Przykazania Boże

Z pewnością nie ma nikogo w krajach białych ludzi kto nie słyszałby o dziesięciu Przykazaniach Bożych.

Spróbuj zrobić eksperyment i zapytaj się kogokolwiek o to. Zapewne usłyszysz w odpowiedzi że słyszał o tym lecz gdy zadasz kolejne pytanie czy się do nich stosuję to większość odpowiedzi będzie zapewne że ” NIE” a na następne pytanie „DLACZEGO NIE” możemy dostać zwykłe wzruszenie ramion.

Taka postawa to zwykłe lekceważenie , ignorancja i bardziej dosadnie olewanie Boga i Przykazań , które każdy człowiek MUSI przestrzegać czyli NIE ŁAMAĆ.

Niektórzy mogą się tłumaczyć że jesteśmy tylko ludźmi i Bóg nam to wybaczy… Otóż jesteśmy nie TYLKO ludźmi ale AŻ ludźmi i to stworzonymi na obraz Boga więc ignorancja Przykazań jest obrazą samego Stwórcy a zwłaszcza ŚMIERTELNY grzech bałwochwalstwa !

  • Księga Izajasza
  • Rozdział 2:
  • (8) Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.
  • (9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.
  • (10) Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
  • (11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.
  • (12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.

Jeszcze inni odpowiadają że Bóg to archaiczny sposób patrzenia na świat i Przykazania też są nieaktualne. Taka postawa to zwykła głupota . Trzeba być wybitnym ignorantem , głupcem i niewdzięcznikiem aby stwierdzić że ziemia i to co ją napełnia nie jest wynikiem aktu stworzenia przez inteligentnego architekta któremu winniśmy posłuszeństwo jako Temu który dał nam życie!

Jeszcze inni odpowiedzą że Bóg nie ma prawa nikomu nic narzucać bo sam nic nie robi aby ludziom żyło się lepiej – taka postawa to wynik dekad propagandy satanistycznej od kościoła po katedry uniwersyteckie aż po masową rozrywkę muzyczną . Słowem cały świat jest nastawiony oskarżycielsko i ROSZCZENIOWO wobec Boga.

Taka postawa jest złą postawą i nie ma usprawiedliwienia dla tych którzy lekceważą Przykazania i nawet nie zadając sobie trudu aby je przeczytać i poszukać Boga!

Nie szukają , nie interesują się , lekceważą i wypierają z siebie myśli o Bogu bo im tak pasuję.Nikt nie kara za wyszukiwanie w Internecie informacji o Bogu a Biblię może kupić każdy bez obawy bo to LEGALNE!!!

Mało kto tak robi.

Dziesięć Przykazań nie jest TAJNĄ informacją!!!

Wystarczy poświęcić niecałe dwie minuty aby je znaleźć.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70

Ludzie poświęcają godziny na próżne rzeczy lecz aby choć spróbować dowiedzieć się czegoś o Bogu to mówiąc kolokwialnie lecz dosadnie ‚mają to gdzieś’.

Doskonale obecną sytuację przedstawia nam prorocza księga Ezdrasza.

Przeczytajcie bardzo dokładnie – ten tekst jest niezmiernie ważny!!!

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(19) I rzekł do mnie: „Nie jesteś lepszym sędzią niż Bóg, ani mądrzejszy niż Najwyższy!

(20) Niech wielu zginie dzisiaj żyjących, aniżeli Prawo Boże dane nim byłoby zlekceważone.

(21) Ponieważ Bóg ściśle rozkazał tym, którzy przyszli na świat, kiedy oni się pojawili, co muszą czynić aby żyć, i czego powinni przestrzegać, aby uniknąć kary.

(22) Mimo tego oni nie byli posłuszni i mówili przeciwko Niemu;  wymyślili dla siebie próżne myśli.

(23) i zaproponowali dla siebie samych złe oszustwa, oni nawet zadeklarowali, że Najwyższego nie ma i zignorowali Jego drogi!

(24) I prawem Jego wzgardzili, i odrzucili Jego przymierza; byli niewierni Jego zakonowi i nie czynili Jego dzieł.

(25) Tak więc Ezdraszu rzeczy próżne dla próżnych, a obfite rzeczy dla obfitych.

Bóg mówi wprost że lekceważnie Jego Prawa skończy się śmiercią mnóstwa żyjących obecnie ludzi.

Każdy człowiek ma dostęp do Przykazań Bożych lecz jak napisałem na początku niewielu się do nich stosuje. Bóg przewidział nawet że ludzie dadzą sobie wmówić że Boga nie ma i zaczną wielbić oszustwa jak nauka na przykład. Dziś wielu nawet tych religijnych wielbi lekarzy i oszukańczą medycynę a telewizor jest jedynym ich źródłem pokarmu . Nie Biblia tylko szatańskie kłamstwa które w głębi duszy kochają ponieważ one im pozwalają mieć wolność od Bożych Przykazań , które są dla nich uciążliwe!

Mamy czasy końca i wielu normalnych ludzi zaczyna się budzić.

Normalnych oznacza takich którzy mają Boże geny czyli są zapisani w „Księdze Żywota Baranka”.

Bardzo , bardzo niewielu jest tych którzy obecnie wchodzą przez ciasną bramę i idą wąską drogą.

Również niewielu w porównaniu do obecnej liczby mieszkańców ziemi wejdzie na wąską drogę po wzięciu do nieba wybranych.

My nie jesteśmy sędziami z Henrykiem tylko mówimy jak jest – tak jak Bóg nam powiedział w Biblii!

Żeby uzyskać życie wieczne trzeba CHCIEĆ.

Mateusza 19:

(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

Syn Boży powiedział że jeżeli CHCEMY uzyskać życie wieczne to MUSIMY przestrzegać Przykazań.

I nie ma co tutaj dyskutować.

Po wzięciu do nieba pozostali ludzie na ziemi też będą musieli się podporządkować Bogu i uznać Jego Przykazania – innej drogi do zbawienia nie ma , nie było i nigdy nie będzie!

Ci którzy tego nie zrobią zostaną zgładzeni przez Boga z Jego woli. Czy to zginą od plag czy z rąk aniołów Boga czy dwóch świadków to kara zawsze będzie ta sama – ŚMIERĆ.

Nie ma żadnego kompromisu i jeżeli CHCESZ uzyskać zbawienie nie możesz łamać Przykazań Bożych.

Nie ma co za dużo się rozpisywać w tym temacie – Bóg dał Prawo i TRZEBA się do niego stosować.

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Oddawaj cześć tylko Bogu – wszelkie przedmioty kultu są zakazane jako przeklęte przez samego Boga. Masz w domu coś takiego co należy do żony czy męża – SPAL to w ogniu lub wynieś na śmietnik nie wahając się ani chwili dłużej a Bóg ci twoją gorliwość wynagrodzi. Postaw Boga na pierwszym miejscu a zobaczysz co będzie dalej . Nie bój się jak mąż czy żona próbował wywrzeć na ciebie presję.Wybierz Boga a nie jego to jak kocha to ODPUŚCI!

Często możemy usłyszeć ” wybieraj Bóg czy ja ” . Ja też tak usłyszałem i wybrałem Boga a teraz moja żona nie robi mi żadnych wyrzutów już co do Przykazań Bożych.

Nie daj się szantażować emocjonalnie a jak mąż czy żona zobaczą twoją nieugiętą postawę to…możecie ich pozyskać. Po pierwsze – zawsze ufaj i bądź posłuszny Bogu.

Nie nadużywaj imienia Pana Boga swego. Spójrz ja to jest rozpowszechnione zwłaszcza w US czyli Babilonie. Co oznacza skrót „OMG” ? Oni krzyczą nawet to podczas sexu gdy mają orgazm! Nic dodać nic ująć . Bacz na swe słowa abyś nie grzeszył przeciwko Imieniu Boga swego. Oddawaj Mu szacunek nie wtrącając w niegodne tego rozmowy Jego Imienia – „Ja jestem Pan , Bóg twój” PAMIĘTAJ o tym !!!

Przestrzegaj dniu Sabatu. Siedem dni pracujesz a siódmego odpoczywasz. Nie idziesz na fuszke by dorobić , nie lecisz na grzyby czy giełdę . Robisz tylko niezbędne rzeczy . Nie kosisz trawnika czy rąbiesz drzewa. Nie zatrudniasz nikogo do żadnej pracy jako swego podwykonawcę. Odpoczywasz bracie i siostro !!! Takie to trudne aby dać sobie wolne jeden dzień w tygodniu ?

Czcij ojca swego i matkę swą czyli okazuj im szacunek. Nie bij ich , nie próbuj ich podstępem pozbawić domu , pieniędzy czy spadku na przykład ubezwłasnowalniając. Zatroszcz się czy mają co jeść itd LECZ nigdy nie pozwól aby w sprawach Bożych Przykazań narzucali ci swoją wolę. Wola Boga jest ważniejsza bo to On jest Ojcem z dużej litery ! Robią presję byś się dzielił opłatkiem na święta ? Nie robisz tego ! Chcą byś poszedł na mszę na pogrzebie . Nie robisz tego . Jakieś chrzciny czy inna bzdura religijna też nie słuchasz ojca i matki w tym. Jak nie rozumieją że ty słuchasz Boga to trudno , ty masz słuchać Boga na pierwszym miejscu. Syn Boży sam powiedział że „nieprzyjaciółmi staną się człowiekowi jego domownicy” i że „jak ktoś bardziej miłuję ojca , matkę ,syna czy córkę to nie jest mnie godzien”. Gdy matka lub ojciec zrywają z wami kontakt ze względu na Boga , Syna i waszą wierność wobec Przykazań to nie jest wasza wina. Nie osądzajcie ich i NIGDY pomocy im nie odmawiajcie gdy będą jej potrzebować bo to nadal wasza matka i ojciec lecz w kwestii Przykazań ,Bóg jest NAJWAŻNIEJSZY.

Nie zabijaj. Proste nie wolno nam odbierać życia innym ludziom.

Nie cudzołóż. Też proste. Trzymaj złe podszepty na wodzy i nawet nie wódź wzrokiem za piękną kobietą czy przystojnym mężczyzną bo wtedy przychodzą sprośne myśli i już popełniasz cudzołóstwo w swym sercu.

Nie kradnij. Też proste – nie bierz dla siebie żadnej rzeczy która należy do kogoś innego. Czy to w sklepie , czy w pracy itd.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie kop pod nikim dołka czy to w rodzinie , pracy itd . Nie kłam na nikogo aby uzyskać jakiś swój ukryty cel nawet na bezbożnika ponieważ takim Bóg odpłaci a nie my.

Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Nie zazdrość nikomu jego domu , samochodu , nowych mebli , awansu czy czegokolwiek bo to prowadzi potem do złych rzeczy. Zawiść rodzi gniew a gniew rodzi złe czyny…

Łamanie Przykazań jest powodem tego że na ziemi nie żyje się bezpiecznie.

A łamiący Przykazania są zagrożeniem dla ludzi chcących żyć normalnie.

Dlatego nastąpi zniszczenie tego świata i ludzi go popierającego.

Przykazania muszą być przez nas przestrzegane a jeżeli CHCESZ je wypełniać to do Ciebie należy działać !

Nie próbuj wynajdywać dla siebie jakiś usprawiedliwień.

Zaufaj Bogu jak jeszcze tego nie zrobiłeś(aś) i przekonaj się jak dobry jest nasz Ojciec!

Ci którzy tak zrobili wiedzą co to oznacza być na wąskiej drodze i czuć obecność Boga w swoim życiu.

Choć są momenty gorsze i lepsze my z kursu na zbawienie w niebie nie zbaczamy!

Jak wytrwamy to rządy laski żelaznej nie będą nam potrzebne bo już teraz pokazaliśmy Bogu że dorośliśmy ponieważ przed wzięciem do nieba wykazaliście zainteresowanie Bogiem i Go znaleźliście.

Więc nie biadol i nie lamentuj z tego powodu tylko ciesz się z faktu że sam Bóg Wszechmogący Stwórca nieba i ziemi zwrócił na Ciebie swą uwagę i Cię WYBRAŁ!

Czas dorosnąć bo nasz Ojciec wymaga od nas więcej dojrzałości niż od tych co jeszcze nie mają bladego pojęcia o planie Boga.

DOSTAŁEŚ tą wiedzę od Ojca , gdyby nie chciał to by ci jej nie dał i musiałbyś przejść próbę Bestii a to znaczy że Cię wybrał zatem bez strachu działaj a Bóg będzie Cię prowadził naprzód.

2 Ezdrasza

Rozdział 16:

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Po wzięciu do nieba wielu jeszcze to pojmie i nawet odda swe życie aby zachować Przykazanie nie oddając pokłonu Bestii. Ty już dziś to rozumiesz…

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Wytrwałości , wytrwałości i jeszcze raz wytrwałości bracia i siostry aż do przyjścia po nas Syna Bożego!

Jesteś drogi bracie lub siostro na wąskiej drodze i idź nią do końca czego ci życzę z całego serca!

Bądźcie gotowi na wzięcie do nieba.

Ci którzy wierzą we wzięcie do nieba muszą być do niego gotowi gdy ono nastanie.

Nieprzygotowani zostaną pominięci.

Tak to opisał nam Syn Boży :

Mateusza Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Ludzie będą totalnie zaskoczeni akcją wzięcia do nieba a samo wzięcie nastąpi w nieprzewidzianym przez nikogo z nas terminie . Niektórzy będą w tym dniu w pracy i zostaną wzięci dosłownie podczas wykonywania czynności pracowniczej. Na przykład – godzina 9:30 pracujemy i nagle następuję wzięcie , które w dodatku będzie PUBLICZNE z woli Boga , który w ten sposób wykona swój plan.

2 Ezdrasza

Rozdział 6:

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Tak to Bóg zaplanował że wzięcie do nieba odbędzie się aby świat to zobaczył i aby ludzie zostali poinformowani co się wydarzyło i przez to wiele serc ludzi prawych się odmieni i podąży ku Bogu.

Nie wiemy jak to się odbędzie. Czy ukażą się aniołowie którzy nas zabiorą na pojazdy niebiańskie , które się ujawnią w tym czasie w wielu miejscach na ziemi gdzie przebywają wybrani.

Wyobraźmy sobie że pracujemy gdy nagle podchodzą do nas aniołowie Boży , których reszta współpracowników widzi i nas eskortują na zewnątrz a następnie zabierają do statków z nieba , które są również widoczne dla każdego oka. Filmują to ludzie w każdym miejscu gdzie następuję wzięcie , to może być nawet ruchliwy plac czy rynek lub gdy jedziecie samochodem to anioł was bezpiecznie zatrzyma używając technologii z nieba i każdy też to zobaczy. To moja wyobraźnia lecz chcę powiedzieć że nie mamy się co martwić o logistykę całej akcji.

Skoro Bóg powiedział że będzie to publiczne aby każdy widział i rozumiał to tak będzie. Możliwe że to będzie komentowane przez aniołów Bożych aby ludzie wiedzieli co się dzieję lub Bóg sam zabierze głos co wielokrotnie jest powiedziane w Biblii…

Pomysłowość Boga nie zna granic – my znamy Jego plany ale ich wykonanie nas po prostu wbiję w ziemię!!!

Wzięcie do nieba będzie pierwszą widzialną akcją Boga i Syna Bożego od której zacznie się cała reszta wydarzeń które my już dobrze znamy jak dokończenie znaków i sam znak Syna Bożego po którym ludzie będą biadać bo świadomość grzechu i sądu będzie już jasna. Naród wybrany zostanie zebrany i bezpiecznie zaprowadzony na pustynię na sąd.

Przed wzięciem do nieba ludzie nie będą niczego świadomi natomiast po znakach na słońcu , księżycu i samym znaku Króla Isusa ludzie będą już wiedzieć że nadchodzi Syn Boży. Kto w takich okolicznościach nadal by pracował…

Lecz my mamy czuwać i być gotowymi ponieważ nie wiemy kiedy odbędzie się wzięcie do nieba i dlatego nie możemy być nieprzygotowani.

Większość z Was jest już przygotowana , czuwa oraz psychicznie jest też już gotowa zostawić wszystko bez mrugnięcia okiem gdy dojdzie do wzięcia do nieba.

To przygotowanie doskonale nam zobrazował Syn Boży w przypowieściach o mądrych i głupich pannach.

Mateusza Rozdział 25:

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.

(2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych.

(3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy.

(4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi.

(5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.

(6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.

(7) Wówczas ocknęły się wszystkie te dziewice i oporządziły swoje lampy.

(8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną.

(9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.

(10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.

(11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.

(12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Mądre panny nie zlekceważyły czuwania natomiast głupie zlekceważyły i nie były gotowe. 


To że wszystkie się zdrzemnęły oznacza że nie domyślimy się dnia wzięcia do nieba i tylko brak oliwy ukazał kto potraktował poważnie czuwanie a kto nie.


Lampy miały wszystkie bo dostały zaproszenie ale nie wszystkie wzięły to na poważnie i zabrały oliwę !


Oliwa w lampie oznacza być gotowym.


Brak oliwy oznacza głupotę czyli wiedzę o wzięciu do nieba ale zlekceważeniu sobie tego daru od Boga.


Niektórzy się wahają , myślą że mają jeszcze czas , że to  kilka lat , że może  Biblia się jednak myli i że jak się zacznie to będą mogli wtedy ‚wskoczyć’ na ostatnią chwilę.


Tacy to głupcy według Boga bo nie uwierzyli i się nie przygotowali. Dostali zaproszenie od Boga do Królestwa Niebios i nim wzgardzili i gdy nastanie wzięcie do nieba będą chcieli się szybko przygotować co oznacza pójście po oliwę do sprzedawców. Jednak gdy wrócą już przygotowani czyli z oliwą to będzie za późno. Drzwi do nieba zostaną zamknięte!

Jak nie są gotowi teraz i nic nie robią aby się przygotować to będą tylko przykładem jak wzgardzono Bożym zaproszeniem do Królestwa Niebios.Dlatego musimy być gotowi CAŁY CZAS ponieważ nie znamy dnia i się nie domyślimy!

Wiem że jesteście gotowi bo nienawidzicie tego świata a kochacie Boga , którego ten świat nienawidzi!!!


Bo nie jesteście z tego świata i NIGDY nie byliście a czujecie to już od dzieciństwa !

” Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. „Trzeba być gotowym pod względem mentalnym , nie pragnąć żyć w tym świecie i kroczyć wąską drogą czyli przestrzegać Przykazań.

Być gotowym to żyć po Bożemu czyli podążać wąską drogą w opozycji do całego tego świata. Niezachwiana postawa wobec każdego kto nas za to krytykuję i nienawidzi a my bezgranicznie ufamy Bogu a On nas wspiera to oznacza być gotowym!

Przechodzić wszystkie przykre doświadczenia i udręki ataków demonów nie oskarżając w swym sercu za to Boga bo wiemy że jesteśmy próbowani a zarazem strzeżeni by demony nie posunęły się za daleko to oznacza być gotowym.

Nieprzejmowanie się opiniami NIKOGO z ludzi nawet matki , ojca , brat , siostry czy kogokolwiek. Jedyne co się liczy to opinia w oczach Boga i to by Jemu się podobać a nie ludziom to oznacza być gotowym.

Liczy się tylko Bóg oraz Jego wola reszta jest nieistotna a cały ten świat i ta imitacja życia na nim to marność którą zostawimy aby zacząć nowe życie w służbie Boga i Jego przecudownych planów to oznacza być gotowym!

Bezkompromisowe podejście do Przykazań nawet kosztem bycia w pogardzie u innych czy poniesienie strat finansowych to oznacza być gotowym.

Każdego dnia zatem będąc gotowi i przygotowani musimy być JUŻ gotowym na wzięcie do nieba ponieważ nie wiemy kiedy ono nastąpi. Wiemy ze to już blisko bo mamy czasy końca i znaki się wypełniają a proroctwa o końcu szatańskich rządów i zmianie na rządy Bestii są w trakcie realizacji.

Od Was zależy czy przyjmiecie ten ogromny DAR od Boga będąc gotowymi ku zapłacie królestwa!

2 Ezdrasza Rozdział 2:

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.Wierzcie dalej Bogu i bądźcie Mu posłuszni przyjmując w ten sposób  DAR jaki nam powierzył nasz umiłowany Ojciec Bóg Wszechmogący !

Każdy kto tak czyni jest przygotowany bo przyjął DAR od Boga.

A przyjął ponieważ nie jest częścią tego świata…

Dlatego nie wątpcie w to że jesteście godni ponieważ bycie gotowym to również ZAUFANIE do Boga i wiara w Jego wszystkie Słowa!

Sam Bóg mówi że jesteście GODNI i zostaniecie wzięci do nieba bo jesteście kim jesteście!!!

Orzeł rzymski – czwarta bestia.

Druga księga Ezdrasza jest bardzo ważna aż na tyle że usunięto ją z Biblii aby nikt jej nie studiował lecz te czasy już minęły.

Dzięki niej wiemy jaka jest nauka o śmierci czy o prawdziwej linii czasowej która nam daje nie 2022 lata od narodzin Isusa lecz niecałe 500 lat !

1500 lat dodano do kalendarza aby ukryć prawdziwość proroctw Bożych oraz dalsze istnienie i sprawowanie władzy przez Imperium Romanum czyli orła rzymskiego – czwartej bestii.

Poniżej link do szczegółowej wizji orła rzymskiego danej Ezdraszowi.

http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/11.html

Rozdział 12 natomiast zawiera SZCZEGÓŁOWE wyjaśnienie wizji .

(10) On powiedział do mnie: „Oto wyjaśnienie wizji, którą widziałeś:

(11) orzeł, którego widziałeś wychodzącego z morza to jest królestwo, które zostało ukazane w wizji Danielowi bratu twemu.

(12) Ale jemu nie było to wyjaśnione tak, jak ja tobie wyjaśniam lub wyjaśniłem.

Bóg zesłał Ezdraszowi wyjaśnienie wizji wraz z opisem czasowym. Te wyjaśnienia NIGDY nie pasowały do linii czasowej jaką nam wmówiono. Luka czasowa pomiędzy cesarzami z początku Imperium a czasami końca sięgała ponad 1500 lat.

Postaram się trochę to rozjaśnić i wyjaśnić.

Jedno jest pewne orzeł rzymski NIEPRZERWANIE dzierży władzę od czasów Isusa choć teraz jego władza upada bo mamy czasy końca.

(13) Oto idą dni, kiedy powstanie królestwo na ziemi i będzie bardziej przerażające niż wszystkie królestwa, które istniały wcześniej.

(14) I dwunastu króli będzie rządzić w nim, jeden po drugim.

(15) Ale drugi, który ma rządzić będzie się trzymał przez dłuższy czas niż inni z tych dwunastu. 

(16) To jest wyjaśnienie dwunastu skrzydeł które widziałeś.

Dwunastu króli będzie rządzić jeden po drugim.

Jeżeli założymy że Juliusz Cezar był pierwszym królem to drugim był Oktawian August który rządził najdłużej. Ciekawa jest też sprawa z zabójstwem Cezara ponieważ potrzeba było grupy ludzi i wedle relacji 23 pchnięcia sztyletem aby go zabić… Cezar obnosił się też ze swoim pochodzeniem od Jowisza. Idealnie pasuje na pierwszego króla ponieważ od niego de facto zaczęło się Cesarstwo Rzymskie , które ugruntował jego następca Oktawian August , który panował 41 lat i to jest najdłużej spośród dwunastu króli.

Potem mamy jeszcze Tyberiusza , Kaligulę, Klaudiusza i Nerona . Prawdopodobnie ich panowania są prawdziwe . To nam daje sześciu króli.Neron kończy życie w 68 roku.

Co do Kaliguli też mamy ciekawe informację a chyba każdy słyszał o jego podłym zepsuciu. I również potrzeba było wielkiego wysiłku i jeśli wierzyć Swetoniuszowi potrzeba było aż 30 ciosów ostrza aby go uśmiercić. Więcej o Kaliguli wraz z opisami Swetoniusza:

Caligula

Prawdopodobnie pierwsi władcy Rzymu czyli jego dwanaście skrzydeł było upadłymi aniołami lub ich bezpośrednim potomstwem.Każdy z nich cierpiał też na ‚jakieś’ schorzenie. Cezar ponoć miał epilepsję a Klaudiusz posiadał zdeformowane ciało. Ostatnim z pierwszych sześciu był Neron , którego również zamordowano. Potem nastało jeszcze sześciu lecz w oficjalne źródła nie ma zbytnio co wierzyć.

Pewnym jest że sześciu potem nastało lecz żaden nie panował dłużej niż 41 lat jak drugi czyli Oktawian August pierwszy Pontifex Maximus.

Dzisiejszy papież również nosi ten tytuł.

W czasach gdy Jan spisywał Objawienie był on na zesłaniu na wyspie Patmos za głoszenie o Isusie.

To był rok ok 100 i wtedy Rzym był jeszcze pogański i nie przetransformował się w to czym jest dzisiaj.

Załóżmy że sześciu kolejnych królów Rzymu panowało średnio ok 30 lat , jedni mogli mniej lecz chodzi o przybliżoną średnią to daje nam ok 180 lat i dodajmy do tego 68 lat czyli rok śmierci Nerona to nam wychodzi ok 248 lat.

Nie jest to dokładna liczba i nie jesteśmy jej w stanie wyliczyć w oparciu o wiedzę jaką mamy lecz mamy w przybliżeniu ok 250 lat na 12 króli . A wiedząc jaki mamy prawidłowy obecnie czas wiemy że te 250 lat daje nam POŁOWĘ czasu trwania orła rzymskiego.

To niezmiernie ważne ponieważ dalej w proroctwie mamy BARDZO ale to BARDZO ciekawą informację:

(17) Odnośnie głosu, który słyszałeś, nie z głów jego, ale z pośrodku ciała jego, oto jego wyjaśnienie:

(18) w środku czasu tego królestwa rozpoczną się wielkie zmagania i będzie mu grozić upadek; jednakże nie upadnie i odzyska poprzednią moc.

W środku czasu orła nastąpiła jakaś wojna o władzę , możliwe że wielki bunt i to doprowadziło prawie do upadku orła.

Ruiny rzymskie z czasów cesarzy zdają się wynikiem toczonych wtedy walk.

Skoro wiemy że mamy piąty wiek a nie dwudziesty pierwszy to łatwo można wyliczyć że te „zmagania w środku czasu orła” muszą przypadać na czas nieodległy ok 250 lat temu!

Jak wiemy orzeł stale podbijał nowe królestwa i narody a jego dominacja nad całym światem została ugruntowana stosunkowo niedawno – prawdopodobnie właśnie w czasie po tych zmaganiach.

Po zmartwychwstaniu Isusa Rzym nie zaniechał podbojów i je kontynuował oraz prześladował i mordował ludzi wiernych nauką Isusa.

Możliwe że w połowie czasu orła nastąpił właśnie bunt reszty czujących się zagrożonych niepodbitych jeszcze królestw ziemi , który to bunt Rzym z trudnością stłumił po czym podbił te królestwa.

Tak zwana powódź błotna mogła być jednym z efektów toczonych wtedy walk. Rzym WYGRAŁ i uzyskał poprzednią moc i przejął władzę nad całą ziemią.

W tym filmie mamy po części potwierdzenie tej walki Rzymu i jego zwycięstwo nad całym światem zgodnie z proroctwami.

Ja jestem daleki od teorii utopijnego zjednoczonego świata przed tymi wydarzeniami ponieważ Biblia tego nie potwierdza tylko mówi nam o orle , który już samym swym istnieniem przeczy tej teorii.

Rzym trwa od 500 lat NIEPRZERWANIE czyli nie było żadnego starożytnego upadku jak mówi zakłamana historia tylko były wielkie zmagania z których Rzym wyszedł zwycięsko co już wyklucza zjednoczoną federację.

Idźmy dalej.

(19) A że widziałeś osiem małych skrzydełek przylegających do jego skrzydeł, takie jest wyjaśnienie:

(20) Ośmiu króli powstanie w nim, których czasy będą krótkie i ich lata szybkie;

(21) i dwóch spośród nich zginie, kiedy środek czasów się przybliży a czterech będzie zachowanych na czas, kiedy koniec zacznie się przybliżać, a dwóch będzie zachowanych aż do końca.

Zapewne chodzi o przekształconych już z cesarzy na papieży królów orla. Nazwani oni są małymi skrzydełkami więc nie mogą być upadłymi aniołami , których to Rzym do niedawna kontrolował.

W czasach Jana Bestii już nie było lecz gdy wyszła ponownie z Otchłani to upadli aniołowie nie rządzili już samowolnie lecz byli kontrolowani przez papieży rzymskich jako najwyższych kapłanów szatana.

To co się wydarzyło w połowie czasu trwania orła ODCIĘŁO całkowicie ludzkość od poprawnej linii czasowej . Zasunięto szatańską zasłonę kłamstw w KAŻDEJ dziedzinie życia aż doszło do utrwalenia kłamstwa heliocentrycznego dopiero w tym stuleciu. Żyją jeszcze osoby których w szkołach uczono że ziemia jest płaska !

Cała historia jest sfałszowana a te zmagania o których mówi Biblia są nazywane przez niektórych „resetem i zniszczeniem starego świata” .

Rzym fałszywie ogłosił się Bożą instytucją i podbij cały świat za pomocą wojsk US oraz systemu finansowego fałszywego pieniądza posługując się takimi marionetkami jak Rotszyldowie , Rockefelerowie i inni. To do niedawna tworzyło potężną sieć terroru i nadzoru nad całą ziemią. Teraz to upada zgodnie z proroctwami Boga , który wyznaczył czas na władzę orła i ten czas DOBIEGA już końca.

Dalej mamy informację o trzech głowach orła co zdaje się pasować do trzech ostatnich królów Rzymu czyli Jana Pawła , Benedykta i Franciszka.

(22) A że widziałeś trzy głowy w spoczynku, oto wyjaśnienie:

(23) W ostatnich dniach Najwyższy wzbudzi trzech króli,  oni odnowią wiele rzeczy, i będą rządzili nad ziemią

(24) i jej mieszkańcami bardziej opresyjnie niż wszyscy, którzy byli przed nimi; dlatego oni są nazywani głowami orła.

(25) Ponieważ to oni zgromadzą jego wszelką nikczemność i dokonają jego ostatnich dzieł.

(26) Kiedy widziałeś większą głowę że zniknie; jeden z króli umrze w swym łóżku, ale w agoniach.

(27) Co do dwóch pozostałych, miecz pochłonie ich obu.

(28) Bo miecz jednego pochłonie tego, który jest z nim, ale on także padnie pod mieczem w ostatnich dniach.

Ci trzej królowie doprowadzili całą nikczemność orła do końca jak mówi proroctwo!

A skoro Watykan już upadł to nie ma innych kandydatów bo nowego papieża w takim razie już nie będzie!


Jan Paweł miał ogromną władzę i za jego rządów NWO czyli ekspansja Rzymu poszła ogromnie do przodu.

Wystarczy tylko prześledzić jego oficjalny życiorys w oparciu o naszą wiedzę i rysuje się nam obraz potężnego monarchy który bezlitośnie i w wielkiej obłudzie prowadził ludobójstwo narodu wybranego i innych prawych ludzi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

I umarł on w okropnych męczarniach na swoim łożu . Konał kilka dni , pamiętam jak TV w Polsce o tym ciągle mówiło i jak byli z tego powodu smutni. Na pogrzeb zjechał się prawie cały szatański świat!

Potem mamy Benedykta , który abdykował lecz zachował honorowy tytuł i Franciszka , który już PONOĆ nie żyje jeśli wierzyć Fulfordowi.

Niektórzy dopatrują się upadku papieża Franciszka w momencie gdy Trump odwiedził Watykan na krótko przed Covid-19. Po jakimś czasie zaczęły się pojawiać pogłoski że Franciszek nie żyje a jego miejsce zajmują aktorzy kontrolowani przez Chazarską Mafię bankierów (KM)

Jeżeli Franciszek faktycznie jest martwy a ten co występuję to aktor wtedy możemy już powiedzieć o wypełnieniu się proroctwa o trzech głowach orła.

Jeżeli tak jest to spójrzmy co następuję po tym:

(29) A to, że widziałeś dwa małe skrzydła przechodzące ku głowie, która była po prawej stronie,

(30) taka jest interpretacja: to są ci, których zachował Najwyższy na koniec orła; to był rząd krótki i pełen zamieszania tak, jak to widziałeś.

Dwa małe skrzydła przychodzą ku jednej z głów orła co oznacza że się one bardzo do niego zbliżyły. Może na tyle aby ją usunąć i przejąć podstępem władzę?!

Spiski i królobójstwo to nic nowego w Imperium Romanum…

Te dwa małe skrzydła to rząd krótki i pełny zamieszania zachowany na koniec orła.

Jak sami widzimy koniec orła się już zaczął . Nastąpił upadek władzy papieży i Watykanu a ci którzy jeszcze rządzą i trzymają się jako tako to rządy pełne zamieszania , które mają być krótkie.

Jeżeli rządy krótkie i pełne zamieszania już trwają od Covid-19 to wyjaśnia nam wszystko.

Według mojego rozeznania mowa tutaj o KM która była kontrolowana do niedawna przez Watykan oraz o  WEF który nadal próbuję rządzić całą ziemią. W ich  szeregach mogą  kryć się dwa ostatnie skrzydła . Możliwe że jednym z nich jest Schwab lub nie znamy ich personali.

Faktem jest że to  koniec orła rzymskiego który NIE ODZYSKA już mocy dlatego oglądamy wielkie zamieszanie wśród władz , które niedługo już upadną i zostaną zastąpione przez dziesięć rogów Bestii czyli 10 nowych królów (Putin jest jednym z nich)


Czas orła się kończy i obserwujemy to na własne oczy
jesteście tego naocznymi świadkami dlatego musicie być już gotowi jak przekazał nam Syn Boży !

Dlatego czuwajcie i nie planujcie sobie długiego życia w tym świecie ponieważ wzięcie do nieba może być w każdej chwili.

Jak chcecie dostąpić tego zaszczytu to musicie być gotowi zarówno pod względem posłuszeństwa wobec Boga jak i gotowi pod względem psychicznym.

Ten świat już NIGDY nie będzie taki jaki znacie sprzed Covid-19 , który jest PRZEŁOMEM – mamy czasy końca i wszystko się zmieniło i zmienia nadal!

Bądźcie gotowi na to zamiast snuć plany na przyszłość w tym świecie ponieważ POWTÓRZĘ mamy czasy końca i żadne plany na życie w tym świecie już nie mają znaczenia bo ten świat się kończy!

Liczy się tylko Bóg i to co zamierza On przeprowadzić na całej ziemi. Reszta czyli ta cała iluzja zwana życiem w społeczeństwie się nie liczy ponieważ to społeczeństwo się wali równocześnie z kłamstwami szatana! Bez kłamstw ten świat nie istnieje a my znając Prawdę jesteśmy poza tym światem czyli kłamstwem.

A Bóg już zaczął działać dlatego bądźcie gotowi na wzięcie do nieba każdego dnia jak przekazał nam Syn Boży!

Napisano w ziemi Arzareth 15 dnia ósmego miesiąca.

Czasy końca – Kary i Znaki.

Choć niewielu ludzi się do tego chce przyznać to koniec świata zbliża się szybkimi krokami. Wydarzenia , które obserwujemy nie pozostawiają żadnych ku temu złudzeń lecz pomimo tego ludzie nadal się okłamują w swych sercach oraz są okłamywani przez szatański system , który podaje kłamstwa na temat przyczyn nieszczęść jakie ogarniają ostatnio ziemię na każdym miejscu.

Prawda zostanie ujawniona całemu światu już wkrótce jednak do tego czasu ci którym jest to dane od Boga czytają Biblię i ją rozumieją na tyle na ile mamy rozumieć zgodnie z proroctwem Daniela:

Rozdział 12:

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy.

(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.

(10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Przestępcy czyli łamiący Przykazania nie będą NIC rozumieć z tego co się tak naprawdę dzieję . Dlatego wielu odrzuca Boga oraz Syna jako osoby DECYZYJNE a Biblię traktuję jako symboliczne historię a niektórzy nawet ubliżają Bogu malując Go jako okrutnego tyrana który przeczy sowim własnym słowom zwłaszcza w tak zwanym „Starym Testamencie” .

Jak ktoś podchodzi do czytania Biblii już uprzedzony nie chcąc zrozumieć Boga to taki człowiek nie otrzyma zrozumienia od Boga ponieważ taki człowiek wychodzi z założenia że wie już wszystko a Biblię czyta aby tylko wyłapać ‚coś’ na Boga !

My odnosimy się z drżeniem i BOJAŹNIĄ do Jego Słowa i dlatego Ojciec daje nam zrozumienie.

Ci którzy nie chcą uznać działań Boga bo im to nie pasuje do ich poglądów będą musieli to zrobić już wkrótce gdy objawi się Syn Boży Isus Chrystus !

Gdy prawda zostanie ujawniona nie będzie już tolerancji Boga dla prywatnych opinii ludzi . Wtedy wóz albo przewóz .

Mateusza 12:

(30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

Po ujawnieniu się Syna Bożego Króla Isusa Chrystusa albo ludzie Go uznają za prawowitego władce na ziemi albo będą ginąć od plag Bożego sądu.

Nasza wiedza stale się powiększa ponieważ jesteśmy nauczani i pouczani przez samego Boga poprzez Jego Ducha – Ducha Prawdy.

Jana 14:

(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –

(17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

(18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Syn Boży powiedział że przyjdzie do nas a w Mateusza mówi wprost że przyjdzie po nas .

Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Nie podane jest KTO dokona bezpośrednio wzięcia ale podane mamy że Syn Boży będzie w tej akcji uczestniczył i tak jak potopu nikt nie spostrzegł tak i On sam pozostanie niezauważony.

To się wydarzy przed oficjalnym ujawnieniem się całemu światu Syna Bożego . Ci którzy mają być wzięci do nieba zostaną tam zabrani nim zakończą się zapowiedziane w Biblii znaki . A jak wiemy część z nich już jest widoczna zatem wzięcie może być w każdej niemal chwili …. Dlatego mamy czuwać bo nie dowiemy ani nie domyślimy się tego dnia ani godziny.

Czasy końca JUŻ się rozpoczęły !

2 Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,

(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Od początku ucisku oszustwa Covid- 19 obserwujemy :

-wzburzenie ludzi, głównie z powodu propagandy i mobbingu szczepień oraz bezsensownych lockdownów już nie mówiąc o symbolicznych kagańcach czyli maseczkach . Sataniści uwielbiają symbolikę !

-zgiełk ludów, tak jak w powyższym…

-intrygi narodów, teraz w obliczu wojny US z Rosją na Ukrainie każdy naród praktycznie knuje wojny przeciwko innym kiedy status quo amerykańskiej hegemonii został naruszony, głównie widać to na bliskim wschodzie gdzie liga arabska pod protektoratem Putina planuje zniszczyć syjonistyczne państwo żydowskie.

-chwiejnych przywódców, tą chwiejność widać gołym okiem …

-anarchia książąt, część książąt tego świata już jakiś czas temu wypowiedziały posłuszeństwo królowi rzymskiemu Ponifex Maximusowi Franciszkowi. Papież utracił całkowitą kontrolę nad królami i przywódcami światowymi choć duża część z nich nadal jest wierna Watykanowi i jego młotowi USA – razem tworzą całe „bezwartościowe ciało” orła rzymskiego.

Nierządnica ujeżdżała Bestię czyli wszyscy którzy stają przeciwko Watykanowi są po stronie Bestii !

Natomiast trzęsienia ziemi zaczęły się już długo przed 2020 rokiem !

To zaobserwowaliśmy i obserwujemy dlatego wiemy że to są te dni – czasy końca.

I tak koniec tego świata staje się jawny jak powiedział nam nasz Bóg .

Koniec tego świata to KARY i ZNAKI .

I jak nam mówi pierwszy wers część znaków już przeminęła i możemy nawet je wskazać ponieważ czuwamy !

Obserwujemy wypełnianie się proroctw na temat znaków , które mają nastąpić na koniec tego wieku kiedy przyjdzie Syn Boży Isus Chrystus.

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Przeczytajcie powyższe wersety jeszcze raz!

Darem dla tych którzy w czasach końca oczekują Syna Bożego , czuwają i zachowują Przykazania Boże jest powołanie do Królestwa Niebios przez samego Boga gdzie zostaniemy zabrani jak nie zboczymy z wąskiej drogi.

Jak to wszystko pojmujesz to jesteś wybrany(ą) przez Boga wedle tego Bożego postanowienia i musisz być gotowym do przyjęcia daru powołania do królestwa niebiańskiego od naszego Boga !!!

Rozdział piąty Drugiej Księgi Ezdrasza mówi nam o proroczych znakach. Czytajcie uważnie .

(1) Odnośnie znaków: oto nadchodzą dni, w których mieszkańcy ziemi będą w szponach wielkiego terroru, a droga prawdy będzie ukryta a kraina będzie niepłodna w wierze.

(2) Rozmnoży się bezprawie bardziej, niż to kiedykolwiek widziałeś czy słyszałeś.

(3)  A kraina, którą teraz widzisz że króluje, będzie zniszczona i nieprzejezdna, a ludzie będą ją widzieć opuszczoną.

Jesteśmy w szponach wielkiego terroru orła rzymskiego o czym wiemy odkąd poznaliśmy prawdę . Dużo ludzi też o tym się dowiedziało wraz z wprowadzeniem Covid 19. Droga prawdy jest ukrywana od ponad 400 lat gdy spisano ostatnie proroctwo Objawienia a prawda na temat celu ofiary Isusa oraz na temat narodu wybranego została celowo wymazana przez to owoce wiary stały się niepłodne. Bezprawie na ziemi osiągnęło swój limit i Bóg już zaczął karać mieszkańców ziemi .

W wersie trzecim Ezdraszowi jest powiedziane że Babilon starożytny , który królował w czasie dawania tego proroctwa będzie zniszczony , nieprzejezdny a ludzie będą widzieć go opuszczonym. I tak jest obecnie , jest pustynia w Iraku…

Kolejny wers jest bardzo ciekawy :

(4) A jeśli Najwyższy da ci żyć, ujrzysz, że zostanie ona wrzucona w chaos po trzecim okresie, a słońce nagle rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia.

Anioł Boży informuje Ezdrasza że jeżeli Bóg da mu żyć to Ezdrasz zobaczy upadek starożytnego Babilonu ! Jak wiemy Bóg zabrał Ezdrasza żywcem do nieba i Ezdrasz musiał ujrzeć zagładę starożytnego Babilonu , tak jak wiele innych rzeczy … Może będzie on jednym z dwóch świadków ?

Druga część wersetu mówi o księżycu rozświetlonym w ciągu dnia oraz słońcu w nocy i to najwyraźniej miało już miejsce w tamtym okresie przy upadku Babilonu starożytnego jako znak że to Bóg wydał wyrok zagłady na ówczesny Babilon. Jeżeli tak było to tłumaczy wielką bojaźń przed Bogiem późniejszych królów perskich , którzy byli ogólnie dobrze nastawieni do ludu Bożego . Świat szatana do tej pory demonizuje Persów i Medów za zniszczenie pierwszego Babilonu a ubóstwia Apolla greckiego , który podbił i obalił Medów i Persów…

Dalsze znaki również nie mamy podane czasu ich występowania . Szatan znał te proroctwa dane Ezdraszowi … Szatan źle ocenił sytuację i myślał że Isus przyszedł 450 lat temu po to aby wtedy zjednoczyć lud Boży. Pomylił się a Bóg proroctwa celowo tak podał aby wróg się nie zorientował jaki jest prawdziwy cel przyjścia wtedy Syna Bożego . Możliwe że szatan widział CZĘŚĆ znaków wypełnionych i odczytał to jako pewnik że Isus przyszedł objąć władzę…

Wróćmy jednak do dalszych wersetów:

(5) A krew będzie kapać z drzewa i kamień wyda głos swój; narody będą zaniepokojone a gwiazdy zaczną spadać.

(6) I będzie rządził ten, którego mieszkańcy ziemi się nie spodziewają , a ptaki będą odlatywać razem;

Ponownie nie wiemy czy krew kapiąca z drzewa już była tak jak kamień wydający głos . Możemy za to śmiało powiedzieć że narody są obecnie zaniepokojone sytuacją na ziemi . Obserwujemy też dziwne pojedyncze światła na niebie jakby spadające obiektu z firmamentu. Może to są pojedyncze gwiazdy , które już spadają JEDNAK nie było jeszcze wstrząsu niebios jak mamy w Mateusza 24 i Objawieniu 6 . Te pojedyncze spadające światła na niebie mogą być tego zwiastunem czyli ZNAKIEM jak mówi nam ten werset że ” gwiazdy ZACZNĄ spadać ” . Możliwe że już zaczęły a wszelkie historyjki związane z UFO na ten temat są tylko próbą odwrócenia uwagi od Biblii.

Wers szósty jest bardzo ciekawy ponieważ mówi nam że ” będzie rządził ten, którego mieszkańcy ziemi się nie spodziewają”. To może być o Putinie , któremu już wieszczą nagłą śmierć , chorobę , pucz przeciwko niemu i wiele , wiele innych . Czas pokaże co za niespodzianka czeka ludzi w osobie tego mającego rządzić króla którego się nie spodziewają mieszkańcy ziemi.

Kolejne znaki :

(7) I morze Sodomy będzie wyrzucać ryby; i wyda ktoś w nocy głos nieznany, a wszyscy usłyszą głos jego.

(8) I nastanie także chaos w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał a dzikie bestie będą szarżować i straszyć,  a niewiasty w ciąży będą rodzić potwory:

Ogień często wybuchał zwłaszcza w tym roku gdzie płonęły lasy w Europie oraz …magazyny z żywnością głównie w USA.

Zwierzęta atakują ludzi i słyszymy o niespotykanych dotąd sytuacjach jak ataki orek na jachty co się nigdy nie zdarzało czy rekiny atakujące ludzi w takich miejscach jak na przykład…wybrzeże Anglii…

Sprawa z potworami jest ciekawa ponieważ nie znamy jeszcze długofalowych skutków szczepień Covid 19 choć rodzą się też coraz częściej upośledzone dzieci jak syjamskie bliźnięta czy poważnie zdeformowane i to od lat ! Możliwa też jest kwestia zapładniania kobiet nasieniem zwierzęcym już nie mówiąc o nasieniu anielskim czy samego szatana co skutkuje narodzinami różnych obrzydliwych hybryd o czym słyszymy jako efektach tak zwanych „tajnych projektów rządowych ” głównie w USA. Potworami możemy śmiało nazwać wszelkie nasienie węża !

Dalsze wersety :

(9) Wody słone będą znajdowane w wodach słodkich i przyjaciele będą się nawzajem zwyciężać, wtedy wszelkie przyczyny się poukrywają a mądrość wycofa się do zamknięcia swego,

(10) a wielu będzie jej szukać, ale jej nie znajdą, ale niesprawiedliwość i brak umiarkowania zwiększy się na ziemi.

(11) I jedna kraina zapyta sąsiednią: ‚Czy prawość, czy ktokolwiek, kto dobrze czyni przeszedł przez ciebie?’ Odpowiedzią będzie: ‚Nie’.

(12) I w tym czasie ludzie będą się spodziewać, a nie otrzymają: będą pracować, ale nie będzie się im powodziło.

Ostatnie masowe wymieranie ryb w Odrze ponoć spowodowało właśnie zasolenie wody słodkiej w rzece. Dalsza część wersetu mówi nam o tym że wszelkie przyczyny tego co się dzieje się poukrywają czyli będą skrzętnie ukrywane.

Wielu ma szukać prawdy ale jej nie znajdzie . Chodzi tu o tych którzy szukają bez uwzględniania Boga ponieważ każdy kto Boga szuka nie obłudnie temu daje się On znaleźć lecz jak wiemy prawie nikt Boga nie szuka tylko jak już poprzestaje na fałszywym proroku Pawle z Tarsu i jego zbawieniu z łaski bez wysiłku . A my wiemy że droga do zbawienia jest ciężka , pełna wyrzeczeń tego świata i wymaga pracy nad sobą aby zmienić swoje życie nierzadko o 180 stopni .

Wy znaleźliście Boga ponieważ Go szukaliście i nie zadawoliliście się byle czym tylko ciągle było Wam mało zrozumienia bo jesteście kim jesteście czyli wybranymi . Bóg widział Wasz upór w dążeniu do Prawdy i zostało Wam dane Słowo o Królestwie Niebios i pamiętajcie że innym go nie dano – to ogromny przywilej od Ojca naszego !

Wers dwunasty mówi że „I w tym czasie ludzie będą się spodziewać, a nie otrzymają: będą pracować, ale nie będzie się im powodziło.”

To już się zaczęło od lockdownów C-19 i stale przybiera na sile . Ludzie pracują ale są coraz biedniejsi co nazywa się terminem „inflacji” a ostatnio „stagflacji” .Prawda jest taka że to szatańskie rządy żydowskie robią to ludziom poprzez zaplanowaną politykę sztucznych kryzysów . To się dopiero rozkręca i wielu beztroskich ignorantów ślepo podążających za zaleceniami władz może przeżyć jeszcze większe uciski .

Zasada jest prosta TYLKO posłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań gwarantuje że niczego nam z potrzeb dla ciała a także i duszy czyli zrozumienia od Boga – NIE BRAKNIE.

Posłuszeństwo władzom , religią , naukowym oszustom i innym ludzkim autorytetom nie zapewnią ochrony . Bóg dopuszcza aby bezbożni poczuli Jego karanie w celu nawrócenia i tak będzie aż do samego końca tego świata do wielkiej bitwy w Dolinie Sądu ( Armagedonu) na górach izraelskich.

Sąd Boży i wypełnianie się proroctw jest skrzętnie ukrywane przed światem przez szatana który pragnie wiecznej śmierci zarówno ciała i duszy dla wszystkich ludzi na ziemi.

To ukrywanie robią szatańskie rządy poprzez niemal wszystkie media podając ludziom setki fałszywych tropów aby tylko nikt nie kojarzył tego z sądem Boga i przyjściem Króla Isusa Syna Bożego.

I tak mamy obecne bagno dezinformacji telewizyjnej , radiowej , prasowej oraz internetowej.

Jedynie Biblia podaje nam przyczyny i prawdę na na temat tego co było , co jest i co się wydarzy. Lecz nie każdemu jest dane na ten czas to rozumieć …

Izajasza

Rozdział 29:

(11) I wszystkie te rzeczy będą dla ciebie jak słowa zapieczętowanej księgi którą, jeżeli dadzą pouczonemu człowiekowi mówiąc: przeczytaj to, a on powie, nie mogę czytać ponieważ jest to zapieczętowane.

(12) I gdy się poda tę księgę w ręce człowieka niedouczonego i powiedzą mu, czytaj to; a on odpowie nie uczyłem się.

Jeżeli to czytasz , rozumiesz i pojmujesz to oznacza że zostało ci to dane od Boga.

Mateusza 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.

(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

Apostołom to dano a także wielu później w pierwszym wieku a teraz jest to DANE nam w piątym wieku !

W dalszy szóstym rozdziale Bóg udziela Ezdraszowi więcej szczegółów i więcej proroczych znaków.

(18) I rzekł: „Oto dni nadchodzą, i stanie się gdy się zbliżę do odwiedzenia mieszkańców ziemi,

(19) a gdy będę wymagał od czyniących nieprawość kary za ich nieprawość, kiedy się dopełni poniżenie Syjonu,

(20) i kiedy pieczęć zostanie umieszczona  na wieku, który ma właśnie przemijać, wtedy pokażę te owe znaki:
księgi będą otworzone przed firmamentem, i wszyscy będą je widzieć:

Mamy podany tym razem już czas.

Czas przybycia Boga jest podany jako bliski czemu towarzyszyć mają kary na tych co czynią nieprawości czyli grzeszników. Jest to również czas gdy dopełni się poniżenie Syjonu a pieczęć zostanie umieszczona na wieku co ma właśnie przeminąć.

https://zbawienie.com/jak-obliczyc-rzeczywista-date.htm

Zatem mamy już zrozumienie opieczętowania końca tego wieku , który kończy się 1 Nissan w tym roku czyli czasy końca tego wieku biegną szybko ku końcowi aby rozpoczął się czas władzy Boga z Synem na Ziemi oraz jawny sąd nad tym światem !

Koniec poniżenia Syjonu musi zatem oznaczać dopełnienie się kary na narodzie wybranym,  dosłownie wyznaczony czas niewoli plemion Jakuba czyli Słowian dobiega szybkimi krokami końca!

To jest czas obecny- czas kar i znaków .

Wróćmy do ksiąg…

Księgi będą otwarte PRZED firmamentem czyli nim ten zostanie zwinięty.

Księgi maja zostać otwarte gdy wiek dopełni kresu czyli po wzięciu wybranych .

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Wszystko się zazębia ponieważ po wzięciu do Nieba Prawda ma zostać ujawniona , możliwe że między innymi i z tych ksiąg z którymi każdy będzie mógł się zapoznać i dużo dowiedzieć.

2 Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

Czyli czekamy na Boga oraz Syna Bożego gdyż Król Isus ma przyjść po nas ” gdy pewna część znaków się wypełni ” , co już ma miejsce a mamy też blisko do końca wieku na którego zakończenie przyjdzie obiecany Mesjasz a my mamy być gotowi na mające nastąpić wcześniej wzięcie do Nieba!

2 Ezdrasza

Rozdział2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

Natomiast OFICJALNIE całemu światu Isus ma zostać ujawniony gdy już WSZYSTKIE znaki się dopełnią , łącznie ze znakiem Syna Człowieczego , zmianą światła księżyca na czerwień a słońca na czarno a na koniec zwinięciem firmamentu Niebios – co oznacza 6 pieczęć z Objawienia i wydarzenia z Mateusza 24.

NASTĄPI TO W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA TEGO WIEKU 1 NISSAN roku 481 -JUŻ PO WZIĘCIU DO NIEBA!

2 Ezdrasza

Rozdział 13:

(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza.

Rozumiemy w jak ważnej części czasów końca już jesteśmy gdy wiek zbliża się ku końcowi – to nas musi wzmocnić i wzmocniło bo potężny jest nasz Bóg!

Dalsza część znaków z szóstego rozdziału.

(21) Niemowlęta jednoroczne mówić będą swymi głosami, a kobiety z dziećmi urodzą  przedwczesne dzieci w trzecim i czwartym miesiącu a ci będą żyli i będą tańczyli.

(22) Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni.

Wers 21 mówi nam o niemowlakach urodzonych przedwcześnie , które będą chodzić a nawet tańczyć , podobnie jednoroczne dzieci będą mówić …

Wers 22 mówi nam o nadchodzącym głodzie i obecnym ‚kryzysie’ gospodarczym . Głód ten próbują wywołać władze szatana niszcząc pola upraw , magazyny z żywnością a nawet same zakłady produkcyjne . Głównie odbywa się to w USA .

Zatem widzimy że głód jest szykowany ale równocześnie Bóg zapowiada:

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(13) Niech rolnicy uprawiający ziemię płaczą, ponieważ ich nasienia upadną i ich drzewa będą zrujnowane przez chorobę, grad i przez okropną burzę.

(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim.

(15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach.

Więcej o sądzie Bożym.

Jak już wiemy czasy końca to czas KAR i ZNAKÓW . Czas na opamiętanie się grzeszników i czas naszej walki z tym światem podczas gdy wielu z nas wygrywa swe zbawienie.

(24) „Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim.” – mówi Pan.

(25) „Nie oszczędzę ich. Odstąpcie niewierzące dzieci. Nie zanieczyszczajcie świątyni mojej.”

(26) Gdyż Pan zna wszystkich, którzy grzeszą przeciw niemu: dlatego podał ich na śmierć i rzeź.

Bóg zna serca każdego i wie doskonale kto ma zginać i kiedy czas osądu danego człowieka dobiega końca . Każdy ma dane od Boga tyle czasu na tym świecie aby mógł zostać porządnie zbadany przez Boga.

2 Henocha

Rozdział 49:

Składam wam przysięgę – „Tak, tak!” – że nawet zanim ktoś był w łonie matki, Ja indywidualnie przygotowałem miejsce dla każdej duszy, a także zestaw skal i miar tego, jak długo On postanowił mu żyć w tym świecie, aby każda osoba mogła być w ten sposób zbadana.

Dalsze wersety z szóstego rozdziału:

(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni.

(24) W tym czasie przyjaciele będą prowadzić wojnę przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom, a ziemia i ją zamieszkujący będą przerażeni, a źródła fontann staną, i nie popłyną przez trzy godziny:

W wersie 23 mamy dźwięk trąby , który usłyszą wszyscy po czym będą nagle przerażeni . Możliwe że chodzi o dźwięki trąb aniołów Syna Bożego , którzy będą zbierać Jego wybranych -rodzaj męski czyli nie mogą to być wybrani do wzięcia do nieba ponieważ do nieba są wybrane również i kobiety.

Ci wybrani będą zbierani już po ukazaniu się znaku Isusa gdy narody i tak już będą przerażone wcześniejszymi wydarzeniami jak znaki na słońcu , księżycu i zwinięciu firmamentu z którego gwiazdy pospadają na ziemię.

Wers 24 mówi nam o wojnie przyjaciół przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom . Całkiem prawdopodobne wydaje nam się wystąpienie Rosji przeciwko NWO szatańskiemu gdzie nie tak dawni przyjaciele w sprawie Covid-19 szczepień teraz prowadzą OTWARTĄ wojnę między sobą jak przeciwko wrogom.W Rosji również szczepili Sputnikiem i chyba NIKT o tym nie mówi , ja nie słyszałem …

Druga część wersu jest tez bardzo ważna ponieważ mówi nam o zamknięciu podziemnych źródeł ( fontann) rzek . To się dzieje gdy tak wielkie rzeki jak Loara we Francji zamieniają się w zwykłe strumyki.

Dalsze wersety są niezmiernie ważne :

(25) „I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

Bóg mówi że każdy który pozostanie i przeżyje po tym wszystkim ten będzie oglądał koniec świata oraz zbawienie obiecane wybranym wiernym Bogu ludziom.

Bóg nie mówi że ci co pozostaną WSZYSCY przeżyją dalsze wydarzenia tylko że będą naocznymi świadkami i uczestnikami bieżących wydarzeń jakie nastąpią jak wzięcie wybranych do nieba a potem ujawnienie się Isusa oraz władza Bestii i próba jej znaku.Większość nie przeżyje dalszego sądu Boga ale ci co dożyją do momentu wzięcia wybranych do nieba ci to zobaczą.

Kolejny werset właśnie mówi nam o wydarzeniu wzięcia do nieba wybranych , które to zdarzenie zobaczy każdy kto dożyje do niego . To będzie…zbawienie tych wybranych.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Dopiero po wzięciu wybranych do nieba oszustwo zostanie zakończone a Prawda zostanie ujawniona. Możliwe że właśnie po tym wydarzeniu 144 000 zostanie przebudzone na Prawdę

Prawdę przyjmą tylko prawi i sprawiedliwi natomiast reszta tego świata będzie biadać gdy Isus zostanie ujawniony zaraz po udręce owych dni i dokonaniu się znaków.

Zachowani do tego czasu ludzie będą oglądać tych co zostaną wzięci do nieba czyli będą to ludzie którzy będą aktualnie żyli w tym czasie . Ludzie którzy dożyją do tego czasu to zobaczą a wiemy że codziennie umierają ludzie a także i ci którym szczepienie C-19 się nie przyjęło co raczej jest błogosławieństwem dla nich niż stanie się hybrydą nie zapisaną w księdze żywota od założenia świata.

Bóg wiedział już od samego początku kto kim będzie i czym będą przyszłe pokolenia!

  

1 Henocha

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

Czyli wszystko jest pod kontrolą Boga ponieważ On nadzoruje CAŁE STWORZENIE oraz swój sąd !

Z Wymienionych Ezdraszowi znaków część bez wątpienia już widzieliśmy i nie ma żadnych wątpliwości że mamy czasy końca. Żeby temu zaprzeczyć trzeba być ślepcem prowadzonym przez TV choć i TV ludziom mówi że długo już nie pożyją bo zmiany klimatu,  epidemie,  asteroidy itd .

My wiemy że Bóg niedługo odwiedzi ziemię oraz że wyśle swego Syna aby Ten rozpoczął działania zmierzające do oczyszczenia ziemi z nasienia węża i przejęcia władzy królewskiej.

I również co bardzo ważne by wyzwolić lud Boży prawdziwy Izrael czyli plemiona słowiańskie.


Nim to jednak nastąpi odbędzie się wzięcie wybranych kobiet i mężczyzn do nieba po czym nastanie ujawnienie prawdy , MOŻLIWE że księgi pod firmamentem wtedy właśnie zostaną udostępnione i każdy będzie mógł je przeczytać !!!

Wzięcie do nieba nastanie gdy niektórzy z nas będą w pracy zajęci swoimi obowiązkami !

(40)Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.To są CODZIENNE nasze zajęcia gdy każdy z nas jakoś zarabia na życie wykonując swoją pracę .

Wzięcie nastąpi PODCZAS tych zajęć gdy część z nas będzie w pracy , pracować tak jak codziennie .

A teraz pomyślmy logicznie jak nasza praca ma się do TAKICH zjawisk !

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Słońce robi się ciemne , księżyc zamienia się w krew na czerwono , gwiazdy spadają z firmamentu a on sam jest zwijany a Isus jest WIDZIALNY dla całego świata  po czym aniołowie trąbią i zgromadzają wybranych…

To zapewne będzie trwało może i kilka godzin albo i dni !

Kto w takich warunkach będzie normalnie pracował i nie przerwie swej pracy ?!

Isus wyraźnie mówi że niektórzy będą w TRAKCIE pracy i DWÓCH będzie pracować a jeden będzie wzięty a drugi nie.

Kto normalny by dalej pracował jakby ….słońce ZGASŁO a Syn Boży którego istnienie podważa cały świat OBJAWIA się na obłokach nieba  ?!

A od tego  minie jeszcze czasu do akcji aniołów bo Isus dopiero po znakach i gdy On sam się objawi to WTEDY wyśle swych aniołów po wybranych.

Wzięcie do nieba w takim razie nastąpi PRZED znakiem Isusa i dalszą serią ostatnich wydarzeń znanych nam z Mateusza 24 i Objawienia 6.

Słońce ma się zaćmić ZARAZ po udręce owych dni i nie wiemy dokładnie ILE czasu znaczy to zaraz.

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Jest taka MOŻLIWOŚĆ że wzięcie wybranych nastąpi w TRAKCIE trwanie ” zaraz po udręce owych dni ” PRZED pierwszym znakiem zaćmienia słońca !

To jest możliwe ponieważ nie znamy dnia ani godziny a Isus nakazał nam czuwać i być gotowymi na wszystko .

Dużo ostatnio mówi się o usunięciu syjonistów od władzy co ma skutkować lepszym życiem dla narodów . Jedno jest pewne – pracę mieć będziemy gdy nastanie wzięcie do nieba a cały świat nie będzie się tego spodziewał tak jak w czasach Noego potop zaskoczył wszystkich poza Noem i jego rodziną.

Dlatego potrzeba czuwania na wydarzenia światowe w oparciu o Biblię jest niezbędna dla nas tak jak niezbędne jest nasze CAŁKOWITE posłuszeństwo wobec Przykazań abyśmy nie zostali pominięci.

Musimy stale pilnować się aby żyć tak jakby każdy dzień miałby być tym dniem wtedy będziemy gotowi czyli nie ŁAMAĆ Bożych Przykazań bo Syn Człowieczy „przyjdzie” po nas kiedy się nie spodziewamy ! To może być każda chwila i cała akcja zostanie przeprowadzone bardzo szybko i w jednym czasie aby szatan nie zdążył nawet spróbować temu przeszkodzić.

Pamiętajcie że zostaniecie zabrani DOSŁOWNIE z miejsca pracy podczas wykonywania codziennych czynności. To się nazywa niespodziewaną niespodzianką ! Gdyby przed wzięciem miały nastać spodziewane znaki to nie była by to już niespodziewana i szybka akcja jak to opisał nam Syn Boży.

Dopiero po wzięciu wybranych dokona się reszta znaków a sam Syn Boży Isus Chrystus zostanie ujawniony już całemu światu jak mówią proroctwa.

To będzie czas przejęcia przez Isusa władzy na Ziemi o którą będzie On walczył z wrogami – czas ujawnienia się Syna Bożego to ZAKOŃCZENIE tego wieku – jego koniec.

Wzięcie wybranych nastąpi przed końcem tego wieku!

2 Ezdrasza
Rozdział 13
(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza.

Matusza rozdział 24 oraz Objawienie rozdział 6 mówią nam o ostatnich znakach i powrocie samego Syna Bożego.

Mateusza 24

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Objawienie 6:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

Jako pierwsze powstaje trzęsienie ziemi.

Słońce się zaćmi czyli pociemnieje na całym swym okręgu jak ciemny wór zatem zrobi się …CIEMNOŚĆ na ziemi .

Księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem tylko zrobi się czerwony jak krew na całym swym okręgu.

Niebo zostanie wstrząśnięte a gwiazdy spadną z niego wskutek tych wstrząsów jak figi spadają z drzewa gdy wiatr gwałtowny zawieje. Niebo będzie się trząść ! Kto w takiej sytuacji będzie nadal pracował jak gdyby nigdy nic ?!

Następnie sam firmament zostaje zwinięty a wtedy logicznym jest że to co NAD nim będzie widoczne dla każdego !

Mateusza 24:

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Objawienie 6:

(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Od tego momentu NIKT na ziemi nie będzie miał JUŻ żadnego argumentu na dalsze PODWAŻANIE istnienia Boga Wszechmogącego !

Nastanie jawny sąd Boga nad każdym.

Będzie to możliwe ponieważ Bóg z Synem zostaną ujawnieni a władza zostanie DANA Bestii aby każdy mógł przejść próbę na dalsze życie . Wtedy się okaże kto kocha ten świat a kto go nienawidzi.

Mateusz 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Będzie to czas jawnej woli Boga i wybór będzie przejrzysty i widoczny dla każdego kto dożyje do tego czasu.

A my drodzy bracia i siostry dalej wiernie kroczmy wąską drogą oraz czuwajmy bo nie znamy dnia ani godziny .

Wiemy że mamy już czas końca tego wieku i jesteśmy w trakcie kar oraz znaków .

Wiemy że nim dopełnią się znaki i słońce pociemnieje nastanie wzięcie do nieba .

Czyli drodzy Bogu naszemu bracia i siostry wiemy że czas bliski zatem bądźmy gotowi na nasze przeznaczenie !

Jesteśmy w momencie w czasie gdy znaki i kary od Boga są widoczne a dni SZYBKO zmierzają do KOŃCA tego wieku i przyjścia przed tym po nas Syna Bożego Isusa Chrystusa!

Co nam zatem pozostaje ?

Czuwać i być gotowymi całym sobą bo nie znamy dnia i godziny a czasu do końca wieku pozostało BARDZO MAŁO !

Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota , które jest w raju Bożym.

Temat za który tym razem się wziąłem jest trudny ze względu na ogromną masę kłamstw którymi karmili nas od urodzenia . Uczono nas fałszywego kształtu ziemi i rozmieszczenia kontynentów co przeszkadza nam widzieć rzeczy takimi jakie są naprawdę.

Będę się opierał na Biblii ponieważ tam jest Prawda.

Poniżej stara mapa pokazująca nam tak zwany biegun północny ze źródłem elektromagnetyzmu ziemi jako wielką górą lub skałą o której wspominają wszystkie kultury.

Powyższa mapa pochodzi oficjalnie z 16 wieku a autorstwo przypisuje się belgijskiemu kartografowi Geraldowi Merkatorowi . Umieszczono ją w filmie Ewaranona , ostatnim z serii ” co się wydarzyło na ziemi ?”. Prywatnie uważam że ten człowiek po wydaniu pierwszej serii chodzi w kółko co jest wynikiem totalnego braku zrozumienia od Boga lub projektu wrogów Boga…

Niemniej film ten ułatwił nam rozpoznanie wielkiego oszustwa „bieguna północnego” :

Tyle jeśli chodzi o źródła ‚tego świata’ .

Biblia jest bardzo konkretna w każdej dziedzinie i w kwestii Raju Bożego i centrum ziemi również.

Syn Boży powiedział że w Raju jest drzewo żywota z którego da On spożywać wybranym wiernym Bogu ludziom , którzy zwyciężą ten świat.

Objawienie 2:

(8) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Mamy konkretną informację od Syna Bożego o Raju gdzie jest już zasadzone i przygotowane drzewo życia dla wybranych .

Wszystkie religie i naukowe katedry ukrywają fakt że Raj Boży nadal istnieje i ze jest fizycznym miejscem na ziemi , płaskiej ziemi z czterema narożnikami , solidnym fundamentem i wielką górą z tronem Bożym w centrum ziemi.

Henoch daje nam kilka opisów Raju Bożego .

1 Księga Henocha

24.

1 Stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc.

2 Podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. [Widziałem też] drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokie i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej.

3 Siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi. Pokrywały ją wokoło pachnące drzewa.

4 Było między nimi drzewo, jakiego nigdy nie wąchałem i żadne z nich ani żadne inne nie było doń podobne. Pachniało wonniej niż jakakolwiek woń, a jego liście, kwiaty i drewno nigdy nie usychają. Owoce jego podobne są do kiści daktyli palmy.

5 Następnie powiedziałem: „Oto piękne drzewo! Piękne ku wejrzeniu i przyjemne są jego liście, a owoc jego bardzo rozkoszny z wyglądu”.

25.

1 Następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł: „Henochu! Dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć?”

2 Wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem: „Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo”.

3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

4 A to piękne wonne drzewo – żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [ wszystko] do końca na wieki – zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.

5 Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Króla.

6 Wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym [miejscu]. Miły zapach tego drzewa [przeniknie] ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną”.

7 Wówczas błogosławiłem Pana Chwały, Wiecznego Króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną.

Henoch relacjonuje nam swoimi oczami co widział.

Góra „płonąca ogniem dzień i noc ” sugeruje nam potężne źródło mocy dające światło a może i ciepło. Góra ta jest siódmą górą stojącą po środku a nad nią „coś na kształt tronu”.

Archanioł Michał mówi Henochowi że góra ta z tronem Bożym jest święta i na nim zasiądzie Bóg gdy nawiedzi w swej dobroci ziemię. Wokół góry są pachnące drzewa pomiędzy którymi jest drzewo życia z którego wybrani otrzymają życie. Syn Boży nam potwierdza w Objawieniu czyli setki lat później niż spisana wizja Henocha że drzewo życia jest w raju Bożym i jego owoce czekają na spożycie przez wybranych !

Ten opis z Henocha jest bardzo istotny ponieważ mówi nam że wokół góry Bożej tętni życie – to jest właśnie zamknięty Raj Boży z którego wygnano Adama Ewę.

Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na mapę zauważymy że domniemany wir ma być wokół skały „Rupes Nigra” czyli góry Bożej. W ten sposób Bóg mógł zamknąć Raj !

Rodzaju Rozdział 3:

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Bóg umieścił tam cherubów aby strzegli „płomienistego wirującego miecza” , który blokował dostęp do drzewa życia na górze Bożej w Ogrodzie Eden !

Nie wiemy jaka jest powierzchnia siedmiu gór Bożych i terenów wokół . Wiemy natomiast że „wirujący ognisty miecz ” strzeże drogi do Raju i Jego tajemnic. Możliwe że wielki wir wodny jest rezultatem tych „wirujących mieczy” możliwe że napędzanych energią elektromagnetyczną z góry Bożej sięgającej fundamentów ziemi. Ale o tym później …

2 Henocha 28: Co było w środku ziemi, nazwałem otchłanią.

W centrum ziemi jest wejście do otchłani pod ziemię gdzie gromadzą się wszystkie wody.

Przed potopem nie było oceanów a woda wypływająca z Ogrodu Eden oraz para wodna z doskonale nawilżonej gleby nawadniały całą ziemię . Klimat był inny a ludzie dożywali do 1000 lat . Po potopie to się zmieniło i wejście do otchłani które otacza Ogród Eden zaczęło wchłaniać wodę z mórz i oceanów aby wydalać ją na krawędziach ziemi.

1 Henocha

Rozdział 18:

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

9 Ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach.

10 Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem.

Wers 10 mówi nam o krańcach ziemi gdzie wody wypływają z otchłani i łączą się ze sobą . Prawdopodobnie wody zasysane przez wir wokół Raju wypływają z powrotem na krańcach ziemi , tam gdzie są podwaliny nieboskłonu. Poniższe wersety zdają się nam to potwierdzać :

Rozdział 17:

7 Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej otchłani.

8 Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchłani.

Wróćmy do rozdziału 18 wersu 8 :

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

Znowu mamy opis środkowej góry w Raju Bożym sięgającą nieba na której jest tron Boży . Góra jest z Antymonu o którym mamy niewiele informacji :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antymon

Natomiast tron Boży jest z szafiru . Szafir ma wykorzystanie przy różnych laserach o wyjątkowych emisjach długości różnych fal.

Możliwe że ten Antymon połączony z szafirem jest silnym przewodnikiem dla energii Bożej którą Bóg zawarł pod ziemią i z której uczynił solidne fundamenty – czarna niezwykle mocna substancja o potężnej mocy elektromagnetycznej zapewniającej ziemi jej pole torusa .

Nie jestem specem ale ogrom stworzenia Bożego i pomysłowość Boga mnie wręcz wciskają w krzesło a siedzę na nim od kilku godzin już !

2 Księga Henocha

Rozdział 26:

„Zawołałem po raz drugi do najniższych rzeczy i powiedziałem: ‚Niech jedna z niewidzialnych rzeczy wyjdzie jako solidna”. I wynurzył się Arkhas, solidny, ciężki i bardzo czarny Powiedziałem: „Zdezintegruj się, Arkhasie, i niech stanie się widoczne to, co się narodziło z ciebie!” I on się zdezintegrował, wyszedł wiek, mroczny, bardzo wielki, niosący stworzenie wszystkich niższych rzeczy. I widziałem, jakie to było dobre. Powiedziałem do niego: „Zejdź nisko i stań się solidnym! I stań się fundamentem najniższych rzeczy! I on powstał i przyszedł i stał się solidny, i stał się fundamentem rzeczy najniższych, i nie ma nic niższego od ciemności, z wyjątkiem samej nicości.

Niezwykle mocny , solidny i czarny Arkhas czyli fundament całego stworzenia !

Zapewne z niego jest cała energia elektromagnetyczna ziemi.

Poza niezwykle ciężką ciemnością będącą fundamentem stworzenia nie ma niczego więcej poza ….NICOŚCIĄ . To samo jest na górze i poza jasnością nie ma niczego więcej – Gnoza szatana o czymś więcej to kłamstwo buntu wobec Boga…

Mamy jeszcze dokładniejszy opis Raju w innym fragmencie Henocha:

2 Księga Henocha

Rozdział 8:

Tamci mężowie zabrali mnie stamtąd i zaprowadzili mnie na górę do trzeciego nieba i posadzili mnie tam. Kiedy patrzyłem na dół widziałem Raj. I to miejsce było niewyobrażalnie przyjemne.

Widziałem drzewa w pełnych kwiatach. Ich owoce były dojrzałe i pięknie pachnące z każdym pokarmem na polu i wydzielające obficie przyjemny zapach.

Pomiędzy nimi było drzewo życia, w miejscu, gdzie Pan odpoczywa, kiedy udaje się do Raju. To drzewo jest niewypowiedzianie przyjemne i pięknego zapachu, bardziej piękne niż jakakolwiek inna stworzona rzecz, która istnieje.

Ze wszystkich stron wygląda jak złoto i karmazyn w formie ognia. Ono pokrywa cały Raj i posiada coś z każdego drzewa sadu i każdego owocu. Jego korzeń jest w Raju przy wyjściu, które prowadzi ku Ziemi.

Henoch będąc na trzecim kręgu niebiańskim widział poniżej Raj Boży a to oznacza że Raj jest otwarty dla trzeciego nieba . Korzeń drzewa jest przy wyjściu które prowadzi ku ziemi . Jak już wiemy wyjście jest strzeżone przez cherubów strzegących „miecza ognistego i wirującego’ . Jeżeli jest tam wir wodny to Boży aniołowie mają kontrolę nad nim i siły zła wejścia nie sforsują nigdy !

Bóg odpoczywa przy drzewie życia gdy udaje się do Raju .

Czy obecni mieszkańcy Raju mogą z Nim rozmawiać ?! Tego nie wiemy ale jeżeli mamy przed sobą całą wieczność to na pewno będzie nam dana kiedyś na jakimś etapie ….ROZMOWA z samym Ojcem Bogiem Wszechmogącym !

Jak już wiemy drzewo życia rośnie przy górze Bożej na której Bóg ma też swój tron z szafiru. Tam chciał zasiąść szatan ! Ale o tym później…

2 Księga Henocha

Rozdział 42:

Wstąpiłem na wschód, do raju Eden, gdzie odpoczynek jest przygotowany dla sprawiedliwych. Jest otwarty aż do trzeciego nieba, ale jest zamknięty od tego świata. Strażnicy są wyznaczani przy bardzo wielkiej bramie na wschód od słońca, aniołowie ognia śpiewający pieśni zwycięstwa, nigdy nie milczą, radując się z przybycia sprawiedliwych.

Raj jest zamknięty od tego świata ale jest otwarty aż do trzeciego nieba . Nawet nie możemy sobie wyobrazić jak to wszystko funkcjonuje i na jakich zasadach ! Wiemy że nie ma dostępu do Raju z tego świata bo Bóg skutecznie to uniemożliwił ludziom aby przypadkiem nie zjedli owocu z drzewa życia . Aniołowie zarządzający Rajem witają też przybywających sprawiedliwych !

Rodzaju 3:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się jak my: poznał dobro i zło, ale teraz żeby tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żyłby na wieczność!

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Raj był zamknięty przed potopem i jest nadal teraz po potopie. Jeżeli teraz po potopie wokół Raju jest potężny wir zasysający wodę do otchłani pod ziemię to nikt się tam z ziemi nie dostanie chyba że z rozkazu Boga.

Wiemy też że do Raju przybywają wybrani sprawiedliwi ale tym też później…

Rodzaju 2:

(8) Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.

(9) I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

(10) A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.

(11) Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,

(12) A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.

(13) Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.

(14) A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Przed potopem z Edenu wypływała rzeka żywej wody rozdzielającą się na cztery odnogi na cztery strony świata . Po potopie układ ziemi się zmienił i rzeka Eufrat nie ma już swych źródeł w Raju .

Mamy również informację że Bóg zabrał Melchisedeka do Raju aby nie zginął w nadchodzącym potopie co mocno sugeruje że wody potopu nie dosięgły Edenu . Elektromagnetyczna święta góra Boża mogła skutecznie powstrzymać masy wody przed zalaniem Raju .

2 Księga Henocha

72

Stało się to, gdy dziecko przeżyło 40 dni w namiocie Nira, Pan powiedział do archanioła Gabriela: „Zejdź na ziemię do kapłana Nira i weź dziecko Melchizedeka, który jest z nim. Umieść go w raju Edenu na przechowanie. Czas już się zbliża i wyleję całą wodę na ziemię i wszystko, co jest na ziemi, zginie, a Ja je odbuduję, a Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. I wzbudzę go jeszcze raz i Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. Gabriel pośpieszył i przyleciał na dół, gdy była noc. A Nir spał tej nocy na swoim łóżku, Gabriel ukazał mu się i rzekł do niego: „Tak mówi Pan: Nirze! Przyprowadź mi dziecko, które ci powierzyłem. „

Nir nie zdawał sobie sprawy, kto do niego mówi, a jego serce było zmieszane. I powiedział: „Kiedy ludzie dowiedzą się o dziecku, wtedy go pojmą i zabiją, ponieważ serce tych ludzi jest zwodnicze przed obliczem Pana”. Wtedy odpowiedział Gabrielowi i powiedział: „Dziecko nie jest ze mną i nie wiem, kto do mnie mówi”.

Gabriel odpowiedział mu: „Nie lękaj się, Nirze, jestem archaniołem Gabrielem, Pan posłał mnie, i oto, wezmę dziś twoje dziecko, pójdę z nim i umieszczę go w raju Edenie”.

Poniżej mamy kolejny opis Raju ;

1 Księga Henocha

Rozdział 26.

1 Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z naciętego drzewa.

2 Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi.

3 Ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok.

4 Po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech [gór] były inne głębokie i suche doliny.

5 Wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa.

6 Podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem.

Mamy świętą górę i doliny z twardej skały z drzewami pośród dobrze nawodnionej i żyznej ziemi.

27.

1 Wtedy zapytałem: „Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?”

2 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

3 W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana Chwały, Wiecznego Króla.

4 W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

5 Wówczas ja sam błogosławiłem Pana Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.

W jednej z dolin zostaną zgromadzeni wszyscy niegodziwcy których Bóg wtrąci pod ziemię na męki . To jest logiczne skoro z Raju blisko do wejścia do Otchłani .

Mamy też proroctwo że w dniach ostatecznych wybrani sprawiedliwi będą w Raju Bożym błogosławić Boga za Jego sprawiedliwy sąd i wynikające z niego zbawienie dla nich !

25:3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

Bóg zasiądzie w centrum ziemi na świętej górze na swym tronie !

Teraz rozumiemy dlaczego jest zakaz nawet lotów w pobliżu tak zwanej Arktyki . Oni nienawidzą tych rejonów do tego stopnia że sataniści czczą Wchód , Zachód i Południe a o Północy najchętniej by nic nie mówili – udają że to miejsce nie istnieje a Google map pokazuje tylko wodę i nic więcej .

Raj Boży przypomina im na każdym kroku obiecane nam zbawienie !

2 Henocha

Rozdział 8:

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem i niezniszczalnym. Wychodzą dwa strumienie, jeden wydaje miód i mleko, a drugi jest źródłem wydającym olej i wino i jest podzielony na cztery części. One krążą dookoła w cichym ruchu wychodzą do Raju Edenu, między zepsuciem i  niezniszczalnością.

Stamtąd razem dzielą się na czterdzieści części i postępują w skromnej ziemi. Mają obroty w swym cyklu, podobnie jak inne elementy atmosferyczne.

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem a niezniszczalnym . Zepsuciem jest ten obecny świat na ziemi a niezniszczalnym jest niebo dla którego Raj jest otwarty.

Mamy kolejny opis strumienia dzielącego się na cztery części , które następnie dzielą się na 40 części zgodnie z liczbą terytoriów ziemi. Sataniści na swojej mapie ONZ mają 33 strefy podziału ziemi.Widzimy jak nas oszukują .Biblia mówi nam o 40 częściach ze swoimi cyklami jak reszta elementów atmosferycznych .

Jak my jesteśmy pozbawieni tej Bożej wiedzy o naszej pięknej ziemi nad którą mieli panować Adam z Ewą . Ogród Eden jest w jej centrum a oni mieli go strzec i stamtąd władać ziemią lecz szatan to wszystko zniszczył korzystając z ignorancji Ewy i miłości Adama do swej żony .

Szatan chciał zasiąść na świętej górze Boga w Edenie i być władcą nieba i ziemi !

Poniższa część proroctwa JUŻ się wypełniła !

Izajasza

Rozdział 14:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

Ten plan całkowicie się szatanowi nie udał a teraz gdy jest już wyrzucony z nieba raz na zawsze , czasu ma niewiele – Słuszny jest Twój wyrok na nim Panie Boże nasz !

Spójrzmy jeszcze raz na starą mapę :

Trzecia podróż Henocha ukazuje nam góry które musi pokonać aby dotrzeć do Raju Edenu. Możliwe że te góry są nam przedstawione na mapie jako te otaczające cztery kontynenty ( duże wyspy)

28.

1 Stamtąd udałem się na wschód pośrodku górzystej pustyni. Zobaczyłem, że była to samotnia. Było tam tylko miejsce

2 zalesione drzewami. Z góry spływała woda.

3 Wyglądało to jak obfity potok wody, który doprowadzał do tego miejsca wodę i rosę czy to z południa, czy z północy.

29.

1 Poszedłem na inne miejsce na pustyni kierując się ku wschodniej stronie góry.

2 Zobaczyłem pachnące drzewa, które wydawały aromat kadzidła i mirry. Drzewa podobne były do migdałowców.

30.

1 Za tymi górami udałem się ku wschodowi i ujrzałem inną wielką roślinę i rów wody.

2 Nad nim znajdowała się roślina mająca wygląd pachnącej rośliny podobnej do drzewa mastyksu.

3 Po bokach tych dolin ujrzałem pachnący cynamon. Stąd udałem się w kierunku wschodnim.

31.

1 Ujrzałem inną górę porośniętą drzewami. Wypływała stamtąd woda i wypływał z niej jakby nektar o nazwie sarara i galbanum.

2 Poza tą górą ujrzałem inną górę, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te były pełne [owocu] twardego jak migdał.

3 Kiedy rozłupie się ten owoc, jego zapach przewyższa wszystkie inne wonności.

32.

1 Za tymi górami, kiedy wzrok zwróciłem ku górom na północy, zobaczyłem siedem gór pełnych miłego nardu, żywicy, cynamonu i pieprzu.

2 Stamtąd udałem się szczytami tych gór daleko na wschód, poszedłem poza Morze Czerwone, oddaliłem się od niego i dotarłem aż do krainy ciemności.

3 Przyszedłem do Ogrodu Sprawiedliwości i ujrzałem poza tymi drzewami wiele rosnących tam wielkich drzew, pachnących słodko, wielkich, bardzo pięknych i wspaniałych oraz drzewo mądrości, z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość.

4 Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko.

5 I powiedziałem: „To drzewo jest piękne! Jak piękny i przyjemny jest jego widok!”

6 Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”.

Adam z Ewą nie byli GOTOWI aby zjeść z drzewa poznania dobra i zła czyli drzewa mądrości !

Szatan wiedział jak to się skończy – że poznają oni że są nadzy i do czego to doprowadzi . Ewa zdała sobie sprawę ze swej seksualności przy szatanie a po wszystkim dała swemu mężowi by i ten jadł gdy była już z nim sama bez węża .

Ewa straciła dziewictwo z szatanem i jej pierworodny Kain miał geny pierwszej hybrydy na ziemi. Taki podły plan szatana aby wyeliminować konkurenta do władzy w Edenie !

Należy wspomnieć że drzewo mądrości z którego zjedli Adam i Ewa nie jest drzewem życia . Oba rosną w Edenie .

Wracając do opisów i mapy

Henoch opisuje nam ziemię wokół Ogrodu Eden , możliwe że to są te cztery kawałki lądu z mapy …

Opis Raju znowu mówi nam o siedmiu górach na północy. Jest tam pomiędzy innymi drzewami również i drzewo mądrości z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość . Adam i Ewa byli jak …dzieci , naiwni i daleko było im do świętych mędrców aby móc jeść owoc z drzewa poznania dobra i zła.

To tak jak czterolatkowi dać ogień w stodole pełnej suchego siana – nie użyje ognia właściwie , nie przewidzi zagrożenia i nie będzie pamiętaj ostrzeżeń ojca aby nie nie bawić się zapałkami !

Adam z Ewą poznali że byli nadzy w ZŁYM czasie ! To nie był czas wyznaczony im przez Boga aby odkryli swoją nagość …. Bóg jako Ojciec zakazał im jeść owoc z tego drzewa a oni to zlekceważyli -Tak Bóg poddał ich próbie , resztę znamy i jest to nauczka jaką ludzkość nigdy nie zapomni !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

Wróćmy do Raju …

2 Henocha

Rozdział 8:

Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: „Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!” I ci mężowie powiedzieli do mnie:

Aniołowie opiekują się tym miejscem i mają tam swoje mieszkanie razem ze sprawiedliwymi !

Każde drzewo owocuje i każde miejsce jest dobrze nawodnione oraz błogosławione. Jak się już domyślamy również i z poprzednich opisów ….nie jest tam zimno !

Nie potrzeba tam światła słonecznego aby był wspaniały klimat do życia !

Jak wiemy słońce nie sięga aż na tyle na północ aby mogły się tam utrzymać tak wspaniałe warunki dla życia i to tak odmiennego niż mamy teraz na ziemi . W Edenie prawdopodobnie są warunki i rośliny łącznie z drzewami jakie były na ziemi przed potopem . Dlatego Bóg nazwał Eden „odnowieniem ziemi” …

2 Henocha

Rozdział 30:

Trzeciego dnia rozkazałem ziemi, aby uczyniła drzewa, duże i owocujące oraz góry – wszelkiego rodzaju słodką trawę i wszelkiego rodzaju siane ziarno. Rozłożyłem raj jako ogród i zamknąłem go. W ten sposób stworzyłem odnowienie ziemi, a nastał wieczór i nadszedł ranek – czwarty dzień.

Źródłem ciepła Raju Bożego może fakt że jest on otwarty dla nieba i stamtąd jest tam światłość i ciepło . Możliwe że góra Boża emituje ciepło i światło potrzebne do życia. Sam Bóg błogosławi temu miejscu dlatego jest nazwane błogosławionym !

To nie żadna lodowa pustynia , choć sataniści nawet i tego nam odmawiają wmawiając że tereny centrum ziemi to pokruszony lód na wodzie gdzie nic nie ma , gdzie nie ma czego szukać ani nawet się interesować . Zamiast tego rzucają nam opowieści o Antarktydzie z piramidami i nutką niepewności co do tego co się tam kryję . Może Bestia wyszła z Otchłani właśnie na krańcach ziemi i stamtąd nadejdzie… Stąd ta cała agenda „Antarktydy” z opowieściami Admirała Byrona…

Ale wróćmy do Raju , ponownie !

Rozdział 9:

O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Powiedziane jest że Raj jest przygotowany dla ludzi prawych , których dusze okazały się na tyle czyste aby móc tam żyć ….po śmierci !

W 1 Henocha mamy o wiele więcej szczegółów .

Przeczytajmy uważnie :

Rozdział 9:

3 Wówczas obłok i wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba.

4 Tam zobaczyłem inne widzenie: Siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych.

5 Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków.

6 W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [ trwać] będzie przed Nim na wieki wieków.

7 Pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed Nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pana Duchów. Sprawiedliwość przed Nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed Nim.

8 Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów.

9 W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana Duchów.

10 Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem Go i wielbiłem mówiąc: „Błogosławiony! Bądź błogosławiony od początku i na wieki”.

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

12 Błogosławią Cię ci, którzy nie śpią i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc: Święty, Święty, Święty! Pan Duchów napełnia ziemię duchów.

13 Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc: „Błogosławiony! Błogosławione imię Pana na wieki”.

14 Twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć!

Ze skraju nieba Henoch podziwia Raj Boży . Jak wiemy niebo jest tam otwarte .

W Raju razem z aniołami przebywają święci , sprawiedliwi i wybrani z przeszłości którzy swoim życiem wiernym Bogu zasłużyli na nagrodę życia po śmierci w Raju Bożym . Jakie mają ciała ? Tego nie wiemy . Wiemy tylko że tam ŻYJĄ a nie śpią . Śpią ci którzy nie żyją i czekają na zmartwychwstanie i sąd .

Ci żyjący tam wybrani mają chwalebny wygląd emitujący światło !

Henoch został za życia wzięty do nieba podobnie jak Ezdrasz i Eliasz lecz o reszcie sprawiedliwych na kartach Biblii jest mowa że „odeszli do przodków swoich” . Więcej o tym w starszym artykule :

Bardzo krótkie podsumowanie bracia i siostry .

Jak sami czytaliście Raj istnieje i jest już pod kontrolą Syn Bożego Isusa , który zwycięzcy da spożywać z drzewa życia . To oznacza nieśmiertelność czyli życie wieczne .

Wszystkie opisy umiejscowiają oraz poważnie sugerują nam miejsce Raju w centrum ziemi czyli na tak zwanym biegunie północnym.

Mało tego ! Opisy z Henocha mówią nam że Raj jest …zamieszkany przez świętych i wybranych.

Możemy sobie tylko wyobrazić jak taka rewelacja wpłyneła by na ludzi i jakie problemy miałyby władzę wtedy !

Wiemy że w centrum ziemi jest góra Boża wokół której jest dobrze nawodniona i błogosławiona otwarta dla nieba ziemia w której żyją wybrani ludzie . To miejsce jest nazywane Ogrodem Sprawiedliwości czyli Rajem Eden.

Wokół Raju jest wirujący ognisty miecz ( możliwe że chodzi o wir ) który odgradza Ogród od tego świata.

Prawdą jest że Raj tam jest i władzę panicznie boją się prawdy o tym miejscu !

Możliwe że zostaniemy tam zabrani aby zjeść owoc z drzewa żywota po czym zostaniemy przemienieni na wzór Henocha aby móc podróżować do Królestwa Niebios !

Biblia mówi że to wydarzenie będzie oglądane przez ludzi na całym świecie jako dowód koronny i świadectwo na wspaniałe plany Boga , które od tego momentu nie będą już dłużej ukrywane przez żadne władzę !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

(25) „I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Proroctwo wyraźnie mówi o ludziach żyjących w czasach końca którzy nie byli nigdy martwi czyli ….o nas bracia i siostry !

A wszystkiego o Raju dowiemy się w wyznaczonym przez Boga czasie – bądźmy cierpliwi w przeciwieństwie do pierwszej pary ludzkiej !

Czuwajmy i kroczmy wiernie dalej ścieżką żywota objawioną nam wszystkim przez Ducha Boga Wszechmogącego abyśmy mogli wkroczyć w nowe życie z nowymi obowiązkami w służbie Bogu i Królowi Isusowi .

Koniec rządów węża z Edenu.

Wstęp.

Postanowiłem napisać nowy artykuł zamiast pisać dodatek do starego w którym podałem wyjaśnienia szatańskiego spisku i oszustwa pod nazwą „pandemia Covid 19”

Szatan próbował wymóc na Bogu swoje oszustwo możliwe że chcąc w ten sposób zastąpić sąd Boży 42 miesięcy z dobrowolnym wyborem pomiędzy Bogiem i Jego Prawem a Bestią i jej znamieniem oznaczającym bałwochwalczy pokłon wraz z bezbożnym stylem życia w opozycji do prawego życia jakie Bóg przewidział dla ludzi.

Poniższy artykuł napisałem w przededniu początku szczepień w Polsce to jest Grudniu 2020 (fałszywego) roku :

Cel szczepionki

Artykuł zawiera ostrzeżenie przed wzięciem szczepionki z równoczesnym wyjaśnieniem że szczepienie Covid 19 nie jest znamieniem Bestii tylko próbą oszustwa szatana oraz próbą zaufania do Boga dla nas.

Dziś już wiemy więcej o tym i wiele się zmieniło w świetle wydarzeń jakie mają miejsce teraz , to znaczy otwarty już bunt niemal całego świata przeciwko szatanowi i jego ośrodkom władzy w Rzymie i w USA .

Ten bunt jest spowodowany wypełnianiem się Bożego proroctwa z Objawienia :

Rozdział 17:

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii.(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów – ci, którzy są z Nim, to powołani, wybrani i wierni.(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się Nierządnica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

To się już zaczęło i Rosja jest pod kontrolą owej Bestii która otwarcie dąży już do zastąpienia  Watykanu ( Wielkiej Nierządnicy) oraz USA na arenie światowej władzy.  Do Bestii należą też już Chiny  które praktycznie prowadzą już wojnę przeciwko USA aż w końcu je zaatakują i  zniszczą wykonując tym wyrok Boży na tym imperium zła.

Nowi królowie czyli nowe władze poszczególnych krajów świata są coraz bardziej przeciwni polityce USA i dominacji dolara jako waluty światowej – To już się rozpoczęło w skutek tak zwanych sankcji na Rosję przy okazji toczonej obecnie wojny na Ukrainie . Indie , Chiny i Rosja zaczęły rozliczać swój handel w rodzimych walutach i dołączyły do nich kraje OPEC jak Arabia Saudyjska i ZEA i w ślad za nimi idą tak zwane kraje trzeciego świata.

Rosja wykonuje też już pierwsze kroki ku Jerusalem !

https://www-jpost-com.translate.goog/israel-news/article-704490?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Jak wiemy gdzieś w świętym mieście Boga , bestia postawi swój posąg czyli obrzydliwość czyniącą spustoszenie :

Mateusza 24:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa…(16)… wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

Jest to ostrzeżenie dla naszych braci z Judy.

Covid -19 pierwszym rozdziałem końca władzy szatana !

Wraz z wprowadzeniem Covid 19 na całym świecie rozpoczął się okres czasów końca w którym Bóg zaczął już czynić POWAŻNE przygotowania do swego sądu nad ziemią – Bardzo ważny artykuł który musisz koniecznie przeczytać nim przejdziesz dalej…

Szatan wykonując ruch z Covid- 19 przypieczętował swój los , choć nadal walczy a raczej wije się , syczy i pluje jadem jak na węża przystało!

Covid -19 zapoczątkował serię wypełniania się proroctw Bożych zapowiedzianych przez Boga jako znaków Jego sądu oraz przyjścia Mesjasza Isusa Syna Bożego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 5:

(1) Odnośnie znaków: oto nadchodzą dni, w których mieszkańcy ziemi będą w szponach wielkiego terroru, a droga prawdy będzie ukryta a kraina będzie niepłodna w wierze.(2) Rozmnoży się bezprawie bardziej, niż to kiedykolwiek widziałeś czy słyszałeś.

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Wraz z upływem czasu tak zwanej epidemii obserwowaliśmy właśnie chwiejność przywódców wobec oficjalnej koronawirusowej narracji już nie mówiąc o OGÓLNOŚWIATOWYM wzburzeniu ludzi wobec tak zwanych całkowicie niepotrzebnych restrykcji i szczepień . Anarchia książąt także zaczynała kiełkować a obecnie na największym przykładzie czyli Rosji  widzimy już jej pełny rozkwit…

Następne wersety są bardziej szczegółowe i nie ma mowy o ŻADNEJ pomyłce ponieważ mamy proroczo zapowiedziany już ponad 1000 lat temu ogólnoświatowy „lockdown” jaki zaserwowały nam władzę ostatnimi czasy !

Rozdział 15:

(13) Niech rolnicy uprawiający ziemię płaczą, ponieważ ich nasienia upadną i ich drzewa będą zrujnowane przez chorobę, grad i przez okropną burzę.(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim.(15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach.(16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców.(17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł.(18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu.(19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował  ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku.

To proroctwo jest o wiele bardziej szczegółowe ponieważ ono jest cały czas w ….TRAKCIE REALIZACJI !

Zamieszki i brak szacunku dla polityków czy królów obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata na całym świecie aż doszło do kulminacji w Kanadzie gdzie ludzie publicznie odmówili modlitwę „Ojcze nasz ” przeganiając tym szatańską policję !

Werset 17 mówi nam o tak zwanych „lockdownach” i NIKT temu nie da rady zaprzeczyć dlatego religie i pawłowi religiańci milczą !

Werset 18 mówi nam o strachu ludzi i niszczeniu domów co dalej rozwija wers 19 który mówi już o głodzie !

W Szanghaju w Chinach mamy obecnie taki „lockdown” w którym ludzie już głodują choć celem tego może być blokada przez rząd Chin największego portu aby zakłócić dostawy światowe a głównie dla USA gdzie głód to tylko kwestia czasu i wers 18 właśnie o tym nam mówi że tak będzie . Mamy płynne przejście z Covid -19 do wielkiego ucisku w miastach z powodu głodu !

Poniżej artykuł o niszczeniu magazynów z żywnością właśnie w USA , dodajmy dwa do dwóch …

https://www-newstarget-com.translate.goog/2022-04-22-pattern-of-fires-striking-food-facilities-across-the-usa-suggests-arson.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

22)Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

USA czyli Babilon Wielki mają wyrok całkowitego zniszczenia od Boga za swe MEGA MEGA zbrodnie od początku istnienia tego imperium zła !

Obecne wydarzenia na Ukrainie powodują coraz większą niechęć reszty świata do tego milicjanta demonkracji światowej a właśnie przez Bestie ujawnianie tych kłamstw , zbrodni i Covid trucizny wężowych władz powodują tą niechęć  i o tym będzie w dalszych  częściach  artykułu .

Poniżej linki do Biblii z masami proroctw przeciwko Babilonowi.

Przeczytajcie dokładnie i sami porównujcie do tego co widzicie i co znacie żyjąc pod władzą tego potwora od 30 lat – od „Okrągłego Stołu”…

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/18.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/13.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/47.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/50.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/51.html

http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/16.html

Początek udręki oszustwa epidemii wirusa.

Objawienie Isusa

Rozdział 17:

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

Po zrzuceniu na ziemię szatan zaczął prześladować niewiastę.

Poniżej definicja słowa „prześladować” ze słownika :

1.«robić stale przykrości, szykany, wyrządzać krzywdy»

2. «nieustannie nagabywać o coś, niepokoić czymś»

3. «istnieć stale w czyjejś świadomości, zmuszać kogoś do nieustannego myślenia o czymś»

https://sjp.pwn.pl/slowniki/prze%C5%9Bladowa%C4%87.html

Co szatan robił podczas ostatnich dwóch lat ?

Nieustannie nagabywał do testowanie i szczepienia !

Codziennie niepokoił poprzez swoje media oraz organy państwowe ludzi zmuszając ich szalonymi restrykcjami do zamykania biznesów co skutkowało nierzadko samobójstwami przedsiębiorców. Dzieci w szkołach doznawały ostracyzmu z powodu reżimu sanitarnego .Ludziom odmawiano opieki zdrowotnej jak chirurgiczne zabiegi wskutek czego wielu z nich zmarło . Można by wymieniać w kółko – znamy ten temat bo codziennie o tym czytaliśmy i widzieliśmy na własne oczy !

Szatan non stop podsycał aby ludzie nie zapomnieli o ” Covid 19″ tak aby ta ‚choroba’ istniała stale w świadomości ludzi i zmuszał ludzi do wiecznego myślenia o restrykcjach , o przymusie szczepień itd .

To się nazywa prześladowanie i nijak się z tym nie zgodzić !

Ciągle straszył ludzi że niezaszczepienie będzie oznaczało utratę pracy.

Jednak poniósł porażkę ponieważ jeśli wierzyć oficjalnym statystyką niespełna połowa Polaków się zaszczepiła dwoma dawkami a i ta liczba może być zawyżona…

Poniekąd nastąpił odsiew mądrzejszej części społeczeństwa od bezrozumnych wykonawców rządowych zaleceń .

Prześladować oznacza również inaczej ..,,DRĘCZYĆ !

Synonimy do słowa „prześladować”

https://synonim.net/synonim/prze%C5%9Bladowa%C4%87

To wszystko robił szatan narodowi wybranemu przez ostatnie dwa lata !

Przeanalizujcie to dobrze co szatan wyprawiał i jakie to było nachalne i SZYBKO prowadzone..

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Dzięki temu pośpiechowi szatana wielu mądrzejszych ludzi przejrzało na oczy i dostrzegło ultymatywne ZŁO kryjące się za władzami w Polsce i na świecie . Co prawda niewielu kojarzy to z szatanem na ten czas ale to się zmieni po wzięciu wybranych do nieba gdy zasłona szatańskiego czaru zostanie zrzucona z umysłów ludzi.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

To szaleńcze prześladowanie szatana na nas już się zakończyło i czekać aż zacznie się wypełniać kolejne proroctwo :

Mateusza 24:

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Teraz szatan traci władzę praktycznie na naszych oczach . To już zaczęło się dziać pod koniec „epidemii’ gdy wiele krajów zaczęło się wyłamywać z szatańskich organizacji jak WHO czy CDC które nota bene same zaczęły się już motać w tym wszystkim – widzieliśmy to bo czuwaliśmy na to co się działo !

Bestia rośnie w siłę a szatańskie władzę z krajów Zachodu na czele z USA idą w dół aż dojdzie do sytuacji OSTATECZNEJ !

Wtedy szatan będzie musiał przekazać Bestii władzę nad całą ziemią zgodnie z wolą Boga Wszechmogącego !

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.(3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią.(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Do tego to wszystko zmierza a dowodów na bliski upadek Watykańskiej kontroli pieniądza , USA i żydowskiego fałszywego Izraela przybywa z dnia na dzień .

Poniżej cały scenariusz objęcia przez Bestie władzy nad ziemią aby Boży sąd został przeprowadzony :

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

Krótka historia udręki ‚wężowej pandemii’.

Najpierw musicie obejrzeć ten film który ukazuje nam w JAKI sposób ONI to zrobili .

https://rumble.com/v10qo1a-sfjnasjfbaf-svd-npl.html

Najpierw zatruli ludzi syntetycznym jadem węża a gdy objawy się zaczęły pojawiać nastąpił ZMASOWANY atak szatana poprzez wszystkie media na świecie i zaczęła się dobrze już nam znana i omówiona powyżej udręka prześladowania oszustwa zakażeń wirusem który tak naprawę jest trucizną i …ZAWSZE nią był !

Oszustwo „chorób wirusowych zakaźnych ” sięga ponad 150 lat !

Poniżej film który to doskonale wyjaśnia w jaki sposób wymyślono niewidzialnego zabójcę nazwanego wirusem aby zacząć program szczepień populacji ludzi . Ten program jest realizowany od dekad i dobrze znamy efekty zabójczych szczepionek wstrzykiwanych dzieciom już od pierwszych miesięcy życia !

Ten film otworzy tobie szeroko oczy :

https://www.bitchute.com/video/HSPKUfGABl9V/

Ja sam byłem zatruty tym jadem wężowym i nie miałem smaku i węchu w Listopadzie 2020 . Nie wiedziałem wtedy o jadzie węża ale znałem temat oszustw wirusowych i wiedziałem że one nikogo nie zarażają ponieważ same są truciznami które są nam dostarczane przez wszechobecny system trucizn w jakim żyjemy poprzez smugi chemtrails , jedzenie , ubrania a nawet wodę z wodociągów.

Nie spanikowałem też ponieważ wiedziałem że Chinina leczy skutecznie objawy „covid-19” a że to lek przeciwpasożytniczy i przeciwtoksyczny zdawałem sobie sprawę że nie zaraziłem się od nikogo tylko jakoś to spożyłem. Z tego przepisu zrobiłem sobie Chininę i po 10 dniach smak mi wrócił ;

Domowy przepis na chinine.

Dodam tylko że nie było to zwykłe przytłumienie smaku i węchu jak przy przeziębieniu tylko DOSŁOWNIE nic nie czułem . Śmieci wąchałem i nic nie czułem , cebule jadłem i nic nie czułem.

To była też próba Boża dla mnie czy udam się po pomoc do wężowej służby zdrowia czy zaufam Bogu i wyleczę się w oparciu o Jego dzieła a nie szatana .

Opisałem to aby napisać prawdę że ten jad wężowy był rozprowadzany w Polsce i każdy z was nawet jak sam tego nie przeżył to na pewno zna kogoś kto został zatruty tym jadem/trucizną .

Wirus po łacinie oznacza JAD/TRUCIZNA !

Każdy nie ignorant nim poleciał do lekarza i wpisał się na listę oczekujących na szczepionkę przeprowadził gruntowne śledztwo w Internecie ponieważ zależało mu na prawdzie i swym zdrowiu. Dziś taka osoba nie żałuje natomiast zaszczepieni sami widzą że dali się zrobić w konia na własne życzenie lub nie chcą widzieć…

Szczepionka Covid 19.

Jak już widzieliśmy w filmie oraz w wielu innych filmach czy artykułach traktujących o technologii mRNA szatan podjął próby zmiany ludzkiego DNA w hybrydę NIEludzką  czyli nasienie węża .Poniżej mój artykuł z Grudnia 2020 w którym podjąłem się tego tematu kierując ostrzeżenie do każdego kto zechciał wysłuchać .

https://arzareth.home.blog/2020/12/20/prawdziwy-cel-szczepionki-na-korona-wirus/

Przez okres szczepień a nawet przed tym  wielu religiantów wężowych straszyło że szczepionka to znamię 666 próbując stworzyć fałszywą narrację pod to oszustwo szatana.

Prawda jest taka że szatan szczepieniami chciał osiągnąć fałszywe wypełnienie się proroctwa o Bestii i znamieniu 666 tak jak stworzył fałszywe wypełnienie się proroctwa o powrocie Żydów do Izraela. Dziś widać że obydwa te ‚wypełnienia’ szatańskie zawaliły się całkowicie a Żydzi będą musieli opuścić ziemie izraelską ponieważ nie są narodem wybranym i Bóg nie pozwala już więcej im oszukiwać całego świata.

Bóg już przejął panowanie w niebie ale nie na zieMIi!!!

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.( Obj 12)

Bestia przejmie zgodnie z Bożą wolą Jego sądu w posiadanie ziemie izraelską na okres 42 miesięcy nim obejmie ją w posiadanie naród wybrany którego trzon stanowią Polacy. Naród wybrany  będzie przez ten czas przebywać na pustyni pod ochroną i SĄDEM Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Jak wiemy posąg Bestii stanie gdzieś na miejscu świętym w świętym mieście Jeruzalem – „w zewnętrznym przedsionku ” gdzie poganie będą tratować święte miasto swym bałwochwalstwem przed tym posągiem plugawiąc Boży Syjon !

Bestia będzie wymagać od każdego człowieka na ziemi uznania swej władzy poprzez oddanie pokłonu temu posągowi po czym taki człowiek otrzyma widzialną dla każdego pieczęć na swym czole lub prawej ręce co będzie go uprawniało do życia w społeczeństwie pod władzą Bestii.Oporni temu i wierni Bogu zostaną wykluczeni ze społeczeństwa a następnie zabici – To będzie ostateczna próba Boża na kandydatów do Królestwa Bożego jakie nastanie na ziemi po tych wydarzeniach .Zabici przez Bestie zmartwychwstaną do życia na uwolnionej od wrogów Boga ziemi  po zakończeniu sądu.

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.(11) I widziałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do baranich, i mówiła jak smok.(12) A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej Bestii na jej oczach. Ona to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana była wygojona.(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali ikonę Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu.(15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici.(16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole,(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia.(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

To dopiero się zacznie i szczepienia były próbą oszustwa szatana i jego ostateczną taktyką aby wymóc na Bogu oddanie sądu w jego zamiast w ręce Bestii.

To się nie udało wężowi i władzę będzie musiał oddać Bestii zgodnie z Bożą wolą.

Bestia jak już obserwujemy głównie na przykładzie Rosji i również Chin szykuje się do przejęcia właśnie tej władzy a to oznacza bardzo bliski początek sądu Boga nad światem !

Bardzo bliskie wzięcie wybranych i wyprowadzenie narodu wybranego.

Dalsze wersety z Mateusza rozdziału 24 mówią nam że mamy WIEDZIEĆ że przyjście oficjalnego Władcy , prawowitego Króla nad ziemią Syna Bożego jest bardzo blisko – ” jest u drzwi” w pobliżu tylko jeszcze w ukryciu !

(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko , wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

Widzieliśmy i widzimy dalej na własne oczy to wszystko co opisałem w tym artykule poparte proroctwami Boga naszego .

Przyjście naszego Króla jest bardzo bliskie dlatego mamy czuwać aby być gotowym na nie !

Nie warto już zaprzątać sobie głowy zbytnio przyszłością w  tym świecie ponieważ my z tego świata nie jesteśmy i nie należymy już do niego od dawna od momentu naszego nawrócenia ze złej ścieżki i wejścia na dobrą wąską drogę życia w oparciu o Przykazania Boże.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższe proroctwo dotyczy wybranych i wybrane do wzięcia do nieba i te osoby doskonale to czują ponieważ od momentu otrzymania zrozumienia Prawdy od Boga jedyne czego pragną to być posłuszni Ojcu naszemu który jest w niebie.

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Całe nasze życie i złe nawyki zmieniliśmy pod Przykazania Boże z miłości do Ojca za Jego nieskończoną dobroć i przepiękny plan stworzenia jaki obmyślił dla nas , ludzi – arcydzieła swego cudu stwórczego!

Nikt z nas nie służy Bogu jedynie za nagrodę i zbawienie tylko z czystego serca i chęci spełnienia Bożego planu dla całego stworzenia , zarówno nieba jak i ziemi .

Jeżeli czujesz w swym sercu tą potrzebę lepszego świata i rozumiesz że JEDYNIE Bóg wraz z Synem zaprowadzą tutaj ład i porządek to znaczy że dobrze wybrałeś i użyłeś swej wolnej woli danej Ci od Boga w pożyteczny sposób !

Krocz dalej wąską drogą posłuszeństwa Bogu stosując się do Jego Przykazań a zostaniesz zbawiony już wkrótce !

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jedyne moje i Henryka zadanie a wybór czy przyjmiesz zaproszenie od Boga do Królestwa Niebios ponad firmamentem należy do Ciebie !

Kłamstwo dodanego czasu.

Kilka miesięcy temu wydarzyło się coś niezwykłego porównywalnego do pojawienia się Prawdy o kłamstwie heliocentrycznym.

Mowa o DODANYM CZASIE do naszej linii czasowej.

Od kilku lat wiedzieliśmy że tak zwany Karol Wielki i ok 300 lat jest wymyślone jednak nikt z nas nie podejrzewał że jest znacznie gorzej !

Henryk zaczął o tym pisać na forum w zeszłym roku po obejrzeniu filmów po angielsku że nawet 1300 lat mogło zostać dodane do naszego kalendarza !

Pisał mi o tym również podczas naszych korespondencji mailowych i to kilkakrotnie aż filmy te pojawiły się po Polsku najpierw na kanale Magister Zwyczajny na yotube.

Drugą serię „Ukryta historia płaskiej ziemi” obejrzałem w jeden dzień oglądając do trzeciej w nocy i byłem w szoku jak nas okłamują na równi jak w 2017 poznałem Prawdę o kształcie ziemi i to zapoczątkowało koniec moich poszukiwań celu życia – zatoczyłem koło i uznałem PONOWNIE że jedynie Słowo Boże mówi nam czystą Prawdę .

Po obejrzeniu serii Ewaranona miałem mieszane uczucia podejrzewając go że pracuje dla Bestii jednak zdałem sobie sprawę że Boga on nie obraził i nie bluźni – jego filmy dużo nam dały i taka jest Prawda .

https://www.youtube.com/watch?v=r77UbgzZn4c&list=PLNy_z3KbEH0o5rP9OapKC0iD3sVgKV1qU

Korzystał on MIĘDZY INNYMI z ‚odkryć’ grupy pracującej dla Bestii o nazwie Stolen History :

https://stolenhistory.net/

Jednak tak ułożył to w całość że tamci nawet go szkalowali a ja uważam że jak ktoś szuka Prawdy to ma prawo korzystać z wszystkiego i tak jak nasze witryny są darmowe tak wszelkie informacje mogące pomóc w ujawnianiu Prawdy powinny być darmowe.

Tak jak darmowa jest Biblia !

Niestety Ewaranon w trzeciej serii zaczął już mi poważnie podpadać ze względu na jego wybiórcze podawane wersety co dla nieznających Biblii było BARDZO mylące. A już w czwartej serii powiedział że będzie musiał korzystać z SZATAŃSKIEJ oszukanej historii aby wyłapać prawdę . Przecież to jest niemożliwe ! Ale ten artykuł nie jest o nim , który podważając swoje wcześniejsze wywody stał się niewiarygodny dla ludzi szukających prawdy przez to i płaska ziemia została przez niego CHYBA celowo w ten sposób storpedowana .

Ale to nie artykuł o Ewaranonie i jego celowych kłamstwach  ale o Bożej Prawdzie na temat prawdziwej linii czasowej jaką mamy od zmartwychwstania Isusa i nie jest to żądne 2000 lat tylko niecałe … 500 LAT !!!!

Po obejrzeniu drugiej serii miałem kilka burzliwych dni aż trafiłem i zrozumiałem z pomocą Boga te wersety z 2 Ezdrasza , które znałem jednak nigdy ich nie analizowałem . To nie jest pycha z mojej strony ponieważ gdyby nie nasz Ojciec to bym nigdy NIC nie zrozumiał i pewnie tkwił w tym świecie w buncie którego nigdy nie potrafiłem ukierunkować – Nasz Ojciec mnie z tego wyrwał a Jego Syn dał światło , które oświetliło mą duszę i sprawiło że wszedłem na wąską drogę .

Tak było z każdym z nas i to nasze przeznaczenia zaplanowane na długo przed naszymi narodzinami !

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z  Boga.


Tak było z każdym z Was – ponownie się narodziliście na mocy Prawa nadanego ofiarą Syna Bożego Isusa Chrystusa – Prawa , które już wkrótce zostanie w pełni zastosowane wobec każdej osoby wziętej do Ojca do nieba podczas powrotu Syna Bożego .

Niech się stanie !

Się rozpisałem ale trzeba było to konkretnie wyjaśnić ponieważ czasy też są JUŻ konkretne i nie ma już miejsca na wypieranie się woli Ojca naszego nawet w imię skromności , która w tym przypadku nie ma nic do rzeczy .

Skromni jesteśmy ponieważ żyjemy w bojaźni przed Bogiem w nienawiśći do świata szatana – piszę w imieniu nas wszystkich !

Nie jesteśmy bezgrzeszni ale jesteśmy bardzo cenni w oczach Ojca ponieważ przestrzegamy Przykazań z czystego serca z miłości do Ojca a On da nam zbawienie!

Przejdźmy w końcu do jednych z najważniejszych Słów Ojca jakie nam zostawił w Biblii !

2 Ezdrasza
Rozdział 14:

(7) A teraz mówię tobie;

(8) Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś;

(9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości.

(11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło 


(12)  wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części.

To wywołało u mnie prawdziwe poruszenie serca i umysłu , przypomniałem sobie linie czasu Biblijnego jaką studiowałem jako dziecko w Biblii a że od zawsze interesowałem się historią i „kosmosem” nie miałem trudności z przywołaniem przed oczyma tabeli czasu Biblijnego do narodzin Isusa ponieważ po tym wszystko jest już fałszem .

I zrobiłem bardzo szybkie wyliczenia z pamięci pisząc posta w którym wyszło mi że mamy ok 464 roku od narodzenia Isusa !

Zamieszczam ten post :

https://zbawienie.forumotion.com/t367p350-moje-posty-bartek#20898

Re: Moje Posty -Bartek

10th Wrzesień 2021, 07:47

Okazuje się że mamy w Bibli dowód na dodane lata i od zmartwychwstania Isusa minęło o wiele , wiele  mniej lat tak jak podejrzewaliśmy.

O wiele mniej niż nam podaje kłamliwe satanistyczne nasienie węża !

2 Ezdrasza
Rozdział 14:

(7) A teraz mówię tobie;

(Cool Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś;

(9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości.

(11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło 


(12)  wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części.

Słowa te otrzymał Ezdrasz po zburzeniu Jerusalem i świątyni w czasie siedemdziesiecioletniej niewoli babilońskiej .

Wtedy minęło 9 i pół części tego wieku podzielonego na dwanaście części.

Ezdrasz żył jakieś 2000 lat po potopie i 3500-3700 po stworzeniu Adama kiedy rozpoczął się „ten wiek”.

Zatem dzielimy 3600 na 9 i pół i mamy 379 lat w zaokrągleniu.

Tyle wypada jedna część wieku – ok 379 lat .

Zostaje nam 2 i pół części to jest 947 lat do końca wieku czyli czasów końca – naszych czasów.

Od zaburzenia Jerusalem do zmartwychwstania Isusa było ok 483 lat czyli 69 tygodni lat według proroctwa Daniela

I tak mamy 947 – 483 = 464

Te wyliczenia nie są bardzo dokładne bo trzeba by było przeanalizować rodowody a to sporo czasu by zajęło

jednak to pokazuje że nie mogło minąć aż 2020 lat od Isusa!

Skoro w czasach Ezdarsza Bóg wyraźnie powiedział że pozostało tylko dwa i pół części wieku a dziewięć i pół już przeminęło .

Bóg nie kłamie i oni nas oszukali i mamy ok 1300 lat dodane .

Ja to teraz wygląda bracia i siostry ?

Oni dodali te lata aby ludziom Isus wydawał się daleki i żeby myśleli że…zwleka , nie przybędzie i że to ogólnie pic na wodę!

Tak samo jest z ziemią kula i kosmosem aby Bóg wydawał się daleki i abstrakcyjny.

Co by było jakby powiedzieć światu że Isus zmartwychwstał nie 2000 lat temu ale 600 lub 500 lat temu?!

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

(7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (Obj 22)

Isus powiedział że przyjdzie wkrótce a Objawienie było spisane co najmniej 50 lat po Jego zmartwychwstaniu !

Syn Boży nie skłamał i przyjdzie wkrótce !


Czuwajmy!!

Henryk nie znał lub nie pamiętał tego mojego posta w momencie kiedy również znalazł te wersety z 2 Ezdrasza i napisał artykuł w którym zawarł dowody , których ja nie podałem pisząc jedynie z pamięci i obliczył datę 480 rok od narodzin Isusa

Prawdę mówiąc uznałem wtedy że nie dam rady tego dobrze opisać…

Artykuł Henryka  jest nie do obalenia ponieważ Bóg dał nam obydwu do zrozumienia tak precyzyjne proroctwo o czasie tego wieku że NIKT temu nie zaprzeczy , chyba że nazwie naszego Ojca kłamcą !

https://zbawienie.com/jak-obliczyc-rzeczywista-date.htm

Bóg nam przekazał w Biblii że koniec wieku będzie wypadał na 480 rok od narodzin Isusa .

I właśnie na koniec wieku przyjdzie Syn Boży !

Ten czas jest już bardzo bliski bracia i siostry !

Chodzi o zgodę drodzy bracia i siostry dlatego napisałem ten krótki artykuł aby zaświadczyć że obydwaj z Henrykiem napisaliśmy to samo na podstawie tych samych Słów Boga NIEZALEŻNIE od siebie !

Obydwaj nie szukamy własnej chwały tylko chwały naszego Ojca aby przysporzyć Mu czci i szacunku na jaki zasługuje !!!

Bóg dał nam dobrą radę :

2 Ezdrasza

Rozdział 6:

(34) Nie bądź szybki do próżnych myśli o dawnych czasach, ale bądź szybki odnośnie ostatnich czasów.”

Tym można skwitować śledztwo Ewaranona na temat zagubionej historii . Bóg ma zawsze rację i dlatego wspomniany wyżej pan utknął w labiryncie tracąc coraz więcej wiarygodności przez co prawda jaką pokazał o płaskiej ziemi również została zdyskredytowana wskutek późniejszych jego kłamstw i manipulacji.

Cokolwiek się wydarzyło w przeszłości po śmierci Syna Bożego możemy tylko gdybać a Prawdy się dowiemy jak nasz Król przyjdzie po raz drugi tym razem aby zaprowadzać porządek wraz z Ojcem na ziemi .

A jest CO SPRZĄTAĆ !

Czuwajmy i przestrzegajmy Przykazań Ojca naszego aby nas nie zaliczono do „głupich panien” i „sługi złego i leniwego „. Strzeżcie swoich szat aby zachowywać je nie splamionymi przez ten świat i jego nieprawości .Nie pozwólcie aby one przeważały nad Wami i miały nad Wami kontrolę.

To jest walka którą musicie i którą wygracie ponieważ Wasze imiona są zapisane przed naszym Ojcem w niebie!

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Kto tego nie pojmuje i dalej podważa swój obowiązek posłuszeństwa wobec Ojca temu nie jest dane TO o czym mówił Isus w wersie 10 !

Tacy to turyści , którzy czasem  zaglądają na forum  ale Bogu i Biblii nie wierzą.

Ci którzy są powołani , wybrani i wierni już dawno podążają wąską drogą !

Chwała i cześć Bogu naszemu oraz Barankowi !

Już niedługo się zacznie ostra jazda na całego a nasze serca zostaną napełnione wielką radością !

Księga Henocha

Rozdział 104:

1 Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą Wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą Najwyższego.

2 Ufajcie! Albowiem poprzednio zło i ucisk szydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte.

3 Wasze wołanie zostanie wysłuchane, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali.

4 Ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie.

 

Trzymaj , co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

Syn Boży przekazał w Objawieniu niezwykłe słowa skierowane nas , którzy w czasach końca poprzedzających wzięcie do nieba będą świadomie zachowywać Słowo o Królestwie im dane przez samego Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Bóg Wam objawił swój plan , dał Wam zrozumienie kim w nim jesteście oraz sprawił że to rozumiecie.

Zostało wam powierzone słowo o Królestwie Bożym , które przyjęliście i które powoduje że wydajecie owoc nieśmiertelności czyli uczynki Prawa czym składacie ofiary miłe naszemu Bogu .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(19) Każdy, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.

(20) A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i z radością je natychmiast przyjmuje,

(21) Ale nie ma on w sobie korzenia, ponad to jest niestały, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszy.

(22) Ale posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troska o ten świat i podstępność bogactw zaduszają słowo i staje się bezowocny.

(23) A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Przyjęliście słowo o Królestwie korzystając z Prawa do zbawienia poprzez ofiarę Isusa Chrystusa i narodziliście się na nowo zaczynając wydawać owoce :jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Ponowne narodzenie- wyjaśnienie Syna Bożego naszego Króla i Nauczyciela czym jest nawrócenie do Boga.

Isus nam dobitnie przekazał że musimy ‚trzymać’ to co mamy aby nikt nam tego nie zabrał – mamy trzymać pewnie i mocno swoją ‚koronę’ życia czyli Słowo o Królestwie aby NIE STRACIĆ szansy na wzięcie do nieba !

Tak , to że Bóg kogoś wezwał aby dać mu zrozumienie czyli ‚wręczyć’ zaproszenie do Królestwa Niebieskiego nie oznacza automatycznie że ta osoba zostanie porwana..

Ewangelia Mateusza

Rozdział 25:

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

(14) Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek,

(15) I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i odjechał.

(16) A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.

(17) Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa.

(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.

(19) A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.

(20) I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem.

(21) Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(22) Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem.

(23) Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(24) Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.

(25) Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.

(26) A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem.

(27) Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.

(28) Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.

(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.

(30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nieużyteczny i leniwy sługa to taki , który otrzymał zaproszenie od Boga , w opowieści Isusa nazwane talentem czyli czymś wartościowym , skarbem a następnie zlekceważył je sobie nie robiąc nic w swoim życiu aby pomnożyć ten skarb .

Nieużyteczny i leniwy sługa zrozumiał czego pan od niego wymaga ale nie zrobił tego .

Chyba każdy z Was rozumie . Jakbyście nie zmienili swego życia o 180 stopni po poznaniu Ewangelii pomimo zrozumienia jakim obdarzył Was Bóg to bylibyście jak ten nieużyteczny i leniwy sługa .

Lenistwo oznacza nie zrobienie NIC aby wejść do Królestwa Ojca naszego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(12) Wejścia do tego świata są uczynione ciasne, bolesne i pracowite; jest ich kilka i są złe, pełne niebezpieczeństw i wymagających wielu wyrzeczeń.

(13) Bo wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności.

(14) Dlatego jeżeli żyjący nie przeżyją trudnych i próżnych doświadczeń, nigdy nie otrzymają rzeczy, które są dla nich przygotowane.

To Bóg wręcza zaproszenie do Królestwa swego ale to nie oznacza automatycznie bycia wybranym lub wybraną !

Trzeba sobie na to ZAPRACOWAĆ powiększając dany nam talent od Boga mnożąc skarby uczynków uświęcających dobre imię naszego Boga .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(1) A Isus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:

(2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.

(3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.

(4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.

(5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.

(6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.

(7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił.

(8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.

(9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.

(10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.

(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.

(12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał.

(13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Musimy pomnażać swe talenty czyli swój skarb uczynków w niebie gromadząc je a to oznacza bycie w porządku wobec Boga ,Syna i Przykazań na co dzień.

I wtedy nasza wiara w Boży plan zbawienia poparta uczynkami zaowocuje naszym zbawieniem.

1 Piotra

Rozdział 1:

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa,

(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,

(5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

(6) Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

(7) Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Isus Chrystus.

(8) Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

(9) Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.

Wszelkie próby jakie przechodzicie mają na celu wypróbować Was maksymalnie aby okazało się że jesteście złotem w ogniu wypróbowanym mogącym stać się „filarem” w „świątyni Bożej” i zostać jej stałą częścią już na wieczność !

To oznacza osiągnięcie celu czyli zbawienie . Zostaniemy przemienieni  jako ludzie czystego serca na wzór i podobieństwo Boga . Nasze skażenie odejdzie na zawsze aby ustąpić naszej doskonałości jaką otrzymamy razem z nieśmiertelnością – to jest nagroda za podążanie wąską drogą !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twójtam będzie i serce twoje

I to jest esencja nauki Syna Bożego – jeżeli dobre postępowanie w życiu aby podobać się Bogu będzie dla nas cenniejsze niż ‚wartości’ i pieniądze tego świata  i postępowanie według ‚zasad ‚ tego świata  to wtedy okaże się gdzie jest nasze serce .

Tam gdzie nasz skarb – tam nasze serce .

Tak się przejawia czystość przed Bogiem a my mamy dążyć do czystości abyśmy mogli zostać doskonali .

To codzienna walka , którą każdy z Was drodzy bracia i siostry zna .

Staracie się i Bóg to widzi że myśli Waszych serc idą ku dobru a nie złu i dlatego jeżeli dalej będziecie zachowywać naukę Isusa to i Wy zostaniecie zachowani od rządów Bestii oraz sądu na pustyni .

To jest właśnie porwanie na które wszyscy czekamy .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Nadszedł czas byście zrozumieli JAK ważni i wartościowi jesteście dla Boga

To tak niewyobrażalny zaszczyt Was spotkał że każdy z Was to wie i czuje osobiście w swym sercu !

Tak jak Noe i jego rodzina uniknęli wód potopu tak my obecnie jeżeli wytrwamy zostaniemy  zachowani od czasu sądu nad tym światem – Bóg wybrał ludzi z narodu wybranego ,zarówno mężczyzn jak i kobiety , aby zabrać ich do nieba .

W niebie uzyskają oni doskonałe ciała  jako doskonali ludzie w pełnej chwale aby mogli stawać przed obliczem Boga i nie ponieść śmierci !

Objawienie Isusa

Rozdział 1:

(12) I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników,

(13) A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;

(14) Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty,

(15) A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.

(16) W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.

(17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,

(18) I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu.

Powyższy opis przedstawia nam Syna Bożego w pełnej chwale !

Wróćmy do sytuacji przed potopem…

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Tylko Noe znalazł łaskę  w oczach Boga ponieważ był sprawiedliwy , czysty genetycznie i postępował słusznie a myśli jego serca dążyły ku dobremu w zupełnym przeciwieństwie do reszty skażonej genetycznie ludzkości o złych sercach przez których cała ziemia była skażona . Jesteśmy częścią stworzenia i jak ludzkość choruje to i ziemia – chory i skażony król to i królestwo chore,słabe i skażone a człowiek miał być królem na ziemi a Bóg miał …dołączyć do człowieka !

2 Księga Henocha

Rozdział 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

Szatan to rozumiał i spójrzcie jak to popsuł !

My dzisiaj postępujemy podobnie jak Noe czyli sprawiedliwie i dlatego znaleźliśmy łaskę w oczach Boga , który nas wybrał do zachowania od godziny próby jaka ma nadejść na cały świat – pot i wysiłek jaki włożyliśmy i dalej wkładamy w powierzony nam „talent” owocuje dobrem .

Dla Boga liczą się serca ludzi z którego wychodzą wszelkie myśli i zamiary , które zamieniamy na czyny i to czyny człowieka świadczą o jego sprawiedliwości lub bezbożności .

I dlatego Bóg Was wybrał ze względu na wasze dobre serca .Bóg powierzył Wam Słowo o Królestwie w które uwierzyliście i które zachowujecie tak jak naukę Jego Syna Isusa Chrystusa.

Paweł i reszta fałszywych proroków skutecznie obrzydziła ludziom Syna Bożego kreując Go jako tego który kocha wszystkich tylko trzeba zaprosić Go do swego serca.

Nakłamali na temat Syna Bożego i uczynili fałszywy wizerunek Isusa jako słabego władcy , którego nikt prawie nie traktuje poważnie . Nie ma im co się dziwić skoro szatan to wróg Syna Bożego ponieważ Ten go pozbawi władzy nad ziemią i wtrąci do Otchłani do więzienia na 1000 lat .

Dlatego też zdyskredytowano ważność ofiary Isusa za Naród Wybrany i Jego samego a listy Pawła to zrobiły bezbłędnie .

Jak teraz brzmią te słowa Piotra ?

Rozdział 2:

(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Isusa Chrystusa.

(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

(7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

(8) Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

(10) Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

Ofiara Syna Bożego za grzechy narodu wybranego spowodowała że przestała być potrzebna świątynia i składane w niej ofiary ze zwierząt z resztą obrzędów .

Isus stał się żywym kamieniem węgielnym nowo powstałej świątyni Bożej umożliwiając wykupienie do niej swoją krwią Wybranych oraz 144 000 !

I tak my staliśmy się kamieniami żywymi świątyni Bożej i to my składamy ofiary miłe Bogu poprzez Isusa Chrystusa czyli na mocy ofiary jego krwi – Prawa do zbawienia i stania się dziećmi Bożymi .

Bóg tak naprawdę nigdy nie pragnął ofiar ze zwierząt tylko sprawiedliwości i przestrzegania Przykazań przez swój lud .

Księga Amosa

Rozdział 5:

(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

(25) Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?

(26) Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście,

Dlaczego jednak Bóg nakazał składać ofiary krwawe z pierworodnych zwierząt naszym przodkom pomimo tego że ich nigdy nie pragnął ani nie potrzebował ?

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.

(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,

(26) I dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan.

To powinno nam wystarczyć a historię nieposłuszeństwa naszych przodków dobrze znamy…

Nasz Namaszczony Król Syn Boży Isus zapowiedział z niezwykłą dokładnością …. nasze czasy !

Ewangelia Jana

Rozdział 4:

(21) Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.

(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Judejczyków.

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Ta godzina już nastała  gdy Isus był na ziemi i złożył świadectwo   a Wy jesteście tego żywym dowodem bracia i siostry !

Nawróciliście się do Boga i zaczęliście składać duchowe ofiary miłe Ojcu naszemu w duchu i w prawdzie .

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!

(2) Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!

(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Odrzucenie bałwanów przez niektórych z Was to była bardzo miła Bogu Wasza ofiara .

Codzienne przestrzeganie przez Was Przykazań oraz mówienie tym którzy chcą słuchać o Królestwie Bożym to Wasze ofiary składane Bogu , które płyną z Waszego wnętrza , z czystego serca to jest z waszej LUDZKIEJ natury dzieci Bożych – z Waszych prawych i sprawiedliwych dusz .

Prosto z waszego ducha – oddajecie cześć Bogu w duchu i prawdzie .

Wszyscy , którzy tak czynią tworzą razem niejako świątynię Bożą osadzoną na kamieniu węgielnym Isusie Chrystusie – świątynię w której mieszka Duch Boży i który ją uświęca .

Księga Kapłańska

Rozdział 22:

(31) Będziecie przestrzegać przykazań moich i wypełniać je. Jam jest Pan.

(32) Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich; Jam jest Pan, który was uświęcam,

(33) Który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem; Jam jest Pan.

I Wy także uświęcacie Boga Waszym sprawiedliwym życiem w tym niesprawiedliwym szatańskim świecie !

Księga Rodzaju

Rozdział2 :

(7)Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Szóstego dnia nakazałem Mojej Mądrości stworzyć człowieka z 7 składników: Po pierwsze: jego ciało z ziemi; po drugie: jego krew z rosy i słońca; po trzecie: jego oczy z bezdennego morza; po czwarte: jego kości z kamienia; piąty: jego rozum z wolności aniołów i chmur; szósty: jego żyły i włosy z trawy ziemi; siódmy: jego duch od Mojego Ducha i od wiatru.

Teraz rozumiemy dlaczego Bóg nazywa często człowieka …. naczyniem w którym ma zamieszkać Jego Duch .W ten sposób Bóg przywróci człowiekowi jego doskonałość jaką miał mieć na początku.

Takim doskonałym człowiekiem jest pierworodny Syn Boży Isusa Mesjasz – „początek stworzenia Bożego „

Takim doskonałym człowiekiem uczynionym na obraz i podobieństwo Boga oraz posiadającym ducha od Bożego Ducha był Adam.

Takimi doskonałymi ludźmi będziecie Wy drodzy bracia i siostry jak wytrwacie w Słowie o Królestwie !

Dlatego zostaliście przebudzeni i codziennie wzrastacie wydając swe owoce przed Ojcem naszym naśladując Syna Bożego , który zostawił nam przykład i NAUKĘ jak mamy zwyciężyć !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Isus jako kamień węgielny świątyni Bożej jest jej pierwszym i najważniejszym elementem dlatego powiedział „bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”

Bez uznania Isusa za Syna Bożego , Króla i stosowania się do Jego nauki jaką przekazał Mu Ojciec nie ma żadnych szans na skorzystanie z ofiary jaką za nas złożył .

Czyli bez tego nie ma szans na uzyskanie życia wiecznego.

Dostaliście zaproszenie od Boga , którym nie wzgardziliście a jeżeli ktoś dalej nie wierzy i czeka ze swoim powierzonym „talentem’ to czas szybko ubywa a pamiętamy co spotkało „sługę niegodnego i LENIWEGO” gdy wrócił jego pan.

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(24) „Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim.” – mówi Pan.

(25) „Nie oszczędzę ich. Odstąpcie niewierzące dzieci. Nie zanieczyszczajcie świątyni mojej.”

Świątynia Boża nie może być zanieczyszczana niegodnymi świadomymi i niewierzącymi Bogu oraz Synowi grzesznikami . Wy pierwsi dostaliście szanse na dobry wybór i dlatego też nagroda jest olbrzymia ale i konsekwencję ODRZUCENIA zaproszenia od Boga do swego Królestwa w niebie też są poważne – odrzucenie przez Boga z Jego „świątyni”.

Takie ostrzeżenie dostaliśmy i trzeba było o tym napisać .

Wiem że żaden / żadna z Was tego  nie zrobił tylko codziennie wiernie trwa przy Bogu i Synu , inaczej nie czytałbyś/czytałabyś tego artykułu!

Piszę tylko do Was , wybranych przez Boga umiłowanych i zaproszonych do Królestwa Niebios !

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Dlatego trzymajcie się mocno tego nowego obiecanego Wam życia dając odpór wszelkim pokusom nieposłuszeństwa wobec Przykazań aby zwyciężyć i pozostać w „świątyni Bożej” już na zawsze co oznacza uzyskanie nieśmiertelności jako doskonali ludzie w pełnej chwale człowieka uczynionego na obraz i podobieństwo Boga !

Czystość przed Bogiem oznacza przynależność do Jego świątyni nieskażonej tym światem .

Dlatego jesteśmy nazwani świątynią Boga ponieważ nasze dusze okazały się czyste aby mogły błogosławić imię Boże .

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.

10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Nasze serca i uczynki są na to dowodem choć doskonali nie jesteśmy oraz nie jesteśmy jeszcze w chwale doskonałego odbicia naszego Ojca !

Pomimo tego błogosławimy naszego Ojca i złego słowa na Niego powiedzieć nie damy!!!

 Wkroczyliśmy na wąską drogę aby odzyskać utracone życie wieczne jakie miał mieć Adam.

Ten cel to ZBAWIENIE !

Prawdziwy potencjał istoty ludzkiej zostanie nam dopiero objawiony i to jest coś czego nie oddadzą żadne słowa !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją.

Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

1 Piotra Rozdział 4:

(17) Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?

(18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

(19) Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.

Sąd Boży zaczął się od nas i my uwierzyliśmy w Ewangelie dlatego z trudem i poświęceniem zmieniliśmy swoje życie aby podążać wąską drogą i jak do końca z niej nie zboczymy to zostaniemy porwani i uzyskamy zbawienie w niebie .

Księga Daniela

Rozdział 12:

(10)Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

Na nowej nieskażonej ziemi po 1000 letnim Królestwie laski żelaznej Bóg będzie osobiście  uświęcał ludzi i będą Go oglądać ponieważ nikt nieczysty i nieskażony nie wejdzie do „nowego Jerusalem ” które zstąpi z nieba .

My już w nim będziemy bo do niego się wybieramy !

Bóg nie będzie potrzebował już świątyni aby uświęcała Jego Imię …

Bóg SAM OSOBIŚCIE zamieszka z ludźmi i SAM będzie uświęcał swoje imię będąc świątynią  !!!

Objawienie Isusa

Rozdział 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie MIESZKAŁ Z NIMI , a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto WSZYSTKO nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.

(10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

(11) Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ.

(12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.

(13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy.

(14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(15) A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.

(16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.

(17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

(18) A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.

(19) Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,

(20) Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.

(21) A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

(22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.

(23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.

(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.

(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Jeżeli to rozumiesz i przyjmujesz swój los to nie oznacza że się wywyższasz tylko że wierzysz w to że to Bóg cię wywyższy !

A Bóg oraz Syn Boży nigdy nie skłamali !

Stoicie murem za Bogiem , Ojcem swoim nie mówicie na Niego żadnego złego słowa .Nie oskarżacie Go za to czym jest ten świat ponieważ rozumiecie że to wynik buntu najpierw szatana a potem upadłych aniołów , którzy do niego dołączyli .

Bóg zna Wasze serca i wie że Go kochacie jak dziecko kocha swego ojca – Bóg to nasz Ojciec , doskonały Ojciec i nawet jak nie wszystko do końca pojmujemy to Mu ufamy .

Jednak Go nie oskarżamy w swym sercu za zło tego świata – to jest niezwykle ważne i szalenie istotne a Bóg to wie ponieważ On zna serca każdego posianego na ziemi tak jak zna serca każdej stworzonej przez siebie istoty łącznie z szatanem .

Dlatego Bóg Wasz Ojciec Was wybrał – ze względu na wasze dobre serca – i to Jego wybór !

Niejeden nie dał by rady ponosić takie codzienne batalie jakie Wy znosicie w cierpliwości , nadstawiając drugi policzek i w całkowitej ufności wobec Boga .

I dlatego to Ty teraz czytasz ten artykuł i nie gardzisz słowem o Królestwie Bożym tylko miłujesz swego Stwórcę i akceptujesz wszystkie już bliskie Jego wyroki na tym szatańskim świecie po którym nie będziesz wcale płakał !

Większość na słowa ” Królestwo Boże ” ironicznie się uśmiecha – Ty tego nie robisz ponieważ uwierzyłeś w Ewangelię zbawienia , której świat jeszcze nie poznał ale Tobie to zostało objawione z woli Boga.

To Bóg Ciebie wybrał , oddał swemu Synowi kamieniowi węgielnemu domu Bożego i prowadzi dalej a ja tylko daje Ci za darmo pokarm żywota ze Słowa Bożego , który sam z modlitwą do Boga zawsze sprawdzaj i idź dalej nie oglądając się za siebie i na innych na wąskiej drodze do swego zbawienia .

Przestrzegaj Przykazań Boga , czytaj Słowo Boże , proś o Ducha Bożego i pamiętaj że :

Bóg NIGDY nie skłamał i Twoje przeznaczenie też nie jest kłamstwem !

Napisano w ziemi Arzareth 9, 10 i 11 dnia dziewiątego miesiąca .

Czy jesteś wybrany(a) przez Boga do wzięcia do nieba ?

Jeżeli trafiłeś(aś) tu po raz pierwszy to wiedz że nie jest to strona religijna i nie pobiera się ani nie prosi tutaj o żądne pieniądze czyli nie znajdziesz żadnego numeru konta , PayPal czy innych form cyfrowego zniewolenia ludzkości .

Informację jakie tu znajdziesz są darmowe ponieważ wszystko co potrzebne mi do życia daje mnie Bóg.

Miało być nie religijnie ?

Przecież jest – Bóg nie ma i nigdy nie miał NIC wspólnego z żadną religią , sektą czy jak tam nazwiemy oszukańcze kanalie trzymające ludzi w niewiedzy z dala od Boga , kanalie których interesują pieniądze wiernych a i ich dzieci…

Jeżeli nadal chcesz wiedzieć więcej to przerwij na chwilę i pomódl się do Boga ,tylko do Boga BEZPOŚREDNIO , nie do maryji czy kogokolwiek innego TYLKO do Boga i zapytaj się Go czy znalazłeś PRAWDĘ .

Zrób to TERAZ ponieważ każdy kto szuka Boga ten Go znajdzie .

To nie żart odłóż telefon , zamknij laptop , PRZERWIJ czytanie i pomódl w myślach się do Boga swoimi słowami – to jest NIEZBĘDNE przed dalszym czytaniem  !

Słowo Boga :

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Jesteś z powrotem ?

To oznacza że jesteś sprawiedliwy inaczej już byś pomyślał ” co za szajs” i poszedł dalej .

Żaden lewak się tutaj nie utrzyma .

To jest dla Ciebie czas na Słowo Boże ponieważ znalazłeś prawdziwą drogę życia , która jest przygotowana dla ciebie od stworzenia świata .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7:

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i NIEWIELU jest tych, którzy ją znajdują.

Te Słowa Syna Bożego obalają wszystkie religie.

Bóg wybrał niewielu , którzy znajdują drogę życia nim zostanie ona ogłoszona całemu światu gdy powróci Syn Boży Isus Chrystus , dlatego jest napisane w Biblii :

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Bóg chce abyś był nie religijny tylko posłuszny Jego Przykazaniom a to OGROMNA różnica.

Tylko posłuszeństwo do Przykazań Boga da ci zbawienie czyli życie wieczne .

Czemu się tym zajmuję i o tym piszę ?

Ponieważ nie wyobrażam sobie abym mógł robić obecnie coś innego dla Boga mego!

Te strony pomogą Ci poznać Prawdę z Biblii abyś mógł uzyskać życie wieczne czyli zbawienie.

https://zbawienie.com/

Jeżeli jesteś wybrany(a) do zabrania do nieba to prędzej czy później Bóg da tobie to odczuć i zrozumieć.

Ja Ci tego UCZUCIA nie dam ani nie zagwarantuje.

Poczujesz to w swym sercu .

Wystarczy że będziesz przestrzegał Przykazań Boga i brał(a) przykład z Syna Bożego, który oddał życie abyś mógł(a) dostąpić zbawienia.

Musisz też czuwać abyś znowu nie zasnął snem szatańskim tego świata!

Z czasem wszystko pojmiesz jak będziesz wytrwały(a) a Bóg cię poprowadzi.

Musisz być wytrwała(a) w podążaniu wąską drogą przestrzegając Przykazań Boga   a nasze witryny pomogą Tobie zrozumieć wiele Prawd z Biblii .

Czuwamy i wam pomagamy i wspieramy bo to nasze zadanie i codzienna misja od Boga .

Czasu już jest niewiele ale jeżeli jesteś wybrany(a) to czas dla Ciebie na poznanie Prawdy ustala Bóg i TERAZ jest ten właściwy .

Jedynie Bóg oraz Syn Boży mają być dla nas Osobami godnymi do naśladowania.

Syn Boży Isus Chrystus doskonale zna Boga Ojca , który obdarzył Go władzą , czcią i chwałą jakiej nie ma NIKT w niebie i na ziemi poza samym Ojcem oczywiście !

Mat 11:
(27) Wszystko zostało mi dane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to ujawnić.

(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam odpoczynek.

(29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.

(30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie.

Przestrzeganie Przykazań Bożych nie jest trudne ani uciążliwe tylko lekkie i miłe jak się według nich żyje.

Bóg wtedy nas ochrania i zapewnia wszystko a my czujemy więź z Nim NIEPODOBNĄ do niczego innego co w życiu doświadczyliśmy !

Spróbuj i pokochaj Boga swego a raczej rozpoznaj właściwie to uczucie w sobie ponieważ miłość do Boga masz wpisane w swoje ludzkie DNA jako istota żyjącą stworzona na obraz i podobieństwo samego Boga Wszechmogącego!

To właśnie ten gen Boży w Tobie próbują zniszczyć siły ciemności za pomocą zabójczych genetycznych tak zwanych „szczepionek Covid”…

Sam tutaj nie trafiłeś tylko szukałeś i ….ZNALAZŁEŚ bloga kogoś kto kieruję Cię BEZPOŚREDNIO do Boga .

Ja się z pracy dla Boga nie utrzymuje ,pracuje jako robotnik w fabryce na produkcji na trzy zmiany a Bóg mi błogosławi i niczego co niezbędne do życia mi nie brakuje. Nie przyjąłem też trucizny szatańskiej zwanej „szczepionką Covid” i nie przyjmę NIGDY ponieważ zaufałem Bogu a On mnie NIGDY nie zawiódł ani nie opuścił .

Ty też spróbuj !

Ponieważ tylko Bóg da Tobie to CZEGO SZUKAŁEŚ(AŚ) a szukasz życia wiecznego bo nikt nie chce umierać i żeby to już ….BYŁ KONIEC.

Pragnienie życia wiecznego masz wpisane w swoje DNA tak jak i miłość do swego Stwórcy .

Przestrzegaj Przykazań Boga oraz Jego nauki , którą przekazał nam Syn Boży a uzyskasz życie wieczne a być może zostaniesz zabrany(a) do nieba już wkrótce PRZED zbliżającym się sądem nad tym szatańskim system zła .

Ewangelia Jana
Rozdział 7:

(15) I dziwili się Żydzi, i mówili: Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył?

(16) Na to odpowiedział im Isus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.

(17) Jeśli kto CHCE pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.

(18) Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.

Zacznij czytać Biblię JUŻ OD DZISIAJ prosząc Boga o Ducha Prawdy .

Nie ma tutaj błędu w powyższym zdaniu .

Proś Ojca swego  który jest w niebie – On cię wysłucha!

Duch Prawdy jest dawany wszystkim wybranym przez Boga , którzy podążają wąską drogą trzymając się z dala od religii i ich więzów . Zacznij od stosowania wszystkich Przykazań i proś Ojca o pomoc a ją DOSTANIESZ na sto procent.

Przekonasz się już wkrótce TYLKO zrób pierwszy krok.

Zbliż się do Boga o On zbliży się do Ciebie .

Jeżeli natomiast już jesteś  po stronie Boga i Syna Bożego jako świadomy(a) czuwający(a) to rozumiesz co to oznacza mieć Boga za swego przyjaciela i Ojca w życiu codziennym .

Do tej pory myśleliśmy że większość z nas jest częścią 144 000 przyszłych władców ziemskich , którzy będą rządzić na ziemi podczas 1000 letniego Królestwa.

Jednak Prawda jest o wiele bardziej radosna !

https://zbawienie.com/wybrani-przez-Boga.htm

144 000 nie są nazwani wybranymi tylko wykupionymi z ziem i to tylko mężczyźni.

Teraz przeanalizujmy dobrze znany nam fragment z 2 Ezdrasza .Dopiero wczoraj przed snem je zrozumiałem gdy zacząłem je czytać ponownie.

Otóż ten fragment mówi nam o wybranych oraz o 144 000 – dwie odrębne grupy !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Bóg mówi do wybranych aby OCZEKIWALI pasterza czyli Syna Bożego Isusa Chrystusa .

To robimy ponieważ czuwamy i Go oczekujemy .

Isus przyjdzie na zakończenie tego wieku czyli w czasach końca , które obecnie mamy i to już bardzo , bardzo blisko . Aby kogoś oczekiwać i czuwać TRZEBA wiedzieć na Kogo się czeka i po co .Trzeba być świadomym i wierzyć Bogu na Jego Słowo , tak jak większość braci i sióstr co podążają wąską drogą .

Jest nas niewielu….

Wers 35 mówi nam abyśmy byli gotowi odebrać swą zapłatę w niebie gdzie świeci wieczne światło i nocy nie ma . Bóg mówi że to światło będzie na nas świecić przez całą wieczność co oznacza że będziemy żyć wiecznie . Na nowej ziemi też już nocy nie będzie i jak mówi nam Objawienie Bóg będzie świecił swym ludziom .

Bóg dalej w wersie 37 mówi abyśmy otrzymali dar od Niego i weselili się tym .

Mamy się weselić , być radośni i wdzięczni Bogu , który powołał nas do królestwa niebiańskiego .

Królestwo niebiańskie jest w NIEBIE tam gdzie zostali wzięci Henoch ,Eliasz czy Ezdrasz bo o nich informację z Biblii mamy .

Kolejne wersy mówią nam już o 144 000 zapieczętowanych z 12 pokoleń Izraela królach ziemskich .

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

Spójrzcie na konkret tego zdania . Bóg zwraca się w pierwszej osobie do wybranych mówiąc już o zapieczętowanych w trzeciej osobie .

Bóg mówi do wybranych aby zobaczyli liczbę zapieczętowanych .

Bóg mówi do nas – „Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani „

To wyraźne polecenie Boga , który nam powiedział abyśmy zrozumieli że nie należymy do grona zapieczętowanych bo On nam o NICH opowiada !

Co Bóg nam  mówi  o zapieczętowanych ?

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć,  a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.

(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich,  i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni.  A ja byłem oczarowany.

(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?

(45) On odpowiadając rzekł mi: „ONI są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Bóg mówi że oni odeszli od cienia tego wieku czyli tak jak my teraz odrzucili szatański system władzy co oznacza przejście próby Bożej .

My to już mamy za sobą ponieważ nas nasz Ojciec wypróbował i to bardzo i każdy z Was miałby co opowiadać ale o tym sobie porozmawiamy twarzą w twarz wszyscy razem jak się spotkamy tam dokąd pójdziemy . Poznamy się nareszcie !

Ale wróćmy do Słów Bożych.

Bóg mówi o zamkniętej liczbie Syjonu tych którzy wypełnili Prawo Pana – liczbę tą czyli 144 000 już znamy ponieważ została ona objawiona Isusowi po Jego zmartwychwstaniu i uwielbieniu  a On za pośrednictwem swego anioła wyjawił Janowi abyśmy my też wiedzieli .

Mamy w wersie 41 polecenie Boga o modlitwy za naród wybrany aby mógł on zostać uratowany i uczyniony świętym tak jak to było na początku w przypadku pierwszej pary ludzkiej .

Dalej Ezdrasz widzi na górze Syjon razem Isusem te zapieczętowane 144 000 – zupełnie jak w Objawieniu rozdział 14 Jan to widzi !

Isus kładzie im na głowy korony .

Ezdrasz się pyta ” Kim oni są ?”

Otrzymuje odpowiedź :

„Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Mamy powiedziane wprost ” Oni” czyli to mężczyźni , którzy uzyskali życie wieczne co oznacza nałożenie szaty nieśmiertelnej , otrzymują oni korony i palmy czyli emblematy i symbole władzy królewskiej .

Isusa też witano palmami jak wchodził do Jerusalemu jako króla .

Anioł Boży wyjaśnia Ezdraszowi tajemnice młodego człowieka z wizji :

(46) I rzekłem aniołowi: „Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?”

(47) A on odpowiedział i rzekł mi: „To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali.” Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

(48) Wtedy anioł do mnie powiedział: „Idź i powiedz ludowi memu, jak wiele i  jak wielkie cuda Pana Boga widziałeś”.

Teraz my wybrani i wybrane przez Boga z Jego ludu w czasach końca możemy czytać i rozumieć te wielkie cuda Pana Boga , które widział Ezdrasz !

Dziękujemy Tobie Ojcze nasz za Twój wybór co do naszych osób !!!!

Jesteśmy wdzięczni i będziemy spełniać Twą wolę Boże Wszechmogący już na wieki !

A jaka może być wola Boga co do nas po wzięciu do nieba jak zobaczymy na własne oczy królestwo niebiańskie , tak jak je opisał Henoch i zaklimatyzujemy się w swoich przygotowanych dla nas mieszkaniach przez Syna Bożego o których nam powiedział że idzie do Ojca to zrobić ?

Podejrzewam że każdy z nas ma swoje talenty a nawet te jeszcze nieznane w sobie , które się rozwiną . Bóg zna nas jak Nikt inny i dlatego wybrał każdego w Was wedle swej woli

Ja pomyślałem sobie o tym że nasze przyszłe zadania całkowicie wykraczają poza nasza wyobraźnię!

Pomyślcie sobie że może będziemy pomagać Bogu w projektowaniu nowych….rzeczy do stwarzania .

1000 lat to dużo na projekty z umysłem działającym na 100 procent!

A potem nowe niebiosa i nowa ziemia już na wieczność .

Objawienie 20:

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

A tworzyć nowe rzeczy można w nieskończoność z Bogiem dla którego nie ma ŻADNYCH limitów !

Po wzięciu jak Bóg nas naprawi i będziemy doskonali to wszystko zrozumiemy!

Dlatego czuwajmy bracia i siostry i nie martwmy się że jest nas niewielu !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Teraz jak znamy prawdę o 144 000 i o nas wszystko stało się prostsze ponieważ ostatnio coraz bardziej czułem że nic już nie pasuje i niejako na siłę trzeba było to tłumaczyć .

Teraz na ma JUŻ na to miejsca i można iść dalej w naszym poznaniu aż do samego naszego wzięcia do królestwa niebiańskiego !

Chwała , cześć i dzięki za wszystko Bogu naszemu – naszemu Ojcu do którego idziemy !

Chwała i cześć Barankowi Bożemu Isusowi Chrystusowi , który zwyciężył ten świat , dzięki którego ofierze możemy iść do Ojca !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

(2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.

(3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

(4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?

(6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Na koniec napisze jeszcze że nie będę zmieniał  starszych artykułów . Błąd już znamy i większość co pisałem było i jest o wybranych a nie o 144 000 .

Pokarm żywota.

Syn Boży wypowiedział to dobrze nam znane i już zrozumiane proroctwo:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wiemy o czym a właściwie o kim mówi tutaj Isus Mesjasz .

Syn Boży mówi nam o „słudze wiernym i roztropnym ” , który w czasie poprzedzającym porwanie wybranych czyli OBECNIE, będzie im dawał pokarm o właściwej porze .

Wybrani oraz wybrane przez Boga Isus nazywa „czeladzią”.

Jesteśmy uczniami Boga oraz Syna Bożego , którym została przeznaczona dalsza nauka i związane z nią obowiązki w niebie …

Jednak do porwania mamy nakazane czuwać i wytrwać w tym co zostało nam powierzone aby wejść do Królestwa Niebiańskiego .

I tą rolę spełnia właśnie forum oraz nasze witryny to znaczy Henryka oraz moja .

To wszystko już wiemy i na forum jest temat bardzo dogłębnie to wyjaśniający z naszymi postami :

https://zbawienie.forumotion.com/t386-rola-dwoch-prowadzacych-to-forum

Jednak to nie koniec ponieważ , nie mogę inaczej napisać ponieważ to PRAWDA , Bóg dał lub bardziej pozwolił mi znaleźć i zrozumieć inne bardzo budujące i świadczące o właściwym zrozumieniu Henryka oraz mojej roli w Jego planie , proroctw .

2 Księga Henocha

Rozdział 35:

35

„Pozostawię sprawiedliwego człowieka z waszego plemienia wraz z całym jego domem, który będzie postępował zgodnie z Moją Wolą Z jego nasienia powstanie inne pokolenie, ostatnie z wielu, ale nawet z tych większość będzie bardzo nienasycona .

Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać.

Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku.”

Mowa tutaj o ostatnim pokoleniu przed porwaniem czyli o nas wszystkich , którzy przestrzegamy Prawa Boga w czasach końca . Bóg powiedział że wychowa dla TEGO POKOLENIA kogoś ,, kto WYJAWI im księgi w pismach twoich i twoich ojców.”

To że jesteśmy wychowywani przez Boga jest faktem i każdy z Was to wie ponieważ Bóg to nasz Ojciec i wiemy to oraz czujemy . I tak Bóg zgodnie ze swoim Słowem spisanym jeszcze przez Henocha WYCHOWAŁ dla NAS takiego męża , który wyjawił nam księgi Henocha umieszczając je ,przetłumaczone przez siebie na polski język , w Biblii Mesjańskiej .Mężem tym jest sługa Boży Henryk Strażnik Słowa ( thewordwatcher)

Kiedy dołączyłem do Henryka nie spodziewałem się że taka będzie nasza rola w planie Bożym czyli codzienna praca inaczej służba aby umacniać , budować i dawać zrozumienie proroctw i nauk Bożych dla tych , których Bóg wybrał do grona swych wynranych .

My to robimy aby wypełniać wolę Boga a nie żeby Was w błąd wprowadzać jak to robią religie i sekty . Po to wzywamy Imienia Bożego aby móc właściwie pełnić swoją rolę i sprostać tak odpowiedzialnemu przed Bogiem oraz Synem Bożym zadaniu do którego zostaliśmy przeznaczeni przez Boga

W każdej chwili możecie poprosić Boga o zrozumienie czy my jesteśmy tym za kogo się podajemy i czy może są inni kandydaci wśród Słowian !

Nasza praca świadczy za nas i nie działamy jak religie czy sekty ponieważ my jesteśmy PRAWDZIWI w tym co robimy .

Dalej w pierwszej księdze Henocha mamy potwierdzenie i jednocześnie proroctwo że księgi zostały Wam „wręczone”.

1 Księga Henocha

Rozdział 104:

12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.

13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

To proroctwo o Was bracia i siostry !

Zwracajcie uwagę na detale Słów Bożych na których dźwięk drżą nasze serca i często stają łzy w oczach .

Następny rozdział który jest kontynuacją ostatnich dwóch wersów rozdziału 104 jest jeszcze bardziej KONKRETNY że aż dech zapiera !

Rozdział 105:

1 W owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi,

2 i że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości! Niech tak się stanie!

Jest to obietnica Boga że to nastąpi za ….WASZEGO ŻYCIA !

Macie się tym radować to znaczy mającym nastąpić porwaniem .

I temu służy Henryka i moja rola – abyśmy czuwali , nie dali się zwieść i byli gotowi ponieważ Syn Boży przyjdzie o „godzinie” jakiej się nie domyślamy czyli której nie przewidzimy – dlatego musimy być w ciągłej gotowości i my mamy NAKAZANE od Boga Wam w tym pomagać .

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jest tak ważna służba że Syn Boży zawarł nawet ostrzeżenie w przypadku jej zaniechania przez nas !

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

I tak to wygląda bracia i siostry z domu Izraela …

Żeby było jasne , zarówno ja , tak i Henryk nie jesteśmy ani NIE UWAŻAMY SIĘ za proroków Bożych ponieważ Bóg nam się NIGDY nie ukazał , ani do nas NIGDY nie przemówił i nie uczynił nas swymi posłańcami . Tak samo sprawa ma się z Isusem Mesjaszem – też NIGDY do nas nie przemówił ani się nie ukazał w żadnym śnie czy na jawie. Nie mieliśmy też nigdy żadnej wizji .

Jedyne co mogę napisać to że Bóg udziela nam zrozumienia poprzez swego Ducha Prawdy abyśmy mogli wykonywać to do czego nas przeznaczył .

My jesteśmy sługami Boga Wszechmogącego i na forum oraz swoich witrynach dajemy wam pokarm na czas słuszny zgodnie z wolą Boga .

Musiałem to napisać wszystko ponieważ czułem presję od Boga że muszę i czas nam wszystkim zdać sobie sprawę że to o czym Bóg nam w Biblii mówi jest bardzo , bardzo , BARDZO na SERIO i coraz , coraz BLIŻEJ !!!

Porwanie wybranych oraz przyszłe królowanie 144 000na ziemi pod rozkazami Isusa jest BARDZO prawdziwe i to nie żadne mrzonki tylko cel Boga , który niechybnie się spełni – To przyszłość , która została nam wszystkim objawiona przez Boga .

Wszystkie podziękowania i chwała należy się Bogu ponieważ bez Niego nigdy nie było by nas oraz forum i naszych witryn – jesteśmy tylko sługami Boga i służymy jak najlepiej potrafimy w tej służbie jaka została nam POWIERZONA .

Jesteśmy Waszymi współsługami , nie wywyższamy się i nic Wam nie narzucamy tylko pełnimy wolę Boga naszego – wiecie o tym ponieważ to widać na przykładzie naszej służby !

Wy też służcie Bogu bracia i siostry przestrzegając Przykazań wiernie i czujnie czekając na powrót naszego Króla Isusa Chrystusa !

Pomódlcie się teraz do Boga i zadajcie sobie wtedy pytanie :

(45) KTO więc JEST TYM sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Nie jesteśmy częścią tego świata i nie utożsamiamy się z nim przez co nie mamy za dużo wspólnych tematów z resztą naszych rodaków obecnie podzielonych na dwie grupy proszczepionkowców i antyszczepionkowców . My w tym nie bierzemy udziału tylko jesteśmy ostrożni i skąpi w mówieniu za dużo ponieważ nie chcemy być zaliczeni do żadnej z tych grup – obydwie grupy są sterowane przez siły zła a wszelkie protesty uliczne nie są nam ZALECANE przez Boga .

Jakbyśmy mówili wszystko co wiemy wszystkim to moglibyśmy zostać znienawidzeni przez obydwie strony !

Obydwie strony są częścią tego świata i NIKT nie rozumie czasu sądu Bożego 42 miesięcy a nawet zmiany rządów – tylko my to rozumiemy ponieważ Bóg nas pouczył na ten temat . Można powiedzieć wprost :

Bóg daje zrozumienie teraz przed porwaniem komu chce a chce i daje je TYLKO swoim wybranym.

Reszta świata nie ma poznania i jest prowadzona według starej zasady szatana – „dziel i rządź” lecz jak już wiemy to upada poprzez rozłam i kłótnie w królestwie smoka i to za sprawą naszego Boga !

Objawianie Isusa
Rozdział 17:
(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.

Nawet jeśli to miała być gra dobry i zły glina to już tak nie jest.

Proroctwo mówi wprost że nowi królowie ZNIENAWIDZĄ Nierządnicę a nie że będą udawali przed światem że ją nienawidzą . Nienawiść Bestii i jej nowych 10 króli do Nierządnicy jest PRAWDZIWA i nie udawana ponieważ to Bóg ją spowodował aby wypełniły się Jego wyroki co oznacza że to część Planu Boga !

Czas znacznie przyspieszył i „koniec udręki owych dni” może być w każdej chwili .

W jeden dzień może upaść cały obecny porządek demokracji syjonistycznej , coś co sobie prawie nikt nie wyobraża a jak to się stanie to Bóg już nie pozwoli aby ludzkość była dalej oszukiwana i nastąpi JAWNE tym razem już wykonywanie się Jego woli , którą dobrze znamy :

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Mamy czuwać bracia i siostry co też robimy i jako jedyni w tym świecie nie łączymy się z tym światem zachowując tym samym prawdziwą naukę Syna Bożego – czystą naukę nie skażoną szatańskimi zwodniczymi słowami Pawła !

Która religia , który związek wyznaniowy czy nawet który ‚chrześcijanin” nauczający w internecie daje czysty pokarm nie skażony Pawłem w dodatku nie żebrzący o pieniądze ?!

Wybrani i wybrane przez Boga odnaleźli takie miejsce i wiernie podążają wąską drogą zachowując naukę wytrwałości Syna Bożego !

Objawienie Isusa
Rozdział 3:
(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

„Zbór w Filadelfii” to jesteśmy my , którzy czuwamy i zachowujemy PRAWDZIWĄ naukę wytrwałości Syna Bożego oraz Jego PRAWDZIWE imię – Isus!

Isus nie był częścią tego świata i tak też żył Przestrzegając przykazań zostawiając nam przykład i naukę jaką otrzymał od Ojca .

Świadomy wybór – Dobro czy zło – część pierwsza .”Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.”

Dlatego zostaniemy zachowani od zbliżającego się sądu nad tym światem oraz sądu na pustyni i innymi rzeczami przeznaczonymi dla 144 000 , jak chociażby śmierć niektórych z nich z rąk Bestii.

Każdy z nas w godzinie próby nie poddał się mając gdzieś presją rodziny , znajomych oraz tego świata i odważnie podejmował decyzję aby dostosować swoje życie pod Przykazania i nie wyparł się Boga oraz Syna Bożego Isusa powodowany wstydem czy strachem gdy sytuacja wymagała dania świadectwa naszej wiary.

Zmieniliśmy i robimy wszystko w swoim życiu aby podobać się naszemu Bogu!

Tak jak robił to Ezdrasz , który już jest w niebie .

2 Księga Ezdrasza
Rozdział 13:
(54) ponieważ porzuciłeś własne drogi a dostosowałeś moje dla swoich dróg, i przeszukiwałeś moje prawo;
(55) ponieważ przeznaczyłeś swoje życie dla mądrości i nazwałeś zrozumienie swoją matką.

Przed nami „drzwi są otwarte , których nikt nie może zamknąć ” – mowa o dostępie do nieba , bramach nieba czy jak inaczej nazwiemy zaproszenie do Królestwa Niebiańskiego od Boga.

Po porwaniu „drzwi zostaną zamknięte” !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 25:
(10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
(11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
(12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Zostaliście wybrani i przed Wami niespotykane wręcz rzeczy , których się dopiero dowiemy w niebie!

1 Księga Henocha
Rozdział 93:
10 Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wy-brani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu). Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Siedmioraka nauka dotycząca CAŁEGO stworzenia !

Przy tym co się obecnie dowiadujemy na przykład na temat budowy i zasad funkcjonowania ziemi wraz z jej elektromagnetyzmem , nauka jaką otrzymamy w niebie będzie jak góra przy ziarenku piasku co wiemy teraz . Przypomnijcie sobie Henocha co zostało mu pokazane , co zrozumiał i co odczytał z tablic niebieskich – to dostęp do systemu informacji w niebie , ogromna baza danych !

Zapewne znajdziemy się też w Edenie , którego niezwykła rola zostanie nam dopiero wytłumaczona.

Nie ma co spekulować ale napiszę Wam że odkąd zrozumieliśmy że nie jesteśmy częścią 144 000 to tak naprawdę nasze przyszłe zadania dla Boga pozostają dla nas obecnie ….TAJEMNICĄ .

Możemy się tylko domyślać i dziękować Bogu za Jego nieskończoną łaskę jaką nam okazał pozwalając zrozumieć chociaż tą niesamowitą oraz niezwykłe cudowną cząstkę swego Wielkiego Planu!

Dowiemy się wszystkiego w swoim czasie w niebie bo tak naprawdę za dużo nie wiemy !

144 000 będą królować , nauczać i egzekwować Prawo Boże na ziemi przez etap 1000 lat Królestwa Bożego przed drugim stwarzaniem , które Bóg wznowi po sądzie ostatecznym nad każdym człowiekiem oraz nad aniołami .

Po tym nie będzie już grzechu ani śmierci tylko wieczność w sprawiedliwości już na zawsze . Nigdzie też nie jest powiedziane że Bóg po stworzeniu nowych niebios i nowej ziemi zakończy stwarzanie i tworzenie nowych rzeczy …

1 Księga Henocha

Rozdział 93:

12 potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych.
13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki.
14 Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
15 I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami.
16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

Czuwajmy bracia i siostry a mamy już wszystko podane .

https://zbawienie.com/porwanie-detale.htm

I nikt nie może mieć żadnych wątpliwości co do niepewności kolejności zdarzeń . Nasza cierpliwość i zaufanie do Boga zostało nagrodzone i wytrwaliśmy w powierzonej nam niebiańskiej nadziei pomimo że nie zawsze wszystko rozumieliśmy to Bogu ufaliśmy i nie odeszliśmy od objawionej nam ścieżki żywota .

Odwagi i głowy do góry bo wiele przeszliśmy a jeszcze więcej dostaniemy od naszego Boga !

Ewangelia Mateusza
Rozdział 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.
(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

1 Księga Henocha
Rozdział 108:
9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.
10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.
11 A teraz przywołam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności.
12 Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały.
13 Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok.

Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary.

Niech się stanie Panie , Boże nasz !