Historia naszego narodu część pierwsza -„Roślina sprawiedliwości i prawdy .Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze”

Cytat z tytułu pochodzi z Księgi Henocha i są to Słowa Boga wypowiedziane przy zapowiedzi zesłania na ziemie potopu:

1 Księga Henocha

Rozdział 10:

16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.

Bóg zapowiedział odnowę rodzaju ludzkiego w postaci „rośliny sprawiedliwości i prawdy” której czyny będą świadczyć o Bożych genach .

Bóg posyła swego anioła aby obwieścił synowi Lamecha , Henochowi co ma się stać wkrótce i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi…

1 Księga Henocha

Rozdział 10:

1 Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:

2 „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.

3 A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”.

Henochowi zostały dane dwa widzenia , pierwsze z nich ukazywało wielkie zniszczenie na ziemi , drugie to cała historia świata aż do czasu wielkiego sądu uwypuklona na przykładzie zwierząt .

Skupmy się na pierwszym widzeniu Henocha.

Księga Henocha

Rozdział 83

2 Zanim pojąłem żonę, miałem dwa widzenia, ale żadne nie było podobne do drugiego. Bo pierwszy raz kiedy nauczyłem się sztuki pisania i za drugim razem, zanim pojąłem twą matkę, miałem straszne widzenie. I ze względu na nie błagałem Pana. „Spałem w domu mojego dziadka Malalela, [kiedy] ujrzałem w widzeniu , jak niebo zostało zrzucone, usunięte i jak padło na ziemię.

4 Kiedy padło na ziemię, ujrzałem, że ziemia została wchłonięta przez wielką czeluść. Góry zawisły na górach i pagórki zagłębiły się w pagórkach. Wielkie drzewa zostały wyrwane z korzeniami i rzucone zapadły się w przepaść.

5 Wówczas mowa napełniła moje usta i podniosłem [mój głos], by krzyczeć i powiedzieć: „Ziemia została zniszczona!”

Henoch wzniósł modlitwę do Boga.

10 Wówczas powstałem, modliłem się i błagałem i spisałem moją modlitwę dla ostatniego pokolenia. Pokażę ci to teraz wszystko, synu mój Matuzalemie.

Modlitwa została spisana abyśmy mogli ją przeczytać i zrozumieć istotną ważną rzecz , mianowicie nieprzerwany plan ratowania ludzkości przez Boga , który pragnie doprowadzić do końca swoje dzieło – Ziemia z wiecznie żyjącymi ludźmi szanującymi Jego Prawa .Nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego ponieważ NIGDY nie było to jeszcze możliwe z powodu spisku szatana w Edenie , którego wynikiem było powstanie potomstwa węża i UPADEK CZŁOWIEKA .

Przeczytajmy modlitwę Henocha zachowaną dla naszego zrozumienia i poznania prawdy.

Księga Henocha

Rozdział 84:

2 „0 Panie , Królu, Panie całego stworzenia i nieba, Królu królów i Boże całego świata! Błogosławiony jesteś, wielki i potężny w swym majestacie. Twoja królewska władza i panowanie i Twój majestat trwać będzie na wieki i na wieki wieków, a Twoja moc po wszystkie pokolenia. I wszystkie niebiosa są Twoim tronem na wieki i cała ziemia Twoim podnóżkiem na wieki wieków.

3 Bo Ty uczyniłeś wszystko i Ty kierujesz wszystkim. Nic nie jest za trudne dla Ciebie. Mądrość Cię nie opuszcza, nie odchodzi od Twego tronu ani od Twojej obecności. Ty znasz, widzisz i słyszysz wszystko i nic nie ma zakrytego przed Tobą, bo Ty wszystko widzisz.

4 Oto aniołowie niebiescy popełniają zło i ciało ludzkie dotknie Twój gniew aż do dnia wielkiego sądu.

5 Teraz, o Boże, Panie i Wielki Królu, błagam i proszę, żebyś wysłuchał mojej modlitwy, abyś pozostawił mi potomstwo na ziemi i nie zniszczył wszystkich ludzi i spustoszył ziemię na wieki.

6 Teraz, mój Panie, zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów roślinę dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie „.

W 2 Księdze Henocha mamy zapewnienie Boga o uratowaniu potomstwa Henocha i tym samym zachowaniu ludzi czystych od wężowych genów .

2 Księga Henocha

Rozdział 70:

Wtedy wydam rozkaz. Otchłań wyleje się na ziemię, a wielkie magazyny wody z nieba spadną na ziemię w wielkiej masie, zgodnie z pierwszą masą.

Cały układ ziemi zginie i ziemia będzie trzęsła się i od tego dnia zostanie pozbawiona swej siły. Wówczas zachowam syna twojego syna Lamecha, jego pierwszego syna, Noego. Z jego nasienia wzbudzę inny świat, a jego nasienie będzie istniało na zawsze,aż do drugiego zniszczenia, kiedy ponownie ludzkość popełni grzech przed moim obliczem „.

 

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Bóg zamierza zniszczyć wszystkich ludzi oraz wszelkie inne ciało jak zwierzęta oraz ptaki ponieważ wypaczyli oni swoje postępowanie z powodu nauk aniołów i wszelkich tajemnic które zostały objawione ludziom przez buntowników spośród Czuwających , jednej z klasy aniołów. Więcej o buncie Strażników mówi nam Księga Henocha , jak spłodzili oni gigantów , którzy mordowali ludzi i dosłownie ich pożerali i pili krew .Ludzie ginąc wołali do Boga , który uwolnił ich od gigantów posyłając jednych przeciwko drugim aby się wygubili w bitwie a ich ojców rozkazał związać pod ziemią aż do czasów sądu nad nimi . Po aniołach pozostała technologia i nauka , masa sprzętu i instalacji , które zagrażały nie tylko ludziom ale także bezpieczeństwu ziemi .

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 9:

(20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili.

(21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu.

(22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości.

Zapewne geny szatana w postaci potomków Kaina nie pomagały w utrzymaniu sprawiedliwości na ziemi a urządzenia , które pozostały po aniołach i gigantach do których mieli dostęp zepsuci już ludzie mogły doprowadzić nawet do zniszczenia ziemi .Dlatego Bóg jak czytamy powyżej zainterweniował i zesłał potop aby odrodzić ziemię oraz człowieka z którego pozostawił jedną roślinę sprawiedliwości .

Więcej informacji zawarłem  tutaj :

https://zbawienie.forumotion.com/t367p150-moje-posty-bartek#18437

Na ziemi działo się złe do tego stopnia że ostał się ostatni biały byk symbolizujący czystość genetyczną przed Bogiem w osobie Noego i jego syna Sema również białego byka – To z Noego Bóg ma zamiar ustanowić roślinę sprawiedliwości czyli zachować ludzkość .

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.

(18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

Noe jest bardzo wyjątkowy i doskonały ze swego pokolenia przed Bogiem .

Księga Rodzaju

Rozdział 6:

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto pokolenia Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swego pokolenia. Noe podobał się Bogu.

 

Księga Henocha

Rozdział 89:

89.

1 I jeden z tych czterech podszedł do białych byków i [jednemu z nich] wyjawił tajemnicę: urodził się bykiem, ale stał się człowiekiem. Wybudował dla siebie wielki statek i zamieszkał w nim. Razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy. Łódź ta została za nimi zamknięta.

9 Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.

Bóg postąpił zgodnie ze swoją obietnicą i ocalił potomstwo Adama (białego byka).

Więcej o potomstwie Chama , czarnego byka symbolizującego geny Kaina,  również ocalonego w potopie przez Boga tutaj :

https://arzareth.home.blog/2019/12/01/edom-czesc-druga-od-kanaana-do-ezawa/

Sem jest białym bykiem synem doskonałego Noego i odchodzi od braci swoich i to z Sema narodzi się Abram  któremu  Bóg zmieni imię na Abraham i  wybierze go na ojca wielu narodów w tym swego narodu wybranego – najczystszego genetycznie .

Dzieje rodu Sema znajdziemy w rozdziale 11 Księgi Rodzaju od wersetu 10 :

http://www.bibliamesjanska.com/Rdz/11.html

Dalej w widzeniu Henocha czytamy:

Rozdział 89:

10 Zaczęli płodzić dzikie zwierzęta i ptaki, tak że wyrosły z nich różnego rodzaju lwy, tygrysy, wilki, psy, hieny, dziki, lisy, borsuki, świnie, sokoły, sępy, kanie, orły i kruki. Lecz wśród nich narodził się biały byk.

11 Zaczęli się wzajemnie kąsać. Lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się.

12 Lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków.

Od tej pory zaczyna się historia naszego narodu .

Abraham rodzi się jako biały byk – pierwszy urodzony biały byk po potopie .

Jak wiemy Sem urodził się przed potopem i również był białym bykiem podobnie jak jego ojciec Noe czy reszta przodków jak Matuzalem ,Henoch , Set dochodząc do Adama syna Bożego .

O nasieniu węża nie będę zbyt dużo wspominać ponieważ będzie to nasza historia 🙂

Abraham płodzi dzikiego osła czyli Ismaela praojca Arabów oraz białego byka Izaaka.

Izaak płodzi dzikiego osła czyli Ezawa (Edom) oraz białego baranka Jakuba , któremu Bóg zmienia imię na Izrael od swego Imienia….

To tylko wstęp i prosta geneza która pokazuje że Bóg miał i dalej ma ten sam cel – Dokończyć plan związany z człowiekiem , którego uczynił na swój obraz i podobieństwo a którego wykonanie brutalnie i potwornie opóźnił szatan swoim buntem i OGROMNYMI ZBRODNIAMI przed potopem oraz w Edenie.

Status bycia narodem wybranym to po pierwsze obowiązek wobec Boga polegający na wierności z własnej nieprzymuszonej woli wobec Niego .

Bóg nazywa Izrael swoją małżonką i oczekuje wierności i Ci którzy okazują Mu tą wierność teraz  i okazywali w przeszłości są świadectwem że Bóg się nie POMYLIŁ jak twierdzi szatan czyniąc człowieka .

Naród wybrany właśnie takim świadectwem miał być i jest nim nadal !

Dlatego szatan tak usilnie go zwalczał i nadal zwalcza , pchając w bałwochwalstwo oraz wyniszczając na wszelkie możliwe sposoby co jest możliwe ponieważ zdecydowana większość narodu wybranego to bałwochwalcy .W księdze Prawa znajdziemy tego potwierdzenie że wszystkie nieszczęścia wynikające z naszej obecnej sytuacji to skutek odstępstwa „niewiernej żony” od Boga!

Właśnie dlatego pragnę i czuje potrzebę opisania historii naszego narodu , który jest kontynuacją Bożych genów i zapewnieniem trwania „wybranego szczepu ” na wieki.

Co jest moim zdaniem istotne to , to że aby szczep mógł przetrwać musi wzrastać a to jest możliwe tylko poprzez przestrzeganie Przykazań czyli trwanie w miłości do Boga .

Syn Boży Isus Chrystus doskonale nam to zobrazował i jest to tak DOSADNIE i precyzyjnie nakreślone że odkąd przeczytałem te Słowa jakieś parę miesięcy temu i je zrozumiałem nie mogę wyjść z podziwu nad mądrością Boga , który te rzeczy nam przekazał poprzez Isusa byśmy o nich wiedzieli i się uczyli jak znaleźć uznanie w oczach naszego Boga…

Ewangelia Jana

Rozdział 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

(3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

(6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

(7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

(9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

 

🙂

Napisano w ziemi Arzareth 6 dnia 1 miesiąca fałszywego 2020 roku kończącej się władzy szatana na ziemi .

 

Reklama

Jeden komentarz na temat “Historia naszego narodu część pierwsza -„Roślina sprawiedliwości i prawdy .Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze””

Możliwość komentowania jest wyłączona.