Ku Królestwu Bożemu część druga – Nowa sprawiedliwa władza na całej ziemi!

.Isus gdy przeszedł próbę kuszenia przez diabła na pustyni , odszedł z rodzinnego Nazaretu aby zamieszkać w Kafarnaum aby spełniło się Słowo Boże.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 4:

(13) I pozostawił Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które jest nad morzem, w granicach Zebulona i Naftalego.

(14) Aby się spełniło, co było przepowiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:

(15) Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea pogan,

(16) Lud pogrążony w ciemności zobaczył światłość wielką, a tych, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, nawiedziła światłość.

(17) Od tego czasu Isus rozpoczął przemawiać i mówić: okażcie skruchę, ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios.

Od czego Isus rozpoczął swoją misję ?

Od głoszenia o Królestwie Bożym .

Temat Królestwa Bożego jest nierozerwalnie związany z tematem nasienia węża które rządzi w imieniu szatana na ziemi tworząc świat jaki znamy od wieków.

Dlaczego Isus był znienawidzony przez nasienie węża ?

On sam odpowiedział na to pytanie :

Jana 7:

(7)Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe.

Isus obnażał i ujawniał prawdziwą naturę nasienia węża , które chce uchodzić w oczach ludzi za dobrych a w rzeczywistości jest złe.Dlatego Go znienawidzili i odrzucili ponieważ głosił On sprawiedliwe Królestwo Boże czyli nową władzę która położy kres ich wolności od Prawa Bożego .Zbrodnie nasienia węża są nam doskonale znane i ze względu na tą wiedzę , którą coraz więcej szczerze poszukujących Boga ludzi ujawnia ,ci którzy się o tym dowiadują zaczynają zwracać się do Boga o pomoc i ratunek i z tego powodu władza nasienia węża zaczyna słabnąć ponieważ kłamstwa szatana padają .

Prawda o naszym Bogu i Jego zamiarach względem swego ludu oraz reszty narodów powoduje że nasz naród przestaje się bać i ludzie zwracają swe nadzieje ku Bogu – zaczynają się opierać szczerze na Świętym Izraela !

Władza boi się obudzonej świadomości naszego narodu dlatego za wszelką cenę walczy za pomocą mediów z wszelką prawdą na ten temat.Spójrzmy na nas samych jak zwróciliśmy się do Boga i odrzuciliśmy ten świat – jak ta świadomość o co tak naprawdę chodzi wpłynęła na naszą odwagę i przestanie się przejmować tym co będzie.

Ewangelia Mateusza

Rozdział 6:

(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk.

Bóg nas wzmacnia i ochrania gdy widzi jak przestrzegamy Jego Przykazań i WIERZYMY JEMU a nie szatanowi i JEGO SŁOWU Z MEDIÓW. A Słowa Boga oraz Syna mówią o królestwie Bożym które świat szatana ukrywa przed ludzmi w zamian dając globalizacje czyli NWO , którego celem jest wymordowanie ludzkości.To nie są rzeczy nowe , wszyscy o tym wiemy .Plemiona Słowiańskie nie cierpią aż takich prześladowań jak reszta Europy to już jest dowód na ochronę Boga który nie dopuścił by zalała nas fala islamistów , znając nasze usposobienie w Polsce byłaby jatka bo ŻADEN z Polaków nie stałby obojętnie gdy gwałciliby nasze kobiety .Doszłoby do masowych starć w których interweniowałaby policja , wojsko a gdy ci odmówiliby strzelania do „swoich” wkroczyliby by najemnicy z Babilonu czyli oddziały wielonarodowego NATO. Znamy doskonale naszą mentalność i wiemy że w obronie swoich kobiet , nawet jednej poszły by setki i tysiące , wystarczyli by sami kibice Legi w Warszawie by całe miasto pogrążyło się w chaosie. Gdy kibice Legi idą odśpiewać swój hymn na starówce w Warszawie nikt nawet nie piśnie a co by było jakby ruszyli na islamistów a na pewno dołączyli by inni ….

 Władze o tym  wiedziały i do tego dążyły ale naród się nie zgodził na islamistów i Bóg nie POZWOLIŁ na to .

Widzimy jakiego zagrożenia uniknęliśmy dzięki ochronie Boga , który już odwrócił ponownie do nas swe oblicze!

Władze w Polsce o tym wiedzą dlatego OFICJALNIE są przeciwni polityce UE oraz lewicowemu komunistycznemu NWO w zamian dając narodowi propagandę Polski prawicowej ,chrześcijańskiej przeciwnej aborcji , LGDTQ ,pedofilii oraz reszcie ideologii szatańskiej spod znaku lewicy.W zamian promuje się Polskę silną gospodarczo w sojuszu z USA z pięknymi widokami na przyszłość – nic bardziej mylnego TO POZORY! Oni dążyli i dalej dążą do totalitarnej morderczej władzy szatańskiego NWO .Tylko bardzo sprytnie to maskują za fasadą patriotyzmu chrześcijańskiego kręcąc nawet filmy o wspaniałej historii Polski promując sataniste Piłsudzkiego w serialu „Młody Piłsudzki”.

Mówią ludziom to co chcą usłyszeć aby naród nie powstał i przypadkiem NIE ZAWOŁAŁ GŁOŚNO DO BOGA .

To wspaniałe że po tylu wiekach coraz więcej naszych rodaków powraca do swego Boga który wyprowadził naszych przodków z ziemi Egipskiej i uczyni to ponownie tylko tym razem wyprowadzi nas z Ziemi Pólnocnej (Arzareth) oraz pozbiera wszystkich pogubionych i rozproszonych z Izraela oraz Judy tak jak sam przyrzekł na samego siebie wielokrotnie .

Księga Ezechiela

Rozdział 36:

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

(29) I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.

(30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów.

(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości.

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela!

(33) Tak mówi Pan Bóg: Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane,

(34) A spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów,

(35) I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane.

(36) I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię.

(37) Tak mówi Pan Bóg: Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić: Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec.

(38) Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jeruzalemie w jego święta, tak zrujnowane miasta pełne będą trzód ludzkich; i poznają, że Ja jestem Pan.

Bóg wyprowadzi swój lud , pozbiera z całej ziemi i zabierze na pustynię na sąd gdzie oczyści wszystkich i SAM ZADECYDUJE kto będzie godzien wejść do ziemi izraelskiej albowiem zna On serca każdego z nas i nic się przed Nim nie ukryje – to nasz Ojciec który nas uformował i zna każdego z nas lepiej niż my sami siebie obecnie znamy .Oczyści on naród od bożków , uformuje swemu ludowi serca nowe tak aby każdy znał i respektował Jego Prawo , następnie wprowadzi cały Izrael do ziemi którą przyrzekł im dać .Ziemia izraelska będzie odnowiona i piękna jak ogród Eden , Bóg będzie błogosławił naszym plonom , rozmnoży nasz naród czyniąc nas silnym jako największą potęgę na ziemi ze stolicą w Jeruzalem z Królem królów Isusem Chrystusem swym Pierworodnym Synem .Wszystkie narody będą podporządkowane Izraelowi ale nie tak jak obecnie gdy cały świat cierpi ucisk z powodu fałszywego Izraela czyli Edomu.W Królestwie Bożym narody będą doznawać błogosławieństw pod sprawiedliwą władzą Isusa i 144 000 króli Izraelitów .

Bóg pokaże wszystkim swym stworzeniom ,także tym w niebie jak może od tej chwili i mogło wyglądać życie na ziemi gdyby nie wydarzenia w Edenie , bunt Adami i Ewy i powstanie nasienia węża przez co szatan dostał wyrok śmierci , którego wykonanie stara się on odwlec ile tylko może…. ale już bliżej niż dalej !

Mamy Słowa Boga w Biblii kochani bracia i siostry a one nie pozostawiają żadnych wątpliwości że zmiana władzy nadejdzie !

Księga Daniela

Rozdział 7:

(27) Królestwo, moc i wielkość króli pod całym niebem będzie przekazana świętym Najwyższego; Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą posłuszne.

Zmianę tej władzy zapowiada Bóg od pokoleń i sam Jego Syn potwierdził i ogłosił nieuchronność ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi w miejsce obecnego rządu szatana złożonego z jego aniołów oraz nasienia węża .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 25:

(34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

Słuszność zmiany władzy jest ABSOLUTNĄ KONIECZNOŚCIĄ aby RODZAJ ludzki przetrwał . Z tym każdy musi się zgodzić , nawet nasienie węża albowiem ich celem jest właśnie cel szatana czyli wymordowanie wszystkich ludzi na ziemi .

W pierwszej części opisałem sąd Isusa i słuszny koniec obecnej władzy która jest naszym wrogiem i nie ma żadnych wątpliwości że nasienie węża zostanie usunięte i zakończy się ich samowładztwo a nastanie czas ścisłego przestrzegania Prawa Bożego co każdemu który pragnie sprawiedliwości sprawi ogromną radość !

Królestwo Boże jest czymś realnym i prawdziwym – jest tak prawdziwe że szatan ukrył je przed ludzmi albowiem każdy z nich drży na samą myśl że ono nastanie .Syn Człowieczy będzie zgodnie z pierwotnym planem Boga Królem na ziemi a imię Jego Isus Chrystus .

Teraz postaram się wam przybliżyć drodzy bracia i siostry jak mniej więcej może wyglądać Królestwo Boże ze swoją sprawiedliwą władzą za pomocą proroctw o tym mówiących tak by było ona dla nas czymś realnym tak jak jest realny dzisiejszy sejm RP pełny nasienia węża.

Królestwo Boże jest od wieków ukrywane a ostatnio wyśmiewane przez szatańskie media , naukę, książki ,filmy nawet ostatnio religie pod władzą króla Rzymu Franciszka .Nic mylnego Królestwo jest prawdziwe i realne aż do bólu dlatego szatan drży przed jego nastaniem , dwojąc się i trojąc aby ludzie nie WOŁALI DO BOGA o jego ustanowienie.

Jak widzimy co się ostatnio dzieje jego plany się sypią bo nasz Bóg Święty Izraela zaczyna brać sprawy w swoje ręce!

Widać to po liczbie nawróceń i porzucanym bałwochwalstwie wśród naszego narodu .

Tak Izraelu ! Powracasz do swego Boga który już niedługo zakończy Twą niewole !

🙂

Królem całej ziemi jest Isus Chrustus Syn Boży , który gdy obejmie  władzę nastanie czas sprawiedliwości , dobrobytu i poznania Boga oraz respektowania Prawa , które będzie podstawą egzystowania w Królestwie .

Księga Henocha

Rozdział 49:

1 Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadnie przed nim na wieki wieków.

2 Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo Wybrany stoi przed Pan Duchów i jego chwała jest na wieki wieków i jego moc po wszystkie pokolenia.

3 I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości.

4 I osądzi on rzeczy, które są tajemne, i nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Pana Duchów zgodnie z jego wolą.

Wybrany Król Namaszczony na władcę całej ziemi , obdarzony potężną mądrością przez samego Boga Ojca a Jego władza  będzie wieczna , nigdy nie upadnie .

Księga Henocha

Rozdział :

1 W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwróci to, co otrzymał, i Zagłada odda to, co posiada.

2 Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia.

3 W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił.

Gdy Isus zasiądzie na swym tronie wyjawi wszystkie tajemnice mądrości .Będzie mówił On nam szczerą prawdę w przeciwieństwie do obecnych zakłamanych władz nasienia węża.Poznamy jak naprawdę zbudowana jest ziemia , jaki ma kształt i wszystko czego zapragniemy poznać na temat wspaniałych dzieł Boga.

W królestwie bezpośrednio Isusowi będą podlegać 144 000 wiernych sług po 12 000 z każdego plemienia Izraela (oprócz Dana , którego miejsce zastąpili dwaj synowie Józefa wymienieni w proroctwie Apokalipsy) , będą oni panować nad narodami jako królowie.

Księga Micheasza

Rozdział 5:

(1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z  Judy, ale z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od nieskończoności.

(2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.

(3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

Gdy zakończy się męka rodzenia niewiasty i zamknięta liczba Syjonu osiągnie pełnie ( zakończenie pieczętowania 144 000 ) , zakończy się nasza niewola.

2 Ezdrasza

Rozdział 2:

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

Nie będe pisał o 42 miesiącach oraz plagach Bożych na ziemię i grzeszników w tym artykule , wiemy że po bitwie w dolinie Jozafata zwanej bitwą Armagedonu siły szatana ,bestii i fałszywego proroka zostaną pokonane.

Izrael zostanie przez Boga od tej chwili wywyższony po całej niedoli w którą popadł za swoje bałwochwalstwo i odstępstwo od Boga swego.

Należy kategorycznie zaznaczyć że nasze obecne pohańbienie jest rezultatem wielowiekowego bałwochwalstwa czyli porzucenia Boga .To nasi przodkowie pierwsi Go porzucili lecz teraz sytuacja się zmienia – Po ponad 2000 lat powracamy do swego Boga i On sam Święty Izraela odwróci naszą niewole oraz oczyści swój lud z wszelkiej nieprawości i bałwochwalstwa .Nasienie węża drży i jest bezsilne wobec naszego nawrócenia !

Księga Amosa

Rozdział 9:

(11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni,

(12) A resztka ludzi i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, może mnie gorliwie szukać, mówi Pan, który czyni te wszystkie rzeczy.

(13) Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały.

(14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.

(15) Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg.

Miasta zostaną odbudowane , winnice zasadzone , ogrody zostaną założone .

Bóg zapowiada niezwykłe błogosławieństwa dla Izraela i zapewnia że już nigdy nie zostaną oni „wyrwani” ze swojej ziemi .

Nie musimy się niczym martwić , gdy nadejdzie czas nasz Bóg się wszystkim zajmie , nie będzie mowy o żadnym zwiedzeniu !

Izajasza

Rozdział 52:

(10) I Bóg obnaży swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi będą oglądać zbawienie od naszego Boga.

(11) Odejdźcie, odejdźcie, wyjdźcie stamtąd, niczego nieczystego nie dotykajcie; wyjdźcie spośród niej, odzielcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie!

(12) Bo nie wyjdziecie zamęcie, i nie pofruniecie;   gdyż Pan przed wami pójdzie pierwszy przed wami, a Bóg Izraela będzie poruszał się z tyłu.

(13) Oto mój sługa będzie rozumiał, i będzie wywyższony i niezmiernie uwielbiony .

(14) Jak wielu będzie zdumionych tobą, także twoja twarz będzie bez chwały ludzi, i twoja chwała [nie będzie honorowana] przez synów ludzkich,

(15) Tak On wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed Nim swoje usta: bo oni, którym nikt nie zdał raportu odnośnie Niego, zobaczą, a ci którzy nie słyszeli, będą [to] rozważać.

Tak jak przy wyjściu z Egiptu to sam Bóg będzie szedł przed swoim ludem oraz zamykał pochód z tyłu. Na pewno zostanie to zorganizowane w ten sposób że nikomu nic się nie stanie dopóki bezpiecznie nie dojdzie na pustynie.

Wracając do czasu Królestwa .

Izajasz

Rozdział 61:

(4) I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.

(5) I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą Waszymi oraczami i winiarzami.

(6) A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować Was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.

(7) Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem,

(8) Bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze.

(9) Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów; wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana.

(10) Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.

(11) Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów.

Niewola w której obecnie jesteśmy zostanie nam sowicie wynagrodzona przez naszego Boga , Świętego Izraela .Będziemy narodem uświęconym i błogosławionym przez Pana .Wszystkie narody będą chodzić w sprawiedliwości także korzystając z błogosławieństw jakimi obdarzy nas nasz Bóg .Tego zupełnie nie można powiedzieć o dzisiejszej władzy Edomu przez którą narody całego świata cierpią biedę , ucisk i niedole.

Status naszego narodu nazywanego obecnie Słowianami zmieni się o 360 stopni gdy z najbardziej wyzyskiwanego , z każdej strony udręczonego ludu ,staniemy się potęgą światową z największym , najmądrzejszym i najpotężniejszym Królem jaki kiedykolwiek istniał na ziemi – Isusem Chrystusem Synem Pierworodnym Boga Wszechmogącego , Świętego Izraela.

Księga Izajasza

Rozdział 60:

(10) Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.

(11) I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.

(12) Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.

Wszystkie narody będą musiały się podporządkować Prawu Bożemu a Izrael jako lud święty i wybrany będzie sprawował władzę nad całą ziemią – do tego zostali przeznaczeni 144 000 .

Może ciężko to sobie wyobrazić ale tak będzie ponieważ usta Pańskie to powiedziały .Bóg przysiągł ustanowienie Królestwa i wyzwolenie naszego narodu na samego siebie .Tak ważna dla Niego to kwestia !

Nasze wewnętrzne poczucie sprawiedliwości zostanie nasycone i będziemy się radować po trudach niewoli w której obecnie żyjemy .Każdy będzie miał własną ziemię , która będzie go żywić .Nie będziemy już jeść zatrutej żywności …

Ahhh , wiele by wymieniać!

Czytajcie proroctwa naszego Boga tam jest wszystko aby napełnić nasze dusze nadzieją i pokrzepieniem , szczególnie że czas nastania Królestwa jest już bardzo bliski !

Należy także dodać że w ogólnoziemskim Królestwie Bożym bedą istnieć narody wraz ze swoimi królami , tak jak będzie istniał cielesny Izrael .

Istnienie narodów przez całe Królestwo potwierdza Objawienie

Rozdział 20

(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

Co natomiast będzie się działo po Sądzie Ostatecznym gdy Bóg uczyni ‚nową ziemię’ to już na pewno dowiemy się w swoim czasie .Jedno jest pewne – Śmierć zostanie zniszczona na wieki .Przez czas królestwa wiele się dowiemy jak nasz Król Isus zasiądzie na tronie swej chwały i objawi nam „skarbiec” tajemnic .Nie będą to nic nie warte tajemnice upadłych  tylko prawdziwe tajemnice Boże które ujawni sam Jego Syn z polecenia Boga.

Prócz tego Bóg zapowiada wylanie swego Ducha co na pewno uczyni wszystko jasnym !

Księga Joela

Rozdział 3:

(1) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.

(2) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

Podsumowując drodzy braci i siostry Królestwo Boże jest dla nas w tym złym czasie największą nadzieją dzięki której możemy zachować zdrowy rozsądek w obecnej rzeczywistości wykreowanej przez szatana. Znając takie detale zawirowań obecnej morderczej władzy jakie znamy tylko dzięki obietnicy naszego Boga jesteśmy w stanie żyć dalej bo bez Królestwa Bożego to wszystko nie ma sensu !

Co z naszej wiedzy na temat planów satanistów dotyczących wymordowania ludzkości bez alternatywy Królestwa i sądu Isusa Chrystusa nad NIMI?

Bez tego nasza wiedza na ten temat może tylko wpędzić w przygnębienie delikatnie mówiąc lub pchnąć co bardziej wrażliwego dobrego człowieka w szpony nałogu czy to alkoholowego czy w narkotykowego.Dlatego te wszystkie zbrodnie są JAWNE , uczy się ich w szkołach dzieci , których umysły dopiero co zaczynają się rozwijać i na pytanie ”Dlaczego?” jest odpowiedz :”Człowiek już taki jest …”

NIEPRAWDA to szatan oraz rzesza nasienia węża taka jest !

Z drugiej strony religia pod komendą synagogi szatana ośmiesza temat Królestwa Bożego i każdego łaknącego sprawiedliwości skutecznie zniechęca do Biblii i do Boga , tworząc fałszywy obraz planów Bożych , które wydają się bezsensowne i całkowicie niezrozumiałe.

My znamy prawdę na temat Królestwa i codziennie walczymy z siłami zła używając do tego Przykazań Bożych .Przykazań które będą egzekwowane w całym Królestwie i to zagwarantuje pokój i dobrobyt dla wszystkich narodów , które poznają w ten sposób Boga Izraela !

Teraz gdy obecna władza chwieje się w posadach musimy ze zdwojoną siłą pokazywać naszemu Bogu że należymy do Niego i że cenimy sobie ponad własne życie Przymierze z Nim .Pokażemy to najbardziej jeżeli będziemy czyści od BAŁWOCHWALSTWA .Jak ktoś jeszcze się nie pozbył z domu wszelkich przedmiotów kultu – to najwyższy czas !

Nie robimy tego dla kogoś – robimy to dla naszego Boga.

Władza nasienia węża słabnie z każdym dniem wobec naszego nawrócenia się do Boga , oni nie mają żadnej władzy nad naszymi duszami i świadomość że my to JUŻ WIEMY jest dla nich najgorszą rzeczą .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 10:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

Dlatego kochani bracia i siostry dalej róbmy co robimy przestrzegając Przykazań i módlmy się do naszego Boga o jak najszybsze ustanowienie Królestwa. Nasze modlitwy są potężną bronią przeciwko obecnej władzy nasienia węża ponieważ nasz Bóg nas słucha. Prośmy Boga na kolanach o wyzwolenie i aby odmienił serca tego narodu który w kwestii BAŁWOCHWALSTWA jest ignorantem .

Bóg już zaczął nas słuchać bracia i siostry , najwidoczniej mamy ochronę Bożą że nas do tej pory nikt nie uciszył a wiemy jak kiedyś sobie władza radziła z tymi co głosili Słowo Boże…(Wielka Nierzadnica jest pijana krwią pomordowanych za głoszenie Słowa Bożego)

Objawienie

Rozdział 17:

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Musimy to dostrzec że ONI mają już wyrok którego wykonanie zbliża się nieuchronnie.

Obudziła się nasza świadomość narodowa , powróciliśmy do Boga naszego i zrozumieliśmy że On zaczął wysłuchiwać swój lud ….

Wiem że doskonale rozumiecie tą kwestię i cieszmy się że mamy takiego wspaniałego i Potężnego Boga który umożliwił nam zbawienie i przygotował dla nas Królestwo w którym nasze poczucie sprawiedliwości zostanie zaspokojone a serca i dusze zaznają ukojenia !

Bierzmy przykład z naszego Króla Isusa Chrystusa i uświadamiajmy naszym rodakom czym tak naprawdę będzie Królestwo Boże !

🙂

Napisano w ziemi Arzareth 2 , 3 oraz 8 dnia 12 miesiąca .

Bardzo warto przeczytać dwuczęściowy artykuł Henryka :

https://zbawienie.com/my-chcemy-Boga-1.htm

https://zbawienie.com/my-chcemy-Boga-2.htm

Dodano 15 dnia 12 miesiąca .

Reklama