Historia naszego narodu część druga – „Nie ze względu na was to czynię, niech to wam będzie wiadome , domu Izraela!”

Cytat w tytule pochodzi z Księgi Ezechiela :

Rozdział 36:

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela!

Bóg wyprowadzi swój lud ze względu na swoje Święte Imię od którego jest nazwany Izrael lud wybrany , który to Imię stale bezcześcił i dalej bezcześci naród wybrany swym BAŁWOCHWALSTWEM i brakiem poszanowania dla Przykazań.

Księga Ezechiela

Rozdział36:

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach

Izraelici stale profanowali Święte Imię Boże swoim postępowaniem .Pamiętajmy że Bóg uczynił białego baranka Jakuba aby z niego wyprowadzić czysty rodzaj ludzki aby potomstwo niewiasty trwało i nie zostało zniszczone przez wroga czyli szatana i jego nasienie. Nowe geny Jakuba , któremu Bóg zmienił imię na Izrael , zapewniały ciągłość genetyczną aby „roślina sprawiedliwości” nie zginęła .

Tak bardzo Bóg kocha człowieka że zapewnił mu przetrwanie w postaci potomków Izraela .Po to uczynił lud wybrany !

Zgodnie z obietnicą daną Noemu a wcześniej jego przodkom Bóg zachował ich nasienie aby geny Adama przetrwały . Przy poczęciu Jakuba Bóg w łonie matki już ‚ulepszył’ jego geny aby mógł przetrwać inwazję genetyczną szatana i nasienia węża , która stale przybierała na sile .I tak nie da się CAŁKOWICIE zanieczyścić genów potomków Izraela , dlatego istniejemy do tej pory ! Wyniszczani i mordowani przez wieki ale dalej żyjemy ponieważ Bóg nie dopuścił aby nas zniszczono .Pomimo złego postępowania Izraela na przestrzeni dziejów Bóg zachował swój lud ponieważ kocha On człowieka i swój plan ratowania rasy ludzkiej w postaci najczystszego ludu wybranego zaprzysiągł na samego siebie.

Izrael od początku sprawiał Bogu przykrości …

Zaraz po wyprowadzeniu z Egiptu , gdy Izraelici na własne oczy mogli zobaczyć moc Boga gdy uderzył plagami Egipcjan i ich bogów oraz zatopił samego faraona wraz z jego wojskiem w morzu nie mieli oni wiary w swego Boga .

Izraelici widzieli na własne oczy chwałę Boga :

Księga Wyjścia

Rozdział 24:

(15) Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją.

(16) I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez sześć dni. Siódmego dnia zawołał na Mojżesza z obłoku.

(17) A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry.

(18) Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Czy ktoś z was widział kiedyś coś podobnego ?!!

Pomimo tego gdy Mojżesz za długo w ich oczach nie schodził z góry , odwrócili się oni od Boga który dopiero co ukazał im swoją moc i potęgę niszcząc praktycznie największe mocarstwo tamtych czasów – Egipt. Czynią oni sobie złotego cielca i już łamią najważniejsze Przykazanie wierności wobec swego Boga !

http://www.bibliamesjanska.com/Wj/32.html

(10) Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem.

(11) Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną?

(12) Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu.

(13) Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebios i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki,

(14) I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud.

Bóg zamierzał wytracić wszystkich Izraelitów i z Mojżesza uczynić nowy lud wybrany…To świadczy że Mojżesz był na tyle czysty genetycznie że Bóg bez problemu mógł z niego odrestaurować czysty lud Boży!

Mojżesz przebłagał Boga powodowany troską o ŚWIĘTE IMIĘ BOGA .

Sytuacja się powtarza gdy Izraelici mają wejść do ziemi obiecanej .

Bóg rozkazuje aby wysłać zwiadowców na rekonesans ziemi Kaanaan…

http://www.bibliamesjanska.com/Lb/13.html

Dochodzi do buntu i Izraelici ZNOWU szemrają przeciwko Bogu i Mojżeszowi….

Księga Liczb

Rozdział 14:

(11) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?

(12) Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich.

(13) Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud,

(14) I powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś wpośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że twój obłok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy.

(15) Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o tobie, będą mówić:

(16) Ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni.

(17) Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc:

(18) Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia.

(19) Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd.

(20) I rzekł Pan: Odpuściłem na twoje słowo;

Bóg ponownie odpuszcza winę Izraelowi na słowa Mojżesza , który powodowany troską i gorliwością o swego Boga zdołał przebłagać gniew Boży. Co ciekawe Bóg ponownie zamierzał z Mojżesza uczynić „lud większy i silniejszy od nich”… To wskazuje że Mojżesz był czysty genetycznie i doskonały wśród swego pokolenia i miał uznanie w oczach Boga podobnie jak Noe.W widzeniu Henocha dotyczącym historii całego świata i wszystkich pokoleń znajdziemy BARDZO CIEKAWĄ informację na temat Mojżesza..

Księga Henocha

Rozdział 89:

29 Baran ten udał się na szczyt wysokiej góry i Pan owiec ponownie posłał go do nich.

30 Potem zobaczyłem Pana owiec stojącego przed nimi. Jego widok [był] straszny i majestatyczny i wszystkie te owce, gdy to ujrzały, przelękły się go.

31 Każda z nich bała się i drżała przed nim. I wołały do tego barana, który był z nimi i stał pośrodku nich: „Nie możemy stać przed naszym Panem i na niego patrzeć”.

32 Baran, który je prowadził znowu udał się na szczyt góry. Owce natomiast zaczęły ślepnąć i odchodzić od drogi, którą im pokazał, ale ów baran tego nie wiedział.

33 Pan owiec strasznie się na nie rozgniewał. Dowiedział się o tym baran i zstąpił ze szczytu góry, przyszedł do owiec i zobaczył, że większość z nich oślepła i odeszła od jego drogi.

34 Gdy go zobaczyły, przeraziły się, zadrżały przed nim i chciały wrócić do swej zagrody.

35 Lecz ten baran wziął ze sobą parę owiec i poszedł do tych owiec, które odeszły. Następnie zaczął je zabijać. Owce zlękły się go. Baran ten przyprowadził z powrotem owce, które się oddaliły i powróciły wróciły do swoich zagród.

36 Zobaczyłem w tym widzeniu, że ów baran stał się człowiekiem i zbudował dom dla Pana owiec i wprowadził do tego domu wszystkie owce.

Baran czyli Mojżesz stał się człowiekiem , podobną informację mamy podaną o Noem .

To pokazuje że Bóg mógł uczynić z Mojżesza nowy lud wybrany , czysty genetycznie ponieważ Mojżesz był doskonałym w swoim pokoleniu całkowicie ufającym swemu Bogu i przestrzegającym Przykazań sługą Bożym .Bóg go wybrał , pomimo jego wcześniejszej przeszłości w Egipcie na swego sługę i proroka ponieważ znał go lepiej niż on sam znał siebie… Mojżesz można powiedzieć ‚rozkwitł’ i wydał wielokrotny plon doskonałych uczynków przed Bogiem .

Wracając do historii z Księgi Liczb , Bóg nie pozostawia tego pokolenia Izraela bez kary….

Księga Liczb

Rozdział 14:

(21) Ale – jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana –

(22) Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu,

(23) Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy.

(24) Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie.

(31) Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście.

(32) Wasze trupy zaś legną na tej pustyni.

http://www.bibliamesjanska.com/Lb/14.html

4o lat wędruje to niegodne pokolenie po pustyni aż wymierają wszyscy z nich, wtedy to Bóg bierze się za walkę z plemionami Kaananu .

Warto przeczytać całą Księgę Jozuego – http://www.bibliamesjanska.com/Joz/1.html

Nie będę opisywał historii Izraela , ich stałych odstępstw od Boga i powrotów oraz pogardzeniem samym Bogiem jako Królem Izraela .

Wszystko to mamy spisane w Biblii abyśmy to czytali i zrozumieli całą niechlubną historię Królestwa Izraela które coraz bardziej staczało się w bałwochwalstwo i praktyki Kannanejczyków aż doszło do wielbienie Baala czyli szatana w świątyni Boga w Jeruzalem . Przeczytajcie sobie księgi od Księgi Jozuego do 2 Księgi Królewskiej i spójrzcie na to jako na NASZĄ HISTORIĘ niezakłamaną i prawdziwą .Jako dziecko uwielbiałem czytać o tych starożytnych czasach i zawsze się dziwiłem DLACZEGO ci źli królowie odchodzili od Boga – przecież wtedy im się nie powodziło , natomiast tym dobrym tak…

Historia tych królów i sędziów to nasza historia a nie Żydów(Edom)i czytając pod tym kątem WIELE ZROZUMIEMY – NAPRAWDĘ BARDZO DUŻO  .Moim zdaniem nie da się zrozumieć wszystkich Słów Bożych z Ksiąg Prorockich w których Bóg  upomina swój lud , nie znając CAŁEJ historii Izraela – a było naprawdę wiele zbrodni których się dopuścili i nie możemy udawać że tego nie było ! Nie jesteśmy jak Żydzi , którzy wybielają i zakłamują swoją historie , my musimy mieć świadomość że jesteśmy ludem wybranym na którym ciąży obowiązek wierności wobec Boga i my którzy znamy prawdę MUSIMY być Mu wierni jeżeli chcemy uzyskać życie wieczne i ZOBACZYĆ tą wspaniałą ziemię , którą Bóg przemieni że będzie niczym ogród Eden.

Znając te wszystkie FAKTY HISTORYCZNE z Biblii nie można powiedzieć że Bóg niesłusznie skazał Dom Izraela na wygnanie i niewolę u tych bogów(Baala czyli szatana i reszty -aniołów) którym służyć chcieli i służyli odrzucając Świętego Izraela! Nasz naród jest w niewoli u szatana i jego nasienia oraz Królowej Nieba czyli Matki Boskiej , która nic nigdy dobrego nie uczyniła dla dobra Polski i reszty plemion izraelskich .Ostatnia historia pokazuję jak ‚pomaga’ ten nijaki płóciowo (LGBTQ ..) demon lub anioł naszemu narodowi – NIJAK ! Klęska za klęską , nieszczęście na nieszczęściem .

Bóg nie mógł już dłużej tolerować bałwochwalstwa swego ludu i najpierw wygnał 10 pokoleń na północ .To właśnie my biali Słowianie zamieszkujący te tereny od ponad 2000 lat ,(http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/13.html ) znani ze swego bałwochwalstwa jeszcze przed czasem wprowadzenia ‚pawłowego chrześcijaństwa’ również opartego o kult posągów , idoli i Matki Boskiej – przekleństwa naszego narodu.

Księga Jeremiasza

Rozdział 9:

(6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić Wobec złości córki mojego ludu?

(7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę.

(8) Czyż za to nie mam ich karać? – mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

Przeczytajmy teraz te BARDZO WAŻNE Słowa Boga skierowane do nas :

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.

(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.

(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

Bóg oszczędził nas aż do dzisiaj POMIMO wielowiekowego bałwochwalstwa !

Ze względu na swoje święte imię Bóg sprawił że NADAL ŻYJEMY , wielokrotnie ocalając naszych przodków od całkowitej zagłady – przecież gdyby nie Jego ochrona już by nas nie było ponieważ szatan i jego nasienie by nas dawno wymordowali. Pamiętacie Grunwald , opieranie się Turcji Osmańskiej przez kilka wieków czy chociaż nie tak dawną „Bitwę warszawską ” nazwaną Cudem nad Wisłą? .Wersety powyżej dopiero dziś do mnie dotarły , dosłownie przed chwilą jak je wkleiłem !

Bóg oszczędził swój lud wybrany i dlatego istniejemy aż do dzisiaj !

Uczynił On zgodnie ze swą obietnicą na swoje święte imię i tak też zrobi wyprowadzając plemiona izraelskie na pustynię

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

Bóg wyprowadzi swój bałwochwalczy naród na pustynię na oczach wszystkich innych narodów i osądzi go na pustyni aby te mogły poznać Jedynego Boga .

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(33) Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

Bóg osądzi każdego z osobna i zadecyduję kto wejdzie do ziemi izraelskiej.Możliwe że dojdzie do jakiegoś buntu , podobnie jak pod Synajem ? Możliwe że ludzie zaczną narzekać na Prawa Boże które zacznie obowiązywać na całej pustyni , może co niektórzy nie będą chcieli rozstać się ze swoimi bożkami , krzyżykami lub madalionikami z Matką Boską ? A być może po prostu będą tęsknić za swoim dawnym życiem , domami , pracą , sposobem spędzania wolnego czasu na imprezkach , chodzeniu do teatrów , kin , koncertów , wypadów ze znajomymi  ? Możliwości jest wiele .

Jak wiemy dla Boga liczy się JAKOŚĆ człowieka a nie ILOŚĆ i dlatego gotów był pod Horebem (Synajem) a później u granic Kaananu wytracić WSZYSTKICH Izraelitów aby tylko z jednego Mojżesza odrestaurować naród wybrany .

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

Bóg da tym którzy okażą się godni i pomyślnie przejdą sąd Boga na pustyni ‚nowe serca ‚ , tak że będą oni postępować według Praw .

Wiemy już że  buntowników i bezbożnych którzy nie wejdą z pustyni do ziemi izraelskiej będzie więcej niż tych którzy wejdą.

To będzie zależało tylko i wyłącznie od danego człowieka na ile jest on związany z tym światem .

Czy będzie gotów będzie UZNAĆ Przykazania Boże i zgodzić się DOBROWOLNIE na wejście w przymierze z Bogiem .

Możliwe że Bóg podda Izraela testowi zaufania i wierności podobnie jak to było pod Synajem gdy Mojżesz wszedł na górę … Jakkolwiek Bóg to zrobi , będzie to doskonała i niezawodna metoda na oddzielenie bezbożnych i buntowników – I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

Księga Ezechiela

Rozdział 20:

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

(43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami, gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski – mówi Pan.

Wiemy z innych Słów Bożych  że tylko bardzo nieliczna grupa narodu wybranego się nawróci do Boga i Bóg nazywa ich resztką …

Księga Izajasza

Rozdział 10:

(21) Resztka nawróci się, RESZTKA Jakuba, do Boga Mocarza.

(22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, TYLKO resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

(23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Boży plan ratowania ludzkości w postaci jego narodu wybranego zawierającego najczystsze obecnie na ziemi DNA uczynionego na obraz Boży człowieka wkracza w decydujący moment .Właściwie rozpoznane proroctwa wskazują że czas wyprowadzenia plemion Słowiańskich jest bardzo bliski. My już dziś możemy pokazać naszemu Bogu że szanujemy Jego święte imię okazując wierność tylko Jemu. Nie oddając czci bożkom chrześcijaństwa w tym matce boskiej jesteśmy drobinkami złota pośród żużlu i nieoczyszczonej ziemi symbolizującej naszych ślepych rodaków.Mając zrozumienie i wiarę w Słowa i obietnicę Boga , stale wzrastamy aby wydawać plon przed naszym Bogiem. Skarby dobrych uczynków , które wydajemy w tym świecie szatana , pokazują że nasz proces dochodzenia do doskonałości już się rozpoczął . Nasze uczynki oparte na Przykazaniach są świadectwem , które przysparzają chwały Bogu oraz świadczą że ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE zaczęliśmy służyć tylko Jemu .Nie ulegamy przekupstwu tego świata i jego niezgodnych z Prawem obyczajów . Jesteśmy żywym przykładem że człowiek może i CHCE z własnej nieprzymuszonej woli poddać się Bogu i być posłusznym Przykazaniom. Tym pokazujemy że szatan się mylił zarzucając Bogu nieuczciwość człowieka , który nigdy nie będzie służyć Bogu tylko z miłości do Niego nie żądając nic w zamian. Kochamy naszego Boga za to że nas stworzył i dał tak piękne widoki na przyszłość w postaci życia wiecznego na ziemi .Ta miłość i wdzięczność powoduje że miłujemy i uznajemy Jego Przykazania .Bóg to widzi i cieszy się z naszej postawy a efektem tego jest Jego ochrona i błogosławieństwa .

Tak to działa , my służymy naszemu Bogu dobrowolnie z czystego serca , natomiast szatan ‚płaci’ za „miłość” swym sługom .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały.

Życzę wam tego z całego serca drodzy bracia i siostry !!! 🙂

Napisano w ziemi wygnania Arzareth 6 dnia 1 miesiąca fałszywego roku 2020 zwiedzenia szatańskiego  orła rzymskiego.

Reklama

Jeden komentarz na temat “Historia naszego narodu część druga – „Nie ze względu na was to czynię, niech to wam będzie wiadome , domu Izraela!””

Możliwość komentowania jest wyłączona.