„Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” .

Ostatecznym etapem po  42 miesiącach sądu nad mieszkańcami ziemi którzy wezmą 666 oraz Bestią złożoną z upadłych aniołów i fałszywym prorokiem będzie Bitwa w dolinie Jozafata , która odbędzie się już po wylaniu ostatecznego gniewu Bożego w postaci plag opisanych w Apokalipsie Jana .Należy brać całkowicie poważnie ta księgę ponieważ jest to objawienie Isusa , które dał Mu Bóg aby pokazał swoim SŁUGĄ co MUSI się stać.

Rozdział 1

(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Rozdział 22

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Oto opis co się wydarzy :

Rozdział 16:

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie

Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego zakończy całkowicie erę rządów szatana , upadłych aniołów oraz fałszywego Izraela nasienie węża na ziemi !

Ten wielki dzień gniewu Bożego jest proroczo zapowiadany od wieków i odnosi się do konkretnego zdarzenia i miejsca gdzie Bóg dokończy karanie szatana , aniołów zbuntowanych , nasienia węża oraz tych którzy jeszcze będą żyli a wzięli znamię Bestii 666 co oznacza ŚWIADOME wyparcie się Boga na rzecz szatana i upadłych pozbawionych kierownictwa Ducha Bożego ZEPSUTYCH aniołów.

Księga Joela

Rozdział 3:

(3) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.

(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

(17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

(18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!

(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.

(20) Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask.

(21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.

Ten „Wielki Dzień Pana ” to już jest nazwa własna która określa konkretne wydarzenie mające się odbyć w konkretnym miejscu w Izraelu nim naród wybrany wkroczy do ziemi obiecanej. Wszystkie religie mówią o ogólnoświatowym Aramgedonie lecz TO NIE MA potwierdzenia w Słowach Boga . Ogólnoświatowe to będą plagi Boże na grzeszników ale to nie będzie Dzień Pański – tak jak mamy w proroctwach opisane i nie ma żadnych sprzeczności w chronologii . Dzień Pański czyli „ÓW DZIEŃ” nastąpi na koniec władzy Bestii, złożonej z upadłych aniołów, która zostanie zamknięta w miejscu swego uwięzienia na wieki .

Zresztą zobaczcie sami !

Objawienie

Rozdział 19:

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię Bestii i oddawali pokłon ikonie jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Rozdział 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też Bestia i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Sąd Boga w Dolinie Sądu ( dolina Jozafata , Aramegdon) będzie faktycznym , oficjalnym i jawnym przejęciem władzy i ukaraniem WSZYSTKICH TYCH (zarówno istoty duchowe i cielesne) którzy odrzucili wieczne życie pod panowaniem Boga w posłuszeństwie i miłości do Niego i Jego Przykazań .

Księga Izajasza

Rozdział 2:

(11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.( Poniżony to będzie szatan dopiero gdy go zamkną w Otchłani – mój przypis)

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

Zatem nie ma żadnych nieścisłości i niepewności , które sieją religie oraz ich przedstawiciele czyli pasterze.Wielka bitwa w Dolinie Sądu nazywanej też Doliną Józafata czy też ‚Armagedon’ zakończy całkowicie pobyt zbuntowanych aniołów oraz szatana na ziemi .Władza przejdzie już faktycznie w ręce Syna Bożego naszego Króla Isusa oraz 144 000 a oczyszczony naród wybrany przejmie w fizyczne posiadanie ziemię izraelską  którą oczyści z wszelkich nieczystości .

Jedynie wąż z Edenu uniknie chwilowo losu Bestii i fałszywego proroka ponieważ pójdzie do Otchłani  na upokorzenie (Izajasza 14 http://www.bibliamesjanska.com/Iz/14.html  ), gdzie pozostanie  uwięziony aż do ponownego wypuszczenia go na koniec 1000 letniego Królestwa aby wypełniło się Pismo .

A gdy się wypełni nastanie czas Sądu Ostatecznego po którym Bóg uczyni  nową ziemie i nowe niebo. Pomyślcie ile jeszcze nas czeka jeżeli będziemy posłuszni naszemu Ojcu i Jego Przykazaniom !!

Sprawdzajcie sami prosząc naszego Ojca o Ducha Prawdy  czytając Słowa Boga i Syna bo w nich jest życie.

 A diabłem nie musimy się przejmować ani martwić ponieważ on swoje życie wieczne utracił dawno temu za to my drodzy bracia i siostry mamy CAŁY czas szanse aby zwyciężyć i wygrać prawo dostępu do drzewa życia !!!

Nasza miłość do naszego Ojca i wynikające z niej posłuszeństwo wobec Przykazań jest gwarancją naszej wygranej i naszego WIECZNEGO ŻYCIA . To nie jest żadna mrzonka ani rzecz nie do spełnienia jak nam wmawiają – może dla NICH ale nie dla NAS !

🙂

Oryginalny artykuł :

Ostateczny los szatana .

Napisano w ziemi Arzareth 26 dnia pierwszego miesiąca końca ery rządów 4 zwierzęcia orła rzymskiego.

Jeden komentarz na temat “„Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” .”

Możliwość komentowania jest wyłączona.