„Karze cię twoja złość , smaga cię twoje odstępstwo ” – Niewola narodu wybranego i jej zakończenie sądem na pustyni.

Naród wybrany został wydany przez Boga w niewolę z powodu odstępstwa.Za porzucenie Boga , źródła wód żywych , Izraelici sami wybrali i oddali się hańbie kalając się bożkami .Obecna niewola jest za to karą.

Księga Ozeasza

Rozdział 15:

(15) Lecz Efraim sprawiał mu gorzkie zmartwienie, dlatego jego Pan zrzuci na niego winę krwi i odpłaci mu za jego haniebne czyny.

 

Księga Jeremiasza

Rozdział 2:

(4) Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego!

(5) Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli?

Bóg mówi do wszystkich pokoleń Izraela i zadaje im pytanie i Sam odpowiada na nie .Wynikiem odejścia od Boga i pójścia z marnościami JEST zmarnienie narodu wybranego. Izrael nie chciał służyć Bogu ponieważ uważał to za obciążenie – chciał być  „wolny” jak inne narody i czcić drewno i kamień oraz postępować niegodnie .

Księga Malachiasza

Rozdział 3:

(13) Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie – mówi Pan – a wy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie?

(14) Mówiliście tak: Próżna to rzecz służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów?

(15) My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie.

(16) Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię.

Gardzili przykazaniami Boga i zwracali swe oczy ku tym którzy postępują zle w oczach Boga .Ponieważ bezbożnym powodziło się lepiej i tak jest też dzisiaj .Lecz zapomnieli o tym że życie to test posłuszeństwa i wytrwałości wobec Boga swego , który ich wybrał!!Co z tego że gardzący Przykazaniami mają bogactwa i otrzymują bonusy od tego świata.Tym światem rządzi szatan i nagradza tych którzy są wierni złym prawom i zasadą w opozycji do Przykazań Bożych .Lecz naród wybrany nie został za to wynagrodzony tylko UKARANY przez Boga niewolą , która ma wykazać czym jest dobro dla Izraela a czym jest zło .Inaczej – Co jest dobre dla człowieka a co jest złe .

Księga Micheasza

Rozdział 6:

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Izraelici byli pewni siebie ponieważ wiedzieli że są ludem wybranym , MIMO  to postępowali niegodnie będąc przekonanymi że nic złego ich nie spotka ponieważ Bóg ich ochroni! Jakże się pomylili …

Księga Micheasza

Rozdział 3:

(9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste!

(10) Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnię.

(11) Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście!

 

 Księga Ozeasza

Rozdział 13:

(6) Lecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się; a gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli.

(7) Dlatego stanę się dla nich jak lew, będę czyhał jak pantera przy drodze,

(8) Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której wzięto młode, i rozedrę w piersi ich serce. Pożrę ich tam jak lwica; rozszarpie ich dziki zwierz.

(9) Zgubię cię, Izraelu, któż ci pomoże?

Dlatego Bóg postanowił ukarać dom Izraela , za całe jego odstępstwo , butę i pewność siebie oraz zuchwałość .

Księga Micheasza

Rozdział 6:

(13) Dlatego i Ja zacznę cię karać, niszczyć z powodu twoich grzechów.

(14) Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, głód pozostaje w twoich wnętrznościach. Porwiesz, lecz nic nie wyniesiesz, bo co wyniesiesz, to wydam pod miecz.

(15) Będziesz siał, lecz nie będziesz zbierał, będziesz tłoczył oliwki, lecz nie będziesz się namaszczał oliwą, będziesz tłoczył grona, lecz wina pić nie będziesz.

(16) Przestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich sposobów domu Achaba, postępowaliście według ich rad. Dlatego zamienię cię w pustynię, a twoich obywateli uczynię pośmiewiskiem. Tak będziecie musieli znosić hańbę mojego ludu.

Bóg spełnił swoje Słowa i wydał Izraela w niewole w której doznają hańby i biedy pracując dla nasienia węża (Żydów – Edomu) .Tak to jest na chwilę obecną .Ważne są w tym artykule wersety i to one stanowią jego istotę i sedno .Dlatego zachęcam , sami sprawdzajcie i czytajcie prosząc Boga o zrozumienie a wyłapiecie o wiele więcej niż ja tu podaje. 🙂

Po tym co już podałem na pewno zauważyliście że obecna niewola jest lekcją pokory i posłuszeństwa podczas której Bóg oczyszcza swój naród wybrany POZWALAJĄC na wiele szatanowi ale nie na tyle abyśmy całkiem nie  zniknęli z powierzchni ziemi.

Księga Jeremiasza

Rozdział 6:

(10) Do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny, nie mają w nim upodobania.

(19) Słuchaj, ziemio! Oto Ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów; bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem.

(28) Arcybuntownikami są wszyscy, chodzą wokoło i oczerniają; twardzi jak miedź i żelazo, wszyscy są zepsuci.

(29) Miech sapie, aby ołów się roztopił w ogniu; lecz na próżno się roztapia i roztapia, gdyż złych nie daje się oddzielić.

(30) Nazwie ich srebrem odrzuconym, gdyż Pan ich odrzucił.

Bóg odrzucił znaczną część narodu wybranego i wydał na śmierć a resztę wygnańców skazał na niewolę oczyszczającą z wszelkich ich nieprawości o czym mówią poniższe wersety z Jeremiasza i Ozeasza:

Księga Jeremiasza

Rozdział 9:

(6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić Wobec złości córki mojego ludu?

(7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę.

(8) Czyż za to nie mam ich karać? – mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

Jako naród wybrany który jest WYŁĄCZNĄ własnością Boga , który postąpił z nim sprawiedliwie dla jego własnego dobra ,Bóg nie mógł pozwolić aby Izrael był jak inne narody .Izrael miał dawać przykład , uświęcać Imię Boga poprzez swoje nienaganne postępowanie oparte na Przykazaniach , miał być żywym świadectwem wierności wobec Jedynego Prawdziwego Boga .Bóg wydał taki wyrok aby pokazać WSZYSTKIM także szatanowi i aniołom  że nie będzie tolerował żadnego odstępstwa od Przykazań.

Nie niszcząc Izraela ,Bóg zlitował się nad nim wydając go w niewolę .

Niewola Izraela w której obecnie jesteśmy to już pierwszy etap sądu Boga nad swym ludem , który zakończy się na pustyni już całkowitym oczyszczeniem i wprowadzeniem godnych w oczach Boga do ziemi obiecanej .

Księga Ozeasza

Rozdział 4:

(17) Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków!

(18) Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę.

(19) Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy.

Stało się tak jak Bóg powiedział .
Od setek lat nasz naród doznaje hańby i upokorzenia a to wszystko dlatego że opuścili Boga swego i zamienili to na obrzydliwość .
Bóg wydał Izraela na wygnanie i okrutną niewolę jako ich zapłatę za swoje postępowanie.
Niewola ta ma oczyścić i z dzikiej latorośli jaką stał się naród wybrany uczynić z powrotem szczep winny – roślinę sprawiedliwości.

Księga Jeremiasza

Rozdział 2:

1) A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką!

Bóg obwieszcza swój nadchodzący oczyszczający  sąd nad narodem wybranym całemu stworzeniu!

 

Księga Jeremiasza

Rozdział 2:

(12) Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo! – mówi Pan –

(13) Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.

(14) Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem?

Bóg wyjaśnia nam i daje odpowiedz dlaczego naród wybrany stał się łupem.

I teraz dochodzimy do Słów Boga , które zacytowałem w tytule artykułu :

Księga Jeremiasza

Rozdział 2:

(19) Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.

To niesamowite zdanie naszego Boga mówi nam wszystko .Poraża mądrością i potężną precyzją wyjaśniającą sytuację w jakiej znalazł się naród wybrany ! Widzimy na własne oczy jakim ZŁEM jest BRAK BOGA w naszym życiu.

Księga Ozeasza

Rozdział 9:

(7) Nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty. Izrael wtedy pozna, czy prorok jest głupcem, mąż natchniony szalonym, z powodu twoich win i wielkiej nienawiści.

Izrael lekce ważył sobie upomnienie Boga , które On przekazywał za pomocą natchnionych proroków ,sług swoich  , których miał za szalonych głupców…

Obecna oczyszczająca niewola w której Bóg wypróbowuję i hartuje swój naród jest wynikiem właśnie takiego LEKCEWAŻENIA Przykazań i porzucenia Boga na rzecz bożków z kamienia , złota , srebra i drewna…

Księga Ozeasza

Rozdział 5:

(14) Bo Ja wystąpię przeciw Efraimowi jak lew, a przeciw domowi Judy jak lwię; Ja sam rozszarpię i odejdę, Ja porwę i nikt ich nie wyratuje.

(15) Znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli.

Spójrzmy teraz na powyższe proroctwo , które spełnia się na naszym przykładzie !
Tęsknimy za swym Bogiem w niewoli w której się znalezliśmy i JESTEŚMY TEGO ŚWIADOMI.
Powróciliśmy do Boga , uznając Jego Syna Isusa za Króla Izraela i zaczęliśmy przestrzegać Przykazań nie składając pokłonów przed żadnym przedmiotem martwym wielbiąc TYLKO I WYŁĄCZNIE Boga. W ten sposób uświęcamy siebie i przysparzamy chwały Bogu NIE KALAJĄC się bałwochwalstwem , którym to splugawili się nasi przodkowie .

Księga Ozeasza

Rozdział 6:

(10) W domu Izraela widziałem okropne rzeczy: Tam Efraim oddał się wszeteczeństwu, Izrael się splugawił.

Poznaliśmy naszego Boga dowiadując się o Nim rzeczy ,których NIGDY nie dowiedzielibyśmy się od żadnych księży ,pastorów czy starszych .Tego właśnie pragnie nasz Bóg , ponieważ poznając PRAWDĘ o Nim i Jego planie zakończenia niewoli po sądzie na pustyni  dla narodu wybranego , rozumiemy dlaczego to się dzieje.Poznając Boga i mając odpowiednie serce na tym etapie zaczynamy przejawiać miłość do Niego! Nie każdemu jest to DANE na chwilę obecną – Dlatego powinniśmy być NIEZMIERNIE za to wdzięczni Bogu że POZWOLIŁ nam zrozumieć i poznać siebie NIM dokończy swego sądu nad Izraelem na pustyni.Dziękujmy Mu i błogosławmy naszego Boga w naszych modlitwach za to że nas wyrwał z kłamstwa i pociągnął do siebie ! Myślę że zdajecie sobie z tego sprawę jaki wielki to zaszczyt nas spotkał 🙂

Księga Ozeasza

Rozdział 6:

(6) Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.

I TO DAJEMY WŁAŚNIE NASZEMU BOGU !!!

Naszą miłość opartą na poznaniu i zrozumieniu przejawiającą się przestrzeganiem Przykazań . Coś czego nie byli w stanie dać Bogu nasi przodkowie – to świadczy że oczyszczanie narodu wybranego poprzez niewole PRZYNIOSŁO EFEKTY !

Bóg wie co robi i wszystkie Jego decyzję są słuszne , nawet jeśli nie wszystko rozumiemy – to się nazywa zaufanie .

Wiemy kim jesteśmy i pragniemy aby nasz Bóg wziął z powrotem nas pod swoje skrzydła i dokończył swego sądu wyprowadzając naród wybrany na pustynię i w ten sposób UŚWIĘCIŁ On swoje Święte Imię .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,

(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Wyprowadzenie Izraela na na pustynię będzie znakiem że ustanowienie Królestwa Bożego na całej ziemi jest już BARDZO BLISKIE i będzie można to zauważyć własnymi oczyma .

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

Bóg okażę się świętym sądząc swój lud na pustyni i kończąc w ten sposób niewolę narodu wybranego.Zobaczą to wszystkie narody ziemi .Bóg jest sprawiedliwy i rozpoczął swój sąd już dawno temu oddając  Izraela w niewolę i nie pozostawiając go bez odpowiedzialności za porzucenie przymierza.

Możemy zadać sobie ciekawe pytanie – Dlaczego Bestia da ludzkości dobrobyt , po co oni robią te wszystkie rzeczy by zwodzić i pchać naród wybrany w bałwochwalstwo? Ponieważ naród wybrany czyli roślina sprawiedliwości to GŁÓWNY cel szatana , który nieustannie dąży do zagłady ludzkości – niewiasty i reszty jej potomstwa czyli białego człowieka .Szatan dwoi się i troi by naród wybrany NIGDY się nie dowiedział jak jest WAŻNY dla niego i wszytko robi pod Izraela czyli decyzję podejmowane które mają jeden cel – wymordowanie Izraela i najlepiej rękoma Boga.Szatan nie zawaha się poświęcić swoich sług nawet aby osiągnąć swój cel i pozbawić jak największą ilość narodu wybranego szansy na zbawienie.

I dlatego Bestia da ziemi ‚chwilę oddechu’ aby skusić naród wybrany do chęci powrotu z pustyni !

2 Ezdrasza

Rozdział 16:

(21) Oto zaopatrzenie będzie takie tanie na ziemi, że ludzie będą myśleć, że pokój jest dla nich pewny i wtedy nieszczęścia powstaną na ziemi

Chwila dobrobytu aby mogły nadejść nieszczęścia – plagi Boga na ziemię i jej mieszkańców opisane w Apokalipsie .

Znamy historię gdy Izraelici chcieli wrócić do Egiptu i tym razem MOŻE się sytuacja powtórzyć  , gdy trzeba będzie ZMIENIĆ swoje życie pod PRZYKAZANIA BOŻE i część narodu wybranego zacznie się buntować przeciwko takiemu „ciężarowi” – a wiemy że w przeszłości STALE się buntowali .I co się może wydarzyć ? Z ziemi pod władzą Bestii zaczną dochodzić wieści o DOBROBYCIE i ogromnym skoku technologicznym – życie jak z filmów SF do których przygotowywali sataniści z Hollywoodu przez dekady ! A tu trzeba podporządkować się takim ‚staroświeckim zasadą ‚ czyli Przykazaniom , już nie mówiąc o pozbyciu się ukochanych bożków….

Nie jest powiedziane że komuś uda się zbiec z pustyni…

Za to są dobitne Słowa Boga z których możemy się mnóstwo dowiedzieć :

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

Bóg oddzieli bezbożnych oraz buntowników czyli pierwsi to mogą być nie chcący pozbyć się i wyrzeknąć swoich bożków oraz drudzy zbuntowani wobec podprządkowaniu się Bogu i życiu pod Przykazaniami , tęskniący za lepszym światem oferowanym przez Bestie .

Bóg zapowiada że tacy  NIE WEJDĄ do ziemi izraelskiej .Co się z nimi stanie, możemy się domyślać – nie będzie do nich miejsca w Królestwie Bożym .Ilu ich będzie ? Tego nie wiemy – znamy natomiast proroctwa o rozmnożeniu narodu wybranego ….

Jak Bóg rozprawi się z buntownikami i bezbożnikami da swemu ludowi serce nowe i nowego ducha gdy wprowadzi ocalałego i osądzonego Izraela do ziemi obiecanej pod przysięgą .

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

Ale nim Bóg spełni tą wspaniałą obietnice , już po sądzie nad swym ludem  , rozprawi się On z Królestwem Bestii i mieszkańcami ziemi , którzy odmówili posłuszeństwa Bogu biorąc 666…

Zakończy się chwilowy złudny dobrobyt a zacznie się czas odpłaty albowiem limit zła zostanie osiągnięty a krew pomordowanych nie będzie już dłużej ‚milczeć’

2 księga Ezdrasza

Rozdział 15:

(5) Mówi Pan, „Oto sprowadzę zło na świat, miecz i głód, śmierć i zniszczenie.

(6) Gdyż nieprawość rozprzestrzeniła się na wszystkich ziemiach, a ich szkodliwe uczynki osiągnęły swój limit.

Na ziemie spadną plagi objawione w Księdze Apokalipsy ale naród wybrany będzie już od tej chwili bezpieczny – Jego oczyszczająca niewola właśnie się zakończyła sądem na pustyni gdzie Bóg osądził każdego „twarzą w twarz”!

Księga Izajasza

Rozdział 26:

(20) Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!

(21) Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych.

Aż miłe ciarki przechodzą gdy się czyta sprawiedliwe wyroki naszego Boga – Słuszna jest Jego zapłata dla swych wrogów !!!

I kolejne zapewnienie Boga o ochronie jaką dostanie OCZYSZCZONY Izrael na pustyni :

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość.

(28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan.

(29) Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli.

Gehenna jaka przyjdzie na Królestwo Bestii będzie całkowicie słuszna jako SPRAWIEDLIWA zapłata za ich uczynki.

Depopulacja o której marzą Żydzi nasienia węża nadejdzie , lecz na ZUPEŁNIE innych warunkach niż sobie zaplanowali !

Apokalipsa

Rozdział 9:

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Na zakończenie drodzy bracia i siostry przeczytajmy ten fragment ze Słowami naszego Boga .

Księga Ozeasza

Rozdział 14:

(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

🙂

Objawienie Isusa Chrystusa dane Janowi

Rozdział 22:

(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Napisano w ziemi wygnania Arzareth 15 ,17,18 i 19 dnia pierwszego miesiąca fałszywego roku 2020 zwiedzenia orła rzymskiego .

Reklama

2 myśli na temat “„Karze cię twoja złość , smaga cię twoje odstępstwo ” – Niewola narodu wybranego i jej zakończenie sądem na pustyni.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.