Bądźcie gotowi na wzięcie do nieba.

Ci którzy wierzą we wzięcie do nieba muszą być do niego gotowi gdy ono nastanie.

Nieprzygotowani zostaną pominięci.

Tak to opisał nam Syn Boży :

Mateusza Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Ludzie będą totalnie zaskoczeni akcją wzięcia do nieba a samo wzięcie nastąpi w nieprzewidzianym przez nikogo z nas terminie . Niektórzy będą w tym dniu w pracy i zostaną wzięci dosłownie podczas wykonywania czynności pracowniczej. Na przykład – godzina 9:30 pracujemy i nagle następuję wzięcie , które w dodatku będzie PUBLICZNE z woli Boga , który w ten sposób wykona swój plan.

2 Ezdrasza

Rozdział 6:

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Tak to Bóg zaplanował że wzięcie do nieba odbędzie się aby świat to zobaczył i aby ludzie zostali poinformowani co się wydarzyło i przez to wiele serc ludzi prawych się odmieni i podąży ku Bogu.

Nie wiemy jak to się odbędzie. Czy ukażą się aniołowie którzy nas zabiorą na pojazdy niebiańskie , które się ujawnią w tym czasie w wielu miejscach na ziemi gdzie przebywają wybrani.

Wyobraźmy sobie że pracujemy gdy nagle podchodzą do nas aniołowie Boży , których reszta współpracowników widzi i nas eskortują na zewnątrz a następnie zabierają do statków z nieba , które są również widoczne dla każdego oka. Filmują to ludzie w każdym miejscu gdzie następuję wzięcie , to może być nawet ruchliwy plac czy rynek lub gdy jedziecie samochodem to anioł was bezpiecznie zatrzyma używając technologii z nieba i każdy też to zobaczy. To moja wyobraźnia lecz chcę powiedzieć że nie mamy się co martwić o logistykę całej akcji.

Skoro Bóg powiedział że będzie to publiczne aby każdy widział i rozumiał to tak będzie. Możliwe że to będzie komentowane przez aniołów Bożych aby ludzie wiedzieli co się dzieję lub Bóg sam zabierze głos co wielokrotnie jest powiedziane w Biblii…

Pomysłowość Boga nie zna granic – my znamy Jego plany ale ich wykonanie nas po prostu wbiję w ziemię!!!

Wzięcie do nieba będzie pierwszą widzialną akcją Boga i Syna Bożego od której zacznie się cała reszta wydarzeń które my już dobrze znamy jak dokończenie znaków i sam znak Syna Bożego po którym ludzie będą biadać bo świadomość grzechu i sądu będzie już jasna. Naród wybrany zostanie zebrany i bezpiecznie zaprowadzony na pustynię na sąd.

Przed wzięciem do nieba ludzie nie będą niczego świadomi natomiast po znakach na słońcu , księżycu i samym znaku Króla Isusa ludzie będą już wiedzieć że nadchodzi Syn Boży. Kto w takich okolicznościach nadal by pracował…

Lecz my mamy czuwać i być gotowymi ponieważ nie wiemy kiedy odbędzie się wzięcie do nieba i dlatego nie możemy być nieprzygotowani.

Większość z Was jest już przygotowana , czuwa oraz psychicznie jest też już gotowa zostawić wszystko bez mrugnięcia okiem gdy dojdzie do wzięcia do nieba.

To przygotowanie doskonale nam zobrazował Syn Boży w przypowieściach o mądrych i głupich pannach.

Mateusza Rozdział 25:

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.

(2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych.

(3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy.

(4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi.

(5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.

(6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.

(7) Wówczas ocknęły się wszystkie te dziewice i oporządziły swoje lampy.

(8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną.

(9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.

(10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.

(11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.

(12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Mądre panny nie zlekceważyły czuwania natomiast głupie zlekceważyły i nie były gotowe. 


To że wszystkie się zdrzemnęły oznacza że nie domyślimy się dnia wzięcia do nieba i tylko brak oliwy ukazał kto potraktował poważnie czuwanie a kto nie.


Lampy miały wszystkie bo dostały zaproszenie ale nie wszystkie wzięły to na poważnie i zabrały oliwę !


Oliwa w lampie oznacza być gotowym.


Brak oliwy oznacza głupotę czyli wiedzę o wzięciu do nieba ale zlekceważeniu sobie tego daru od Boga.


Niektórzy się wahają , myślą że mają jeszcze czas , że to  kilka lat , że może  Biblia się jednak myli i że jak się zacznie to będą mogli wtedy ‚wskoczyć’ na ostatnią chwilę.


Tacy to głupcy według Boga bo nie uwierzyli i się nie przygotowali. Dostali zaproszenie od Boga do Królestwa Niebios i nim wzgardzili i gdy nastanie wzięcie do nieba będą chcieli się szybko przygotować co oznacza pójście po oliwę do sprzedawców. Jednak gdy wrócą już przygotowani czyli z oliwą to będzie za późno. Drzwi do nieba zostaną zamknięte!

Jak nie są gotowi teraz i nic nie robią aby się przygotować to będą tylko przykładem jak wzgardzono Bożym zaproszeniem do Królestwa Niebios.Dlatego musimy być gotowi CAŁY CZAS ponieważ nie znamy dnia i się nie domyślimy!

Wiem że jesteście gotowi bo nienawidzicie tego świata a kochacie Boga , którego ten świat nienawidzi!!!


Bo nie jesteście z tego świata i NIGDY nie byliście a czujecie to już od dzieciństwa !

” Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. „Trzeba być gotowym pod względem mentalnym , nie pragnąć żyć w tym świecie i kroczyć wąską drogą czyli przestrzegać Przykazań.

Być gotowym to żyć po Bożemu czyli podążać wąską drogą w opozycji do całego tego świata. Niezachwiana postawa wobec każdego kto nas za to krytykuję i nienawidzi a my bezgranicznie ufamy Bogu a On nas wspiera to oznacza być gotowym!

Przechodzić wszystkie przykre doświadczenia i udręki ataków demonów nie oskarżając w swym sercu za to Boga bo wiemy że jesteśmy próbowani a zarazem strzeżeni by demony nie posunęły się za daleko to oznacza być gotowym.

Nieprzejmowanie się opiniami NIKOGO z ludzi nawet matki , ojca , brat , siostry czy kogokolwiek. Jedyne co się liczy to opinia w oczach Boga i to by Jemu się podobać a nie ludziom to oznacza być gotowym.

Liczy się tylko Bóg oraz Jego wola reszta jest nieistotna a cały ten świat i ta imitacja życia na nim to marność którą zostawimy aby zacząć nowe życie w służbie Boga i Jego przecudownych planów to oznacza być gotowym!

Bezkompromisowe podejście do Przykazań nawet kosztem bycia w pogardzie u innych czy poniesienie strat finansowych to oznacza być gotowym.

Każdego dnia zatem będąc gotowi i przygotowani musimy być JUŻ gotowym na wzięcie do nieba ponieważ nie wiemy kiedy ono nastąpi. Wiemy ze to już blisko bo mamy czasy końca i znaki się wypełniają a proroctwa o końcu szatańskich rządów i zmianie na rządy Bestii są w trakcie realizacji.

Od Was zależy czy przyjmiecie ten ogromny DAR od Boga będąc gotowymi ku zapłacie królestwa!

2 Ezdrasza Rozdział 2:

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.Wierzcie dalej Bogu i bądźcie Mu posłuszni przyjmując w ten sposób  DAR jaki nam powierzył nasz umiłowany Ojciec Bóg Wszechmogący !

Każdy kto tak czyni jest przygotowany bo przyjął DAR od Boga.

A przyjął ponieważ nie jest częścią tego świata…

Dlatego nie wątpcie w to że jesteście godni ponieważ bycie gotowym to również ZAUFANIE do Boga i wiara w Jego wszystkie Słowa!

Sam Bóg mówi że jesteście GODNI i zostaniecie wzięci do nieba bo jesteście kim jesteście!!!