Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota , które jest w raju Bożym.

Temat za który tym razem się wziąłem jest trudny ze względu na ogromną masę kłamstw którymi karmili nas od urodzenia . Uczono nas fałszywego kształtu ziemi i rozmieszczenia kontynentów co przeszkadza nam widzieć rzeczy takimi jakie są naprawdę.

Będę się opierał na Biblii ponieważ tam jest Prawda.

Poniżej stara mapa pokazująca nam tak zwany biegun północny ze źródłem elektromagnetyzmu ziemi jako wielką górą lub skałą o której wspominają wszystkie kultury.

Powyższa mapa pochodzi oficjalnie z 16 wieku a autorstwo przypisuje się belgijskiemu kartografowi Geraldowi Merkatorowi . Umieszczono ją w filmie Ewaranona , ostatnim z serii ” co się wydarzyło na ziemi ?”. Prywatnie uważam że ten człowiek po wydaniu pierwszej serii chodzi w kółko co jest wynikiem totalnego braku zrozumienia od Boga lub projektu wrogów Boga…

Niemniej film ten ułatwił nam rozpoznanie wielkiego oszustwa „bieguna północnego” :

Tyle jeśli chodzi o źródła ‚tego świata’ .

Biblia jest bardzo konkretna w każdej dziedzinie i w kwestii Raju Bożego i centrum ziemi również.

Syn Boży powiedział że w Raju jest drzewo żywota z którego da On spożywać wybranym wiernym Bogu ludziom , którzy zwyciężą ten świat.

Objawienie 2:

(8) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Mamy konkretną informację od Syna Bożego o Raju gdzie jest już zasadzone i przygotowane drzewo życia dla wybranych .

Wszystkie religie i naukowe katedry ukrywają fakt że Raj Boży nadal istnieje i ze jest fizycznym miejscem na ziemi , płaskiej ziemi z czterema narożnikami , solidnym fundamentem i wielką górą z tronem Bożym w centrum ziemi.

Henoch daje nam kilka opisów Raju Bożego .

1 Księga Henocha

24.

1 Stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc.

2 Podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. [Widziałem też] drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokie i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej.

3 Siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi. Pokrywały ją wokoło pachnące drzewa.

4 Było między nimi drzewo, jakiego nigdy nie wąchałem i żadne z nich ani żadne inne nie było doń podobne. Pachniało wonniej niż jakakolwiek woń, a jego liście, kwiaty i drewno nigdy nie usychają. Owoce jego podobne są do kiści daktyli palmy.

5 Następnie powiedziałem: „Oto piękne drzewo! Piękne ku wejrzeniu i przyjemne są jego liście, a owoc jego bardzo rozkoszny z wyglądu”.

25.

1 Następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł: „Henochu! Dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć?”

2 Wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem: „Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo”.

3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

4 A to piękne wonne drzewo – żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [ wszystko] do końca na wieki – zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.

5 Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Króla.

6 Wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym [miejscu]. Miły zapach tego drzewa [przeniknie] ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną”.

7 Wówczas błogosławiłem Pana Chwały, Wiecznego Króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną.

Henoch relacjonuje nam swoimi oczami co widział.

Góra „płonąca ogniem dzień i noc ” sugeruje nam potężne źródło mocy dające światło a może i ciepło. Góra ta jest siódmą górą stojącą po środku a nad nią „coś na kształt tronu”.

Archanioł Michał mówi Henochowi że góra ta z tronem Bożym jest święta i na nim zasiądzie Bóg gdy nawiedzi w swej dobroci ziemię. Wokół góry są pachnące drzewa pomiędzy którymi jest drzewo życia z którego wybrani otrzymają życie. Syn Boży nam potwierdza w Objawieniu czyli setki lat później niż spisana wizja Henocha że drzewo życia jest w raju Bożym i jego owoce czekają na spożycie przez wybranych !

Ten opis z Henocha jest bardzo istotny ponieważ mówi nam że wokół góry Bożej tętni życie – to jest właśnie zamknięty Raj Boży z którego wygnano Adama Ewę.

Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na mapę zauważymy że domniemany wir ma być wokół skały „Rupes Nigra” czyli góry Bożej. W ten sposób Bóg mógł zamknąć Raj !

Rodzaju Rozdział 3:

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Bóg umieścił tam cherubów aby strzegli „płomienistego wirującego miecza” , który blokował dostęp do drzewa życia na górze Bożej w Ogrodzie Eden !

Nie wiemy jaka jest powierzchnia siedmiu gór Bożych i terenów wokół . Wiemy natomiast że „wirujący ognisty miecz ” strzeże drogi do Raju i Jego tajemnic. Możliwe że wielki wir wodny jest rezultatem tych „wirujących mieczy” możliwe że napędzanych energią elektromagnetyczną z góry Bożej sięgającej fundamentów ziemi. Ale o tym później …

2 Henocha 28: Co było w środku ziemi, nazwałem otchłanią.

W centrum ziemi jest wejście do otchłani pod ziemię gdzie gromadzą się wszystkie wody.

Przed potopem nie było oceanów a woda wypływająca z Ogrodu Eden oraz para wodna z doskonale nawilżonej gleby nawadniały całą ziemię . Klimat był inny a ludzie dożywali do 1000 lat . Po potopie to się zmieniło i wejście do otchłani które otacza Ogród Eden zaczęło wchłaniać wodę z mórz i oceanów aby wydalać ją na krawędziach ziemi.

1 Henocha

Rozdział 18:

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

9 Ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach.

10 Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem.

Wers 10 mówi nam o krańcach ziemi gdzie wody wypływają z otchłani i łączą się ze sobą . Prawdopodobnie wody zasysane przez wir wokół Raju wypływają z powrotem na krańcach ziemi , tam gdzie są podwaliny nieboskłonu. Poniższe wersety zdają się nam to potwierdzać :

Rozdział 17:

7 Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej otchłani.

8 Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchłani.

Wróćmy do rozdziału 18 wersu 8 :

8 Środkowa [góra] sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru.

Znowu mamy opis środkowej góry w Raju Bożym sięgającą nieba na której jest tron Boży . Góra jest z Antymonu o którym mamy niewiele informacji :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antymon

Natomiast tron Boży jest z szafiru . Szafir ma wykorzystanie przy różnych laserach o wyjątkowych emisjach długości różnych fal.

Możliwe że ten Antymon połączony z szafirem jest silnym przewodnikiem dla energii Bożej którą Bóg zawarł pod ziemią i z której uczynił solidne fundamenty – czarna niezwykle mocna substancja o potężnej mocy elektromagnetycznej zapewniającej ziemi jej pole torusa .

Nie jestem specem ale ogrom stworzenia Bożego i pomysłowość Boga mnie wręcz wciskają w krzesło a siedzę na nim od kilku godzin już !

2 Księga Henocha

Rozdział 26:

„Zawołałem po raz drugi do najniższych rzeczy i powiedziałem: ‚Niech jedna z niewidzialnych rzeczy wyjdzie jako solidna”. I wynurzył się Arkhas, solidny, ciężki i bardzo czarny Powiedziałem: „Zdezintegruj się, Arkhasie, i niech stanie się widoczne to, co się narodziło z ciebie!” I on się zdezintegrował, wyszedł wiek, mroczny, bardzo wielki, niosący stworzenie wszystkich niższych rzeczy. I widziałem, jakie to było dobre. Powiedziałem do niego: „Zejdź nisko i stań się solidnym! I stań się fundamentem najniższych rzeczy! I on powstał i przyszedł i stał się solidny, i stał się fundamentem rzeczy najniższych, i nie ma nic niższego od ciemności, z wyjątkiem samej nicości.

Niezwykle mocny , solidny i czarny Arkhas czyli fundament całego stworzenia !

Zapewne z niego jest cała energia elektromagnetyczna ziemi.

Poza niezwykle ciężką ciemnością będącą fundamentem stworzenia nie ma niczego więcej poza ….NICOŚCIĄ . To samo jest na górze i poza jasnością nie ma niczego więcej – Gnoza szatana o czymś więcej to kłamstwo buntu wobec Boga…

Mamy jeszcze dokładniejszy opis Raju w innym fragmencie Henocha:

2 Księga Henocha

Rozdział 8:

Tamci mężowie zabrali mnie stamtąd i zaprowadzili mnie na górę do trzeciego nieba i posadzili mnie tam. Kiedy patrzyłem na dół widziałem Raj. I to miejsce było niewyobrażalnie przyjemne.

Widziałem drzewa w pełnych kwiatach. Ich owoce były dojrzałe i pięknie pachnące z każdym pokarmem na polu i wydzielające obficie przyjemny zapach.

Pomiędzy nimi było drzewo życia, w miejscu, gdzie Pan odpoczywa, kiedy udaje się do Raju. To drzewo jest niewypowiedzianie przyjemne i pięknego zapachu, bardziej piękne niż jakakolwiek inna stworzona rzecz, która istnieje.

Ze wszystkich stron wygląda jak złoto i karmazyn w formie ognia. Ono pokrywa cały Raj i posiada coś z każdego drzewa sadu i każdego owocu. Jego korzeń jest w Raju przy wyjściu, które prowadzi ku Ziemi.

Henoch będąc na trzecim kręgu niebiańskim widział poniżej Raj Boży a to oznacza że Raj jest otwarty dla trzeciego nieba . Korzeń drzewa jest przy wyjściu które prowadzi ku ziemi . Jak już wiemy wyjście jest strzeżone przez cherubów strzegących „miecza ognistego i wirującego’ . Jeżeli jest tam wir wodny to Boży aniołowie mają kontrolę nad nim i siły zła wejścia nie sforsują nigdy !

Bóg odpoczywa przy drzewie życia gdy udaje się do Raju .

Czy obecni mieszkańcy Raju mogą z Nim rozmawiać ?! Tego nie wiemy ale jeżeli mamy przed sobą całą wieczność to na pewno będzie nam dana kiedyś na jakimś etapie ….ROZMOWA z samym Ojcem Bogiem Wszechmogącym !

Jak już wiemy drzewo życia rośnie przy górze Bożej na której Bóg ma też swój tron z szafiru. Tam chciał zasiąść szatan ! Ale o tym później…

2 Księga Henocha

Rozdział 42:

Wstąpiłem na wschód, do raju Eden, gdzie odpoczynek jest przygotowany dla sprawiedliwych. Jest otwarty aż do trzeciego nieba, ale jest zamknięty od tego świata. Strażnicy są wyznaczani przy bardzo wielkiej bramie na wschód od słońca, aniołowie ognia śpiewający pieśni zwycięstwa, nigdy nie milczą, radując się z przybycia sprawiedliwych.

Raj jest zamknięty od tego świata ale jest otwarty aż do trzeciego nieba . Nawet nie możemy sobie wyobrazić jak to wszystko funkcjonuje i na jakich zasadach ! Wiemy że nie ma dostępu do Raju z tego świata bo Bóg skutecznie to uniemożliwił ludziom aby przypadkiem nie zjedli owocu z drzewa życia . Aniołowie zarządzający Rajem witają też przybywających sprawiedliwych !

Rodzaju 3:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się jak my: poznał dobro i zło, ale teraz żeby tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żyłby na wieczność!

(23) Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty.

(24) I wypędził Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Raj był zamknięty przed potopem i jest nadal teraz po potopie. Jeżeli teraz po potopie wokół Raju jest potężny wir zasysający wodę do otchłani pod ziemię to nikt się tam z ziemi nie dostanie chyba że z rozkazu Boga.

Wiemy też że do Raju przybywają wybrani sprawiedliwi ale tym też później…

Rodzaju 2:

(8) Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.

(9) I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

(10) A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi.

(11) Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto,

(12) A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.

(13) Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz.

(14) A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Przed potopem z Edenu wypływała rzeka żywej wody rozdzielającą się na cztery odnogi na cztery strony świata . Po potopie układ ziemi się zmienił i rzeka Eufrat nie ma już swych źródeł w Raju .

Mamy również informację że Bóg zabrał Melchisedeka do Raju aby nie zginął w nadchodzącym potopie co mocno sugeruje że wody potopu nie dosięgły Edenu . Elektromagnetyczna święta góra Boża mogła skutecznie powstrzymać masy wody przed zalaniem Raju .

2 Księga Henocha

72

Stało się to, gdy dziecko przeżyło 40 dni w namiocie Nira, Pan powiedział do archanioła Gabriela: „Zejdź na ziemię do kapłana Nira i weź dziecko Melchizedeka, który jest z nim. Umieść go w raju Edenu na przechowanie. Czas już się zbliża i wyleję całą wodę na ziemię i wszystko, co jest na ziemi, zginie, a Ja je odbuduję, a Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. I wzbudzę go jeszcze raz i Melchizedek będzie głową kapłanów w tym pokoleniu. Gabriel pośpieszył i przyleciał na dół, gdy była noc. A Nir spał tej nocy na swoim łóżku, Gabriel ukazał mu się i rzekł do niego: „Tak mówi Pan: Nirze! Przyprowadź mi dziecko, które ci powierzyłem. „

Nir nie zdawał sobie sprawy, kto do niego mówi, a jego serce było zmieszane. I powiedział: „Kiedy ludzie dowiedzą się o dziecku, wtedy go pojmą i zabiją, ponieważ serce tych ludzi jest zwodnicze przed obliczem Pana”. Wtedy odpowiedział Gabrielowi i powiedział: „Dziecko nie jest ze mną i nie wiem, kto do mnie mówi”.

Gabriel odpowiedział mu: „Nie lękaj się, Nirze, jestem archaniołem Gabrielem, Pan posłał mnie, i oto, wezmę dziś twoje dziecko, pójdę z nim i umieszczę go w raju Edenie”.

Poniżej mamy kolejny opis Raju ;

1 Księga Henocha

Rozdział 26.

1 Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z naciętego drzewa.

2 Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi.

3 Ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok.

4 Po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech [gór] były inne głębokie i suche doliny.

5 Wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa.

6 Podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem.

Mamy świętą górę i doliny z twardej skały z drzewami pośród dobrze nawodnionej i żyznej ziemi.

27.

1 Wtedy zapytałem: „Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?”

2 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

3 W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana Chwały, Wiecznego Króla.

4 W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

5 Wówczas ja sam błogosławiłem Pana Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.

W jednej z dolin zostaną zgromadzeni wszyscy niegodziwcy których Bóg wtrąci pod ziemię na męki . To jest logiczne skoro z Raju blisko do wejścia do Otchłani .

Mamy też proroctwo że w dniach ostatecznych wybrani sprawiedliwi będą w Raju Bożym błogosławić Boga za Jego sprawiedliwy sąd i wynikające z niego zbawienie dla nich !

25:3 Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.

Bóg zasiądzie w centrum ziemi na świętej górze na swym tronie !

Teraz rozumiemy dlaczego jest zakaz nawet lotów w pobliżu tak zwanej Arktyki . Oni nienawidzą tych rejonów do tego stopnia że sataniści czczą Wchód , Zachód i Południe a o Północy najchętniej by nic nie mówili – udają że to miejsce nie istnieje a Google map pokazuje tylko wodę i nic więcej .

Raj Boży przypomina im na każdym kroku obiecane nam zbawienie !

2 Henocha

Rozdział 8:

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem i niezniszczalnym. Wychodzą dwa strumienie, jeden wydaje miód i mleko, a drugi jest źródłem wydającym olej i wino i jest podzielony na cztery części. One krążą dookoła w cichym ruchu wychodzą do Raju Edenu, między zepsuciem i  niezniszczalnością.

Stamtąd razem dzielą się na czterdzieści części i postępują w skromnej ziemi. Mają obroty w swym cyklu, podobnie jak inne elementy atmosferyczne.

Raj istnieje pomiędzy zepsuciem a niezniszczalnym . Zepsuciem jest ten obecny świat na ziemi a niezniszczalnym jest niebo dla którego Raj jest otwarty.

Mamy kolejny opis strumienia dzielącego się na cztery części , które następnie dzielą się na 40 części zgodnie z liczbą terytoriów ziemi. Sataniści na swojej mapie ONZ mają 33 strefy podziału ziemi.Widzimy jak nas oszukują .Biblia mówi nam o 40 częściach ze swoimi cyklami jak reszta elementów atmosferycznych .

Jak my jesteśmy pozbawieni tej Bożej wiedzy o naszej pięknej ziemi nad którą mieli panować Adam z Ewą . Ogród Eden jest w jej centrum a oni mieli go strzec i stamtąd władać ziemią lecz szatan to wszystko zniszczył korzystając z ignorancji Ewy i miłości Adama do swej żony .

Szatan chciał zasiąść na świętej górze Boga w Edenie i być władcą nieba i ziemi !

Poniższa część proroctwa JUŻ się wypełniła !

Izajasza

Rozdział 14:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

Ten plan całkowicie się szatanowi nie udał a teraz gdy jest już wyrzucony z nieba raz na zawsze , czasu ma niewiele – Słuszny jest Twój wyrok na nim Panie Boże nasz !

Spójrzmy jeszcze raz na starą mapę :

Trzecia podróż Henocha ukazuje nam góry które musi pokonać aby dotrzeć do Raju Edenu. Możliwe że te góry są nam przedstawione na mapie jako te otaczające cztery kontynenty ( duże wyspy)

28.

1 Stamtąd udałem się na wschód pośrodku górzystej pustyni. Zobaczyłem, że była to samotnia. Było tam tylko miejsce

2 zalesione drzewami. Z góry spływała woda.

3 Wyglądało to jak obfity potok wody, który doprowadzał do tego miejsca wodę i rosę czy to z południa, czy z północy.

29.

1 Poszedłem na inne miejsce na pustyni kierując się ku wschodniej stronie góry.

2 Zobaczyłem pachnące drzewa, które wydawały aromat kadzidła i mirry. Drzewa podobne były do migdałowców.

30.

1 Za tymi górami udałem się ku wschodowi i ujrzałem inną wielką roślinę i rów wody.

2 Nad nim znajdowała się roślina mająca wygląd pachnącej rośliny podobnej do drzewa mastyksu.

3 Po bokach tych dolin ujrzałem pachnący cynamon. Stąd udałem się w kierunku wschodnim.

31.

1 Ujrzałem inną górę porośniętą drzewami. Wypływała stamtąd woda i wypływał z niej jakby nektar o nazwie sarara i galbanum.

2 Poza tą górą ujrzałem inną górę, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te były pełne [owocu] twardego jak migdał.

3 Kiedy rozłupie się ten owoc, jego zapach przewyższa wszystkie inne wonności.

32.

1 Za tymi górami, kiedy wzrok zwróciłem ku górom na północy, zobaczyłem siedem gór pełnych miłego nardu, żywicy, cynamonu i pieprzu.

2 Stamtąd udałem się szczytami tych gór daleko na wschód, poszedłem poza Morze Czerwone, oddaliłem się od niego i dotarłem aż do krainy ciemności.

3 Przyszedłem do Ogrodu Sprawiedliwości i ujrzałem poza tymi drzewami wiele rosnących tam wielkich drzew, pachnących słodko, wielkich, bardzo pięknych i wspaniałych oraz drzewo mądrości, z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość.

4 Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko.

5 I powiedziałem: „To drzewo jest piękne! Jak piękny i przyjemny jest jego widok!”

6 Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”.

Adam z Ewą nie byli GOTOWI aby zjeść z drzewa poznania dobra i zła czyli drzewa mądrości !

Szatan wiedział jak to się skończy – że poznają oni że są nadzy i do czego to doprowadzi . Ewa zdała sobie sprawę ze swej seksualności przy szatanie a po wszystkim dała swemu mężowi by i ten jadł gdy była już z nim sama bez węża .

Ewa straciła dziewictwo z szatanem i jej pierworodny Kain miał geny pierwszej hybrydy na ziemi. Taki podły plan szatana aby wyeliminować konkurenta do władzy w Edenie !

Należy wspomnieć że drzewo mądrości z którego zjedli Adam i Ewa nie jest drzewem życia . Oba rosną w Edenie .

Wracając do opisów i mapy

Henoch opisuje nam ziemię wokół Ogrodu Eden , możliwe że to są te cztery kawałki lądu z mapy …

Opis Raju znowu mówi nam o siedmiu górach na północy. Jest tam pomiędzy innymi drzewami również i drzewo mądrości z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość . Adam i Ewa byli jak …dzieci , naiwni i daleko było im do świętych mędrców aby móc jeść owoc z drzewa poznania dobra i zła.

To tak jak czterolatkowi dać ogień w stodole pełnej suchego siana – nie użyje ognia właściwie , nie przewidzi zagrożenia i nie będzie pamiętaj ostrzeżeń ojca aby nie nie bawić się zapałkami !

Adam z Ewą poznali że byli nadzy w ZŁYM czasie ! To nie był czas wyznaczony im przez Boga aby odkryli swoją nagość …. Bóg jako Ojciec zakazał im jeść owoc z tego drzewa a oni to zlekceważyli -Tak Bóg poddał ich próbie , resztę znamy i jest to nauczka jaką ludzkość nigdy nie zapomni !

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

Wróćmy do Raju …

2 Henocha

Rozdział 8:

Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: „Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!” I ci mężowie powiedzieli do mnie:

Aniołowie opiekują się tym miejscem i mają tam swoje mieszkanie razem ze sprawiedliwymi !

Każde drzewo owocuje i każde miejsce jest dobrze nawodnione oraz błogosławione. Jak się już domyślamy również i z poprzednich opisów ….nie jest tam zimno !

Nie potrzeba tam światła słonecznego aby był wspaniały klimat do życia !

Jak wiemy słońce nie sięga aż na tyle na północ aby mogły się tam utrzymać tak wspaniałe warunki dla życia i to tak odmiennego niż mamy teraz na ziemi . W Edenie prawdopodobnie są warunki i rośliny łącznie z drzewami jakie były na ziemi przed potopem . Dlatego Bóg nazwał Eden „odnowieniem ziemi” …

2 Henocha

Rozdział 30:

Trzeciego dnia rozkazałem ziemi, aby uczyniła drzewa, duże i owocujące oraz góry – wszelkiego rodzaju słodką trawę i wszelkiego rodzaju siane ziarno. Rozłożyłem raj jako ogród i zamknąłem go. W ten sposób stworzyłem odnowienie ziemi, a nastał wieczór i nadszedł ranek – czwarty dzień.

Źródłem ciepła Raju Bożego może fakt że jest on otwarty dla nieba i stamtąd jest tam światłość i ciepło . Możliwe że góra Boża emituje ciepło i światło potrzebne do życia. Sam Bóg błogosławi temu miejscu dlatego jest nazwane błogosławionym !

To nie żadna lodowa pustynia , choć sataniści nawet i tego nam odmawiają wmawiając że tereny centrum ziemi to pokruszony lód na wodzie gdzie nic nie ma , gdzie nie ma czego szukać ani nawet się interesować . Zamiast tego rzucają nam opowieści o Antarktydzie z piramidami i nutką niepewności co do tego co się tam kryję . Może Bestia wyszła z Otchłani właśnie na krańcach ziemi i stamtąd nadejdzie… Stąd ta cała agenda „Antarktydy” z opowieściami Admirała Byrona…

Ale wróćmy do Raju , ponownie !

Rozdział 9:

O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Powiedziane jest że Raj jest przygotowany dla ludzi prawych , których dusze okazały się na tyle czyste aby móc tam żyć ….po śmierci !

W 1 Henocha mamy o wiele więcej szczegółów .

Przeczytajmy uważnie :

Rozdział 9:

3 Wówczas obłok i wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba.

4 Tam zobaczyłem inne widzenie: Siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych.

5 Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków.

6 W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [ trwać] będzie przed Nim na wieki wieków.

7 Pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed Nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pana Duchów. Sprawiedliwość przed Nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed Nim.

8 Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów.

9 W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana Duchów.

10 Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem Go i wielbiłem mówiąc: „Błogosławiony! Bądź błogosławiony od początku i na wieki”.

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

12 Błogosławią Cię ci, którzy nie śpią i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc: Święty, Święty, Święty! Pan Duchów napełnia ziemię duchów.

13 Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc: „Błogosławiony! Błogosławione imię Pana na wieki”.

14 Twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć!

Ze skraju nieba Henoch podziwia Raj Boży . Jak wiemy niebo jest tam otwarte .

W Raju razem z aniołami przebywają święci , sprawiedliwi i wybrani z przeszłości którzy swoim życiem wiernym Bogu zasłużyli na nagrodę życia po śmierci w Raju Bożym . Jakie mają ciała ? Tego nie wiemy . Wiemy tylko że tam ŻYJĄ a nie śpią . Śpią ci którzy nie żyją i czekają na zmartwychwstanie i sąd .

Ci żyjący tam wybrani mają chwalebny wygląd emitujący światło !

Henoch został za życia wzięty do nieba podobnie jak Ezdrasz i Eliasz lecz o reszcie sprawiedliwych na kartach Biblii jest mowa że „odeszli do przodków swoich” . Więcej o tym w starszym artykule :

Bardzo krótkie podsumowanie bracia i siostry .

Jak sami czytaliście Raj istnieje i jest już pod kontrolą Syn Bożego Isusa , który zwycięzcy da spożywać z drzewa życia . To oznacza nieśmiertelność czyli życie wieczne .

Wszystkie opisy umiejscowiają oraz poważnie sugerują nam miejsce Raju w centrum ziemi czyli na tak zwanym biegunie północnym.

Mało tego ! Opisy z Henocha mówią nam że Raj jest …zamieszkany przez świętych i wybranych.

Możemy sobie tylko wyobrazić jak taka rewelacja wpłyneła by na ludzi i jakie problemy miałyby władzę wtedy !

Wiemy że w centrum ziemi jest góra Boża wokół której jest dobrze nawodniona i błogosławiona otwarta dla nieba ziemia w której żyją wybrani ludzie . To miejsce jest nazywane Ogrodem Sprawiedliwości czyli Rajem Eden.

Wokół Raju jest wirujący ognisty miecz ( możliwe że chodzi o wir ) który odgradza Ogród od tego świata.

Prawdą jest że Raj tam jest i władzę panicznie boją się prawdy o tym miejscu !

Możliwe że zostaniemy tam zabrani aby zjeść owoc z drzewa żywota po czym zostaniemy przemienieni na wzór Henocha aby móc podróżować do Królestwa Niebios !

Biblia mówi że to wydarzenie będzie oglądane przez ludzi na całym świecie jako dowód koronny i świadectwo na wspaniałe plany Boga , które od tego momentu nie będą już dłużej ukrywane przez żadne władzę !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

(25) „I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

Proroctwo wyraźnie mówi o ludziach żyjących w czasach końca którzy nie byli nigdy martwi czyli ….o nas bracia i siostry !

A wszystkiego o Raju dowiemy się w wyznaczonym przez Boga czasie – bądźmy cierpliwi w przeciwieństwie do pierwszej pary ludzkiej !

Czuwajmy i kroczmy wiernie dalej ścieżką żywota objawioną nam wszystkim przez Ducha Boga Wszechmogącego abyśmy mogli wkroczyć w nowe życie z nowymi obowiązkami w służbie Bogu i Królowi Isusowi .