Home

Potem synowie Izraela powrócą i będą szukać Pana, Boga swojego i Dawida swego króla, i będą zdumieni Panem i jego dobrocią w dniach ostatnich.(Ozeasza 3:5)

  • „Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.”

    17 lipca, 2020 by

    Syn Boży Isus Chrystus gdy przebywał w ciele na ziemi wykonując ogromnie ważną misję od Ojca Boga Wszechmogącego wypowiedział te BARDZO ważne oraz wiele wyjaśniające proroctwo : Ewangelia Mateusza Rozdział 5: (8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą. Biblia podaje nam informację że  : Księga Rodzaju Rozdział 5: (24) Henoch chodził z Bogiem,… Czytaj więcej

  • Zwyciężmy ten świat tak jak nasz Król Syn Boży Isus Chrystus!

    28 czerwca, 2020 by

    Bóg obiecał zapłatę i nagrodę dla tych co zwyciężą ten świat  wypełniając Prawo Boże – życie wieczne JUŻ podczas 1000 letniego Królestwa  . Musimy w tym życiu żyjąc w świecie ZDOMINOWANYM naukami złego  w tym wieku cierpienia nauczyć się świadomie wybierać między dobrem a złem .Większość ludzi w ogóle nie zna dobra ponieważ jest trzymana… Czytaj więcej

View all posts

 

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij