Pokarm żywota.

Syn Boży wypowiedział to dobrze nam znane i już zrozumiane proroctwo:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wiemy o czym a właściwie o kim mówi tutaj Isus Mesjasz .

Syn Boży mówi nam o „słudze wiernym i roztropnym ” , który w czasie poprzedzającym porwanie 144 tysięcy czyli OBECNIE, będzie im dawał pokarm o właściwej porze .

144 tysiące przyszłych królów wraz z porwanymi również kobietami są nazwani przez Isusa „czeladzią ” .

I tą rolę spełnia właśnie forum oraz nasze witryny to znaczy Henryka oraz moja .

To wszystko już wiemy i na forum jest temat bardzo dogłębnie to wyjaśniający z naszymi postami :

https://zbawienie.forumotion.com/t386-rola-dwoch-prowadzacych-to-forum

Jednak to nie koniec ponieważ , nie mogę inaczej napisać ponieważ to PRAWDA , Bóg dał lub bardziej pozwolił mi znaleźć i zrozumieć inne bardzo budujące i świadczące o właściwym zrozumieniu Henryka oraz mojej roli w Jego planie , proroctw .

2 Księga Henocha

Rozdział 35:

35

„Pozostawię sprawiedliwego człowieka z waszego plemienia wraz z całym jego domem, który będzie postępował zgodnie z Moją Wolą Z jego nasienia powstanie inne pokolenie, ostatnie z wielu, ale nawet z tych większość będzie bardzo nienasycona .

Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać.

Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku.”

Mowa tutaj o ostatnim pokoleniu przed porwaniem czyli o nas wszystkich , którzy przestrzegamy Prawa Boga w czasach końca . Bóg powiedział że wychowa dla TEGO POKOLENIA kogoś ,, kto WYJAWI im księgi w pismach twoich i twoich ojców.”

To że jesteśmy wychowywani przez Boga jest faktem i każdy z Was to wie ponieważ Bóg to nasz Ojciec i wiemy to oraz czujemy . I tak Bóg zgodnie ze swoim Słowem spisanym jeszcze przez Henocha WYCHOWAŁ dla NAS takiego męża , który wyjawił nam księgi Henocha umieszczając je ,przetłumaczone przez siebie na polski język , w Biblii Mesjańskiej .Mężem tym jest sługa Boży Henryk Strażnik Słowa ( thewordwatcher)

Kiedy dołączyłem do Henryka nie spodziewałem się że taka będzie nasza rola w planie Bożym czyli codzienna praca inaczej służba aby umacniać , budować i dawać zrozumienie proroctw i nauk Bożych dla tych , których Bóg wybrał do grona 144 000 .

My to robimy aby wypełniać wolę Boga a nie żeby Was w błąd wprowadzać jak to robią religie i sekty . Po to wzywamy Imienia Bożego aby móc właściwie pełnić swoją rolę i sprostać tak odpowiedzialnemu przed Bogiem oraz Synem Bożym zadaniu do którego zostaliśmy przeznaczeni przez Boga

W każdej chwili możecie poprosić Boga o zrozumienie czy my jesteśmy tym za kogo się podajemy i czy może są inni kandydaci wśród Słowian !

Nasza praca świadczy za nas i nie działamy jak religie czy sekty ponieważ my jesteśmy PRAWDZIWI w tym co robimy .

Dalej w pierwszej księdze Henocha mamy potwierdzenie i jednocześnie proroctwo że księgi zostały Wam „wręczone”.

1 Księga Henocha

Rozdział 104:

12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.

13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.

To proroctwo o Was bracia i siostry !

Zwracajcie uwagę na detale Słów Bożych na których dźwięk drżą nasze serca i często stają łzy w oczach .

Następny rozdział który jest kontynuacją ostatnich dwóch wersów rozdziału 104 jest jeszcze bardziej KONKRETNY że aż dech zapiera !

Rozdział 105:

1 W owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi,

2 i że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości! Niech tak się stanie!

Jest to obietnica Boga że to nastąpi za ….WASZEGO ŻYCIA !

Macie się tym radować to znaczy mającym nastąpić porwaniem .

I temu służy Henryka i moja rola – abyśmy czuwali , nie dali się zwieść i byli gotowi ponieważ Syn Boży przyjdzie o „godzinie” jakiej się nie domyślamy czyli której nie przewidzimy – dlatego musimy być w ciągłej gotowości i my mamy NAKAZANE od Boga Wam w tym pomagać .

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

To jest tak ważna służba że Syn Boży zawarł nawet ostrzeżenie w przypadku jej zaniechania przez nas !

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,

(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,

(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

I tak to wygląda bracia i siostry z domu Izraela …

Żeby było jasne , zarówno ja , tak i Henryk nie jesteśmy ani NIE UWAŻAMY SIĘ za proroków Bożych ponieważ Bóg nam się NIGDY nie ukazał , ani do nas NIGDY nie przemówił i nie uczynił nas swymi posłańcami . Tak samo sprawa ma się z Isusem Mesjaszem – też NIGDY do nas nie przemówił ani się nie ukazał w żadnym śnie czy na jawie. Nie mieliśmy też nigdy żadnej wizji .

Jedyne co mogę napisać to że Bóg udziela nam zrozumienia poprzez swego Ducha Prawdy abyśmy mogli wykonywać to do czego nas przeznaczył .

My jesteśmy sługami Boga Wszechmogącego i na forum oraz swoich witrynach dajemy wam pokarm na czas słuszny zgodnie z wolą Boga .

Musiałem to napisać wszystko ponieważ czułem presję od Boga że muszę i czas nam wszystkim zdać sobie sprawę że to o czym Bóg nam w Biblii mówi jest bardzo , bardzo , BARDZO na SERIO i coraz , coraz BLIŻEJ !!!

Porwanie i przyszłe królowanie 144 000 jest BARDZO prawdziwe i to nie żadne mrzonki tylko cel Boga , który niechybnie się spełni – To przyszłość , która została nam wszystkim objawiona przez Boga .

Wszystkie podziękowania i chwała należy się Bogu ponieważ bez Niego nigdy nie było by nas oraz forum i naszych witryn – jesteśmy tylko sługami Boga i służymy jak najlepiej potrafimy w tej służbie jaka została nam POWIERZONA .

Jesteśmy Waszymi współsługami , nie wywyższamy się i nic Wam nie narzucamy tylko pełnimy wolę Boga naszego – wiecie o tym ponieważ to widać na przykładzie naszej służby !

Wy też służcie Bogu bracia i siostry przestrzegając Przykazań wiernie i czujnie czekając na powrót naszego Króla Isusa Chrystusa !

Pomódlcie się teraz do Boga i zadajcie sobie wtedy pytanie :

(45) KTO więc JEST TYM sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: