Ogromna moc naszych modlitw skierowanych do Boga.

Isus Chrystus Syn Boży zaznaczył niezwykłą rolę naszej modlitwy do Boga. Powiedział na przykładzie aby uzmysłowić i zobrazować że prosząc Boga o coś w modlitwie to tak jakby dziecko prosiło ojca – Bo to prawda , zwracamy się do naszego Ojca , Boga Jedynego Świętego Izraela. Bóg wielokrotnie nazywa nas swymi dziećmi , swą własnością – ludem wybranym przez Niego samego !

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7:

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.

(8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

(9) Czy jest wśród was człowiek, który dałby synowi kamień, gdy prosi o chleb?

(10) Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?

(11) Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

Bóg da tym którzy Go proszą o RZECZY DOBRE – Isus wyraźnie to zaznaczył .

Ewangelia Jana

Rozdział 14:

(12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.

(13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.

(14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –

(17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

(18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Przestrzegając Przykazań pokazujemy że miłujemy naszego Boga oraz Króla Izraela Isusa Chrystusa . Szczerze spełniając uczynki wynikające z posłuszeństwa do Przykazań jednoznacznie stajemy po stronie Boga i Syna czyli mamy miłość do Nich oraz do braci swoich.

Ewangelia Jana

Rozdział 15:

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

(11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Uznając i rozumiejąc potrzebę ustanowienia przez Boga Przykazań i ich przestrzegania , robiąc  to trwamy w miłości do Boga i Syna , a także do siebie nawzajem .Nie da się nienawidzić brata swego miłując Boga i Syna i przestrzegając Ich Przykazań.Tego nie potrafi nasienie węża ponieważ nie miłuje Boga oraz Syna a przez to nienawidzi Przykazań.Nie będę o nich wspominać gdyż ten artykuł jest o nas – dla nas 🙂

My jesteśmy inni , należymy do Boga , jesteśmy Jego wyłączną własnością jako lud wybrany i to prócz ogromnego wyróżnienia jest także OGROMNYM OBOWIĄZKIEM .

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 7:

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

Nie możemy być jak inne narody ponieważ jesteśmy ludem Bożym – o tym nasz naród zapomniał uwikłany w masowe wielowiekowe bałwochwalstwo z kultem Matki Boskiej na czele – Królowej Nieba , ohydy Sydończyków której kultu Bóg nienawidzi .

My już jesteśmy wolni od kłamstw szatana i bałwochwalstwa – jeżeli jeszcze nie to czas najwyższy ponieważ mając taką wiedzę jaką już mamy to  nie możemy dalej trzymać w domu bałwanów ponieważ Bóg może wtedy przestać słuchać naszych modlitw tak jak przestał wysłuchiwać naszych przodków gdy ci niepomni ostrzeżeń nie porzucili bałwochwalstwa i zostali wygnani na północ od ziemi izraelskiej.

Znając prawdę i mając świadomość o naszym pochodzeniu a przede wszystkim o swoim Bogu zyskujemy potężną przewagę nad siłami zła szatan i nad nim samym !

Należymy do Boga i szatan nic do nas nie ma – żadnych praw – warunkiem jest nawrócenie się czyli przestrzeganie Przykazań z porzuceniem BAŁWOCHWALSTWA.

Jeżeli mamy sprzeciw współmałżonka w domu to módlmy się o pomoc do Boga a na pewno wysłucha !W moim przypadku wysłuchał i pozbyłem się krzyża mojej żony z progu drzwi wejściowych – teraz ona sama jest przeciwna bałwanom i bałwochwalstwu. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych , musimy o tym pamiętać i na ‚własnej skórze’ się o tym przekonać – z pewnością niejeden z was się o tym już przekonał /przekonała że Bóg nas bardzo uważnie słucha i jak Ojciec prowadzi i ochrania  byśmy kroczyli prostą drogą a wcześniej pomaga nam na tą drogę  wejść .Z pewnością wiecie o czym mowa !

😉

Mało tego Isus nam przekazuje jeszcze ważniejsze Słowa :

Ewangelia Mateusza

Rozdział  18:

(19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.

(20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

Powracamy do swego Boga po wielu pokoleniach i nasz Bóg czeka na nasze modlitwy , które są świadectwem naszego oddania i osobistej więzi z Nim.Nasze modlitwy to osobista sprawa , pragnę tylko zaznaczyć że czasem warto się ‚wypłakać’ swemu Ojcu ‚na ucho’ nawet jeżeli On wie co chcemy Mu powiedzieć nim powiemy.To pomaga i On on o tym wie i nie jest to żadna ‚modlitwa na umór’ tylko nasze osobiste kontakty z Bogiem .Jesteśmy jak dzieci i nasz Ojciec rozumie doskonale z czym się borykamy , co nas trapi oraz  przygnębia  i jak bardzo chcemy by był z nas dumny.

Modlitwy do Boga są aż tak ważne i istotne że zostały wspomniane w Objawieniu :

Rozdział 8:

(3) I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich

(4) I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.

Poznaliśmy i dalej poznajemy swego Boga i Jego cudowny charakter .Im więcej Go poznajemy oraz Jego Wielki Plan zbawienia dla swego ludu i reszty narodów tym nasza miłość do Niego wzrasta i chęć bycia dobrymi w jego oczach .To wszystko sprawia że służymy mu z ochotą i szczerą chęcią z całego serca a On o tym wie ponieważ to nasz Ojciec który nas ukształtował.

Księga Jeremiasza

Rozdział 9:

(22) Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!

(23) Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.

Poznaliśmy Boga i to jest powód do tego aby się tym chlubić , szczycić , mówić innym o tym .Bóg sam to nam obwieszcza że nie nowy samochód , nowy dom ,awans w pracy , wyczyny w sporcie spowodowane naszą tężyzną fizyczną są powodem do chluby lecz ZNAJOMOŚĆ z Bogiem jest największym powodem do chluby przed innymi .To jest prawdziwa mądrość czyli zrozumienie swego Boga , jego Prawa i planu sprawiedliwego Królestwa na ziemi.

Pamiętamy jako dzieci kim najbardziej się chwaliliśmy przed rówieśnikami ? Swoim Tatą ! Każdy to wychwalał czyj Tata jest najlepszy .Teraz mamy o WIELE większy powód do CHLUBY niż kiedyś w dzieciństwie !

Bóg jest Ojcem całego domu Izraela .Naród zaczyna się zwracać do swego Boga , który nas wysłuchuje .Nie ważne że większość jest nadal ślepa i oddana bałwochwalstwu – patrzmy na siebie jaką drogę pokonaliśmy by być w tym miejscu co jesteśmy i na pewno nie byłoby to możliwe bez pomocy Boga .

Władza nasienia węża doskonale wie jaką moc mają nasze modlitwy i uczynki zgodne z Prawem dlatego jeszcze bardziej pcha naród w bałwochwalstwo i złudne poczucie bezpieczeństwa , co doskonale widać po ich obecnej zmienionej taktyce obecnego rządu RP.

Zbliżają się tzw „manewry Nato” , którymi chwali się władza i zapewnia że to wzmoże bezpieczeństwo naszego narodu – Nic dalszego od prawdy ! To śmiertelne zagrożenie dla wszystkich plemion Izraela(Słowian) przebywających obecnie w ziemi Arzareth ! Do tego dochodzą wieści z okupowanej ziemi izraelskiej przez Edom o pojawieniu się króla żydowskiego (Mesjasza , Antychrysta ponieważ Chrystus jest tylko jeden a imię Jego Isus – Syn Boga Izraela)

W świecie szatan NIC nie jest przypadkowe i te dwie informację raczej na pewno mają ze sobą związek .Tyle wojsk Babilonu Wielkiego na naszych ziemiach z jednoczesnym pojawieniem się króla Żydów ? .Sami sobie dodajmy co z tego może wyniknąć .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 24:

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Może to być początek wielkiego ucisku na kraje Słowian dlatego módlmy się do naszego Ojca , Boga Izraela aby nie dopuścił do ponownej rzezi naszego narodu i wyprowadził swój naród wybrany gdy zostanie zaatakowany przez węża .

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

 

Wszystko może się zacząć z godziny na godzinę dlatego musimy być gotowi że to może się wydarzyć w każdej chwili , nagle cały świat się zmieni i pojawienie się Isusa na niebie będzie zwiastować nasze wyzwolenie .Pamiętajmy że proroctwo Apokalipsy rozdział 12 mówi o ataku sił szatana na naród wybrany po jego przegranej z archaniołem Michałem bitwy w niebie – o ataku który zostanie powstrzymany i udaremniony przez Boga , który tak jak kiedyś w Egipcie ,Sam przy użyciu swej potężnej mocy wyprowadzi swój lud.

Micheasza

Rozdział 2:

(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi.

(13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

NIECH TAK SIĘ STANIE W IMIENIU ISUSA CHRYSTUSA SYNA TWEGO O TO CIĘ BŁAGAMY NASZ PANIE BOŻE NASZ O ŚWIĘTY IZRAELA!!

 

Napisano 29 dnia 12 miesiąca w ziemi wygnania Arzareth , 2020 fałszywego roku zwiedzenia szatańskiego orła rzymskiego.

UAKTUALNIENIE (07.03.2020)

Postanowiłem napisać uaktualnienie o modlitwach w których prosimy Boga o ratunek i nadejście Królestwa że powinny one zawierać także nasze ‚skargi’ na obecną mordercza władzę nasienia węża.Prosimy Boga aby położył kres zbrodni na ziemi i UKARAŁ tych którzy świadomie łamią Boże Prawa i buntują się przeciwko Bogu i Synowi .

 1 Księga Henocha

Rozdział 99:

3 Sprawiedliwi! Bądźcie gotowi w owych dniach, aby wznieść swe modlitwy w charakterze przypomnienia i postawić je jako Świadectwo przed aniołami, aby ci z kolei ukazali przed Najwyższym grzech grzeszników jako przypomnienie.

Nasze modlitwy są jak listy ze skargami do władzy najwyższej czyli do Boga , na zło na ziemi , którego dopuszcza się nasienie węża za aprobatą szatana i jego aniołów.Modlitwy te  są wynikiem naszego braku zgody na działania władz światowych , które  dyktuje nam LUDZKIE sumienie i nasza wrażliwość która nie może i nie chce się pogodzić z tym co wyprawiają ostatnio władze .Zwłaszcza te modlitwy w których zwracamy naszemu Bogu uwagę na zło jakie czyni nasienie węża i żeby Bóg zainterweniował obejmując władzę na ziemi i UKARAŁ bezbożnych .

Należy zaznaczyć że Bóg widzi wszystkie zło na ziemia i ma zamiar położyć temu kres , ma nawet ZAPLANOWANY ROK,DZIEŃ I GODZINĘ ! Nasze modlitwy ‚podpisane’ imieniem i nazwiskiem będą świadectwem które pokaże że Bóg ma OGROMNE poparcie wśród rodzaju ludzkiego , który Go miłuje i ZGADZA się ze WSZYSTKIMI Jego wyrokami. Tak to rozumiem i tak też jest poświadczone w Słowie Bożym , choć trzeba to samemu zrozumieć .Nie wierzcie mi ale wierzcie Bogu , który zapowiedział ZAGŁADĘ na ziemi wszystkich , którzy się nie podporządkują Jego panowaniu i praworządności . Cała księga Apokalipsy o tym mówi…

1 Księga Henocha

Rozdział 97:

97.

1 Ufajcie sprawiedliwi! Grzesznicy bowiem zostaną wydani na hańbę i zginą w dniu nieprawości.

2 Niech wam to będzie wiadomo [grzesznicy], że Najwyższy przypomni sobie, aby was zniszczyć i że aniołowie ucieszą się z waszego zniszczenia.

3 Co zrobicie, grzesznicy, i gdzie uciekniecie w dzień sądu, kiedy posłyszycie dźwięk modlitwy sprawiedliwych?

Prorocze słowa Henocha potwierdza Objawienie Isusa Chrystusa , które dał mu Bóg , a które za pośrednictwem anioła wyjawił apostołowi Janowi ( Objawienie 1:1 http://www.bibliamesjanska.com/Ap/1.html)

Apokalipsa Jana

Rozdział 8:

(1) A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny.

(2) I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

(3) I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich

(4) I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.

(5) A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/8.html

To wskazuje że nasze modlitwy do Boga są zapisywane  i czekają aby je ofiarowano przed Bogiem jako przypomnienie .Wszystkie skargi ludzi sprawiedliwych , które zwierają błagania o interwencję Boga i UKARANIE nasienia węża zostaną WTEDY WYSŁUCHANE – to znaczy spełnione !

To nie  znaczy że Bóg nie zna i nie słyszy naszych modlitw- Wręcz przeciwnie zna każdą naszą myśl.

Od tego publicznego ujawnienia modlitw zaczną się plagi Boga.

To będzie czas odpłaty i kary Boga Wszechmogącego na całej morderczej władzy w pełni już ujawnionej pod nazwą „Królestwo Bestii”(Apokalipsa 16:10) , która zostanie całkowicie starta z powierzchni ziemia aby mogło zaistnieć Królestwo Boże z naszym Królem Isusem Chrystusem !

Pełnia sprawiedliwości zostanie osiągnięta a sąd Boży nad tym światem będzie tego najlepszym dowodem… Bóg wykona to co zapowiedział czy ktoś się zgadza z tym w jaki sposób to będzie wykonane czy nie a Księgi prorockie , zarówno proroków izraelskich jak i księgi Henocha a także samo Objawienie Isusa Chrystusa nie zostawia żadnych złudzeń na żadne ‚zbawienie z łaski’ tylko na SĄD Z UCZYNKÓW , które także są zapisywane w niebie w księgach i NIC się nie ukryje…

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich.

(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisówmówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.”

Dopisano 13 dnia 1 miesiąca w ziemi Arzareth .

 

 

 

Reklama