Świadomy wybór – Dobro czy zło – część pierwsza .”Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.”

Syn Boży wypowiedział to bardzo POKRZEPIAJĄCE dla nas proroctwo :

Ewangelia Jana

Rozdział 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Dla nas którzy żyjemy w tym szatańskim świecie i widzimy na własne oczy jakie jest jego prawdziwe oblicze nie jest łatwo . Nienawidzimy tego życia na tym świecie . Nie oznacza to usiąść na czterech literach i dać za wygraną przyjmując postawę że nie ma sensu żyć ponieważ wszystko jest do niczego.Nie o to chodzi .Nie chodzi także o nienawiść do życia samego w sobie tylko do nienawiści do życia NA TYM ŚWIECIE .

Czym ta nienawiść się przejawia ?

Brakiem naszego poparcia dla całej struktury jak zorganizowany jest TEN ŚWIAT wraz z jego wartościami i rządami nasienia węża . Z każdej strony słyszymy ICH smoczą mowę – z TV czy z radia wraz z ICH muzyką .

Jak żyć zatem aby ‚ nie zwariować ‚ ?

Zdecydowanie stanąć po WŁAŚCIWEJ STRONIE Po stronie Boga .

Kochamy życie którym obdarzył nas nasz Ojciec i chcemy żyć po Bożemu czyli pod panowaniem Syna Bożego bez władzy nasienia węża i tej tzw POPKULTURY . Wiem jak ciężko jest zachować spokój wiedząc czym jest TEN ŚWIAT lecz musimy wytrwać aż do przyjścia naszego Króla Isusa po którym dostąpimy obiecanego nam zbawienia w niebie .

Bóg widząc jak się ‚męczymy’ musząc żyć w tej wszechobecnej niesprawiedliwości WIE że nie pragniemy KONTYNUACJI trwania tego świata .Nie chcemy żadnej „nowej rzeczywiści” postcovidowej , nie pragniemy żadnego rozwoju spodziewanego wraz z ujawnieniem Bestii czyli kosmitów jak przedstawia nam szatan tych władców upadłych istot anielskich świat . My chcemy aby zapanował porządek i WPROWADZENIE Prawa Bożego siłą przy jednoczesnym CAŁKOWITYM ZNISZCZENIU obecnej wrogiej nam władzy szatana , bestii upadłych aniołów wraz z ich potomstwem .

A Bóg nam to OBIECAŁ i to wielokrotnie!!!

Tego pragną nasze dusze – UWOLNIENIA ziemi od ZŁA które je opanowało !

Tego pragną nasze dusze – ukarania złoczyńców dopuszczających się takich ogromnych zbrodni !

Tego pragną nasze dusze – sprawiedliwości pod wielkim i potężnym Królem Isusem Mesjaszem , który będzie rządził po Bożemu i rozprawi się z wszystkimi obecnie PANOSZĄCYMI się na ziemi zuchwalcami .

Te nasze pragnienia to jest właśnie NIENAWIŚĆ do życia w tym świecie .

My pragniemy ŻYĆ bez TEGO ŚWIATA …. czyli tak jak nasz Ojciec zaplanował od początku . Chcemy aby Babilon upadł a system zła PRZESTAŁ istnieć a na ziemi zapanowała Boża sprawiedliwość oparta o 10 Przykazań!

Takiego świadomego wyboru dokonaliśmy a był on możliwy tylko dlatego że poznaliśmy zło w swoim życiu i nauczyliśmy się je odróżnić od dobra i wybraliśmy wąską drogę życia .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 7:

(6) Inny przykład: na równinie jest zbudowane miasto, pełne dobrych rzeczy,

(7) ale wejście do niego jest wąskie  i ustawione na urwistym miejscu w taki sposób, że po prawej stronie jest ogień, a głębina jest po lewej stronie

(8) i jest tylko jedna ścieżka pomiędzy nimi, to jest pomiędzy ogniem a wodą, tak że na ścieżce może się zmieścić tylko jeden człowiek.

(9) Jeśli to miasto będzie dane człowiekowi jako dziedzictwo, jak otrzyma swoje dziedzictwo dziedzic, jeżeli nie przejdzie przez niebezpieczeństwo stojące przed nim?”

(10) I rzekłem: „Nie otrzyma panie.” I rzekł do mnie: „Taka jest także pozycja Izraela.

(11) Bo uczyniłem świat z ich powodu; a gdy Adam przestąpił moje prawa, co się wydarzyło, zostało osądzone.

(12) Wejścia do tego świata są uczynione ciasne, bolesne i pracowite; jest ich kilka i są złe, pełne niebezpieczeństw i wymagających wielu wyrzeczeń.

(13) Bo wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności.

  1. Dlatego jeżeli żyjący nie przeżyją trudnych i próżnych doświadczeń, nigdy nie otrzymają rzeczy, które są dla nich przygotowane.

To jest właśnie istota podążania wąską drogą o której mówił nam Syn Boży .

Ewangelia Jana

Rozdział 5:

  1. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

Słuchanie słowa Syna Bożego to przestrzeganie Przykazań Bożych połączone z wiarą we wszystkie obietnice Boga dają nam OWOC NIEŚMIERTELNOŚCI .

2 Księga Henocha

Rozdział 31:

(…)NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek. .

Podążanie wąską drogą w tym świecie szatana wymaga od nas codziennej pracy nad sobą i konsekwencji w dążeniu do celu , którym jest zwycięstwo . Pot i wysiłek towarzyszący naszym codziennym zmaganiom jest nazwany owocem czynienia dobra . Dobro czynimy będąc posłuszni Przykazaniom . Drzewo poznajemy po owocach – dlatego wydawajmy dobre owoce a wydamy je na sto procent ponieważ .. JUŻ zaczęliśmy to robić zmieniając swoje życie rodząc się na nowo i stając się dziećmi Bożymi . To nasz świadomy wybór – Bóg nam go zaoferował a my wybraliśmy DOBRO czyli podążanie za Barankiem Bożym naszym Królem Isusem Chrystusem. Okazaliśmy się ziarnem rzuconym na żyzną glebę i musimy wytrwać i zwyciężyć .

https://arzareth.home.blog/2020/06/28/zwyciezmy-ten-swiat-tak-jak-nasz-krol-syn-bozy-isus-chrystus/ – Więcej szczegółów dotyczących walki z tym światem.

 2 Ezdrasza:

(54) I on powiedział do mnie: „Nie tylko to, ale zapytaj ziemi a ona ci powie; zwróć się do niej a ona ci to oznajmi.

(55) Powiedz jej, ‚Ty produkujesz złoto i srebro i miedź, a także żelazo i ołów i glinę;

(56) ale srebra jest więcej niż złota, miedzi więcej niż srebra, żelaza więcej niż miedzi, i ołowiu więcej niż żelaza i gliny więcej niż ołowiu.’

(57) Oceń teraz, które rzeczy są cenne i pożądane, te, których jest wiele, czy te, które są rzadkie?”

(58) I rzekłem: „O suwerenny Panie, czego jest wiele jest mniej cenne a co jest bardziej rzadkie jest bardziej cenne.”

(59) On odpowiedział mnie i rzekł: „Zważ sam w sobie co pomyślałeś, ponieważ ten co ma to, co trudne jest do zdobycia, cieszy się bardziej niż ten, który ma to, czego jest wiele.

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża TERAZ i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

To że jest nas niewielu i często jesteśmy wyśmiewani przez rodzinę czy ‚przyjaciół’ świadczy o naszej cenności w oczach naszego Boga dla którego poświęcenia które czynimy by się Jemu podobać są jak złoto czyli cenne i tacy właśnie jesteśmy dla Boga – Cenni jak złoto gdy WYBIERAMY posłuszeństwo wobec Niego często wobec sprzeciwu innych – Bóg się z nas ….CIESZY !

Tym przysparzamy …CHWAŁY Jego Imieniu jako wierni spośród Jego ludu JUŻ TERAZ!

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

Bóg nasz Ojciec zna nasze serca i wie że nie podoba nam się życie w tym świecie i że CHCEMY słuchać tylko Jego głosu oraz Syna , który jest drugi po Ojcu . Słuchanie Ojca to POSŁUSZEŃSTWO w pierwszej kolejności do Przykazań – bez tego , znając i rozumiejąc Boży Plan a ich nie przestrzegając nie ma szans na porwanie jako pierworodni wykupieni z ziemi .

Tylko przestrzeganie Przykazań powoduje że DAJEMY radę wytrwać w samym środku tego systemu w jakim żyjemy . Mamy Wielki Ucisk i natręctwo i udręka smoczej mowy się podwoiła .Wszechobecne bezprawie ,propagowanie pedofilii , wzmacnianie oszustwa epidemii koronawirusa aby zaszczepić szczepionką zmieniająca Boże DNA !,LGBT i cała narracja z TV ,RADIA,GAZET I PRAWIE CAŁEGO INTERNETU powoduje u nas wzburzenie i słuszną NIENAWIŚĆ do tego świata .Bóg to wie i rozumie dlatego nas wspiera i PROWADZI na wąskiej drodze posłuszeństwa jaką wybraliśmy . A wybraliśmy ponieważ TACY JESTEŚMY – tacy się urodziliśmy jako posiadające sumienie do niedawna BŁĄDZĄCE dzieci Boże , które Ojciec pouczył a wcześniej ukształtował aby były – dokładnie takie jakie są teraz . Abyśmy mogli zachować swe życie ku żywotowi wiecznemu .

Księga Daniela

Rozdział 12:

(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.

(10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli.

Przestrzegamy Przykazań i to jest nasza TARCZA w tym świecie – żyjemy w nim ale jesteśmy POZA …. Rozumiemy to !

Przestrzegając Przykazań jesteśmy wykupieni z tego świata jako ponownie narodzeni dzięki prawu do zbawienia nadanemu przez Syna Bożego – Nic tylko KORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA  ! ?

Idźmy w ślady naszego Króla Isusa ustanowionego władcą nad całym stworzeniem  przez Boga Wszechmogącego .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 10:

(38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

(39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

Przestrzeganie Przykazań w opozycji do tego świata to jest to o czym mówił Syn Boży. Odmowa oddania czci Bestii również będzie posłuszeństwem do Przykazania- dobrze wiemy jakiego.

Wersety te są błędnie specjalnie tłumaczone przez religie – ale MY to wiemy .

Zadajmy sobie pytanie czy czujemy JAKIKOLWIEK sentyment do TEGO ŚWIATA?

Nie mówię o LUDZIACH tylko o smoczym królestwie , o tym JAK jest zrobione  ?

Właśnie to oznacza stanie całkowicie po stronie Boga i Syna . To nie jest nasz świat – nasz świat to będzie na początek 1000 lat królestwa a później NIEWYOBRAŻALNE na chwile obecną życie gdy Bóg uczyni nową ziemie i nowe niebo …JEŻELI będziemy się słuchać Ojca czyli PRZESTRZEGAĆ JEGO PRZYKAZAŃ.

List Jana apostoła Baranka

Rozdział 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2)Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

Wiem że obecny świat nieraz nasz przytłacza i są chwilę że chce się płakać lecz musimy to przetrzymać mając wiarę i nadzieje w Bogu naszym że spełni to co obiecał i przyrzekł na samego siebie:

1)Zniszczenie tego świata – nie ZIEMI- czyli systemu owocu buntu szatana.

2) Ustanowienie sprawiedliwego Królestwa z pierworodnym Synem Bożym Isusem Chrystusem .

Nasza nienawiść do świata to właśnie poparta UCZYNKAMI PRAWA wiara w ustanowienie Królestwa Bożego , Świadome wyparcie się stylu życia jaki widzimy na co dzień i życie pod Przykazaniami Bożymi oczekując na powrót prawowitego Króla Isusa .

Jeżeli komuś żal tego świata i tego stylu życia to taki utraci swoje życie a ten który czeka wiernie na Królestwo i trwa w Przykazaniach zachowa życie .

To nie są moje filozofie tylko takie jest postanowienie Boże , które objawił Jego Syn .Ci którzy nienawidzą tego świata doskonale to rozumieją .

(25)Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Zatem to że nie CHCEMY żyć w takim świecie jaki mamy obecnie oznacza że „nienawidzimy swego życia na tym świecie”. Nie oznacza to chęci samobójstwa lub olania wszystkiego bo brak sensu .Oznacza to wytrwanie w tej nienawiści do świata poprzez przestrzeganie Przykazań czym pokazujemy Ojcu że TO PRAWDA ponieważ Przykazania to … ODWROTNOŚĆ stylu życia tego świata.

Słowa  te odnoszą się także i do tych , którzy wybiorą Boga i Syna podczas 42 miesięcy kiedy to OGROMNA ilość mieszkańców ziemi wybierze styl życia TEGO ŚWIATA jaki będzie serwować Bestia i drugie zwierze to będzie „godzina próba dla całego świata”

Nie jesteśmy lepszymi sędziami niż Bóg i mnóstwo które zginie podczas 42 miesięcy i 45 dni zginie słusznie … o tym w części drugiej

Wybór Boga i Syna TERAZ czy PODCZAS 42 miesięcy oznacza to że KAŻDY kto tak uczyni jest zapisany w księdze żywota Baranka … należy do Bożej rodziny …. posiada sumienie Boże …. posiada Boże DNA , które JUŻ się ujawniło lub dopiero UJAWNI .

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, KAŻDY, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Bóg wie kto jest w niej zapisany , kto ma CO zapisane w swoim kodzie genetycznym i KIEDY ujawni się prawdziwa natura KAŻDEGO posianego na ziemi . Czy teraz czy podczas sądu na pustyni czy podczas czasu 42 miesięcy ścinania głów świętych .

Jeżeli wierzycie w obietnice Boga i przestrzegacie Jego Przykazań to znaczy że jesteście w grupie do wzięcia do nieba – tylko trzeba do samego końca iść drogą która została nam wytłumaczona przez Syna Bożego Isusa Chrystusa .

Do dnia Jego przybycia !

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

(31)Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana

Rozdział 17:

3.A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.

Jeżeli jeszcze Izraelito nie dokonałeś wyboru to weź pod uwagę że masz coraz mniej czasu . Zobacz co się dzieje na świecie i że to nie są JUŻ żarty i zaczęło się na poważnie . Wszystko zmierza w jednym kierunku – NIE MOŻESZ wzgardzić zaproszeniem do Królestwa Niebiańskiego od swego Ojca Boga Wszechmogącego . Taka ignorancja może kosztować ciebie pozbawienie szansy na bycie w rządzie Królestwa Bożego . Bóg ci zaproponował posadę u swego Syna w Królestwie – NIE MOŻESZ pozostać obojętnym i NIEZDECYDOWANYM .Po męsku podejmij decyzje i zacznij działać aby mieć skarb uczynków przed Bogiem w dniu ukazania się Syna Bożego całemu światu. Miej kontakt z Ojcem już dzisiaj i módl się a poznasz Jego kochającą ojcowską opiekę którą obdarza każdego który Go miłuje i chce Mu się podobać . Z pewnością wielu z was tego doświadczyło i doświadcza cały czas i to jest DOWÓD koronny na to że Bóg nie kłamie i Syn również mówił prawdę .

Objawienie Isusa

Rozdział 3:

  1. Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Godzina próby na cały zamieszkany świat to będzie świadomy publiczny wybór podczas 42 miesięcy .Każdy sprawiedliwie dostanie szanse na zbawienie . KAŻDY nawet nasienie węża !

O tym w drugiej części artykułu jeżeli wcześniej nie ujawni się nasz Król Isus Chrystus .

Napisano w ziemi Arzareth 6 dnia siódmego miesiąca oraz dołożono cenne materiały 15 dnia 10 miesiąca ku wsparciu wszystkich walczących z tym światem  , rozumiejących , słuchających i wykonujących Przykazania naszego Ojca Boga Wszechmogącego i czekających na Króla Isusa Chrystusa braci i sióstr Izraelitów oraz dla tych którzy wciąż się wahają czy przyjąć zaproszenie od Boga.

Odwagi i wytrwałości gdyż czas jest bliski !!!

Reklama

Jeden komentarz na temat “Świadomy wybór – Dobro czy zło – część pierwsza .”Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.””

Możliwość komentowania jest wyłączona.