Człowiek uczyniony na obraz Boga oraz obrzydliwość jako owoc buntu węża z Edenu.

Bóg uczynił człowieka jako ostateczne swoje stworzenie .Na swój obraz go uczynił.

Księga rodzaju 1:

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę .Uczynił człowieka panem na ziemi aby panował nad wszystkimi ziemskimi stworzeniami .Więcej detali cudownego charakteru człowieka jako Obrazu Bożego podaje nam Bóg w 2 Księdze Henocha .

2 Henocha 30 :

Szóstego dnia nakazałem Mojej Mądrości stworzyć człowieka z 7 składników: Po pierwsze: jego ciało z ziemi; po drugie: jego krew z rosy i słońca; po trzecie: jego oczy z bezdennego morza; po czwarte: jego kości z kamienia; piąty: jego rozum z wolności aniołów i chmur; szósty: jego żyły i włosy z trawy ziemi; siódmy: jego duch od Mojego Ducha i od wiatru.

Dałem mu 7 właściwości: Słuchanie dla ciała; widok dla oczu; zapach dla ducha; dotyk dla żył; smak dla krwi; kości do wytrzymałości; do zrozumienia słodycz.

Oto pomyślałem o wierszu do recytowania: Z niewidzialnych i widzialnych substancji tworzę człowieka. Z obu jego natur pochodzi zarówno życie, jak i śmierć. Jako mój obraz zna Słowo jak żadne inne stworzenie. Ale nawet w swoim największym jest mały, Ponownie, w jego najmniejszym on jest wielki.

Na ziemi wyznaczyłem go na drugiego anioła, czczonego, wielkiego i chwalebnego. Wyznaczyłem go na króla, aby królował na ziemi i posiadał Moją Mądrość.

Nie było nic podobnego do niego na ziemi, nawet pośród moich kreacji, które istnieją. Przydzieliłem mu imię z czterech komponentów: ze Wschodu – A, z Zachodu – D, z północy – A, z południa – M.

Przydzieliłem mu 4 specjalne gwiazdy i nadałem mu imię Adam. Dałem mu jego wolną wolę; Wskazałem mu dwie drogi – światłość i ciemność. Powiedziałem mu: „To jest dobre dla ciebie, ale to jest złe”. Abym mógł się dowiedzieć, czy posiada miłość do Mnie, czy też odrazę, aby stało się oczywiste, kto z jego rasy mnie miłuje.

Podczas gdy poznałem jego naturę, on nie zna swej własnej natury. Dlatego ignorancja jest bardziej godna pożałowania niż grzech, tak jak jest w nim aby grzeszyć. I powiedziałem: „Po grzechu nie ma nic więcej niż śmierć”.

Przydzieliłem mu cień, sprowadziłem na niego sen i zasnął. Kiedy spał, wziąłem od niego żebro i stworzyłem dla niego żonę, aby ŻYCIE mogło przyjść do niego przez jego żonę. Nazwałem ją „Matka”, to znaczy Ewa.

W tym fragmencie mamy masę informacji z ust samego Boga !

Jako obraz Boży człowiek zna Słowo Boga jak żadne inne stworzenie to oznacza że nasienie węża NIE ROZUMIE wszystkich planów Bożych i zasad funkcjonowania świata czyli Prawa oraz nie uznaje ono Isusa jako Syna Bożego i Króla.Dlatego Isus mówił do żydów :

Jana 8:

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście

Dosadne prawda ?

Wracając do tematu .Bóg wyznaczył człowieka na króla na ziemi i aby posiadał Mądrość Bożą.Nie było niczego podobnego na ziemi do człowieka nawet pośród innych kreacji jakie uczynił Pan Bóg czyli bezcielesnych armii aniołów !

Wyjątkowość człowieka jako Obrazu Bożego jest powalająca i nie do zaprzeczenia !

Lecz co się dzieje dalej ?

2 Henocha 31:

Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek.

Diabeł doskonale rozumiał Boży Plan dla ziemi i człowieka .Nie pasowało mu to zbytnio… Zdał sobie sprawę ze swego potępienia z powodu grzechu którym zgrzeszył wcześniej :

2 Henocha 29:

Lucyfer, jeden z rzędu archaniołów, odłączył się wraz z dywizją, która była pod jego władzą. Wymyślił niemożliwy pomysł, aby postawić swój tron wyżej niż chmury, które są nad ziemią i aby on stał się równy Mojej Mocy.

Wyrzuciłem go z wysokości wraz z jego aniołami. I latał on w powietrzu w koło bez ustanku ponad otchłanią. W ten sposób stworzyłem całe niebo i nadszedł trzeci dzień.

Jak czytamy szatan postanowił postawić sobie tron na wzór Boga i zyskać w ten sposób Moc Bożą ! Cóż za chory pomysł ! Został za to wygnany ale nie skazany na śmierć .. Prawdopodobnie wtedy wymyślił on gnoze i zaczął sączyć jad w uszy reszty mieszkańców nieba…

Wracając do wydarzeń pózniejszych .Diabeł postanowił uknuć spisek przeciwko Adamowi który miał być królem na ziemi .Swój cios zadał w Ewe , posłużył się nią by stworzyć sobie potomstwo i zniszczyć Boży Plan zasiedlenia ziemi przez człowieka .Zanieczyścił rasę ludzką i w ten sposób powstało nasienie węża .

Za ten haniebny czyn dostał on już wyrok od Boga – wieczność w jeziorze ognia gdzie będzie męczony  na wieki wieków .Niech tak się stanie !

Bóg wiedział że tak się stanie nim to się wydarzyło .Przemyślał on całe swe stworzenie i zaplanował wszystko tak by było zgodne z Jego Świętą Wolą .Dlatego nim jeszcze uczynił niebo i ziemię stworzył On Syna Człowieczego na Swój Własny ObrazMesjasza ,pierworodnego Syna Swego którego objawił światu kilka tysięcy lat pózniej pod imieniem Isusa Chrystusa Syna Boga Żywego !

1 Księga Henocha 62:

7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukrytyi Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

Objawienie 3:

(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego

Dlatego Bóg powiedział :

Rodzaju 1:

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

Do kogo Bóg mówi te słowa ? No przecież nie do aniołów ani do archaniołów czy serafim ,ofanim lub herubinów .Bóg mówi do swego pierworodnego Syna Mesjasza , stworzonego na swój obraz i podobieństwo .

Dlatego Bóg używa liczby mnogiej .Isus jako Mesjasza który został objawiony już Henochowi był początkiem stworzenia Bożego.

Mesjasz który umożliwił zmazanie grzechu pierworodnego poprzez swoją krew przelaną za niewiastę i jej nasienie .

Prawdopodobnie szatan czyli wąż z Edenu nie wiedział o istnieniu Mesjasza gdy hańbił człowieka płodząc sobie potomstwo .Bóg objawił Mesjasza dopiero przez swych proroków i ich pisma a pierwszym pisarzem na ziemi , któremu Bóg objawił tajemnicę swego stworzenia i Mesjasza był właśnie Henoch ! Dlatego księgi pióra tego pisarza sprawiedliwości są tak cenne dla nas .

Henoch 14:

3 Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.

Teraz pragnę przejść do dalszej części artykułu i napisać trochę więcej o tym co uczynił szatan i jak namówił inne istoty anielskie do obrzydliwości.

Wiemy że człowiek to istota cielesna stworzona na obraz i podobieństwo Boga.

Rodzaju 2:

(7) Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

Rodzaju 1:

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę

Bóg dał człowiekowi dech życia i w ten sposób ożywił ciało człowieka.

Stworzył człowieka czyli mężczyznę i kobietę .

Teraz zastanówmy się szatan jest istotą duchową która sama sobie stworzyła ciało fizyczne lecz nie mógł ZOSTAĆ ON CZŁOWIEKIEM gdyż nie był stworzony na obraz i podobieństwo Boga .

Zmaterializował się on używając do tego swej mądrości i inteligencji lecz nie mógł on być człowiekiem czyli mężczyzną lub kobietą gdyż ten przywilej jest zarezerwowany tylko dla ludzi z duszą ludzką .

Dlatego uważam i jestem przekonany że:

Tylko człowiek może być mężczyzną lub kobietą – tak ustalił to Bóg.

Wszystko co nielegalne czyli sprzeczne z Prawem Bożym nazywane jest nieczystym bądz obrzydliwością.

Szatan czyniąc sobie ciało fizyczne uczynił z siebie pierwszą OBRZYDLIWOŚĆ czyli stał się pierwszą istotą której Bóg nie stworzył .Szatan zapragnął zostać stwórcą i uczynił sobie ciało i został OBRZYDLIWOŚCIĄ – istotą z fizycznym ciałem która nie była ani mężczyzną ani kobietą tylko obydwoma naraz –Obojniakiem .

Co byśmy pomyśleli widząc takiego osobnika ? Ja bym pomyślał : „Co za obrzydliwość! ”

Dla nasienia węża czyli jego czcicieli jest to rzecz oczywista że szatan jest obojniakiem – pod taką postacią go czczą .Na przestrzeni wieków znany jest jako ojciec bogów , obojniak – jest na to masa dowodów w postaci antycznych posągów właśnie hermafrodytów .

Tworząc sobie potomstwo , siejąc nasienie w Ewie szatan stworzył podwaliny swego świata w którym trzon stanowi jego zboczone obojniackie nasienie.

Namówił pozniej do tego samego innych aniołow zwanymi Obserwatorami .Uczynili sobie oni także ciała na wzór szatana i stali się nieczyści i zrodzili synów nieprawości czyli gigantów.Uprawiali oni także sex ze zwierzętami tworząc różnego rodzaju ohydne hybrydy nawet takie latające! To nazywa się ZOOFILIĄ !  Za ten ciężki grzech zostali skazani na wieczne potępienie i koniec końców także skończą w jeziorze ognia.

Henocha 15:

2 Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.

3 Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?

4 Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.

5 Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi.

6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.

7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

Aniołowie doskonale wiedzieli że tworząc sobie ciała fizyczne popełniają grzech niewybaczalny .Uprawianie nierządu z córkami ludzkimi było możliwe tylko w sposób fizyczny i dlatego musieli oni opuścić niebo i zejść na ziemie jako materialne istoty – nie ludzie ale coś obrzydliwego – Biblia nazywa ich OBRZYDLIWOŚCIĄ czyli aniołów w ciałach fizycznych podających się za „bogów” !

Henocha 6:

1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech„.

4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

Jak widzimy doskonale wiedzieli że występują przeciwko Bogu łamiąc Jego Prawo .

Po potopie plugawy proceder zanieczyszczania ludzkiego gatunku trwał nadal i trwa do dzisiaj.Znamy historie odstępstwa Izraela od Boga i czczenia obrzydliwości .Jest masa dowodów oraz opowieści potwierdzających istnienie aniołów w ciałach fizycznych m in, mity greckie .

Henryk opisał to bardzo dokładnie w artykule zawierającym film greckiego brata o tych obrzydliwościach :

https://www.proroctwa.com/tajemnica-bestii-ujawniona.htm

Lusia ponadto ostatnio podała na forum także ciekawe detale tych haniebnych praktyk węża oraz jego aniołow :

http://zbawienie.forumotion.com/t362p150-moje-posty-lusia#17503

Szatan jest znany pod niezliczonymi imionami na przestrzeni tysiącleci istnienia ziemi i rodzaju ludzkiego.Zawsze był czczony jako obojniak z narządami żeńskimi i męskimi -Tak go przedstawiano i NIKOGO TO NIGDY NIE DZIWIŁO !Starożytnych nie zdumiewało to ponieważ wiedzieli oni że „bogowie ” i „król bogów ” takie właśnie mają cechy wyglądu ,dlatego tak ich przedstawiano w postaci posągów czy malunków !ę

Wszystko się zmieniło po objawieniu Ewangelii przez Mesjasza Syna Bożego Isusa Chrystusa .Szatan przegrał ,został osądzony i pozbawiony tronu w niebie.Zmuszony został do zamieszkania na ziemi  i co wtedy  zrobił ?

Ukrył się przed światem wraz ze swymi aniołami oraz plugawym potomstwem.Rzym przekształcił w Watykan czyli Nierządnice fałszującą Prawdziwą Ewangelie o Królestwie i zbawieniu .Stworzył fałszywą ewangelię Pawła, fałszywy naród wybrany z Edomu i reszty zanieczyszczonych ludów  i nastąpiło Wielkie Zwiedzenie , które trwa do dziś ! Lecz my znamy Prawdę bracia i siostry , coraz więcej ludzi ją poznaje i odkrywa .

Chwała Bogu za to !

Bestia ukrywa się przed światem ,szatan także .Tylko nasienie węża w licznych swych formach dalej czci szatana jawnie, jednak w ukryciu przed  ludzmi na swych tajnych plugawych ceremoniach podczas których mordują niemowlęta ,piją ich krew ,uprawiają dziki sex nierzadko ze zwierzętami by przypodobać się OBRZYDLIWOŚCI swemu ojcu diabłu .

Dlatego uważam że szatan to pierwsza OBRZYDLIWOŚĆ jaka powstała nie z woli Boga ale z samowoli i nieczystych myśli i chorego pojmowania prawości przez upadłego archanioła Lucypera!

2 Henocha 31:

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.

Żyjemy na progu wielkich zmian na świecie .Władza szatana na ziemi chyli się ku upadkowi.Rzym pomału upada .Nie wiemy co się dzieje aktualnie w niebie ale prawdopodobnie szatan ma dalej dostęp do Boga , który będzie miał aż do ostatecznego wyrzucenia go z nieba po przegranej bitwie z Michałem  .Zauważcie że z diabłem będzie walczył LUB już walczył  Michał także  archanioł w tej samej randze co szatan , może dlatego by miał równe szanse i nie płakał później przed Bogiem że nie miał szans  .

Sprawiedliwość Boga nie zna granic ,nawet w przypadku takiego śmiertelnego wroga !

Gdy szatan zostanie pokonany  utraci możliwość swobodnego poruszania się między ziemią a niebem  jaką miał do tej pory .

Zostanie” uwięziony” w ciele fizycznym które sam sobie uczynił ….Dlaczego tak uważam ?

Zwróćmy uwagę na ten werset z Apokalipsy Jana :

Objawienie Jana 13:

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć

Mieszkańcy ziemi także oddadzą pokłon szatanowi prócz bestii..

Oddadzą POKŁON SMOKOWI!

Żeby oddać pokłon trzeba widzieć komu się ten pokłon oddaje , nieprawdaż ?

Czas 42 miesięcy będzie czasem jawnym -kłamstwa  Rzymu zostaną obalone i szatan będzie musiał się ujawnić w całej krasie , podobnie bestia .2 proroków Bożych będzie ujawniać światu wszystkie kłamstwa i nieczyste machinacje oraz praktyki nierządne jakich dopuścił się razem ze swoimi aniołami na przestrzeni wieków !Prócz tego anioł z nieba ogłosi Prawdziwą Ewangelię o Królestwie wszystkim narodom !

Kogo wybierze reszta potomstwa niewiasty z którą będzie walczył szatan ?

Wiadomo że Boga oraz prawowitego Króla ziemskiego Królestwa Syna Człowieczego Mesjasza Isusa Chrystusa !

Apokalipsa 13:

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Pokłon plugawemu posągowi bestii oddadzą tylko ci MIESZKAŃCY ziemi których imiona nie są zapisane od założenia świata w księdze żywota Baranka czyli tacy którym nie przeszkadza pedofilia, obojniactwo, lewicowe poglądy- tacy którzy nie są w stanie żyć pod Prawem Boga i nienawidzą dobra czyli najbardziej zatwardziali psychopaci nasienia węża !

Warto wspomnieć także ten werset z Objawienia :

Objawienie Jana 21:

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Mowa tu o nowej ziemi której nawet nie jesteśmy sobie wyobrazić, mi starcza wyobrazni ledwo by wyobrazić sobie 1000 lat Królestwa ! 🙂

Kara dla szatana ,bestii i reszty wyrodnego potomstwa nierządu to jezioro ognia gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Objawienie 20:

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków

1 Księga Henocha 53:

3 Ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla Szatana.

Dlatego drodzy bracia i siostry nie bójmy się diabła gdyż jego czas się kończy a czas odpłaty i Królestwo zbliża się szybkimi krokami.Pamiętajmy że jesteśmy ludźmi – cudem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga – naszego Ojca i diabeł może zyskać moc nad nami tylko jeżeli mu ulegniemy i na to pozwolimy .Jak nie dać się i nie ulec władzy obrzydliwości czyli wężowi z Edenu ?Wspaniały przykład pod tym względem dał nam JAK ZAWSZE Syn Boży :

Mateusza 4:

(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.

(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.

(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.

(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Mamy służyć tylko Bogu czyli Przestrzegać Przykazań i TO JEST NASZA OCHRONA .Bóg nie opuści nikogo kto szczerze pragnie mu służyć i pomoże każdemu kto poprosi Go o pomoc w tym 🙂

Jana 15:

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Bóg sam osobiście interesuje się każdym z nas i jeżeli wydajemy dobry owoc i szczerze dążymy do tego by podobać się Bogu to On pomaga nam stawać się jeszcze lepszymi , abyśmy wydawali jeszcze większy owoc .Wspaniały jest nasz Bóg ! .Można powiedzieć pomaga nam Przestrzegać Przykazań tak kierując naszym życiem by to było możliwe!Czyż nie jest tak ? 🙂

Warto przeczytać cały rozdział 15 z Ewangelii Jana :

http://www.bibliamesjanska.com/J/15.html

List Jakuba 4:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

(8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.

Przeciwstawiajmy się diabłu biorąc przykład z naszego Króla Isusa Chrystusa poprzez przestrzeganie Przykazań a ucieknie od nas …Isus na pustyni podczas kuszenia użył drugiego Przykazania o zakazie bałwochwalstwa i szatan odszedł , dał mu spokój ,jego władza nie przylgnęła do Syna Bożego .Podobnie my nie pozwólmy by miał nad nami władzę poprzez nasze grzechy a głównym grzechem domu Izraela jest właśnie bałwochwalstwo .Zaprzestanie tego ohydnego procederu oddawania czci obrzydliwością spowoduje ochronę Boga i zacznie się proces pojednania naszego ze Stwórcą .

Bóg za wierność odpłaca także wiernością.

Nie bójmy się mówić Prawdy , ujawniajmy wszystkie kłamstwa szatana łącznie z żydami jako narodem wybranym LECZ NIE BOGA tylko szatana.Mówmy że prawdziwym Izraelem jesteśmy my ,nazwani przez świat Słowianami. Nazywajmy rzeczy po imieniu i mówmy o szatanie otwarcie jako o OBRZYDLIWOŚCI bo tym on jest gdy nielegalnie schodzi se na ziemię by zwodzić ,niszczyć,mordować , kalać ludzkość .Bóg nie posłał go z żadną misją na ziemie tak jak reszty tego zboczonego plugawego panteonu !

Robią to oni i zawsze robili na własną rękę .Bóg im w tym nie przeszkadzał już  po potopie by pokazać wszystkim swym stworzeniom , nie tylko ludziom ale i miliardom aniołów różnej klasy  do czego doprowadza nieposłuszeństwo i przekraczanie Praw i Przykazań Bożych ! Tym jest dzisiejszy świat pod władzą szatana – JEDNĄ WIELKĄ PORAŻKĄ ! Nie da się z tym nie zgodzić mając oczy i rozum do samodzielnej analizy systemu który jest do szpiku kości zepsuty i zły .

Lecz my nie jesteśmy częścią tego świata i przestrzegając Przykazań pokazujemy codziennie że nie akceptujemy tego szaleństwa i trwamy przy Słowach Boga oraz Syna !

Ten syn zatracenia nic do nas nie ma i NIE MOŻE MIEĆ !!!

Psalm 37:

(27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

We wszystkim zdajmy się na Pana Boga naszego a nie zawiedziemy się drodzy bracia i siostry .On nas ochroni przed siłami zła tego świata – nie chwytajmy nigdy za miecz w tej wojnie ,gdyż Przykazania są naszym orężem !

Ku chwale Boga Jedynego Świętego Izraela!