Home

Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. (Ozeasza 3:5)

  • Ku Królestwu Bożemu część pierwsza-Koniec władzy nasienia węża czyli Sąd Króla Isusa Chrystusa nad nimi.

    14 stycznia, 2020 by

    Gdy Isus Chrystus Syn Boga Żywego powróci  by usunąć obecną morderczą władzę  plemienia żmijowego po to by mogła zaistnieć na ziemi sprawiedliwa władza którą Słowo Boże nazywa Królestwem Bożym , osądzi On uczynki wszyskich narodów oraz władców ziemskich . Ewangelia Mateusza Rozdział 25: 31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie… Czytaj więcej

  • Znaczenie Sądu Ostatecznego.

    1 stycznia, 2020 by

    Sąd Ostateczny nastąpi po 1000 letnim Królestwie i będzie końcem tego wieku a początkiem nowego nieskończonego wieku.Bóg wznowi swoją pracę i uczyni nową ziemię i nowe niebo w których nie będzie już żadnej korupcji oraz buntowników.To jest niewyobrażalne na chwilę obecną , to co Bóg przygotował dla nas na CAŁĄ WIECZNOŚĆ! 2 Księga Ezdrasza Rozdział… Czytaj więcej

View all posts

 

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij