Koniec rządów węża z Edenu.

Wstęp.

Postanowiłem napisać nowy artykuł zamiast pisać dodatek do starego w którym podałem wyjaśnienia szatańskiego spisku i oszustwa pod nazwą „pandemia Covid 19”

Szatan próbował wymóc na Bogu swoje oszustwo możliwe że chcąc w ten sposób zastąpić sąd Boży 42 miesięcy z dobrowolnym wyborem pomiędzy Bogiem i Jego Prawem a Bestią i jej znamieniem oznaczającym bałwochwalczy pokłon wraz z bezbożnym stylem życia w opozycji do prawego życia jakie Bóg przewidział dla ludzi.

Poniższy artykuł napisałem w przededniu początku szczepień w Polsce to jest Grudniu 2020 (fałszywego) roku :

Cel szczepionki

Artykuł zawiera ostrzeżenie przed wzięciem szczepionki z równoczesnym wyjaśnieniem że szczepienie Covid 19 nie jest znamieniem Bestii tylko próbą oszustwa szatana oraz próbą zaufania do Boga dla nas.

Dziś już wiemy więcej o tym i wiele się zmieniło w świetle wydarzeń jakie mają miejsce teraz , to znaczy otwarty już bunt niemal całego świata przeciwko szatanowi i jego ośrodkom władzy w Rzymie i w USA .

Ten bunt jest spowodowany wypełnianiem się Bożego proroctwa z Objawienia :

Rozdział 17:

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii.(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów – ci, którzy są z Nim, to powołani, wybrani i wierni.(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się Nierządnica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże.(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

To się już zaczęło i Rosja jest pod kontrolą owej Bestii która otwarcie dąży już do zastąpienia  Watykanu ( Wielkiej Nierządnicy) oraz USA na arenie światowej władzy.  Do Bestii należą też już Chiny  które praktycznie prowadzą już wojnę przeciwko USA aż w końcu je zaatakują i  zniszczą wykonując tym wyrok Boży na tym imperium zła.

Nowi królowie czyli nowe władze poszczególnych krajów świata są coraz bardziej przeciwni polityce USA i dominacji dolara jako waluty światowej – To już się rozpoczęło w skutek tak zwanych sankcji na Rosję przy okazji toczonej obecnie wojny na Ukrainie . Indie , Chiny i Rosja zaczęły rozliczać swój handel w rodzimych walutach i dołączyły do nich kraje OPEC jak Arabia Saudyjska i ZEA i w ślad za nimi idą tak zwane kraje trzeciego świata.

Rosja wykonuje też już pierwsze kroki ku Jerusalem !

https://www-jpost-com.translate.goog/israel-news/article-704490?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Jak wiemy gdzieś w świętym mieście Boga , bestia postawi swój posąg czyli obrzydliwość czyniącą spustoszenie :

Mateusza 24:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa…(16)… wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

Jest to ostrzeżenie dla naszych braci z Judy.

Covid -19 pierwszym rozdziałem końca władzy szatana !

Wraz z wprowadzeniem Covid 19 na całym świecie rozpoczął się okres czasów końca w którym Bóg zaczął już czynić POWAŻNE przygotowania do swego sądu nad ziemią – Bardzo ważny artykuł który musisz koniecznie przeczytać nim przejdziesz dalej…

Szatan wykonując ruch z Covid- 19 przypieczętował swój los , choć nadal walczy a raczej wije się , syczy i pluje jadem jak na węża przystało!

Covid -19 zapoczątkował serię wypełniania się proroctw Bożych zapowiedzianych przez Boga jako znaków Jego sądu oraz przyjścia Mesjasza Isusa Syna Bożego !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 5:

(1) Odnośnie znaków: oto nadchodzą dni, w których mieszkańcy ziemi będą w szponach wielkiego terroru, a droga prawdy będzie ukryta a kraina będzie niepłodna w wierze.(2) Rozmnoży się bezprawie bardziej, niż to kiedykolwiek widziałeś czy słyszałeś.

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Wraz z upływem czasu tak zwanej epidemii obserwowaliśmy właśnie chwiejność przywódców wobec oficjalnej koronawirusowej narracji już nie mówiąc o OGÓLNOŚWIATOWYM wzburzeniu ludzi wobec tak zwanych całkowicie niepotrzebnych restrykcji i szczepień . Anarchia książąt także zaczynała kiełkować a obecnie na największym przykładzie czyli Rosji  widzimy już jej pełny rozkwit…

Następne wersety są bardziej szczegółowe i nie ma mowy o ŻADNEJ pomyłce ponieważ mamy proroczo zapowiedziany już ponad 1000 lat temu ogólnoświatowy „lockdown” jaki zaserwowały nam władzę ostatnimi czasy !

Rozdział 15:

(13) Niech rolnicy uprawiający ziemię płaczą, ponieważ ich nasienia upadną i ich drzewa będą zrujnowane przez chorobę, grad i przez okropną burzę.(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim.(15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach.(16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców.(17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł.(18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu.(19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował  ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku.

To proroctwo jest o wiele bardziej szczegółowe ponieważ ono jest cały czas w ….TRAKCIE REALIZACJI !

Zamieszki i brak szacunku dla polityków czy królów obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata na całym świecie aż doszło do kulminacji w Kanadzie gdzie ludzie publicznie odmówili modlitwę „Ojcze nasz ” przeganiając tym szatańską policję !

Werset 17 mówi nam o tak zwanych „lockdownach” i NIKT temu nie da rady zaprzeczyć dlatego religie i pawłowi religiańci milczą !

Werset 18 mówi nam o strachu ludzi i niszczeniu domów co dalej rozwija wers 19 który mówi już o głodzie !

W Szanghaju w Chinach mamy obecnie taki „lockdown” w którym ludzie już głodują choć celem tego może być blokada przez rząd Chin największego portu aby zakłócić dostawy światowe a głównie dla USA gdzie głód to tylko kwestia czasu i wers 18 właśnie o tym nam mówi że tak będzie . Mamy płynne przejście z Covid -19 do wielkiego ucisku w miastach z powodu głodu !

Poniżej artykuł o niszczeniu magazynów z żywnością właśnie w USA , dodajmy dwa do dwóch …

https://www-newstarget-com.translate.goog/2022-04-22-pattern-of-fires-striking-food-facilities-across-the-usa-suggests-arson.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6:

22)Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

USA czyli Babilon Wielki mają wyrok całkowitego zniszczenia od Boga za swe MEGA MEGA zbrodnie od początku istnienia tego imperium zła !

Obecne wydarzenia na Ukrainie powodują coraz większą niechęć reszty świata do tego milicjanta demonkracji światowej a właśnie przez Bestie ujawnianie tych kłamstw , zbrodni i Covid trucizny wężowych władz powodują tą niechęć  i o tym będzie w dalszych  częściach  artykułu .

Poniżej linki do Biblii z masami proroctw przeciwko Babilonowi.

Przeczytajcie dokładnie i sami porównujcie do tego co widzicie i co znacie żyjąc pod władzą tego potwora od 30 lat – od „Okrągłego Stołu”…

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/18.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/13.html

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/47.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/50.html

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/51.html

http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/16.html

Początek udręki oszustwa epidemii wirusa.

Objawienie Isusa

Rozdział 17:

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

Po zrzuceniu na ziemię szatan zaczął prześladować niewiastę.

Poniżej definicja słowa „prześladować” ze słownika :

1.«robić stale przykrości, szykany, wyrządzać krzywdy»

2. «nieustannie nagabywać o coś, niepokoić czymś»

3. «istnieć stale w czyjejś świadomości, zmuszać kogoś do nieustannego myślenia o czymś»

https://sjp.pwn.pl/slowniki/prze%C5%9Bladowa%C4%87.html

Co szatan robił podczas ostatnich dwóch lat ?

Nieustannie nagabywał do testowanie i szczepienia !

Codziennie niepokoił poprzez swoje media oraz organy państwowe ludzi zmuszając ich szalonymi restrykcjami do zamykania biznesów co skutkowało nierzadko samobójstwami przedsiębiorców. Dzieci w szkołach doznawały ostracyzmu z powodu reżimu sanitarnego .Ludziom odmawiano opieki zdrowotnej jak chirurgiczne zabiegi wskutek czego wielu z nich zmarło . Można by wymieniać w kółko – znamy ten temat bo codziennie o tym czytaliśmy i widzieliśmy na własne oczy !

Szatan non stop podsycał aby ludzie nie zapomnieli o ” Covid 19″ tak aby ta ‚choroba’ istniała stale w świadomości ludzi i zmuszał ludzi do wiecznego myślenia o restrykcjach , o przymusie szczepień itd .

To się nazywa prześladowanie i nijak się z tym nie zgodzić !

Ciągle straszył ludzi że niezaszczepienie będzie oznaczało utratę pracy.

Jednak poniósł porażkę ponieważ jeśli wierzyć oficjalnym statystyką niespełna połowa Polaków się zaszczepiła dwoma dawkami a i ta liczba może być zawyżona…

Poniekąd nastąpił odsiew mądrzejszej części społeczeństwa od bezrozumnych wykonawców rządowych zaleceń .

Prześladować oznacza również inaczej ..,,DRĘCZYĆ !

Synonimy do słowa „prześladować”

https://synonim.net/synonim/prze%C5%9Bladowa%C4%87

To wszystko robił szatan narodowi wybranemu przez ostatnie dwa lata !

Przeanalizujcie to dobrze co szatan wyprawiał i jakie to było nachalne i SZYBKO prowadzone..

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Dzięki temu pośpiechowi szatana wielu mądrzejszych ludzi przejrzało na oczy i dostrzegło ultymatywne ZŁO kryjące się za władzami w Polsce i na świecie . Co prawda niewielu kojarzy to z szatanem na ten czas ale to się zmieni po wzięciu wybranych do nieba gdy zasłona szatańskiego czaru zostanie zrzucona z umysłów ludzi.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 6

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.(27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.(28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona,  a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona.”

To szaleńcze prześladowanie szatana na nas już się zakończyło i czekać aż zacznie się wypełniać kolejne proroctwo :

Mateusza 24:

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Teraz szatan traci władzę praktycznie na naszych oczach . To już zaczęło się dziać pod koniec „epidemii’ gdy wiele krajów zaczęło się wyłamywać z szatańskich organizacji jak WHO czy CDC które nota bene same zaczęły się już motać w tym wszystkim – widzieliśmy to bo czuwaliśmy na to co się działo !

Bestia rośnie w siłę a szatańskie władzę z krajów Zachodu na czele z USA idą w dół aż dojdzie do sytuacji OSTATECZNEJ !

Wtedy szatan będzie musiał przekazać Bestii władzę nad całą ziemią zgodnie z wolą Boga Wszechmogącego !

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.(3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią.(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Do tego to wszystko zmierza a dowodów na bliski upadek Watykańskiej kontroli pieniądza , USA i żydowskiego fałszywego Izraela przybywa z dnia na dzień .

Poniżej cały scenariusz objęcia przez Bestie władzy nad ziemią aby Boży sąd został przeprowadzony :

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

Krótka historia udręki ‚wężowej pandemii’.

Najpierw musicie obejrzeć ten film który ukazuje nam w JAKI sposób ONI to zrobili .

https://rumble.com/v10qo1a-sfjnasjfbaf-svd-npl.html

Najpierw zatruli ludzi syntetycznym jadem węża a gdy objawy się zaczęły pojawiać nastąpił ZMASOWANY atak szatana poprzez wszystkie media na świecie i zaczęła się dobrze już nam znana i omówiona powyżej udręka prześladowania oszustwa zakażeń wirusem który tak naprawę jest trucizną i …ZAWSZE nią był !

Oszustwo „chorób wirusowych zakaźnych ” sięga ponad 150 lat !

Poniżej film który to doskonale wyjaśnia w jaki sposób wymyślono niewidzialnego zabójcę nazwanego wirusem aby zacząć program szczepień populacji ludzi . Ten program jest realizowany od dekad i dobrze znamy efekty zabójczych szczepionek wstrzykiwanych dzieciom już od pierwszych miesięcy życia !

Ten film otworzy tobie szeroko oczy :

https://www.bitchute.com/video/HSPKUfGABl9V/

Ja sam byłem zatruty tym jadem wężowym i nie miałem smaku i węchu w Listopadzie 2020 . Nie wiedziałem wtedy o jadzie węża ale znałem temat oszustw wirusowych i wiedziałem że one nikogo nie zarażają ponieważ same są truciznami które są nam dostarczane przez wszechobecny system trucizn w jakim żyjemy poprzez smugi chemtrails , jedzenie , ubrania a nawet wodę z wodociągów.

Nie spanikowałem też ponieważ wiedziałem że Chinina leczy skutecznie objawy „covid-19” a że to lek przeciwpasożytniczy i przeciwtoksyczny zdawałem sobie sprawę że nie zaraziłem się od nikogo tylko jakoś to spożyłem. Z tego przepisu zrobiłem sobie Chininę i po 10 dniach smak mi wrócił ;

Domowy przepis na chinine.

Dodam tylko że nie było to zwykłe przytłumienie smaku i węchu jak przy przeziębieniu tylko DOSŁOWNIE nic nie czułem . Śmieci wąchałem i nic nie czułem , cebule jadłem i nic nie czułem.

To była też próba Boża dla mnie czy udam się po pomoc do wężowej służby zdrowia czy zaufam Bogu i wyleczę się w oparciu o Jego dzieła a nie szatana .

Opisałem to aby napisać prawdę że ten jad wężowy był rozprowadzany w Polsce i każdy z was nawet jak sam tego nie przeżył to na pewno zna kogoś kto został zatruty tym jadem/trucizną .

Wirus po łacinie oznacza JAD/TRUCIZNA !

Każdy nie ignorant nim poleciał do lekarza i wpisał się na listę oczekujących na szczepionkę przeprowadził gruntowne śledztwo w Internecie ponieważ zależało mu na prawdzie i swym zdrowiu. Dziś taka osoba nie żałuje natomiast zaszczepieni sami widzą że dali się zrobić w konia na własne życzenie lub nie chcą widzieć…

Szczepionka Covid 19.

Jak już widzieliśmy w filmie oraz w wielu innych filmach czy artykułach traktujących o technologii mRNA szatan podjął próby zmiany ludzkiego DNA w hybrydę NIEludzką  czyli nasienie węża .Poniżej mój artykuł z Grudnia 2020 w którym podjąłem się tego tematu kierując ostrzeżenie do każdego kto zechciał wysłuchać .

https://arzareth.home.blog/2020/12/20/prawdziwy-cel-szczepionki-na-korona-wirus/

Przez okres szczepień a nawet przed tym  wielu religiantów wężowych straszyło że szczepionka to znamię 666 próbując stworzyć fałszywą narrację pod to oszustwo szatana.

Prawda jest taka że szatan szczepieniami chciał osiągnąć fałszywe wypełnienie się proroctwa o Bestii i znamieniu 666 tak jak stworzył fałszywe wypełnienie się proroctwa o powrocie Żydów do Izraela. Dziś widać że obydwa te ‚wypełnienia’ szatańskie zawaliły się całkowicie a Żydzi będą musieli opuścić ziemie izraelską ponieważ nie są narodem wybranym i Bóg nie pozwala już więcej im oszukiwać całego świata.

Bóg już przejął panowanie w niebie ale nie na zieMIi!!!

12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.( Obj 12)

Bestia przejmie zgodnie z Bożą wolą Jego sądu w posiadanie ziemie izraelską na okres 42 miesięcy nim obejmie ją w posiadanie naród wybrany którego trzon stanowią Polacy. Naród wybrany  będzie przez ten czas przebywać na pustyni pod ochroną i SĄDEM Boga .

Objawienie Isusa

Rozdział 11:

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Jak wiemy posąg Bestii stanie gdzieś na miejscu świętym w świętym mieście Jeruzalem – „w zewnętrznym przedsionku ” gdzie poganie będą tratować święte miasto swym bałwochwalstwem przed tym posągiem plugawiąc Boży Syjon !

Bestia będzie wymagać od każdego człowieka na ziemi uznania swej władzy poprzez oddanie pokłonu temu posągowi po czym taki człowiek otrzyma widzialną dla każdego pieczęć na swym czole lub prawej ręce co będzie go uprawniało do życia w społeczeństwie pod władzą Bestii.Oporni temu i wierni Bogu zostaną wykluczeni ze społeczeństwa a następnie zabici – To będzie ostateczna próba Boża na kandydatów do Królestwa Bożego jakie nastanie na ziemi po tych wydarzeniach .Zabici przez Bestie zmartwychwstaną do życia na uwolnionej od wrogów Boga ziemi  po zakończeniu sądu.

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.(11) I widziałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do baranich, i mówiła jak smok.(12) A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej Bestii na jej oczach. Ona to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana była wygojona.(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali ikonę Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu.(15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici.(16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole,(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia.(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

To dopiero się zacznie i szczepienia były próbą oszustwa szatana i jego ostateczną taktyką aby wymóc na Bogu oddanie sądu w jego zamiast w ręce Bestii.

To się nie udało wężowi i władzę będzie musiał oddać Bestii zgodnie z Bożą wolą.

Bestia jak już obserwujemy głównie na przykładzie Rosji i również Chin szykuje się do przejęcia właśnie tej władzy a to oznacza bardzo bliski początek sądu Boga nad światem !

Bardzo bliskie wzięcie wybranych i wyprowadzenie narodu wybranego.

Dalsze wersety z Mateusza rozdziału 24 mówią nam że mamy WIEDZIEĆ że przyjście oficjalnego Władcy , prawowitego Króla nad ziemią Syna Bożego jest bardzo blisko – ” jest u drzwi” w pobliżu tylko jeszcze w ukryciu !

(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko , wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

Widzieliśmy i widzimy dalej na własne oczy to wszystko co opisałem w tym artykule poparte proroctwami Boga naszego .

Przyjście naszego Króla jest bardzo bliskie dlatego mamy czuwać aby być gotowym na nie !

Nie warto już zaprzątać sobie głowy zbytnio przyszłością w  tym świecie ponieważ my z tego świata nie jesteśmy i nie należymy już do niego od dawna od momentu naszego nawrócenia ze złej ścieżki i wejścia na dobrą wąską drogę życia w oparciu o Przykazania Boże.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższe proroctwo dotyczy wybranych i wybrane do wzięcia do nieba i te osoby doskonale to czują ponieważ od momentu otrzymania zrozumienia Prawdy od Boga jedyne czego pragną to być posłuszni Ojcu naszemu który jest w niebie.

1 Księga Henocha

Rozdział 108:

9 Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”.10 Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie.

Całe nasze życie i złe nawyki zmieniliśmy pod Przykazania Boże z miłości do Ojca za Jego nieskończoną dobroć i przepiękny plan stworzenia jaki obmyślił dla nas , ludzi – arcydzieła swego cudu stwórczego!

Nikt z nas nie służy Bogu jedynie za nagrodę i zbawienie tylko z czystego serca i chęci spełnienia Bożego planu dla całego stworzenia , zarówno nieba jak i ziemi .

Jeżeli czujesz w swym sercu tą potrzebę lepszego świata i rozumiesz że JEDYNIE Bóg wraz z Synem zaprowadzą tutaj ład i porządek to znaczy że dobrze wybrałeś i użyłeś swej wolnej woli danej Ci od Boga w pożyteczny sposób !

Krocz dalej wąską drogą posłuszeństwa Bogu stosując się do Jego Przykazań a zostaniesz zbawiony już wkrótce !

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jedyne moje i Henryka zadanie a wybór czy przyjmiesz zaproszenie od Boga do Królestwa Niebios ponad firmamentem należy do Ciebie !