Home

Potem synowie Izraela powrócą i będą szukać Pana, Boga swojego i Dawida swego króla, i będą zdumieni Panem i jego dobrocią w dniach ostatnich.(Ozeasza 3:5)

View all posts

 

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij