Czasy końca – Kary i Znaki.

Choć niewielu ludzi się do tego chce przyznać to koniec świata zbliża się szybkimi krokami. Wydarzenia , które obserwujemy nie pozostawiają żadnych ku temu złudzeń lecz pomimo tego ludzie nadal się okłamują w swych sercach oraz są okłamywani przez szatański system , który podaje kłamstwa na temat przyczyn nieszczęść jakie ogarniają ostatnio ziemię na każdym miejscu.

Prawda zostanie ujawniona całemu światu już wkrótce jednak do tego czasu ci którym jest to dane od Boga czytają Biblię i ją rozumieją na tyle na ile mamy rozumieć zgodnie z proroctwem Daniela:

Rozdział 12:

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy.

(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.

(10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Przestępcy czyli łamiący Przykazania nie będą NIC rozumieć z tego co się tak naprawdę dzieję . Dlatego wielu odrzuca Boga oraz Syna jako osoby DECYZYJNE a Biblię traktuję jako symboliczne historię a niektórzy nawet ubliżają Bogu malując Go jako okrutnego tyrana który przeczy sowim własnym słowom zwłaszcza w tak zwanym „Starym Testamencie” .

Jak ktoś podchodzi do czytania Biblii już uprzedzony nie chcąc zrozumieć Boga to taki człowiek nie otrzyma zrozumienia od Boga ponieważ taki człowiek wychodzi z założenia że wie już wszystko a Biblię czyta aby tylko wyłapać ‚coś’ na Boga !

My odnosimy się z drżeniem i BOJAŹNIĄ do Jego Słowa i dlatego Ojciec daje nam zrozumienie.

Ci którzy nie chcą uznać działań Boga bo im to nie pasuje do ich poglądów będą musieli to zrobić już wkrótce gdy objawi się Syn Boży Isus Chrystus !

Gdy prawda zostanie ujawniona nie będzie już tolerancji Boga dla prywatnych opinii ludzi . Wtedy wóz albo przewóz .

Mateusza 12:

(30) Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza.

Po ujawnieniu się Syna Bożego Króla Isusa Chrystusa albo ludzie Go uznają za prawowitego władce na ziemi albo będą ginąć od plag Bożego sądu.

Nasza wiedza stale się powiększa ponieważ jesteśmy nauczani i pouczani przez samego Boga poprzez Jego Ducha – Ducha Prawdy.

Jana 14:

(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –

(17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

(18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Syn Boży powiedział że przyjdzie do nas a w Mateusza mówi wprost że przyjdzie po nas .

Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Nie podane jest KTO dokona bezpośrednio wzięcia ale podane mamy że Syn Boży będzie w tej akcji uczestniczył i tak jak potopu nikt nie spostrzegł tak i On sam pozostanie niezauważony.

To się wydarzy przed oficjalnym ujawnieniem się całemu światu Syna Bożego . Ci którzy mają być wzięci do nieba zostaną tam zabrani nim zakończą się zapowiedziane w Biblii znaki . A jak wiemy część z nich już jest widoczna zatem wzięcie może być w każdej niemal chwili …. Dlatego mamy czuwać bo nie dowiemy ani nie domyślimy się tego dnia ani godziny.

Czasy końca JUŻ się rozpoczęły !

2 Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,

(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Od początku ucisku oszustwa Covid- 19 obserwujemy :

-wzburzenie ludzi, głównie z powodu propagandy i mobbingu szczepień oraz bezsensownych lockdownów już nie mówiąc o symbolicznych kagańcach czyli maseczkach . Sataniści uwielbiają symbolikę !

-zgiełk ludów, tak jak w powyższym…

-intrygi narodów, teraz w obliczu wojny US z Rosją na Ukrainie każdy naród praktycznie knuje wojny przeciwko innym kiedy status quo amerykańskiej hegemonii został naruszony, głównie widać to na bliskim wschodzie gdzie liga arabska pod protektoratem Putina planuje zniszczyć syjonistyczne państwo żydowskie.

-chwiejnych przywódców, tą chwiejność widać gołym okiem …

-anarchia książąt, część książąt tego świata już jakiś czas temu wypowiedziały posłuszeństwo królowi rzymskiemu Ponifex Maximusowi Franciszkowi. Papież utracił całkowitą kontrolę nad królami i przywódcami światowymi choć duża część z nich nadal jest wierna Watykanowi i jego młotowi USA – razem tworzą całe „bezwartościowe ciało” orła rzymskiego.

Nierządnica ujeżdżała Bestię czyli wszyscy którzy stają przeciwko Watykanowi są po stronie Bestii !

Natomiast trzęsienia ziemi zaczęły się już długo przed 2020 rokiem !

To zaobserwowaliśmy i obserwujemy dlatego wiemy że to są te dni – czasy końca.

I tak koniec tego świata staje się jawny jak powiedział nam nasz Bóg .

Koniec tego świata to KARY i ZNAKI .

I jak nam mówi pierwszy wers część znaków już przeminęła i możemy nawet je wskazać ponieważ czuwamy !

Obserwujemy wypełnianie się proroctw na temat znaków , które mają nastąpić na koniec tego wieku kiedy przyjdzie Syn Boży Isus Chrystus.

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Przeczytajcie powyższe wersety jeszcze raz!

Darem dla tych którzy w czasach końca oczekują Syna Bożego , czuwają i zachowują Przykazania Boże jest powołanie do Królestwa Niebios przez samego Boga gdzie zostaniemy zabrani jak nie zboczymy z wąskiej drogi.

Jak to wszystko pojmujesz to jesteś wybrany(ą) przez Boga wedle tego Bożego postanowienia i musisz być gotowym do przyjęcia daru powołania do królestwa niebiańskiego od naszego Boga !!!

Rozdział piąty Drugiej Księgi Ezdrasza mówi nam o proroczych znakach. Czytajcie uważnie .

(1) Odnośnie znaków: oto nadchodzą dni, w których mieszkańcy ziemi będą w szponach wielkiego terroru, a droga prawdy będzie ukryta a kraina będzie niepłodna w wierze.

(2) Rozmnoży się bezprawie bardziej, niż to kiedykolwiek widziałeś czy słyszałeś.

(3)  A kraina, którą teraz widzisz że króluje, będzie zniszczona i nieprzejezdna, a ludzie będą ją widzieć opuszczoną.

Jesteśmy w szponach wielkiego terroru orła rzymskiego o czym wiemy odkąd poznaliśmy prawdę . Dużo ludzi też o tym się dowiedziało wraz z wprowadzeniem Covid 19. Droga prawdy jest ukrywana od ponad 400 lat gdy spisano ostatnie proroctwo Objawienia a prawda na temat celu ofiary Isusa oraz na temat narodu wybranego została celowo wymazana przez to owoce wiary stały się niepłodne. Bezprawie na ziemi osiągnęło swój limit i Bóg już zaczął karać mieszkańców ziemi .

W wersie trzecim Ezdraszowi jest powiedziane że Babilon starożytny , który królował w czasie dawania tego proroctwa będzie zniszczony , nieprzejezdny a ludzie będą widzieć go opuszczonym. I tak jest obecnie , jest pustynia w Iraku…

Kolejny wers jest bardzo ciekawy :

(4) A jeśli Najwyższy da ci żyć, ujrzysz, że zostanie ona wrzucona w chaos po trzecim okresie, a słońce nagle rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia.

Anioł Boży informuje Ezdrasza że jeżeli Bóg da mu żyć to Ezdrasz zobaczy upadek starożytnego Babilonu ! Jak wiemy Bóg zabrał Ezdrasza żywcem do nieba i Ezdrasz musiał ujrzeć zagładę starożytnego Babilonu , tak jak wiele innych rzeczy … Może będzie on jednym z dwóch świadków ?

Druga część wersetu mówi o księżycu rozświetlonym w ciągu dnia oraz słońcu w nocy i to najwyraźniej miało już miejsce w tamtym okresie przy upadku Babilonu starożytnego jako znak że to Bóg wydał wyrok zagłady na ówczesny Babilon. Jeżeli tak było to tłumaczy wielką bojaźń przed Bogiem późniejszych królów perskich , którzy byli ogólnie dobrze nastawieni do ludu Bożego . Świat szatana do tej pory demonizuje Persów i Medów za zniszczenie pierwszego Babilonu a ubóstwia Apolla greckiego , który podbił i obalił Medów i Persów…

Dalsze znaki również nie mamy podane czasu ich występowania . Szatan znał te proroctwa dane Ezdraszowi … Szatan źle ocenił sytuację i myślał że Isus przyszedł 450 lat temu po to aby wtedy zjednoczyć lud Boży. Pomylił się a Bóg proroctwa celowo tak podał aby wróg się nie zorientował jaki jest prawdziwy cel przyjścia wtedy Syna Bożego . Możliwe że szatan widział CZĘŚĆ znaków wypełnionych i odczytał to jako pewnik że Isus przyszedł objąć władzę…

Wróćmy jednak do dalszych wersetów:

(5) A krew będzie kapać z drzewa i kamień wyda głos swój; narody będą zaniepokojone a gwiazdy zaczną spadać.

(6) I będzie rządził ten, którego mieszkańcy ziemi się nie spodziewają , a ptaki będą odlatywać razem;

Ponownie nie wiemy czy krew kapiąca z drzewa już była tak jak kamień wydający głos . Możemy za to śmiało powiedzieć że narody są obecnie zaniepokojone sytuacją na ziemi . Obserwujemy też dziwne pojedyncze światła na niebie jakby spadające obiektu z firmamentu. Może to są pojedyncze gwiazdy , które już spadają JEDNAK nie było jeszcze wstrząsu niebios jak mamy w Mateusza 24 i Objawieniu 6 . Te pojedyncze spadające światła na niebie mogą być tego zwiastunem czyli ZNAKIEM jak mówi nam ten werset że ” gwiazdy ZACZNĄ spadać ” . Możliwe że już zaczęły a wszelkie historyjki związane z UFO na ten temat są tylko próbą odwrócenia uwagi od Biblii.

Wers szósty jest bardzo ciekawy ponieważ mówi nam że ” będzie rządził ten, którego mieszkańcy ziemi się nie spodziewają”. To może być o Putinie , któremu już wieszczą nagłą śmierć , chorobę , pucz przeciwko niemu i wiele , wiele innych . Czas pokaże co za niespodzianka czeka ludzi w osobie tego mającego rządzić króla którego się nie spodziewają mieszkańcy ziemi.

Kolejne znaki :

(7) I morze Sodomy będzie wyrzucać ryby; i wyda ktoś w nocy głos nieznany, a wszyscy usłyszą głos jego.

(8) I nastanie także chaos w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał a dzikie bestie będą szarżować i straszyć,  a niewiasty w ciąży będą rodzić potwory:

Ogień często wybuchał zwłaszcza w tym roku gdzie płonęły lasy w Europie oraz …magazyny z żywnością głównie w USA.

Zwierzęta atakują ludzi i słyszymy o niespotykanych dotąd sytuacjach jak ataki orek na jachty co się nigdy nie zdarzało czy rekiny atakujące ludzi w takich miejscach jak na przykład…wybrzeże Anglii…

Sprawa z potworami jest ciekawa ponieważ nie znamy jeszcze długofalowych skutków szczepień Covid 19 choć rodzą się też coraz częściej upośledzone dzieci jak syjamskie bliźnięta czy poważnie zdeformowane i to od lat ! Możliwa też jest kwestia zapładniania kobiet nasieniem zwierzęcym już nie mówiąc o nasieniu anielskim czy samego szatana co skutkuje narodzinami różnych obrzydliwych hybryd o czym słyszymy jako efektach tak zwanych „tajnych projektów rządowych ” głównie w USA. Potworami możemy śmiało nazwać wszelkie nasienie węża !

Dalsze wersety :

(9) Wody słone będą znajdowane w wodach słodkich i przyjaciele będą się nawzajem zwyciężać, wtedy wszelkie przyczyny się poukrywają a mądrość wycofa się do zamknięcia swego,

(10) a wielu będzie jej szukać, ale jej nie znajdą, ale niesprawiedliwość i brak umiarkowania zwiększy się na ziemi.

(11) I jedna kraina zapyta sąsiednią: ‚Czy prawość, czy ktokolwiek, kto dobrze czyni przeszedł przez ciebie?’ Odpowiedzią będzie: ‚Nie’.

(12) I w tym czasie ludzie będą się spodziewać, a nie otrzymają: będą pracować, ale nie będzie się im powodziło.

Ostatnie masowe wymieranie ryb w Odrze ponoć spowodowało właśnie zasolenie wody słodkiej w rzece. Dalsza część wersetu mówi nam o tym że wszelkie przyczyny tego co się dzieje się poukrywają czyli będą skrzętnie ukrywane.

Wielu ma szukać prawdy ale jej nie znajdzie . Chodzi tu o tych którzy szukają bez uwzględniania Boga ponieważ każdy kto Boga szuka nie obłudnie temu daje się On znaleźć lecz jak wiemy prawie nikt Boga nie szuka tylko jak już poprzestaje na fałszywym proroku Pawle z Tarsu i jego zbawieniu z łaski bez wysiłku . A my wiemy że droga do zbawienia jest ciężka , pełna wyrzeczeń tego świata i wymaga pracy nad sobą aby zmienić swoje życie nierzadko o 180 stopni .

Wy znaleźliście Boga ponieważ Go szukaliście i nie zadawoliliście się byle czym tylko ciągle było Wam mało zrozumienia bo jesteście kim jesteście czyli wybranymi . Bóg widział Wasz upór w dążeniu do Prawdy i zostało Wam dane Słowo o Królestwie Niebios i pamiętajcie że innym go nie dano – to ogromny przywilej od Ojca naszego !

Wers dwunasty mówi że „I w tym czasie ludzie będą się spodziewać, a nie otrzymają: będą pracować, ale nie będzie się im powodziło.”

To już się zaczęło od lockdownów C-19 i stale przybiera na sile . Ludzie pracują ale są coraz biedniejsi co nazywa się terminem „inflacji” a ostatnio „stagflacji” .Prawda jest taka że to szatańskie rządy żydowskie robią to ludziom poprzez zaplanowaną politykę sztucznych kryzysów . To się dopiero rozkręca i wielu beztroskich ignorantów ślepo podążających za zaleceniami władz może przeżyć jeszcze większe uciski .

Zasada jest prosta TYLKO posłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań gwarantuje że niczego nam z potrzeb dla ciała a także i duszy czyli zrozumienia od Boga – NIE BRAKNIE.

Posłuszeństwo władzom , religią , naukowym oszustom i innym ludzkim autorytetom nie zapewnią ochrony . Bóg dopuszcza aby bezbożni poczuli Jego karanie w celu nawrócenia i tak będzie aż do samego końca tego świata do wielkiej bitwy w Dolinie Sądu ( Armagedonu) na górach izraelskich.

Sąd Boży i wypełnianie się proroctw jest skrzętnie ukrywane przed światem przez szatana który pragnie wiecznej śmierci zarówno ciała i duszy dla wszystkich ludzi na ziemi.

To ukrywanie robią szatańskie rządy poprzez niemal wszystkie media podając ludziom setki fałszywych tropów aby tylko nikt nie kojarzył tego z sądem Boga i przyjściem Króla Isusa Syna Bożego.

I tak mamy obecne bagno dezinformacji telewizyjnej , radiowej , prasowej oraz internetowej.

Jedynie Biblia podaje nam przyczyny i prawdę na na temat tego co było , co jest i co się wydarzy. Lecz nie każdemu jest dane na ten czas to rozumieć …

Izajasza

Rozdział 29:

(11) I wszystkie te rzeczy będą dla ciebie jak słowa zapieczętowanej księgi którą, jeżeli dadzą pouczonemu człowiekowi mówiąc: przeczytaj to, a on powie, nie mogę czytać ponieważ jest to zapieczętowane.

(12) I gdy się poda tę księgę w ręce człowieka niedouczonego i powiedzą mu, czytaj to; a on odpowie nie uczyłem się.

Jeżeli to czytasz , rozumiesz i pojmujesz to oznacza że zostało ci to dane od Boga.

Mateusza 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.

(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

Apostołom to dano a także wielu później w pierwszym wieku a teraz jest to DANE nam w piątym wieku !

W dalszy szóstym rozdziale Bóg udziela Ezdraszowi więcej szczegółów i więcej proroczych znaków.

(18) I rzekł: „Oto dni nadchodzą, i stanie się gdy się zbliżę do odwiedzenia mieszkańców ziemi,

(19) a gdy będę wymagał od czyniących nieprawość kary za ich nieprawość, kiedy się dopełni poniżenie Syjonu,

(20) i kiedy pieczęć zostanie umieszczona  na wieku, który ma właśnie przemijać, wtedy pokażę te owe znaki:
księgi będą otworzone przed firmamentem, i wszyscy będą je widzieć:

Mamy podany tym razem już czas.

Czas przybycia Boga jest podany jako bliski czemu towarzyszyć mają kary na tych co czynią nieprawości czyli grzeszników. Jest to również czas gdy dopełni się poniżenie Syjonu a pieczęć zostanie umieszczona na wieku co ma właśnie przeminąć.

https://zbawienie.com/jak-obliczyc-rzeczywista-date.htm

Zatem mamy już zrozumienie opieczętowania końca tego wieku , który kończy się 1 Nissan w tym roku czyli czasy końca tego wieku biegną szybko ku końcowi aby rozpoczął się czas władzy Boga z Synem na Ziemi oraz jawny sąd nad tym światem !

Koniec poniżenia Syjonu musi zatem oznaczać dopełnienie się kary na narodzie wybranym,  dosłownie wyznaczony czas niewoli plemion Jakuba czyli Słowian dobiega szybkimi krokami końca!

To jest czas obecny- czas kar i znaków .

Wróćmy do ksiąg…

Księgi będą otwarte PRZED firmamentem czyli nim ten zostanie zwinięty.

Księgi maja zostać otwarte gdy wiek dopełni kresu czyli po wzięciu wybranych .

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Wszystko się zazębia ponieważ po wzięciu do Nieba Prawda ma zostać ujawniona , możliwe że między innymi i z tych ksiąg z którymi każdy będzie mógł się zapoznać i dużo dowiedzieć.

2 Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

Czyli czekamy na Boga oraz Syna Bożego gdyż Król Isus ma przyjść po nas ” gdy pewna część znaków się wypełni ” , co już ma miejsce a mamy też blisko do końca wieku na którego zakończenie przyjdzie obiecany Mesjasz a my mamy być gotowi na mające nastąpić wcześniej wzięcie do Nieba!

2 Ezdrasza

Rozdział2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

Natomiast OFICJALNIE całemu światu Isus ma zostać ujawniony gdy już WSZYSTKIE znaki się dopełnią , łącznie ze znakiem Syna Człowieczego , zmianą światła księżyca na czerwień a słońca na czarno a na koniec zwinięciem firmamentu Niebios – co oznacza 6 pieczęć z Objawienia i wydarzenia z Mateusza 24.

NASTĄPI TO W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA TEGO WIEKU 1 NISSAN roku 481 -JUŻ PO WZIĘCIU DO NIEBA!

2 Ezdrasza

Rozdział 13:

(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza.

Rozumiemy w jak ważnej części czasów końca już jesteśmy gdy wiek zbliża się ku końcowi – to nas musi wzmocnić i wzmocniło bo potężny jest nasz Bóg!

Dalsza część znaków z szóstego rozdziału.

(21) Niemowlęta jednoroczne mówić będą swymi głosami, a kobiety z dziećmi urodzą  przedwczesne dzieci w trzecim i czwartym miesiącu a ci będą żyli i będą tańczyli.

(22) Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni.

Wers 21 mówi nam o niemowlakach urodzonych przedwcześnie , które będą chodzić a nawet tańczyć , podobnie jednoroczne dzieci będą mówić …

Wers 22 mówi nam o nadchodzącym głodzie i obecnym ‚kryzysie’ gospodarczym . Głód ten próbują wywołać władze szatana niszcząc pola upraw , magazyny z żywnością a nawet same zakłady produkcyjne . Głównie odbywa się to w USA .

Zatem widzimy że głód jest szykowany ale równocześnie Bóg zapowiada:

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(13) Niech rolnicy uprawiający ziemię płaczą, ponieważ ich nasienia upadną i ich drzewa będą zrujnowane przez chorobę, grad i przez okropną burzę.

(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim.

(15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach.

Więcej o sądzie Bożym.

Jak już wiemy czasy końca to czas KAR i ZNAKÓW . Czas na opamiętanie się grzeszników i czas naszej walki z tym światem podczas gdy wielu z nas wygrywa swe zbawienie.

(24) „Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim.” – mówi Pan.

(25) „Nie oszczędzę ich. Odstąpcie niewierzące dzieci. Nie zanieczyszczajcie świątyni mojej.”

(26) Gdyż Pan zna wszystkich, którzy grzeszą przeciw niemu: dlatego podał ich na śmierć i rzeź.

Bóg zna serca każdego i wie doskonale kto ma zginać i kiedy czas osądu danego człowieka dobiega końca . Każdy ma dane od Boga tyle czasu na tym świecie aby mógł zostać porządnie zbadany przez Boga.

2 Henocha

Rozdział 49:

Składam wam przysięgę – „Tak, tak!” – że nawet zanim ktoś był w łonie matki, Ja indywidualnie przygotowałem miejsce dla każdej duszy, a także zestaw skal i miar tego, jak długo On postanowił mu żyć w tym świecie, aby każda osoba mogła być w ten sposób zbadana.

Dalsze wersety z szóstego rozdziału:

(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni.

(24) W tym czasie przyjaciele będą prowadzić wojnę przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom, a ziemia i ją zamieszkujący będą przerażeni, a źródła fontann staną, i nie popłyną przez trzy godziny:

W wersie 23 mamy dźwięk trąby , który usłyszą wszyscy po czym będą nagle przerażeni . Możliwe że chodzi o dźwięki trąb aniołów Syna Bożego , którzy będą zbierać Jego wybranych -rodzaj męski czyli nie mogą to być wybrani do wzięcia do nieba ponieważ do nieba są wybrane również i kobiety.

Ci wybrani będą zbierani już po ukazaniu się znaku Isusa gdy narody i tak już będą przerażone wcześniejszymi wydarzeniami jak znaki na słońcu , księżycu i zwinięciu firmamentu z którego gwiazdy pospadają na ziemię.

Wers 24 mówi nam o wojnie przyjaciół przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom . Całkiem prawdopodobne wydaje nam się wystąpienie Rosji przeciwko NWO szatańskiemu gdzie nie tak dawni przyjaciele w sprawie Covid-19 szczepień teraz prowadzą OTWARTĄ wojnę między sobą jak przeciwko wrogom.W Rosji również szczepili Sputnikiem i chyba NIKT o tym nie mówi , ja nie słyszałem …

Druga część wersu jest tez bardzo ważna ponieważ mówi nam o zamknięciu podziemnych źródeł ( fontann) rzek . To się dzieje gdy tak wielkie rzeki jak Loara we Francji zamieniają się w zwykłe strumyki.

Dalsze wersety są niezmiernie ważne :

(25) „I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

Bóg mówi że każdy który pozostanie i przeżyje po tym wszystkim ten będzie oglądał koniec świata oraz zbawienie obiecane wybranym wiernym Bogu ludziom.

Bóg nie mówi że ci co pozostaną WSZYSCY przeżyją dalsze wydarzenia tylko że będą naocznymi świadkami i uczestnikami bieżących wydarzeń jakie nastąpią jak wzięcie wybranych do nieba a potem ujawnienie się Isusa oraz władza Bestii i próba jej znaku.Większość nie przeżyje dalszego sądu Boga ale ci co dożyją do momentu wzięcia wybranych do nieba ci to zobaczą.

Kolejny werset właśnie mówi nam o wydarzeniu wzięcia do nieba wybranych , które to zdarzenie zobaczy każdy kto dożyje do niego . To będzie…zbawienie tych wybranych.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Dopiero po wzięciu wybranych do nieba oszustwo zostanie zakończone a Prawda zostanie ujawniona. Możliwe że właśnie po tym wydarzeniu 144 000 zostanie przebudzone na Prawdę

Prawdę przyjmą tylko prawi i sprawiedliwi natomiast reszta tego świata będzie biadać gdy Isus zostanie ujawniony zaraz po udręce owych dni i dokonaniu się znaków.

Zachowani do tego czasu ludzie będą oglądać tych co zostaną wzięci do nieba czyli będą to ludzie którzy będą aktualnie żyli w tym czasie . Ludzie którzy dożyją do tego czasu to zobaczą a wiemy że codziennie umierają ludzie a także i ci którym szczepienie C-19 się nie przyjęło co raczej jest błogosławieństwem dla nich niż stanie się hybrydą nie zapisaną w księdze żywota od założenia świata.

Bóg wiedział już od samego początku kto kim będzie i czym będą przyszłe pokolenia!

  

1 Henocha

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

Czyli wszystko jest pod kontrolą Boga ponieważ On nadzoruje CAŁE STWORZENIE oraz swój sąd !

Z Wymienionych Ezdraszowi znaków część bez wątpienia już widzieliśmy i nie ma żadnych wątpliwości że mamy czasy końca. Żeby temu zaprzeczyć trzeba być ślepcem prowadzonym przez TV choć i TV ludziom mówi że długo już nie pożyją bo zmiany klimatu,  epidemie,  asteroidy itd .

My wiemy że Bóg niedługo odwiedzi ziemię oraz że wyśle swego Syna aby Ten rozpoczął działania zmierzające do oczyszczenia ziemi z nasienia węża i przejęcia władzy królewskiej.

I również co bardzo ważne by wyzwolić lud Boży prawdziwy Izrael czyli plemiona słowiańskie.


Nim to jednak nastąpi odbędzie się wzięcie wybranych kobiet i mężczyzn do nieba po czym nastanie ujawnienie prawdy , MOŻLIWE że księgi pod firmamentem wtedy właśnie zostaną udostępnione i każdy będzie mógł je przeczytać !!!

Wzięcie do nieba nastanie gdy niektórzy z nas będą w pracy zajęci swoimi obowiązkami !

(40)Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.To są CODZIENNE nasze zajęcia gdy każdy z nas jakoś zarabia na życie wykonując swoją pracę .

Wzięcie nastąpi PODCZAS tych zajęć gdy część z nas będzie w pracy , pracować tak jak codziennie .

A teraz pomyślmy logicznie jak nasza praca ma się do TAKICH zjawisk !

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Słońce robi się ciemne , księżyc zamienia się w krew na czerwono , gwiazdy spadają z firmamentu a on sam jest zwijany a Isus jest WIDZIALNY dla całego świata  po czym aniołowie trąbią i zgromadzają wybranych…

To zapewne będzie trwało może i kilka godzin albo i dni !

Kto w takich warunkach będzie normalnie pracował i nie przerwie swej pracy ?!

Isus wyraźnie mówi że niektórzy będą w TRAKCIE pracy i DWÓCH będzie pracować a jeden będzie wzięty a drugi nie.

Kto normalny by dalej pracował jakby ….słońce ZGASŁO a Syn Boży którego istnienie podważa cały świat OBJAWIA się na obłokach nieba  ?!

A od tego  minie jeszcze czasu do akcji aniołów bo Isus dopiero po znakach i gdy On sam się objawi to WTEDY wyśle swych aniołów po wybranych.

Wzięcie do nieba w takim razie nastąpi PRZED znakiem Isusa i dalszą serią ostatnich wydarzeń znanych nam z Mateusza 24 i Objawienia 6.

Słońce ma się zaćmić ZARAZ po udręce owych dni i nie wiemy dokładnie ILE czasu znaczy to zaraz.

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Jest taka MOŻLIWOŚĆ że wzięcie wybranych nastąpi w TRAKCIE trwanie ” zaraz po udręce owych dni ” PRZED pierwszym znakiem zaćmienia słońca !

To jest możliwe ponieważ nie znamy dnia ani godziny a Isus nakazał nam czuwać i być gotowymi na wszystko .

Dużo ostatnio mówi się o usunięciu syjonistów od władzy co ma skutkować lepszym życiem dla narodów . Jedno jest pewne – pracę mieć będziemy gdy nastanie wzięcie do nieba a cały świat nie będzie się tego spodziewał tak jak w czasach Noego potop zaskoczył wszystkich poza Noem i jego rodziną.

Dlatego potrzeba czuwania na wydarzenia światowe w oparciu o Biblię jest niezbędna dla nas tak jak niezbędne jest nasze CAŁKOWITE posłuszeństwo wobec Przykazań abyśmy nie zostali pominięci.

Musimy stale pilnować się aby żyć tak jakby każdy dzień miałby być tym dniem wtedy będziemy gotowi czyli nie ŁAMAĆ Bożych Przykazań bo Syn Człowieczy „przyjdzie” po nas kiedy się nie spodziewamy ! To może być każda chwila i cała akcja zostanie przeprowadzone bardzo szybko i w jednym czasie aby szatan nie zdążył nawet spróbować temu przeszkodzić.

Pamiętajcie że zostaniecie zabrani DOSŁOWNIE z miejsca pracy podczas wykonywania codziennych czynności. To się nazywa niespodziewaną niespodzianką ! Gdyby przed wzięciem miały nastać spodziewane znaki to nie była by to już niespodziewana i szybka akcja jak to opisał nam Syn Boży.

Dopiero po wzięciu wybranych dokona się reszta znaków a sam Syn Boży Isus Chrystus zostanie ujawniony już całemu światu jak mówią proroctwa.

To będzie czas przejęcia przez Isusa władzy na Ziemi o którą będzie On walczył z wrogami – czas ujawnienia się Syna Bożego to ZAKOŃCZENIE tego wieku – jego koniec.

Wzięcie wybranych nastąpi przed końcem tego wieku!

2 Ezdrasza
Rozdział 13
(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza.

Matusza rozdział 24 oraz Objawienie rozdział 6 mówią nam o ostatnich znakach i powrocie samego Syna Bożego.

Mateusza 24

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Objawienie 6:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

Jako pierwsze powstaje trzęsienie ziemi.

Słońce się zaćmi czyli pociemnieje na całym swym okręgu jak ciemny wór zatem zrobi się …CIEMNOŚĆ na ziemi .

Księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem tylko zrobi się czerwony jak krew na całym swym okręgu.

Niebo zostanie wstrząśnięte a gwiazdy spadną z niego wskutek tych wstrząsów jak figi spadają z drzewa gdy wiatr gwałtowny zawieje. Niebo będzie się trząść ! Kto w takiej sytuacji będzie nadal pracował jak gdyby nigdy nic ?!

Następnie sam firmament zostaje zwinięty a wtedy logicznym jest że to co NAD nim będzie widoczne dla każdego !

Mateusza 24:

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Objawienie 6:

(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Od tego momentu NIKT na ziemi nie będzie miał JUŻ żadnego argumentu na dalsze PODWAŻANIE istnienia Boga Wszechmogącego !

Nastanie jawny sąd Boga nad każdym.

Będzie to możliwe ponieważ Bóg z Synem zostaną ujawnieni a władza zostanie DANA Bestii aby każdy mógł przejść próbę na dalsze życie . Wtedy się okaże kto kocha ten świat a kto go nienawidzi.

Mateusz 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Będzie to czas jawnej woli Boga i wybór będzie przejrzysty i widoczny dla każdego kto dożyje do tego czasu.

A my drodzy bracia i siostry dalej wiernie kroczmy wąską drogą oraz czuwajmy bo nie znamy dnia ani godziny .

Wiemy że mamy już czas końca tego wieku i jesteśmy w trakcie kar oraz znaków .

Wiemy że nim dopełnią się znaki i słońce pociemnieje nastanie wzięcie do nieba .

Czyli drodzy Bogu naszemu bracia i siostry wiemy że czas bliski zatem bądźmy gotowi na nasze przeznaczenie !

Jesteśmy w momencie w czasie gdy znaki i kary od Boga są widoczne a dni SZYBKO zmierzają do KOŃCA tego wieku i przyjścia przed tym po nas Syna Bożego Isusa Chrystusa!

Co nam zatem pozostaje ?

Czuwać i być gotowymi całym sobą bo nie znamy dnia i godziny a czasu do końca wieku pozostało BARDZO MAŁO !

Reklama