Co się dzieje z duszami po śmierci ?część pierwsza -Dusze złoczyńców.

Henoch w swojej podróży odwiedził miejsca które służą jako mieszkanie dusz ludzkich po śmierci.Dusze oczekują tam na zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny który odbędzie się po 1000 latach Królestwa przed uczynieniem przez Boga nowej ziemi i nowego nieba.

Księga 1 Henocha :

Rozdział 22:

1 Stamtąd udałem się na inne miejsce. [Anioł] pokazał mi po stronie zachodniej wielką i wysoką górę z ostrymi skałami.

2 Były tam cztery głębokie i przestronne groty, których wnętrze było bardzo śliskie. Trzy z nich były ciemne, a jedna jasna. Pośrodku niej znajdowało się źródło wody. Powiedziałem wtedy: „Jakże śliskie są te groty, jakże głębokie i ciemne, gdy się na nie patrzy!”

3 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Te piękne miejsca [przeznaczone są na to], żeby duchy, dusze zmarłych mogły się w nich zgromadzić. Zostały stworzone po to, żeby mogły się zgromadzić tutaj wszystkie dusze synów ludzkich.

4 Groty te zostały stworzone na miejsce pobytu [dusz ludzkich] aż do dnia sądu, aż do wyznaczonego czasu, kiedy nastanie dzień wielkiego sądu nad nimi”.

Po śmierci dusze ludzkie mają wyznaczone miejsce pobytu gdzie oczekują na czas Sądu Ostatecznego.Dalsza część rozdziału podaje nam resztę ciekawych detali .

8 Następnie zapytałem go o groty mówiąc: „Dlaczego są one od siebie oddzielone?”

9 Odpowiadając mi rzekł: „Te trzy [miejsca] zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody.

10 podobnie zostało stworzone [miejsce] dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia.

11 Tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźń aż do dnia wielkiego sądu, kary i męki [przeznaczonych] dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność.

12 Jest tu również oddzielne miejsce dla tych dusz, które oskarżają i informują o swej śmierci, kiedy to zostali zamordowani w dniach grzeszników.

13 Tak więc to [miejsce] zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną”.

14 Wówczas błogosławiłem Pan Chwały i powiedziałem: „Niech będzie błogosławiony mój Pan, Pan Chwały i Sprawiedliwości, który rządzi wszystkim na wieki”.

Mamy podane bardzo ciekawe informacje .Dusze sprawiedliwych są oddzielone od dusz złoczyńców.Jedna z komór jest przeznaczona dla wypróbowanych w czynieniu zła , których dusze nie powstaną na Sąd Ostateczny tylko pozostaną tam związani na wieki!O kogo chodzi ? Ja myślę że mowa tu o nasieniu węża , które świadomie grzeszy przeciwko Bogu – ci z nasienia węża którzy już nie żyją i zostali oni już osądzeni i NIE ZMARTWYCHWSTANĄ na Sąd Ostateczny ponieważ nie mają oni ŻADNYCH DOBRYCH UCZYNKÓW które można by położyć na szali i zważyć .Czynili oni samo zło podczas swego życia na ziemi dlatego jest napisane że są : ” wypróbowani w czynieniu zła”.

W drugiej Księdze Henocha jest opis tego miejsca .Przeczytajmy dokładnie jak precyzyjne jest to opisane oraz jak bez żadnych wątpliwości możemy dostrzec dla KOGO jest to miejsce przygotowane jako ICH WIECZNA NAGRODA.

2 Księga Henocha

Rozdział 10:

Ci mężczyźni zaprowadzili mnie w stronę północy i pokazali mi tam bardzo straszne miejsce, a tam były wszelkiego rodzaju tortury i udręki, okrutna ciemność i nie oświetlona ciemność. Nie ma tam jasności, lecz czarny ogień świeci wiecznie wraz z rzeką ognia, której płomienie unoszą się nad całym miejscem. Ogień tutaj, zamarznięty lód tutaj wysycha i się zamraża.

Jest to bardzo okrutne miejsce uwięzienia, ciemni i bezlitośni aniołowie niosący narzędzia okrucieństwa i torturujący bez litości.

I powiedziałem: „Biada, biada! Jak bardzo straszne jest to miejsce.” Ci mężowie mówili do mnie: „Henochu, to miejsce zostało przygotowane dla tych, którzy nie wielbią Boga, którzy na Ziemi praktykują grzechy przeciwko naturze. Ci, którzy praktykują z dziećmi sodomiczne zepsucie. Ci, którzy uprawiają zaklęcia i czary, wróżby, czynią handel z demonami i którzy chwalą się swymi niegodziwymi czynami – kradzieżą, kłamstwem, oszczerstwami, pożądaniem, urazą, cudzołóstwem i morderstwem.

Dla tych, którzy potajemnie kradną dusze ludzi, którzy chwytają ubogich za gardło zabierając ich dobytek sami się bogacą na nich kradnąc ich majętności, ci, którzy są w stanie zapewnić pożywienie. Dla tych, którzy powodują śmierć z głodu i kiedy są wstanie zapewnić im odzienie, są oni w stanie odebrać im ostatnią odzież powodując ich nagość.

Dla tych, którzy nie szanują ich Stwórcy lecz kłaniają się bezdusznym bożkom, które nie mają duszy, nie mogą ani widzieć ani słyszeć, próżnych bożkom, tworzących obrazy i oddają pokłony podstępnym dziełom rąk – dla tych wszystkich jest przygotowane to miejsce pośród tych, jako ich wieczna nagroda.

Opis czynów opisanych tutaj pasuje do nasienia węża , które praktykuje PEDOFILE i pomimo tego że mają ONI środki i bogactwo potrzebne by zapewnić dostatek i dobrobyt na ziemi to zamiast tego powodują nędze i śmierć z głodu milionów ludzi .Sami widzimy jak nasienie węża sprawuje władzę na ziemi w imię swego ojca mordercy szatana.

Potwierdzenie istnienia komór z duszami ludzkimi znajdziemy w 2 Księdze Ezdrasza w opisie Sądu Ostatecznego .Przytoczę fragment .Warto zapoznać się z całym rozdziałem ponieważ jest niesamowity a mądrość Boża aż się z niego wylewa.

2 Ezdrasza:

Rozdział 7:

(32) I ziemia zwróci tych, którzy w niej śpią, i proch tych, którzy w milczeniu mieszkają, a komory zwrócą dusze które im zostały powierzone.

(33) I Najwyższy będzie ujawniony na tronie sędziowskim, współczucie przeminie, a cierpliwość się skończy.

(34) A tylko sąd pozostanie, prawda stać będzie i wierność będzie wzrastała mocna.

(35) I odpłata nastąpi, i nagroda będzie ukazana, dobre czyny się obudzą, a niesprawiedliwe czyny nie będą spały.

Po śmierci nasze duszę nie umierają , nie są także nieśmiertelne tak jak uczą religię.

2 Henocha

Rozdział 58:

(…)Ani jedna dusza, którą stworzył Pan, nie zginie, aż do sądu wielkiego(…)

Dusze ludzkie po śmierci będą oczekiwać w miejscu swego odpoczynku na zmartwychwstanie Sądu Ostatecznego poza wyjątkiem dusz złoczyńców „wypróbowanych w czynieniu zła” czyli dusz nasienia węża nie posiadających ŻADNYCH DOBRYCH UCZYNKÓW przed Bogiem.

2 Henocha

Rozdział 48:

Tak więc objawiam to wam, moje dzieci; a wy musicie przekazać wszystkie księgi swoim dzieciom, poprzez wszystkie pokolenia swoim krewnym, a także wszystkim narodom, które rozważają bojaźń Boga aby je zaakceptowali. Będą one bardziej przyjemne niż jakakolwiek smaczna żywność na ziemi. Oni będą je czytać i stosować się do nich.

Ale ci, którzy są nierozumni, a którzy nie rozumieją Pana, także nie boją się Boga, przyjmą je, lecz wyrzekną się ich i będą uważać je za obciążenie – czeka ich straszliwy sąd. Szczęśliwy jest ten, kto wkłada swe jarzmo i niesie je; bo orać będzie w dniu sądu wielkiego.”

Nie możemy powiedzieć że nasienie węża nie zna Praw Bożych .Zna je doskonale lecz odrzuca je i uważa za obciążenie i za to czeka ich taki a nie inny los .

Bóg jest sprawiedliwy.

Psalm 2:

(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?

(2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:

(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

(4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.

Oczywiście mowa tu zrzuceniu jarzma i pęt Prawa Bożego które nasienie węża uważa za obciążenie i gardzi nim kierowane rządzą seksualną ku dzieciom  i nienawiścią ku ludzkości a zwłaszcza narodowi wybranemu Izraelowi oraz jego Królowi Isusowi Chrystusowi.

Teraz rozumiemy dlaczego Bóg postanowił o takim a nie innym ich losie po śmierci tak że nie powstaną oni nawet na Sąd Ostateczny.Nie ma co się dziwić skoro nie posiadają oni dobrych uczynków to co mają na swoją obronę ?

Ewangelia Jana 9:

(41) Rzekł im Isus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu.

Nasienie węża świadome swych grzechów odrzuca Prawo Boże i jest z natury złe i ich uczynki także są złe.

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(51) Ponieważ, jak powiedziałeś, że sprawiedliwych nie ma wielu ale niewielu, podczas gdy bezbożnych jest mnóstwo, posłuchaj wyjaśnienia tych rzeczy.

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

Ten werset zawiera fundamentalną prawdę o sądzie Bożym 42 miesięcy oraz ostatecznym  i potwierdza ponad wszelką wątpliwość  że u Boga liczy się jakość a nie ilość.

Bóg jest sprawiedliwy.

 W dalszej części rozdziału Bóg objawił Ezdraszowi dokładną naukę co do śmierci.

Przeanalizujmy dokładnie te wersety.

2 Ezdrasza

Rozdział 7:

(78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego.

(79) I jeżeli jeden z tych, którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga,

(80) takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać w udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów.

(81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego.

(82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć.

(83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego.

(84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane przez nich samych w dniach ostatnich.

(85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju.

(86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury.

(87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego, przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca.

Dusze tych którzy pogardzali Prawem Boga oraz nienawidzili tych którzy boją się Boga zostaną osądzone przez Boga w CZASIE KOŃCA dlatego nie powstaną one na Sąd Ostateczny.Mogą to być dusze milionów świadomych sług szatańskich na przestrzeni dziejów – członków synagogi szatana w tym papieży ,rabinów oraz tych z plemienia żmijowego którzy skazali Isusa na śmierć !

Po śmierci przekonają się przeciwko komu wystąpili , czyj naród wybrany mordowali i będą dosłownie marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego. Wyobrażamy sobie co przechodzi taki Żyd Stalin czy Hitler wiedząc że nie ma żadnych nadziei na łaskę i Sąd tylko czeka ich wykonanie wyroku i wieczność w więzieniu tak jak napisano w Księdze Henocha  :

22:11 Tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźń aż do dnia wielkiego sądu, kary i męki [przeznaczonych] dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność.

Te dusze nie powstaną na wielki Sąd Ostateczny zatem nie mogą podlegać śmierci drugiej czyli ostatecznej !Tak wynika z Księgi Henocha .

Apokalipsa 20:

(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Kara wiecznej śmierci zostaje wydana na Sądzie którą zasądzi sam Bóg Wszechmogący na podstawie uczynków zapisanych w księgach na temat danego człowieka.Jeżeli ktoś nie został zapisany w Księdze Żywota zostaje poddany karze wiecznej śmierci czyli jego dusza zostaje unicestwiona – Przestaje taki człowiek istnieć .

Zaś duszę złoczyńców którzy nie mają żadnych dobrych uczynków nie powstaną na Sąd , nie zostaną również zabite tylko pozostaną na wieczność związani w miejscu swego uwięzienia.

Henocha 22:

13 Tak więc to [miejsce] zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną„.

To tylko moja interpretacja na podstawie Biblii .Opisałem to, tak jak to rozumiem .Jeśli chodzi o sprawiedliwych jest o wiele prościej.

C.D.N.

Napisano w ziemi Arzareth

19 dnia 10 miesiąca fałszywego roku 2019 Ery Rzymu

Jeden komentarz na temat “Co się dzieje z duszami po śmierci ?część pierwsza -Dusze złoczyńców.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.