Czy jesteś wybrany(a) przez Boga do wzięcia do nieba ?

Jeżeli trafiłeś(aś) tu po raz pierwszy to wiedz że nie jest to strona religijna i nie pobiera się ani nie prosi tutaj o żądne pieniądze czyli nie znajdziesz żadnego numeru konta , PayPal czy innych form cyfrowego zniewolenia ludzkości .

Informację jakie tu znajdziesz są darmowe ponieważ wszystko co potrzebne mi do życia daje mnie Bóg.

Miało być nie religijnie ?

Przecież jest – Bóg nie ma i nigdy nie miał NIC wspólnego z żadną religią , sektą czy jak tam nazwiemy oszukańcze kanalie trzymające ludzi w niewiedzy z dala od Boga , kanalie których interesują pieniądze wiernych a i ich dzieci…

Jeżeli nadal chcesz wiedzieć więcej to przerwij na chwilę i pomódl się do Boga ,tylko do Boga BEZPOŚREDNIO , nie do maryji czy kogokolwiek innego TYLKO do Boga i zapytaj się Go czy znalazłeś PRAWDĘ .

Zrób to TERAZ ponieważ każdy kto szuka Boga ten Go znajdzie .

To nie żart odłóż telefon , zamknij laptop , PRZERWIJ czytanie i pomódl w myślach się do Boga swoimi słowami – to jest NIEZBĘDNE przed dalszym czytaniem  !

Słowo Boga :

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Jesteś z powrotem ?

To oznacza że jesteś sprawiedliwy inaczej już byś pomyślał ” co za szajs” i poszedł dalej .

Żaden lewak się tutaj nie utrzyma .

To jest dla Ciebie czas na Słowo Boże ponieważ znalazłeś prawdziwą drogę życia , która jest przygotowana dla ciebie od stworzenia świata .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7:

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i NIEWIELU jest tych, którzy ją znajdują.

Te Słowa Syna Bożego obalają wszystkie religie.

Bóg wybrał niewielu , którzy znajdują drogę życia nim zostanie ona ogłoszona całemu światu gdy powróci Syn Boży Isus Chrystus , dlatego jest napisane w Biblii :

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Bóg chce abyś był nie religijny tylko posłuszny Jego Przykazaniom a to OGROMNA różnica.

Tylko posłuszeństwo do Przykazań Boga da ci zbawienie czyli życie wieczne .

Czemu się tym zajmuję i o tym piszę ?

Ponieważ nie wyobrażam sobie abym mógł robić obecnie coś innego dla Boga mego!

Te strony pomogą Ci poznać Prawdę z Biblii abyś mógł uzyskać życie wieczne czyli zbawienie.

https://zbawienie.com/

Jeżeli jesteś wybrany(a) do zabrania do nieba to prędzej czy później Bóg da tobie to odczuć i zrozumieć.

Ja Ci tego UCZUCIA nie dam ani nie zagwarantuje.

Poczujesz to w swym sercu .

Wystarczy że będziesz przestrzegał Przykazań Boga i brał(a) przykład z Syna Bożego, który oddał życie abyś mógł(a) dostąpić zbawienia.

Musisz też czuwać abyś znowu nie zasnął snem szatańskim tego świata!

Z czasem wszystko pojmiesz jak będziesz wytrwały(a) a Bóg cię poprowadzi.

Musisz być wytrwała(a) w podążaniu wąską drogą przestrzegając Przykazań Boga   a nasze witryny pomogą Tobie zrozumieć wiele Prawd z Biblii .

Czuwamy i wam pomagamy i wspieramy bo to nasze zadanie i codzienna misja od Boga .

Czasu już jest niewiele ale jeżeli jesteś wybrany(a) to czas dla Ciebie na poznanie Prawdy ustala Bóg i TERAZ jest ten właściwy .

Jedynie Bóg oraz Syn Boży mają być dla nas Osobami godnymi do naśladowania.

Syn Boży Isus Chrystus doskonale zna Boga Ojca , który obdarzył Go władzą , czcią i chwałą jakiej nie ma NIKT w niebie i na ziemi poza samym Ojcem oczywiście !

Mat 11:
(27) Wszystko zostało mi dane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to ujawnić.

(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam odpoczynek.

(29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.

(30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie.

Przestrzeganie Przykazań Bożych nie jest trudne ani uciążliwe tylko lekkie i miłe jak się według nich żyje.

Bóg wtedy nas ochrania i zapewnia wszystko a my czujemy więź z Nim NIEPODOBNĄ do niczego innego co w życiu doświadczyliśmy !

Spróbuj i pokochaj Boga swego a raczej rozpoznaj właściwie to uczucie w sobie ponieważ miłość do Boga masz wpisane w swoje ludzkie DNA jako istota żyjącą stworzona na obraz i podobieństwo samego Boga Wszechmogącego!

To właśnie ten gen Boży w Tobie próbują zniszczyć siły ciemności za pomocą zabójczych genetycznych tak zwanych „szczepionek Covid”…

Sam tutaj nie trafiłeś tylko szukałeś i ….ZNALAZŁEŚ bloga kogoś kto kieruję Cię BEZPOŚREDNIO do Boga .

Ja się z pracy dla Boga nie utrzymuje ,pracuje jako robotnik w fabryce na produkcji na trzy zmiany a Bóg mi błogosławi i niczego co niezbędne do życia mi nie brakuje. Nie przyjąłem też trucizny szatańskiej zwanej „szczepionką Covid” i nie przyjmę NIGDY ponieważ zaufałem Bogu a On mnie NIGDY nie zawiódł ani nie opuścił .

Ty też spróbuj !

Ponieważ tylko Bóg da Tobie to CZEGO SZUKAŁEŚ(AŚ) a szukasz życia wiecznego bo nikt nie chce umierać i żeby to już ….BYŁ KONIEC.

Pragnienie życia wiecznego masz wpisane w swoje DNA tak jak i miłość do swego Stwórcy .

Przestrzegaj Przykazań Boga oraz Jego nauki , którą przekazał nam Syn Boży a uzyskasz życie wieczne a być może zostaniesz zabrany(a) do nieba już wkrótce PRZED zbliżającym się sądem nad tym szatańskim system zła .

Ewangelia Jana
Rozdział 7:

(15) I dziwili się Żydzi, i mówili: Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył?

(16) Na to odpowiedział im Isus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.

(17) Jeśli kto CHCE pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.

(18) Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.

Zacznij czytać Biblię JUŻ OD DZISIAJ prosząc Boga o Ducha Prawdy .

Nie ma tutaj błędu w powyższym zdaniu .

Proś Ojca swego  który jest w niebie – On cię wysłucha!

Duch Prawdy jest dawany wszystkim wybranym przez Boga , którzy podążają wąską drogą trzymając się z dala od religii i ich więzów . Zacznij od stosowania wszystkich Przykazań i proś Ojca o pomoc a ją DOSTANIESZ na sto procent.

Przekonasz się już wkrótce TYLKO zrób pierwszy krok.

Zbliż się do Boga o On zbliży się do Ciebie .

Jeżeli natomiast już jesteś  po stronie Boga i Syna Bożego jako świadomy(a) czuwający(a) to rozumiesz co to oznacza mieć Boga za swego przyjaciela i Ojca w życiu codziennym .

Do tej pory myśleliśmy że większość z nas jest częścią 144 000 przyszłych władców ziemskich , którzy będą rządzić na ziemi podczas 1000 letniego Królestwa.

Jednak Prawda jest o wiele bardziej radosna !

https://zbawienie.com/wybrani-przez-Boga.htm

144 000 nie są nazwani wybranymi tylko wykupionymi z ziem i to tylko mężczyźni.

Teraz przeanalizujmy dobrze znany nam fragment z 2 Ezdrasza .Dopiero wczoraj przed snem je zrozumiałem gdy zacząłem je czytać ponownie.

Otóż ten fragment mówi nam o wybranych oraz o 144 000 – dwie odrębne grupy !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Bóg mówi do wybranych aby OCZEKIWALI pasterza czyli Syna Bożego Isusa Chrystusa .

To robimy ponieważ czuwamy i Go oczekujemy .

Isus przyjdzie na zakończenie tego wieku czyli w czasach końca , które obecnie mamy i to już bardzo , bardzo blisko . Aby kogoś oczekiwać i czuwać TRZEBA wiedzieć na Kogo się czeka i po co .Trzeba być świadomym i wierzyć Bogu na Jego Słowo , tak jak większość braci i sióstr co podążają wąską drogą .

Jest nas niewielu….

Wers 35 mówi nam abyśmy byli gotowi odebrać swą zapłatę w niebie gdzie świeci wieczne światło i nocy nie ma . Bóg mówi że to światło będzie na nas świecić przez całą wieczność co oznacza że będziemy żyć wiecznie . Na nowej ziemi też już nocy nie będzie i jak mówi nam Objawienie Bóg będzie świecił swym ludziom .

Bóg dalej w wersie 37 mówi abyśmy otrzymali dar od Niego i weselili się tym .

Mamy się weselić , być radośni i wdzięczni Bogu , który powołał nas do królestwa niebiańskiego .

Królestwo niebiańskie jest w NIEBIE tam gdzie zostali wzięci Henoch ,Eliasz czy Ezdrasz bo o nich informację z Biblii mamy .

Kolejne wersy mówią nam już o 144 000 zapieczętowanych z 12 pokoleń Izraela królach ziemskich .

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

Spójrzcie na konkret tego zdania . Bóg zwraca się w pierwszej osobie do wybranych mówiąc już o zapieczętowanych w trzeciej osobie .

Bóg mówi do wybranych aby zobaczyli liczbę zapieczętowanych .

Bóg mówi do nas – „Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani „

To wyraźne polecenie Boga , który nam powiedział abyśmy zrozumieli że nie należymy do grona zapieczętowanych bo On nam o NICH opowiada !

Co Bóg nam  mówi  o zapieczętowanych ?

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć,  a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.

(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich,  i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni.  A ja byłem oczarowany.

(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?

(45) On odpowiadając rzekł mi: „ONI są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Bóg mówi że oni odeszli od cienia tego wieku czyli tak jak my teraz odrzucili szatański system władzy co oznacza przejście próby Bożej .

My to już mamy za sobą ponieważ nas nasz Ojciec wypróbował i to bardzo i każdy z Was miałby co opowiadać ale o tym sobie porozmawiamy twarzą w twarz wszyscy razem jak się spotkamy tam dokąd pójdziemy . Poznamy się nareszcie !

Ale wróćmy do Słów Bożych.

Bóg mówi o zamkniętej liczbie Syjonu tych którzy wypełnili Prawo Pana – liczbę tą czyli 144 000 już znamy ponieważ została ona objawiona Isusowi po Jego zmartwychwstaniu i uwielbieniu  a On za pośrednictwem swego anioła wyjawił Janowi abyśmy my też wiedzieli .

Mamy w wersie 41 polecenie Boga o modlitwy za naród wybrany aby mógł on zostać uratowany i uczyniony świętym tak jak to było na początku w przypadku pierwszej pary ludzkiej .

Dalej Ezdrasz widzi na górze Syjon razem Isusem te zapieczętowane 144 000 – zupełnie jak w Objawieniu rozdział 14 Jan to widzi !

Isus kładzie im na głowy korony .

Ezdrasz się pyta ” Kim oni są ?”

Otrzymuje odpowiedź :

„Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

Mamy powiedziane wprost ” Oni” czyli to mężczyźni , którzy uzyskali życie wieczne co oznacza nałożenie szaty nieśmiertelnej , otrzymują oni korony i palmy czyli emblematy i symbole władzy królewskiej .

Isusa też witano palmami jak wchodził do Jerusalemu jako króla .

Anioł Boży wyjaśnia Ezdraszowi tajemnice młodego człowieka z wizji :

(46) I rzekłem aniołowi: „Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?”

(47) A on odpowiedział i rzekł mi: „To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali.” Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

(48) Wtedy anioł do mnie powiedział: „Idź i powiedz ludowi memu, jak wiele i  jak wielkie cuda Pana Boga widziałeś”.

Teraz my wybrani i wybrane przez Boga z Jego ludu w czasach końca możemy czytać i rozumieć te wielkie cuda Pana Boga , które widział Ezdrasz !

Dziękujemy Tobie Ojcze nasz za Twój wybór co do naszych osób !!!!

Jesteśmy wdzięczni i będziemy spełniać Twą wolę Boże Wszechmogący już na wieki !

A jaka może być wola Boga co do nas po wzięciu do nieba jak zobaczymy na własne oczy królestwo niebiańskie , tak jak je opisał Henoch i zaklimatyzujemy się w swoich przygotowanych dla nas mieszkaniach przez Syna Bożego o których nam powiedział że idzie do Ojca to zrobić ?

Podejrzewam że każdy z nas ma swoje talenty a nawet te jeszcze nieznane w sobie , które się rozwiną . Bóg zna nas jak Nikt inny i dlatego wybrał każdego w Was wedle swej woli

Ja pomyślałem sobie o tym że nasze przyszłe zadania całkowicie wykraczają poza nasza wyobraźnię!

Pomyślcie sobie że może będziemy pomagać Bogu w projektowaniu nowych….rzeczy do stwarzania .

1000 lat to dużo na projekty z umysłem działającym na 100 procent!

A potem nowe niebiosa i nowa ziemia już na wieczność .

Objawienie 20:

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

A tworzyć nowe rzeczy można w nieskończoność z Bogiem dla którego nie ma ŻADNYCH limitów !

Po wzięciu jak Bóg nas naprawi i będziemy doskonali to wszystko zrozumiemy!

Dlatego czuwajmy bracia i siostry i nie martwmy się że jest nas niewielu !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Teraz jak znamy prawdę o 144 000 i o nas wszystko stało się prostsze ponieważ ostatnio coraz bardziej czułem że nic już nie pasuje i niejako na siłę trzeba było to tłumaczyć .

Teraz na ma JUŻ na to miejsca i można iść dalej w naszym poznaniu aż do samego naszego wzięcia do królestwa niebiańskiego !

Chwała , cześć i dzięki za wszystko Bogu naszemu – naszemu Ojcu do którego idziemy !

Chwała i cześć Barankowi Bożemu Isusowi Chrystusowi , który zwyciężył ten świat , dzięki którego ofierze możemy iść do Ojca !

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

(2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.

(3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

(4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

(5) Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?

(6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Na koniec napisze jeszcze że nie będę zmieniał  starszych artykułów . Błąd już znamy i większość co pisałem było i jest o wybranych a nie o 144 000 .

Reklama