Gnoza czyli jedno wielkie kłamstwo i bluźnierstwo szatana przeciwko Bogu.

Gnoza zakłada że ponad tronem Boga , ponad światłością która jest górnym fundamentem całego stworzenia istnieją inni bogowie oraz inne światy.

Gnozę wymyślił archanioł , który się zbuntował przeciwko swemu Stwórcy. Znany dzisiaj światu pod imieniem Lucyfer czyli szatan – Przeciwnik i buntownik wobec Boga.

Przeczytajmy jak to było naprawdę.

2 Księga Henocha

24

Pan wezwał mnie i rzekł do mnie: „Henochu, usiądź po mojej lewej stronie z Gabrielem”. I złożyłem pokłon Panu. I Pan powiedział do mnie: „Henochu, umiłowany, wszystko, cokolwiek widzisz i wszystko, co stoi w miejscu lub porusza się, zostało doprowadzone do doskonałości przeze Mnie, Ja, Sam, wyjaśnię ci to.

Zanim cokolwiek w ogóle istniało, od samego początku, cokolwiek istnieje, Ja stworzyłem z nieistniejącego i z niewidzialnego w widzialne. Posłuchaj, Henochu, zwróć uwagę na te moje słowa! Albowiem nawet moim aniołom nie wyjaśniłem moich Tajemnic, ani nie odnosiłem się do ich pochodzenia, ani Mojej nieskończoności i niepojętności, kiedy projektuję stworzenia, tak jak ja czynię je tobie znane dzisiaj.

Bóg nie powiedział aniołom skąd pochodzą , nie wyjaśnił im jak powstali .Dlaczego tak uczynił ? Według mnie postanowił ich sprawdzić i przetestować by się przekonać czy Go miłują i chcą żyć według Jego Prawa uznając Go za swego Boga i Zwierzchnika.Aniołowie nie widzieli jak Bóg uczynił fundamenty swego stworzenia oraz wody które rozdzielił firnamentem i suchy ląd ponieważ wtedy jeszcze nie istnieli !

Zapoznajmy się z opisem stworzenia fundamentów całego stworzenia Bożego :

2 Księga Henocha

Rozdział 25:

„Dowodziłem najwyższymi rzeczami:” ‚Niech jedna z niewidzialnych rzeczy zstąpi w widoczny sposób! ” I zstąpił Adoil, niezwykle duży. Spojrzałem na niego, a oto w jego brzuchu miał on wielkie światło. Powiedziałem mu: „Zdezintegruj się, Adoil, i niech stanie się widoczne to, co się narodzi z ciebie.” I on się zdezintegrował i wtedy wyszło bardzo wielkie światło.

Byłem pośrodku wielkiego światła i światła ze światła to się niesie i wyszedł wielki wiek, i objawiło się w nim całe stworzenie, które przemyślałem aby je stworzyć. I widziałem, jakie to było dobre.

Umieściłem dla siebie tron i usiadłem na nim. Wtedy przemówiłem do światła: „Wstąpisz wyżej niż tron i umocnisz się znacznie wyżej niż tron, i staniesz się fundamentem najwyższych rzeczy„. Nie było niczego powyżej światła, oprócz samej nicości. I znowu skłoniłem się i spojrzałem w górę z mojego tronu.

Bóg czyni wielkie światło z niewidzialnych rzeczy które staje się  górnym fundamentem całego stworzenia ponad Jego tronem. Nie ma nic powyżej światła oprócz samej nicości.

2 Księga Henocha

Rozdział 26:

26

„Zawołałem po raz drugi do najniższych rzeczy i powiedziałem: ‚Niech jedna z niewidzialnych rzeczy wyjdzie jako solidna„. I wynurzył się Arkhas, solidny, ciężki i bardzo czarny Powiedziałem: „Zdezintegruj się, Arkhasie, i niech stanie się widoczne to, co się narodziło z ciebie!” I on się zdezintegrował, wyszedł wiek, mroczny, bardzo wielki, niosący stworzenie wszystkich niższych rzeczy. I widziałem, jakie to było dobre. Powiedziałem do niego: „Zejdź nisko i stań się solidnym! I stań się fundamentem najniższych rzeczy! I on powstał i przyszedł i stał się solidny, i stał się fundamentem rzeczy najniższych, i nie ma nic niższego od ciemności, z wyjątkiem samej nicości.

Bóg sam nam to wyjaśnił – nie ma nic poniżej fundamentu dolnego czyli ciemności poza samą nicością .Reasumując nie istnieje nic ponad światłością czyli górnym fundamentem oraz ciemnością czyli dolnym fundamentem poza nicością . Bóg powiedział że „to jest dobre” – obydwa fundamenty na których oparł swoje stworzenie.

Na koniec pierwszego dnia  Bóg tworzy wodę.

2 Henocha

Rozdział 27:

27

„Wydałem rozkaz: ‚Niech się zbierze część światła i część ciemności i niech staną się bardziej zgęszczone. To stało się wodą i ją rozpostarłem.

W ten sposób stworzyłem wody, mówiąc – bez dna. I widziałem, jakie to było dobre. Zrobiłem podział na światło i ciemność. Powiedziałem do światła, że powinno być dniem i do ciemności rozkazałem, aby była nocą. I nastał wieczór i nadszedł znowu ranek, to znaczy pierwszy dzień.

Drugiego dnia Bóg czyni firnament niebieski i oddziela wody , tak aby ukazał się suchy ląd.

2 Henocha

Rozdział 28:

I powiedziałem: „Niech niższa woda, która jest poniżej nieba, zbierze się w jedno miejsce i niech jej fale wyschną”. I tak się właśnie stało.

Z fal stworzyłem skały, solidne i duże. Ze skał złożyłem suchy ląd i nazwałem suchy ląd ziemią. Co było w środku ziemi, nazwałem otchłanią. Morze zebrałem w jedno miejsce i związałem je jarzmem. I rzekłem do morza: „Oto daję ci wieczną granicę. Nie przełamiesz swoich wód. Ustaliłem solidną strukturę.

Pierwszy stworzony dzień nazwałem dla samego siebie. Wtedy nadszedł wieczór i znowu poranek i był to drugi dzień.

Dopiero trzeciego dnia Bóg tworzy bezcielesne armie aniołów według swego rodzaju i rangi .

2 Księga Henocha

Rozdział 29:

Dla wszystkich moich niebios ukształtowałem kształt z ognistej substancji. Moje Oko spojrzało na solidną i twardą skałę, W przebłysku mego oka wziąłem cudowną substancję błyskawicy, obie – ogień w wodzie i wodza w ogniu – ani ten nie gasi tego, ani ten nie wysusza tego. Oto dlaczego błyskawica jest ostrzejsza i jaśniejsza niż lśnienie słońca i jest bardziej miękka niż woda, bardziej solidna niż najtwardsza skała.

Ze skały odciąłem wielki ogień i od ognia stworzyłem szeregi bezcielesnych armii – dziesiątki miriadów aniołów – ich bronie są ogniste a ich ubrania płonącymi płomieniami. Wydałem rozkazy, aby każdy stanął w jego własnej randze.

Bóg stworzył miliardy aniołów różnego rodzaju i klas oraz wyznaczył im rangi i funkcje .Wtedy jeden z dowódców anielskich w randze archanioła zbuntował się przeciwko Bogu który jest Panem i Władcą wszystkich aniołów .

2 Księga Henocha

Rozdział 29:

Lucyfer, jeden z rzędu archaniołów, odłączył się wraz z dywizją, która była pod jego władzą. Wymyślił niemożliwy pomysł, aby postawić swój tron wyżej niż chmury, które są nad ziemią i aby on stał się równy Mojej Mocy.

Wyrzuciłem go z wysokości wraz z jego aniołami. I latał on w powietrzu w koło bez ustanku ponad otchłanią. W ten sposób stworzyłem całe niebo i nadszedł trzeci dzień.

Lucyfer wymyślił niemożliwy pomysł .Wiemy że szatan jest ojcem kłamstwa i je wymyślił .Czym jest kłamstwo ? Czymś co nie istnieje w rzeczywistości , coś czego nie ma.

Ewangelia Jana

Rozdział 8:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Kłamstwo się wymyśla według siebie dla swoich potrzeb, natomiast prawda istnieje i nie trzeba jej wymyślać .

Pewny swej mądrości archanioł postanowił wymyślić sobie powód aby usprawiedliwić swój bunt .Nie wystarczała mu władza jaką dał mu Bóg jako dowódcy swego oddziału aniołów – zapragnął władzy samego Boga ! Postanowił postawić sobie tron na wzór tronu Boga aby zyskać moc równą mocy Bożej !

Nie można tego nazwać inaczej jak spiskiem przeciwko prawowitemu władcy i tym to właśnie było.Jakie kłamstwo mógł wymyślić szatan aby stać się wiarygodnym dla swych aniołów .Jedna odpowiedz wydaje się najbardziej prawdopodobna – Gnoza.

Szatan wymyślił że ponad tronem Boga , ponad górnym fundamentem czyli światłością istnieje coś więcej o czym Bóg nie mówi , coś co stanowi tajemnice której ujawnienia się obawia .Szatan obwołał się tym który poznał tajemnice pochodzenia aniołów i samego Boga !Jak czytaliśmy wyżej Bóg nie ujawnił aniołom skąd się wzięli dlatego też szatan mógł swobodnie kłamać w tym temacie .Został za to strącony z wysokości wraz ze swymi aniołami którzy „poszli ” za nim .Bóg skazał go na banicję ale on zamiast przemyśleć swój grzech i okazać skruchę dalej spiskował i gdy Bóg uczynił człowieka postanowił zadać Bogu bardzo okrutny cios aby zepsuć i zniszczyć całe piękne stworzenie Boże oraz plan Boga co do człowieka .

2 Księga Henocha

Rozdział 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Szatan zrozumiał i pojął że Bóg zamierza uczynić z człowieka króla i władcę całej ziemi dlatego przemyślał spisek PRZECIWKO Adamowi. Wynikiem tego spisku było powstanie nasienia węża czyli zepsucie DNA uczynionego na obraz Boży istoty stworzonej z niewidzialnych substancji ( DUSZA) i widzialnych (CIAŁO) czyli człowieka .Tylko tak można to opisać lecz wiem że w duszy swojej wiecie i rozumiecie jakimi cudownymi istotami jesteśmy i ta świadomość jest niewypowiedzianym szczęściem którego szatan nie może nam odebrać .Aniołowi są tylko duchowymi istotami a my mamy duchową dusze i fizyczne ciało i to jest coś wspaniałego co czyni nas tak cudownymi szczególnie że jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boga…

2 Księga Henocha

Rozdział 30:

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Szatan znienawidził człowieka i za ten czyn który się dopuścił powodowany tą nienawiścią , zazdrością  i rządzą władzy został skazany przez Boga na śmierć .

Księga Rodzaju

Rozdział 3:

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Szatan został obłożony klątwą co oznacza całkowite unicestwienie jego oraz jego królestwa i nic nie zostanie z jego kłamstw .

Po buncie w Edenie szatan dalej kłamię w niebie aniołom i namawia ich do sexu z córkami ludzkimi przez co Bóg interweniuje by ocalić człowieka i zsyła na ziemię wody potopu które niszczą wszystkich  zepsutych naukami Czuwających ludzi zarówno potomków Seta jak i Kaina syna węża oraz wszelkie pozostałe po aniołach i ich potomstwie urządzenia , instalację i ogromne miasta z technologią niszczącą ziemię i życie ludzkie.Wcześniej  gigantów usuwa z ziemi sprawiając że nawzajem się pozabijali  a grupę aniołów rozkazuje związać pod ziemią by został wykonany na nich wyrok przez Isusa w oznaczonym czasie… Noe wraz z rodziną, zawierająca także geny Kaina poprzez syna Chama , zostaje ocalony .

Kłamstwo gnozy dalej jest podstawą całego światopoglądu nasienia węża , które wierzy w inne wymiary , innych bogów z którymi rzekomo ma kontakt ich ojciec nazywany przez nich Lucyferem czyli szatan , diabeł , wąż starodawny z Edenu.

Po śmierci spodziewają się oni sami stać się bogami za których uważają oni demony oraz aniołów w ciałach fizycznych  którym to oddawali cześć na przestrzeni wieków oraz dalej teraz obecnie robią to nadal. To nazywa się bałwochwalstwem i jest bardzo delikatnie mówiąc nielubiane przez Boga.

Szatan tak właśnie działa lecz na nas drodzy bracia i siostry ,którzy uwierzyliśmy Bogu, jego kłamstwo nie działa.Jesteśmy odporni na masę kłamstw świata szatana i nie „opuszczamy gardy” , tolerując i słuchając fałszywych proroków jak budda czy inne gnostyczne nauki oferujące „wyższy poziom” duchowy , czakry ,trzecie oko i w ogóle super moce od przewodników duchowych , rzekomo zmarłych wielkich naszych przodków którzy przebywają aktualnie w tym lepszym świecie.Żaden umarły nie może się kontaktować z żywymi – takie jest Prawo Boże które to uniemożliwia.Wszelkie duchy zmarłych to demony które się podszywają pod nich.Wierząc tylko Bogu i Synowi stajemy się wolni od władzy szatana która opiera się tylko na kłamstwie w które ludzie wierzą .Jakby tak nagle stał się cud i cały nasz naród zwrócił się do Boga i przestał uczestniczyć w tej masowej iluzji zwanej politycznym syjonizmem i nikt by np. nie poszedł do pracy to cała sieć kłamstwa wali się jak domek z kart ponieważ system to iluzja , kłamstwo szatana w który ludzie wierzą .Tylko Słowa Boże oraz Syna zawierają moc by wyrwać z kłamstwa za pomocą Ducha Bożego , który oddziałując na człowieka powoduje jego przebudzenie i zrozumienie prawdy ….

Poznaliśmy prawdę i co najważniejsze trwamy w niej , dalej idąc „wąską drogą” jak mówił nasz Król Isus Chrystus.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13:

(1) Pewnego dnia wyszedł Isus z domu i usiadł nad morzem.

(2) I zebrał się wokół niego wielu ludzi; dlatego wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.

(3) I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać.

(4) A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę i przyleciały ptaki i je zjadły.

(5) Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka.

(6) A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły,

(7) A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je.

(8) Inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

(9) Kto ma uszy, niechaj słucha.

Przypowieść Isusa która mówi nam czysta prawdę Bożą na temat poznania prawdy i wytrwania w niej w tym świecie szatana .

(19) Każdy, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.

(20) A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i z radością je natychmiast przyjmuje,

(21) Ale nie ma on w sobie korzenia, ponad to jest niestały, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszy.

(22) Ale posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troska o ten świat i podstępność bogactw zaduszają słowo i staje się bezowocny.

(23) A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc:jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Jeżeli chcemy zwyciężyć ten świat i uzyskać nagrodę musimy wytrwać w prawdzie przestrzegając Przykazań i zmienić swoje dotychczasowe nawyki , jeżeli nie są one zgodne z Przykazaniami . Najczęstszym złym nawykiem jest właśnie oddawanie czci posągom i obrazą co jest bałwochwalstwem .Praktykując bałwochwalstwo tak naprawdę nie oddajemy czci Bogu tylko demonom oraz aniołom którzy kryją się za figurami świętych oraz matki boskiej .

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdział 4:

(9) Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów

(10) O dniu, w którym stanąłeś na Horebie przed Panem, twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów.

(11) Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry – a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, chmurach i mgle.

(12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos.

(13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia.

Tylko Bogu należy się cześć ponieważ tylko On jest Bogiem i nie ma innego .Ci którzy podają się za bogów z wyższego wymiaru ponad światłością nad tronem Boga są kłamcami i tylko zwodzą ludzkość za namową swego szefa szatana , który wymyślił tą bajkę.Nie ma żadnego absolutu ponad Bogiem , nikogo wyższego rangą ponieważ Bóg Izraela Stwórca nieba i ziemi jest Najwyższy – reszta to nicość ,  która nie istnieje.

Księga Izajasza

Rozdział 41:

(21) Przedstawcie swoją sprawę – mówi Pan – podajcie swoje dowody, mówi Król Jakuba!

(22) Niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać, powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały, albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych!

(23) Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami, i uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać.

(24) Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy; obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera.

Bóg zwraca się do aniołów którzy obwołali się bogami na ziemi by podali dowody na to że są bogami .Nie mają żadnych dowodów , nigdy nie byli oni ani nie kontaktowali się z żadnym światem spoza fundamentów ponieważ takowe nie istnieją ! Szatan kłamie w tym temacie wykorzystując niewiedze aniołów , którzy nie widzieli na własne oczy powstawania fundamentów całego stworzenia czyli światła i ciemności .Powodowani rządzą władzy i posiadania kobiet ulegają szatanowi wybierając jego zamiast prawdy Boga na temat że TAM NIC NIE MA i to On Bóg jest jedynym Bogiem .Zamiast tego schodzą na ziemie by uczestniczyć w buncie szatana .

Księga Jeremiasza

Rozdział 10:

(11) Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba.

(12) On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.

(13) Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

(14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki.

(15) Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą.

Tylko Bóg jest Stwórcą posiadającym moc dzięki której uczynił niebo i ziemie oraz wszystkie istoty anielskie a także człowieka .Boga nikt nie stworzył – to On uczynił wszystko a na teorie szatana mówiąca o innych wyższych bogach i światach bez Prawa nie ma żadnego dowodu.Wszystkie bożki reprezentujące konkretne demony i anioły są martwe i nie mogą chodzić ani mówić .Nie potrafią uratować ani zbawić nikogo – dowód na to – Sąd Boga nad wszystkimi bogami Egiptu podczas wyprowadzania Izraela. Dowodów na bezsilność bożków jest masa na kartach Słowa Bożego.Jeżeli posągi te są przedstawicielami wyższych istot niż Bóg to dlaczego są bezsilne wobec potęgi i mocy Boga Wszechmogącego ?Ponieważ to kłamstwo i nie ma żadnych innych bogów ani wyższych wymiarów energetycznych .

ONE NIE ISTNIEJĄ

2 Księga Henocha

Rozdział 25:

Wtedy przemówiłem do światła: „Wstąpisz wyżej niż tron i umocnisz się znacznie wyżej niż tron, i staniesz się fundamentem najwyższych rzeczy„. Nie było niczego powyżej światła, oprócz samej nicości.

Rozdział 26:

I on się zdezintegrował, wyszedł wiek, mroczny, bardzo wielki, niosący stworzenie wszystkich niższych rzeczy. I widziałem, jakie to było dobre. Powiedziałem do niego: „Zejdź nisko i stań się solidnym! I stań się fundamentem najniższych rzeczy! I on powstał i przyszedł i stał się solidny, i stał się fundamentem rzeczy najniższych, i nie ma nic niższego od ciemności, z wyjątkiem samej nicości.

Poza światem stworzonym przez Boga czyli ziemią i niebem nic nie istnieje – tam jest nicość.Nie ma tam nic dlatego rzekomi bogowie z tamtych miejsc są nazwani przez Boga NICOŚCIĄ ponieważ oni nie istnieją .Szatan wymyślił ich i namówił innych mieszkańców nieba aby podszywali się pod tych rzekomych bogów aby zwieść ludzkość i sprawić tym przykrość Bogu ponieważ od momentu uczynienia człowieka , szatan nie może znieść myśli że powstała tak cudowna i doskonała istota posiadająca ciało fizyczne i duchową duszę którą Bóg uczynił na swoje podobieństwo.

Księga Izajasza

Rozdział 24:

(21) I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi.

(22) I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani.

(23) I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan Zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała.

Wszyscy buntownicy przeciwko Bogu i ci na górze w niebie i ci na dole na ziemi zostaną ukarani a Bóg się wywyższy i każdy naród na ziemi pozna kto jest Prawdziwym Bogiem gdy okażę On potęgę swego ramienia na całej ziemi .

Księga Izajasza

Rozdział 2:

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

(18) Oni ukryją wszystkie [bożki] rękami uczynione

(19) wnosząc je do jaskiń, do szczelin skał i do jaskiń ziemi, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę mocy jego, gdy powstanie, aby uderzyć strasznie ziemię.

(20) Albowiem w owym dniu człowiek wypuści swoje obrzydliwości srebra i złota, które uczynili [aby] wielbić marności i szaleństwa;

(21) aby wejść do jaskiń litej skały i do szczelin skał, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę jego mocy, kiedy powstanie, aby strasznie uderzyć ziemię.

 

Objawienie Isusa Chrystusa dane Janowi

Rozdział 6:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

 

Ku chwale Świętego Izraela Boga Jedynego !

Napisano w ziemi Arzareth w sabat 22 dnia 12 miesiąca fałszywego roku szatańskiego zwiedzenia orła rzymskiego 2020.

 

DODATEK 29.03.2020

Papież , Biskup Rzymu to tak naprawdę Pontifex maximus czyli najwyższy kapłan Jowisza ( jedno z wielu ziemskich imion szatana). Nieprzerwanie od początku istnienia 4 zwierzęcia , Imperium Rzymskiego najwyższy kapłan sprawuje swój urząd , kolejno poprzez wszystkie epoki trwania orła rzymskiego.

Bardzo ciekawa informacja z oficjalnej strony katolickiej zawierającej doktryny i „prawdy” Wielkiej Nierządnicy Watykańskiej  , która nawet nie ukrywa że tak jest :

https://www.katolik.pl/szukaj-czytelnia,1.html?q=Pontifex%20maximus

Autor wprost mówi że funkcja najwyższego kapłana Rzymu została ‚przejęta’ przez biskupów Rzymu i to jest prawdą .

W żydowskiej wikipedii mamy potwierdzenie tego co OFICJALNIE jest zamieszczone na polskiej stronie informacyjnej Wielkiej Nierządnicy :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pontyfik

Papież to nadal urząd najwyższego kapłana szatana nad całą ziemią i głowa całego gnostycyzmu – Jedna wielka ekumena całego światowego nierządu opartego na kłamstwie szatana czyli GNOZIE .

Słowo pontyfikat także wywodzi się od nazwy Pontifex – Pontyfik to kapłan Rzymski a Pontifex Maximus to najwyższy kapłan tak zwany : „budowniczy mostów” o czym pięknie pisał ów katolik w linku co podałem wyżej – To zwykłe bluźnierstwa i herezje.

Tytuł najwyższego kapałna po przejęciu władzy przez Juliusza Cezara przeszedł na niego a już faktyczny założyciel Cesarstwa , nowego wcielenia orła rzymskiego , Oktawian August przyjął jego obowiązki . Każdy kolejny cesarz rzymski był prócz „bogiem w ciele ludzkim” także najwyższym kapłanem szatana (Jowisza) .

Po kolejnej transformacji orła rzymskiego tym razem w chrześcijańskie cesarstwo tytuł i funkcja najwyższego kapłana przeszła w ręce biskupów Rzymu . To trwa do dzisiaj i Wielka Nierządnica ma nadal swojego najwyższego kapłana w postaci „budowniczego mostów” papieża – Papież jest również i w sposób najwyższy budowniczym mostów, bowiem w sercach ludzkich konstruuje najważniejszy „most” – Chrystusa, most łączący nas z niebem, z Bogiem Ojcem. „ – Jawna herezja Wielkiej Nierządnicy .

Wiemy z kim mamy do czynienia bracia i siostry – z najwyższym ziemskim kapłanem szatana , węża z Edenu który zwodzi całą zamieszkaną ziemię .

Kontynuacja imperium rzymskiego i władzy szatana nad całą ziemia trwa nieprzerwanie od wieków tylko sprytnie to ukryto przed nami żyjącymi obecnie za pomocą wielkiego zwiedzenia i ukryciu prawdziwej Dobrej Nowiny o Królestwie przez Wielką Nierządnice Rzymską obecnie nazywaną Watykanem.

Cała siatka sług szatana nazywanych także agentami ,na wielu poziomach opanowała niemal cały internet siejąc dezinformację za pomocą sprytnie zmanipulowanych informacji .Jak myślicie kto im płaci ? Oczywiście Watykan za pomocą pieniądza nad którym ma absolutną władzę za zgodą księcia tego świata szatana albowiem pieniądz to jego wynalazek za pomocą którego kupuje on sobie lojalność za cenę śmierci – szatan to handlarz śmierci .

Tylko wierność wobec Boga i Jego Przykazań jest gwarancją uniknięcia zwiedzenia ponieważ nasz Ojciec zapewnia nam wtedy swoją ochronę i kierownictwo .

Czytając Jego Słowa oraz Syna nie damy się zwieść kłamstwom sług szatana ponieważ Słowa Boga i Syna to prawdziwy pokarm dający życie i prosząc naszego Ojca o zrozumienie i wskazanie nam drogi nie pozostaniemy bez odpowiedzi i opieki .

 

Księga Izajasza

Rozdział 26:

(7) Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz.

(8) Na ścieżce twoich sądów oczekujemy ciebie, Panie, dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać.

(9) Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości

 

2 Księga Ezdrasza

Rozdział 16:

(63) Oczywiście on zna twoją wyobraźnię i wie, co myślisz w sercu swoim. Biada tym, którzy grzeszą i chcą ukrywać swe grzechy.

(64) Ponieważ Pan dokładnie przejrzy ich wszystkie dzieła i uczyni publiczny pokaz was wszystkich,

(65) i kiedy twoje grzechy ukażą się przed ludźmi, będziesz się musiał wstydzić i twoje nieprawości powstaną jako twoi oskarżyciele w tym dniu.

(66) Cóż więc uczynisz? W jaki sposób ukryjesz swoje grzechy przed Bogiem i jego aniołami?

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechówi zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Nasz Król Isus podkreślił ważność dobrych uczynków , zapisywanych w księgach w niebie , będących owocem posłuszeństwa wobec Przykazań:

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

(21) Albowiem gdzie jest skarb twójtam będzie i serce twoje

Tego nie można powiedzieć o Watykanie , który nie ma ŻADNYCH DOBRYCH UCZYNKÓW , natomiast skarbów ziemskich posiada niezliczoną ilość w postaci przepychu w jakim żyją jego książęta z najwyższym kapłanem diabła na czele !

Ufajmy tylko i wyłącznie Bogu ,naszemu Ojcu przestrzegając Jego Przykazań drodzy bracia i siostry a On nie pozwoli abyśmy ulegli zwiedzeniu , ponieważ jak sam powiedział będzie nas „prowadził naprzód i ochroni od wszelkich ucisków” !!!

 

Dodano 4 dnia 2 miesiąca fałszywego roku 2020 wielkiego zwiedzenia orła rzymskiego w ziemi Arzareth miejscu naszej niewoli .

 

Reklama