jest znaczenie walki, którą toczyć będzie każdy człowiek, który się na ziemi urodzi,

(128) bo jeśli zostanie pokonany, będzie cierpiał to, co powiedziałeś: lecz jeśli zwycięży, otrzyma to co ja powiedziałem.

(129) Bo to jest droga o której Mojżesz, kiedy za życia oznajmiał ludowi mówiąc: ‚Wybierz sobie życie, abyś mógł żyć.’

(130) Ale mu nie wierzyli, także prorokom po nim, ani mnie samemu który mówiłem do nich.

(131) Dlatego nie będzie tyle smutku z ich zniszczenia, tak wiele jak radości dla tych, dla których jest zbawienie.„

Celem życia każdego człowieka jest UWIERZYĆ Bogu pokonując złe ziarno nieufności zasiane w naszych sercach przez szatana poprzez nauki TEGO ŚWIATA i nieustanna walka o przyszłe życie wieczne. Zwycięzca odziedziczy to wszystko co Bóg zaplanował dla ludzi.Dlatego też Bóg nie będzie się smucił ze zniszczenia bezbożnych złoczyńców lecz będzie miał upodobanie w tych którzy wytrwali w Jego Przykazaniach.

Szatan panicznie boi się naszej wiary w Boga i tego że wierzymy Bogu przez co nie ma nad nami kontroli .

Gdyż każdy niewierny umrze w swym niedowiarstwie i o to chodzi przeciwnikowi !

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(4) Ponieważ każdy niewierny umrze w swym niedowiarstwie.

Wiemy co mamy robić by zdobyć życie wieczne – Przestrzegać Przykazań .W tym świecie który jest wyznacznikiem obecnego wieku cierpienia nie jest to rzecz łatwa i nie jest także to nagradzane przez władzę którą sprawuje szatan.Obecna władza jest zła – sami to widzimy ile cierpienia jest przez władzę szatana i jego aniołów i oczywiście nasienie węża.

2 Henocha

Rozdział 50:

Teraz więc moje dzieci, w cierpliwości i łagodności trwajcie w liczbie swych dni, abyście mogli odziedziczyć końcowy niekończący się wiek, który nadchodzi.

Celem każdego człowieka było i jest trwać w ilości dni danych mu przez Boga przestrzegając Przykazań i wzajemnie się miłując wybierając w ten sposób DOBRO a odrzucając ZŁO .

Ewangelia Jana 14:

(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Ewangelia Jana 15:

(7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

Trwajmy w Isusie naszym Królu czyli Przestrzegajmy Przykazań wtedy wydamy obfity owoc i STANIEMY się Jego UCZNIAMI – Tak powiedział nasz Zbawiciel Syn Boga Żywego i to jest coś wspaniałego !

9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

(11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Isus nas umiłował ponieważ Bóg nas wybrał do tego abyśmy Ich umiłowali a to się objawia tym że przestrzegamy Przykazań i w tym jest miłość do Boga oraz do Syna a TAKŻE do siebie nawzajem bo Przestrzegając Przykazań i miłując Boga i Syna nie DA SIĘ nienawidzić BRATA SWEGO !

Taka jest piękna esencja Słów Isusa które przekazał mu sam Bóg Ojciec !

Jedno idzie w parze z drugim i to jest pełnia PRAWA BOŻEGO o którym mówił Bóg do ludzi przez Henocha czy proroków do swego ludu – zaś Isus uczynił PRAWO PEŁNYM tak by każdy komu jest to dane od Ojca mógł zrozumieć i przejawiać miłość bratnią i miłość do Boga i Syna .

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

Dlatego że nasienie węża do których Isus przemawiał nie jest z Boga tylko z diabła nie JEST W STANIE słuchać Słów Boga oraz Syna a przez to nie przejawiają oni miłości bratniej i nie trwają w Isusie czyli nie przestrzegają Przykazań.

Gdy przyjdzie na to czas , część ludzi posłucha Boga oraz Jego dwóch świadków i podporządkują się – jak nastąpi porwanie i zakończy się obecna epoka wielkiego zwiedzenia która polega na CAŁKOWITYM UKRYCIU PRZED LUDŹMI PRAWA BOŻEGO przez co człowiek nie NIE WIE czego od niego wymaga Bóg oraz Syn. W zamian daje się ludziom Pawła , Łukasza  i ich fałszywe nauki polegające na unieważnieniu Przykazań Bożych.

Dalej Isus mówi o ważności Prawa które czyni on PEŁNYM.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

Dopóki Bóg nie uczyni ziemi i nieba od nowa żadna litera z Prawa nie zginie .Isus tak uczynił Prawo pełnym abyśmy zrozumieli jak mamy żyć w tym świecie kłamstwa orła rzymskiego który już panował w Jego czasach.Synagoga szatana już wtedy działała i podszywała się pod lud Boży jako Edomici czyli ŻYDZI. Dlatego mamy nakazane nie mścić się na nasieniu węża i swoich wrogach NAWET jak byśmy mieli ku temu okazję tylko odpuścić , wstrzymać się i trzymać się jak najdalej od nich czyli ” miłować swoich nieprzyjaciół ” oraz „nadstawić drugi policzek” . Naszym mścicielem będzie sam Bóg , który odda każdemu kto nas skrzywdził według jego uczynku w stosownym wyznaczonym czasie .

2 Księga Henocha

Rozdział 50:

Każdy atak, każde prześladowanie i każde złe słowo wycierpiane dla dobra Pana. Jeśli doznasz urazu i prześladowania z powodu Pana, to wytrwaj w nich wszystko ze względu na Pana. Jeśli potrafisz zemścić się ze stukrotną zemstą, nie mścij się ani na tym, który jest blisko ciebie, ani na odległym od ciebie. Albowiem Pan jest tym, który się pomści, a on będzie Mścicielem dla was w dniu wielkiego sądu, aby nie było tutaj żadnych aktów odpłaty od ludzi, ale tylko od Pana.

1000 lat Królestwa to będzie okres gdy Prawo Boże będzie egzekwowane na całej ziemi i chłopczyk czyli 144 000 wybranych  wiernych  Bogu oraz Synowi  będą paśli rózgą żelazną wszystkie narody .

Objawienie Isusa

Rozdział 2:

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

(29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Taka będzie nagroda i przywilej który tak naprawdę będzie także ogromnym obowiązkiem obarczonym odpowiedzialnością przed Bogiem i Synem .Dlatego skład „chłopczyka”  zostanie  przez Boga wypróbowany  przed porwaniem.

Po 1000 latach nastanie Dzień Wielkiego Sądu , który będzie końcem wieku obecnego a początkiem wieku nieśmiertelnego w którym śmierć zostanie unicestwiona.

Objawienie Isusa

Rozdział 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Bóg uczyni WSZYSTKO NOWE i pierwsze rzeczy przeminą !

To jest coś co należy samodzielnie przemyśleć  mając w sercu miłość do Boga aby zrozumieć że TO WSZYSTKO musi się wydarzyć aby mógł zaistnieć NOWY NIESKOŃCZONY nieśmiertelny wiek w którym Bóg będzie mieszkał z ludźmi na ziemi !

Bunt przeminie lecz pamięć o nim i TYM co BYŁO jego efektem spowoduje że NIKOMU już NIGDY nie przyjdzie do głowy myśl aby ZBUNTOWAĆ się przeciwko Bogu – Dawcy Życia .!!!

Tym według Słowa Bożego jest obecny wiek cierpienia i nadchodzący Dzień Sądu Ostatecznego który będzie początkiem NOWEGO WIEKU NIEŚMIERTELNEGO  bez śmierci.

1 Księga Henocha 92:

16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .

17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

(3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

(4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.

(5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Celem jest nauczyć się ODRZUCAĆ ZŁO a WYBIERAĆ DOBRO.

Powyższa myśl jest bardzo głęboka i jak spojrzycie na to pod tym kątem to zrozumiecie te kilka tysięcy lat tego świata , ktore jest konsekwencją buntu szatana i nieposłuszeństwa Adama który nie zaufał i nie uwierzył Bogu .

Proszę , dokładnie rozważcie to w sercach waszych z modlitwą -ja napisałem to najprościej jak umiem abyśmy zrozumieli że Bóg nie jest żadnym tyranem i nie „bawi się” ludzkim życiem tylko JE RATUJE abyśmy w nadchodzącym nieśmiertelnym wieku mogli być doskonali jako uczynieni na obraz i podobieństwo Boga  !

Tak wielka moc wymaga ogromnego doświadczenia abyśmy byli w stanie używać jej ku dobremu a nie złemu !

Skoro jednym słowem będziemy mogli spowodować że :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 21:

(19) I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.

(20) I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

(21) A Isus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.

Zastanówcie się dogłębnie nad ogromnym obowiązkiem , odpowiedzialnością i mocą jaką chce Was obdarzyć nasz Ojciec Bóg Wszechmogący abyście mogli jako uczynieni na Jego obraz i podobieństwo czynić i TWORZYĆ dobro !

Syn Boży Isus Chrystus Mesjasz po swojej ofiarnej śmierci został uwielbiony przez Boga i wywyższony do pozycji drugiego po Bogu .

Jako przeznaczeni do porwania zostaniecie pierwszymi zaraz po Synu Bożym i apostołach , którzy otrzymają nieśmiertelne ciała zdolne do przebywania zarówno w niebie jak i na ziemi podczas całego ostatniego okresu 1000 letniego Królestwa przed nowym nieskończonym wiekiem bez śmierci !

Wiecie co robić aby to uzyskać !

Życzę każdemu z was drodzy bracia i siostry zbawienia od naszego Boga !

Zrodzeni przez Boga.

Bóg zrodził swoich wybranych powodując u nas nawrócenie się do Niego abyśmy byli gotowi na mające nastąpić przyjście Króla Isusa Chrystusa.

Mateusza Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Ten artykuł jest kierowany do tych którzy świadomie odrzucili zło a wybrali dobro korzystając z Prawa do zbawienia , które umożliwiła ofiarna śmierć Syna Bożego za nasze grzechy .

Ci którzy to nieobłudnie zrobili należą do wybranych Boga do wzięcia gdy objawi się Syn Boży .

Powtórzę jeszcze raz bracia i siostry .

Ofiara śmierci doskonałego człowieka Syna Bożego Isusa Chrystusa to umożliwiła i po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostało nadane Prawo do zbawienia i odpuszczenia grzechów w tym grzechu pierworodnego.

Jeżeli nie czytałeś/czytałaś , przeczytaj a jak należysz do wybranych zrozumiesz w jaki sposób Bóg ciebie obudził do twego przeznaczenia !

https://arzareth.home.blog/2020/05/03/ponowne-narodzenie-wyjasnienie-syna-bozego-naszego-krola-i-nauczyciela-czym-jest-nawrocenie-do-boga/

Wybrani i wybrane którzy narodzili się na nowo .To oznacza że Bóg zrodził nas , stworzył i staliśmy się dziećmi Bożymi !

Dlatego Bóg was nazwał wybranymi i wykupił z ziemi jako pierworodnych abyście stali się niejako zaczątkiem nowego stworzenia . To On ,wasz Ojciec spowodował wasze narodziny tak kierując wydarzeniami abyście urodzili się z takimi genami jakie macie i opiekował się wami od momentu narodzin !

To nie wasz ojciec ani matka podjęli decyzję o waszym narodzeniu tylko Bóg !

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

To że przyszliście na ten świat było z góry zaplanowane przez Boga , który ma kontrolę nad swym ludem i dba o jego geny ,

aby gdy nadejdzie czas spowodować wasze PONOWNE narodzenie wybudzając was ze snu w jakim żyliście do tej pory za pomocą swego Ducha – Ducha Prawdy udostępnionego po zmartwychwstaniu Syna Bożego.

Wasze dusze zostały tak specjalnie stworzone przez Boga aby były dokładnie takie jakie mają być aby pełnić Jego wolę !

Dlatego ludzie , którzy nie zostali powołani do Królestwa Niebios nie są w stanie was zrozumieć ponieważ …wyprzedzacie ich o wiele w tym jak zostaliście stworzeni przez Boga i jak zostaliście za sprawą Ducha Prawdy wprowadzeni w sprawy Królestwa .

Bóg ich nie wybrał i nie dał im odpowiedniego umysłu , który by to wszystko ogarnął co wy już zrozumieliście . Wam Bóg udziela mądrości i zrozumienia swego Słowa .

Innymi słowy urodziliście się po to aby zwyciężyć ten świat i zostać wziętymi za życia do nieba przed czasem sądu Bożego nazwanego „godziną próby dla wszystkich mieszkańców ziemi”

I Bóg wie że nie spoczniecie na laurach tylko będziecie z całych sił starać się wypełniać Jego wolę ponieważ Go kochacie jak dziecko kocha swego ojca i rozumiecie Jego Plan ponieważ on was SPECJALNIE takimi uczynił abyście rozumieli i ufali Mu pomimo tego że tak naprawdę nie wiemy w jaki sposób …staniemy się do Niego podobni gdy staniemy przed naszym Bogiem siedzącym na swym tronie!!

1 List Jana

Rozdział 3:

(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

To nie wywyższanie się tylko taka jest PRAWDA zawarta w Słowach Boga i Syna , które znacie , zrozumieliście i uwierzyliście w nie !

Jeżeli nie czytałeś/czytałaś , to przeczytaj a zrozumiesz że dla Boga to żaden problem zabrać Cię ….do siebie !!

On to zaplanował i postanowił na długo przed twoim urodzeniem !!!

https://arzareth.home.blog/2020/07/17/blogoslawieni-czystego-serca-poniewaz-oni-boga-ogladac-beda/

Księga Henocha

Rozdział 81:

1 Powiedział mi jeszcze: „Henochu! Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół!

2 Przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia.

To już nie są żarty i gdybania i musicie być gotowi i żyć w tej świadomości że ..zostaniecie wzięci do góry !

Wasze życie należy do Boga od ….MOMENTU WASZYCH NARODZIN !!!

I waszym przeznaczeniem jest być doskonałymi jak wasz Ojciec który jest w niebie !

Jesteście odnowieniem gatunku ludzkiego w planie ratowania człowieka przez Boga , po to uczynił On swój naród wybrany i po to was zrodził .

List Jakuba

Rozdział 1:

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

(18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

Przestrzegacie Przykazań i macie w nienawiści zło a miłujecie dobro – tak was stworzył wasz Ojciec i wiele prób jakie przeszliście w swym życiu was tylko przygotowało do przyszłych zadań o jakich nawet nie mamy jeszcze pojęcia.

Jesteście wybranymi którzy przysparzają Bogu chwały i szacunku Jego imieniu !

Jesteście żywym dowodem kłamstwa szatana że człowiek Boga nie kocha tylko służy Mu interesownie !

Mamy wpisaną w GENY miłość do naszego Boga i umiłowanie prawości.

I żeby tego nie stracić nie zaszczepiliśmy się też szatańską „szczepionką C-19” !

Wyboru JUŻ dokonaliśmy i wybraliśmy DOBRO – to czego nie CHCIELI zrobić nasi prarodzice w Edenie.

Posłuszni Bogu i Jego Przykazaniom czuwamy i czekamy na obiecane nam zbawienie !

To nasze przeznaczenie od Boga i po to przyszliśmy na świat

Świadomy wybór – Dobro czy zło – część druga .”Godzina próby na cały zamieszkany świat”

Syn Boży nasz Król Isus Mesjasz przekazał nam zapewnienie :

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Król Isus mówi nam tutaj o godzinie próby , która nadejdzie na cały świat aby doświadczyć mieszkańców ziemi . Tą godziną próby będzie świadomy wybór między Bogiem a bestią podczas 42 miesięcy jej JAWNEJ władzy nad ziemią.

W pierwszej części opisałem jak nauka o wytrwałości Isusa Syna Bożego wpłynęła na nasz świadomy wybór dobra czyli rozpoznanie i odrzucenie zła poprzez zrozumienie istoty odróżnienia jednego od drugiego.

Dokonaliśmy wyboru i na jego podstawie możemy mieć pewność na wzięcie do nieba pod warunkiem że zachowamy naukę Syna Bożego i zwyciężymy będąc wierni Bożym Przykazaniom .

Bóg bardzo długo ‚przygotowywał’ sobie swoich wybranych próbując i wytapiając sobie swój lud w ogniu niewoli cierpienia przez wieki…

Naród Wybrany również uniknie godziny próby ponieważ Bóg zaprowadzi Słowian na pustynie , gdzie będą bezpieczni z dala od Bestii i gehenny .

Księga Izajasza

Rozdział 26:

(20) Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!

(21) Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych.

Oraz :

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2:

(27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość.

(28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan.

(29)Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli.

Oczywiście Bóg osądzi swój naród na pustyni , twarzą w twarz i odzieli bezbożnych i buntowników , którzy do ziemi izraelskiej nie wejdą .Co się z nimi stanie ? Zapewne wrócą do ‚ciepłych’ ramion Bestii po ŚWIADOMYM odrzuceniu Boga .Przed laty u Synaju tak właśnie postąpili w obliczu próby .Zapewne teraz Bóg również podda ich jakiejś swego rodzaju próbie lub po prostu osądzi znając ich serca – https://arzareth.home.blog/2020/03/01/historia-naszego-narodu-czesc-druga-nie-ze-wzgledu-na-was-to-czynie-niech-to-wam-bedzie-wiadome-domu-izraela/

Czasy obecne.

Bój już zaczął działać na ziemi choć władze nadal posiada szatan ,który jednak w niebie nie ma już miejsca ponieważ został stamtąd wydalony przez księcia Michała.

Objawienie Rozdział 12:

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Bóg przejmuje władzę w niebie co powoduje wielką radość mieszkańców nieba . Wszyscy wrogowie Boga zostali wyrzuceni precz i w kręgach niebios ponad firmamentem zapanował pokój i porządek.

Królestwo Niebios jest już pod całkowitą kontrolą Boga oraz Syna Bożego w którego ręce Ojciec złożył tak wielką władzę !

Dalej mamy powiedziane że biada ziemi i morzu ponieważ powalony na ziemię i poniżony szatan wie iż czasu ma niewiele . Tutaj szerzej omówiona kwestia końca władz i rządów szatańskich na ziemi :

https://arzareth.home.blog/2022/04/24/koniec-rzadow-weza-z-edenu/

Nadchodzi sąd Boga Wszechmogącego.

Bóg zapowiedział nam że czasy końca tego wieku w których już jesteśmy będą owocowały karami i znakami.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,

(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

W wersach 1 i 3 Bóg wyraźnie zapowiada że gdy pewna część przepowiedzianych i zapowiedzianych znaków przeminie wtedy Bóg odwiedzi świat. Nim to się wydarzy zapewne przybędzie Isus lub będzie to w tym samym czasie . Jedno jest pewne – Bóg z Synem pojawią się na ziemi i będą działać oficjalnie . Według proroctwa Ezechiela Bóg będzie sądził swój lud na pustyni „twarzą w twarz” co oznacza że będzie On obecny tak jak w czasach Mojżesza zstąpił na górę Synaj aby nadać Przykazania oraz zawrzeć Przymierze ze swym ludem.

Wers 3 i 4 mówią nam o tym co możemy obserwować na ziemi od jakiegoś czasu a od dwóch lat gdy szatan rozpoczął prześladowanie ludzkości Covid -19 te znaki są bardzo widoczne. Trzęsienia ziemi są na porządku dziennym i główne media nawet nie informują nas o wszystkich tak samo jak możemy zaobserwować tak zwane anomalie pogodowe. Chwiejność przywódców jest aż nazbyt widoczna co zaczęło być widać pod koniec zeszłego roku w sprawie szczepień a teraz przy okazji wojny na Ukrainie . Praktycznie cały syjonistyczny zachód jest już pokonany a Rosja buduje nowe przymierze krajów BRICS i nawet mówi o ” nowym porządku świata ” – https://www-rt-com.translate.goog/russia/558321-rus-pivoting-toward-nonwest/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

To wyraźny sygnał ku zmianie władz światowych z syjonizmu na nową formę rządów którą Biblia nazywa ” nowymi 10 królami” . Putin niemal na 100 procent jest jednym z nowych króli , który pracuje dla Bestii . Co jest ciekawę polityka szatana również idzie w kierunku oddania władzy tejże Bestii upadłych aniołów a wcześniej jak największe jej uwiarygodnienie. Chodzi by Bestia w momencie przejęcia władzy była jak najbardziej popularna. Zapewne będą się starali osiągnąć to oskarżając Boga o całe zło popełnione przez Rzym oraz o kary Boże , które już są widoczne jednak większość ludzi nie zdaje sobie jeszcze z nich sprawy.

Początek nieszczęść ku skorygowaniu ludzi.

Bóg zapowiada wyraźnie :

2 Ezdrasza

Rozdział 16:

14) Oto nieszczęścia wysłane na przód a nie powrócą, zanim nie przejdą całej ziemi.

(15) Ogień już płonie i nie zagaśnie, zanim nie pochłonie fundamentów ziemi.

(16) Jak nie wraca strzała wypuszczona przez mocnego strzelca, tak i nieszczęścia wysłanie na ziemię nie powrócą.

(17) Biada mnie! Biada mnie! Któż mnie uratuje w tych dniach?

(18) Początek boleści oraz wielu narzekań; początek głodu, kiedy wielu zginie;  początek wojen, kiedy moce będą przerażone, początek nieszczęść, kiedy wszyscy będą drżeli. Cóż oni będą czynić w tych warunkach, kiedy nieszczęście przyjdzie?

(19) Oto głód i plaga, ucisk i udręczenie wysłane jako baty dla skorygowania ludzi.

(20) Jednak pomimo tego wszystkiego oni nie odwrócą się od swych nieczystości, ani nie będą zawsze świadomi tych batów.

Wers 18 mówi nam o tym co już się zaczęło i faktycznie widzimy początek głodu , początek wojen i nieszczęść. Wers 19 jest fenomenalny ponieważ stawia sprawę jasno – Ludzkość otrzymuje baty w celu skorygowania ich złego postępowania oraz nie są najczęściej świadomi że to działania Boga !

Teraz są nieświadomi ponieważ szatan nadal kłamie za pomocą swoich mediów wymyślając tak zwane zmiany klimatu itp aby ukryć moc Boga się za tym kryjącą . Co ciekawe to w rosyjskojęzycznych mediach można usłyszeć odwołania do „jeźdców apokalipsy” i Boga co jest nowością w medialnym świecie , z pewnością za tym stoi polityka Bestii.

Co jest jeszcze ciekawsze to fakt że ludzie posłuszni Bogu nie potrzebują batów i to widać w postaci ochrony jaką maja ci którzy przestrzegają Jego Przykazań . Bałwochwalcy na pewno nie należą do tej grupy i dlatego często dostają po czterech literach za co obwiniają najczęściej ….los . To przykre że tak zwani wierzący ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę Boga i Jego mocy lecz będą musieli aby przeżyć żniwa oddzielenia kąkolu od pszenicy .

Bóg da się poznać całemu światu i każdy będzie świadomy działań Boga aby mógł wybrać stronę.

Jeremiasza

Rozdział 16:

(19) Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku.

(20) Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie!

(21) Dlatego oto Ja sprawię, że poznają, tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan.

Bliskie przyjście Króla Isusa i początek sądu Bożego.

Wraz z już bliskim przyjściem Pana i Króla naszego Isusa Chrystusa coraz więcej widzimy wypełniania się znaków i proroctw świadczących właśnie o powrocie Syna Bożego na ziemię.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 13:

(29) Oto dni nadchodzą, gdy Najwyższy wybawi tych, którzy są na ziemi.

(30) I zamieszanie umysłów przyjdzie na tych, którzy mieszkają na ziemi.

(31) I będą  planowali wojnę przeciwko drugiemu, miasto przeciwko miastu, miejsce przeciwko miejscu, naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu.

(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza.

Znaki o których mowa możemy przeczytać między innymi w rozdziale 9 wcześniej cytowanym oraz szóstym 2 Księgi Ezdrasza.

Jesteśmy w trakcie zamieszania umysłów podczas gdy układ sił na ziemi się zmienia a media nadal robią ludziom wodę z mózgu i trzeba się wiele natrudzić by coś z tego zrozumieć a i tak tylko dzięki pomocy od Boga który zostawił nam Biblię nie zwariowaliśmy i mamy szanse na poznanie prawdy.

Obecnie mamy już jedną wojnę na Ukrainie a jest planowana wojna na bliskim Wschodzie . Mało tego , rząd nasienia węża w Polsce dwoi się i troi aby wciągnąć Polaków w bratobójczą wojnę z Rosjanami jednak jak widzimy z poczynań władz w Moskwie to Rosja nie dąży do tej wojny co można przypisać ochronie Boga , który Bestie i nowych króli kontroluje . Z tego szaleństwa władz szatańskich na Zachodzie wyłania się obraz całkowitego chaosu i braku silnego przywódctwa . Nic dziwnego skoro szatan zostawił syjonistyczne rządy na rychłą zgubę . Próbują oni jeszcze wskrzesić truchło Covid 19 co może się bardzo nagle i szybko zakończyć gdy Bóg wykona kolejny ruch w swoim wielkim planie.

Gdy Syn Boży oficjalnie pojawi się na ziemi nastąpi seria potężnych cudów i wzięcie do nieba wybranych ludzi Bożych na oczach innych. Po tym wydarzeniu prawda zostanie ujawniona i wiele serc prawych ludzi zostanie odmienionych . Nastąpi też początek zgromadzania narodu wybranego na sąd na pustyni. Bóg z Synem zaczną działać na ziemi jednak władzy oficjalnie jeszcze nie przejmą .

Wystąpi dwóch świadków Bożych , którzy będą działać na ziemi a na świat zaczną spadać oficjalne już plagi Boga zapowiadane przez kolejnych trąbiących jeden po drugim aniołach Bożych .

Obecnie na ziemi jest więcej nasienia węża niż ludzi z miłością do Boga i to będzie widać podczas sądu Bożego .

Ludzkości zostanie ogłoszona Ewangelia Zbawienia.

Objawienie Isusa

Rozdział 14:

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Każdy mieszkaniec ziemi dowie się czego Bóg od niego wymaga.To zostanie ogłoszone wszystkim narodom i ludom tak że zrozumieją , zapewne każdy usłyszy obwieszczenie anioła w swoim języku aby mógł zrozumieć co się dzieje .Bóg nikogo nie pozostawi w nieświadomości aby każdy wiedział na czym będzie polegać „godzina próby” czasu sądu nad TYM ŚWIATEM . Anioł będzie ogłaszał także wymóg oddania chwały i pokłonu Bogu – coś przed czym będzie się wzbraniać ogromna część mieszkańców ziemi , BARDZO ogromna .

Anioł czyli posłaniec Boży ogłosi także inną bardzo ważną rzecz :

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon Bestii i jej ikonie i przyjmie pieczęć na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

(13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Umarli , którzy oddadzą chwałę i pokłon Bogu a odmówią wzięcia pieczęci Bestii na czoło lub prawą rękę oraz odmówią oddania jej pokłonu zostaną nagrodzeni.Bestia ich zabije ale będą oni żyć dalej jako zwycięzcy nad Bestią i liczbą jej imienia jako dusze w miejscu o którym mówi nam Objawienie

Rozdział 15:

(2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.

Później już po wrzuceniu szatana do Otchłani zmartwychwstaną oni do życia w Królestwie Bożym.

9 plag dziewięciu aniołów Bożych.

Na ten czas Bóg uczyni ze swoich dwóch świadków , proroków z poteżną mocą , którzy będą prorokować w Jego Imieniu oraz składać zeznania z prawdziwej niezakłamanej historii nieba i ziemi oraz napominać grzeszników . W tym celu Bóg da im nawet moc zsyłania plag . Zapewne Bóg będzie równiesz do nich przemawiał tak jak do starożytnych proroków co mają na bieżąco mówić do mieszkańców ziemi .

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

To będą ludzie , którzy będą dobrze znać historię buntu szatana oraz takie detale o których nie wiemy w dodatku obdarzeni mocą i napełnieni Duchem Bożym . Ci dwaj prorocy będą publicznie napominać mieszkańców ziemi aby się opamiętali i oddali cześć Bogu .W tym celu będą nawet mogli spowodować żeby deszcz nie padał , zamieniać wodę w krew i dotknąć ziemię jakąkolwiek plagą jaką zechcą i ilekroć zechcą .

Możemy sobie wyobrazić jak będą nie lubiani i niechciani przez mieszkańców ziemi , którzy będą woleli trwać w swym uporze zamiast poddać się Bogu , szczególnie że Ewangelia o Królestwie będzie już znana WSZYSTKIM na ziemi bez wyjątku !

Zatem wszyscy , którzy będą oddawać pokłon Bestii i przyjmować jej pieczęć to będą świadomi wrogowie Królestwa Bożego i zasad jakie będą w nim obowiązywać czyli Prawo Boże w tym najważniejsze Przykazania , które będą jego konstytucją !

Sami widzimy że to że my chcemy żyć w takim świecie nie oznacza że WSZYSCY tego pragną.My oraz ci którzy wybiorą Boga i Syna jesteśmy w ogromnej mniejszości względem liczby populacji ziemi czyli ok 7 miliardów .

Większość ludzi będą uparcie odmawiać oddania czci i chwały Bogu po oficjalnym ogłoszeniu Ewangelii i ostrzeżenia przed wzięciem pieczęci Bestii.

Na ziemie zaczną spadać plagi ku skorygowaniu postępowania mieszkańców ziemi tym razem już OFICJALNIE obwieszczone trąbami anielskimi.

Objawienie Isusa

Rozdział 8:

(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.

(8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew,

(9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.

(10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.

(11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.

(12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.

(13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Spadają 4 plagi Boże na ziemię i zostaje wydane ogłoszenie przez orła lecącego środkiem nieba że nastąpią TRZY BIADA aby przygotować mieszkańców ziemi na nadchodzące jeszcze gorsze plagi i aby ugiąć ich karki przed Bogiem ponieważ wtedy i tylko wtedy jak odwrócą się od swych uczynków niezgodnych z Przykazaniami mogą ocalić życie .W przeciwnym razie czeka ich śmierć !

Prorokujący w tym samym czasie dwaj świadkowie z pewnością będą potwierdzać Bożą wolę jako natchnieni Duchem prorocy Boga Najwyższego .

Objawienie Isusa

Rozdział 9:

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

(5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.

(6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie

Szarańcza z Otchłani będzie omijać ludzi wiernych Bogu a resztę będzie dręczyć przez 5 miesięcy .

Po tej pladze następuje koniec PIERWSZEGO BIADA .

12) Jedno „biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne „biada”.

Zostają uwolnieni 4 aniołowie aby zabić 1/3 ludzi – to będzie ok 2 miliardów!

  • Aż tylu ludzi nie wyciągnie wniosku z poprzednich plag i nie ugnie kolan przed Bogiem aby ocalić swoje życie . Nie przyjmą Ewangelii i nie nawrócą się do przestrzegania Przykazań , które będą Prawem podstawowym Królestwa Bożego .

(13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos,

(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem.

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Tacy to zagrożenie dla bezpieczeństwa prawych ludzi , którzy będą żyli w pokoju w Królestwie Bożym !

(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Jednak co się dzieje dalej po tym na ziemi ?

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

Bałwochwalstwo dalej będzie praktykowane pomimo pokazu tak wielkiej mocy Boga Wszechmogącego !

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Wyobraźmy sobie sytuacje w Królestwie Bożym .Jest zima , mróz , puka do waszych drzwi człowiek i prosi o nocleg ponieważ jest w podróży . Czy przyjąłbyś takiego do domu nie będąc pewnym że nie okradnie ciebie podczas snu albo jeszcze gorzej nie zabije ciebie a żony nie zgwałci lub jeszcze gorzej postąpi z twoimi dziećmi ? Czy teraz w tym świecie byś tak uczynił ?

Dlatego w Królestwie Bożym muszą się znaleźć ludzie absolutnie pewni , którzy będą przestrzegać Przykazań a nie tacy którzy będą woleli UMRZEĆ od plag Bożych niż żyć pod PRZYKAZANIAMI .Dlatego takich Bóg do nowego świata nie wpuści właśnie ze względu na bezpieczeństwo porządnych prawych ludzi chcących żyć w pokoju i dobrobycie pod Prawem Bożym i panowaniem sprawiedliwego Króla Syna Bożego Isusa Mesjasza.

Kąkoł musi być wybrany spośród pszenicy i wrzucony do ognia .

Bez tego ani rusz .Szatan i Bestia o tym wiedzą i chcą pociągnąć za sobą jak najwięcej ludzi i nie będzie to wcale takie trudne ponieważ większość nie będzie chciała żyć w Królestwie i wybierze świadomie z pełną wiedzą TEN ŚWIAT i jego bezbożność . W tym też celu szatan próbował przeprogramować ludzkie DNA aby pozbawić ludzi sumień i genów Bożych za pomocą zastrzyków Covid -19 . My się temu nie poddaliśmy i z pewnością Bóg nas za to również sowicie wynagrodzi .

Z tego również powodu dwaj świadkowie głoszący Prawdę Bożą nie będą lubiani przez ogromną większość mieszkańców ziemi . Ludzie będą ich uważali za wrogów i ku Bestii będą kierować swoje nadzieje ponieważ ci dwaj prorocy dadzą nieźle popalić TEMU ŚWIATU poprzez plagi . Przez 42 miesiące NIKT nie będzie mógł wyrządzić im szkody aż do czasu wyznaczonego przez Boga kiedy złożą swoje świadectwo/zeznanie .Kiedy czas na skruchę i opamiętanie dobiegnie końca Bestia zabije dwóch świadków ku ogromnej uciesze bezbożnego świata .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije.

(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie.

(10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.

Chwila radości ze ZŁUDNEGO zwycięstwa nie będzie trwała jednak długo …

Dwaj świadkowie po trzech dniach zmartwychwstaną i na oczach całego świata wstąpią do nieba.Zapewne będzie to filmowane na żywo przez internet .

(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Powstaje wielkie trzęsienie ziemi w którym zginie 7 tysięcy ludzi a pozostali PRZERAŻĄ się i oddadzą cześć Bogu i zachowają przez to życie .To będzie ostatnia deska ratunku dla ludzi , którzy zobaczą że Bestia jednak kłamała i wobec potęgi Boga Najwyższego , który nawet wzbudza z martwych i to na oczach całego świata nie ma ŻADNEGO innego wyjścia jak się podporządkować albo zginąć !

Ten strach przed Bogiem ocali ich życie !

I wtedy kończy się DRUGIE BIADA .

(14) Drugie „biada” minęło; oto nadchodzi szybko trzecie „biada”.

Po zmartwychwstaniu dwóch świadków trąbi siódmy anioł i nadchodzi „TRZECIE biada” !

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

(16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,

(17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Bóg przejmuje władze wraz z Synem w momencie gdy trąbi siódmy anioł !

7 czasz ostatecznego gniewu Bożego.

Zaczyna się czas straszliwej i słusznej zapłaty dla Bestii , fałszywego proroka , nasienia węża i ludzi mających pieczęć Bestii oraz oddających jej cześć .

Natępuję kara za całokształt twórczości Bestii i nasienia węża oraz odpłata za przelaną krew pomordowanych świętych , którzy zostali ścięci za odmowę wzięcia pieczęci Bestii co oznaczało bycie zdrajcą tego świata i jego lewicowych wartości ale w oczach Boga będzie to oznaczać DOBRY WYBÓR i każdy kto takiego wyboru dokona zostanie przez to ZWYCIĘZCĄ i uzyska życie wieczne !

Nadchodzi trzecie i ostatnie BIADA !

Objawienie Isusa

Rozdział 15:

(1) I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży.

Siedmiu aniołów z ostatnimi plagami Boga spadną na ziemie i jej mieszkańców oddających pokłon Bestii i mających jej pieczęć/znamię. W tym czasie dusze świętych , którzy zostali ścięci będą już bezpieczne aby lada moment zmartwychwstać po dopełnieniu się ostatecznego gniewu Bożego !

(2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.

(3) I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów;

(4) Któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Otwiera się świątynia Boża w niebie:

(5) A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia Namiotu Świadectwa,

(6) I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami.

(7) A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków.

(8) I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów.

Ze świątyni wychodzi siedmiu aniołów Bożych , którzy dostają od jednego z cherubów siedem czasz ostatecznego gniewu Bożego . Nikt nie może wyjść ze świątyni Bożej w niebie aż dopełni się gniew Boży ,zapewne chodzi o bezpieczeństwo tych przebywających w świątyni ponieważ na ziemi nie będzie bezpiecznie.

Objawienie Isusa

Rozdział 16:

(1) I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i Wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię.

Aniołowie dostają polecenie aby wylać gniew Boży na ziemię .

Przypomnę że będzie to czas już po zmartwychwstaniu dwóch świadków i przejęcia władzy na ziemi przez Boga i Syna.

(2) I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię Bestii i oddających pokłon jej ikonie.

(3) A drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło.

Wszystko w morzu ginie , całe stworzenie !

(4) A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew.

Wszystka pitna woda na ziemi przemienia się w krew.

(5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał;

(6) Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.

(7) I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.

(8) A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem.

(9) I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie opamiętali się, by mu oddać chwałę.

(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

(11) I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.

Dwa razy w dwóch wersetach jeden po drugim jest napisane że ludzie mający znamię Bestii nie opamiętają się w swych uczynkach i nie oddadzą chwały Bogu. Nie ma co się dziwić skoro ich imiona nie są zapisane w księdze żywota Baranka.

Objawienie Rozdział 13:

(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Ludzie oddający cześć Bestii i mający jej znamię/pieczęć będą wiedzieli że to Bóg stoi za plagami ostatecznego gniewu , tak jak wiedzieli podczas poprzednich siedmiu plag w czasie prorokowania dwóch świadków LECZ POMIMO TEGO nie będą chcieli oddać Bogu chwały i zmienić swych ZŁYCH uczynków !

Ciężko to sobie nawet wyobrazić że w obliczu takich nieszczęść NIE OPAMIĘTAJĄ się i nie przerażą tylko na dodatek będą ubliżać i bluźnić Bogu , który może w każdej chwili zatrzymać te plagi i ocalić im życie pod warunkiem zaprzestania swych grzechów i uznania władzy Boga !

To pokazuje wyraźnie że nie nadają się oni do życia w Królestwie Bożym i będą woleli zginąć niż TYLKO i wyrazić DOBRĄ chęć i zrobić choć JEDEN krok ku Bogu aby ocalić życie a przecież Bóg może uleczyć nawet tak bardzo poranione dusze !

Nie ! Wręcz przeciwnie ,ci ludzie będą woleli umrzeć tak jak nasienie węża niż się nawrócić do Boga….

Ostatnimi z ludzi którzy oddadzą chwałę Bogu będą ci którzy to zrobią po zmartwychwstaniu dwóch świadków ,o innych którzy by to uczynili później Słowa proroctwa nie wspominają !

To świadczy jakie ZŁO oddające cześć Bestii pozostanie na ziemi po 42 miesiącach prorokowania dwóch świadków i że Bóg ma całkowitą rację co do oczyszczenia ziemi z takich ludzi wybierających świadomie ZŁO zamiast DOBRA!

I wtedy nastąpi zwołanie wszystkich królów narodów na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego .

(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca.

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy Bestii, i z ust fałszywego proroka;

Wers 13 mówi nam o wspólnej polityce szatana , Bestii i fałszywego proroka.

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Gdy siódmy anioł wylewa swoją czasze w powietrze następuje potężne trzęsienie ziemi , tak wielkie jakiego jeszcze nigdy nie było na ziemi :

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.

(19) I podzieliło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o Wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

(20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.

(21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Wszystkie góry zostają poruszone , ziemia się trzęsie a wyspy znikają zapewne z powodu ogromnych fal tsunami spowodowanych ogromnym trzęsieniem ziemi. Miasta , wielkie metropolie budzące obecnie podziw wśród narodów zostają zniszczone dosłownie jak mówi proroctwo „legną w gruzach”

Wojska wszystkich władców tego świata wraz z ich królami namawiani przez demony wysłane przez szatana i Bestie przybędą do ziemi izraelskiej ,aby powstrzymać Syna Bożego mającego wprowadzić Lud Boży do ziemi obiecanej zajmowanej przez Bestię .

Siły te nie przeczuwają że to sam Bóg ich tam zgromadził by wywrzeć na nich wszystkich swoją zemstę i odbyć sąd .

Micheasza

Rozdział 4:

(11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu!

(12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego PLANU, że zebrał je jak snopy na klepisku.

(13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.

Ponownie widzimy że Bóg ma pełną kontrolę nad wydarzeniami i zebrał wojska ziemi w dolinie Armegodonu aby dokonać na nich sądu wedle swego planu . Szatan i Bestia muszą się podporządkować i sami zwodzą królów ziemi aby poszli wprost na śmierć.

Księga Joela Rozdział 3:

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

(17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

(18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!

(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.

Koniec tego świata i początek władzy Bożej.

Objawienie Isusa

Rozdział 19:

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

Jeździec z nieba na białym koniu Król królów i Pan panów – Syn Boży Isus Chrystus!!

Najprawdopodobniej Isus symbolizuje pierwszego jeźdca na białym koniu któremu dano koronę czyli atrybut władzy Króla i powiedziano Mu aby dalej zwyciężał. To oznacza że Syn Boży w imieniu Boga Ojca JUŻ zwycięża i będzie dalej zwyciężał na ziemi aż do ostatecznego zwycięstwa w dolinie Armagedonu.

Objawienie Rozdział 6:

(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź!

(2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.

I dalsza część rozdziału 19…

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię Bestii i oddawali pokłon ikonie jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Tak właśnie zakończy się pobyt ,Bestii i fałszywego proroka na ziemi a wszyscy pozostali zostaną zabici i ptaki zjedzą ich ciała – „ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.”

Szatan natomiast zostanie schwytany i uwięziony na 1000 lat w Otchłani nim dołączy do reszty buntowników buntu przeciwko Bogu Wszechmogącemu , którego był ojcem .

Objawinie Isusa

Rozdział 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Teraz małe podsumowanie drodzy braci i siostry .

Bóg jest sprawiedliwy i cały sąd jaki zaplanował i nam ujawnił w swoim Słowie jest jak najbardziej słuszny .Sami widzimy co się dzieje i dokąd zmierza TEN ŚWIAT i jak wielkiej ilość ludzi to nie przeszkadza a są wręcz gotowi przysłowiowo się pokroić aby tylko TEN ŚWIAT bez Prawa Bożego mógł trwać nadal . Widać to aczkolwiek jeszcze nie tak wyraźnie na przykładzie szczepień na COVID , które to zastrzyki ludzie sobie dają wstrzykiwać w nadziei że ten świat będzie dalej trwał i beztroska ignorancja na Boga może tak trwać i trwać a i tak na ‚ łożu śmierci’ każdy zaczyna myśleć o Bogu …i zdaje sobie sprawę że NIC o Nim nie wie !

Wszechobecna lewicowa propaganda tego świata che sprawić abyśmy tolerowali wszelkie najdziksze ochydstwa jak pedofilia czy sodomia . Dużej liczbie ludzi to nie przeszkadza a niektórzy nawet dają dobrowolnie soje dzieci na edukacje przez poprzebieranych facetów za kobiety . Czy to jest normalne ? Oni chcą abyśmy odpuścili i przymykali oczy podczas gdy posuwają się coraz dalej z tymi zboczeniami a ich marzeniem jest abyśmy siedzieli cicho podzczas gdy oni będą gwałcić nasze dzieci !

Ten świat oszalał całkowicie i widać to coraz wyraźniej a Bóg już zaczął wykonywać poważne ruchy w celu likwidacji tego całego bajzlu . Czy zatem mamy tolerować TEN szatański ŚWIAT ?

Nie ! Nie musimy a nawet nie możemy tolerować ich uczynków takich jak PEDOFILIA i TORTURY połączone z gwałtem i śmiercią w okropnych męczarniach niewinnych biednych maleństw w wieku od kilku miesiecy wzwyż !!!

Nie bójmy się być inni niż wszyscy i NIGDY milcząco nie zgadzajmy się z poglądami LEWICY gdy uczestniczymy w jakiejś konwersacji która wymaga od nas dania świadectwa .Co wam zrobić mogą ? Najwyżej was wyśmieją i to tylko świadczy o ich ignorancji a może i w głębi serca skłaniają się ku lewej stronie .To się okaże ponieważ Bóg każdego podda próbie .Pomyślcie i przeanalizujcie sobie ile Wy drodzy bracia i siostry mieliście prób . Zastanówcie się dobrze i przemyślcie jak Bóg Was wypróbował i przetopił w ogniu cierpienia aby uzyskać tak twardą i nieugiętą stal !

Ziemie i jej mieszkańców czeka oczyszczający sąd Boży , który Syn Boży nazwał ” godziną próby”. To wszystko musi się wydarzyć ponieważ bez tego nie ma szans na DALSZY etap planu Bożego dla swych wszystkich stworzeń w pokoju , dobrobycie i szczęściu a później na nowej ziemi wiecznie

Bóg chce na nowej zamieszkać z ludźmi i dać im wszystko co tylko stworzy Jego nie mający żadnych limitów umysł .Dać taką moc by mogli również tworzyć jak ich Ojciec a do tego trzeba dojrzeć na co nie pozwolił skutecznie przez ostanie tysiąclecia szatan.Nie tylko dla ludzi ale i dla tysięcy istot anielskich rozwój został zahamowany przez ten niewyobrażalnie ZŁY bunt szatana przeciwko Bogu !

Syn Boży dał nam wskazówkę jaką moc twórczą na podobieństwo swojej przygotował Bóg dla człowieka :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 21:

(19) I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.

(20) I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

(21) A Isus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.

(22) I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.

Szatan bardzo to opóźnił ale jego czas się kończy i jak widzicie na swoim przykładzie NICZEGO nie udowodnił z zarzutów wobec człowieka oraz NICZEGO dobrego nie zrobił zarówno dla ziemi i nieba !

Widzimy co się dzieje na ziemi a wraz z pojawieniem się internetu coraz więcej zbrodni szatana i nasienia węża ogląda światło dzienne .Wielu ludzi się z tym nie zgadza ale wielu również to nie przeszkadza lub najzwyczajniej w nie jeszcze nie wierzy .Dwóch świadków Boga będzie ujawniać wszystkie zbrodnie szatana i jego aniołów zarówno te dawne jak i te nowsze – masowa PEDOFILIA nasienia węża także będzie ujawniona i wielu ludziom to nie będzie przeszkadzać i jak wiemy z proroctwa będą trwać w oporze i trzymać się po LEWEJ stronie Bestii.

Mamy żałować TEN ŚWIAT którego jednym z największych marzeń jest LEGALIZACJA PEDOFILII i bezkarne mordowanie ludzi miłujących Boga i Syna Bożego ?!

NIGDY !!!

Bóg NIE TOLEROWAŁ uczynków mieszkańców Sodomy i Gomory i zniszczył te miasta ogniem z nieba .A uczynki obecnego ŚWIATA są ponad 100 razy bardziej ZŁE niż tamtych ludzi , którzy zaczęli wtedy praktykować homoseksualizm a wiemy że prowadzi on do PEDOFILII !

Bóg zdusił ZŁO w zarodku .

Mamy żałować obecnych buntowników wobec tak wielkich planów Boga naszego o których nawet jeszcze nie mamy pojęcia poza mglistym wyobrażeniem jak może wyglądać nasze WIECZNE życie ?!

Powtórzę WIECZNE życie z TWÓRCZYM umysłem na podobieństwo Bożego !

Śmierć wszystkich którzy świadomie sprzeciwiają się woli Boga wobec ziemi i nieba jest jak najbardziej słuszna i NIEZBĘDNA !

Jeżeli to rozumiesz i akceptujesz to znaczy że dokonałeś JUŻ wyboru i stoisz MUREM za Bogiem i Synem.Bóg z Synem nazywają takich BŁOGOSŁAWIONYMI i taka wierność zostanie wynagrodzona .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 12:

(30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

Jeżeli jeszcze uważasz że to wszystko MOŻE nie być Prawdą ale czytasz tak ‚na wszelki wypadek’ i rozumiesz ale się wahasz to pomódl się do Boga w TEJ CHWILI i dokonaj wyboru TERAZ zaczynając przestrzegać Przykazań Bożych stając po właściwej stronie w tej wojnie .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(16) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny ALBO gorący!

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

To jest śmiertelnie poważna sprawa ponieważ od tego zależy Twoje , nie moje , ŻYCIE WIECZNE jako DOSKONAŁY człowiek uczyniony na obraz Boży !!

Czy to do Ciebie dociera ?? – NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO SAMEGO BOGA WSZECHMOGĄCEGO !!!