Home

Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

(Ozeasza 14:8,9)

  • Zakaz bałwochwalstwa – konkretny wymóg dla „144 tysięcy wykupionych z ziemi”Izraelitów.

    1 kwietnia, 2021 by

    Wśród wziętych przy pierwszym przyjściu Syna Bożego nie będzie ani jednego bałwochwalcy i bałwochwalczyni których serca idą za ich bałwanami i to jest konkretnie wymienione w Objawieniu! Mamy bardzo szczegółowe detale podane nam przez Boga dotyczące 144 tysięcy Izraelitów zapieczętowanych wykupionych z ziemi pierworodnych dla Boga i Baranka. Rozdział 14: (1) I widziałem, a oto… Czytaj więcej

  • 144 000 zrodzonych przez Boga.

    21 lutego, 2021 by

    Bóg zrodził swoich wybranych powodując u nas nawrócenie się do Niego abyśmy byli gotowi na mające nastąpić porwanie . Ten artykuł jest kierowany do tych którzy świadomie odrzucili zło a wybrali dobro korzystając z Prawa do zbawienia , które umożliwiła ofiarna śmierć Syna Bożego za nasze grzechy . Ci którzy to nieobłudnie zrobili należą do… Czytaj więcej

View all posts

 

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij