Ostateczny los szatana .

Wiemy już jak upadli aniołowie zostaną ukarani oraz jaki los czeka nasienie węża , które nie zechce się nawrócić do Boga , nie uzna Jego Prawa ani Mesjasza Isusa Chrystusa tylko ślepo podąża za szatanem wprost do Jeziora Ognia .

Szatan zwany diabłem lub wężem z Edenu po przegranej bitwie w dolinie Jozafata w Izraelu zostanie uwięziony na czas 1000 letniego Królestwa Bożego w więzieniu w Otchłani głęboko pod ziemią.

Apokalipsa Jana 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Rozdział 39 Księgi Ezechiela mówi nam o  ataku szatana na ziemię Izraelską i lud boży pod koniec czasów końca przed ustanowieniem Królestwa Bożego

Ezechiel 39:

(1) A ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal.

(2) I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie.

(3) I wytrącę miecz z twojej lewej ręki, i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki.

(4) Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym.

(5) Na otwartym polu padniesz, gdyż Ja tak powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.

(6) Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan.

(7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.

(8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem.

Bóg pokonując publicznie szatana i upokarzając go okażę się święty na oczach narodów , które poznają że ON JEST PRAWDZIWYM BOGIEM a nie szatan.Dalsza część rozdziału :

(17) A ty, synu człowieczy – tak mówi Wszechmocny Pan – mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew!

(18) Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu!

(19) Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem.

(20) Nasycicie się ciałem (mięsem) jeźdźców i koni, ciałem GIGANTÓW i wszystkich wojowników, mówi Pan.

(21) przekażę chwałę Mego zwycięstwa wam i zobaczą wszystkie narody sprawiedliwy osąd, który Ja wydałem i Mą karząca rękę, którą podniosłem przeciw wrogom Izraela.

(22) I pozna dom izraelski, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal.

(23) I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni, i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza.

(24) Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi.

(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.

(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.

(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.

(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.

(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan.

Apokalipsa Jana potwierdza nam przebieg wydarzeń :

Apokalipsa Jana 19:

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

Apokalipsa Jana 16:

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.

(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

(20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.

Nastąpi wielka bitwa w dolinie Jozafata w wyniku której Bóg zostanie wywyższony !

Bóg sam osobiście zadba o swoje Święte Imię !

To będzie ów wielki dzień Pana Boga naszego !

Apokalipsa Jana 16:

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Księga Zachariasza potwierdza nam także los Goga i jego armii w ten Wielki Dzień Boga Wszechmogącego .

Zachariasza 14:

(3) I wyruszy Pan i będzie walczył z tymi poganami, tak jak walczył w dniu wojny.

(4) I jego stopy staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschodzie, a Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry pochyli się na północ, a druga połowa na południe.

(5) Dolina moich gór będzie zamknięta a dolina gór zostanie złączona z Jasodem i będzie zablokowana tak, jak była zablokowana w dniach trzęsienia ziemi w dniach trzęsienia ziemi w czasach Uzjasza, króla Judy. I przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

(6) I stanie się tego dnia, że nie będzie światła.

(7) I będzie przez jeden dzień zimno i mróz, i ten dzień będzie znany Panu, nie będzie to dzień ani noc, a pod wieczór będzie światło.

(8) I w owym dniu żywa woda popłynie z Jeruzalemu, połowa w kierunku dawnego morza a połowa do późniejszego morza; i tak będzie podczas lata i wiosny.

(9) I Pan będzie królem całej ziemi; w owym dniu będzie jeden Pan i jedyne będzie jego imię.

(12) A taka będzie kara, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jeruzalemowi; ciało stojących na nogach będzie gnić, jego oczy rozpłyną się w oczodołach, a język zgnije w ich ustach.

(13) W owym dniu spadnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden będzie chwytał drugiego za rękę, a drugi będzie złączony z ręką swego sąsiada.

Micheasza 4:

(11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu!

(12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku.

(13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.

Wielka bitwa która rozegra się na górach izraelskich , nazwana także bitwą Armagedonu ostatecznie zakończy etap rządów szatańskich na ziemi .Bóg wywyższy swoje Święte Imię i rozpocznie się 1000 lat Królestwa Bożego .Księga Zachariasza dalej podaje jakie obowiązki będą miały narody wobec Boga .

Zachariasz 14:

(16) Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które były przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Wszechmogącemu i obchodzić święto szałasów.

(17) Jeżeli ktokolwiek spośród narodów ziemi nie przyjedzie do Jeruzalemu, co rok aby oddać pokłon Królowi, Panu Wszechmogącemu, to i tacy zostaną dodani do innych.

(18) A jeżeli rodzina Egiptu nie przybędzie i nie zjawi się, wtedy spadnie na nich kara, którą Pan uderzy wszystkie narody, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

(19) Taki będzie grzech Egiptu i grzech wszystkich narodów, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

Bestia i fałszywy prorok zostaną pojmani i wtrąceni do Jeziora Ognia.

Apokalipsa Jana 19:

(20)I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Taki los czeka aniołów którzy ulegli diabłu i zbuntowali się wobec Jedynego Władcy Boga Wszechmogącego .Nasienie węża jeżeli się nie opamięta także podzieli ich los ..choć wiemy że jest to prawie awykonalne …choć możliwość i szanse mają gdyż Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy i nie ma upodobania w śmierci grzesznika , TYLKO ŻEBY GRZESZNIK SIĘ NAWRÓCIŁ I ZAPRZESTAŁ ŁAMANIA JEGO PRAWA ! Nasienie węża jest praktycznie do tego nie zdolne dlatego Isus Syn Boży prorokował :

Ewangelia Mateusza 23:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Wróćmy do szatana i jego losu po przegranej bitwie w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego .

Apokalipsa Jana 20:

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Diabeł pójdzie do Otchłani ,głęboko pod ziemię pozbawiony władzy i przepychu ,upokorzony i złamany wtrącony do więzienia  !

Więcej detali podaje Księga Izajasza :

Izajasz 14:

(3) I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Hades pod nami zadrżał na spotkanie z tobą, wszyscy wielcy, którzy rządzili ponad ziemią powstali przeciwko tobie, ci, którzy powstali ze swych tronów wszystkich króli narodów.

(10) Wszyscy odpowiedzą ci i oznajmią tobie; ty także zostałeś zabrany tak jak my, do nas jesteś zaliczony.

(11) Twoja chwała stąpiła do Hadesu i twoja wielka radość: pod tobą roztoczą zgniliznę, a robactwo będzie twoim okryciem.

(12) Jak Lucyfer, który powstał z rana i wyrzucony z nieba. Ten, który wydawał rozkazy wszystkim narodom, został zmiażdzony na ziemię.

(13) To ty mawiałeś w swoim sercu: ja wstąpię do nieba, ustanowię swój tron powyżej gwiazd nieba i zasiądę na wzniosłej górze, na wzniosłych górach ku północy.

(14) Wzniosę się ponad chmury: i będę jak Najwyższy.

(15) Ale teraz pójdziesz na dół do krainy umarłych, aż do fundamentów ziemi.

(16) Ci, którzy cię będą widzieć będą się dziwić nad tobą i mówić, czy to jest ten mąż, który sprawiał, że królowie drżeli?

(17) który uczynił cały świat pustynią i niszczył jego miasta i nie uwalniał tych, którzy byli w niewoli?

(18) Wszyscy królowie narodów legli oddając mu honor, [każdy] mąż w jego domu.

(19) A ty zostaniesz wyrzucony na góry, jak obrzydła padlina, z wieloma przebitymi mieczem zdążających na dół do grobu.

(20) Jak szata splamiona krwią nie może być czysta, tak i ty nigdy nie będziesz czysty, ponieważ zniszczyłeś moją ziemię, mordowałeś moich ludzi: nie będziesz trwał na wieki – nasieniu zła!

(21) Przygotuj swe dzieci na rzeź za winy ich ojców, oni nie powstaną i nie odziedziczą ziemi i nie wypełnią ziemi wojnami!

(22) A ja powstanę przeciwko nim, powiedział Pan Zastępów, i zniszczę ich imię, ich resztę i nasienie: tak powiedział Pan.

Taki los czeka szatana który zostanie wtrącony do Otchłani (Hadesu) .Pieśń szydercza którą będą śpiewać synowie Izraela mówi nam wszystko o losie „Lucyfera” czuli węża z Edenu.Nasienie węża może nie wierzyć w taki scenariusz , może się łudzić że ich ojciec będzie w stanie zapewnić im życie które tak mocno kochają , życie które nam wciskają w mass mediach – tą ich plugawą wolność z wyuzdaną pedofilią !

Nic bardziej mylnego , gdyż usta Pan Boga tak rzekły !

Pod koniec 1000 letniego Królestwa Bożego zostanie wypuszczony szatan z Otchłani.

Apokalipsa Jana 20:

(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Teraz wróćmy do Księgi Ezechiela rozdział 38  który mówi nam właśnie o tym wydarzeniu.

Księga Ezechiela 38:

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu

(3) I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal,

(4) Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem – wszystkich uzbrojonych w miecze.

(5) Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach.

(6) Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy.

(7) Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem!

(8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.

(9) Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą.

(10) Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł,

(11) I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram,

(12) Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.

(13) Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup?

(14) Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz

(15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.

(16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

Jak czytamy szatan po wypuszczeniu z więzienia zgromadzi wiele narodów by zaatakować po raz ostatni Izraela , który w ten czas będzie już bezpiecznie mieszkał w swej ziemi .

Teraz już szatan nie uniknie przygotowanej kary dal niego przez Boga.

Apokalipsa Jana 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Dołącza on do reszty buntowników dla których nie może nic zdziałać , ponieważ wszystko co im obiecał to KŁAMSTWA… bo jest on ojcem kłamstwa.

Wszystko co uczynił i co uczyni jeszcze nasz Bóg jest słuszne i sprawiedliwe i wszystkie pretensje i oskarżenia nasienia węża wobec Jego Świętej Osoby nie mają żadnego uzasadnienia jeżeli przeanalizujemy jaka jest prawda .Pod naporem Biblijnej prawdy pada fałszywy mur kłamstw szatana i bluznierstw przeciwko Stwórcy.

Czytajmy Słowo Boże bracia i siostry które daje życie i obala miliony słów propagandy szatańskiej która jest wszechobecna w tym schyłkowym etapie wielkiego zwiedzenia Orła rzymskiego .

Już niedługo ujawnienie prawdy , miejmy ufność i módlmy się o Królestwo i pamiętajmy bracia i siostry że naszym kompasem jest prawda a orężem Przykazania a oparciem Święty Izraela nasz Bóg !

Napisano 11 dnia 10 miesiąca w ziemi wygnania – Arzareth

fałszywego roku 2019 czasu rządów orła rzymskiego.

Dodatek – „Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” .

Ostatecznym etapem po  42 miesięcach sądu nad mieszkańcami ziemi którzy wezmą 666 oraz Bestią złożoną z upadłych aniołów i fałszywym prorokiem będzie Bitwa w dolinie Józafata , która odbędzie się już po wylaniu ostatecznego gniewu Bożego w postaci plag opisanych w Apokalipsie Jana .Należy brać całkowicie poważnie ta księgę ponieważ jest to objawienie Isusa , które dał Mu Bóg aby pokazał swoim sługą co MUSI się stać.

Rozdział 1

(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Rozdział 22

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Oto opis co się wydarzy :

Rozdział 16:

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie

Ów wielki dzień Boga Wszechmogącego zakończy całkowicie erę rządów szatana , upadłych aniołów oraz fałszywego Izraela nasienie węża na ziemi !

Ten wielki dzień gniewu Bożego jest proroczo zapowiadany od wieków i odnosi się do konkretnego zdarzenia i miejsca gdzie Bóg dokończy karanie szatana , aniołów zbuntowanych , nasienia węża oraz tych którzy jeszcze będą żyli a wzięli znamię Bestii 666 co oznacza ŚWIADOME wyparcie się Boga na rzecz szatana i upadłych pozbawionych kierownictwa Ducha Bożego ZEPSUTYCH aniołów.

Księga Joela

Rozdział 3:

(3) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.

(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

(17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

(18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!

(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.

(20) Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask.

(21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.

Ten „Wielki Dzień Pana ” to już jest nazwa własna która określa konkretne wydarzenie mające się odbyć w konkretnym miejscu w Izraelu nim naród wybrany wkroczy do ziemi obiecanej. Wszystkie religie mówią o ogólnoświatowym Aramgedonie lecz TO NIE MA potwierdzenia w Słowach Boga . Ogólnoświatowe to będą plagi Boże na grzeszników ale to nie będzie Dzień Pański – tak jak mamy w proroctwach opisane i nie ma żadnych sprzeczności w chronologii . Dzień Pański czyli „ÓW DZIEŃ” nastąpi na koniec władzy Bestii, złożonej z upadłych aniołów, która zostanie zamknięta w miejscu swego uwięzienia na wieki .

Zresztą zobaczcie sami !

Objawienie

Rozdział 19:

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię Bestii i oddawali pokłon ikonie jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Rozdział 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też Bestia i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Sąd Boga w Dolinie Sądu ( dolina Józafata , Aramegdon) będzie faktycznym , oficjalnym i jawnym przejęciem władzy i ukaraniem WSZYSTKICH TYCH (zarówno istoty duchowe i cielesne) którzy odrzucili wieczne życie pod panowaniem Boga w posłuszeństwie i miłości do Niego i Jego Przykazań .

Księga Izajasza

Rozdział 2:

(11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.( Poniżony to będzie szatan dopiero gdy go zamkną w Otchłani – mój przypis)

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

Zatem nie ma żadnych nieścisłości i niepewności , które sieją religie oraz ich przedstawiciele czyli pasterze.Wielka bitwa w Dolinie Sądu nazywanej też Doliną Józafata czy też ‚Armagedon’ zakończy całkowicie pobyt zbuntowanych aniołów oraz szatana na ziemi .Władza przejdzie już faktycznie w ręce Syna Bożego naszego Króla Isusa oraz 144 000 a oczyszczony naród wybrany przejmie w fizyczne posiadanie ziemię izraelską  którą oczyści z wszelkich nieczystości .

Jedynie wąż z Edenu uniknie chwilowo losu Bestii i fałszywego proroka ponieważ pójdzie do Otchłani  na upokorzenie (Izajasza 14http://www.bibliamesjanska.com/Iz/14.html  ), gdzie pozostanie  uwięziony aż do ponownego wypuszczenia go na koniec 1000 letniego Królestwa aby wypełniło się Pismo .

A gdy się wypełni nastanie czas Sądu Ostatecznego po którym Bóg uczyni  nową ziemie i nowe niebo. Pomyślcie ile jeszcze nas czeka jeżeli będziemy posłuszni naszemu Ojcu i Jego Przykazaniom !!

Sprawdzajcie sami prosząc naszego Ojca o Ducha Prawdy  czytając Słowa Boga i Syna bo w nich jest życie.

 A diabłem nie musimy się przejmować ani martwić ponieważ on swoje życie wieczne utracił dawno temu za to my drodzy bracia i siostry mamy CAŁY czas szanse aby zwyciężyć i wygrać prawo dostępu do drzewa życia !!!

Nasza miłość do naszego Ojca i wynikające z niej posłuszeństwo wobec Przykazań jest gwarancją naszej wygranej i naszego WIECZNEGO ŻYCIA . To nie jest żadna mrzonka ani rzecz nie do spełnienia jak nam wmawiają – może dla NICH ale nie dla NAS !

🙂

Napisano w ziemi Arzareth 26 dnia pierwszego miesiąca końca ery rządów 4 zwierzęcia orła rzymskiego.

Reklama

Jeden komentarz na temat “Ostateczny los szatana .”

Możliwość komentowania jest wyłączona.