Znaczenie sądu ostatecznego.

Bóg przemyślał całe swoje stworzenie nim cokolwiek uczynił łącznię z sądem i wszelkimi rzeczami z nim związanymi . Bóg wiedział wszystko nim cokolwiek się wydarzyło i przewidział jak się się sprawy potoczą z buntem szatana i wydarzeniami w Edenie dlatego wyznaczył On CZASY na WSZYSTKIE okresy spełniania się Jego postanowień pokazania całemu stworzeniu CZYM zakończy się zło posiane przez szatana JEŻELI Bóg go nie powstrzyma.

Zło zostało posiane na ziemi w postaci nasienia węża czyli genetycznie skażonego potomstwa szatana i aniołów . Szatan zasiał również złe ziarno nieufności wobec Boga , które stale podlewa i pielęgnuję w sercach ludzi za pomocą kłamstw i stałą deprawacją tego świata , którą dobrze znamy .

My jesteśmy już od tego wolni ponieważ skorzystaliśmy z Prawa do zbawienia na mocy krwi ofiarnej Isusa Chrystusa , który nas wykupił z tego świata i narodziliśmy się na nowo pokonując złe ziarno w naszych sercach !

Bóg podzieli wszystko na okresy i czasy aż do dnia wielkiego sądu zwanego ostatecznym po którym dalsze stwarzanie i tworzenie nowych rzeczy będzie kontynuowane . Wszystko ma swoje miejsce i czas w planie Boga .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła,

(2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt,

(4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny;

(6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Ten okres już się rozpoczął i mamy czasy ostateczne przed zapowiedzianym sądem Bożym nad tym światem . Mało tego COVID – 19 pokazał że sąd i przesiew kozłów od owiec już się poniekąd rozpoczął a przynajmniej rozpoczęły się ku temu poważne Boże PRZYGOTOWANIE !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 8:

(50) Dlatego wielkie problemy dotkną tych, którzy będą mieszkać na świecie w czasach ostatecznych, ponieważ oni w wielkiej pysze chodzili.

(61) Dlatego mój sąd teraz się przybliża;

Temat jest ciężki do zrozumienia dla kogoś kto nigdy Biblii nie czytał i nie ma świadomości oraz zrozumienia czym jest podział czasów przez Boga i dlaczego Bóg wyznaczył okresy , czas sądu 42 miesięcy , 1000 letni etap Królestwa Bożego i kończący TEN WIEK i jego CZASY sąd ostateczny .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 4:

(34) Odpowiedział mi mówiąc: „Nie możesz tego bardziej przyspieszyć niż Najwyższy. Ty spieszysz się dla siebie, a Najwyższy spieszy się dla wielu.

(37) i miarą rozmierzył czasy, liczbą policzył czasy, a on nie poruszy ich, ani wzbudził, aż się dopełni miara.”

Ezdrasz też tego nie rozumiał że odkąd Adam przekroczył Przykazanie Boga to co się wydarzyło w Edenie zostało osądzone i zostały wyznaczone czasy czyli wyznaczone okresy, lata i dni do końca zła a początku 1000 letniego Królestwa po którym nastąpi sąd ostateczny . Bóg wytłumaczył Ezdraszowi swój sąd i zabrał go do nieba a my mamy między innymi spisane przez Ezdrasza Słowa Boga wyjaśniające nam tak wiele i będące kompatybilne z resztą Biblii , której niemal NIKT nie czyta i jeszcze w swej bezdennej ignorancji niejeden ma czelność oskarżać Boga .

Dlatego też większość ludzi obwinia Boga za zło jakie się dzieje , mówiąc często w ten sposób : ” Skoro Bóg wie wszystko to dlaczego nie przewidział tego wszystkiego i POZWALA na całe to zło?”

Otóż odpowiedź jest ciężka do pojęcia dla kogoś kto nie ma wystarczającej wiedzy biblijnej i słabo rozumie plan Boży ponieważ patrzy przez pryzmat tego świata używając jego ‚myślenia’ tzn zaprogramowanych wzorców myślowych raz zachowań . Teraz słuszność sądu Boga rozumieją tylko ci przeznaczeni do porwania ponieważ reszta chrześcijaństwa chce ratować ten świat w ten czy inny sposób przed nasieniem węża za pomocą zwodzicieli jak Trump ale nie biorą pod uwagę tego że TYLKO Bóg ma gotowe doskonałe rozwiązanie w postaci swego sądu ! W jeszcze gorszej sytuacji są katolicy bo oni już całkiem NIC NIE ROZUMIEJĄ poza tym że trzeba paść na kolana przed krzyżem i matką boską w kościele i ZGADZAĆ się ze wszystkimi najdurniejszymi pomysłami rządów z TV czy księdza z TRWAM TV.

Bóg PRZEWIDZIAŁ czym będzie ten świat i PRZEWIDZIAŁ bunt szatana i całe zło jakie jest tego owocem aż do obecnego czasu i jeszcze w przyszłość aż do całkowitego zniszczenia obecnego wieku podczas sądu ostatecznego .

Wielu się zapyta – czemu Bóg tego nie przerwał i nadal nie przerywa ?

Ponieważ to co musi się stać to się stanie aby mógł zaistnieć nowy nieskończony wiek inaczej nazywany w Objawieniu ” nową ziemią i nowymi niebiosami ” a pamięć o tym co się wydarzyło NIGDY nie pójdzie w zapomnienie i ta pamięć zagwarantuje również wieczny pokój po wieczność dla wszystkich istot Bożych .

Księga Izajasza

Rozdział 66:

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

(23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.

(24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

Ktoś powie że to okrutne . Tak , zło jest okrutne i kara dla popełniających zło , też będzie okrutna lecz spójrzmy na to CZYM jest ten świat wzorowany na złu czyli przeciwieństwie dobra .

Bunt wobec Boga i Jego Prawa to nieplanowane ale przewidziane przez Boga konieczne do przejścia i pokonania ZŁO , którego twórcy już NIGDY nie mogą się pojawić w tej czy innej postaci .

Nigdy nie może i nie pojawi się JUŻ nikt podobny do szatana ponieważ pamięć o tym złu nie pójdzie w zapomnienie . To zło które znamy z historii po buncie szatana i spłodzeniu nasienia węża jest i będzie dowodem przeciwko każdemu który by chciał spróbować kiedyś czegoś podobnego !

Bóg nie zabił szatana od razu tylko postanowił POKAZAĆ całemu swemu stworzeniu CO OZNACZA droga szatana ponieważ wątpliwości co do słuszności posłuszeństwa wobec Boga zostały zasiane w sercach każdego zarówno aniołów jak i ludzi . Ci którzy poszli za szatanem i dalej idą nie są godni daru życia i stanowić będą wieczny przykład że Bóg miał rację , mówił prawdę od samego początku i TYLKO On zasługuje aby zarządzać i władać całym stworzeniem aby każdy mógł być doskonały w swojej roli według swego rodzaju bez chaosu mieszania gatunków jak to jest obecnie.

Dlatego obecny zepsuty zły świat wraz z jego trwającymi w nieposłuszeństwie wobec Boga mieszkańcami musi zostać zniszczony aby mógł narodzić się nowy dobry !

2 Ezdrasza

Rozdział 4:

(28) Gdyż zło, o które mnie pytasz zostało zasiane, ale żniwo jeszcze nie nadeszło.

(29) Jeżeli to, co zasiane nie zostanie zżęte, i jeżeli miejsce gdzie zło zostało posiane nie przeminie, pole na którym dobro zostało zasiane nie nadejdzie.

(30) Bo ziarno złego nasienia wsadzono w serce Adama od początku, i jak wiele zła poczęło aż dotąd, i będzie się rodzić aż przyjdzie młocka.

Adam nie wziął na poważnie Słów Boga i dlatego utracił swoją chwałę , pozycję króla i w końcu również i życie. Nie wierzenie Bogu i brak posłuszeństwa rodzi prędzej czy później kare i śmierć. A nadchodzą czasy że karą za brak wiary w Boże Słowo i związane z tym nieposłuszeństwo zostanie ukarane wieczną śmiercią bez zmartwychwstania nawet na sąd ostateczny , chodzi oczywiście o tych którzy wezmą znamię bluźnierczego imienia obliczonego z 666 lub samą liczbę – jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała pieczęć Bestii …

Złe ziarno niewierności , nieufności i nieposłuszeństwa wobec Boga będzie owocować złymi uczynkami BEZprawia aż do czasu żniwa kiedy to Syn Boży skutecznie oddzieli kozły od owiec czyli złych spośród sprawiedliwych .

Gdyby Bóg zgładził szatana od razu takich późniejszych szatanów czyli przeciwników Boga mogłoby się mnożyć bez końca a tak mamy tylko jednego , który zostanie przykładnie ukarany wraz z całym swym złym nasieniem jakie zasiał i NIGDY już nie pojawi się nikt do niego podobnie zepsuty do szpiku kości który pomyśli o sexie z kobietami ludzkimi aby płodzić morderców ludzi Bożych takich jak jego pierworodny Kain !

Rasa nie chcących się podporządkować Bogu hybryd zginie i już nigdy nie powróci i nie pojawi się na „nowej ziemi i nowych niebiosach” drugi szatan namawiających innych do buntu

Mamy na to Słowo samego Boga Wszechmogącego !

„Pierwsze rzeczy przeminęły !”

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

To nas czeka po sądzie ostatecznym jak zakończą się obecne czasy tego wieku – WSZYSTKO BĘDZIE NOWE !!!

1000 lat Królestwa to będzie tyko etap w którym Prawo Boże będzie egzekwowane „laską żelazną ” i grzeszna słabość nadal będzie w ludziach , którzy będą musieli ją pokonać . Dopiero na nowej ziemi grzech zniknie .

Hen 93:

17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

W królestwie ta walka z grzesznymi słabościami będzie to oczywiście prostsza niż obecnie ponieważ na ziemi nie będzie szatana , złych aniołów oraz demonów i nasienia węża . Dlatego też nasza obecna walka zostanie tak nagrodzona jeśli zwyciężymy ponieważ mamy trudnych przeciwników ale z Bożą pomocą dajemy radę !!!

Tak jak Wam pisałem na początku Bóg to wszystko przewidział i DLATEGO przygotował sąd dużo , dużo wcześniej aby doprowadzić swój zamysł uczynienia świata bez zła i śmierci do końca !

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(70) Odpowiedział mi i rzekł: „Kiedy Najwyższy uczynił świat i Adama oraz wszystkich którzy wyszli z niego, on najpierw przygotował sąd oraz rzeczy dotyczące sądu.

Zanim Bóg uczynił świat to najpierw przygotował sąd oraz rzeczy dotyczące sądu

Dla przykładu jedną z tych rzeczy dotyczącą sądu są czterej aniołowie i ich wojska przygotowane przez Boga tylko w jednym celu – aby wytracić trzecią część ludzi .

Objawienie Isusa

Rozdział 9:

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

(16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem.

(17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka.

(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

(19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę.

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Widzimy że wszystko ma wyznaczony czas i gdy szatan zostanie wyrzucony z nieba raz na zawsze również będzie wiedział że czasu ma niewiele aby pociągnąć za sobą do jeziora ognia jak najwięcej ludzi .

Objawienie Isusa

Rozdział 12:

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

I tak gdy nadejdzie wyznaczony czas na Sąd Ostateczny po 1000 letnim Królestwie będzie on końcem tego wieku a początkiem nowego nieskończonego wieku.

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(30) I  świat powróci w pierwotną ciszę na siedem dni, jak było na początku; aby nikt nie zostanie pozostawiony.

(31) A po siedmiu dniach świat, który jeszcze nie jest przebudzony, powstanie i to, co skażone zginie.

(32) I ziemia zwróci tych, którzy w niej śpią, i proch tych, którzy w milczeniu mieszkają, a komory zwrócą dusze które im zostały powierzone.

(33) I  Najwyższy będzie ujawniony na tronie sędziowskim, współczucie przeminie, a cierpliwość się skończy.

(34) A tylko sąd pozostanie, prawda stać będzie i wierność będzie wzrastała mocna.

(35) I odpłata nastąpi, i nagroda będzie ukazana, dobre czyny się obudzą, a niesprawiedliwe czyny nie będą spały.

(36) I przepaść udręki się pojawi, a przeciwność do niej będzie miejscem odpoczynku, i piec Hadesu zostanie ujawniony oraz odwrotność w raju rozkoszy.

(37) Wtedy Najwyższy powie narodom które powstały z martwych: ‚Spójrzcie teraz i zrozumcie, kogo zaprzeczaliście, komu nie służyliście, czyimi przykazaniami pogardzaliście.

(38) Spójrzcie na tę stronę oraz na tamtą; tutaj jest radość i odpoczynek, a tu jest ogień i kaźń.” Tak On będzie mówił do nich w dzień sądu

Bóg wznowi swoją pracę i uczyni nową ziemię i nowe niebo w których nie będzie już żadnej korupcji oraz buntowników.To jest niewyobrażalne na chwilę obecną , to co Bóg przygotował dla nas na CAŁĄ WIECZNOŚĆ!

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(112) I odpowiedział mi i rzekł: „Obecny wiek się nie skończy: pełna chwała nie trzyma się w nim: dlatego ci, którzy byli mocni modlili się za słabych.

(113) Bo dzień sądny będzie zakończeniem wieku tego, oraz początkiem wieku nieśmiertelnego,w którym korupcja przeminęła:

(114) grzeszna słabość się zakończyła, brak wiary został usunięty, a sprawiedliwość się powiększyła i pojawiła się prawda.

Ważnym elementem zakończenia tego wieku jest koniec korupcji i wszelkiej grzesznej słabości i usunięcie braku wiary .Właśnie korupcją od samego początku posługuje się szatan by kupować sobie wierność tych którzy dołączają do jego buntu wobec Boga.Ewe także on „kupił” obietnicą stania się jak Bóg i zdobycia „wielkiej mądrości”. Każdemu coś obiecuje by dana osoba czy to anioł czy człowiek  złamali Prawo Boże – a jedyne czym kupczy ten handlarz śmierci to przyjemności zmysłowe , materializm i sex dla aniołów z możliwością spłodzenia przez nich potomstwa.Cały ten jego rozległy handel zniknie raz na zawsze !

(127) O odpowiedział i rzekł: „Takie jest znaczenie walki, którą toczyć będzie każdy człowiek, który się na ziemi urodzi,

(128) bo jeśli zostanie pokonany, będzie cierpiał to, co powiedziałeś: lecz jeśli zwycięży, otrzyma to co ja powiedziałem.

(129) Bo to jest droga o której Mojżesz, kiedy za życia oznajmiał ludowi mówiąc: ‚Wybierz sobie życie, abyś mógł żyć.’

(130) Ale mu nie wierzyli, także prorokom po nim, ani mnie samemu który mówiłem do nich.

(131) Dlatego nie będzie tyle smutku z ich zniszczenia, tak wiele jak radości dla tych, dla których jest zbawienie.„

Celem życia każdego człowieka jest UWIERZYĆ Bogu pokonując złe ziarno nieufności zasiane w naszych sercach przez szatana poprzez nauki TEGO ŚWIATA i nieustanna walka o przyszłe życie wieczne. Zwycięzca odziedziczy to wszystko co Bóg zaplanował dla ludzi.Dlatego też Bóg nie będzie się smucił ze zniszczenia bezbożnych złoczyńców lecz będzie miał upodobanie w tych którzy wytrwali w Jego Przykazaniach.

Szatan panicznie boi się naszej wiary w Boga i tego że wierzymy Bogu przez co nie ma nad nami kontroli .

Gdyż każdy niewierny umrze w swym niedowiarstwie i o to chodzi przeciwnikowi !

2 Ezdrasza

Rozdział 15:

(4) Ponieważ każdy niewierny umrze w swym niedowiarstwie.

Wiemy co mamy robić by zdobyć życie wieczne – Przestrzegać Przykazań .W tym świecie który jest wyznacznikiem obecnego wieku cierpienia nie jest to rzecz łatwa i nie jest także to nagradzane przez władzę którą sprawuje szatan.Obecna władza jest zła – sami to widzimy ile cierpienia jest przez władzę szatana i jego aniołów i oczywiście nasienie węża.

2 Henocha

Rozdział 50:

Teraz więc moje dzieci, w cierpliwości i łagodności trwajcie w liczbie swych dni, abyście mogli odziedziczyć końcowy niekończący się wiek, który nadchodzi.

Celem każdego człowieka było i jest trwać w ilości dni danych mu przez Boga przestrzegając Przykazań i wzajemnie się miłując wybierając w ten sposób DOBRO a odrzucając ZŁO .

Ewangelia Jana 14:

(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Ewangelia Jana 15:

(7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

Trwajmy w Isusie naszym Królu czyli Przestrzegajmy Przykazań wtedy wydamy obfity owoc i STANIEMY się Jego UCZNIAMI – Tak powiedział nasz Zbawiciel Syn Boga Żywego i to jest coś wspaniałego !

9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

(11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Isus nas umiłował ponieważ Bóg nas wybrał do tego abyśmy Ich umiłowali a to się objawia tym że przestrzegamy Przykazań i w tym jest miłość do Boga oraz do Syna a TAKŻE do siebie nawzajem bo Przestrzegając Przykazań i miłując Boga i Syna nie DA SIĘ nienawidzić BRATA SWEGO !

Taka jest piękna esencja Słów Isusa które przekazał mu sam Bóg Ojciec !

Jedno idzie w parze z drugim i to jest pełnia PRAWA BOŻEGO o którym mówił Bóg do ludzi przez Henocha czy proroków do swego ludu – zaś Isus uczynił PRAWO PEŁNYM tak by każdy komu jest to dane od Ojca mógł zrozumieć i przejawiać miłość bratnią i miłość do Boga i Syna .

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

Dlatego że nasienie węża do których Isus przemawiał nie jest z Boga tylko z diabła nie JEST W STANIE słuchać Słów Boga oraz Syna a przez to nie przejawiają oni miłości bratniej i nie trwają w Isusie czyli nie przestrzegają Przykazań.

Gdy przyjdzie na to czas , część ludzi posłucha Boga oraz Jego dwóch świadków i podporządkują się – jak nastąpi porwanie i zakończy się obecna epoka wielkiego zwiedzenia która polega na CAŁKOWITYM UKRYCIU PRZED LUDŹMI PRAWA BOŻEGO przez co człowiek nie NIE WIE czego od niego wymaga Bóg oraz Syn. W zamian daje się ludziom Pawła , Łukasza  i ich fałszywe nauki polegające na unieważnieniu Przykazań Bożych.

Dalej Isus mówi o ważności Prawa które czyni on PEŁNYM.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

Dopóki Bóg nie uczyni ziemi i nieba od nowa żadna litera z Prawa nie zginie .Isus tak uczynił Prawo pełnym abyśmy zrozumieli jak mamy żyć w tym świecie kłamstwa orła rzymskiego który już panował w Jego czasach.Synagoga szatana już wtedy działała i podszywała się pod lud Boży jako Edomici czyli ŻYDZI. Dlatego mamy nakazane nie mścić się na nasieniu węża i swoich wrogach NAWET jak byśmy mieli ku temu okazję tylko odpuścić , wstrzymać się i trzymać się jak najdalej od nich czyli ” miłować swoich nieprzyjaciół ” oraz „nadstawić drugi policzek” . Naszym mścicielem będzie sam Bóg , który odda każdemu kto nas skrzywdził według jego uczynku w stosownym wyznaczonym czasie .

2 Księga Henocha

Rozdział 50:

Każdy atak, każde prześladowanie i każde złe słowo wycierpiane dla dobra Pana. Jeśli doznasz urazu i prześladowania z powodu Pana, to wytrwaj w nich wszystko ze względu na Pana. Jeśli potrafisz zemścić się ze stukrotną zemstą, nie mścij się ani na tym, który jest blisko ciebie, ani na odległym od ciebie. Albowiem Pan jest tym, który się pomści, a on będzie Mścicielem dla was w dniu wielkiego sądu, aby nie było tutaj żadnych aktów odpłaty od ludzi, ale tylko od Pana.

1000 lat Królestwa to będzie okres gdy Prawo Boże będzie egzekwowane na całej ziemi i chłopczyk czyli 144 000 wybranych  wiernych  Bogu oraz Synowi  będą paśli rózgą żelazną wszystkie narody .

Objawienie Isusa

Rozdział 2:

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

(29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Taka będzie nagroda i przywilej który tak naprawdę będzie także ogromnym obowiązkiem obarczonym odpowiedzialnością przed Bogiem i Synem .Dlatego skład „chłopczyka”  zostanie  przez Boga wypróbowany  przed porwaniem.

Po 1000 latach nastanie Dzień Wielkiego Sądu , który będzie końcem wieku obecnego a początkiem wieku nieśmiertelnego w którym śmierć zostanie unicestwiona.

Objawienie Isusa

Rozdział 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Bóg uczyni WSZYSTKO NOWE i pierwsze rzeczy przeminą !

To jest coś co należy samodzielnie przemyśleć  mając w sercu miłość do Boga aby zrozumieć że TO WSZYSTKO musi się wydarzyć aby mógł zaistnieć NOWY NIESKOŃCZONY nieśmiertelny wiek w którym Bóg będzie mieszkał z ludźmi na ziemi !

Bunt przeminie lecz pamięć o nim i TYM co BYŁO jego efektem spowoduje że NIKOMU już NIGDY nie przyjdzie do głowy myśl aby ZBUNTOWAĆ się przeciwko Bogu – Dawcy Życia .!!!

Tym według Słowa Bożego jest obecny wiek cierpienia i nadchodzący Dzień Sądu Ostatecznego który będzie początkiem NOWEGO WIEKU NIEŚMIERTELNEGO  bez śmierci.

1 Księga Henocha 92:

16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem] .

17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

(3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

(4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.

(5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Celem jest nauczyć się ODRZUCAĆ ZŁO a WYBIERAĆ DOBRO.

Powyższa myśl jest bardzo głęboka i jak spojrzycie na to pod tym kątem to zrozumiecie te kilka tysięcy lat tego świata , ktore jest konsekwencją buntu szatana i nieposłuszeństwa Adama który nie zaufał i nie uwierzył Bogu .

Proszę , dokładnie rozważcie to w sercach waszych z modlitwą -ja napisałem to najprościej jak umiem abyśmy zrozumieli że Bóg nie jest żadnym tyranem i nie „bawi się” ludzkim życiem tylko JE RATUJE abyśmy w nadchodzącym nieśmiertelnym wieku mogli być doskonali jako uczynieni na obraz i podobieństwo Boga  !

Tak wielka moc wymaga ogromnego doświadczenia abyśmy byli w stanie używać jej ku dobremu a nie złemu !

Skoro jednym słowem będziemy mogli spowodować że :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 21:

(19) I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.

(20) I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

(21) A Isus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak.

Zastanówcie się dogłębnie nad ogromnym obowiązkiem , odpowiedzialnością i mocą jaką chce Was obdarzyć nasz Ojciec Bóg Wszechmogący abyście mogli jako uczynieni na Jego obraz i podobieństwo czynić i TWORZYĆ dobro !

Syn Boży Isus Chrystus Mesjasz po swojej ofiarnej śmierci został uwielbiony przez Boga i wywyższony do pozycji drugiego po Bogu .

Jako przeznaczeni do porwania zostaniecie pierwszymi zaraz po Synu Bożym i apostołach , którzy otrzymają nieśmiertelne ciała zdolne do przebywania zarówno w niebie jak i na ziemi podczas całego ostatniego okresu 1000 letniego Królestwa przed nowym nieskończonym wiekiem bez śmierci !

Wiecie co robić aby to uzyskać !

Życzę każdemu z was drodzy bracia i siostry zbawienia od naszego Boga !