Słowianie – Błogosławiony lud Boży czyli prawdziwe plemiona Izraela .

Wczoraj przed snem przyszło mi do głowy skojarzenie – Skąd mogła wziąć się nazwa Słowianin ?

Trzymajcie się : od słowa ‚Błogosławiony‚ ! -Błogosławiony lud Boży Słowianie

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 7:

 1. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

(11) Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.

(12) Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom.

(13) Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miot twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom.

 1. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła.

Rozdział 28:

(1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi.

(2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego.

(3) Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu.

(4) Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód.

(5) Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża;

(6) Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście;

(7) Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

(8) Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój.

(9) Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami.

(10) I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.

 1. Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da.

Bóg błogosławił Izraelowi co przejawiało się wszystkimi dobrami jakimi ich obdarzał i tym Bóg przysparzał sobie chwały gdy czynił dobro swemu ludowi – sławił On swoje dobre Imię a Izraelici mieli robić to samo swoim nienagannym postępowaniem wobec Przykazań aby wszystkie ludy ziemi mogły się przekonać jak DOBRĄ rzeczą jest życie w bojazni Bożej .

Przykład królestwa Salomona to potwierdził .

Znaczenie słowa : „Błogosławiony” według słownika:

https://dobryslownik.pl/slowo/b%C5%82ogos%C5%82awiony/168070/#znaczenie-89327

 • chwalebny; szczęśliwy; zbawienny
 • książkowo:godzien chwały

Nie kłóci się to z Biblią wcale .

Izrael był nazwany ludem błogosławionym , chwalebnym , wybranym przez Boga , ukazującym swoim nienagannym postępowaniem CHWAŁĘ Bożą przysparzając ją właśnie Bogu .

Skąd w takim razie nazwa Słowianie ? Mówi się że od ‚słowa’ …lecz żadne zródło nie podaje że Naród Wybrany był błogosławionym ludem Bożym JEŻELI przestrzegał Jego Przykazań i stąd właśnie może pochodzić ta nazwa.

Takim był za panowania Dawida i Salomona gdy Bóg tak błogosławił swemu narodowi że był największą potęgą na ziemi w tamtych czasach , co również istotne innym narodom także udzielało się błogosławieństwo Izraela .I tak ma być na powrót pod władzą Isusa Chrystusa w zupełnej odwrotności gdy dziś każdy naród cierpi z powodu władzy Żydów (Edomu) .

Żydzi nie są narodem błogosławionym przez Boga i NIGDY żadne dobro nie przyszło na ziemię z ich powodu ani za ich działaniem . Takie dobro było dla ówczesnego świata tylko za czasów Salomona gdy panował pokój i dobrobyt nawet dla sąsiednich królestwa Izraela .To się skończyło i Bóg wydał naszych przodków w niewole za niestosowanie się do Przykazań zgodnie ze Słowami Przymierza.

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 28:

15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

(16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu.

(17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża.

(18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.

(19) Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście.

(20) Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś.

(21) Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

(22) Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.

(23) Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo.

(24) Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz.

(25) Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.

(26) Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa latającego pod niebem i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył.

(27) Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć.

(28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu,

(29) Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował.

(30) Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował.

(31) Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże.

(32) Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny.

(33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.

 1. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.

Wiele z tych klątw się wypełniło co pokazuje nasza historia i czego DOWODEM jest nasza obecna niewola u Żydów . Cały dorobek i praca Słowian idzie na rządy żydowskie i do ich kieszeni – zgodnie z obietnicą Boga . Możemy mieć pewność że dotrzyma On również obietnicy końca niewoli , którą przyrzekł na samego siebie !

10 pokoleń Izraela , które zostało oddane w niewole Asyryjską – rzekomo zaginione- okazało się że istnieją do dzisiaj jako właśnie Słowianie . Więcej detali i dowodów :

https://zbawienie.com/12-pokolen-Izraela-nadal-istnieje.htm

Zastanówmy się – Słowianie to nazwa własna i nawet tłumaczona na inne języki niesłowiańskie nadal brzmi ….SŁOWIAŃSKO !

Na angielski :Slav

Na niemiecki: Slawisch – można czytać prawie po polsku – ‚ sławisz’ ! = Błogosławisz !

Błogosławiony

Bośniacki:

Blagoslovljen

czeski:

Blahoslavený

Chorwacki :

Blagoslovljena

Słowianie

Chorwacki:

Slavenski

Czeski:

Slovan

Bośniacki:

Sami posprawdzajcie różne warianty :

Księga Ezechiela mówi nam że jak Izrael poszedł w niewole to narody mówiły o nim że jest to lud Boży .Ciekawe jaką nazwę im nadali …

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

 1. Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

Wiemy że jesteśmy prawdziwymi Izraelitami i nasza obecna nazwa Słowianie MUSI coś oznaczać .

Izraelici sami się szczycili że z nimi jest Bóg i że są błogosławieni a nazwa Słowianie ma w sobie właśnie – ‚ sławieni‚ . Dodajmy dwa do dwóch i wszystko staje się jasne .

Co mogły mówić narody o wygnanych Izraelitach ?

„ To jest błogosławiony lud Boży , który został wygnany ze swojej ziemi za nieposłuszeństwo wobec Pana , Boga swego „

Ktoś może powiedzieć nadinterpretacja …ale sami się zastanówcie w swym sercu z modlitwą do Boga czy nazwa Słowianie nie jest …pozostałością dawnej chwały domu Izraela jako ludu BŁOGOSŁAWIONEGO przez Boga ?

Nazwa przetrwała do dzisiaj i już wkrótce Bóg zacznie PONOWNIE błogosławić swojemu ludowi gdy wyprowadzi Słowian ratując ich przed niechybną śmiercią z rąk szatana i jego sług aby na pustyni dać się PONOWNIE poznać swemu ludowi tak jak kiedyś pod Synajem !

Jakakolwiek by nie była ‚geneza’ dzisiejszej nazwy naszego narodu to niezaprzeczalnym faktem udowodnionym JUŻ ponad wszelką wątpliwość jest to że JESTEŚMY Izraelitami znanymi obecnie Słowianami – ludem poświęconym i błogosławionym jako wyłączna własność Boga .

Ja osobiście jestem przekonany że nazwa Słowianie pochodzi od – błogosławieni – jako Naród Wybrany pobłogosławiony osobiście przez Boga .

Swoją drogą nazwa Żydzi również ma wielce prawdopodobne znaczenie od – obrzydliwość – jako zlepek hybryd pod sztandarem Edomu czyniących obrzydliwości .

Na koniec drodzy braci i siostry Słowianie – Izraelici , Słowa naszego Króla Isusa Mesjasza:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, ponieważ oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.

Jesteśmy błogosławianymi Izraelitami Słowianami czekającymi na powrót Króla Izraela nad całą ziemią Isusa Mesjasza Syna Bożego !

To Jego Słowa poświadczające że jesteśmy błogosławieni :

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

 1. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

2 Ezdrasza

Rozdział 1:

(35) Oddam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy uwierzą; którym cudów nie pokazałem, uczynią co przykazałem.

(36) Oni proroków nie widzieli, ale będą wspominać nieprawości swoje.

(37) Oświadczam ludowi przychodzącemu łaskę, których dzieci weselą się radością, choć mnie oczami cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą w to, co powiedziałem.

Wierzymy w to że Isus Chrystus jest Synem Bożym zapowiedzianym Mesjaszem Królem Izraela nad całą ziemią i że już wkrótce nastąpi skrócenie tych dni poprzez porwanie 144 000 Izraelitów oraz wyprowadzenie wszystkich plemion przez Boga i Syna POMIMO że nie ujrzeliśmy na WŁASNE oczy ŻADNEGO cudu .

Znamy Ewangelie o Królestwie i prawdziwej naszej tożsamości jako Izraelitów nazywanych Słowianami – uwierzyliśmy w to ponieważ jest to PRAWDĄ i Bóg nam to umożliwił wybierając nas do zrozumienia i przyjęcia swego Słowa .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.

Nie przejmujmy się jeżeli inni nie są w stanie pojąć tego co nam dane zostało zrozumieć . My uwierzyliśmy Bogu naszemu na Jego Słowo .

List Jakuba

Rozdział 1:

 1. Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

(16) Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.

(17) Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

 1. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Objawienie Isusa kóre dał mu Bóg

Rozdział 14:

 1. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka .

Nie wywyższamy się i nikomu o tym nie mówimy , prędzej jesteśmy przedmiotem drwin z powodu naszej wiary w Słowo Boże ale pamiętajcie że to Bóg was wybrał a On sam wie lepiej od was. Ja tylko dziele się z wami pokarmem żywota ,który nie należy do mnie tylko do nas wszystkich abyśmy go jedli i osiągnęli zbawienie poprzez Słowa żywota z ust Bożych i Syna Jego które czytamy i karmimy się nimi prosząc o Ducha Prawdy od Ojca .

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

 1. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Wzięliśmy wodę żywota , która utrzymuje nas przy życiu w posłuszeństwie wobec Przykazań Bożych – weszliśmy dobrowolnie z własnej woli w Przymierze z naszym Bogiem jako PIERWSI .Reszcie narodu będzie to dane na pustyni tak jak przodkom naszym .

Księga Daniela

Rozdział 10:

(27) I ustanowi trwałe przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres ofiarom i ofiarom z ziarna; a na skrzydle obrzydliwości pojawi się ten, który będzie czynił spustoszenie, aż do zupełnego zniszczenia, które jest postanowione i zostanie wylane na tego, kto czyni to spustoszenie.

Wystawiajmy świadectwo naszemu Bogu jako Jego wybrani swoimi uczynkami – to powinność każdego Izraelity i jeżeli to spełniamy to jesteśmy …błogosławieni .

Wytrwajmy w naszej nadziei i walce z tym światem ponieważ to już końcówka i jak sami zapewne widzicie … NIE MAMY SIĘ CZEGO BAĆ !

Wszystkiego i tak dowiemy się w swoim czasie jak mówi Pismo !

Napisano w ziemi Arzarteth 30 dnia ósmego miesiąca .

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: