Home

Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

(Ozeasza 14:8,9)

  • Pokarm żywota.

    8 lipca, 2021 by

    Syn Boży wypowiedział to dobrze nam znane i już zrozumiane proroctwo: Ewangelia Mateusza Rozdział 24: (45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi… Czytaj więcej

  • Słowianie – Błogosławiony lud Boży czyli prawdziwe plemiona Izraela .

    4 lipca, 2021 by

    Wczoraj przed snem przyszło mi do głowy skojarzenie – Skąd mogła wziąć się nazwa Słowianin ? Trzymajcie się : od słowa ‚Błogosławiony‚ ! -Błogosławiony lud Boży Słowianie Księga Powtórzonego Prawa Rozdział 7: (10)Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.… Czytaj więcej

View all posts

 

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij