Przykazania naszym orężem w walce z tym światem o życie wieczne.

Postanowiłem napisać o ważności i niezwykłej potrzebie przestrzegania przez nas jako narodu wybranego Przykazań Bożych .Przykazania to  podstawa oraz absolutne minimum aby zwyciężyć ten świat i wygrać życie wieczne .

Tylko Przykazaniami można walczyć z tym światem i niewidzialnym wrogiem szatanem i jego armią demonów.Świat w którym żyjemy jest całkowitą odwrotnością tego jak pragnął Bóg byśmy żyli na ziemi.Ten świat jest nam jawnie wrogi poprzez władzę która jest całkowicie w rękach nasienia węża które wykonuje rozkazy szatana i jest wierna we wszystkim jego rozkazom.Wszystko jest tak przedstawione aby człowiek nie nauczył się odróżniać dobra od zła .Cała popkulura i medialne wychowanie jest odwrotnością Bożych Przykazań.

Żyjemy w epoce którą można nazwać „Wielkim Zwiedzeniem ” lub „Wielkim oszustwem”

2 Ezdrasza 11:

(40) Ty, czwarty, który przyszedłeś, zwyciężyłeś wszystkie zwierzęta, które przeminęły wcześniej; i ty panowałeś nad całym światem z wielkim terrorem i nad całą ziemią, z bolesnym uciskiem tak długo mieszkałeś na ziemi z oszustwem.

(41) A ty sądziłeś ziemię, ale nie prawdą.

(42) To ty szkodziłeś cichych i raniłeś spokojnych; nienawidziłeś tych, którzy mówią prawdą i kochałeś kłamców; zniszczyłeś mieszkania tych, którzy przynosili owoc, i kładłeś niskie mury tym, którzy nie zrobili ci nic złego.

(43) I twoja bezczelność doszła przed Najwyższego i twoja duma do Mocnego.

(44) I Najwyższy wejrzał na jego czasy, a oto one skończyły się, a jego wiek został zakończony!

(45) Tak więc na pewno znikniesz ty orle, i twoje przerażające skrzydła i twoje najbardziej złe małe skrzydełka i wasze złośliwe głowy i twoje najbardziej złe szpony, i całe twoje bezwartościowe ciało

(46) tak, że cała ziemia uwolniona od twej przemocy, może być odświeżona i uwolniona, a może mieć nadzieję na sąd i miłosierdzie Tego, który ją uczynił „.

Oczywiście chodzi o Orła rzymskiego , którego władza już niedlugo się skończy a razem z nią wszyskie kłamstwa szatana .

Od urodzenia kłamstwo jest wpajane w głowy dzieci , każde nowe pokolenie jest coraz bardziej zatruwane trucizną szatana.Cały proces tzw „wychowania” jest kłamstwem .

Nasienie węża kłamie ludzi na temat wszystkiego , kształtu ziemi w zamian dająć kłamstwo kosmosu ,ziemi kulki oraz ewolucji której DALEJ NAUCZA SIĘ W SZKOŁACH.Klamią nas na temat naszych ciał wmawiając że rak i reszta chorób jest NATURALNĄ I NORMALNĄ KOLEJĄ RZECZY. Co tu dużo pisać – System działa i każdy człowiek pilnuje drugiego w tej masowej iluzji zwanej TYM ŚWIATEM .

Niewidzialna armia szatana ,demony non stop pilnują aby wszystko działało jak należy .Teraz nazywają się „sztuczną inteligencją” i ta nazwa także jest kłamstwem .

Tylko Bóg może wyrwać z tej masowej iluzji zwanej ŚWIATEM , tego więzienia w którym strażnikiem jest KŁAMSTWO .Kłamstwo w które wierzą ludzie .Kłamstwo którego nie widać , którego nie można nazwać a które nazywa się :”TEN ŚWIAT” którego my nie jesteśmy częścią ponieważ poznaliśmy prawdę a ona nas wyswobodziła z tej iluzji w której miliony nieświadomych ludzi żyje nie zdając sobie z tego sprawy.

Ewangelia Jana 17:

(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

(17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

(18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat;

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

Myślę że rozumiecie te słowa Syna Bożego.My jako ci którzy uwierzyliśmy w Isusa Chrystusa jako zapowiadanego Mesjasza nie jesteśmy już częścią tego świata .Znając prawdziwą ewangelię o królestwie staliśmy się ŚWIADOMYMI prawdziwego stanu rzeczy .

Odrzucamy świat i jego wartości i stajemy po stronie Boga i Syna .

Isus Chrystus to nasz Król który już niedługo obejmię władzę na całą ziemią .To nasz- naszego narodu – Mesjasz zapowiadany przez wszystkich proroków izraelskich oraz Henocha który ujawnił istnienie Syna Człowieczego .Mamy swego Króla jako lud wybrany Boga i tym Królem jest Isus Chrystus. Odrzuciliśmy władzę nasienia węża , nie popieramy żadnych liderów tego świata , odrzuciliśmy bałwochwalstwo a może niektórzy z nas nigdy nie byli bałwochwalcami !

Przemyślcie to !

Bóg dał nam się poznać , objawił nam swój plan , sprawił że uwierzyliśmy w prawde zawartą w Bibli – to jest coś co nie jest dane każdemu , jesteśmy w wielkiej mniejszości naszego narodu który nadal pozostaje nieświadomy .

Ewangelia Jana 6:

(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

Bóg sprawił że uznaliśmy Isusa jako Jego Syna Mesjasza.

Ewangelia Jana 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

(3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

(6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Trwać w Isusie oznacza przestrzegać Przykazań – być wiernym swemu Królowi i jego nakazą które przekazał mu sam Ojciec.Jeżeli będziemy to robić Bóg będzie nas wspierał abyśmy wydawali jeszcze większy owoc.Jak widzimy przestrzeganie Przykazań to początek drogi prowadzącej do zwyciężenia TEGO ŚWIATA i osiągnięcia życia wiecznego!

Apokalipsa 3:

(5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

(6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Żeby zwyciężyć trzeba walczyć .Codzienna walka z tym światem i jego chorymi wartościami , medialnym syfem i niewidzialnymi demonami za pomocą Przykazań ,które są naszą jedyną bronią w walce z szatańkim światem.

Ważną rzeczą jest nie dać się sprowokować ponieważ w gniewie robimy i mówimy głupstwa .Demony mogą nieraz stawiać na naszej drodze kogoś kto jakimś słowem może spowodować u nas gniew .Zawsze musimy być czujni i lepiej czasem przemilczeć niż wdawać się w kłotnie czy to z kolegą z pracy lub ze współmałżonkiem .Wiem to po swoich przezyciach że gniew i mówienie w gniewie to początek reakcji łańcuchowej po której zawsze są wyrzuty sumienia i poczucie zawodu …względem Boga.

Jako naród wybrany dalej obowiązuje nas przymierze z naszym Bogiem i przestrzeganie Przykazań jest najważniejszą rzeczą tego przymierza.

Przestrzeganie Przykazań powoduje opiekę Boga nad nami .Gdy zbliżamy sie do naszego Boga to On zbliża sie do nas .Z pewnością tego doświadczyliście ! 🙂

Jeżeli jesteśmy wierni tylko Bogu i nie posiadamy w swoim domu żadnych bożków , krzyży czy świętych obrazów to możemy być pewni że napewno to podoba się naszemu Bogu .Pamiętajmy że każda z tych rzeczy jest przekleta przez Boga !

Nie jest łatwo żyć w tym świecie wiedząc czym tak naprawdę on jest lecz po to Bóg dał nam Biblię i proroctwa napawające nadzieją byśmy mieli wiarę i ufność w Jego Słowo.Szatan i demony będą nas atakować ale nie powinniśmy się tym przejmować ponieważ będąc wporządku wobec Boga możemy zawsze liczyc na Jego pomoc i ochronę.To że jesteśmy już tak daleko i tyle już wiemy świadczy o tym że szatan już przegrał bitwę o nas ponieważ jego jedyną bronią jest KŁAMSTWO od którego my JUŻ JESTEŚMY WOLNI .

Szatan nie ma absolutnie żadnej władzy nad nami ponieważ my mamy po swojej stronie Boga który jest Bogiem wiernym i jeżeli my całkowicie mu zufaliśmy i stosujemy się do Jego Przykazań to wtedy jesteśmy Jego własnością i należymy do Niego.

Tak działa przymierze które zawarł On z naszymi przodkami !

Powtórzonego Prawa 7:

(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.

Należymy do Boga i o tym wiemy w przeciwieństwie do reszty naszych braci  Izraelitów  , którzy  są dalej nieświadomi swego pochodzenia .To jest wielki zaszczyt że Bóg dał  się nam poznać drodzy bracia i siostry teraz.Z pewnością już nieraz o tym myśleliście dlaczego akurat my?Bóg sam wie lepiej od nas jaka nasza rola w Jego Wielkim Planie , my musimy stale wzrastać , wydawać owoce i gromadzić skarby w niebie czyli dobre uczynki przed naszym Bogiem.

Z pewnością wszystko to wiecie .To nie są rzeczy nowe lecz jeżeli mamy sie nawzajem miłować to musimy się wspierać i dodawać sobie nawzajem odwagi i otuchy .Ten artykuł właśnie temu służy.I moim jedynym celem jest ukazywać jak dzięki wierności wobec Boga i Syna można osiągnąć spokój wewnętrzny w tym świecie oraz uzyskać od Nich pomoc w przestrzeganiu Przykazań .

Nie możemy się zniechęcać i NIGDY DAWAĆ ZA WYGRANĄ , konsekwentnie z wiarą iść naprzód a Bóg tak ustawi wydarzenia w naszym życiu że wszystko się ułoży .

Jeżeli macie problem z przestrzeganiem jakiegoś Przykazania np . sprzeciw współmałżonka lub inny powód który stoi na przeszkodzie to proście z wiarą Boga w imię Jego Syna Isusa Chrystusa .Na swoim przykładzie powiem wam że Bóg wysłucha , może to potrwać ale cierpliwie wszystko trzeba znieść opierając się na Bogu a rezultaty bedą zdumiewające !

Jeżeli komuś pomogłem tymi słowami które napisałem do Was z serca to bardzo się cieszę .Pamiętajcie że zawsze będziemy mieć Boga po swojej stronie jeżeli szczerze Go miłujemy i jesteśmy posłuszni Jego Przykazaniom.

Wiem jak ciężko jest żyć w tym kraju pod jarzmem nasienia węża aż człowieka czasem trafia …lecz musimy to przetrwać wiedząc że nasz Bóg nas nie opuści jeżeli przestrzegamy Przykazań.

Psalm 1:

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,

(2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.

(3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

(4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.

(5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych,

(6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

Dodatek 23.08.2020

Syn Boży wypowiedział to bardzo POKRZEPIAJĄCE dla nas proroctwo :

Ewangelia Jana

Rozdział 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Dla nas którzy żyjemy w tym szatańskim świecie i widzimy na własne oczy jakie jest jego prawdziwe oblicze nie jest łatwo . Nienawidzimy tego życia na tym świecie . Nie oznacza to usiąść na czterech literach i dać za wygraną przyjmując postawę że nie ma sensu żyć ponieważ wszystko jest do niczego.Nie o to chodzi .Nie chodzi także o nienawiść do życia samego w sobie tylko do nienawiści do życia NA TYM ŚWIECIE .

Czym ta nienawiść się przejawia ?

Brakiem naszego poparcia dla całej struktury jak zorganizowany jest TEN ŚWIAT wraz z jego wartościami i rządami nasienia węża . Z każdej strony słyszymy ICH smoczą mowę – z TV czy z radia wraz z ICH muzyką .

Jak żyć zatem aby ‚ nie zwariować ‚ ?

Zdecydowanie stanąć po WŁAŚCIWEJ STRONIE – Po stronie Boga .

Kochamy życie którym obdarzył nas nasz Ojciec i chcemy żyć po Bożemu czyli pod panowaniem Syna Bożego bez władzy nasienia węża i tej tzw POPKULTURY . Wiem jak ciężko jest zachować spokój wiedząc czym jest TEN ŚWIAT lecz musimy wytrwać aż do końca czyli do momentu JEGO KOŃCA . Dla pierwszych będzie to porwanie , dla drugich zaprowadzenie na pustynie przez samego Boga a dla tych ostatnich z potomstwa niewiasty śmierć z rąk Bestii podczas 42 miesięcy .

Bóg widząc jak się ‚męczymy’ musząc żyć w tej wszechobecnej niesprawiedliwości WIE że nie pragniemy KONTYNUACJI trwania tego świata .Nie chcemy żadnej „nowej rzeczywiści” , nie pragniemy żadnego rozwoju spodziewanego wraz z ujawnieniem Bestii czyli kosmitów jak przedstawia nam tych władców upadłych istot anielskich świat . My chcemy aby zapanował porządek i WPROWADZENIE Prawa Bożego siłą przy jednoczesnym CAŁKOWITYM ZNISZCZENIU obecnej wrogiej nam władzy szatana , bestii upadłych aniołów wraz z ich potomstwem .

Tego pragną nasze dusze – UWOLNIENIA ziemi od ZŁA które je opanowało !

Tego pragną nasze dusze – ukarania złoczyńców dopuszczających się takich ogromnych zbrodni !

Tego pragną nasze dusze – sprawiedliwości pod wielkim i potężnym Królem Isusem Mesjaszem , który będzie rządził po Bożemu i rozprawi się z wszystkimi obecnie PANOSZĄCYMI się na ziemi zuchwalcami .

Te nasze pragnienia to jest właśnie NIENAWIŚĆ do życia w tym świecie . My pragniemy ŻYĆ bez TEGO ŚWIATA …. czyli tak jak nasz Ojciec zaplanował od początku . Chcemy aby Babilon upadł a system zła PRZESTAŁ istnieć a na ziemi zapanowała Boża sprawiedliwość oparta o 10 Przykazań!

Ewangelia Mateusza

Rozdział 5:

  1. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

Bóg nasz Ojciec zna nasze serca i wie że nie podoba nam się życie w tym świecie i że CHCEMY słuchać tylko Jego głosu oraz Syna , który jest drugi po Ojcu . Słuchanie Ojca to POSŁUSZEŃSTWO w pierwszej kolejności do Przykazań – bez tego , znając i rozumiejąc Boży Plan a ich nie przestrzegając nie ma szans na porwanie jako pierworodni wykupieni z ziemi .

Tylko przestrzeganie Przykazań powoduje że DAJEMY radę wytrwać w samym środku tego systemu w jakim żyjemy . Mamy czasy końca i natręctwo i udręka smoczej mowy się podwoiła .Wszechobecne bezprawie ,propagowanie pedofilii , wzmacnianie oszustwa epidemii koronywirusa,LGBT i cała narracja z TV ,RADIA,GAZET I PRAWIE CAŁEGO INTERNETU powoduje u nas wzburzenie i słuszną NIENAWIŚĆ do tego świata .Bóg to wie i rozumie dlatego nas wspiera i PROWADZI na wąskiej drodze posłuszeństwa jaką wybraliśmy . A wybraliśmy ponieważ TACY JESTEŚMY – tacy się urodziliśmy jako posiadające sumienie do niedawna BŁĄDZĄCE dzieci Boże , które Ojciec pouczył a wcześniej ukształtował aby były – dokładnie takie jakie są teraz . Abyśmy mogli zachować swe życie ku żywotowi wiecznemu .

Przestrzegamy Przykazań i to jest nasza TARCZA w tym świecie – żyjemy w nim ale jesteśmy POZA ….

Przestrzegając Przykazań jesteśmy wykupieni z tego świata jako ponownie narodzeni dzięki prawu do zbawienia nadanemu przez Syna Bożego – Nic tylko KORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA  ! 🙂

Idzmy w ślady naszego Króla Isusa ustanowionego władcą nad całym stworzeniem  przez Boga Wszechmogącego .

Ewangelia Mateusza

Rozdział 10:

(38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

(39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

Przestrzeganie Przykazań w opozycji do tego świata to jest to o czym mówił Syn Boży. Odmowa oddania czci Bestii również będzie posłuszeństwem do Przykazania- dobrze wiemy jakiego.

Wersety te są błędnie specjalnie tłumaczone przez religie – ale MY to wiemy .

Zadajmy sobie pytanie czy czujemy JAKIKOLWIEK sentyment do TEGO ŚWIATA ? Nie mówię o LUDZIACH tylko o smoczym królestwie , o tym JAK jest zrobione  ?

Właśnie to oznacza stanie całkowicie po stronie Boga i Syna . To nie jest nasz świat – nasz świat to będzie na początek 1000 lat królestwa a pózniej NIEWYOBRAŻALNE na chwile obecną życie gdy Bóg uczyni nową ziemie i nowe niebo …JEŻELI będziemy się słuchać Ojca czyli PRZESTRZEGAĆ JEGO PRZYKAZAŃ.

List Jana apostoła Baranka

Rozdział 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2)Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

Wiem że obecny świat nieraz nasz przytłacza i są chwilę że chce się płakać lecz musimy to przetrzymać mając wiarę i nadzieje w Bogu naszym że spełni to co obiecał i przyrzekł na samego siebie:

1)Zniszczenie tego świata – nie ZIEMI- czyli systemu owocu buntu szatana.

2) Ustanowienie sprawiedliwego Królestwa z pierworodnym Synem Bożym Isusem Chrystusem .

Nasza nienawiść do świata to właśnie wiara w ustanowienie Królestwa Bożego , Świadome wyparcie się stylu życia jaki widzimy na co dzień i życie pod Przykazaniami Bożymi oczekując na powrót prawowitego Króla Isusa . Jeżeli komuś żal tego świata i tego stylu życia to taki utraci swoje życie a ten który czeka wiernie na Królestwo i trwa w Przykazaniach zachowa życie .

To nie są moje filozofie tylko takie jest postanowienie Boże , które objawił Jego Syn .Ci którzy nienawidzą tego świata doskonale to rozumieją .

(25)Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Zatem to że nie CHCEMY żyć w takim świecie jaki mamy obecnie oznacza że „nienawidzimy swego życia na tym świecie”. Nie oznacza to chęci samobójstwa lub olania wszystkiego bo brak sensu .Oznacza to wytrwanie w tej nienawiści do świata poprzez przestrzeganie Przykazań czym pokazujemy Ojcu że TO PRAWDA ponieważ Przykazania to … ODWROTNOŚĆ stylu życia tego świata.

Słowa  te odnoszą się także i do tych , którzy wybiorą Boga i Syna podczas 42 miesięcy kiedy to OGROMNA ilość mieszkańców ziemi wybierze styl życia TEGO ŚWIATA jaki będzie serwować Bestia i drugie zwierze .

Nie jesteśmy lepszymi sędziami niż Bóg i mnóstwo które zginie podczas 42 miesięcy i 65 dni zginie słusznie … o tym chce napisać osobny artykuł.

Wybór Boga i Syna TERAZ czy PODCZAS 42 miesięcy oznacza to że KAŻDY kto tak uczyni jest zapisany w księdze żywota Baranka … należy do Bożej rodziny ….posiada sumienie Boże …. posiada Boże DNA , które JUŻ się ujawniło lub dopiero UJAWNI .

Objawienie Isusa

Rozdział 13:

(8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, KAŻDY, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Bóg wie kto jest w niej zapisany , kto ma CO zapisane w swoim kodzie genetycznym i KIEDY ujawni się prawdziwa natura KAŻDEGO posianego na ziemi . Czy teraz czy podczas czasu 42 miesięcy ścinania głów świętych .

Czy jesteśmy w tej pierwszej grupie ?

Niech każdy z was bracie lub siostro sobie odpowie sam …

Ewangelia Jana

Rozdział 20:

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

  1. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana

Rozdział 1:

  1. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.

Napisano w ziemi Arzareth 6 dnia siódmego miesiąca ku wsparciu wszystkich walczących z tym światem  , rozumiejących , słuchających i wykonujących Przykazania naszego Ojca Boga Wszechmogącego i czekających na Króla Isusa Chrystusa braci i sióstr Izraelitów.

Odwagi i wytrwałości gdyż czas jest bliski !!!

🙂

Reklama

Jeden komentarz na temat “Przykazania naszym orężem w walce z tym światem o życie wieczne.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.