„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko INNE będzie wam dodane.”

Przeanalizujcie bardzo dogłębnie poniższe Słowa naszego Króla Isusa Chrystusa , zwłaszcza w tych dniach które mamy to znaczy czasów końca obecnego systemu zła szatańskiego nasienia węża.

Zauważcie że są one bardzo aktualne żeby nie powiedzieć bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na Wielki Ucisk na Lud Boży , który już się rozpoczął wraz z ogłoszeniem planu szatana pod nazwą „COVID – 19”.

W dniach gdy chcą nas szczepić pod pozorem ochrony naszego zdrowia a tak naprawdę chcą zmienić nasze Boże DNA w szatańskie DNA nasienia węża aby Bóg …nie miał KOGO ratować.Można powiedzieć że szatan chce uniemożliwić zjednoczenie Ludu Bożego poprzez ucisk szczepieniowy aby zmienić nas w nasienie węża!

Taki podły podstęp ze strony tego wroga Boga , Syna , ludzkości i PRAWOŚCI zostanie udaremniony przez Boga , który rozpocznie jawny sąd nad tym światem – Powoła nawet dwóch proroków aby ci składali zeznania Prawdy i napominali mieszkańców ziemi !

Do tego czasu nie możemy ulec żadnym groźbą i naciskom szatańskiego nasienia węża , które chce nas zmusić abyśmy DOBROWOLNIE wzięli tą szczepionkę powodowani strachem przed ewentualnymi restrykcjami…

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko INNE będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk.

To Słowa Syna Bożego do nas !

Co one oznaczają ?

W skrócie – dbaj w pierwszej kolejności o swoje zbawienie abyś był gotowy na powrót Syna Bożego ( bo o tym wiesz !) a WSZYSTKO INNE czyli pieniądze , jedzenie , odzież i dach nad głową BĘDZIE CI DODANE !

Prościej się nie da drodzy bracia i siostry tego wyjaśnić i nie trzeba bo Słowa Boga i Syna są zawsze konkretne i proste w zrozumieniu poza niektórymi proroctwami , których rozwiązania możemy się spodziewać już niebawem .

Musimy w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę że Słowa Boga i Isusa są CELOWO pomijane i marginezowanę przez WSZYSTKIE religie chrześcijańskie na rzecz słów fałszywego proroka Pawła – apostoła synagogi szatana . Nawet wśród Świadków Jehowy gdzie najważniejszym proroctwem o czasach końca jest fałszywe proroctwo Pawła o ” pokoju i bezpieczeństwie” … a nie proroctwa Syna czy Ojca . Ojcem religii chrześcijan nie jest Bóg ani Syn Boży tylko …Paweł Edomita podszywający się pod Izraelitę z pokolenia Beniamina.

Prawda ze Słów Boga i Syna przemawia tylko do ludzi WOLNYCH od kłamstw Pawła i Łukasza .Do tych , których Bóg pouczył i stale poucza aby rozumieli Jego Plan dla ludzkości a zwłaszcza dla Ludu Bożego Izraela – Słowian .

A kim my jesteśmy że rozumiemy ten plan JUŻ DZIŚ , to już każdy z was kto to rozumie , to wie doskonale KIM jest osobiście dla Boga i Syna !

Zatem trzymajcie się tego to znaczy tylko Słów Boga i Syna a zostaniecie zbawieni .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Zaprzestanie grzechów to zaczęcie stosować się do wszystkich Przykazań Bożych ponieważ niestosowanie się do nich to dopuszczanie się grzechu .Wtedy Bóg „będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. ” Proste ?

Niewątpliwie BARDZO proste !

Link do wszystkich Przykazań Bożych :

http://www.bibliamesjanska.com/Wj/20.html

Przykład : Masz w domu krzyż czy inne przedmioty kultu ?

Pozbądź się ich NATYCHMIAST a Bóg poprowadzi cię dalej i OCHRONI od wszelkich ucisków !

Zaufaj swemu Bogu i przestań ufać przywódcą religijnym to znaczy ZŁYM pasterzom , którym nie zależy na twoim zbawieniu tylko abyś trwał w grzechu i wspomagał ich finansowo czy organizację którą reprezentują .Oni nie reprezentują Boga tylko kościoły , zbory czy inne sekty lub grupy chrześcijańskie oparte o nauki ludzkie czyli Pawła a nie Boże .

Psalm 25:
(8) Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

(9) Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.

(10) Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.

Droga Prawa to droga w posłuszeństwie do Przykazań Bożych o której mówił nam Syn Boży nazywając ją „wąską drogą ” którą ” niewielu znajduje” .To czysta prawda niewielu ją znajdują TERAZ przed przybyciem Isusa i ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi . A ci którzy ją znajdują i nią podążają nazwani są przez Boga i Syna BŁOGOSŁAWIONYMI.

Okazaliśmy skruchę przed Bogiem za grzechy swego poprzedniego życia w tym świecie nim narodziliśmy się na nowo – https://arzareth.home.blog/2020/05/03/ponowne-narodzenie-wyjasnienie-syna-bozego-naszego-krola-i-nauczyciela-czym-jest-nawrocenie-do-boga/ .

Podporządkowaliśmy się Bogu i Królowi Synowi Bożemu zaczynając żyć wedle Przykazań Bożych , podążając ” wąską drogą ” abyśmy mogli zostać wzięci do nieba za życia i zbawieni .

Cały czas jesteśmy wystawiani na pokusy przez szatański świat , niewidzialne demony i wszechobecne bezprawie wokół nas . Ale trwamy w wierności wobec Boga naszego ponieważ Go kochamy i rozumiemy że TYLKO zaprowadzenie Królestwa opartego na Prawie Bożym da pokój i dobrobyt dla całej ziemi i wszystkim narodom , które będą musiały uznać Prawo Boże i wtedy będzie im się dobrze wiodło .

Ten 1000 letni etap pokaże ogromną różnicę pomiędzy obecną władzą LEWĄ a przyszłą władzą PRAWĄ . 1000 lat w zupełności wedle uznania Boga wystarczy aby pokazać wyższość swego Prawa dla dobra ludzi nad obecnym bezprawiem buntowników szatana i jego sług wraz ze swym nasieniem .

Król Isus Chrystus doskonale wykona to zadanie ,tak jak wykonał poprzednie dzięki czemu mogliśmy zostać wykupieni i mieć nadzieje na wzięcie za życia do nieba gdy Syn Boży nadejdzie !

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Musimy wytrwać w posłuszeństwie do Boga oraz w pokusach jakich doświadczamy i pokazać Ojcu naszemu że nie ulegamy tylko nadajemy się do roli jaką nam przeznaczył ponieważ to On sam osobiście każdego z was pouczył i przygotowuje jako swoją czeladź na powrót swego umiłowanego Syna a naszego Króla Isusa Mesjasza !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Rozdział 25:

(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Jako czeladź Boża musimy wiernie czekać na powrót swego Mistrza – Syna Bożego Isusa Mesjasza i co najwspanialsze jesteśmy do tego bardzo dobrze na bieżąco przygotowywani przez swego Boga !

Nadchodzące dni mogą wydawać się trudne ale nie bójmy się . Władze właśnie tego chcą , abyśmy się przestraszyli , ulegli i wzięli tą szczepionkę lecz my musimy właściwie na to spojrzeć – Mamy ogromne szczęście i zaszczyt że Bóg osobiście się nami zainteresował i wybrał abyśmy nie byli zaskoczeni powrotem swego Syna oraz tym że nas prowadzi i ochrania a my jesteśmy tego świadomi .Spójrzcie jak owce Boże są prowadzone od jednego obwieszczenia szatańskiego rządu do drugiego obwieszczenia w nadziei że w końcu pozwolą im żyć tak jak jeszcze …rok temu ! Natomiast władza mówi im to co chcą usłyszeć , że tak będzie lecz …JEDYNIE sczepienia mogą zapewnić ludziom TAK UPRAGNIONY spokój i złudną stabilizacje jaką mieli PRZED wprowadzeniem spisku „COVID – 19” . Tylko ludzie muszą DOBROWOLNIE się zapisać i zaszczepić – to trochę tak jak z wyborami , są nieobowiązkowe ale władza ZAWSZE przekonuje aby iść i głosować – tylko tym razem chodzi o bardzo ważną dla NICH rzecz a ze względu że czasu już mają BARDZO MAŁO , bardzo się z tym śpieszą i to WIDAĆ gołym okiem . Dlatego zaczynają nam subtelnie grozić i zastraszać abyśmy się zaszczepili .

Nie bójmy się i ufajmy Bogu , ponieważ ” wszystkie INNE rzeczy BĘDĄ ” nam dodane !!!

14 stycznia sługa szatana odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień ma ogłosić ważną z ich punktu widzenia rzecz . Co to będzie tego nie wiemy , jednak już dzień po czyli 15 stycznia mają ruszyć zapisy na DOBROWOLNE szczepienie dla całego narodu . Może w swej desperacji szatan posunie się do swego starego jak świat triku czyli …korupcji inaczej PRZEKUPSTWA i zaproponują owcą Bożym pieniądze za zapis na sczepienie lub ogłoszą przyszłe ‚przywileje’ , które jeszcze rok temu były rzeczą naturalną i OGÓLNODOSTĘPNĄ dla WSZYSTKICH,a teraz mogą być tylko dla zaszczepionych ? Zobaczymy , jednak my ufajmy i wierzmy tylko Bogu , i pod żadnym pozorem nie dajcie się zwieść telewizyjnym głosom i twarzą tzw ‚rozsądku’ ponieważ ONI nic wspólnego z rozsądkiem nie mają – wręcz przeciwnie !!!

😉

Na zakończenie tego mającego was wzmocnić , w tej naszej końcowej już walce o swe życie wieczne , artykułu drodzy bracia i siostry proroctwa z Księgi Henocha bardzo dla nas ważne w tym czasie .

1 Księga Henocha

Rozdział 104:

1 Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą Wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą Najwyższego.

2 Ufajcie! Albowiem poprzednio zło i ucisk szydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte.

3 Wasze wołanie zostanie wysłuchane, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali.

4 Ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie.

5 Co pozostaje wam do zrobienia? Nie musicie ukrywać się w dzień wielkiego sądu, nie poczytają was za grzeszników, a wieczne potępienie będzie daleko od was po wszystkie pokolenia wieczności.

Jeżeli jesteście sprawiedliwi czyli inaczej prawi ( nie lewi ) podporządkowani Przykazaniom Bożym to jesteście błogosławieni i radujcie się tym ponieważ to sam Bóg was tak nazwał i do tego WYBRAŁ abyście już teraz mogli poczuć i zrozumieć co to znaczy być właśnie …błogosławionym i wybranym

Jesteście pod specjalną opieką samego Boga jako uczniowie Isusa , czeladź Boża , która nie będzie zaskoczona powrotem swego Króla ponieważ czuwa i wiernie na Niego czeka z PEŁNĄ świadomością co to oznacza !

Zaskoczeni to możemy być okolicznościami jakie doprowadzą dopowrotu naszego Króla Isusa Mesjasza ale nie Jego samym powrotem ponieważ na Niego czekamy w pełnej ufności i zaufaniu do Ojca naszego Boga Wszechmogącego !

1 Księga Henocha

Rozdział 99:

10 I w owych dniach błogosławieni są wszyscy ci, którzy przyjmują słowa mądrości i rozumieją je i postępują ścieżkami Najwyższego i kroczą ścieżką sprawiedliwości i nie działają niegodziwie razem z niegodziwcami, albowiem zostaną zbawieni.

Przeczytaj jeszcze raz powyższy werset i przeanalizuj Słowo po Słowie !

Rozumiesz go ? Czujesz całym sobą ?

Ten werset opisuje …….CIEBIE ?!

Jak tak to wiesz co to oznacza – czeka cię zbawienie ZA ŻYCIA już wkrótce !

Ufaj dalej swemu Bogu i Ojcu we wszystkim i żyj wedle Jego woli.

Zaktualizowałem 25.06 czyli 11 dnia czwartego miesiąca fałszywego roku 2022 w ziemi Arzarteh zgodnie z mym sumieniem i misją daną mi od naszego Boga.