Najważniejszy dzień w tygodniu czyli Sabat.

Celebracja sabatu jest nakazem danym nam przez Boga .Jest to jedno z Przykazań i należy to czynić.Musimy zrozumieć że dzień sabatu jest niezwykle ważnym dniem dla naszego Boga i chcę On aby był i dla nas.

Rodzaju 2

(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz cały ich świat.

(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.

(3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg uczynił.

Bóg stworzył całe swoje stworzenie w sześć dni a siódmego odpoczął oraz POŚWIĘCIŁ ten dzień.Nawet nie wyobrażamy sobie jakiego dzieła dokonał ,stworzył wszystkie swe kreacje ,aniołów w ich rangach , światy ponad firnamentem , sam firnament niebieski oraz nasz dom -ziemię wraz z jej całym wyposażeniem czyli suchym lądem ,rzekami,morzami,chmurami oraz roślinnością wszelkiego rodzaju .

Bóg stworzył istoty żyjące czyli zwierzęta ,owady ,ptaki,ryby oraz różnego rodzaju mikroorganizmy żeby to wszystko funkcjonowało – cały ekosystem .Na koniec uczynił człowieka własnymi rękoma i dał mu swego ducha – Na obraz Boży ,na Swoje własne podobieństwo i uczynił go Królem na ziemi by panował nad całą ziemią .

Żeby stworzyć tak cudowne dzieła i tak ze sobą współgrające trzeba wielkiej mądrości by przemyśleć i zaprojektować oraz wielkiej mocy aby to stworzyć!

Piękny opis stwarzania znajdziemy w 2 Księdze Henocha :

24

Pan wezwał mnie i rzekł do mnie: „Henochu, usiądź po mojej lewej stronie z Gabrielem”. I złożyłem pokłon Panu. I Pan powiedział do mnie: „Henochu, umiłowany, wszystko, cokolwiek widzisz i wszystko, co stoi w miejscu lub porusza się, zostało doprowadzone do doskonałości przeze Mnie, Ja, Sam, wyjaśnię ci to.

Zanim cokolwiek w ogóle istniało, od samego początku, cokolwiek istnieje, Ja stworzyłem z nieistniejącego i z niewidzialnego w widzialne. Posłuchaj, Henochu, zwróć uwagę na te moje słowa! Albowiem nawet moim aniołom nie wyjaśniłem moich Tajemnic, ani nie odnosiłem się do ich pochodzenia, ani Mojej nieskończoności i niepojętności, kiedy projektuję stworzenia, tak jak ja czynię je tobie znane dzisiaj.

Zanim bowiem zaistniały jakiekolwiek widoczne rzeczy, JA, JEDYNY, poruszałem się wokół niewidzialnych rzeczy, jak słońce, od wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Ale słońce ma w sobie odpoczynek;  jednak Ja nie znalazłem odpoczynku, ponieważ wszystko jeszcze nie zostało stworzone. Ja przemyślałem pomysł utworzenia fundamentów, aby stworzyć widzialne stworzenie.

http://www.bibliamesjanska.com/Hen/2.html

Zachęcam do lektury całości .

Zwróćcie uwagę na zdanie zaznaczone na purpurowo ….. ROZUMIECIE ?

Bóg odpoczął dopiero gdy dokończył i doprowadził wszystko do doskonałości …czyli w SABAT tak nazwał ten dzień .

Siódmy dzień czyli sabat jest to dzień pamięci o stworzeniu przez Boga nieba i ziemi.Swoją ogromną pracę Bóg nakazał nam wspominać i świętować .

Jest to tak ważne wydarzenie że Bóg nadał Prawo które wymaga abyśmy świętowali sabat ! :

Ksiega Wyjścia 20:

(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Bóg pobłogosławił i poświęcił siódmy dzień .

Świętując Sabat pokazujemy naszemu Bogu że doceniamy iż stworzył On ziemię dla nas oraz samych nas – ludzi .Mamy w ten dzień odpocząć i nie pracować bo nasz Bóg zrobił to samo po ciężkiej pracy Stworzenia wszystkiego .Zasada jest prosta 6 dni pracujemy , siódmego nie.

Napiszę na własnym przykładzie .Pracuje w systemie trzybrygadowym po pięć czasem sześć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.Moim siódmym dniem jest Niedziela i wtedy mam sabat .Ktoś może pracować w systemie czterobrygadowym sześć dni czyli dwie ranki ,dwie popołudniówki,dwie nocki i dwa dni wolnego ,wtedy sabat będzie miał „ruchomy” w różne dni tygodnia w zależności jak wypadnie zmiana.

Dla mnie sabat to dzień szczególny który poświęcam Bogu starając się w ten dzień nie uchybić w niczym 🙂

Przeczytajmy ten fragment z Izajasza :

58:

13) Jeżeli powstrzymasz swą stopę od przekraczania szabatu , by w ten dzień święty nie wykonywać swoich zamierzeń ; jeżeli nazywał będziesz szabaty rozkoszą i dniami poświęconymi Panu ; jeżeli nie poprowadzisz swoich stóp do pracy ;jeżeli nie wypowiesz swoimi ustami gniewnego słowa ;

14) jeżeli swą ufność oprzesz na Panu , to On cię dopuści do dóbr tej krainy i sycić cię będzie dziedzictwem Jakuba , twojego praojca .Tak orzekły usta Pana.(LXX)

Jest to Przykazanie Boże podobnie jak zakaz bałwochwalstwa i mamy się do niego stosować .Nie pracować , nie załatwiać żadnych swoich spraw , nie kłócić się z żoną ,mężem ,sąsiadem .Jedyna praca jaka jest dozwolona to PRACA DLA BOGA ! 🙂

Myślę że każdy z nas sam najlepiej wie jak spędzać sabat i jaka jest naprawdę istota tego dnia.

Dla mnie jest to naprawdę czas który mam dla swego Boga i nawet moja żona JUŻ to rozumie i nie jest mi przeciwna gdy w ten dzień studiuje Słowo Boże …i rozmyślam o wspaniałych dziełach Pana które uczynił oraz o tym czego dokona już w niedalekiej przyszłości .Jest to czas który poświęcam memu Bogu i sprawia mi to ogromną przyjemność i radość.Możecie mi wierzyć że Bóg to widzi i docenia i nasza więz z Nim się wzmacnia przez to ogromnie !

Kto obchodzi sabat ten wie o czym piszę .Ten dzień jest potrzebny a nawet niezbędny dla nas żyjących w tym świecie szatana gdzie wszystko jest na odwrót i robione ku naszej zgubie !

To jest dzień kiedy ładujemy akumulatory karmiąc się Słowami Boga oraz Syna gdyż te Słowa dają życie , dają pokrzepienie dla serca i duszy , napawają nas nadzieją i są odtrutką na cały ten szatański świat w którym musimy codziennie egzystować …i nie dać się zwyciężyć i pokonać diabłu i jego demonom .

Każde Prawo  Boga jest dla naszego dobra i stosując się do Przykazań stajemy się coraz bardziej doskonali tak jak nasz Ojciec który jest w niebie .Przykazania to nasza broń w tym zdemoralizowanym świecie by zwyciężyć i wygrać życie wieczne.Zwyciężyć ten świat tak jak nasz Król Isus Chrystus!

Ku chwale Boga Jedynego , Świętego Izraela  !

Warto przeczytać także artykuł Henryka który wyjaśnia także niezmierną ważność sabatu :

https://zbawienie.com/sabat.htm

 

 

6 myśli na temat “Najważniejszy dzień w tygodniu czyli Sabat.”

 1. Czyli inne dni są nieważne, można łamać przykazania? No bo skoro ten dzień jest najważniejszy, to tylko w tym dniu jest najważniejsze, jak postępujemy, reszta dni jest mało ważna.

  Polubienie

  1. Przykazań łamać nie wolno w żaden dzień a sabat jest najważniejszym dniem w tygodniu gdyż jest to święto nakazane przez Boga ,które usankcjonował Prawem. Dzień który poświęcił i pobłogosławił .

   Cóż by to była za hipokryzja stosować się do przykazań tylko raz na tydzień a w resztę dni nie .

   Polubione przez 1 osoba

 2. Bartek Bartosz
  Piszesz „Moim siódmym dniem jest Niedziela i wtedy mam sabat” i z Twojego wpisu wynika, że każdy może sobie ustalić swój siódmy dzień, i w tym, jemu odpowiadającemu dniu tygodnia, może świętować BOŻY Sabat, i może to być nawet niedziela, czyli dzień słońca.

  Uważam, że nie jest to zgodne z wolą naszego STWÓRCY i nie jest to dla Niego obojętne. Sabat wypada wg aktualnie obowiązującego kalendarza rzymskiego w sobotę.
  Sabatem nie może być dowolny dzień z kalendarza, który sobie obraliśmy – bo taki nam akurat pasował – jako swój sabat.

  Wiemy, że są to dni ostatnie naszej rzeczywistości i zanosimy w modlitwach prośby o skrócenie tych dni, jeśli wg BOGA to jest możliwe. Ponadto nasz Odkupiciel i Król w Ewangelii Mateusza mówi:

  Mat 24:20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w Sabat.

  Jeśli jest taki nakaz aby prosić Boga o to by nie kazał nam w dniu Sabatu uciekać, to znaczy, że nie może to być dowolny dzień tygodnia, i że Dzień Sabatu jest w JEGO Sabat, czyli naszą sobotę.

  Dla mnie znaczącym jest to, że sataniści w tym dniu – od zachodu słońca w piątek do zachodu w sobotę, czyli w biblijny Sabat – odprawiają swoje szatańskie obrzędy i w ten sposób znieważają Sabat i jego Świętość.

  Jestem przekonany, że czynią to celowo, aby ten sposób ubliżać STWÓRCY i znieważać GO.
  Dlatego prawdziwi wyznawcy i poddani NAJWYŻSZEGO powinni świętować Dzień STWÓRCY, w dniu, który ON nakazał.

  Jeśli uważasz, że nie jest to zagadnienie istotne, to ciekaw jestem czyich modlitw wysłucha BÓG odnośnie dnia ucieczki, a co będzie z modlitwami tych, którzy twierdzą, że oni cały czas szabatują.

  Polubienie

 3. Dlaczego piszesz że sabat wypada według obecnego kalendarza rzymskiego w sobotę skoro ten kalendarz jest fałszywy i nie opary na kalendarzu księżycowym a taki właśnie obowiązywał w starożytnym Izraelu.

  Sabat wypada 8 dnia miesiąca kolejno 15 ,22 oraz 29 .

  Teraz mamy 3 dzień 9 miesiąca licząc od Paschy 1 miesiąca która w tym roku wypadła miesiąc przed tym jak uznano w kalendarzu rzymskim opartym tak naprawdę na żydowskim czyli szatańskim.

  Dziś po zachodzie słońca zaczął się 3 dzień dziewiątego miesiąca, można było zaobserwować sierp ,teraz już nie widać bo księżyc poszedł dalej.

  8 dzień 9 miesiąca wypada więc w niedziele po zachodzie słońca i potrwa do poniedziałku po zachodzie słońca.
  Czyli sabat biblijny który obowiązywał w starożytnym Izraelu zaczyna się w niedziele po zachodzie słońca w tym miesiącu .

  Kolejny będzie za siedem dni podczas pełni i kolejno ostatnia kwarta i czwarty sabat 29 dnia miesiąca przed nowiem czyli nowym miesiącem.

  Tak to w skrócie wygląda:-)

  Nie uznaje kalendarza rzymskiego ,dla mnie przykazania mówi jasno:

  Wyjscia 20:

  (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

  (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

  Sześć dni pracujemy siódmego odpoczywamy.

  Masz prawo do swojej opinii.

  Piszesz że niedziela to dzień słońca A sobota saturna…. i cóż z tego?

  Mnie to nie interesuje jakie nazwy nadali sataniści nasienia węża dla dni tygodnia i jakiemu demonowi składają wtedy swoje plugawe ofiary ..chyba swemu ojcu diabłu biedne niewinne niemowlęta …

  Napisałeś:
  „Dla mnie znaczącym jest to, że sataniści w tym dniu – od zachodu słońca w piątek do zachodu w sobotę, czyli w biblijny Sabat – odprawiają swoje szatańskie obrzędy i w ten sposób znieważają Sabat i jego Świętość.

  Jestem przekonany, że czynią to celowo, aby ten sposób ubliżać STWÓRCY i znieważać GO.
  Dlatego prawdziwi wyznawcy i poddani NAJWYŻSZEGO powinni świętować Dzień STWÓRCY, w dniu, który ON nakazał.”

  Sobota nie jest biblijnym sabatem .

  Biblijny sabat czyli z czasów królestwa Izraela i czasów Isusa zaczyna się w niedziele po zachodzie słońca w tym miesiącu tj 8 dnia 9 miesiąca..

  To księżyc służy do odmierzania dni ,miesięcy i lat …podobnie jak zresztą słońce tak jak napisano w Księdze Astronomicznej siódmego po Adamie czyli Henocha a także w Rodzaju 1:

  (14) I rzekł Bóg: Niech się staną światła w firmamencie niebios, aby świeciły nad ziemią, aby oddzielały dzień i noc, i niech będą znakami pór, dni i lat

  Rzym czyli 4 zwierzę wszystko przekłamał łącznie z prawdziwym sposobem odmierzania czasu .
  Bóg o tym wiedział że tak się wydarzy i dlatego Przykazanie mówi prosto w tym temacie.

  Też kiedyś miałem z tym problem lecz PRZYKAZANIE mówi jasno 6 dni pracujesz , 7dmego odpoczywasz .

  Dzień ten poświęcamy Bogu aby uczcić stworzenie przez Niego nieba i ziemi jak mówi Przykazanie .

  Dzień ten służy temu byśmy zbliżyli się do naszego Boga .

  Polubione przez 1 osoba

 4. Z tego wynika, że nie ma sensu prosić BOGA aby nasza ucieczka nie wypadła w Sabat, bo ani Twoje, ani moje modlitwy nie zostaną wysłuchane, gdyż ja mam na myśli sobotę, a ty niedzielę, zaś BÓG ma Swój Sabat w biblijny Sabat.

  Jak postąpić, gdy dzień ucieczki będzie w mój sabat – uciekać czy nie?

  Gorzej jednak mają ci, którzy, jak twierdzą, mają szabat cały czas!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Mateusza 24:

   (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

   (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

   (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;

   (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

   (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.

   (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

   Hmm… A co powiedzieć o wersie 14.

   Widzisz prawdopodobnie wersety w Mateusza 24 rozdział są nie po koleii ,pisał o tym kiedyś Henryk na forum .może pamiętasz.

   Zobacz wers 14 :

   (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

   Dobra nowina ma zostać ogłoszona wszystkim narodą dopiero podczas rządów Bestii gdy Izrael będzie już na sądzie na pustyni.

   Kiedyś spotkałem się z opinią że proroctwo to mówi o zburzeniu Jerusalemu w 70 n.e.
   To by pasowało bo jak wytłumaczyć że ci którzy są aktualnie w Judeii mają uciekać w góry?

   W Judeii teraz są prócz Edomitów Judejczycy a jak wiemy oni nie uznają Isusa oraz Ewangelii lecz są częścią Izraela jednym z pokoleń.

   Prócz tego proroctwa Jeremiasza mówią że dom Judy przyjdzie do domu Izraela w czasach ostatecznych i razem powrócą z ziemi północnej.

   Napisałeś:”Jak postąpić, gdy dzień ucieczki będzie w mój sabat – uciekać czy nie?”

   Gdy przyjdzie na to czas nie będziesz miał żadnych wątpliwości, Bóg sam osobiście będzie nadzorował wyjście na pustynię i nie będzie mowy o żadnej pomyłce … Tak jak w przypadku wyjścia z Egiptu .

   Nie wiesz jaki los ci przygotował Bóg ,jak przestrzegasz przykazań,nie jestes bałwochwalcą i uwierzyłeś w Obietnicę Bożą ..znaczu to że Bóg POZWOLIŁ ci na to i otworzył Twe sere na Prawdę czego nie mozna powiedzieć o reszcie narodu o którym jest powiedziane że będzie czcił bałwany aż do momentu kiedy Bóg da im się poznać na pustyni.

   Moją radą to módl się do Boga a może da ci zrozumienie o co chodzi w tym wesrsecie 20 Mateusza i się podzielisz ze mną 🙂

   Pisałem na forum że może chodzić o ucieczkę na pustynię…może się myliłem i chodziło w tym zdaniu Isusa Syna Bożego o ucieczkę Judejczyków przed 70 n.e. kiedy został wykonany wyrok Boży na Jesrusalem .

   Dziękuję że zwróciłeś na to moją uwagę.

   Życzę Ci powodzenia w dalszej walce o zbawienie .Niech Twe uczynki będą skarbem przed naszym Bogiem !

   Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.