Instrukcję ku pomocy dla wybranych przez Boga do wzięcia do Nieba.

Dlatego Pan Bóg nie uczyni niczego bez ujawnienia instrukcji swoim sługom prorokom. ( Amosa 3:7)

Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie! (2 Ezdrasza 2:13)

  • Przykazania Boże

    12 listopada, 2022 by

    Z pewnością nie ma nikogo w krajach białych ludzi kto nie słyszałby o dziesięciu Przykazaniach Bożych. Spróbuj zrobić eksperyment i zapytaj się kogokolwiek o to. Zapewne usłyszysz w odpowiedzi że słyszał o tym lecz gdy zadasz kolejne pytanie czy się do nich stosuję to większość odpowiedzi będzie zapewne że ” NIE” a na następne pytanie… Czytaj więcej

  • Bądźcie gotowi na wzięcie do nieba.

    1 listopada, 2022 by

    Ci którzy wierzą we wzięcie do nieba muszą być do niego gotowi gdy ono nastanie. Nieprzygotowani zostaną pominięci. Tak to opisał nam Syn Boży : Mateusza Rozdział 24: (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za… Czytaj więcej

View all posts