„Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.”

Syn Boży Isus Chrystus gdy przebywał w ciele na ziemi wykonując ogromnie ważną misję od Ojca Boga Wszechmogącego wypowiedział te BARDZO ważne oraz wiele wyjaśniające proroctwo :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

Biblia podaje nam informację że  :

Księga Rodzaju

Rozdział 5:

(24) Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.

2 Księga Henocha jest skarbnicą wiedzy właśnie na temat JAK to się stało :

2 Księga Henocha

Historia Henocha: Jak Pan zabrał go do Nieba.

Był mądry człowiek i wielki rzemieślnik, którego Pan zabrał. I On (Pan) kochał go, aby ten mógł zobaczyć najwyższe królestwa najmądrzejszego, wielkiego i niepojętego i niezmiennego Królestwa Boga Wszechmogącego.

Także aby widział najbardziej cudowną i chwalebną i lśniącą i wielooką pozycję sług Pana i niewzruszonego Tronu Pana, szeregi i organizacje bezcielesnych armii, nieopisaną kompozycję wielości elementów, różnorodny wygląd i nieopisany śpiew armii cherubinów i światła bez miary, aby być tego naocznym świadkiem.

Henoch został pierwszym naocznym świadkiem spośród synów ludzkich po wydarzeniach w Edenie , który zobaczył na własne oczy Królestwo Boga Wszechmogącego …oraz samego Boga !

1 Księga Henocha

Rozdział 37:

37.

1 Druga wizja mądrości, którą zobaczył Henoch, syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama.

2 To jest początek słów mądrości, które podniósłszy głos skierowałem do mieszkańców ziemi. Posłuchajcie, starożytni, i przypatrzcie się, potomni, słowom Świętego, które wypowiem wobec Pana Duchów.

3 Lepiej powiedzieć o tym wcześniej. Także potomnym chcemy umożliwić [poznanie] mądrości.

4 Pan Duchów jeszcze nikomu dotąd nie udzielił takiej mądrości, jaką mój rozum otrzymał zgodnie z wolą Pana Duchów, który udzielił mi uczestnictwa w ŻYCIU WIECZNYM.

 

Bóg udzielił Henochowi mądrości aby potomni mogli także czytać księgi i się jej z nich nauczyć oraz otrzymał on uczestnictwo w życiu wiecznym.

Henoch zobaczył na własne oczy całą strukturę nieba wraz z szeregami bezcielesnych armii zwanych aniołami według swego rodzaju , rangi oraz pozycji.Widzimy zatem że nawet w niebie nie ma żadnej równości tak głośno ogłaszanej przez nasienie węża poprzez KOMUNISTYCZNE poglądy ich przywódców oraz szatana , który wcale w nie nie wierzy …ponieważ pragnie on władzy absolutnej, na ziemi i w niebie, tylko że się do tego NIE NADAJE – widzimy do czego doprowadziły jego rządy na ziemi oraz możemy podejrzewać że także i w niebie skoro niektóre z gwiazd ‚robią co chcą ‚ i nie przestrzegają rozkazów Boga , „chodząc swoimi drogami”. Ale wracając do tematu Henoch poznał prawa gwiazd , jak zbudowane jest słońce , którego światło powoduje że życie na ziemi kwitnie a Dawcą światła słonecznego jest Bóg , który napełnia koronę słoneczną ż tak że słońce świeci zarówno na sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych .Zatem nie będzie dla Boga żadnym problemem ‚zgasić słońce’ tak że pozbawione swego światła jako pusty ciemny okrąg będzie jednym ze znaków Jego przyjścia do Doliny Sądu .

Księga Joela

Rozdział 3:

(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

 

Objawienie Isusa

Rozdział 6:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

Wszystko co dotyczy całego stworzenia i jak jest zbudowane i jakimi prawami się rządzi zostało Henochowi objaśnione i wytłumaczone aby mógł spisać to dla potomków , którymi także i my jesteśmy jako Słowianie wywodzący się od Jakuba nazwanego przez Boga Izraelem .

Księga Izajasza

Rozdział 29:

(22) Dlatego tak mówi Pan odnośnie domu Jakuba, którego oddzielił od Abrahama: Jakub nie będzie się już wstydził i nie zmieni swego oblicza,

Jak wiemy od Abrahama pochodzi wiele narodów m.in objęty przez Boga klątwą Edom czyli duża część Żydów sprawujących obecnie rządy w imieniu swego ojca szatana. Jakub natomiast został oddzielony od reszty narodów jako Naród Wybrany – roślina sprawiedliwości , którą proroczo zapowiedział Bóg już Henochowi przed potopem !

Więcej detali tutaj:

Historia naszego narodu część pierwsza -„Roślina sprawiedliwości i prawdy .Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze”

Bóg jak czytamy w pierwszych Słowach 2 Księgi Henocha kochał Henocha czyli umiłował go i wywyższył tak jak nikogo DOTĄD  z synów Adama , który utracił chwałę człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Henoch zostaje ‚przemieniony’ aby mógł stanąć przed twarzą samego Boga Wszechmogącego !

2 Księga Henocha

Rozdział 22:

Któż może opisać Jego piękny wygląd nigdy się nie zmieniający i nie do opisania i Jego wielką chwałę? Upadłem nisko i oddałem pokłon Panu. A Pan, mówiąc swymi ustami rzekł do mnie: „Bądź odważny, Henochu! Nie bój się! Wstań i stój przed moją twarzą na zawsze. „

Michał, arcydzieło Pana, podniósł mnie i postawił mnie przed obliczem Pana. I rzekł Pan do swoich sług: „Niech Henoch przyłączy się i stanie przed Moją twarzą na wieki!” A chwalebni Pańscy oddali pokłon i powiedzieli: „Niech Henoch postąpi zgodnie z twoim Słowem, o Panie!”

I Pan rzekł do Michała: „Idź i wyciągnij Henocha jego ziemskiego stroju. Namaść go Moim rozkosznym olejem i załóż na niego ubiór Mojej Chwały. Tak zrobił Michał jak powiedział do niego Pan. Namaścił mnie i przyodział mnie. Wygląd tego oleju jest większy niż największe światło, a jego maść jest jak słodka rosa, a jego woń mirra; to jest jak promienie lśniącego słońca.

Spojrzałem na siebie i stałem się jak jeden z jego wspaniałych i nie było żadnej widocznej różnicy.

Bóg nakazał ‚przemienić’ Henocha aby ten mógł stanąć przed Jego obliczem. Henoch otrzymał „ubiór chwały” Bożej jako człowiek uczyniony na obraz i podobieństwo samego Boga Wszechmogącego !

Bóg uznał że Henoch jako pierwszy człowiek po upadku Adama i Ewy jest godzien rozmawiać z Nim twarzą w twarz dlatego  zwrócił Henochowi utraconą chwałę ludzką pierwszych ludzi .Henoch ujrzał Boga zatem wykazał się czystym sercem.

2 Księga Henocha

Rozdział 22:

A na dziesiątym niebie, Avaroth, ujrzałem obraz oblicza Pana, jak żelazo płonące w ogniu i wyjęte, i emitujące iskry i żarzące się.

Tak więc nawet ja widziałem oblicze Pana, ale o obliczu Pana nie powinno się mówić. Jest tak cudowny, niezwykły, wspaniały i przejmujący strachem. Kimże jestem, abym mógł opisać Niepojętą Istotę Pana i Jego Oblicza, tak wyjątkowo dziwną i niemożliwą do opisania? (…)

A Pan, mówiąc swymi ustami rzekł do mnie: „Bądź odważny, Henochu! Nie bój się! Wstań i stój przed moją twarzą na zawsze. ” 

Bóg sam twarzą w twarz swoimi ustami w rozmowie wyjaśnił Henochowi WSZYSTKO o całym stworzeniu.

2 Księga Henocha

Rozdział 24:

I Pan powiedział do mnie: „Henochu, umiłowany, wszystko, cokolwiek widzisz i wszystko, co stoi w miejscu lub porusza się, zostało doprowadzone do doskonałości przeze Mnie, Ja, Sam, wyjaśnię ci to.

Gdy Bóg przekazał Henochowi wszystko co miał przekazać swoim dzieciom abyśmy TAKŻE i my ostatnie pokolenia mogli czytać i rozumieć , wysyła go z powrotem na ziemię.

2 Księga Henocha

Rozdział 37:

37

Pan przywołał jednego ze starszych aniołów, przerażającego i groźnego i postawił go przy mnie. Wygląd tego anioła był biały jak śnieg, jego dłonie jak lód, wyglądał bardzo oziębłe. Schłodził mi twarz, ponieważ nie mogłem znieść grozy Pana, tak jak nie można znieść ognia pieca i żaru słońca i mrozu śmierci.

Pan powiedział do mnie: „Henochu, gdyby twoja twarz nie była odmarznięta, żadna ludzka istota nie byłaby w stanie spojrzeć ci w twarz”.

Bóg w jakiś nieznany nam sposób przyćmił chwałę Henocha czyniąc jego twarz „odmarzniętą” żeby jego rodzina na ziemi mogła spojrzeć w jego twarz .

Oto świadectwo jaki złożył Henoch :

2 Księga Henocha

Rozdział 39:

Zostałem dzisiaj wysłany do was, aby mówić do was z ust samego Pana, cokolwiek było, cokolwiek jest, i cokolwiek będzie aż do dnia sądu. Słuchajcie, moje dzieci, ponieważ nie jest to z moich własnych ust które wam dziś opowiadam, ale z ust Pana zostałem do was wysłany.

Dlatego słyszycie moje słowa z moich ust – mówi stworzona ludzka istota identyczna jak wy, ale mówię to, co ja słyszałem z ognistych warg Pana. Albowiem usta Pańskie są ogniem pieca, a Jego aniołowie są płomieniami, które wychodzą.

Ale wy moje dzieci widzicie moją twarz, istotę ludzką stworzoną dokładnie tak jak wy; ale ja jestem tym, który widział oblicze Pana, które jest jak żelazo, które płonęło w ogniu i zostało wypuszczone i emituje iskry i jest rozżarzone.

Wpatrujcie się w moje oczy istoty ludzkiej równie ważnej jak i wy; ale ja patrzyłem w oczy Pana, lśniące jak promienie słońca i budzące strach w oczach ludzkiej istoty.

Ale wy, moje dzieci, widzicie prawą rękę tego, który wam pomaga, człowieka stworzonego identycznie jak i wy ale ja widziałem sprawiedliwą rękę Pana, pomagającą mnie i wypełniającą niebo.

Wy widzicie zasięg mojej działalności, taki sam, jak i waszej; ale ja widziałem zasięg Pana, bez ograniczeń i bez porównania, dla którego NIE MA LIMITU.

Słyszycie słowa z moich ust, ale ja słyszałem mówiącego Pana jak głośny grzmot, gdy istnieją w chmurach nieustające zakłócenia.

Widzicie jak ważne są dla nas Słowa świadectwa Henocha , które przekazał mu sam Bóg. Przykład Henocha potwierdza nam że człowiek może zostać przez Boga przywrócony do ‚pierwotnego’ stanu sprzed jego upadku !

Dlatego tak szczegółowo przedstawiłem wam historie Henocha , którego obydwie księgi MUSICIE znać aby zrozumieć Słowa Isusa Chrystusa:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(29) A Isus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej.

(30) Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą JAK aniołowie w niebie.

Znając historię Henocha rozumiemy już o czym mówił Syn Boży. Nie powiedział On że będą aniołami ale że będą JAK aniołowie.To ogromna różnica !

To oznacza że uzyskają nieśmiertelność jako przyobleczeni w chwałę człowieka uczynionego na obraz Boży , którym zostanie dany dostęp do drzewa żywota i możliwość przebywania zarówno w niebie jak i na ziemi już podczas 1000 letniego Królestwa . To będą zwycięzcy którzy zwyciężyli ‚świat’ tak jak Syn Boży Isus Chrystus Król króli.

Oczywiście mowa o 144 000 wykupionych z ziemi , którzy podążają za BARANKIEM !

Słowa Isusa odnoszą się do zmartwychwstania ale bez zaznaczenia przez Niego o które zmartwychwstanie chodzi – czy o pierwsze czy o drugie. Odpowiedz jest prosta , gdy Isus wypowiadał to proroctwo nie zostały jeszcze objawione dwa zmartwychwstania .Podział na dwa zmartwychwstania został dopiero ujawniony przez Boga w OBJAWIENIU po zmartwychwstaniu i uwielbieniu przez Ojca Syna.Zwróćcie uwagę że szatan nic nie rozumiał z planu Boga ofiary śmierci Isusa i gdy nie udało mu się Go skusić aby oddał mu pokłon to po prostu…zamordował Syna Bożego z obawy przed wypełnieniem proroctwa z Rodzaju oraz aby nie dopuścić do utworzenia ponownego Królestwa Bożego tym razem na całą ziemię .Jakże się pomylił i jak SROMOTNIE przegrał wąż z Edenu ponieważ WDAŁ SIĘ W WALKĘ Z BOGIEM  !

Zatem Słowa Isusa :

(30) Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.

Odnoszą się ZARÓWNO do pierwszego jak i drugiego zmartwychwstania .

Przy pierwszym zmartwychwstaniu wszyscy którzy wypełnili wymogi jego dostąpienia  otrzymają życie wieczne poprzez dostęp do drzewa żywota i możliwość oglądania Boga jako 144 000 z pokoleń Izraela , którzy na przestrzeni dziejów po śmierci Syna Bożego wypełnili Prawo Boga , których serca okazały się czyste i zwyciężyli poprzez krew Baranka wraz z tymi z nich co żyją również obecnie w czasach końca czyli…. TERAZ.

Objawienie

Rozdział 12:

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

 

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 2:

(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.

(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany.

(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?

(45) On odpowiadając rzekł mi: „Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy.”

(46) I rzekłem aniołowi: „Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?”

(47) A on odpowiedział i rzekł mi: „To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali.”Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

(48) Wtedy anioł do mnie powiedział: „Idź i powiedz ludowi memu, jak wiele i jak wielkie cuda Pana Boga widziałeś”.

 

144 000 wybranych którzy nałożą szatę nieśmiertelną w pełnej chwale człowieka uczynionego na obraz Boży!

Natomiast przy drugim zmartwychwstaniu już po 1000 letnim królestwie ci którzy POZYTYWNIE przejdą Sąd Ostateczny z uczynków dołączą do 144 000 jako także posiadający już życie wieczne ludzie o czystym sercu i będą oglądać Boga  Ojca swego na nowej ziemi .

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

(4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.

(14) Błogosławieni ci, którzy wykonują jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby mogli wejść przez bramy do miasta.

 

Isus właśnie o tym mówił gdy saduceusze wystawiali Go na próbę . Nie wiemy jak będzie wyglądać życie na nowej NIE PRZEKLĘTEJ ziemi , którą uczyni Bóg .Wiemy że w Królestwie ludzie będą się rozmnażać i umierać . Natomiast ci co zmartwychwstaną zarówno mężczyźni jak i kobiety „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić” – Te Słowa Syna Bożego JASNO wskazują na dwie ODRĘBNE płcie ludzi – mężczyznę jak i kobietę , którzy otrzymają życie wieczne i odzyskają chwałę utraconą przez Adama i TAKŻE Ewe. Tak to rozumiem i inaczej tego UWAŻAM nie NALEŻY i nie powinno się próbować  wyjaśniać idąc w stronę głębin szatańskiej GNOZY …

NALEŻY ZAUFAĆ Bogu i Jego mocy wierząc że wszystko co postanowił jest …..DOBRE!

 

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(29) A Isus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej.

 

 

Ta wiedza jaką mamy TERAZ  MUSI nam wystarczyć na obecnym etapie wykonywania się wyroków Boga naszego ! Więcej się dowiemy kiedy zło w postaci szatana , upadłych aniołów i ich złego potomstwa o nieczystych sercach   zostanie usunięte z ziemi a Syn Boży Isus Chrystus zasiądzie na tronie swej chwały.

1 Księga Henocha

Rozdział 51:

51.

1 W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwróci to, co otrzymał, i zagłada odda to, co posiada.

2 Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia.

3 W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił.

4 W owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem i wszyscy staną się aniołami w niebie.

5 Oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach powstanie Wybrany i ziemia ucieszy się i sprawiedliwi będą na niej mieszkać, a wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się.

Ten rozdział z Księgi Henocha potwierdza nam całą naszą obecną wiedzę i zrozumienie jaką posiadamy . Więcej tajemnic mądrości dowiemy się od Króla Isusa Mesjasza .Mamy potwierdzenie że 144 000 wybranych będą się po ziemi przechadzać oraz chodzić po niej co wskazuje jednoznacznie na ich swobodny dostęp zarówno do nieba i Boga jak i do ziemi gdzie będą sprawować władzę królewską jako królowie podlegli Królowi królów Isusowi Chrystusowi . Wers 4 mówi nam o tym że oni „wszyscy staną się aniołami w niebie.” czyli uzyskają chwałę jaką miała pierwsza para ludzka …jako aniołowie na ziemi !!!

Brzmi szokująco ? Tylko pozornie .Odpowiedz dają Słowa Boga , które bezpośrednio przekazał On Henochowi gdy rozmawiał z nim twarzą w twarz :

2 Księga Henocha

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją. Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Człowiek to ostateczne stworzenie Boże ze względu na którego Bóg uczynił WSZYSTKO .

Człowiek w ciele fizycznym w wielkiej chwale jaką posiadają aniołowie , żyjący życiem wiecznym , którego oblicze jaśnieje jak słońce o fenomenalnych możliwościach twórczych jako posiadający …Mądrość Bożą   – Taki jest plan zbawienia Boga wobec ludzi !

To właśnie utracili Adam i Ewa ale Bóg nie zaniechał swego planu co do człowieka i jego przedsmak zobaczą wszyscy na przykładzie 144 000 wybranych o czystych sercach już podczas 1000 lat Królestwa Bożego a Isus Mesjasz pokażę ponad wszelką wątpliwość to czego nie dał rady pokazać Adam jako król na ziemi – Że Bóg nie popełnił błędu stwarzając człowieka , któremu oddał tak wielką władzę nad swym stworzeniem .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

Temat niezwykłości człowieka jest bardzo umniejszany przez ten świat szatana .Wmawia się ludziom że powstaliśmy od małpy , że jesteśmy wynikiem pomyłki ewolucji a nawet wirusem i rakiem co toczy ‚planetę’ . To efekt nienawiści szatana do nas oraz aniołów którzy poszli za nim .Duża część ludzkości się milcząco z tym zgadza popierając czy to dla świętego spokoju czy z obawy przed byciem innym niż reszta NAJDZIKSZE pomysły potomstwa szatana i aniołów znanych nam z ekranów TV , gazet czy internetu .

Ogromna część zarówno Narodu Wybranego jak i innych narodów nie jest w stanie wyrwać się spod kontroli umysłów szatańskiej niewidzialnej sieci demonicznej oplatającej całą ziemię – tylko Bóg jest to w stanie uczynić i czyni właśnie wobec tych których wybrał do przebudzenia świadomości i pobudził rozum do samodzielnego myślenia dając mądrość na swoje Słowo tak że rozumiemy co się dzieje , co się zbliża i co nas czeka jak …. wytrwamy ,zwyciężymy i okażemy się Jego dziećmi o czystym sercu.

Objawienie Isusa

Rozdział 12:

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

144 000 będą w najwyższym niebie u Boga przy jego tronie , tak jak Henoch .Zobaczą oni Boga na własne oczy !! Tego szatan nie chce byśmy się dowiedzieli po to mamy TYLE religii… LECZ my już TO WIEMY bo Bóg uznał że mamy to wiedzieć .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

Z czasem wszyscy ujrzą swego Stwórce i Ojca Boga Wszechmogącego na nowej ziemi lecz my , którym Bóg otworzył oczy i uszy na prawdę  świadomi stanu rzeczy  wiemy i ROZUMIEMY jak wysoko postawił poprzeczkę nasz Ojciec abyśmy …. MOGLI Go ujrzeć takim jakim jest przed drugim stwarzaniemmusimy wykazać się czystym sercem .

W dalszej części napiszę jak Bóg się na to zapatruje w oparciu o Jego Słowa i Syna ale żeby dojść do tego aby było to wszystko jak najbardziej zrozumiałe musimy omówić dalsze Słowa Syna Bożego.

Król Isus w kolejnych Słowach odkrywczego rozdziału 22 Ewangelii Mateusza które wiele nam wyjaśnią podaje:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 22:

(31) A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:

(32) Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

Bardzo precyzyjne Słowa Syna Bożego i zwróćcie uwagę że to jest prawdą – wszystko mamy podane w Biblii abyśmy to zrozumieli.

Księga Rodzaju

Rozdział 25:

(7) A Abraham dożył stu siedemdziesięciu pięciu lat.

(8) I opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich.

 

Księga Rodzaju

Rozdział 35:

(28) A Izaak miał sto osiemdziesiąt lat.

(29) Potem Izaak opadł z sił i umarł, i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni. A pochowali go synowie jego Ezaw i Jakub.

 

Rozdział 49:

(33) A gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał; i został przyłączony do przodków swoich.

Abraham , Izaak i Jakub zostali przyłączeni do przodków swoich . Księga Henocha podaje nam co to oznacza. Praktycznie oznacza to co jest napisane i POTWIERDZA że Bóg jest Bogiem żywych a nie umarłych .Jakże to proste !

Przeczytajcie bardzo dokładnie poniższy rozdział uwzględniając to co już wiemy:

Księga Henocha

Rozdział 39:

4 Tam zobaczyłem inne widzenie: Siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych.

5 Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków.

6 W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [ trwać] będzie przed Nim na wieki wieków.

7 Pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed Nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pana Duchów. Sprawiedliwość przed Nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed Nim.

8 Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów.

9 W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana Duchów.

10 Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem Go i wielbiłem mówiąc: „Błogosławiony! Bądź błogosławiony od początku i na wieki”.

11 Przed Nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie [świat] i czym będą przyszłe pokolenia.

12 Błogosławią Cię ci, którzy NIE ŚPIĄ i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc: Święty, Święty, Święty! Pan Duchów napełnia ziemię duchów.

13 Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy NIE ŚPIĄ i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc: „Błogosławiony! Błogosławione imię Pana na wieki”.

14 TWARZ moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć!

 

Zatem Bóg nie kłamię i ZAWSZE MÓWI prawdę :

Księga Wyjścia

Rozdział 3:

(6) Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba.Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga.

Bóg jest Bogiem żywych .

Sprawiedliwi , którzy odeszli z tego świata „nie śpią” tylko przebywają w miejscu ukazanym Henochowi , gdzie żyją aż dopełnią się dni do Królestwa Bożego .Są oni świadomi jako ŻYJĄCE dusze w swojej bliżej nieznanej nam OBECNIE formie w jaśniejącej chwale przed Bogiem w przeciwieństwie do dusz śpiących i oczekujących na zmartwychwstanie Sądu Ostatecznego .

Tak jak powiedział nam Isus:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 8:

(11) Ale mówię wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

Oni wszyscy wymieni sprawiedliwi w wielkiej chwale przebywający obecnie w miejscu które opisał Henoch będą obecni w 1000 letnim Królestwie .

Skoro to mamy już wyjaśnione przejdzmy  do  okoliczności narodzin sprawiedliwego Noego , którego Bóg nazwał doskonałym i odrodził z niego ludzkość aby Jego wybrana roślina mogła trwać.

Noe został wybrany i specjalnie urodził się po to aby Bóg poprzez jego DOSKONAŁE geny ocalił człowieka zachowując ciągłość genetyczną czystego Bożego DNA .

1 Księga Henocha

1 Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna.

2 Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna(…) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny.

3 Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości.

4 A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema.

5 Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne.

6 Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia.

7 A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami”.

Lamech ojciec Noego wystraszył się że Noe nie pochodzi od niego lecz od aniołów z powodu widzialnej bijącej od niego chwały.

Matuzalem ojciec Lamecha udaje się do swego ojca Henocha na krańce ziemi , było to możliwe ponieważ przed potopem układ ziemi był inny i było to wykonalne – nie tak jak jest dzisiaj. Matuzalem idzie do Henocha po prawdę :

8 I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”

9 A on odpowiadając mi powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie.

10 A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością.

11 Wzięto go z rąk akuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Panu Niebios.

12 Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi on] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę”.

13 I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana.

14 Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.

15 Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop, przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi.

16 Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.

Noe urodził się jako doskonałe dziecko ludzkie aby poprzez niego przyszło życie na odnowioną ziemię po nadchodzącym zniszczeniu wodami potopu. Jego chwała zaraz po urodzeniu była tego znakiem , który spowodował że jego dziadek poszedł do swego ojca Henocha a ten wyjawił mu plany Boga – przez to Noe został uznany przez ojca Lamecha za swego syna a nie syna anioła zgodnie z prawdą . Noe urodził się białym bykiem lecz stał się człowiekiem poprzez swoje doskonałe uczynki potwierdzające jego czyste DNA

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

Chwała człowieka uczynionego na obraz Boży która objawiła się przy  narodzinach Noego w pełni to potwierdza , tak jak świadectwo z wizji Henocha o zwierzętach :

Księga Henocha

Rozdział 89:

1 I jeden z tych czterech podszedł do białych byków i [jednemu z nich] wyjawił tajemnicę: urodził się bykiem,ale stał się człowiekiem. Wybudował dla siebie wielki statek i zamieszkał w nim. Razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy. Łódź ta została za nimi zamknięta.

Mojżesz jest drugim sługą Boga o którym mamy podane że „stał się człowiekiem”:

1 Księga Henocha

Księga Henocha
Rozdział 89:
29 Baran ten udał się na szczyt wysokiej góry i Pan owiec ponownie posłał go do nich.
30 Potem zobaczyłem Pana owiec stojącego przed nimi. Jego widok [był] straszny i majestatyczny i wszystkie te owce, gdy to ujrzały, przelękły się go.
31 Każda z nich bała się i drżała przed nim. I wołały do tego barana, który był z nimi i stał pośrodku nich: „Nie możemy stać przed naszym Panem i na niego patrzeć”.
32 Baran, który je prowadził znowu udał się na szczyt góry. Owce natomiast zaczęły ślepnąć i odchodzić od drogi, którą im pokazał, ale ów baran tego nie wiedział.
33 Pan owiec strasznie się na nie rozgniewał. Dowiedział się o tym baran i zstąpił ze szczytu góry, przyszedł do owiec i zobaczył, że większość z nich oślepła i odeszła od jego drogi.
34 Gdy go zobaczyły, przeraziły się, zadrżały przed nim i chciały wrócić do swej zagrody.
35 Lecz ten baran wziął ze sobą parę owiec i poszedł do tych owiec, które odeszły. Następnie zaczął je zabijać. Owce zlękły się go. Baran ten przyprowadził z powrotem owce, które się oddaliły i powróciły wróciły do swoich zagród.
36 Zobaczyłem w tym widzeniu, że ów baran stał się człowiekiem i zbudował dom dla Pana owiec i wprowadził do tego domu wszystkie owce.

Wersety z Księgi Wyjścia ‚znalezione’ przez naszego brata potwierdzają  nam zmianę jak zaszła u Mojżesza tak że został uznanym GODNYM aby nie zasłaniać swego oblicza  gdy stawał przed Bogiem aby z Nim rozmawiać.

 

Rozdział 34:

Księga Wyjścia
Rozdział 34:
(32) Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj.
(33) A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze.
(34) Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano.
(35) A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim.

 

Rozdział 3:

(6) Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.

Baran czyli Mojżesz stał się …CZŁOWIEKIEM dopiero po daniu przez Boga Izraelitom 10 Przykazań i wydarzeniach pod Synajem a gdy przy krzaku rozmawiał z Bogiem jeszcze był ..baranem.

Mojżesz rozmawiał z Bogiem na Synaju a potem zbudował Namiot Zgromadzeń w którym REGULARNIE widywał się i rozmawiał  ….z Bogiem !!!

Podczas tych rozmów SŁUP OBŁOKU POZOSTAWAŁ u wejścia do Namiotu.To MUSI być KATEGORYCZNIE WYTŁUSZCZONE!

Księga Wyjścia

Rozdział 33:

(8) A ilekroć Mojżesz szedł do Namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu, i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do Namiotu.

(9) Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do Namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do Namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem.

(10) I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do Namiotu, i wtedy powstawał cały lud, i kłaniali się, każdy u wejścia do swego namiotu.

(11) I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z Namiotu.

Zarówno Mojżesz jak i Noe byli DOSKONALI czyli według nazewnictwa Biblijnego z rodzai zwierząt awansowali do zaszczytnego tytułu „CZŁOWIEKA” .Obydwoje także znaleźli łaskę w oczach Boga :

Księga Wyjścia

Rozdział 33:

(17) I rzekł Pan do Mojżesza: Także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu.

 

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana

 

Przykład Mojżesza jak i Noego pokazuje że geny Boże świadczyły o byciu doskonałym w sprawiedliwych uczynkach  w swoim pokoleniu zarówno jednego jak i drugiego. Mojżesz był  całkowicie ufającym swemu Bogu i przestrzegającym Przykazań sługą Bożym .Bóg go wybrał , pomimo jego wcześniejszej przeszłości w Egipcie na swego sługę i proroka ponieważ znał go lepiej niż on sam znał siebie…Bóg znał jego serce , które okazało się czyste tak że Mojżesz znalazł łaskę w oczach Boga.

Mojżesz można powiedzieć ‚rozkwitł’ i wydał wielokrotny plon doskonałych uczynków przed Bogiem …AŻ „STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM”.`

 

My także bracia i siostry  musimy wykazać się” czystym sercem” jeśli CHCEMY uzyskać dostęp do drzewa żywota i osiągnąć nieśmiertelność już podczas 1000 letniego Królestwa i aby ominął nas Sąd Ostateczny .

Wbrew pozorom nie jest to NIEMOŻLIWE , wymaga to niezwykłej pracy nad sobą i OGROMNEJ cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do celu – Byciu doskonałym przestrzegając Przykazań żeby takimi nas czyniącymi zastał Syn Boży .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

(42) Czuwajcie więc, BO NIE WIECIE którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Pierwszy krok na wąskiej drodze NALEŻY DO WAS !

OTO ON :

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, NIGDY ICH PONOWNIE nie popełniaj; a Bóg będzie CIĘ PROWADZIŁ naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Zaczynacie swój pochód ku doskonałości w sprawiedliwych dobrych uczynkach wynikających z posłuszeństwa wobec BOŻYCH PRZYKAZAŃ.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały.

Kroczycie wąską drogą do zbawienia czyli zwycięstwa dostępu do drzewa życia i ujrzenia naszego Boga.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

 

Czyste serce zdobywamy doskonaląc się codziennym życiem zgodnym z Przykazaniami. Walczymy ze swymi słabościami , które szatan skwapliwie wykorzystuje aby one przeważały nad nami .Nie możemy dać się im pokonać…ponieważ wtedy możemy utracić szanse na dołączenie do grona… 144 000 którzy otrzymają „chwalebne szaty” od Boga CZYLI nieśmiertelnego człowieka w swej chwale uczynionego na obraz Boży. 

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(76) Wy, którzy STRZEŻECIE moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” NIE POZWÓLCIE, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości PRZEWAŻAŁY NAD WAMI.

To co utracili Adam i Ewa jest w zasięgu ręki i WYMAGA od nas PRACY i działania . Zostaliśmy przebudzeni prze Boga ze snu jakim jest TEN ŚWIAT – spójrzcie jaka jest JUŻ  nasza wiedza na temat naszej prawdziwej chwalebnej natury jako człowieka uczynionego na obraz Boży – zarówno mężczyzny jak i kobiety !

Doceńcie to i oddajcie Bogu chwałę tym że NIE MOŻECIE pozostawać w grzechach nieposłuszeństwa mając świadomość czym jest dobro a czym zło . Mamy być odbiciem doskonałości naszego Ojca i przysparzać mu chwały swym postępowaniem tak jak dziecko swemu ojcu .Po to wybrał On sobie i ukształtował Jakuba z którego wyprowadził Naród Wybrany – aby był  on żywym świadectwem chwały Boga . To nasza powinność wobec Boga .

Takiej chwały Ojcu przysporzył Syn gdy był na ziemi zwyciężając TEN ŚWIAT .

Musimy stale wzrastać abyśmy okazali się ‚czyści’ przed naszym Bogiem :

Co czyni nas i nasze serca nieczystym ?

Ewangelia Mateusza

Rozdział 15:

(16) A On rzekł: To i wy nadal jesteście bezrozumni?

(17) Nadal nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i do wychodka bywa wydalone?

(18) Ale co z ust wychodzi, wychodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym.

(19) Ponieważ z serca wychodzą ZŁE MYŚLI, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

(20) To właśnie CZYNI człowieka nieczystym; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym.

Zatem jedynie CIĄGŁE PILNOWANIE SIĘ aby przestrzegać Przykazań uchroni nas od bycia ‚nieczystym’ . Pamiętajcie – Praktyka czyni mistrza i NIGDY nie zniechęcajcie się gdy ‚przegracie’ jedną z bitew , jeżeli podnosicie się po porażce to walczcie nadal …ale nie zapominajcie że PRZYKAZANIA to absolutne minimum na wąskiej drodze i nie może być ŻADNEGO POBŁAŻANIA sobie w tym temacie .

Jeżeli przestrzegacie Przykazań to Bóg prowadzi was naprzód a co to oznacza to wie KAŻDY kto TAK CZYNI  😉

Duch Boży zaczyna oddziaływać na posłuszne dzieci Boże ucząc je aby nie zeszły z drogi na którą weszły jako ponownie narodzone z woli Boga.

Jeżeli jesteście WYKONAWCAMI Słowa a nie TYLKO SŁUCHACZAMI to jak nam przekazał nasz Król i Nauczyciel Isus Chrystus:

Ewangelia Jana

Rozdział 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

(3) Wy jesteście JUŻ czyści dla słowa, które wam głosiłem;

 

Decyzja należy do was czy CHCECIE wydawać owoc czy POZOSTAĆ biernymi słuchaczami Słowa .Ci którzy podjęli JUŻ decyzję i ZROBILI pierwszy krok przekonali się na własnej skórze jak wielki zaszczyt ich spotkał że dane zostało im zrozumieć O CO TAK NAPRAWDĘ chodzi czyli  …

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.

(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.

(16) Ale oczy wasze są błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą,

 

Objawienie Isusa

Rozdział 2:

(11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

Teraz dodam na koniec bracia i siostry kilka zdań , które dobrze starałem się przemyśleć aby nie popełnić żadnego błędu .

Musimy mieć 100 % zaufania do Boga , Jego mocy i planu który JUŻ zaczął się REALIZOWAĆ !

Musimy bezwarunkowo stosować się do wszystkich Przykazań oraz zanosić swe prośby o Ducha Prawdy w celu zdobycia poznania i zrozumienia ze Słów Boga i Syna z  Biblii którą zostawił nam nasz Ojciec aby … W TEN SPOSÓB do nas mówić.

Tak to Bóg zaplanował na czas przed znakiem Syna Człowieczego  że nie potrzebujemy proroków tak jak nasi przodkowie  bo wszystko co musimy wiedzieć i co jest nam potrzebne do czasu porwania i przybycia Isusa Mesjasza jest w Biblii i na bieżąco jest nam ‚objaśniane’ przez „Pocieszyciela – Ducha Prawdy.”

Dwaj świadkowie Boga , którym da On  moc będą prorokami na czas 42 miesięcy dla narodów ziemi – tak mówią Słowa Proroctwa . Nie ma mowy o żadnym prorokowaniu pochodzącym od Boga WCZEŚNIEJ .Wszelkie objawienia i sny religijne pochodzą od szatana i reszty panteonu zła .

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

Na nas WSZYSTKICH  drodzy bracia i siostry spoczywa OBOWIĄZEK wierności wobec Boga i Syna , który przejawia się Posłuszeństwem do Przykazań Bożych danych NARODOWI WYBRANEMU :

Pokazujemy tym naszemu Ojcu że CHCEMY uzyskać „czyste serce” i się o to STARAMY i DĄŻYMY do tego codziennym sprawiedliwym postępowaniem tak aby podobać się Bogu. To powinna być najważniejsza rzecz OBECNIE dla nas :

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Tylko my wybrani przez Boga Słowianie prawdziwi Izraelici TO WIEMY i rozumiemy prawidłowo NA TEN CZAS , ponieważ zostaliśmy „pouczeni przez Boga” jak  mówią Słowa proroctwa.

To Bóg was wybrał do przyjęcia pouczenia i uznania Isusa Mesjasza za Syna Bożego – swego Króla .

Zostaliśmy o tym ‚uprzedzeni‚ przez Boga i SPODZIEWAMY się powrotu Syna Bożego z PRAWDZIWĄ nie zakłamaną religijnymi GNOSTYCZNYMI KŁAMSTWAMI świadomością CO TO OZNACZA dla CAŁEGO ŚWIATA ….i dla nas samych !

Objawienie Isusa

Rozdział 22:

(10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi…

Niech tak się stanie !

Napisano w ziemi Arzareth 23 ,24, 25,26 i 27 dnia  piątego miesiąca .

Reklama