Instrukcję ku pomocy dla wybranych przez Boga do wzięcia do Nieba.

Dlatego Pan Bóg nie uczyni niczego bez ujawnienia instrukcji swoim sługom prorokom. ( Amosa 3:7)

Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie! (2 Ezdrasza 2:13)

  • Bądźcie gotowi na wzięcie do nieba.

    1 listopada, 2022 by

    Ci którzy wierzą we wzięcie do nieba muszą być do niego gotowi gdy ono nastanie. Nieprzygotowani zostaną pominięci. Tak to opisał nam Syn Boży : Mateusza Rozdział 24: (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za… Czytaj więcej

  • Orzeł rzymski – czwarta bestia.

    23 października, 2022 by

    Druga księga Ezdrasza jest bardzo ważna aż na tyle że usunięto ją z Biblii aby nikt jej nie studiował lecz te czasy już minęły. Dzięki niej wiemy jaka jest nauka o śmierci czy o prawdziwej linii czasowej która nam daje nie 2022 lata od narodzin Isusa lecz niecałe 500 lat ! 1500 lat dodano do… Czytaj więcej

View all posts