„Polityczny syjonizm” czyli system utworzony tylko po to aby został zniszczony gdy spełni swą rolę.

„Polityczny syjonizm” to niedoskonały system w którym obecnie żyjemy. System w którym „rozczarowanie goni rozczarowanie”. System po którym nikt o uczciwym sercu nie spodziewa się nic dobrego.I tak właśnie miało być!- System (forma rządów) został tak SPECJALNIE zaprojektowany aby był z natury niedoskonały żeby nie powiedzieć wprost samodestrukcyjny.

Ponieważ system był wprowadzany przez wieki ludzie nie zauważyli jaką wielką zmianę zaliczyła ludzkość.

Lecz dzięki Bogu jest spora ilość ludzi na świecie oraz wśród nas obecnie nazywanych Palakami a także pośród reszty plemion Słowiańskich , którzy wiemy o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.

Oczywiście w Księdze Henocha mamy podany GŁÓWNY cel który musiał zostać zniszczony aby polityczny syjonizm (ukryta tyrania , komunizm) mógł zostać wprowadzony.

2 Księga Henocha

Rozdział 52:

Szczęśliwy jest człowiek, który zachowuje fundamenty swoich najstarszych ojców, od początku mocno ugruntowany. Przeklęta jest osoba, która rozbija instytucje swoich przodków i ojców. Szczęśliwy jest ten, kto kultywuje miłość do pokoju. Przeklęty jest człowiek, który przeszkadza tym, którzy są pokojowi za pomocą miłości. Szczęśliwy jest on, chociaż nie mówi językiem pokoju, ale w jego sercu jest pokój dla wszystkich. Przeklęty to człowiek, który swoim językiem mówi o pokoju, ale w jego sercu nie ma pokoju, ale miecz.

Wszystkie te rzeczy zostaną zważone na wagach i ujawnione w księgach dnia wielkiego sądu.

 

Opis obecnej władzy Żydowskiej jako wielka maska miłości na pokaz a w sercu mająca miecz do wszystkich.

Polityczny syjonizm to system , który całkowicie zniszczył wszystkie instytucje przodków oparte na solidnych fundamentach a których zadaniem była ochrona narodu przed wrogiem z zewnątrz – główną instytucją była monarchia dynastyczna z królem z danego narodu .

Sami przeczytajmy o tym z Protokołów szatańskich którymi posługują się Żydzi od wieków a które nie mogły być wymyślone przez osobę śmiertelną bowiem tak długofalowe działanie wymagające tak subtelnych działań mógł wymyślić tylko umysł pozbawiony jakiegokolwiek sumienia o inteligencji przewyższającej obecne najtęższe umysły .Autorem tego planu nie może być nikt inny tylko największy wróg Boga i ludzkości – szatan , wąż z Edenu nazywany  przez swych sług lucyferem.

Link do całości , warto przeczytać całość przed dalszym czytaniem artykułu ponieważ z naszą obecną wiedzą z Biblii , spojrzymy na to pod zupełnie innym kątem.

https://zbawienie.com/pms.htm

Protokół 1:

§ 12. Cel uświęca środki

Chwilowe zło, które obecnie zmuszeni jesteśmy popełniać, stanie się źródłem dobra, a mianowicie – władzy niezachwianej. Ona przywróci prawidłowy bieg mechanizmowi życia narodów, zepsutemu przez liberalizm. Wynik uświęca środki. W planach naszych winniśmy zwrócić uwagę nie tyle na to, co dobre i moralne, ile na to, co potrzebne i użyteczne. Mamy do wykonania plan, określający zgodnie z zasadami strategii linię, od której odstąpić nam nie wolno bez ryzyka narażenia na ruinę pracy wielowiekowej.

Całkowita odwrotność Prawa Bożego i nazywanie zła dobrem .Wszystko ubrane w piękne słowa mowy politycznej za którą kryją się miliony pomordowanych ludzi z wszystkich narodów przez Żydów lud wybrany diabła.Lecimy dalej moi rodacy Polacy.

Protokół 1:

§ 18. Zasady i podstawy rządu syjońskiego

Hasłem naszym jest siła i podstęp. W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi dla mężów stanu. Gwałt powinien być zasadą, złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiejś nowej potęgi jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, którym jest dobro. Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcją pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudzą, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

Kradzieże , kłamstwa ,podstępy ,dwulicowość czyli cechy całkowicie pozbawione honoru i moralności a co najważniejsze sprzeczne z Przykazaniami .

Protokół 1:

§ 20. Wolność, równość, braterstwo

Było to jeszcze w czasach starożytnych, kiedy to po raz pierwszy rzuciliśmy narodowi wyrazy: ,,wolność, równość, braterstwo”, wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślne, które ze wszystkich stron zleciały się na tę przynętę. Wraz z nią uniosły dobrobyt świata, istotną wolność jednostki, tak chronioną dawniej od ucisku tłumu. Rozumni rzekomo, inteligentni goje, nie wyczuli abstrakcyjności wyrazów wypowiedzianych, nie spostrzegli, że w naturze nie ma również i nie może istnieć wolność, że natura sama ustaliła nierówności rozumów, charakterów i zdolności, jak równości i podległości prawom swoim. Nie rozumieli, że tłum to potęga ślepa, że parweniusze, wybrani spośród tłumu do objęcia rządów, w dziedzinie polityki są również ślepi jak i tłum, że człowiek nawet ograniczony, lecz świadomy jej tajników, może rządzić; nie wtajemniczony zaś, nawet geniusz, nie jest w stanie zrozumieć nic z polityki.

Kto w czasach starożytnych rzucił te hasła ? A co głosił Żyd Paweł z Tarsu – „nie masz Żyda , nie masz Greka, nie masz mężczyzny nie masz kobiety ale my wszyscy JEDNO jesteśmy w Chrystusie” .Synagoga szatana już wtedy działała a masy rzuciły się na to bardzo skwapliwie .Plan szatana wielkiego zwiedzenia  jest tak rozłożony w czasie by nikt się nie połapał ale Bóg nie dopuścił by ludzie byli całkowicie nieświadomi i dlatego mamy dostępne te wszystkie detale abyśmy mogli to zauważyć , rozważać i porównać z Biblią .

Dalej mamy podane jak mógł zaistnieć polityczny syjonizm na morzu krwi ludzkiej.

Protokół 1:

§ 21. Zasada rządu dynastycznego

Wszystkiego powyższego goje nie wzięli pod uwagę, a tymczasem na tym zasadzały się rządy dynastyczne:ojciec wtajemniczał syna w bieg spraw politycznych lecz w ten sposób, by nikt prócz członków dynastii nie znał tego biegu i nie mógł zdradzić jego tajników narodowi rządzonemu. Z czasem zapomniano o istotnej treści dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomagało do powodzenia sprawy naszej.

Zasada dziedziczenia tronu zapewniała bezpieczeństwo narodowi i to była instytucja która gwarantowała że król nie będzie działał na szkodę swego ludu.Monarchia to system Boży .Bóg uczynił człowieka by był królem na ziemi a nie prezydentem czy premierem.Isus Chrystus także jest monarchą – Królem który będzie panował w Królestwie Bożym .

Protokół 1:

§ 22. Zniesienie przywilejów arystokracji gojów

Wyrazy: ,,wolność, równość, braterstwo” głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły sztandary nasze. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw. Zobaczycie następnie, że to sprowadziło triumf nasz: dało nam to między innymi możność zdobycia najważniejszego atutu – zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji gojów, która była jedyną osłoną narodów i krajów przeciwko nam.

Szlachetnie urodzeni czyli arystokracja tak naprawdę była ochroną narodu i podporą monarchy.

Polityczny syjonizm to system który doszczętnie zniszczył wszystkie instytucję przodków którym główna była monarchia.

Protokół 3:

§ 7. Dorobkiewicz i arystokracja

Pod kierunkiem naszym lud zniszczył arystokrację, która stanowiła jego obronę naturalną i karmicielkę, a to dla zysków własnych, związanych w sposób nierozerwalny z dobrobytem ludu. Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popadł pod ucisk dorobkiewiczów sprytnych, wzbogaconych, którzy niby jarzmo bezlitośnie zwalili się na robotników.

Za pieniądze Żydów zniszczono monarchie europejskie wywołując dwie wojny światowe , rewolucję w Rosji która pochłonęła miliony ofiar.

Jedną z pierwszych ofiar Edomu była monarchia francuska a mianowicie dynastia Kapetyngów. Ostatni król z tej dynastii Filip Piękny zwany „Królem z żelaza” był władcą potęgi jaką była wówczas Francja .Był tak potężny że przeniósł stolice apostolską z Rzymu do Awinionu na południu Francji aby mógł kontrolować papieża !Poza tym  wygnał on Żydów z Francji wcześniej zabierając im pieniądze które zdobyli na lichwie .Ale największym jego osiągnięciem było zlikwidowanie Zakonu Templariuszy i  konkwiskata wszystkich jego dóbr a Wielkiego Mistrza Jakuba de Molay kazał spalić na stosie .Słynna jest klątwa rzucona przez konającego masona .Egzekucja miała miejsce 13 w piątek stąd też wziął się ten pechowy dzień.Zniszczenie Templariuszy którzy musieli uciekać za Alpy dało początek państwu Szwajcaria którego flagą dalej jest czerwony krzyż Templariuszy , ważnym szczegółem tez jest że ochroną papieża mogą być tylko rdzenni Szwajcarzy czyli potomkowie Templariuszy.

Gdy Filip umiera , jego następca bardzo szybko zostaje otruty i to samo spotyka resztę synów.Na wojnie dynastycznej korzystają bardzo skwapliwie bankierzy „włoscy” z Genui czyli Żydzi , którzy sponsorują obydwie strony konfliktu w rodzinie Kapetów . Koniec końców słynny awanturnik Robert D’Artois spokrewniony z koroną wyrusza do Anglii szukać pomocy w walce z ciotką od której żąda oddania hrabstwa Artois , które według niego prawnie mu się to należy .Jak się kończy to wszystko ? Wojną Stuletnią z Anglią po której Francja ledwo się podniosła .Podczas gdy dwa największe mocarstwa tamtych czasów toczyły wojnę papiestwo zdołało wrócić do Rzymu , Żydzi otrząsnęli się po ciosie a Templariusze zebrali ponownie siły by działać dalej ale już z ukrycia.

Francja zdołała odbudować swą potęgę i otrzymała drugi cios , tym razem śmiertelny podczas rewolucji francuskiej , która pochłonęła miliony ofiar …

Protokół 3:

§ 17. Utrata przewodnika, jakim był król i ,,wielka rewolucja francuska”

Kiedy lud spostrzegł, że w imię wolności czynione są wszelkie ustępstwa i ulgi, wyobraził sobie, że jest władcą i rzucił się do władzy lecz rzecz prosta, jak każdy ślepiec, natrafił na masę przeszkód. Wówczas zaczął gorączkowo szukać przewodnika, nie domyśliwszy się, że należy powrócić do stanu poprzedniego i złożył pełnomocnictwa u naszych stóp. Przypomnijcie sobie rewolucję francuską, której nadaliśmy miano ,,wielkiej”. Tajniki jej przygotowania są nam dobrze znane, bowiem cała jest dziełem rąk naszych!

I tak było wszędzie po obaleniu monarchii .Należy zaznaczyć że istnieją do dziś „monarchię na pokaz” w których stanowisko monarchy sprawują Żydzi jak na przykład w Anglii.

I teraz dochodzimy do głównego celu wprowadzenia obecnego mordereczego systemu politycznego syjonizmu .

Protokół 3:

§ 18. Cesarz despota z krwi syjońskiej

Od tej chwili prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekł się i nas również na rzecz Cesarza-despoty z krwi syjońskiej, którego przygotowujemy dla całego świata.

Przeczytajmy powyższe kluczowe zdanie kilka razy.

Taki jest właśnie obecny system formy rządów w którym ludzie zwiedzeni odrzucili monarchię aby na własnej skórze doświadczyli terroru jaki nastąpił po tym i aby mogli zaakceptować króla Żydów który przywróci porządek !

Pachnie czasami rządów Bestii….

Protokół 23:

§ 5. Zadanie wybrańca Bożego

Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił rządzonych przez instynkt, nie zaś przez rozum, przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maską wolności i prawa. Zburzyły one cały porządek społeczny, by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwilą, kiedy on obejmie władzę. Wówczas trzeba będzie je znieść z jego drogi na której nawet pyłek nie powinien pozostać.

Wówczas będziemy mogli powiedzieć do narodów: dziękujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, który ma na czole pieczęć przeznaczenia. Gwiazdą jego kierował sam Bóg, bo nikt inny, tylko ów wybraniec mógł uwolnić was od wszystkich rzeczy zgubnych i od wszelkiego zła.

Pytanie tylko jakiego boga mają na myśli ? Żydzi uznają szatana za swego boga!

Nie wiemy na ile będzie im DANE dokończyć ten plan szatana , ponieważ nie wiadomo kiedy Bóg wkroczy i w jakich okolicznościach nastąpi wymarsz na pustynie oraz pojawienie się znaku Syna człowieczego.

Wiemy z proroctwa Daniela że przez okres 42 miesięcy rządów Bestii będzie panował król , któremu zostanie DANA moc rządzenia:

Księga Daniela

Rozdział 7:

(25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. .

Będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu czyli przeciwko Bogu. Bestia także będzie bluznić przeciwko Bogu :

Objawienie Jana:

(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyła paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

W jaki sposób Bestia i król któremu będzie dana władza i moc będę bluźnić przeciwko Bogu ? Na pewno oskarżając Go o całe minione zło poprzedniego systemu który oni zastąpią nowym czyli władzą Bestii. Zwalając winę na Boga za wszelkie winy szatana przez którego to wszystko przyszło na ziemię i niebo.

Po to Bóg da swoim świadkom moc by mogli bez przeszkód głosić prawdę i wyjaśniać bluźnierstwa Bestii i króla (Edomu?)

Objawienie Jana

Rozdział 11:

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

Według planu szatana system politycznego syjonizmu ma zostać zastąpiony monarchią syjonistyczną .Dlatego cały postęp jest hamowany od stuleci , silnik Diesla ma ponad 150 lat i co żadnego postępu w tej kwestii? Podobnie prąd mamy na kablach także ponad grubo 100 lat i także żadnego postępu ?( Wiemy co stało się z Teslą …) A za to 5G i najnowsze smartfony ciągle są ulepszane …

To jest właśnie system jaki mamy obecnie – całkowite ścisłe utrzymywanie całego świata w stanie niedoskonałości i braku wytchnienia dla zwykłego zjadacza chleba jak ja czy ty drogi czytelniku.

To chyba tłumaczy nam idee tego wszystkiego i sens – szatan przygotowuje się od wieków , praktycznie od ofiarnej śmierci Isusa i Jego zmartwychwstania , do czasów ostatecznych czyli do 42 miesięcy rządów Bestii.

Możemy się spodziewać wielu „dobrodziejstw” po nadchodzącym nowym systemie rządów jak ujawnienie i danie ludziom nowych/starych technologii ukrywanych do tej pory.A wszystko po to aby przekonać ludzi że to ONI mają rację a Bóg się myli .To w sumie od początku robi szatan używając kłamstwa gnozy .Gnozy przez wieki ukrytej przed ludzmi no bo przecież OFICJALNIE według obecnych władz Bóg nie istnieje!

Jak można bardziej ubliżyć naszemu wspaniałemu Bogu , który przygotował dla nas ŻYCIE WIECZNE niż kłamać na Jego temat że poza nim istnieją inni potężniejsi bogowie?!!

To może być jeden z argumentów Bestii , myślę że warto to wziąć pod uwagę również i być przygotowanym że takie rzeczy możemy usłyszeć , poparte cudami które fałszywy prorok będzie czynił …. lecz Bóg nikomu nie da zbłądzić ŚWIADOMIE i po to powoła swoich dwóch świadków by każdy opowiedział się bez cienia wątpliwości bądz po stronie Boga i Syna badz szatana i bestii.

 A opowiedzieć możemy się już teraz NIE BĘDĄC BAŁWOCHWALCAMI oddającymi cześć przedmiotom martwym jak posągi ,obrazy czy nawet zdjęcia za którymi kryją się „nie bogowie” – demony i aniołowie oraz sam szatan we własnej osobie !

Henryk napisał wczoraj artykuł :

https://zbawienie.com/plany-zmian-rzadow.htm

Zaczynają się ciekawe wydarzenia bracia i siostry , bądzmy więc czujni aby nie splamić swoich szat i być przygotowani na całkowite „wywrócenie świata do góry nogami” , bo jak nazwać można nadchodzące wydarzenia których świat nie widział od czasów wyjścia przodków naszych z Egiptu ?

🙂

Napisano w ziemi Północnej Arzareth 23 dnia 12 miesiąca fałszywego roku 2020 zwiedzenia szatańskiego orła rzymskiego.

Reklama