Zrodzeni przez Boga.

Bóg zrodził swoich wybranych powodując u nas nawrócenie się do Niego abyśmy byli gotowi na mające nastąpić przyjście Króla Isusa Chrystusa.

Mateusza Rozdział 24:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Ten artykuł jest kierowany do tych którzy świadomie odrzucili zło a wybrali dobro korzystając z Prawa do zbawienia , które umożliwiła ofiarna śmierć Syna Bożego za nasze grzechy .

Ci którzy to nieobłudnie zrobili należą do wybranych Boga do wzięcia gdy objawi się Syn Boży .

Powtórzę jeszcze raz bracia i siostry .

Ofiara śmierci doskonałego człowieka Syna Bożego Isusa Chrystusa to umożliwiła i po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostało nadane Prawo do zbawienia i odpuszczenia grzechów w tym grzechu pierworodnego.

Jeżeli nie czytałeś/czytałaś , przeczytaj a jak należysz do wybranych zrozumiesz w jaki sposób Bóg ciebie obudził do twego przeznaczenia !

https://arzareth.home.blog/2020/05/03/ponowne-narodzenie-wyjasnienie-syna-bozego-naszego-krola-i-nauczyciela-czym-jest-nawrocenie-do-boga/

Wybrani i wybrane którzy narodzili się na nowo .To oznacza że Bóg zrodził nas , stworzył i staliśmy się dziećmi Bożymi !

Dlatego Bóg was nazwał wybranymi i wykupił z ziemi jako pierworodnych abyście stali się niejako zaczątkiem nowego stworzenia . To On ,wasz Ojciec spowodował wasze narodziny tak kierując wydarzeniami abyście urodzili się z takimi genami jakie macie i opiekował się wami od momentu narodzin !

To nie wasz ojciec ani matka podjęli decyzję o waszym narodzeniu tylko Bóg !

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

To że przyszliście na ten świat było z góry zaplanowane przez Boga , który ma kontrolę nad swym ludem i dba o jego geny ,

aby gdy nadejdzie czas spowodować wasze PONOWNE narodzenie wybudzając was ze snu w jakim żyliście do tej pory za pomocą swego Ducha – Ducha Prawdy udostępnionego po zmartwychwstaniu Syna Bożego.

Wasze dusze zostały tak specjalnie stworzone przez Boga aby były dokładnie takie jakie mają być aby pełnić Jego wolę !

Dlatego ludzie , którzy nie zostali powołani do Królestwa Niebios nie są w stanie was zrozumieć ponieważ …wyprzedzacie ich o wiele w tym jak zostaliście stworzeni przez Boga i jak zostaliście za sprawą Ducha Prawdy wprowadzeni w sprawy Królestwa .

Bóg ich nie wybrał i nie dał im odpowiedniego umysłu , który by to wszystko ogarnął co wy już zrozumieliście . Wam Bóg udziela mądrości i zrozumienia swego Słowa .

Innymi słowy urodziliście się po to aby zwyciężyć ten świat i zostać wziętymi za życia do nieba przed czasem sądu Bożego nazwanego „godziną próby dla wszystkich mieszkańców ziemi”

I Bóg wie że nie spoczniecie na laurach tylko będziecie z całych sił starać się wypełniać Jego wolę ponieważ Go kochacie jak dziecko kocha swego ojca i rozumiecie Jego Plan ponieważ on was SPECJALNIE takimi uczynił abyście rozumieli i ufali Mu pomimo tego że tak naprawdę nie wiemy w jaki sposób …staniemy się do Niego podobni gdy staniemy przed naszym Bogiem siedzącym na swym tronie!!

1 List Jana

Rozdział 3:

(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

To nie wywyższanie się tylko taka jest PRAWDA zawarta w Słowach Boga i Syna , które znacie , zrozumieliście i uwierzyliście w nie !

Jeżeli nie czytałeś/czytałaś , to przeczytaj a zrozumiesz że dla Boga to żaden problem zabrać Cię ….do siebie !!

On to zaplanował i postanowił na długo przed twoim urodzeniem !!!

https://arzareth.home.blog/2020/07/17/blogoslawieni-czystego-serca-poniewaz-oni-boga-ogladac-beda/

Księga Henocha

Rozdział 81:

1 Powiedział mi jeszcze: „Henochu! Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół!

2 Przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia.

To już nie są żarty i gdybania i musicie być gotowi i żyć w tej świadomości że ..zostaniecie wzięci do góry !

Wasze życie należy do Boga od ….MOMENTU WASZYCH NARODZIN !!!

I waszym przeznaczeniem jest być doskonałymi jak wasz Ojciec który jest w niebie !

Jesteście odnowieniem gatunku ludzkiego w planie ratowania człowieka przez Boga , po to uczynił On swój naród wybrany i po to was zrodził .

List Jakuba

Rozdział 1:

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

(18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

Przestrzegacie Przykazań i macie w nienawiści zło a miłujecie dobro – tak was stworzył wasz Ojciec i wiele prób jakie przeszliście w swym życiu was tylko przygotowało do przyszłych zadań o jakich nawet nie mamy jeszcze pojęcia.

Jesteście wybranymi którzy przysparzają Bogu chwały i szacunku Jego imieniu !

Jesteście żywym dowodem kłamstwa szatana że człowiek Boga nie kocha tylko służy Mu interesownie !

Mamy wpisaną w GENY miłość do naszego Boga i umiłowanie prawości.

I żeby tego nie stracić nie zaszczepiliśmy się też szatańską „szczepionką C-19” !

Wyboru JUŻ dokonaliśmy i wybraliśmy DOBRO – to czego nie CHCIELI zrobić nasi prarodzice w Edenie.

Posłuszni Bogu i Jego Przykazaniom czuwamy i czekamy na obiecane nam zbawienie !

To nasze przeznaczenie od Boga i po to przyszliśmy na świat

Reklama